Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programa curs R4 Atenció a la Família 2015

2,112 views

Published on

Programa del curs per a R4 ATENCIÓ A LA FAMILÍA 2015 per a la promoció 2011/15

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Programa curs R4 Atenció a la Família 2015

  1. 1. TALLER D’ATENCIÓ A LA FAMÍLIA 2015 Dirigit a: R4 Promoció 2011-2015 de MFiC de Barcelona Ciutat. 1ª Edició 29 de gener 2015 de 09:00 a 14:30 hores 2ª Edició 19 de febrer 2015 de 09:00 a 14:30 hores Durada: 5 hores. Lloc: Unitat Docent: C/ Sardenya, 375, Entl. 080025 Barcelona. Tel.: 93 207 57 52 Docents Gonçal Foz Gil. Metge de Família EAP Raval Nord. Fabiola Dunyò. Psicòleg. Objectiu General Reflexionar i aprofundir en la comprensió del rol del metge en l’atenció al pacient, a la seva família i a la seva comunitat. Objectius Específics Treballar sobre la relació que s’estableix entre el metge i la família, per entendre millor la demanda tant explícita com implícita de la família i reflexionar sobre el tracte del professional i la seva resposta. Això demana revisar els canvis actuals de la família en aquesta societat nostra anomenada de risc i el nostre rol com a professionals. Metodologia docent: Es treballarà primer conjuntament en una introducció al tema: Què entenem per família, com entenem la relació del metge amb la família. Família i context social. Funcions bàsiques de la família. Els punts vitals. Les noves famílies actuals. Seguidament es treballaran en parelles o tríades les ansietats dels diferents punts vitals del cicle familiar i es posarà en comú el treball fet. Després d’un breu descans es faran grups per treballar amb casos que permetin veure i aprofundir en la tasca i la interrelació metge-família. Els grups seran coordinats per un docent. De cada grup n’ha de sortir un resum de les qüestions més significatives, per ser exposat al conjunt de participants i establir un diàleg. És desitjable que els casos siguin aportats pels participants: es tracta de portar un relat escrit (màxim una pàgina, per llegir-lo, no caldrà entregar-lo) del cas d’un/a pacient que t’hagi provocat algun interrogant. La discussió no pretén resoldre el cas sinó veure’l amb altres mirades.
  2. 2. Programa: 09:00 – 10:00: Presentació dels participants i dels docents. Introducció : Elements clau per entendre la tasca del metge en la relació amb les persones, les famílies i l’entorn (Gonçal Foz i Fabiola Dunyó). Presentació de la metodologia de la jornada (Fabiola Dunyó). 10:00 – 10:30: Treball en petits grups de 2-3 persones: Tipus de família: necessitats i ansietats. 10:30 – 11:00: Posada en comú del treball. 11:00 – 11:20: Pausa. 11:20 – 12:15: Treball en grup petit (7-10 persones + 1 coordinador) d’un primer cas clínic. 12:20 – 13:15: Treball en grup petit (7-10 persones + 1 coordinador) d’un segon cas clínic. 13:15 – 14:20: Reflexions i aportacions del treball de la jornada. Valoració final.

×