Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
OHJAUS JA VUOROVAIKUTUS VERKOSSA Mitä, miksi ja miten suunnitellaan, strukturoidaan ja valmistellaan? Opettajasta ohjaaj...
VERKKO-OHJAUS <ul><li>VERKKO-OHJAUKSELLA TARKOITETAAN ERILAISISSA VERKKOYMPÄRISTÖISSÄ TAPAHTUVAA TAVOITTEELLISTA OPPIMISP...
VERKKO-OHJAUS ohjaajan työn eri vaiheissa <ul><li>I VAIHE – OHJAUKSEN VALMISTELU JA ENNAKOINTI  </li></ul><ul><ul><li>Su...
OHJAUS OHJAAJAN TYÖN SUUNNITTELUN KANNALTA 28.2.2011 AIKANA JÄLKEEN ENNEN VERKKO-OPPIMISPROSESSI SUUNNITTELU ja VALMISTELU...
OHJAUKSEN VALMISTELU JA ENNAKOINTI <ul><li>SUUNNITELLAAN </li></ul><ul><li>OPPIMISPROSESSI, OPPIMISTILANTEET (muutetaan t...
VERKKO-OHJAUSTA VOI TEHDÄ OPPIMISPROSESSIN ERI VAIHEISSA <ul><li>MIKÄ VAIHE? </li></ul><ul><li>MIHIN PYRITÄÄN? </li></ul><...
MITÄ, MIKSI JA KUKA OHJAA? <ul><li>MITÄ OHJATAAN JA MIKSI? </li></ul><ul><li>Sisältöjä </li></ul><ul><li>Oppimisprosessia ...
OPPIMISPROSESSI JA OPPIMISTULOKSET OPPIMISPROSESSI OPISKELIJAN OSAAMINEN ELI LOPPUTULEMA AIKAISEMPI OSAAMINEN ELI LÄHTÖTIL...
OHJAUKSEN LÄHTÖKOHTA: OPPIMISPROSESSIN JA SEN OPPIMISTILANTEIDEN HAHMOTTAMINEN <ul><li>OPPIMISPROSESSI ON … </li></ul><ul>...
VERKKO-OHJAUSSUUNNITTELUSSA MIETITTÄVÄ <ul><ul><li>Mikä on ohjauksen yleinen tavoite – idea? </li></ul></ul><ul><ul><li>Mi...
OPPIMIS- / OHJAUSTILANTEIDEN YKSITYISKOHTAINEN SUUNNITTELU <ul><li>SUUNNITELLAAN yksityiskohtaiset oppimistilanteet ja ne ...
VERKKO-OHJAUKSEN MUOTOJA 28.2.2011 OHJAUKSEN MUOTOJA MITEN OHJATAAN? Esimerkkejä Ennakkoon strukturoitu ohjaus Ennakkoon v...
OPISKELIJAN TOIMINNAN OHJAUS <ul><li>OHJAUS </li></ul><ul><li>Miten aloittaa oppimis- ja opiskeluprosessi? </li></ul><ul>...
OHJAUKSEN SUUNNITTELU - TYÖKALU 28.2.2011 OPPIMISPRO-SESSIN VAIHE JA AIKATAULU VAIHEEN TAVOITE OPPIMIS-TEHTÄVÄ JA -YMPÄRIS...
O HJAUKSEN ENNAKKOSUUNNITTELU OPETUS/OPPIMISTILANTEISIIN. CASE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN 28.2.2011 OPETUS / OPPIM...
OHJAUSRESURSSIN SUUNNITTELUA 28.2.2011
OHJAUSTA VOIDAAN TEHDÄ ERI VÄLINEILLÄ <ul><li>OHJAAJAN VÄLINEINÄ </li></ul><ul><li>ennalta suunniteltu läpinäkyvä oppimisp...
28.2.2011 Ennakkoon strukturoitu Ennakkoon päätetty On-demand (oppija lähtöinen)  Ad hoc (opettajan reagointi) Vuorova...
MITEN ESITTELET OPINTOJAKSON? <ul><li>OPPIMISPROSESSI TAI OPINTOKOKONAISUUS – onko nimi </li></ul><ul><li>kuvaava ja selk...
