Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KONSEP ASAS KEPEMIMPINAN
 Keupayaan untuk memimpin (Kamus Dewan, 2002)
 Kebolehan seseorang untuk menginspirasikan keyak...
JENIS-JENIS
KEPEMIMPINAN
 Tidak dilantik secara formal
 Anggota

kumpulan

yang

tertua,

berpengalaman, mempunyai kemahiran

interpersonal yang ...


Mempunyai kualiti istimewa atau luar biasa.



House dan Howell (1992) menyatakan pemimpin
berkarisma mempunyai tret-t...


Amat berstruktur



Berfungsi mengikut prosedur tertentu dalam
organisasi.



Bertujuan memaksimakan kecekapan melalu...
Model Kepimpinan Birokratik
 Organisasi yang berorientasikan matlamat.
 Pembahagian bidang pengkhususan.
 Struktur berh...
Ciri Kepemimpinan Birokratik
 Struktur organisasi sekolah yang berhieraki.

 Guru-guru mempunyai bidang kepakaran masing...
 Gaya kepemimpinan yang paling sesuai dalam organisasi sekolah

dan institusi pendidikan.
 Guru-guru mempunyai autoriti ...
TEORI
TRADISIONA
L

• “apa” ciri pemimpin
berkesan

• “bagaimana”
TEORI
SEMASA

memimpin dengan
berkesan
TEORI TRET
 Berkembang dalam tahun 1920-an hingga 1930-an
 Pemimpin dikenalpasti mengikut tret-tret yang

dimilikinya
 ...
Stogdill (1974) Kajian awal tentang
tret-tret pemimpin.
Mengenalpasti ciri-ciri yang
membezakan antara pemimpin
dengan pen...
TRET
• Menyesuaikan diri dalam pelbagai
situasi

KEMAHIRAN
• Kecerdasan yang tinggi
• Berkemahiran konseptual

• Peka kepa...
 Pengkaji awal teori tret membuat andaian bahawa

terdapat satu set sifat-sifat peribadi pemimpin dan ia
boleh diaplikasi...
 Terdapat dalam kalangan mereka berada dalam

organisasi yang memiliki set sifat peribadi pemimpin

dan tetapi mereka buk...
 Sekitar 80-an teori tret yang lebih moden

diperkemaskan.
 Masih menggunakan idea asas :
 jika seseorang mempunyai tre...
Kemahiran
interpersonal

Kemahiran
kognitif

Kemahiran
teknikal

Yukl (1989)-

3 kategori kemahiran am untuk semua
penguru...
Keperluan
untuk
kejayaan

Kematangan
emosi

Kemahiran
interpersonal

Keperluan
untuk kuasa

Kemahiran
teknikal

Keyakinan
...
TEORI TINGKAH LAKU
 Memberi tumpuan bagaimana pemimpin bertingah laku

dalam proses kepimpinan
 Kepimpinan yang berjaya ...
Teori X dan Y
( Douglas
McGregor 1960)

Grid Pengurusan
(Blake dan
Mouton
1964,1978)

antara
teori
tingkah
laku
TEORI X DAN Y
 Dua set andaian terhadap manusia iaitu Teori X

dan Teori Y.
 Perbezaan

dalam

cara

seseorang

pemimpin...
TEORI X
 Pemimpin beranggapan stafnya dimotivasikan oleh

wang ringgit, malas dan akan mengelakkan tugas
kecuali dipaksa,...
 Organisasi tidak akan mempunyai ruang dan

peluang

untuk

stafnya

kebolehan dan potensi mereka.

memaksimumkan
TEORI Y
 Pemimpin Teori Y beranggapan stafnya sebagai rajin, melihat

sesuatu sebagai suatu perkara semulajadi seperti at...
GRID PENGURUSAN
 Blake dan Mouton (1964,1978) mengkaji tingkah laku

dan menghasilkan Grid Pengurusan.
 Dua dimensi yang...
 KEPRIHATINAN TERHADAP PENGHASILAN

Pemimpin menunjukkan keprihatinannya terhadap tugas
dan produktiviti pekerja demi men...
 Mengukur jenis tingkah laku pemimpin berdasarkan

dua paksi
 Mendatar – ukur keprihatinan terhadap penghasilan

 Meneg...
Kelab
rekreasi

Di
pertengahan
jalan (middle
road)

