Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mon vinnytsya-04-04-2018-1

13 views

Published on

ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОГО
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА
РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mon vinnytsya-04-04-2018-1

 1. 1. ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 1 ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО- ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ Лілія Гриневич Міністр освіти і науки України 5 квітня 2018 року
 2. 2. 2 ДОСТУПНА ДОШКІЛЬНА ОСВІТА – ФУНДАМЕНТ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
 3. 3. ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 3 ЧЕРГА НА ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 1 січня 2015 95,9 1 січня 2016 90,9 1 січня 2017 78,4 1 вересня 2017 52,2
 4. 4. ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 4 ВСЬОГО ПЛАНУЄТЬСЯ У 2017 – 2019 РОКАХ СТВОРИТИ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 96147 місць НЕМОЖЛИВА ХОРОША ШКОЛА БЕЗ ЯКІСНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
 5. 5. ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 5 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА СЬОГОДНІ 46898 дітей черга до дошкільних закладів НАЙБІЛЬША ЧЕРГА НА ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ У: НАЙБІЛЬШЕ СТВОРЕНО МІСЦЬ У: Одеська область м. Київ 8406 дітей 27тисяч додаткових місць створено за підсумками 2017 року 3502 м. Київ Київська область 5643 дитини 3280 Дніпропетровська область Львівська область 4776 дітей 2856
 6. 6. 6 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ У ЗАКОНІ «ПРО ОСВІТУ»
 7. 7. ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 7 ПЕДАГОГІЧНА СВОБОДА Шкільний вчитель та вихователь ДНЗ можуть САМОСТІЙНО розробляти програму, на основі типової. Освітня програма, розроблена на основі типової, схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується його керівником План роботи закладів освіти затверджується керівником закладу та не потребує погодження з управлінням освіти
 8. 8. ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 8 УПРАВЛІНСЬКА АВТОНОМІЯ Керівника закладу освіти призначає на посаду та звільняє з посади засновник або уповноважений ним орган Всіх працівників закладу призначає та звільняє виключно його керівник
 9. 9. ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 9 ФІНАНСОВА АВТОНОМІЯ Заклад освіти може діяти в одному з таких статусів: • бюджетна установа, • неприбутковий заклад освіти, • прибутковий заклад освіти Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначає керівник відповідно до за­ конодавства. За рішенням керівника закладу бухгал­ терський облік може здійснюватися самостійно за­ кладом освіти або через централізовану бухгалтерію Дозволяється залучення додаткових джерел фінансування
 10. 10. ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 10 МОНІТОРИНГ, ОЦІНЮВАННЯ, ПЕРЕВІРКА Інституційний аудит Оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти Державний нагляд Захист прав учасників освітнього процесу (учнів, батьків, педагогів) Моніторинг Вивчення роботи органів місцевого самоврядування Участь в сертифікації педагогічних працівників Оцінювання методики викладання, роботи з дітьми Затвердження освітніх програм Кожна школа може звернутись до Служби з метою затвердження власної освітньої програми Рекомендації Надання закладам освіти рекомендацій щодо формуван­ ня та розбудови власної внутріш­ ньої системи забезпечення якості освіти
 11. 11. ПІДГОТОВКА ДО НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 11
 12. 12. ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 12 ПІДГОТОВКА ДО НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ – ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВИ Затверджено новий Державний стандарт початкової освіти Пілотування державного стандарту у 100 школах України Підвищення кваліфікації 22 тис вчителів Нові підручники для 1 класів
 13. 13. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ НАВЧАННЯ – КЛЮЧОВИЙ ОБОВ’ЯЗОК МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 13
 14. 14. ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 14 РАЗОМ: 1 млрд 869 млн 749 тис 998,7 млн забезпечення учнів початкових класів навчальними засобами та мобіль­ ними меблями 163,818 млн на придбання техніки для початкової школи 386,5 млн на підвищення кваліфікації вчителів 272,382 млн підручники для 1-го класу 48,349 млн навчально- методична літ-ра для початкових класів ДЕРЖАВА ПІДТРИМУЄ МІСЦЕВІ ОРГАНИ САМОВРЯДУВАННЯ
 15. 15. ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 15 ДЕРЖАВА ПІДТРИМУЄ МІСЦЕВІ ОРГАНИ САМОВРЯДУВАННЯ КОЖЕН ПЕРШИЙ КЛАС БЕЗКОШТОВНО ОТРИМАЄ НАБОРИ ЛЕГО • 2 ТИПИ НАБОРІВ: • ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК – НА КОЖНОГО ПЕРШОКЛАСНИКА • «LEGO Play Box» – НА КОЖЕН ПЕРШИЙ КЛАС • ПЕРІОД ДОСТАВКИ: протягом 2018-2019 року
 16. 16. ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 16 ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗПОДІЛУ ОСВІТНЬОЇ СУБВЕНЦІЇ НА НУШ 40%на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нуш. Розподіл коштів – з ураху­ванням кількості учнів 1-4 класів закладів загальної серед­ньої освіти у адміністративно- територіальній одиниці 40%на закупівлю дидактичних матеріалів для 1 КЛАСУ. Розподіл коштів – з ураху- ванням кількості класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) 20%на закупівлю комп’ю­ терного обладнання для початкових класів НУШ. Розподіл коштів – з урахуванням кількості закладів, у яких є початкова школа (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) 998 млн 780 тис грн ПЕРЕДБАЧЕНО У ДЕРЖБЮДЖЕТІ 2018 НА НОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ДЛЯ НУШ
