Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Curs alcohol dependencia

4,252 views

Published on

Continuació de la presentació sessió alcohol del curs Educació per la Salut 2014 per a R4 promoció 2011/14

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Curs alcohol dependencia

 1. 1. 26/11/2013 1 Dependència de l’alcohol Cristóbal 48 anys. A. Personals: Necrosi avascular coll fèmur 2008. 13/7/2011: “ vengo con un antiguo problema: el alcohol; he tenido un accidente”. Fa 3 dies que no beu. Discret tremolor mans.
 2. 2. 26/11/2013 2 Juliol 2006 a l'analítica de empresa (TMB) transaminitis Refereix consum de 8 UBE al dia des de 26 juny sense beure No símptomes d’abstinència. Setembre 3-4 cerveses sense alcohol Maig 2009 Acudeix a consulta amb l’especialista en addiccions; per un ultimàtum esposa: explica consum de unes 6-8 UBE al dia. DTX amb diazepam (GGT 330), no antabus. Feb-2010 ultima visita Cristóbal: antecedents consum d’alcohol Sospita de dependència/lesió orgànica Quina seria l’actitud més adequada del professional? Confirmar la dependència Informar i aconsellar abstinència Valorar derivar al CAS
 3. 3. 26/11/2013 3 • Detecció - Realitzar el diagnòstic de la síndrome - Avaluar la consciència del problema - Avaluar l'existència de símptomes d'abstinència - Informar del diagnòstic • Intervenció - Generar motivació - Valorar el tractament en AP - Conèixer els criteris i pautes de la desintoxicació - Conèixer les pautes terapèutiques de la rehabilitació • Derivació - Conèixer els criteris de derivació • Seguiment - Controlar l'evolució clínica - Recolzar a la família - Mantenir comunicació amb l'A. especialitzada Actuacions des de l'atenció primària - Desig intens o vivència d’una compulsió a consumir alcohol - Disminució de la capacitat de control - Simptomatologia d’abstinència - Tolerància o neuroadaptació - Abandonament progressiu de les activitats - Persistència del consum malgrat les conseqüències perjudicials Si en els 12 darrers mesos, o si de forma continuada, han estat presents tres o més dels següents: Criteris de dependència CIM-10
 4. 4. 26/11/2013 4 ITEM SI NO I De vegades li ve un fort desig o no pot pensar en una altra cosa que en la necessitat de beure alcohol ? IIa Ha tingut dificultat per disminuir el seu consum d'alcohol durant un temps o deixar-ho per complet quan vostè ho ha proposat o quan l'hi ha aconsellat el seu metge o infermera? IIb Quan ha pres una beguda alcohòlica ha acabat bevent més del que en principi s'havia proposat? III Quan ha reduït el consum o deixat de beure, ha tingut nauseas o arcades, tremolor de mans, suor o s'ha sentit agitat? S'ha vist obligat a beure per evitar aquests símptomes? IV Ha necessitat beure més quantitat d'alcohol, per aconseguir els mateixos efectes que quan va començar a beure? V En ocasions a causa del consum d'alcohol ha emprat menys temps gaudint de les seves distraccions o estar amb la seva família o amistats VI Ha seguit bevent a pesar que la beguda li causa problemes de salut o algun familiar, amistat o sanitari li hagi aconsellat reduir o deixar el consum? Criteris de dependència CIM-10 • Antecedents: delírium trèmens / crisis comicials • Simptomatologia d’abstinència matutina • Consum habitual d’alcohol en dejú • Sensació subjectiva del pacient de no poder deixar l’alcohol sense suport farmacològic • Simptomatologia d’abstinència en el moment de l’exploració • Estat orgànic compromès greument Criteris per indicar una pauta de desintoxicació
