Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taller atencio familia

3,624 views

Published on

Programa taller atencio familia per a tutors

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Taller atencio familia

  1. 1. AULA DEL TUTOR 2016 TALLER D’ATENCIÓ ALA FAMÍLIA Adreçat a: Tutors/es de la Unitat Docent. Àmbit de Barcelona Ciutat. Dates: 17 de noviembre de 9:00 a 14:00 hores. Lloc: Unitat Docent: C/ Sardenya, 375, Entl. 080025 Barcelona. Hores: 5 hores presencials. Places: 20 Hores lectives: 05 Docents Fabiola Dunyò. Psicòloga. Gonçal Foz Gil. Metge de Família EAP Raval Nord. Objectiu General Reflexionar i aprofundir en la comprensió del rol del metge/ssa i de l’infermer/a d’atenció primària en l’atenció al pacient, en el context de la seva família i la seva comunitat. Donar a conèixer el taller d’Atenció a la família que reben els residents a la seva formació. Objectius Específics Treballar sobre la relació que s’estableix entre el professional de salut i els pacients i les seves famílies, per entendre millor les demandes tant explícites com implícites i reflexionar sobre la resposta i el tracte del professional. Això demana revisar els canvis actuals de la família en la nostra societat anomenada de risc i el nostre rol com a professionals. Metodologia docent Es treballarà primer conjuntament en una introducció al tema: Què entenem per família, com entenem la relació dels/les metges/ses i els/les infermers/es amb les famílies. Família i context social. Funcions bàsiques de la família. Els punts vitals del cicle familiar. Les noves famílies actuals. El treball en equip metgessa/infermera i la seva relació amb les famílies. Semblances i diferències dels seus rols i la seva visió. Avantatges per als pacients i famílies. Seguidament es treballaran, en parelles o tríades, les ansietats dels diferents punts vitals del cicle familiar i es posarà en comú el treball fet. Després d’un breu descans es faran grups per treballar amb casos que permetin veure i aprofundir en la tasca i la interrelació de metges i infermers amb les famílies i els rols que adoptem. Els grups seran coordinats per un docent. De cada grup n’ha de sortir un resum de les qüestions més significatives, per ser exposat al conjunt de participants i establir un diàleg. És desitjable que els casos siguin aportats pels participants: es tracta de portar un relat escrit (màxim una pàgina, per llegir-lo, no caldrà entregar-lo) del cas d’un/a pacient que hagi provocat algun interrogant als participants. La discussió no pretén resoldre el cas sinó veure’l amb altres mirades.
  2. 2. Programa 09:00- 10:00: Presentació dels participants i dels docents. Introducció : Elements clau per entendre la nostra relació professional amb els pacients i les famílies (Gonçal Foz i Fabiola Dunyó). Presentació de la metodologia de la jornada (Fabiola Dunyó). 10:00– 10:30: Treball en petits grups de 2-3 persones: Tipus de família i punts vitals: necessitats i ansietats. 10:30– 11:00: Posada en comú del treball. 11:00– 11:20: Pausa. 11:20– 12:15: Treball en grup petit (7-10 persones + 1 coordinador) d’un primer cas clínic. 12:20– 13:15: Treball en grup petit (7-10 persones + 1 coordinador) d’un segon cas clínic. 13:15 – 14:00: Reflexions i aportacions del treball de la jornada. Valoració final.

×