MINKÄLAISIA OHJEITA JA OHJEISTUKSIA TARVITAAN? <ul><li>OHJEET OVAT OPPIMISPROSESSIN KESKEINEN ETEENPÄIN VIEVÄ VOIMAVARA </...
MITEN JUOKSUTAT OPPIMISPROSESSIA? <ul><li>ESIMERKKI JUOKSUTUKSESTA </li></ul><ul><li>OPPIMISPROSESSIN /OPINTOJAKSON ALUSSA...
TIEDOTTAMINEN JA UUTISOINTI <ul><li>Tiedottaminen ja uutisointi ovat ohjaajan VIESTINTÄÄ opiskelijoille oppimisprosessin e...
MITEN SEURAAT OPISKELIJAN ETENEMISTÄ? <ul><li>Opiskelun seurannalla tarkoitetaan sitä, että opiskelijoiden opiskelusta j...
MITEN HERÄTÄT KIINNOSTUKSEN JA MIKSI? Miten ylläpidät kiinnostusta? <ul><li>KIINNOSTUS on psykologinen tila joka syntyy...
28.2.2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Verkko-ohjaus

5,610 views

Published on

 • Be the first to comment

Verkko-ohjaus

 1. 1. OHJAUS JA VUOROVAIKUTUS VERKOSSA Mitä, miksi ja miten suunnitellaan, strukturoidaan ja valmistellaan? Opettajasta ohjaajaksi – paradigman muutosta aikaansaamassa   <ul><li>Kajaani </li></ul><ul><li>Hanne Koli </li></ul><ul><li>28.2.2011 </li></ul>28.2.2011
 2. 2. VERKKO-OHJAUS <ul><li>VERKKO-OHJAUKSELLA TARKOITETAAN ERILAISISSA VERKKOYMPÄRISTÖISSÄ TAPAHTUVAA TAVOITTEELLISTA OPPIMISPROSESSIN, OPISKELUN, OPPIMISEN JA OSAAMISEN KEHITTYMISEN OHJAUSTA. </li></ul><ul><li>VERKKO-OPPIMISTA JA OPISKELUA VOIDAAN OHJATA VALITUILLA MENETELMILLÄ JA TYÖTAVOILLA, JOTKA EDISTÄVÄT OPPIJOIDEN TYÖSKENTELYÄ JA TIEDONPROSESSOINTIA. TAVOITTEENA ON EDISTÄÄ, TUKEA JA SEURATA OPPIJOIDEN OSAAMISEN KEHITTYMISTÄ. </li></ul><ul><li>KEINOJA JA MENETELMIÄ : strukturointi, prosessi, vaiheet, ohjeistukset, oppimistehtävät toimeksiantoineen, palautteet, oppimista edistävät elementit, menetelmät ja pedagogiset mallit. </li></ul>28.2.2011
 3. 3. VERKKO-OHJAUS ohjaajan työn eri vaiheissa <ul><li>I VAIHE – OHJAUKSEN VALMISTELU JA ENNAKOINTI </li></ul><ul><ul><li>Suunnittelu ja edellytysten luominen : oppimisprosessi, oppimistilanteet ja ohjaus </li></ul></ul><ul><ul><li>Struktuuri – kognitiivinen, emotionaalinen, sosiaalinen, opettaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Toteutus : suunnitelma verkkoon </li></ul></ul><ul><li>II VAIHE – OPISKELIJAN TOIMINNAN OHJAUS </li></ul><ul><ul><li>Ohjaustoiminta: oppimisprosessin aikainen ohjaus </li></ul></ul><ul><li>III VAIHE – OHJAUKSEN JA OHJAUSTOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN </li></ul><ul><li>- jatkuvaa </li></ul>28.2.2011
 4. 4. OHJAUS OHJAAJAN TYÖN SUUNNITTELUN KANNALTA 28.2.2011 AIKANA JÄLKEEN ENNEN VERKKO-OPPIMISPROSESSI SUUNNITTELU ja VALMISTELU VERKKOON OHJAUSTOIMINTA ARVIOINTI ja KEHITTÄMINEN