 5. 5. 26/11/2013 5 Símptomes d’abstinència Dependència de l’alcohol: nivell intervenció Lleus Moderats Greus No requereix desintoxicació Intervencions per a la consecució de l’abstinència Desintoxicació Intervencions per a la consecució de l’abstinència Desintoxicació Intervencions per a la consecució de l’abstinència Disminució del dany Atenció primària, a vegades, atenció especialitzada Atenció especialitzada, a vegades, atenció primària Atenció especialitzada….. Simptomatologia d’abstinència CIWA (Clinical Institute Withdrawal Assessment) (I) DIA / HORA Náuseas y Vómitos Temblor (brazos extendidos y dedos separados) Sudoración Paroxística Trastornos del tacto (hormigueo, picazón, entumecimiento) Trastornos auditivos (percepción de sonidos) Trastornos visuales Alucinaciones Orientación auto-alopsíquica Calidad del contacto Ansiedad Trastornos del pensamiento (fuga de ideas) Convulsiones, duración, extensión y tipo Cefaleas, sensación de plenitud cefálica Enrojecimiento facial TOTAL Paciente Fecha de inicio
 6. 6. 26/11/2013 6 Náuseas y Vómitos 0- Ausencia de náuseas y vómitos. 1- Náuseas moderadas sin vómitos. 4- Náuseas intermitentes con arcadas secas. 7- Náuseas constantes con arcadas y vómitos frecuentes. Trastornos del tacto (hormigueo, picazón, entumecimiento) 0-Ausentes. 3-Sensaciones táctiles moderadas. 4-Presencia de alucinaciones táctiles moderadas. 6-Alucinaciones táctiles muy importantes. Temblor (brazos extendidos y dedos separados) 0-Ningún temblor. 1-No visible pero sensación de temblor fino distal. 4-Temblor moderado con los brazos extendidos. 7-Temblor severo aun sin los brazos extendidos. Trastornos auditivos (percepción de sonidos) 0-Ausentes. 1-Muy discretos. 3-Sensaciones auditivas moderadas. 4-Presencia de alucinaciones auditivas. 6-Alucinaciones auditivas importantes Sudoración paroxística 0-Ausencia de sudoración. 1-Discreta sudoración. Palmas de las manos húmedas. 4-Sudoración evidente en facies. 7-Sudoración profusa. Simptomatologia d’abstinència CIWA (Clinical Institute Withdrawal Assessment) (II) Trastornos visuales 0-Ausentes. 1-Muy discretos. 3-Sensaciones visuales moderadas. 4-Presencia de alucinaciones visuales. 6-Alucinaciones visuales importantes. Orientación auto-alopsiquica.¿Qué día es hoy?, ¿Quién es usted? 0-Orientado. Puede añadir algunas referencias. 1-Dudoso respecto a algunos datos (fecha, dirección). No puede añadir referencias. 2-Desorientado en el tiempo (no más de 2 días). 3-Desorientado en el tiempo (más de dos días). 4-Desorientación espacial y/o en persona Alucinaciones 0-Ninguna 1-Auditivas o visuales únicamente. 2-Auditivas y visuales incongruentes. 3-Auditivas y visuales congruentes. Calidad del contacto 0-Sintónico con el examinador. 1-Tiende a distraerse. 2-Parece contactar pero está desconectado del medio ambiente. 4- Periódicamente parece indiferente. 7-No establece ningún contacto con el examinador. Simptomatologia d’abstinència CIWA (Clinical Institute Withdrawal Assessment) (III)
 7. 7. 26/11/2013 7 Ansiedad 0-Ausente. 1-Discreta ansiedad. 4-Moderada ansiedad. 7-Equivalente a la que se observa en las crisis de pánico Convulsiones, duración, extensión y tipo. 0-No 1-Si Trastornos del pensamiento (fuga de ideas). 0-Ningún trastorno. 1-Alguna perdida del control de la naturaleza de los contenidos del pensamiento. 2-Contenidos del pensamiento desagradables de forma continuada. 3-Fuga e incoherencia del pensamiento. Cefaleas, sensación de plenitud cefálica. 0-Ausente. 1-Muy discreta. 2-Muy discreta. 3-Moderada. 4-Moderada severa. 5-Severa. 6-Muy severa. 7-Extremadamente severa. Enrojecimiento facial. 0-Ninguno. 1-Moderado. 2- Severo Simptomatologia d’abstinència CIWA (Clinical Institute Withdrawal Assessment) (IV) Pauta de desintoxicació amb diazepan (segons puntuació CIWA-Ar ) Dia Diazepam (comprimits de 5 mg) Menys de 10 De 10 a 20 Més de 20 1 2/1/2 3/3/4 4/4/5 2 1/1/2 3/3/3 4/4/4 3 1/1/2 3/3/3 3/3/4 4 1/1/1 3/2/3 2/2/4 5 1/0/1 2/2/3 2/2/3 6 0/0/1 2/2/2 2/2/2 7 0/1/1 2/1/2 2/1/2 8 0/0/0 1/1/2 1/1/2 9 0/0/0 1/1/1 1/1/1 10 0/0/0 1/0/1 1/0/1 11 0/0/0 0/0/1 0/0/1 Afegiu-hi tiamina (100 mg/dia) per prevenir l'encefalopatia de Wernicke-Korsakoff (els 5 primers dies).
