Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ESTADÍSTICA BÀSICA

436 views

Published on

Programa del curs estadística bàsica.

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ESTADÍSTICA BÀSICA

  1. 1. AULA DEL TUTOR 2017 ESTADÍSTICA BÀSICA Adreçat a: Professionals de l’Àmbit d’atenció Primària de Barcelona ciutat amb inquietud per la recerca i estadística aplicada a les ciències de la salut. Dates: 21 i 28 de març de 09:00 a 13:00 hores. Lloc: Centre Corporatiu: Gran Via de les Corts Catalanes, 587-589. Soterrani. Aula 1 Durada: 8 hores presencials Places: 4 Docent Rosa Abellana. Tècnic estadístic de la Unitat de Suport a la Recerca de l’Àmbit de Barcelona. Objectius del curs  Millorar les habilitats per avaluar l’adequació dels mètodes estadístics en un treball de recerca.  Descriure les variables en un treball de recerca i analitzar les seves relacions.  Interpretar els resultats de les proves estadístiques. Programa Primer dia Dilluns, 4 d’abril de 09:00 a 13:00h  Presentació del curs.  Definició de les variables de l’estudi :tipus,etiquetes, valors perduts.  Control de qualitat de les dades.  Transformació de variables.  Selecció,ordenació de les dades. Llistar casos.  Pla d’anàlisi de l’estudi.  Estadística descriptiva. Segon dia Dilluns, 11 d’abril de 09:00 a 13:00h  Estadística inferencial.  Relació entre dues variable qualitatives: Comparació de proporcions.  Relació entre una variable qualitativa i una quantitativa: comparació de mitjanes.  Relació entre dues variables quantitatives: regressió lineal.  Presentació dels resultats de l’anàlisi estadístic. Interpretació i conclusions.
  2. 2. Metodologia Cada sessió anirà acompanyada d’exercicis pràctics que es discutiran durant el curs. Avaluació del curs Mitjançant qüestionari al final de les sessions. Els alumne hauran d’assistir al 80% de les classes per poder obtenir el certificat del curs. No tindran dret a certificat els alumnes que no hagin superat la prova d’aprenentatge encara que assisteixin al 100 % del curs.

×