 5. 5. OHJAUKSEN VALMISTELU JA ENNAKOINTI <ul><li>SUUNNITELLAAN </li></ul><ul><li>OPPIMISPROSESSI, OPPIMISTILANTEET (muutetaan tavoitteet opiskelijan ja ohjaajan toiminnaksi) </li></ul><ul><li>OPPIMISTEHTÄVÄT </li></ul><ul><li>OHJAUSRESURSSI (ohjaajan ajankäytön suunnitelma)  OPPIMISTEHTÄVIEN OHJAUS, PROSESSIN OHJAUS JA PALAUTTEET </li></ul><ul><li>OHJAUKSEN MUODOT (ennakkoon strukturoidut, ennakkoon päätetyt, On-demand, Ad hoc, vuorovaikutuksen ohjaus) </li></ul><ul><li>OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA METAKOGNITIIVISTEN TAITOJEN KEHITTÄMISEN TUKEMINEN (Mitä, miten ja kuka/mikä ohjaa?) </li></ul><ul><li>OHJEET </li></ul><ul><li>OHJAUSPYRKIMYKSET </li></ul><ul><li>OPPIMISTILANTEIDEN OHJAUS </li></ul><ul><li>OPISKELUN SEURANTA </li></ul><ul><li>MUUT OHJAUKSEN VÄLINEET </li></ul><ul><li>OHJAUKSEN MEDIAT </li></ul><ul><li>OHJAUSYMPÄRISTÖT </li></ul>28.2.2011
 6. 6. VERKKO-OHJAUSTA VOI TEHDÄ OPPIMISPROSESSIN ERI VAIHEISSA <ul><li>MIKÄ VAIHE? </li></ul><ul><li>MIHIN PYRITÄÄN? </li></ul><ul><li>MITEN OHJATAAN? </li></ul><ul><li>JNE. </li></ul><ul><li>Valmentautuminen </li></ul><ul><li>Itsensä esittely / ryhmäytyminen </li></ul><ul><li>Orientointi / kontekstin luominen </li></ul><ul><li>Tavoitteiden asettaminen </li></ul><ul><li>Ongelmien / kysymysten asettaminen </li></ul><ul><li>Omien selitysten esittäminen / hypoteesi asiasta </li></ul><ul><li>Muiden käsityksiin tutustuminen / reflektio </li></ul><ul><li>Omien käsitysten reflektointi </li></ul><ul><li>Tiedonhaku </li></ul><ul><li>Tiedonrakentelu </li></ul><ul><li>Syventävän tiedon tuominen keskusteluun </li></ul><ul><li>Oppimisprosessin ja/tai lopputuotosten reflektointi </li></ul><ul><li>Jne. </li></ul>28.2.2011 Oppimisprosessi Ohjaus ja arviointi alussa kuluessa lopussa ennen aikana jälkeen
 7. 7. MITÄ, MIKSI JA KUKA OHJAA? <ul><li>MITÄ OHJATAAN JA MIKSI? </li></ul><ul><li>Sisältöjä </li></ul><ul><li>Oppimisprosessia </li></ul><ul><li>Opiskelua/työskentelyä </li></ul><ul><li>Ryhmäprosesseja </li></ul><ul><li>MITEN / MILLOIN OHJATAAN? </li></ul><ul><li>Oppimistehtävillä </li></ul><ul><li>Toimeksiannoilla </li></ul><ul><li>Työtavoilla </li></ul><ul><li>Aineistoilla </li></ul><ul><li>Ohjeistuksilla ja työskentelyohjeilla </li></ul><ul><li>Arvioinnilla ja palautteella </li></ul><ul><li>Välineillä ja teknologialla </li></ul><ul><li>KUKA/MIKÄ OHJAA? </li></ul><ul><li>Kouluttaja </li></ul><ul><li>Tuutori </li></ul><ul><li>Asiantuntija </li></ul><ul><li>Toinen opiskelija </li></ul><ul><li>Pienryhmä </li></ul><ul><li>Tietokone </li></ul>28.2.2011
