Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bioètica R4 2017

3,198 views

Published on

Programa del curs semipresencial de Bioètica per a residents de medicina familiar i comunitària de quart any.

Published in: Health & Medicine
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Bioètica R4 2017

  1. 1. Curs BIOÉTICA Dirigit a: R4 de MFiC de Barcelona Ciutat. Promoció 2013-2017. 1a ed.: 24 de gener de 9-11 hores i 23 de febrer de 16-18 hores de 2017. Resta del curs virtual. S’ha d’enviar el cas-tasca abans del 17 de febrer. 2a ed: 2 març de 16-18 hores i 4 d’abril de 9-11 hores de 2017. Resta del curs virtual. S’ha d’enviar el cas-tasca abans del 28 de març. Duració: 15 hores. Lloc: C/ Sardenya, 375, Entlo. 08025 Barcelona. Professorat: Carmen Prieto Villanueva. Especialista en Medicina de Família i Comunitària. Màster en Bioètica. EAP El Pla. Sant Feliu de Llobregat. Ester Busquets i Alibés. Infermera i Doctora en Filosofia. Professora de l'Institut Borja de Bioètica i autora del codi de deontologia dels col•legis d'infermeres de Catalunya. Objectius: Objectius generals del curs:  Identificar les situacions de les tasques quotidianes del metge de família susceptibles de ser analitzades des del punt de vista de l’ètica.  Aprendre a fer una anàlisi ètica d’aquestes situacions, a partir dels principis i metodologia en què es basen les decisions en bioètica. Objectius específics:  Conèixer els principis de la bioètica.  Detectar situacions de conflicte ètic.  Conèixer els principis bàsics de la bioètica.  Contrastar el fet a considerar amb els principis ètics.  Avaluar les circumstàncies i conseqüències de cada fet a considerar. Metodologia: Formació teòrica presencial i virtual. Els residents treballaran tasques relacionades amb els temes proposats. Anàlisi i discussió dels casos en grup.
  2. 2. Programa: Aquest curs està estructurat en els següents apartats: Primer dia: 2 hores presencials 1. Introducció a la bioètica. 2. Principis de bioètica. 3. El codi de deontologia dels Col·legis de metges de Catalunya. 4. Metodologia per a l’anàlisi de casos en bioètica. Part virtual: La part virtual consisteix en el desenvolupament dels següents temes: - Confidencialitat. - Consentiment informat. - Final de la vida. - El pacient menor d’edat. - Relació amb el pacient difícil. - Autonomia. - Gestió de recursos. - Ètica de l’activitat preventiva. - Relacions amb la indústria farmacèutica. Cadascun d'aquests temes comprèn una part d'introducció teòrica així com el plantejament d'un cas pràctic. S’haurà d'escollir un dels casos pràctics plantejats en la part virtual, analitzar-ho i resoldre'l seguint la metodologia que empra la Bioètica, i enviar-ho com a tasca a través del campus virtual. Últim dia: 2 hores presencials. Debat dels casos plantejats durant el curs i dubtes relacionats amb els mateixos. NOTA: Per poder obtenir el certificat de realització del curs s'ha d'assistir a les classes presencials i s'han de presentar totes les tasques demanades.

×