Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Formació sobre incapacitats laborals i altres prestacions - ICAM

635 views

Published on

Programa icam de formació sobre incapacitats laborals i altres prestacions Aula del Tutor 2017.

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Formació sobre incapacitats laborals i altres prestacions - ICAM

  1. 1. AULA DEL TUTOR 2017 FORMACIÓ SOBRE INCAPACITATS LABORALS I ALTRES PRESTACIONS-ICAM Adreçat a: Tutors/es de la Unitat Docent. Àmbit de Barcelona Ciutat. Dates: 16 i 17 de març 2017. 09 a 14 hores Lloc: Unitat Docent: C/ Sardenya, 375, Entlo. 08025 Barcelona. Durada: 10 hores presencials Places: 25 Docents Professionals de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) Objectius  Donar a conèixer el funcionament de l’ICAM  Identificar les diferències de les seves funcions respecte a la resta de l’Estat  Adquirir coneixements sobre les incapacitats laborals relacionades amb les prestacions de la Seguretat Social Temari  Conceptes generals sobre el sistema de seguretat social espanyol o Règim general, Règims especials (autònoms, empleats de la llar...  L’ICAM. Evolució. Funcions.  Contingències i determinació de contingències o Comunes Malaltia comuna i Accident no laboral o Professionals Accidents de Treball (AT) (tipus d’AT..) Malalties Professionals (Decret...)  La Incapacitat Temporal o Definició i concepte, situacions protegides i no protegides.. o Els comunicats de baixa, confirmació i alta o Durada, pròrroga.. o Entitats gestores (INSS, MATMPSS, Empreses Autoasseguradores) o Quantia de la prestació o Informació a les mútues per part dels Serveis Públics de Salut o Tipus d’alta o Recaiguda o Serveis de Prevenció i declaració d’aptitud per el treball o Situacions especials Baixes retroactives Baixes socials Pluriempleat La IT i l’atur Desplaçaments durant la IT
  2. 2. Baixes en estrangers, o en personal d’altres comunitats Vacances IT i presó Pacients conflictius i/o agressius o Reclamació prèvia contra un alta o Demanda al jutjat social  La Incapacitat Permanent o Graus. Definició. Revisions de grau o La Comissió d’Avaluació d’Incapacitats (CEI). Resolucions INSS  Procediment de disconformitat contra altes de les mútues RD1430/2009. Procediment de Determinació de contingència.  Prestació de Risc per l’embaràs  Prestació de risc per a la lactància materna  El Permís de maternitat i de paternitat.  Permís per cura de menor amb càncer o malaltia greu. Metodologia Explicació teòrica de cada bloc amb exemples pràctics. Avaluació del curs Mitjançant qüestionari al final de les sessions. Els alumne hauran d’assistir al 80% de les classes per poder obtenir el certificat del curs.

×