Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Somea Kouvolan esimiehille

930 views

Published on

Puheenvuoro Kouvolan kaupungin esimieskoulutuksessa: Somea kunnallisesti, kunnollisesti ja kunniallisesti

Published in: Education
 • Be the first to comment

Somea Kouvolan esimiehille

 1. 1. S O M E A K U N N A L L I S E S T I , K U N N O L L I S E S T I J A K U N N I A L L I S E S T I V O I K O V I R K A M I E S H A L L I TA S O M E - K E S K U S T E L U A ?
 2. 2. P R I N S I I P I T • Avoimuus • Rehellisyys • Luotettavuus • Suoraselkäisyys • Tiedollinen saavutettavuus
 3. 3. M I K S I ? • ”Sosiaalisen median avulla voidaan edistää kunnan ulkoista viestintää ja markkinointia, parantaa vuorovaikutusta ja lisätä yhteisöllisyyttä kunnan asukkaiden keskuudessa. Yhteisöllisen median välineitä voidaan käyttää myös ympäristön luotaamiseen, innovaatioiden kehittämiseen ja asukkaiden sekä kunnan työntekijöiden hiljaisen tiedon esiin tuomiseen.” • Kuntien verkkoviestintäohje
 4. 4. S O M E N K E S K E I S I Ä K A N AV I A • Twitter • Facebook • Instagram • Google+ • Pinterest
 5. 5. V O I N K O S E N S U R O I D A A S I AT T O M U U D E T ? • Lyhyesti sanottuna: et voi. • Et voi hallita somea. • Ja jos vaikka onnistuisitkin sensuroimaan, keskustelu vain siirtyisi muualle entistä rajumpana. • Keskusteluun voit osallistua ja tuoda keskusteluun faktoja.
 6. 6. E N TÄ S S I T T E N V I H A P U H E E T ? • Vihapuheet ja muut laittomuudet on syytä käsitellä juuri niin kuin ne käsiteltäisiin ’oikeassakin’ elämässä: kaupungin foorumit eivät ole tarkoitettu näille. • Todisteet laittomuuksista on varmuuden vuoksi hyvä ottaa talteen, esim. kuvaruutukaappauksin. • Tutkintapyynnöt hoidetaan kaupungin protokollan mukaisesti. • Yhteisölliset pelisäännöt tärkeitä.
 7. 7. O N K O S O M E ’ O I K E A A T Y Ö TÄ’ ? • Pekka Sauri: kansalaiskeskusteluun osallistuminen on kaupunginjohtajan ja ylimmän johdon oikeaa ja tärkeää työtä, koska julkishallinnossa toiminnan oikeutus on riippuvainen kansalaisten hyväksynnästä ja toiminta on perusteltava prosessin joka vaiheessa. • Esimerkkinä Orimattilan kaupunginjohtaja Osmo Pieski, joka on aktiivinen somettaja.
 8. 8. A L A K U LT T U U R I E N S O M E • Kouvostoliitto on toki huumoria, mutta se alkaa olla jo aika mielenkiintoinen brändi. • Mun betonihelvetti -teemassa kaupunki on löytänyt tätä myötäilevän humoristisen kulman.
 9. 9. P E L I L L I N E N S O M E • Oletko koskaan tullut ajatelleeksi miltä kotikaupunkisi näyttää pelillisyyden näkökulmasta? • Tämä on sellaista myönteistä julkisuutta jota rahalla ei voi ostaa.
 10. 10. E S I M E R K K E J Ä • Ingress • Foursquare • Munzee • Grafetee • Geokätköily
 11. 11. V I R K A M I E H E N S O M E - K ÄY T Ö N 
 H U O N E E N TA U L U • Ole aktiivinen, mutta (riittävän) neutraali. • Toimi useilla rintamilla. • Ole oma itsesi, omalla nimelläsi, omilla kasvoillasi. • Älä provosoidu. • Älä yritä sensuroida tai tukahduttaa keskustelua, se ei onnistu. • Ole lojaali työnantajallesi. • Salli, että ihmisillä on erilaisia mielipiteitä. • Pyri tuomaan keskusteluun enemmän faktatietoa kuin mielipiteitäsi. • Ota selvää asioista ennen kuin postaat. • Älä polta itseäsi loppuun. Kukaan ei odota että keskustelet somessa virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuna. • Some ei ole kuolemanvakavaa. Toimi hymyssä suin ja sopivasti huumorin kukkaa viljellen. • Ole kiitollinen keskustelusta. Kriittinenkin keskustelu on aina parempi kuin kuoliaaksi vaikeneminen. • Älä ’spämmää’.
 12. 12. L Ä H T E I TÄ • Riihikoski, Jorma 2015, Verkkotyökalujen ja sosiaalisen median hyödyntäminen lähidemokratiassa ja kunnallisessa päätöksenteossa https://tampub.uta.fi/ bitstream/handle/10024/97485/GRADU-1435147006.pdf?sequence=1 • Kuntien verkkoviestintäohje 2010, http://www.kunnat.net/fi/ asiantuntijapalvelut/viestinta/kuntien-viestinta/kuntaviestinnan-ohjeet/ Documents/Verkkoviestintaopas.pdf • Oikeusministeriö, Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle • Aalto-Matturi, Sari 2010, http://www.slideshare.net/palmenia/2sari • Sauri, Pekka 2015. Julkishallinto ja sosiaalinen media. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 98. Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala.
 13. 13. Kiitos ja voinko auttaa? Ari Rapo, KM, NTM, kulttuurituottaja, 
 valokuvaaja, kouluttaja (KSAO Aikuisopisto), yrittäjä (Raponet Oy). Digitaalista viestintää analogisista ajoista lähtien. Analogista viestintää ammattimaisesti 1977 lähtien. Voit ottaa minuun yhteyttä mm. seuraavien palveluiden kautta: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Google+, Instagram, Skype, Gmail, Foursquare, Ingress. ari.rapo(at)photodiary.fi, p. 044-033 0333 13

×