Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RELACIÓ TUTOR-RESIDENT

2,693 views

Published on

Programa relació taller tutor-resident de l'Aula del Tutor 2017.

Published in: Health & Medicine
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

RELACIÓ TUTOR-RESIDENT

  1. 1. AULA DEL TUTOR 2017 RELACIÓ TUTOR – RESIDENT: QUÈ FEM EN LES SITUACIONS DIFÍCILS? Adreçat a: Tutors/es de la Unitat Docent. Àmbit de Barcelona Ciutat. Dates: 6 d’octubre de 2017. Horari: de 9 a 13 hores Durada: 4 hores presencials. Places: 20 Lloc: C/ Sardenya, 375, Entlo. 08025 Barcelona. Docents Dra. Eulàlia Masachs Fatjó. Metgessa i psicoterapeuta membre de l’ACPP. Assessora dels programes de prevenció de la Fundació Galatea. La docent te formació específica en psicologia dels grups i de les organitzacions. Experiència en formació de professionals i d’intervencions en equips de treball: en relació al treball en equip, gestió de conflictes, exercici del rol i lideratge en el context laboral. Objectius Objectius generals del curs Les conductes i actituds del resident a la feina no sempre responen a les expectatives del tutor i de la institució: trobem que alguns residents s’angoixen massa; o be que es preocupen poc; altres que poc complidors amb la feina o que prenen actituds litigants.... Com podem abordar aquestes situacions? Fins on arriba el rol del tutor? Com a tutors, podem ajudar a formar professionals competents i saludables? Objectius específics  Adquirir habilitats de tutoria per a gestionar situacions conflictives dels residents i amb els residents.  Conèixer els recursos existents i els procediments necessaris per gestionar els casos difícils dins de la unitat docent. Metodologia La metodologia serà fonamentalment participativa, amb aportacions teòriques sobre els conceptes i pautes per a la comunicació, exercicis de role playing i discussió de les experiències dels participants. Avaluació del curs Mitjançant qüestionari al final de les sessions. Els alumne hauran d’assistir al 80% de les classes per poder obtenir el certificat del curs.

×