Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Entrevista Motivacional

1,639 views

Published on

Programa del curs Entrevista Motivacional per a R4-MIR i R2-EIR

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Entrevista Motivacional

  1. 1. ENTREVISTA MOTIVACIONAL 2016 Dirigit a: R4 de MFiC de Barcelona Ciutat. Promoció 2013-17 Curs presencial de 10 hores lectives R2 d’ Infermeria FiC de Barcelona. Promoció 2015-17 1a edició: 12 de maig de 09:00 a 14:00 hores i 19 de maig de 15:00 a 20:00 hores. 2a edició: 26 de maig de 09:00 a 14:00 hores i 2 de juny de 15:00 a 20:00 hores. 3a edició: 22 de juny de 15:00 a 20:00 hores i 1 de juliol de 09:00 a 14:00 hores. Lloc part presencial: C/ Sardenya, 375, Entlo. 08025 Barcelona AULA GRAN Professorat: Metges de Família: Josep M Bosch Fontcuberta i Josep Massons Cirera Objectius generals del curs  Integrar en la pràctica assistencial els principis de la prevenció i la promoció de la salut a través del canvi d’hàbits.  Capacitar als professionals de l’Atenció Primària per que puguin incrementar la motivació pel canvi als seus pacients.  Capacitar als professionals de l’Atenció Primària per entendre les contradiccions entre els estils de vida de cada persona, i el desig de mantenir la salut.  Desenvolupar les habilitats dels professionals per a dur a terme estratègies de consulta centrades en el pacient.  Ajudar als professionals en la utilització i el maneig de estratègies breus i eficaces de canvi, adaptades a l’Atenció Primària. Objectius específics o d’aprenentatge del curs  Reconèixer i entendre els condicionants socials, ambientals i psicològics que operen en els individus i en els seus estils de vida.  Comprendre i explicar el Model dels Estadis del Canvi i la seva importància com a nucli pel procés de canvi de conducta.  Manegar i mantenir canvis de conductes mitjançant l’aplicació d’habilitats motivacionals en l’entrevista.  Planificar i avaluar intervencions utilitzant una aproximació sistemàtica basada en l’experiència personal del pacient, i els principis de la Entrevista Motivacional Breu. Programa del Curs Primera sessió  Estratègies pel canvi. Models Coercitiu, Informatiu, Argumentatiu, Persuasiu.  Principis Generals de la Motivació i teories que les sustenten.  Dissonància cognitiva. Reactància psicològica. Les Barricades de Gordon.  Detecció i abordatge de les Resistències.  Model del Estadis del canvi: (Stages of Change Theory: Prochaska and DiClemente, 1986).  Característiques i Principis del Model de Entrevista Motivacional de W Miller i S Rollnick.  Tècniques de entrevista ( Preguntes obertes evocadores, Validació, Escolta Reflexiva, Sumaris, Reestructuracions positives).
  2. 2. Segona sessió  Tècniques de influència pel canvi. Les paradoxes.  Fase de posicionament: Estadiar, prioritzar, avaluació de creences, treball de la ambivalència.  Fase de Reflexió (Full de balanços i diari de salut)  Fase de determinació del canvi: La “ Finestra terapèutica”  Fase de Negociació del Canvi o Fase de Acció: Implementant d’un Pla d’Acció (Les fites del canvi, les opcions per arribar-hi, i la concreció del pla) . Habilitats comunicatives. La infradirecció vs la sobreprescripció  Fase de Manteniment del Canvi. Tasques i habilitats.  Detecció i prevenció de recaigudes. El Model de Prevenció de Recaigudes de A Marlatt.  La Entrevista Motivacional Breu.

×