Papa
(impoverished)

5 JENIS TINDAKAN
KEPIMPINAN
Berorientas
ikan tuga...
TEORI SITUASI
 Persekitaran organisasi yang berbeza memerlukan

cara kepimpinan yang berbeza
 Antara Teori Situasi ialah...
FAKTOR
KEPIMPINAN
BERKESAN
TEORI KONTIJENSI FIEDLER (1967)
 Tidak terdapat satu cara terbaik dalam memimpin

sesebuah organisasi.
 Gaya kempimpinan...
Saiz
organisasi,’how”
pemimpin
menyesuaikan
diri dengan
persekitaran

Sumber dan
cara
pengoperasian
yang berbeza

Pengguna...
 Keberkesanan kepemimpinan tertakluk kepada

kesepadanan di antara dua variabel, gaya

kepimpinan dan tahap sokongan pers...
HUBUNGAN PEMIMPIN- AHLI
(leader-member relation)
 Sejauhmana pemimpin diterima dan disokong

oleh ahli.
 Jika ahli kumpu...
STURUKTUR TUGASAN
(task structure)
 Kejelasan tugas dan kejelasan peranan ahli dalam

melaksanakan tugas tersebut
 Apabi...
KEDUDUKAN KUASA
(position power)
 Sekiranya pemimpin mempunyai kuasa rasmi

yang kuat untuk (melantik, mendisiplin,
menuk...
TEORI SITUASI HERSEY
DAN BLANCHARD (1977)
 Menggabungkan dan meluaskan idea Grid

Pengurusan oleh Blake and Mouton serta
...
Memberitahu
(telling)

Menjual (selling)

Mengambil bahagian
(participating)

Menurunkan tanggungjawab
(delegating)
 Penggunaan gaya kepemimpinan yang berbeza-beza

perlu disepadankan dengan tahap kematangan ahli
dalam kumpulannya.
 Tah...
KUMPULAN KEMATANGAN RENDAH
( memberitahu,menjual)
 Motivasi yang rendah, kurang kemahiran, kurang pasti

matlamat organis...
KUMPULAN KEMATANGAN TINGGI
( ambil bahagian,menurunkan tanggungjawab)
 Motivasi yang tinggi, kemahiran tinggi,

komited k...
Tahap kematangan ahli

tinggi

DELIGATING

PARTICIPATING

berkebolehan
rela
yakin

berkebolehan
Tak rela
Kurang yakin

ARA...
Teori Transformasi
Berupaya
menggerakkan
pengikut-pengikutnya
untuk bertindak
mencapai matlamat
tertentu berdasarkan
nilai dan motivasi,
kepe...
Membezakan pemimpin
transformasi dengan
pemimpin transaksi.

Kepemimpinan organisasi
yang biasa diamalkan ialah
kepemimpin...
Kepemimpinan
Transaksi
Pengoperasian
organisasi adalah
pada aras
‘bertindakmenerima’ di mana
pengikut bersetuju
untuk berk...
Menginspirasikan dan
memberikan pertimbangan
secara individu, beroperasi
berasaskan nilai dan
seterusnya mempengaruhi
peng...
Berbard Bass (1997)
 Gaya kepimpinan terbaik melibatkan
transaksi dan transformasi.
 Kepemimpinan transformasi-nilai tam...
MASALAH

PUNCA
MASALAH

Murid-murid tidak dapat
menjalankan aktiviti
kumpulan dengan baik.

