Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Comunicació científica oral i presentació de pòsters.

1,290 views

Published on

Programa del curs optatiu per a residents R4 de medicina i R2 d'infermeria sobre la comunicació científica oral i presentació de pòsters.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Comunicació científica oral i presentació de pòsters.

  1. 1. CURS OPTATIU PER RESIDENTS COMUNICACIÓ CIENTÍFICAORAL I PRESENTACIÓ DE PÒSTERS Adreçat a: Residents de Medicina R4 (promoció 2013-2017) i R2 d’Infermeria ( promoció 2015-2017) de la UD Barcelona ciutat. ICS. Es tracta d’un curs voluntari. Dates: 24 d’abril de 2017. Horari: 09:00 a 13:00 hores. Lloc: Unitat Docent: C/ Sardenya, 375, Entlo. Aula Petita. Durada:4 hores presencials Places: 20 Docent Miguel Ángel Muñoz. Cap de la Unitat de Suport a la Recerca de l’ Àmbit de Barcelona Ciutat. Objectius del curs  Donar a conèixer els alumnes els criteris de qualitat i la metodologia necessària per a una comunicació científica eficient en format oral i pòster. Programa  Elements que intervenen en la comunicació científica oral.  Estructura de la presentació.  Elaboració de diapositives.  Elaboració de un pòster. Avaluació del curs Mitjançant qüestionari al final del curs.

×