 8. 8. OPPIMISPROSESSI JA OPPIMISTULOKSET OPPIMISPROSESSI OPISKELIJAN OSAAMINEN ELI LOPPUTULEMA AIKAISEMPI OSAAMINEN ELI LÄHTÖTILANNE MIKSI…? MITEN…? MITEN…? MITÄ…? ARVIOINNIN KOHTEET= mitä arvioidaan, miksi ja miten? 28.2.2011
 9. 9. OHJAUKSEN LÄHTÖKOHTA: OPPIMISPROSESSIN JA SEN OPPIMISTILANTEIDEN HAHMOTTAMINEN <ul><li>OPPIMISPROSESSI ON … </li></ul><ul><li>Matka, reitti, polku, rasteja, jne </li></ul><ul><li>Kuinka etenee ajallisesti? Pituus, kesto, laajuus? </li></ul><ul><li>Kuinka monta oppimistilannetta? Minkä nimisiä? Mistä lähdetään liikkeelle, miten edetään jne.? </li></ul><ul><li>Oppimisprosessin kokonaisuus </li></ul>I II III JNE 28.2.2011 TAVOITTEENA OPPIMISTULOKSET - OSAAMINEN AIKAISEMPI TIETÄMYS KURSSI/ OPINTOJAKSO  OPPIMISPROSESS I PALAUTE AINEISTO OPPIMIS-TEHTÄVÄ OHJAUS OHJE AINEISTO OPPIMIS-TEHTÄVÄ OHJAUS OHJE AINEISTO OPPIMIS-TEHTÄVÄ OHJAUS OHJE AINEISTO OPPIMIS-TEHTÄVÄ OHJAUS OHJE PALAUTE PALAUTE PALAUTE
 10. 10. VERKKO-OHJAUSSUUNNITTELUSSA MIETITTÄVÄ <ul><ul><li>Mikä on ohjauksen yleinen tavoite – idea? </li></ul></ul><ul><ul><li>Mikä on ohjauksen tavoite ja rooli eri oppimisprosessin vaiheissa? </li></ul></ul><ul><ul><li>Mistä suunnitellaan ohjausta/palautetta annettavaksi? </li></ul></ul><ul><ul><li>Milloin ohjataan eli miten ohjaus ajoitetaan? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuka ohjaa missäkin vaiheessa? </li></ul></ul><ul><ul><li>Mitä ohjauksen muotoja käytetään? </li></ul></ul><ul><ul><li>Mikä on vertaispalautteen rooli? </li></ul></ul>28.2.2011 2 1 3 n tavoitteet 5 4 Oppimistilanne Toimeksianto Reflektio Ohjaus Tietolähteet Tsekkilista Ohjauspyyntö Ohjausdialogi Tietoa Palaute Oppimisaihiot Aktivointi
 11. 11. OPPIMIS- / OHJAUSTILANTEIDEN YKSITYISKOHTAINEN SUUNNITTELU <ul><li>SUUNNITELLAAN yksityiskohtaiset oppimistilanteet ja ne elementit mistä ne muodostuvat </li></ul>OPPIMIS-TILANNE OPPIMIS-YMPÄ-RISTÖT OPPIMIS-TEHTÄVÄ TIETO-LÄHTEET JUONI SELOSTUS OHJEET OTSIKKO OHJAUS PALAUTE OHJEET KIINNOSTUKSEN HERÄTTÄMINEN YKSILÖ RYHMÄ YHTEISTYÖ VERKKO LUOKKA TYÖPAIKKA KIRJASTO OTSIKKO AIKATAULU TIEDON VÄLITTY- MINEN VUORO-VAIKUTUS TRANSFER TAVOITTEET PED. IDEAT ITSEOHJAU-TUVUUS OPPIJAN TOIMINTA TIEDON-PROSES-SOINTI LOPPU-TULEMA TUOTOS EDISTYMINEN VÄLINEET VAIHTO-EHTOISET TAVAT AUTENT-TISUUS MITEN OPITAAN? AIKAISEMMAT TIEDOT TYÖSKEN-TELYOHJE KÄYTTÖ / TYÖSKENTELYOHJE PROJEKTI 28.2.2011 VUOROVAIKUTUS OHJAAJA - OPISKELIJAT OPISKELIJAT- OPISKELIJAT OPISKELIJAT - ASIANTUNTIJAT OPISKELIJAT - AINEISTOT JNE.
