Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TALLER QÜESTIONARIS

808 views

Published on

Programa provisional del taller de qüestionaris.

Published in: Health & Medicine
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

TALLER QÜESTIONARIS

  1. 1. AULA DEL TUTOR 2017 USR- TALLER DE QÜESTIONARIS Adreçat a: Professionals sanitaris de l’Àmbit de Barcelona Ciutat. Dates: 5 de maig de 09:00 a 13:00 hores. Lloc: Centre Corporatiu: Gran Via de les Corts Catalanes, 587-589. Soterrani. Aula 1 Durada: 8 hores presencials Places: 4 Docent José Luis del Val. Responsable de la Unitat d’Avaluació,Sistemes d’Informació i Qualitat(Bàsiq) Objectius del curs Objectiu general  Facilitar eines per a la correcta elaboració de qüestionaris: teoria i pràctica.  Donar a conèixer les noves tecnologies en l’administració de qüestionaris on-line. Objectiu específic  Aprofundir en els aspectes pràctics relacionats amb les presentacions orals i pòsters. Temari  Disseny de qüestionaris.  Consideracions generals,tipus de preguntes, seqüència de les preguntes, instruments per fer la lectura de qüestionaris.  Introducció als qüestionaris on-line : google docs.  Qüestionaris ja fets: cerca i valoració dels mateixos. Metodologia Classe teòrica amb exemples pràctics a discutir. Avaluació del curs Mitjançant qüestionari al final de les sessions. Els alumne hauran d’assistir al 80% de les classes per poder obtenir el certificat del curs. No tindran dret a certificat els alumnes que no hagin superat la prova d’aprenentatge encara que assisteixin al 100 % del curs.

×