Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sessió alcohol consum risc

4,325 views

Published on

Continuació de la presentació sessió alcohol del curs Educació per la Salut 2014 per a R4 promoció 2011/14

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sessió alcohol consum risc

  1. 1. 27/11/2013 1 Consum de risc de alcohol Marta, noia de 17 a. Consumeix 3 – 4 cubates alguns caps de setmana. Petra: 57 anys. HTA, hipercolesterolemia, hipotiroidismo. El marit explica que beu 3 cerveses a la tarda desprès de dinar. Exemples
  2. 2. 27/11/2013 2 Codis CIM 10 utilitzats a l’e-CAP Abans F10 Dependència per consum d’alcohol F10.1: Dependència per consum d’alcohol, consum nociu F10.2: Dependència per consum d’alcohol, síndrome de dependència Codi Z72.1: Bevedor rehabilitat Codi Z71.4: consell i educació general en l’abús d’alcohol Nous descriptors F10 Trastorns mentals i trastorns del comportament causats per l'ús d'alcohol F10.1 Consum nociu. Consum perjudicial i de risc F10.2 Síndrome de dependència Dependència de l’alcohol
  3. 3. 27/11/2013 3 Intervenció breu (IB) a l'atenció primària (I) Components de la IB (totes o algunes) • informació sobre el consum d'alcohol, i riscos associats • concepte de bevedor de risc • beneficis de reduir ingesta • identificar situacions de consum elevat i estratègies per controlar-les • pla individualitzat per disminuir consum • l'objectiu és reduir el consum, no l'abstinència • consulta habitual estàndard Kaner EFS, Beyer F, Dickinson HO, Pienaar E, Campbell F, Schlesinger C et al. Efectividad de las intervenciones breves para controlar el consumo de alcohol en poblaciones que asisten a centros de atención primaria. En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 4. Oxford: Update Software Ltd. Intervenció breu (IB) a l'atenció primària (II)
  4. 4. 27/11/2013 4 Exercici Joaquim, home de 23 anys. Sense antecedents d’interès. Acudeix a recollir l’alta (grip). Quantes UBEs consumeix el pacient? 11-20 cerveses 7 gots de vi 6 cubates 26- 33 UBE /setmana Exercici
  5. 5. 27/11/2013 5 Com detecta el professional el consum d’alcohol? I alcohol, en prens? Ha tingut dificultat per abordar el tema? Quantes UBEs consumeix el pacient? 26- 33 UBE /setmana Quin/s test/os de cribratge s’han utilitzat? Quins es podien haver utilitzat? Entrevista AUDIT-C: 7 punts Exploració física: normal Anàlisi de sang: normal Com classificaries el consum del pacient? Bevedor de risc Exercici Quina percepció té el pacient al voltant del seu consum? Doncs el mateix que els meus col·legues Quin tipus de consell dóna el professional? Informa que té un consum de risc Aconsella moderar el consum Que hauria de fer el professional en les següents visites? Fer un seguiment del consum d’alcohol en les diferents visites Preguntar per les dificultats en reduir el consum Exercici
  6. 6. 27/11/2013 6
  7. 7. 27/11/2013 7 Continuum de l’alcohol
  8. 8. 27/11/2013 8

×