 12. 12. VERKKO-OHJAUKSEN MUOTOJA 28.2.2011 OHJAUKSEN MUOTOJA MITEN OHJATAAN? Esimerkkejä Ennakkoon strukturoitu ohjaus Ennakkoon valmisteltu ja suunniteltu oppimisprosessi ja sen rakenne, ohjeet ja oppimistehtävät. Ennakkoon päätetty ohjaus Oppimistehtävien palaute ja ajankohdat, ohjaus ajallisesti ja resurssien mukaan suunniteltuna eri vaiheisiin ja tilanteisiin, opiskelun seuranta. On Demand -ohjaus Oppijasta – opiskelijasta lähtöisin oleva ohjaus. Opiskelija pyytää tarvittaessa ohjausta esim. ohjauspyyntölomakkeella. Ad Hoc -ohjaus Ohjaajan reagointia esim. opiskelun etenemisen seurannassa tai vaikka keskustelualueella. Ohjausta tarpeen vaatiessa. Vuorovaikutustilanteen ohjaus Dialogin ohjaus ja sen edistäminen, ohjaajan havainnot ja ohjaus niiden perusteella.
 13. 13. OPISKELIJAN TOIMINNAN OHJAUS <ul><li>OHJAUS </li></ul><ul><li>Miten aloittaa oppimis- ja opiskeluprosessi? </li></ul><ul><li>Miten ylläpitää oppimisprosessia eri keinoin? </li></ul><ul><li>Mitä ja miten tiedotetaan eri vaiheissa – alkaa/päättyy? </li></ul><ul><li>Miten annetaan palautetta yksilölle, pienryhmälle, suurryhmälle? </li></ul><ul><li>Miten ohjataan oppimista, opiskelua, keskusteluja, vuorovaikutusta? </li></ul><ul><li>Miten seurataan opiskelun edistymistä? </li></ul><ul><li>Miten päätetään oppimis- ja opiskeluprosessi? </li></ul>28.2.2011
 14. 14. OHJAUKSEN SUUNNITTELU - TYÖKALU 28.2.2011 OPPIMISPRO-SESSIN VAIHE JA AIKATAULU VAIHEEN TAVOITE OPPIMIS-TEHTÄVÄ JA -YMPÄRISTÖ MITÄ OHJATAAN? - sisältöä, prosessia, työskentelyä KETÄ OHJATAAN? Yksilö, pienryhmä, suurryhmä KUKA / MIKÄ OHJAA= Opettaja, opiskelija, tietokone OHJAUKSEN MUOTO Ohjauspyyntö, Ad Hoc, ennakkoon päätetty OHJAUKSEN VÄLINEET Lomake, reflektio, portfolio, logi, Facebook jne. OHJAUKSEN MEDIAT Tehtävätyökalu KeskustelualueS-posti, Tekstiviesti Blogi, Facebook Connect, Skype jne. 1. 2 3 4 5 …
 15. 15. O HJAUKSEN ENNAKKOSUUNNITTELU OPETUS/OPPIMISTILANTEISIIN. CASE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN 28.2.2011 OPETUS / OPPIMISTILANNE OPPIMISTEHTÄVÄ AJANKOHTA KESTO PALAUTE – MITÄ, KENELLE? MUU OHJAUS <ul><li>1. MITEN PALVELUJA TUOTTEISTETAAN? </li></ul><ul><li>Tavoite </li></ul><ul><li>Sisältö </li></ul><ul><li>Konteksti </li></ul><ul><li>- Laajuus </li></ul>1. 2. Deadline XX.XX.2011 Deadline XX.XX.2011 <ul><li>Tehtävä Henkilökohtainen lyhyt palaute siitä miten … </li></ul><ul><li>Tehtävä – ok palaute </li></ul>Prosessi alkaa tiedote Opiskelun seurantataulukko 1. Vaihe päättynyt – miten meni <ul><li>2. MITEN PALVELUTUOTE RAKENTUU? </li></ul><ul><li>Tavoite </li></ul><ul><li>Sisältö </li></ul><ul><li>Konteksti </li></ul><ul><li>Laajuus </li></ul>3. XX.XX.2011 3. Tehtävä ryhmäpalaute 2. Vaihe alkaa tiedote 2. Vaihe päättynyt -miten meni <ul><li>3. MITEN PALVELUTUOTTEEN TUOTEKEHITYS TAPAHTUU? </li></ul><ul><li>Tavoite </li></ul><ul><li>Sisältö </li></ul><ul><li>Konteksti </li></ul><ul><li>Laajuus </li></ul>4 XX.XX.2011 4. Tehtävä - tsekkilista 3. Vaihe alkaa tiedote Jne. <ul><li>4. MITEN PALVELUTUOTTEITA MYYDÄÄN JA MARKKINOIDAAN? </li></ul><ul><li>Tavoite </li></ul><ul><li>Sisältö </li></ul><ul><li>Konteksti </li></ul><ul><li>Laajuus </li></ul>5 6 XX.XX.2011 XX.XX.2011 Jne. Kokonaisprosessi päättynyt – kuinka moni sai valmiiksi – miten edetä jos ei saanut valmiiksi?
