pla d'accions sobre drogues de reus reducció de danys prevenció arsufesta antoniu llort tractament servei d'addiccions i salut mental husjr infodroguesreus políticas de drogas drogas drogues anàlisi de substàncies servei d'addiccions i salut mental reus arsu festa ungass arsu harm reduction reducción de daños antropologia aplicada episteme social diagnòstic drogues reus addiccions la illeta drug testing memoria fentanyl hr17 hri cocaína alcohol cannabis cannabis i conducció subdirecció general de drogodependències programa primera línea agència de salut pública de catalunya hospital universitari sant joan de reus drug user's movement antoiu llort cine jóvenes joventit drugmetratges fec reus
See more