Mereka tidak setuju dengan
pem...
CADANGAN
TEORI

Teori Transformasi
(Pemimpin Transaksi)
PENGGUNAAN TEORI
DALAM MASALAH
Guru menggunakan sistem bintang secara
kumpulan dalam kelas.
Kumpulan yang berprestasi yang...
KEPEMIMPINAN MORAL
 Beri perhatian kepada nilai dan etika pemimpin dimana

penggunaan kuasa dan pengaruh adalah atas
pert...
• Model tradisional – kuasa kawalan dalam organisasi tumpu

kepada pucuk kepemimpinan semata-mata
contoh : Kejayaan sekola...
• Pengaruh tidak terbatas di dalam bilik darjah sahaja
• Mampu bimbing/dorong guru lain sama-sama usaha tingkatkan amalan
...
• Tujuan – beri hala tuju kepada pemimpin pendidikan
untuk bersama-sama melaksanakan peranan dan
tanggungjawab untuk jayak...
• Wawasan pendidikan diamalkan di setiap peringkat pendidikan
melalui 7 aspek :
1. Perpaduan dalam semua lapisan organisas...
• Setiap kurikulum harus lalui perubahan, bersifat dinamik
- sesuai dan relevan dengan perkembangan semasa
• Proses peruba...
• Tujuan – membangunkan satu sistem pendidikan

bertaraf dunia sebagai memenuhi hasrat Wawasan
2020 menjadikan Malaysia se...
Antara cabaran kepemimpinan
Memperkembang potensi individu secara menyeluruh bagi
melahirkan insan yang seimbang (JERI).
...
Konsep asas kepemimpinan
Konsep asas kepemimpinan
Konsep asas kepemimpinan
Konsep asas kepemimpinan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Konsep asas kepemimpinan