 16. 16. OHJAUSRESURSSIN SUUNNITTELUA 28.2.2011
 17. 17. OHJAUSTA VOIDAAN TEHDÄ ERI VÄLINEILLÄ <ul><li>OHJAAJAN VÄLINEINÄ </li></ul><ul><li>ennalta suunniteltu läpinäkyvä oppimisprosessi/-polku </li></ul><ul><li>oppimistehtävät </li></ul><ul><li>Scaffolding eli ohjaava tuki </li></ul><ul><li>ohjauslomakkeet </li></ul><ul><li>tsekkilistat </li></ul><ul><li>reflektio (esim. reflektiokysymykset) </li></ul><ul><li>verkkokeskustelu </li></ul><ul><li>ohjausdialogi </li></ul><ul><li>palaute ja arviointi </li></ul><ul><li>portfolio </li></ul><ul><li>oppimispäiväkirjat </li></ul><ul><li>jne. </li></ul>28.2.2011 <ul><li>SÄHKÖPOSTI </li></ul><ul><li>TEKSTIVIESTI </li></ul><ul><li>BLOGI </li></ul><ul><li>FACEBOOK </li></ul><ul><li>GOOGLE DOKUMENTIT </li></ul><ul><li>CONNECT PRO </li></ul><ul><li>SKYPE </li></ul><ul><li>KESKUSTELUALUE </li></ul><ul><li>Jne. </li></ul>
 18. 18. 28.2.2011 Ennakkoon strukturoitu Ennakkoon päätetty On-demand (oppija lähtöinen) Ad hoc (opettajan reagointi) Vuorovaikutustilanteissa ohjaaminen Sähköposti Ohjaustyökalut Keskustelualueet Oppimisalustat (LCMS) Portfolio Verkko-ympäristöt erityistarpeisiin Chat-työkalut Ääni-/videoneuvottelujärjestelmät Mobiili-laitteet (SMS etc.) Web-sivut (staattiset, ohjeet jne.) Intelligent Tutoring Systems
 19. 19. MITEN ESITTELET OPINTOJAKSON? <ul><li>OPPIMISPROSESSI TAI OPINTOKOKONAISUUS – onko nimi </li></ul><ul><li>kuvaava ja selkeä? </li></ul><ul><li>LAAJUUS – opintojakson laajuus opintopisteinä, opintoviikkoina, </li></ul><ul><li>opiskelutunteina. </li></ul><ul><li>AIKA – milloin opintojakso alkaa ja päättyy. </li></ul><ul><li>OHJAAJAT – kuka ohjaa, miten ja milloin ohjaaja on tavoitettavissa </li></ul><ul><li>sekä yhteystiedot (esim. sähköposti, matkapuhelin, Skypenimi). </li></ul><ul><li>TOTEUTTAJAT – Kuka/ketkä ovat suunnitelleet opintojakson. </li></ul><ul><li>OPINTOJAKSON TAVOITTEET – opiskelun ja oppimisen tulee </li></ul><ul><li>aina olla tavoitteellista. Oppimisen/osaamisen tavoitteet kuvataan </li></ul><ul><li>TERVETULOTOIVOTU S – tervetulotoivotuksen tarkoituksena </li></ul><ul><li>on kertoa opintojaksosta tiiviisti, kiteytetysti ja innostuneesti. </li></ul><ul><li>Sen avulla herätetään kiinnostus aiheeseen ja opiskeluun. Voi olla </li></ul><ul><li>muodoltaan tekstiä, kuvia, video, äänitiedosto tms. </li></ul>MUISTA 1. Ihminen toimii aikaisemmin opitun varassa, se nopeuttaa toimintaa, mutta kouluttajan tekemät muutokset saattavat jäädä huomaamatta ellei niitä osoiteta. 2. Havaitseminen on valikoivaa – kaikkea ei huomata, verkossa tekstiä lähinnä silmäillään ja sitä ei välttämättä lueta kokonaan. 3. Ihminen pystyy pitämään mielessään vain tietyn määrän tietoa yhdellä kertaa, joten älä täytä sivuja liialla informaatiolla. 4. Symbolit ja värit tukevat ja edistävät havaitsemista. 28.2.2011