 8. 8. 26/11/2013 8 Quantitat ingerida d’alcohol inferior a 20 UBE/dia Absència de complicacions greus (antecedents de delírium, crisis comicials, psicopatologia associada, estat orgànic compromès, etc.) Compromís del pacient - de no beure en el curs de la desintoxicació - de no sortir del domicili familiar i de no realitzar activitats de risc Presència d’un familiar sense problemes addictius que es responsabilitzi d’administrar la medicació i de supervisar-ne el tractament No disposar de begudes alcohòliques en el domicili Contacte telefònic cada 2-3 dies Condicions per indicar la desintoxicació ambulatòria Pautes per a la rehabilitació Substàncies antideler (anticraving) Acamprosat (Campral®, Zulex®): 2 g/dia (2-2-2) Naltrexona (Antaxone®, Celupan®, Revia®): 50 mg/dia (1-0-0) Substàncies antidipsotròpiques Disulfiram (Antabús®): 250 mg/dia (1-0-0) Cianamida de calci (Colme®): 10-15 gotes/12 hores Abordatge psicosocial integral Consell breu i seguiment Teràpies de grup Suport familiar
 9. 9. 26/11/2013 9 Procés d’aprenentatge de base psicosocial Intervenció habitualment especialitzada Tractaments multimodals orientats a la rehabilitació i prevenció de recaigudes. Tècniques d’intervenció: motivar, estratègies d’enfrontament, descobrir d’altres fonts de reforç o plaer, control dels sentiments desagradables, millorar el funcionament interpersonal, compliment terapèutic. Rehabilitació IMPORTANT!!!!! La Desintoxicació es Biològica Un cop desintoxicat , com mes aviat treballi millor (millora l’autoestima) La Rehabilitació es Psicològica Bona relació terapèutica Compromís amb el pacient
 10. 10. 26/11/2013 10 • No pugueu assumir el tractament • S’han fet intents de tractament insatisfactoris • El pacient presenta complicacions greus: simptomatologia d’abstinència de moderada a greu estat orgànic compromès manca de suport familiar o situació familiar molt conflictiva patologia psiquiàtrica comòrbida consum regular d’altres substàncies addictives deler (craving) intens Fonts: (1) Servei Català de la Salut, 1996, (2) Departament de Sanitat i Seguretat Social, 1992 (3) Sistema d’informació en drogoaddiccions de Catalunya-SIC Criteris de derivació al CAS La família del malalt amb dependència Avaluar els hàbits de consum de la persona que beu a partir de la informació facilitada pels familiars i retornar-los aquesta informació. Avaluar la resposta d’afrontament dels familiars i canviar-la per tal que el malalt reconegui el seu problema. Promoure que la família es cuidi ella mateixa. Vetllar per la seguretat de la família.
 11. 11. 26/11/2013 11 Seguiment • Controlar l'evolució clínica Prevenció recaigudes • Recolzar a la família: Recursos socials, grups d'auto-ajuda, psicoteràpia,.. • Mantenir comunicació amb l'Atenció especialitzada: Sessions clíniques conjuntes, consultes en el CAP, història clínica compartida, protocols,… 13/7/2011: “vengo con un antiguo problema: el alcohol; he tenido un accidente”. Fa 3 dies que no beu. Discret tremolor mans. Aconsellem que vingui amb un familiar. Pautem pauta DTX amb diazepam. Donem la baixa Fem seguiment. Anal: transaminitis (normals a finals d’agost). Rehabilitació: disulfiram + naltrexona. Gener 2012: no pren Revia, encara amb antabus.... Ha perdut pes, llegeix, camina..... Ha retornat a fer vida familiar i laboral. Cristóbal

×