15,178 views

Published on

Konsep asas kepemimpinan

 1. 1. KONSEP ASAS KEPEMIMPINAN  Keupayaan untuk memimpin (Kamus Dewan, 2002)  Kebolehan seseorang untuk menginspirasikan keyakinan dan sokongan dalam kalangan sekumpulan manusia yang diperlukan untuk mencapai matlamat organisasi.(Kim dan Maubourgne, 1992)
 2. 2. JENIS-JENIS KEPEMIMPINAN
 3. 3.  Tidak dilantik secara formal  Anggota kumpulan yang tertua, berpengalaman, mempunyai kemahiran interpersonal yang tinggi.
 4. 4.  Mempunyai kualiti istimewa atau luar biasa.  House dan Howell (1992) menyatakan pemimpin berkarisma mempunyai tret-tret: a) Berorientasikan pencapaian b) Kreatif dan berinovasi c) Amat bertenaga dan penglibatan diri tinggi d) Sanggup menanggung risiko e) Membina, bertimbang rasa
 5. 5.  Amat berstruktur  Berfungsi mengikut prosedur tertentu dalam organisasi.  Bertujuan memaksimakan kecekapan melalui pengurusan dengan menggunakan pendekatan rasional (Waber, 1989)
 6. 6. Model Kepimpinan Birokratik  Organisasi yang berorientasikan matlamat.  Pembahagian bidang pengkhususan.  Struktur berhierarki.  Mementingkan peraturan dan tatatertib.  Mempunyai prosedur kerja yang amat teknikal.  Penjawatan berdasarkan kelayakan dan kecekapan bidang.
 7. 7. Ciri Kepemimpinan Birokratik  Struktur organisasi sekolah yang berhieraki.  Guru-guru mempunyai bidang kepakaran masing-masing.  Terdapat peraturan sekolah dan jadual waktu akademik untuk dipatuhi.  Ketua bidang mata pelajaran bertanggungjawab memastikan aktiviti kurikulum dilaksanakan mengikut garis panduan dan sukatan yang telah ditetapkan.
 8. 8.  Gaya kepemimpinan yang paling sesuai dalam organisasi sekolah dan institusi pendidikan.  Guru-guru mempunyai autoriti dalam bidang kepakaran masing- masing.  Keputusan yang dibuat merupakan keputusan bersama dengan berpandukan kepada Visi bersama (Shared vision).  Berkait rapat dengan konsep sekolah berkesan dan kemajuan sekolah.  Tergolongan dalam kepemimpinan demokratik dan kepemimpinan participative.
 9. 9. TEORI TRADISIONA L • “apa” ciri pemimpin berkesan • “bagaimana” TEORI SEMASA memimpin dengan berkesan
 10. 10. TEORI TRET  Berkembang dalam tahun 1920-an hingga 1930-an  Pemimpin dikenalpasti mengikut tret-tret yang dimilikinya  Mengandaikan manusia sedia memiliki ciri-ciri @ tret- tret tertentu sahaja sesuai untuk menjadi seseorang pemimpin yang berkesan.
 11. 11. Stogdill (1974) Kajian awal tentang tret-tret pemimpin. Mengenalpasti ciri-ciri yang membezakan antara pemimpin dengan pengikutnya.
 12. 12. TRET • Menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi KEMAHIRAN • Kecerdasan yang tinggi • Berkemahiran konseptual • Peka kepada persekitaran sosial • Kreatif • Asertif • Petah bertutur • Dapat bekerjasama • Teratur(kemampuan mentadbir) • Bertenaga • Daya pujuk • Daya tahan tinggi terhadap tekanan • Berkemahiran sosial • Keyakinan diri • Rela menerima tanggungjawab • Boleh membuat keputusan • Tidak mudah putus asa • Cita-cita tinggi
 13. 13.  Pengkaji awal teori tret membuat andaian bahawa terdapat satu set sifat-sifat peribadi pemimpin dan ia boleh diaplikasikan dalam semua situasi organisasi.  Wret (1996)-membuat kesimpulan bahawa tidak terdapat perbezaan antara pemimpin dengan pengikut berdasarkan mana-mana set sifat peribadi pemimpin yang khusus.
 14. 14.  Terdapat dalam kalangan mereka berada dalam organisasi yang memiliki set sifat peribadi pemimpin dan tetapi mereka bukanlah pemimpin.  Kerumitan dalam teori tret-menjelaskan konsep kepimpinan.  Kekurangan tersebut-beralih kepada faktor situasi dan kemahiran yang boleh dipelajari dan dikuasai untuk menjadi pemimpin yang berwibawa.
 15. 15.  Sekitar 80-an teori tret yang lebih moden diperkemaskan.  Masih menggunakan idea asas :  jika seseorang mempunyai tret “yang tersenarai” beliau berkecenderungan atau berpotensi untuk menjadi pemimpin yang berkesan.
 16. 16. Kemahiran interpersonal Kemahiran kognitif Kemahiran teknikal Yukl (1989)- 3 kategori kemahiran am untuk semua pengurus
