Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

APLICACIONS MÈDIQUES

1,906 views

Published on

Programa del taller d' aplicacions mèdiques (APPS) per tot: per apendre i per prescriure-les.

Published in: Health & Medicine
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

APLICACIONS MÈDIQUES

  1. 1. AULA DEL TUTOR 2017 APLICACIONS MÈDIQUES (APPS) PER TOT: PER APRENDRE I PER PRESCRIURE-LES Adreçat a: Tutors/es de la Unitat Docent. Àmbit de Barcelona Ciutat. Dates: 7 de novembre de 2017. Horari: 09:00-13:00 hores Lloc: Unitat Docent C/ Sardenya, 375, Entlo. 08025 Barcelona. Durada: 4 hores presencials Places: 20 Docents Belen Benito Badorrey:metgessa de família. Equip d’AP Raval Sud. Objectius del taller  Conèixer apps en salut interessants per a professionals d’atenció primària i per a pacients. Temari: 1. Introducció al "mon app". 2. Evidència científica de l ús d´apps a Atenció Primària 3. Decàleg sobre l´ús d´apps mèdiques. consells a professionals i pacients 4. Repàs de les principals apps en patologies prevalents o per a la formació dels metges... 5. Conclusions. Metodologia Exposició de teoria seguida de discussió de dubtes i diferents abordatges del tema. Avaluació del curs Mitjançant qüestionari al final de les sessions. Els alumne hauran d’assistir al 80% de les classes per poder obtenir el certificat del curs.

×