Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Curs R4-MIR BIOÈTICA 2016

5,097 views

Published on

Curs de bioètica 2015 per a residents de 4rt any.

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Curs R4-MIR BIOÈTICA 2016

  1. 1. Curs BIOÉTICA Dirigit a: R4 de MFiC de Barcelona Ciutat. Promoció 2012-2016 1a ed.: 19 gener de 9-11 hores i 25 de febrer de 16-18 hores, de 2016. Resta del curs virtual. S’ha d’enviar el cas-tasca abans del 19 de febrer. 2a ed: 3 març de 16-18 hores i 5 d’abril de 9-11 hores, de 2016. Resta del curs virtual. S’ha d’enviar el cas-tasca abans del 29 de març. Duració: 15 hores Lloc: C/ Sardenya, 375, Entlo. 08025 Barcelona Professorat: Carmen Prieto Villanueva. Especialista en Medicina de Família i Comunitària. Màster en Bioètica. EAP El Pla. Sant Feliu de Llobregat. Helena Roig Carreras. Especialista en Medicina de Família i Comunitària. Màster en Bioètica. Directora adjunta de l'Institut Borja de Bioètica-Universitat Ramon Llull Objectius: Objectius generals del curs:  Identificar les situacions de les tasques quotidianes del metge de família susceptibles de ser analitzades des del punt de vista de l’ètica.  Aprendre a fer una anàlisi ètica d’aquestes situacions, a partir dels principis i metodologia en què es basen les decisions en bioètica. Objectius específics:  Conèixer els principis de la bioètica.  Detectar situacions de conflicte ètic.  Conèixer els principis bàsics de la bioètica.  Contrastar el fet a considerar amb els principis ètics.  Avaluar les circumstàncies i conseqüències de cada fet a considerar. Metodologia: Formació teòrica presencial i virtual. Els residents treballaran tasques relacionades amb els temes proposats. Anàlisi i discussió dels casos en grup.
  2. 2. Programa: Aquest curs està estructurat en els següents apartats: Primer dia: 2 hores presencials 1. Introducció a la bioètica. 2. Principis de bioètica. 3. El codi de deontologia dels Col·legis de metges de Catalunya. 4. Metodologia per a l’anàlisi de casos en bioètica. Part virtual: La part virtual consisteix en el desenvolupament dels següents temes: - Confidencialitat. - Consentiment informat. - Final de la vida. - El pacient menor d’edat. - Relació amb el pacient difícil. - Autonomia. - Gestió de recursos. - Ètica de l’activitat preventiva. - Relacions amb la indústria farmacèutica. Cadascun d'aquests temes comprèn una part d'introducció teòrica així com el plantejament d'un cas pràctic. S’haurà d'escollir un dels casos pràctics plantejats en la part virtual, analitzar-ho i resoldre'l seguint la metodologia que empra la Bioètica, i enviar-ho com a tasca a través del campus virtual. Últim dia: 2 hores presencials. Debat dels casos plantejats durant el curs i dubtes relacionats amb els mateixos. NOTA: Per poder obtenir el certificat de realització del curs s'ha d'assistir a les classes presencials i s'han de presentar totes les tasques demanades.

×