 17. 17. Keperluan untuk kejayaan Kematangan emosi Kemahiran interpersonal Keperluan untuk kuasa Kemahiran teknikal Keyakinan diri Kemahiran konseptual
 18. 18. TEORI TINGKAH LAKU  Memberi tumpuan bagaimana pemimpin bertingah laku dalam proses kepimpinan  Kepimpinan yang berjaya merupakan tingkah laku yang boleh dilatih atau dipelajari secara formal dan tidak formal.  Program kepimpinan direka khusus untuk mengubah/mempengaruhi tingkah laku bakal pemimpin agar gaya kepimpinan terbaik dapat diaplikasikan dalam situasi organisasinya.
 19. 19. Teori X dan Y ( Douglas McGregor 1960) Grid Pengurusan (Blake dan Mouton 1964,1978) antara teori tingkah laku
 20. 20. TEORI X DAN Y  Dua set andaian terhadap manusia iaitu Teori X dan Teori Y.  Perbezaan dalam cara seseorang pemimpin beranggapan terhadap stafnya akan menentukan tingkah laku organisasinya. pemimpin tersebut terhadap
 21. 21. TEORI X  Pemimpin beranggapan stafnya dimotivasikan oleh wang ringgit, malas dan akan mengelakkan tugas kecuali dipaksa,tidak akan memberi kerjasama kecuali diarah dan dikawal  Pemimpin akan bertingkah laku lebih autokratik, bertindak mengarah dan mengawal stafnya dalam proses kerja.
 22. 22.  Organisasi tidak akan mempunyai ruang dan peluang untuk stafnya kebolehan dan potensi mereka. memaksimumkan
 23. 23. TEORI Y  Pemimpin Teori Y beranggapan stafnya sebagai rajin, melihat sesuatu sebagai suatu perkara semulajadi seperti atau beristirehat akan memupuk kerjasama, bercita-cita tinggi dan mempunyai sikap positif terhadap kerja  Pekerja sememangnya mencari dan mahukan tanggungjawab kerana sifat itu membawa kepuasan dalam diri.  Pemimpin akan mengurangkan kawalan malah mengupayakan mereka (empower) dalam pelaksanaan tugas.
 24. 24. GRID PENGURUSAN  Blake dan Mouton (1964,1978) mengkaji tingkah laku dan menghasilkan Grid Pengurusan.  Dua dimensi yang berbeza berkaitan keprihatinan pemimpin (leadership concerns) : Keprihatinan terhadap penghasilan Keprihatinan terhadap manusia
 25. 25.  KEPRIHATINAN TERHADAP PENGHASILAN Pemimpin menunjukkan keprihatinannya terhadap tugas dan produktiviti pekerja demi mencapai matlamat organisasi  KEPRIHATINAN TERHADAP MANUSIA Pemimpin memberikan perhatian dan penekanan terhadap hubungan baiknya dengan pekerja dalam organisasi
 26. 26.  Mengukur jenis tingkah laku pemimpin berdasarkan dua paksi  Mendatar – ukur keprihatinan terhadap penghasilan  Menegak – ukur Keprihatinan terhadap Manusia  Pemimpin ideal - (9-9)
 27. 27. Kelab rekreasi Di pertengahan jalan (middle road) Papa (impoverished) 5 JENIS TINDAKAN KEPIMPINAN Berorientas ikan tugas (task) Berpasukan (team)
 28. 28. TEORI SITUASI  Persekitaran organisasi yang berbeza memerlukan cara kepimpinan yang berbeza  Antara Teori Situasi ialah : Teori Kontijensi Fedler (1967) Teori Situasi Hersey dan Blanchard (1977)
 29. 29. FAKTOR KEPIMPINAN BERKESAN
 30. 30. TEORI KONTIJENSI FIEDLER (1967)  Tidak terdapat satu cara terbaik dalam memimpin sesebuah organisasi.  Gaya kempimpinan mungkin berkesan dalam satu situasi sebaliknya berlaku dalam situasi yang lain  Kepimpinan berkesan tertakluk kepada orientasi psikologikal pemimpin dan tuntutan persekitaran.
 31. 31. Saiz organisasi,’how” pemimpin menyesuaikan diri dengan persekitaran Sumber dan cara pengoperasian yang berbeza Penggunaan teknologi dan sebagainya Tanggapan pemimpin terhadap staf dan sebaliknya
 32. 32.  Keberkesanan kepemimpinan tertakluk kepada kesepadanan di antara dua variabel, gaya kepimpinan dan tahap sokongan persekitaran.  Tingkah laku pemimpin mungkin digerakkan oleh tugasan atau perhubungan antara manusia dan diperjelaskan dalam tiga dimensi kritikal iaitu hubungan pemimpin,sturuktur tugasan dan kedudukan kuasa
 33. 33. HUBUNGAN PEMIMPIN- AHLI (leader-member relation)  Sejauhmana pemimpin diterima dan disokong oleh ahli.  Jika ahli kumpulan menerima pemimpin,pemimpin berasa dirinya dihormati dan diinspirasikan untuk memimpin ahli ke tahap yang lebih berkesan.
