aula del tutor mir aula del tutor 2015 unitat docent at17 residents aula del tutor 2016 résidents at16 r3 eir curs mir espai del tutor at15 alcohol cursos residents addiccions r4 usr atenció a la familia atenció comunitària alcohol atenció primària addicció alcohol llibre del resident gestió de la consulta presentació de pòsters unitat docent multiprofessional recerca at14 tutors curs estadistica comunicacio cientifica tinc valor svi r1 curs residents unitat docent barcelona aula tutor curs eir mbe r2 taller qüestionaris feedback entrevista clínica medicina basada en l'evidència elaboració projecte recerca mir r4 curs unitat docent multiprofessinal estadistica basica entrevista clinica bioetica apps avaluació residents comunicació científica oral coaching aula de tutor relació tutors i residents suport vital suport vital immediat icam incapacitat laboral elaboració treballs científics lectura crítica d'articles educació per la salut bioètica introducció afic actualització farmacológica entrevista motivacional qüestionaris comunicació científica taller escriptura aprofundiment en el feedback addicció al alcohol abstinència abstinència alcohol carlos martín tabac tabaquisme deixar de fumar aula del tutor 2014 cerca bibliogràfica curs protocol de recerca curs at14 aulatutor2014 curs comunicació científica aula del tutor 2017 espai del tutor 1 tutor-resident relació tutor i residents aplicacions apps mèdiques aplicacions mèdiques guia del tutor iqb investigació qualitativa bàsica aula del tutor. salut psicoafectiva salut psicoafectiva del resident incapacitats laborals elaboració de trabes científicos curs escriptura pubmed mfic presentació curs entrevista clínica curs bioètica unitat docent barcelona ciutat gestio consulta r2-eir atenció familía taller atenció família r4-mir eines formació residents apoc salut comunitària lectura critica àrea de recerca estadística nivell 1 curs área de recerca bioética clínica mobile apps blogs de salut gestió clíncia introducció a l'afic afic curs introducció a l'afic introducció atenció familiar i comunitària curs recerca at taller medicina basada evidencia mir2016 farmacológica curs entrevista motivacional programa estadítica estadística curs estadítica aula tutor 2016 projectes de recerca disseny projectes de recerca investigació qualitativa tutors mir presentació de posters comunicació oral gestió de la demanda gestió consulta curs aula del tutor valors resident tutors residents elaboració projecte comunitari residents infermeria residents mecina familiar i comunitaria r3-mir medicina familiar i comunitària elaboració projecte comunità bioètica clínica residents 4rt any tutors medicina famliar i comunitària curs web 2.0 web 2.0 at2015 lectura crítica curs educació de la salut educació de la salut mir. eir protocol de recerca access bbdd treballs científics bibliometria medline curs tutors farmacologia curs infermeria curs at15 escriptura científica disseny curs estadÍstica aprofundiment feedback investigació qualitiva ud bcn curs r3 curs gestió consulta cursos mir ud barcelona guia alcohol consum perjudicial alcohol intoxicació aguda alcohol dependència alcohol dependència consum de risc guia tabac cursos at14 cursos tutors experiències docents mbe: cerca bibliogràfica elaboració protocol de recerca projecte de recerca anàlisi de resultats curs r4 taller tabac i alcohol taller drogues curs educació de la salut sessions equips eines millora sessions curs excel projecte curs disseny cursresidents unitatdocentmultiprofessional epr lecturacrítica at2014 unitatdocentbarcelona curs disseny projectes recerca farmacològica curs anàlisis situació de la salut comunicació residents curs medical trainning #unitatdocentmultiprofessional #cursresidents #ate curs programa introducció
See more