 17. 17. ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 17 ЗАСАДИ СПІВФІНАНСУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ СУБВЕНЦІЇ НА НУШ 70 / 30для шкіл в містах обласного значення. Тобто відповідні місцеві органи влади мають дофінансувати бодай 30% вартості обладнання. 90 / 10для шкіл в районах та ОТГ. Тобто відповідні місцеві органи влади мають дофінансувати бодай 10% вартості обладнання. Постанова КМУ від 4 квітня 2018 року № 237 95 / 5для шкіл в гірській місцевості та на лінії зіткнення. Тобто відповідні місцеві органи влади мають дофінансувати бодай символічні 5% вартості обладнання.
 18. 18. ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 18 У КЛАСІ МАЄ БУТИ СТВОРЕНО 8 НАВЧАЛЬНИХ ОСЕРЕДКІВ 1. навчально-пізнавальної діяльності (з партами/столами) 2. змінні тематичні осередки (дошки/фліп-чарти/стенди для діаграм з ключовими ідеями); 3. для гри (настільні ігри, інвентар для рухливих ігор); 4. художньо-творчої діяльності (полички для зберігання приладдя та стендом для змінної виставки дитячих робіт); 5. куточок живої природи для про- ведення дослідів (пророщування зерна, спостереження та догляд за рослинами, акваріум); 6. відпочинку (з килимом для сидіння та гри, стільцями, кріслами-пуфами, по­ душками з м'яким покриттям); 7. дитяча класна бібліотечка; 8. осередок вчителя (стіл, стілець, комп’ютер, полиці/ящики, шафи для збе­ рігання дидактичного матеріалу тощо).
 19. 19. ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 19 ДЕРЖАВНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ОСВІТУ 200 млн грн – на придбання шкільних автобусів 441,101 млн грн – на природничо-математичні кабінети 46,8 млн грн – на кабінети української мови у школах нацменшин 509 млн грн – на інклюзивну освіту 54,6 млн грн – національна освітня інтернет-платформа 40,94 млн грн – розробка електронних підручників 17,481 млн грн – на придбання пристроїв для програвання аудіо-компакт дисків 30,8 млн грн – на придбання обладнання для інноваційного навчально-тренінгового класу РАЗОМ: 1 млрд 340 млн 722 тис
 20. 20. ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 20 РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ОПОРНИХ ЗАКЛАДІВ 450опорних закладів 7 Черкаська 22 Волинська 8 Рівненська 37 Львівська 16 Тернопільська 6 Івано-Франківська 0 Закарпатська 7 Чернівецька 4 Хмельницька 30 Житомирська 29 Київська 5 Вінницька 18 Дніпропетровська 7 Чернігівська 11 Сумська 18 Харківська 6 Луганська 3 Донецька 6 Запорізька 20 Полтавська 53 Кіровоградська 2 Миколаївська 12 Херсонська 11 Одеська Динаміка кількості опорних шкіл вже функціонує по всій Україні (з них 134 – в ОТГ) та 900 їхніх філій. 137 та 360 філій 01.09.2016 178 та 511 філій 31.01.2017 450 та 900 філій 01.11.2017 379,7тис учнів - учнівський контингент опорних шкіл В опорних школах навчаються близько 1,8тис дітей з особливими освітніми потребами 473класи з інклюзивним навчанням створено В 97,3% опорних шкіл забезпечено архітектурну доступність для таких учнів та спеціальні автобуси для їхнього довезення
 21. 21. РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 21
 22. 22. ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 22 100млн грн. на створення 50-ти сучасних НПЦ на базі ПТНЗ за 3 напрямами 2016-2017 рр 100млн грн. для створення 50 НПЦ за 4 напрямами 2018 рік 10проектів державно- приватного партнерства у сфері ПТО. Дуальна форма навчання 61освітній стандарт затверджено на компетен- тнісній основі 49закладів професійної (професійно- технічної) освіти започатковано підготовку за дуальною формою навчання з 54 професій за участі понад 300 підприємств. ЩО ВЖЕ ЗРОБЛЕНО
 23. 23. ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 23 ЩО ВЖЕ ЗРОБЛЕНО 4 професійно-технічні заклади вже передано у комунальну власність На сайті МОН оприлюдено методичні рекомендації щодо правильного оформлення документів для передачі майна
 24. 24. ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 24 ПЕРЕДАНО ПОВНОВАЖЕННЯ З УПРАВЛІННЯ ПТНЗ розробка та реалізація регіональних програм підготовки; організація діяльності регіональних рад професійно-технічної освіти; оперативне управління майном закладів освіти; аналіз та контроль фінансово-господарської діяльності закладів; формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів; контроль за організацією навчально-виробничого процесу; створення навчально-практичних центрів; призначення на посаду директорів закладів освіти за результатами конкурсів
 25. 25. ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 25 РОЗРОБКА ВАЖЛИВИХ СТРАТЕГІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ПРОЕКТІВ Концепція реформування професійної освіти Закон «Про професійну освіту» Великий інфра- структурний проект з ЄС для підтримки реформування професійної освіти
 26. 26. ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 26 #ЗМІНЮЄМООСВІТУРАЗОМ ЛИШЕ СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ ЗМОЖЕМО ПОБУДУВАТИ ЯКІСНУ ОСВІТУ Верховна Рада України Уряд Місцеві органи самоврядування

×