Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Curs alcohol consum perjudicial

4,228 views

Published on

Continuació de la presentació sessió alcohol del curs Educació per la Salut 2014 per a R4 promoció 2011/14

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Curs alcohol consum perjudicial

  1. 1. 27/11/2013 1 Consum perjudicial Isidre: Home de 62 a. Amb antecedents de consum perjudicial (GGT i VCM elevats), fa 3 anys que no venia a la consulta. Acudeix per primera descompensació ascítica, es detecta tumoració hepàtica compatible amb hepatocarcinoma. Estefania: 45 anys. AP: hipotiroïdisme. Ex-fumadora. Fa 1,5 anys que no acudeix a consulta. Porta informe d'ingrés per hepatitis alcohòlica. Desprès de sortir de l’hospital pren alguna cervesa quan juga el Barça, no sap si anirà a consulta especialitzada. Exemples
  2. 2. 27/11/2013 2 Francesc: 52 anys; sense AP d'interès, acudeix a la consulta amb la revisió de la empresa: GGT de 80, VCM de 102. TA 158/94 Sobrepès Exemples FONT: http://en.wikipedia.org/wiki/Long-term_effects_of_alcohol
  3. 3. 27/11/2013 3 Signes físics Inspecció Eritema facial Fàcies pletòrica Hipertrofia parotídia Fetor alcohòlica Llengua saburral Rinofima Tremolor distal Aranyes vasculars Contracció palmar de Dupuytren Eritema palmar Ginecomàstia Abdominal Hepatosplenomegàlia Ascites Cardiovascular HTA Arítmies Insuficiència Cardíaca Congestiva Genitals Atròfia testicular Neuromuscular Cames primes .↓ ROT aquili, ↓ sensibilitat dels peus Atàxia Símptomes relacionats amb l’alcohol Nàusees, vòmits, diarrea, pirosi retroesternal, anorèxia, epigastràlgies Palpitacions Disminució dels reflexes, tremolors, cefalea Ansietat o depressió, dificultat per concentrar-se, insomni, deliris, irritabilitat Trastorns de la memòria Impotència, gelos Absentisme laboral, IT de repetició.
  4. 4. 27/11/2013 4 Proves de laboratori Gammaglutamiltranspeptidasa (GGT) Volum corpuscular mitjà (VCM) Transaminases (ALT, AST) Transferrina deficient en carbohidrats (CDT) Lípids sèrics Àcid úric Fosfatases alcalines Avaluen lesions orgàniques Poden servir per monitorar No són útils per a la detecció Components de les intervencions breus Informar sobre estat de salut i riscos Avaluar l’estadi de canvi Donar consell demanant permís Negociar objectius i estratègies Monitorar el progrés Comunicar empatia Promoure l'autoeficàcia Promoure la responsabilitat Font: adaptat d’Etheridge RM i Sullivan E. <http://www.alcoholicme.com>
  5. 5. 27/11/2013 5

×