 34. 34. STURUKTUR TUGASAN (task structure)  Kejelasan tugas dan kejelasan peranan ahli dalam melaksanakan tugas tersebut  Apabila tugas adalah rutin dan didefinisikan dengan jelas,ahli mengetahui bidang tugasannya, maka situasi menyokokng proses kepimpinan.
 35. 35. KEDUDUKAN KUASA (position power)  Sekiranya pemimpin mempunyai kuasa rasmi yang kuat untuk (melantik, mendisiplin, menukar, menentukan naik pangkat), maka situasi menyokong proses kepimpinan.
 36. 36. TEORI SITUASI HERSEY DAN BLANCHARD (1977)  Menggabungkan dan meluaskan idea Grid Pengurusan oleh Blake and Mouton serta Model Kontijensi Fiedler  Terdapat empat gaya kepemimpinan berasaskan situasi iaitu :
 37. 37. Memberitahu (telling) Menjual (selling) Mengambil bahagian (participating) Menurunkan tanggungjawab (delegating)
 38. 38.  Penggunaan gaya kepemimpinan yang berbeza-beza perlu disepadankan dengan tahap kematangan ahli dalam kumpulannya.  Tahap kematangan ahli ditafsir berdasarkan dua aspek yang khusus iaitu : Kumpulan kematangan rendah Kumpulan kematangan tinggi
 39. 39. KUMPULAN KEMATANGAN RENDAH ( memberitahu,menjual)  Motivasi yang rendah, kurang kemahiran, kurang pasti matlamat organisasi, kurang kejelekitan kumpulan.  Pemimpin perlu meluangkan masa untuk memperjelas peranan ahli dan matlamat organisasi,membuat penyeliaan yang lebih rapi serta menggalakkan ahli untuk “menerima” tugas mereka melalui cara “pujukan”.
 40. 40. KUMPULAN KEMATANGAN TINGGI ( ambil bahagian,menurunkan tanggungjawab)  Motivasi yang tinggi, kemahiran tinggi, komited kepada matlamat organisasi, ahli kumpulan dan pemimpin saling mempercayai.  Pemimpin sebagai pemudahcara dan mengekalkan komunikasi yang baik.
 41. 41. Tahap kematangan ahli tinggi DELIGATING PARTICIPATING berkebolehan rela yakin berkebolehan Tak rela Kurang yakin ARAHAN AHLI SELLING Kurang mahir rela yakin rendah TELLING Kurang mahir Tak rela Kurang yakin ARAHAN PEMIMPIN EMPAT GAYA KEPEMIMPINAN HERSEY DAN BLANCHARD
 42. 42. Teori Transformasi
 43. 43. Berupaya menggerakkan pengikut-pengikutnya untuk bertindak mencapai matlamat tertentu berdasarkan nilai dan motivasi, keperluan dan kehendak, aspirasi dan jangkaan kedua-dua pihak, iaitu pemimpin dan pengikut. Bijak menggunakan kuasa dan pengaruhnya untuk memujuk pengikutnya supaya membawa perubahan dalam organisasi.
 44. 44. Membezakan pemimpin transformasi dengan pemimpin transaksi. Kepemimpinan organisasi yang biasa diamalkan ialah kepemimpinan transaksi. Pemimpin transaski memotivasikan pengikutnya dengan menawarkan ganjaran sebagai satu pertukaran barter kepada tugas yang dilaksanakan.
 45. 45. Kepemimpinan Transaksi Pengoperasian organisasi adalah pada aras ‘bertindakmenerima’ di mana pengikut bersetuju untuk berkerja (bertindak) kerana mengharapkan sesuatu ganjaran daripada organisasinya. Tiada komitmen peribadi daripada pengikut untuk meningkatkan prestasi organisasi atau membuat perubahan kreatif dan inovatif. Tindakan pengikut hanya sekadar mengekalkan status quo organisasi.
 46. 46. Menginspirasikan dan memberikan pertimbangan secara individu, beroperasi berasaskan nilai dan seterusnya mempengaruhi pengikutnya untuk memberi komitmen yang lebih tinggi. Menjadi pemangkin kepada perubahan, mencabar daya berfikir dalam kalangan pengikutnya agar melihat sesuatu masalah dari pelbagai perspektif. Peranan pemimpin transformasi bertujuan membawa organisasi dan pengikutnya ke aras tindakan moral yang lebih tinggi. Penggerak utama kepada kejelekitan pengikut dan bersama-sama berusaha mencapai matlamat bersama (shared goals).
 47. 47. Berbard Bass (1997)  Gaya kepimpinan terbaik melibatkan transaksi dan transformasi.  Kepemimpinan transformasi-nilai tambah kepada keberkesanan kepimpinan transaksi.  Kegiatan transaksi-alat yang efektif -diperlukan untuk semua peringkat kepemimpinan.  Menang-kalah Menang-menang kemahiran transaksi (teknik perundingan berkesan)
