Tajuk 3 pemindahan latihan

3,535 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,535
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
131
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tajuk 3 pemindahan latihan

 1. 1. PEMINDAHAN LATIHANBSMH3033KOLEJ PERNIAGAAN UUM
 2. 2. PEMINDAHAN LATIHAN• Pemindahan latihan - pelatih secara berterusan menggunakan secara berkesan apa yang dipelajari dalam latihan di tempat kerja• Pemindahan latihan dipengaruhi oleh: – persekitaran kerja – ciri-ciri pelatih – reka bentuk latihan
 3. 3. MODEL PROSES PEMINDAHAN LATIHANCIRI-CIRI PELATIHMotivasiKeupayaanREKA BENTUK LATIHANAdakan persekitaranpembelajaran Pengekalan Generalisasi danMenggunakan teori perpindahan Pembelajaran PenyelenggaraanGuna strategi pengurusan-kendiri PERSEKITARAN KERJASuasana untuk perpindahanSokongan pengurusan danrakan sejawatPeluang untuk amalanSokongan teknologi 3
 4. 4. REKA BENTUK LATIHAN• Reka bentuk latihan merujuk kepada faktor-faktor yang dibina dalam program latihan bagi meningkatkan peluang supaya pemindahan latihan berlaku• Supaya pemindahan latihan berlaku kita perlu menggunakan: – Teori pemindahan latihan – Prinsip pengurusan-kendiri 4
 5. 5. TEORI-TEORI PEMINDAHAN LATIHAN Teori Penekanan Kesesuaian Keadaan Jenis PemindahanPersamaan Persekitaran latihan sama Ciri-ciri persekitaran DekatElemen dengan persekitaran kerja kerja adalah stabil dan mudah diramalRansangan Prinsip am dapat digunakan Persekitaran kerja JauhGeneralisasi dalam banyak keadaan kerja sukar diramal dan berubah-ubahTeori Bahan yang bermakna dan Semua jenis latihan Dekat danKognitif skema koding menguatkan dan persekitaran jauh penyimpanan dan mengingati semula latihan
 6. 6. STRATEGI-STRATEGI PENGURUSAN KENDIRI• Pengurusan-kendiri merujuk kepada percubaan seseorang untuk mengawal beberapa aspek tingkah laku dan membuat keputusan• Program latihan sepatutnya menyediakan para pekerja untuk mengurus sendiri penggunaan kemahiran dan tingkah laku baharu di tempat kerja 6
 7. 7. PENGURUSAN KENDIRI TERMASUKLAH:• Menentukan tahap sokongan dan kesan-kesan negatif dalam situasi kerja apabila menggunakan kemahiran yang baharu diperoleh• Menetapkan matlamat untuk menggunakan keupayaan yang dipelajari• Menggunakan keupayaan yang dipelajari semasa bekerja• Memantau penggunaan keupayaan yang dipelajari semasa bekerja• Menggunakan pengukuhan-kendiri 7
 8. 8. HALANGAN PERSEKITARAN (1 drp. 3)• Keadaan kerja (Pelatih sukar menggunakan pengetahuan, kemahiran atau tingkah laku baharu) – Tekanan masa – Peralatan yang tidak mencukupi – Kurang berpeluang untuk menggunakan kemahiran – Peruntukan yang tidak mencukupi 8
 9. 9. HALANGAN PERSEKITARAN (2 drp. 3)• Kurang sokongan rakan sekerja (Rakan sekerja tidak menyokong penggunaan pengetahuan, kemahiran atau tingkah laku baharu) – Tidak menggalakkan penggunaan pengetahuan dan kemahiran baharu di tempat kerja – Tidak mahu memberi maklum balas – Menganggap latihan sebagai sesuatu yang membuang masa
 10. 10. HALANGAN PERSEKITARAN (3 drp. 3)• Kurang sokongan pengurusan (Pengurus tidak memberi penekanan kepada latihan atau tidak memberi peluang untuk menggunakan pengetahuan, kemahiran atau tingkah laku baharu) – Tidak menerima cadangan atau idea yang dipelajari dalam latihan – Tidak berbincang mengenai peluang latihan – Menentang penggunaan kemahiran yang dipelajari dalam latihan – Memberitahu semua orang bahawa latihan cuma membuang masa – Tidak mahu memberi maklum balas dan penekanan agar pelatih menggunakan kandungan latihan yang dipelajari 10
 11. 11. CIRI-CIRI PERSEKITARAN YG. MEMPENGARUHI PEMINDAHAN LATIHAN Suasana untuk Sokongan Perpindahan Pengurus Peluang untuk SokonganSokongan Rakan menggunakan Teknologi Sekerja kebolehan 11
 12. 12. SUASANA POSITIF UNTUK PEMINDAHAN LATIHAN (1 drp. 2)• Penyelia dan rakan sekerja memberi semangat dan menetapkan matlamat kepada pelatih untuk menggunakan kemahiran dan tingkah laku baharu yang diperoleh daripada latihan• Tanda tugas: – Ciri-ciri kesegeraan kerja pelatih atau memperingati pelatih untuk menggunakan kemahiran dan tingkah laku baharu yang diperoleh daripada latihan• Kepentingan maklum balas: – Sokongan penyelia terhadap penggunaan kemahiran dan tingkah laku baharu yang diperoleh daripada latihan 12
 13. 13. SUASANA POSITIF UNTUK PEMINDAHAN LATIHAN (2 drp. 2)• Kurang hukuman: – Pelatih dihalang secara senyap daripada menggunakan kemahiran dan tingkah laku baharu yang diperolehi daripada latihan• Kesan pengukuhan ekstrinsik: – Pelatih diberi ganjaran ekstrinsik kerana menggunakan kemahiran dan tingkah laku baharu yang diperolehi daripada latihan• Kesan pengukuhan intrinsik : – Pelatih diberi ganjaran intrinsik kerana menggunakan kemahiran dan tingkah laku baharu yang diperolehi daripada latihan
 14. 14. TAHAP SOKONGAN PENGURUSAN KEPADA LATIHANTahap SOKONGAN ButiranMengajar dalam TINGGI Bertindak sebagai JurulatihprogramMengamalkan Memeberi peluang pelatih mengamalkankemahiran kemahiran Berbincang kemajuan dengan pelatih; TanyaPengukuhan bagaimana sokongan boleh diberikan untuk menggunakan kebolehan baharuPenyertaan Menghadiri sesi latihan Memudahkan kehadiran ke program latihan melalui; penyusunan semula jadual kerja,Galakan mengesahkan kehadiran latihanPenerimaan SOKONGAN RENDAH Membenarkan pekerja menghadiri latihan; Menghargai kepentingan latihan 14
 15. 15. ELEMEN ORGANISASI YANG MENGGALAKAN PEMINDAHAN PengetahuanPembelajaran dan PengurusanOrganisasi Pengetahuan 15
 16. 16. PEMBELAJARAN ORGANISASI• Pembelajaran organisasi – organisasi yang mempunyai peningkatan keupayaan untuk belajar, menyesuaikan diri dan berubah• Proses-proses latihan disesuaikan secara teliti dan sejajar dengan matlamat organisasi• Latihan dilihat sebagai sebahagian daripada sistem yang direka bentuk untuk menghasilkan modal intelek 16
 17. 17. CIRI-CIRI UTAMA PEMBELAJARAN ORGANISASI (1 drp. 3)Ciri-ciri PeneranganPembelajaran Berterusan (Continuous Para pekerja berkongsi pembelajaranLearning) sesama mereka Menggunakan kerja sebagai asas untuk mengamali dan menghasilkan pengetahuanPenghasilan dan Perkongsian Sistem dibentuk untuk menghasilkan,Pengetahuan (Knowledge Generation menguasai dan berkongsiand Sharing) pengetahuan
 18. 18. CIRI-CIRI UTAMA PEMBELAJARAN ORGANISASI (2 drp. 3)Ciri-ciri PeneranganPemikiran Kritikal Bersistematik (Critical Menggalakkan para pekerja untukSystematic Thinking) berfikir cara baharu, melihat perhubungan dan maklum balas dan menguji andaian-andaian yang dibuatBudaya Pembelajaran Pembelajaran diberi ganjaran,(Learning Culture) kenaikan pangkat dan diberi sokongan oleh para pengurus dan objektif syarikat 18
 19. 19. CIRI-CIRI UTAMA PEMBELAJARAN ORGANISASI (3 drp. 3)Ciri-ciri PeneranganMenggalakkan Kefleksibelan dan Para pekerja bebas untukPengujikajian (Encouragement mengambil risiko, berinovasi,of Flexibility and menerokai idea-idea baharu,Experimentation) mencuba proses-proses baharu dan membangunkan barangan dan perkhidmatan baharuMenghargai Para Pekerja Sistem dan persekitaran yang(Valuing of Employees) memfokuskan kepada memastikan pembangunan dan kesejahteraan setiap pekerja 19
