Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EDUCACIÓ PER LA SALUT

1,445 views

Published on

Programa del curs EDUCACIÓ PER LA SALUT: taller tabac, alcohol i drogues 2016 per a residents de 4rt any de medicina familiar i comunitària i per a residents de 2on anys d'infermeria familiar i comunitària.

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

EDUCACIÓ PER LA SALUT

  1. 1. EDUCACIÓ PER LA SALUT: Taller tabac, alcohol i drogues 2016 Dirigit a: R4 de MFiC (promoció 2013- 2017) i R2 d’infermeria FiC (promoció 2015- 2017) Dates: 1a ed: 24 d’octubre (9 a 17 hores) i 28 d’octubre (9 a 14 hores) 2a ed: 12 de desembre (9-17 hores) i 16 de desembre (9-14 hores) Duració: 12 hores Lloc: Unitat de Docent Multiprofessional d’AFiC: C/ Sardenya, 379, Entlo. 08025 Barcelona Professorat: Silvia Granollers. Infermera. EAP St. Just Desvern Carlos Martin Cantera. Metge de Família EAP Passeig de Sant Joan. Barcelona Anna Altaba Barceló. Metgessa de família. CAP Sant Roc (Badalona). Grup d’alcohol i drogues. CAMFIC Josep Aubà Llambrich. Metge de família. EAP Ronda Prim (Mataró). Grup d’alcohol i drogues. CAMFIC Manel Anoro Preminger. Metge de família EAP Besòs. Grup d’alcohol i drogues. CAMFIC Objectius dels curs:  Conèixer els principals models d’Educació per a la Salut i les bases per a aplicar-los en la consulta individual i grupal.  Adquirir habilitats per aconsellar a les persones sobre la seva salut a nivell individual i grupal.  Conèixer i ser capaços de portar a terme una activitat per ajudar a deixar de fumar: conèixer el procés per a deixar de fumar i els factors relacionats, conèixer les intervencions que s’ han demostrat efectives en Atenció Primària, aplicar els coneixements en consulta habitual i grupal.  Conèixer i ser capaços de portar a terme una activitat per ajudar a deixar de beure i/o baixar el consum d’alcohol. Saber diagnosticar: consum de risc d’alcohol, consum perjudicial i la dependència a l’alcohol. Conèixer les intervencions (Intervenció breu (IB); entrevista motivacional) que s’han demostrat efectives a l’Atenció Primària. Conèixer el tractament farmacològic de la síndrome de dependència (desintoxicació i la deshabituació).  Conèixer com fer un abordatge del consum de drogues des de la consulta. Prevenció del consum. Metodologia: Combinarà exposicions teòriques participatives amb suport audiovisual amb treball pràctic, role playing i exercicis en grup.
  2. 2. Programa. Primer dia 9- 11,15 hores: alcohol Anna Altaba i Josep Aubà  Epidemiologia y situació actual.  Diagnòstic del consum de risc i classificació segons consum.  Mètodes de detecció: Entrevista semiestructurada, Qüestionaris: AUDIT, AUDIT-C, ISCA, CIM- 10; Proves complementaries, Exploració física.  Eficàcia de las intervencions breus.  Intoxicacions etíliques agudes: el seu tractament i consell.  Dependència en alcohol: Pautes de desintoxicació.  Deshabituació. Fàrmacs interdictors, anticraving. Programes de disminució de danys. 11,15-11,45 descans 11,45-14 hores: tabac Carlos Martín  Introducció a l’educació per a la salut.  Tabac i salut. Epidemiologia del consum del tabac.  Motius pels que es fuma (inici/manteniment).  El procés de deixar de fumar.  Comunicació unidireccional.  Role Playing sobre reconeixement de estadi de canvi.  Elements a favor o en contra de fumar.  Motivacions especifiques pels pacients.  Valoració de la dependència.  Intervencions breus.  Programes de ajuda intensiva.  Criteris de derivació. 14-15 hores: dinar 15-17: drogues Manel Anoro  Epidemiologia del consum de drogues.  Prevenció dels problemes associats al consum de drogues.  Missatges dirigits a les persones que no consumeixen drogues (prevenció primària).  Missatges dirigits a persones que consumeixen drogues.  Reducció de danys. Segon dia (9-14 hores) Silvia Granollers  L’educació grupal.  El Grup: característiques i tipus, fases del desenvolupament.  Dinàmica grupal: Planificació. Gestió de conflictes. Jocs.  El conductor i l’observador del grup. Característiques i funcions.

×