 48. 48. MASALAH PUNCA MASALAH Murid-murid tidak dapat menjalankan aktiviti kumpulan dengan baik. Mereka tidak setuju dengan pembahagian ahli kumpulan daripada guru Mereka tidak mempunyai motivasi untuk menjalankan aktiviti kumpulan. Sebilangan murid suka membuat kerja secara individu
 49. 49. CADANGAN TEORI Teori Transformasi (Pemimpin Transaksi)
 50. 50. PENGGUNAAN TEORI DALAM MASALAH Guru menggunakan sistem bintang secara kumpulan dalam kelas. Kumpulan yang berprestasi yang baik dalam aktiviti kumpulan, tingkah laku semasa menjalankan aktiviti, kerja rumah dan lain-lain akan mendapat penambahan bintang untuk kumpulannya. Kumpulan yang mempunyai bintang yang paling banyak akan menerima hadiah
 51. 51. KEPEMIMPINAN MORAL  Beri perhatian kepada nilai dan etika pemimpin dimana penggunaan kuasa dan pengaruh adalah atas pertimbangan yang baik dan benar.  Pemimpin moral tidak mencari ikhtiar untuk mendapatkan manfaat diri sendiri tetapi bertindak demi kebaikan sejagat.
 52. 52. • Model tradisional – kuasa kawalan dalam organisasi tumpu kepada pucuk kepemimpinan semata-mata contoh : Kejayaan sekolah merujuk kepada kebolehan kepemimpinan guru besar atau pengetua • Kepemimpinan transformasi – struktur organisasi semakin berbentuk mendatar Kepemimpinan sekolah – usaha kolaboratif sebagai cara tingkatkan amalan profesional
 53. 53. • Pengaruh tidak terbatas di dalam bilik darjah sahaja • Mampu bimbing/dorong guru lain sama-sama usaha tingkatkan amalan profesional, pencapaian murid dan disiplin murid • Bijak guna peluang yang ada untuk mempergiat aktiviti p&p • Laksana sesuatu inovasi pengajaran tanpa tunggu arahan pihak atasan “Konsep kepemimpinan guru boleh dijelaskan sebagai salah satu model kepemimpinan di mana guru-guru yang terlibat dalam p&p mempunyai/diberi peluang untuk memimpin” Harris & Lambert, 2003
 54. 54. • Tujuan – beri hala tuju kepada pemimpin pendidikan untuk bersama-sama melaksanakan peranan dan tanggungjawab untuk jayakan Wawasan 2020, iaitu menjadikan Malaysia sebuah Negara maju dari segi ekonomi, politik, sosial, kerohanian dan kebudayaan
 55. 55. • Wawasan pendidikan diamalkan di setiap peringkat pendidikan melalui 7 aspek : 1. Perpaduan dalam semua lapisan organisasi dan masyarakat. 2. Stail pengurusan dan kepemimpinan yang berkualiti mencapai tahap tiada kecacatan. 3. Perkhidmatan penyayang untuk merapatkan hubungan dan keakraban serta melahirkan warga pendidik prihatin. 4. Empowerment atau pengupayaan di mana penurunan kuasa dari pusat ke pinggiran, daripada kawalan kepada perkongsian kuasa dan daripada technical rationality kepada reflective rationality. 5. Budaya ilmu melalui budaya membaca, belajar, berfikir, berwacana, menulis dan berkarya. 6. Sekolah penyayang memupuk harga diri pelajar supaya komitmen dan perasaan cintakan sekolah dapat diwujudkan. 7. Budaya cemerlang, mempunyai sikap berusaha ke arah kecemerlangan.
 56. 56. • Setiap kurikulum harus lalui perubahan, bersifat dinamik - sesuai dan relevan dengan perkembangan semasa • Proses perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum sedia ada dengan mengambil kira keperluan- keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum iaitu struktur kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan kurikulum dan pengurusan sekolah.
 57. 57. • Tujuan – membangunkan satu sistem pendidikan bertaraf dunia sebagai memenuhi hasrat Wawasan 2020 menjadikan Malaysia sebuah Negara maju mengikut acuan sendiri.
 58. 58. Antara cabaran kepemimpinan Memperkembang potensi individu secara menyeluruh bagi melahirkan insan yang seimbang (JERI). Meningkatkan kreativiti, inovasi dan budaya ilmupelajar. Membudayakan sains dan teknologi dan Pembelajaran Sepanjang Hayat. Menyediakan system pendidikan yang lebih cekap, berkesan dan bertaraf dunia. Menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan. Meningkatkan martabat pendidikan Malaysia pada peringkat antarabangsa.

×