Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ús avançat de Pubmed, maneig de cites bibliogràfiques i bibliografia.

638 views

Published on

Programa del curs USR - AT17 Ús avançat de Pubmed, maneig de cites bibliogràfiques i bibliografia.

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ús avançat de Pubmed, maneig de cites bibliogràfiques i bibliografia.

  1. 1. AULA DEL TUTOR 2017 USR- ÚS AVANÇAT PUBMED, MANEIG DE CITES BIBLIOGRÀFIQUES I BIBLIOMETRIA Adreçat a: Professionals sanitaris que treballin amb un projecte de recerca. Dates: 28 de febrer de 09:00 a 13:00 hores. Lloc: Centre Corporatiu: Gran Via de les Corts Catalanes, 587-589. Soterrani. Aules 1 Durada: 8 hores presencials Places: 4 Docent Carlos Martín Metge de Família EAP Passeig de Sant Joan. Barcelona. Francesc Orfila Tècnic de salut USR Àmbit Barcelona Ciutat. Objectius del curs Objectiu general Medline és la base de dades d’ús més habitual, i molts projectes de recerca fan cerques sistemàtiques. El impacte de la nostra recerca és una font important de informació. Objectiu específic Donar a conèixer i aprendre funcions de les cerques bibliogràfiques amb Pubmed, la seva integració amb el gestor bibliogràfic Mendeley i conèixer els impactes bibliometrics de la recerca. Programa Us avançat del Pubmed 1. Com fer un compte al Pubmed. 2. Guardar una cerca per repetir-la com es vulgui. 3. Modificar i esborrar una cerca guardada. 4. Rebre missatges dels resultats de les cerques guardades. 5. Col·leccions de cerques i tipus de col·leccions: Recent activity, My bibliography, Other citations i Pubmed colections. 6. Filtres. Els filtres són cerques limitades per alguns criteris que nosaltres creiem convenients com el període de publicació, tipus de publicació, idioma.
  2. 2. Mendeley 1. Crear un compte: online i escriptori. 2. Importar cites bibliogràfiques de Pubmed i altres. 3. Crear bibliografia en documents Word. Bibliometria 1. Impacte bibliomètric de les nostres publicacions:  Factor d'impacte.  Índex d'immediatesa (immediacy index).  Cited half-life.  Citing half-life.  Cited journal listing.  Citing journal listing.  Cited-only journals. 2. Ús de eines per conèixer la bibliometria: Scope i Science Citation Index:  Journal Citation Reports: Science Edition i Social Science Edition des de 2003 fins al darrer índex disponible. Sobre els índexs de Thomson Scientific ofereixen estudi dels factors d'impacte distribuïts per quartils.  Scope.  Google Schoolar. Metodologia Metodologia mixta: teòrica i pràctica i també d’aprofitament. Avaluació del curs Mitjançant qüestionari al final de les sessions. Els alumne hauran d’assistir al 80% de les classes per poder obtenir el certificat del curs. No tindran dret a certificat els alumnes que no hagin superat la prova d’aprenentatge encara que assisteixin al 100 % del curs.

×