 20. 20. MINKÄLAISIA OHJEITA JA OHJEISTUKSIA TARVITAAN? <ul><li>OHJEET OVAT OPPIMISPROSESSIN KESKEINEN ETEENPÄIN VIEVÄ VOIMAVARA </li></ul><ul><li>TEHDÄÄN USEIN RAUTALANGASTA VÄÄNTÄMÄLLÄ </li></ul><ul><li>SELKEÄ KIELI </li></ul><ul><li>YKSINKERTAISET LAUSEET </li></ul><ul><li>VÄLTÄ ADJEKTIIVEJA </li></ul><ul><li>VÄLTÄ SIVULAUSEITA </li></ul><ul><li>KAPPALEESSA KORKEINTAAN 6 RIVIÄ </li></ul><ul><li> VARMISTETAAN OHJEIDEN PERILLE MENO </li></ul><ul><li> MINIMOIDAAN TURHAUTUMINEN </li></ul>28.2.2011
 21. 21. MITEN JUOKSUTAT OPPIMISPROSESSIA? <ul><li>ESIMERKKI JUOKSUTUKSESTA </li></ul><ul><li>OPPIMISPROSESSIN /OPINTOJAKSON ALUSSA tutustut aihealueeseen pohtimalla sitä mitä tiedät aihealueesta entuudestaan ja missä olet asiaan aikaisemmin tutustunut. Tämä tapahtuu siten että kirjoitat teemasta ” Mitä ...?” maksimissaan yhden A4 verran. Sen jälkeen teet monivalintatehtävän, jossa arvioit omaa osaamistasi suhteessa tämän opintojakson tavoitteisiin. </li></ul><ul><li>TOISESSA VAIHEESSA pääset kahden casen avulla tutustumaan aiheeseen hieman enemmän ja ... </li></ul><ul><li>KOLMANNESSA VAIHEESSA jatkat toisen vaiheen aihealueen tarkastelua hieman syvemmälle... Ja katsomme missä kaikissa tilanteissa arkimaailmassa aiheeseen voi törmätä. </li></ul><ul><li>NELJÄNNESSÄ VAIHEESSA käsittelemme muutamaa keskeistä käsitettä, myös niiden syntyhistoriaa. </li></ul><ul><li>OPPIMISPROSESSIN /OPINTOJAKSON LOPUKSI teet kokoavan PowerPoint-esityksen opintojakson eri osa-alueista. Sen jälkeen teet uudelleen alussa tekemäsi monivalintatehtävän ja katsotaan miten oma osaamisesi on prosessin aikana kehittynyt. </li></ul>28.2.2011
 22. 22. TIEDOTTAMINEN JA UUTISOINTI <ul><li>Tiedottaminen ja uutisointi ovat ohjaajan VIESTINTÄÄ opiskelijoille oppimisprosessin eri vaiheissa. Voidaan suunnitella etukäteen. </li></ul><ul><li>Tämä tiedotus on hyvä TALLENTAA johonkin paikkaan, jotta opiskelijat voivat palata ao. asioiden pariin myöhemmin. </li></ul><ul><li>Tiedottamisessa kuten yleensäkin verkkoviestinnässä on tärkeää OTSIKOIDA VIESTIT informatiivisesti esim. ”3. vaihe alkaa”. </li></ul><ul><li>Tiedottaminen on ohjaajan suunnasta tulevaa YKSISUUNTAISTA viestintää, johon ei odoteta vastauksia opiskelijoilta. </li></ul><ul><ul><li>KYSYMYKSIÄ </li></ul></ul><ul><ul><li>Miten tiedotus suunnitellaan eri vaiheisiin? </li></ul></ul><ul><ul><li>Miten tiedotetaan uuden vaiheen alkamisesta? </li></ul></ul><ul><ul><li>Miten tiedotetaan jonkin vaiheen päättymisestä? </li></ul></ul><ul><ul><li>Miten viesti otsikoidaan? </li></ul></ul><ul><ul><li>Miten viesti muotoillaan? </li></ul></ul><ul><ul><li>Miten tiedotteet arkistoidaan? </li></ul></ul>28.2.2011
 23. 23. MITEN SEURAAT OPISKELIJAN ETENEMISTÄ? <ul><li>Opiskelun seurannalla tarkoitetaan sitä, että opiskelijoiden opiskelusta ja oppimistehtävien tekemisestä ”jää jäljet” oppimisympäristöön, joko opiskelijan itsensä nähtäville, pienryhmän nähtäville tai koko opiskeluryhmän nähtäville. </li></ul><ul><li>Seuranta on ohjaajan (aikaa säästävää) rutiiniohjausta, jolloin hän taulukon avulla osoittaa opiskelijoille onko oppimistehtävä tullut perille, onko se hyväksytty jne. </li></ul><ul><li>Opiskelun edistymisen seuranta on kokemusten mukaan erittäin merkityksellinen kiinnostusta ylläpitävä toimintatapa . </li></ul><ul><li>Se toimii ohjaajan ja opiskelijan välisenä jännitteenä, joka informoi, kannustaa ja realisoi toimintaa. </li></ul><ul><li>Opiskelun seurantaa voi tehdä opettaja tai opiskelija itse esim. suunnitellulle excelpohjalle. </li></ul>28.2.2011
 24. 24. MITEN HERÄTÄT KIINNOSTUKSEN JA MIKSI? Miten ylläpidät kiinnostusta? <ul><li>KIINNOSTUS on psykologinen tila joka syntyy yksilön ja kohteen välille. Kiinnostus on emootio. </li></ul><ul><li>4-VAIHEINEN MALLI KIINNOSTUKSEN KEHITTYMISESTÄ </li></ul><ul><li>(Hidi&Renninger 2006) </li></ul><ul><li>1. Tilannesidonnainen liikkeelle sysätty kiinnostus (mm. yllättävä teksti, informaatio, ulkoa tuettua, ryhmä töitä, ongelmanratkaisua, tietokoneilla työskentelyä) </li></ul><ul><li>2. Tilannesidonnainen kestävämpi /pysyvämpi kiinnostus (merkitykselliset tehtävät, henkilökohtainen osaamisen kehittyminen, ulkoa tuettua, merkitykselliset, henkilökohtaisesti koskettavat osallistumiset: PBL, yhteisöllisyys, tutorin henkilökohtainen ohjaus) </li></ul><ul><li>3. Heräävä henkilökohtainen kiinnostus (positiiviset tunteet, pysyvät tiedot, arvot, perustuu aikaisempaan yhteyteen, opiskelijasta tulee utelias, hänelle syntyy omia aiheeseen liittyviä kysymyksiä, omia haasteita, itse –aikaansaatu kiinnostus, tarvitsee rohkaisua ja tukea ulkopuolelta) </li></ul><ul><li>4. Hyvin kehittynyt henkilökohtainen kiinnostus (positiiviset tunteet, paljon varastoituvaa tietoa, arvokasta tietoa, työnteko tuntuu vaivattomalta, itse aikaansaatua) </li></ul>28.2.2011
 25. 25. 28.2.2011

×