 20. 20. PENGETAHUAN DAN PENGURUSAN PENGETAHUAN (1 drp. 3)• Pengetahuan merujuk kepada: – apa yang diketahui atau tahu bagaimana melakukan sesuatu oleh pasukan atau para pekerja (pengetahuan manusia dan sosial) – peraturan, proses, peralatan dan rutin syarikat (pengetahuan berstruktur)• Pengetahuan boleh jadi dalam bentuk: – Pengetuan tacit (tacit knowledge) iaitu pengetahuan peribadi berdasarkan pengalaman – Pengetahuan eksplisit (explicit knowledge) iaitu manual, formula dan spesifikasi 20
 21. 21. PENGETAHUAN DAN PENGURUSAN PENGETAHUAN (2 drp. 3)• Pengurusan pengetahuan merujuk kepada proses memantapkan prestasi syarikat melalui: – mereka bentuk dan melaksanakan peralatan, proses, sistem, struktur dan budaya – untuk memperbaikki penghasilan, perkongsian dan penggunaan pengetahuan 21
 22. 22. PENGETAHUAN DAN PENGURUSAN PENGETAHUAN (3 drp. 3)• Pengurusan pengetahuan dapat membantu syarikat melalui: – Membawa barangan ke pasaran dengan lebih cepat – Layanan pelanggan dengan lebih baik – Membangunkan barangan dan perkhidmatan yang inovatif – Menarik minat pekerja baharu di samping mengekalkan pekerja sedia ada dengan memberi peluang kepada mereka untuk belajar dan membangun 22
 23. 23. 4 CARA UTK. PERKONGSIAN PENGETAHUAN (1 drp. 2) KEPADA Pengetahuan Pengetahuan Tacit Eksplisit PengetahuanDARIPADA Sosialisasi Externalisasi Tacit Pengetahuan Internalisasi Penyatuan Eksplisit 23
 24. 24. 4 CARA UTK. PERKONGSIAN PENGETAHUAN (2 drp. 2)• Sosialisasi – Perkongsian pengetahuan tacit melalui perkongsian pengalaman seperti pemerhatian, peniruan dan amalan.• Externalisasi – Menterjemahkan pengetahuan tacit kepada pengetahuan eksplisit dalam bentuk metafora, model, konsep dan persamaan• Penyatuan – Mensistemkan konsep eksplisit kepada sistem pengetahuan secara analisis, kategori dan menggunakan maklumat dengan cara yang berlainan• Internalisasi – Merujuk kepada penukaran pengetahuan eksplisit kepada pengetahuan tacit melalui simulasi, pembelajaran bertindak dan pengalaman semasa bekerja 24
 25. 25. CARA UNTUK MENGHASIL DAN BERKONGSI PENGETAHUAN (1 drp. 4)1. Guna teknologi dan perisian yang membolehkan pekerja menyimpan maklumat dan berkongsi maklumat tersebut dengan orang lain2. Terbitkan panduan yang menyenaraikan:  apa yang dilakukan oleh para pekerja  bagaimana menghubungi mereka  jenis pengetahuan yang ada pada mereka 25
 26. 26. CARA UNTUK MENGHASIL DAN BERKONGSI PENGETAHUAN (2 drp. 4)3. Bangunkan peta maklumat yang dapat mengenal pasti di mana pengetahuan khusus disimpan dalam syarikat4. Adakan jawatan ketua pegawai maklumat dan ketua pegawai pengetahuan untuk mengkatalog dan memudahkan penukaran maklumat berlaku dalam syarikat 26
 27. 27. CARA UNTUK MENGHASIL DAN BERKONGSI PENGETAHUAN (3 drp. 4)5. Wajibkan para pekerja membuat persembahan kepada para pekerja yang lain mengenai program latihan yang telah mereka hadiri6. Benarkan para pekerja berhenti sejenak (time off) untuk mendapatkan pengetahuan, mengkaji masalah, menghadiri latihan dan menggunakan teknologi 27
 28. 28. CARA UNTUK MENGHASIL DAN BERKONGSI PENGETAHUAN (4 drp. 4)7. Adakan perpustakaan melalui talian mengenai sumber-sumber pembelajaran seperti jurnal, manual teknikal, peluang-peluang latihan dan seminar8. Reka bentuk ruang pejabat yang memudahkan perhubungan di antara para pekerja 28

×