Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CURS SALUT PSICOAFECTIVA DEL RESIDENT

864 views

Published on

Programa salut psicoafectiva del resident

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

CURS SALUT PSICOAFECTIVA DEL RESIDENT

  1. 1. AULA DEL TUTOR 2017 LA SALUT PSICOAFECTIVA DEL RESIDENT Adreçat a: Tutors/es de la Unitat Docent. Àmbit de Barcelona Ciutat. Dates: 12 Maig de 2017. Horari: de 9 a 13 hores Durada: 4 hores presencials. Places: 20 Lloc: C/ Sardenya, 375, Entlo. 08025 Barcelona. Docents Coordinadora: Eulàlia Masachs Fatjó. Metgessa especialista en salut pública i psicoterapeuta. Assessora dels programes de prevenció de la Fundació Galatea Equip: Cristina Abadia (metgessa del treball), M. Pau Gonzàlez (psicòloga clínica) i Montse Plana (metgessa i psicoterapeuta). Objectius Objectius generals del curs Fer de metge comporta generalment estar exposat a un important nivell d’estrès laboral. Per factors de diversa naturalesa, el metge resident pot ser especialment vulnerable a aquesta realitat. Els tutors i responsables docents acostumen a ser receptors immediats del malestar que el resident pateix i es plantegen quina actitud han de prendre i com han d’actuar. Aquest taller va adreçat als tutors i responsables docents dels MIR que desitgin ampliar els seus coneixements i habilitats davant la salut psicoafectiva del metge resident, per tal de poder orientar-lo en un desenvolupament professional saludable. Objectius específics  Conèixer els principals factors relacionats amb l’estrès i el malestar psicològic en la professió mèdica i especialment durant la residència  Oferir un espai per al debat i reflexió sobre la funció del tutor o responsable docent en aquest àmbit  Donar eines bàsiques per al maneig de situacions crítiques. Metodologia El taller constarà d’una primera part d’exposició teòrica i una segona per a la discussió de casos pràctics i identificació d’habilitats tutorials.. Avaluació del curs Mitjançant qüestionari al final de les sessions. Els alumne hauran d’assistir al 80% de les classes per poder obtenir el certificat del curs.

×