Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2015 2016

197 views

Published on

2015 2016

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2015 2016

 1. 1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ М.В.ОСТРОГРАДСЬКОГО ЗВІТ ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ РОБОТУ районного методичного кабінету відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської райдержадміністрації за 2015- 2016 н.р. Решетилівка
 2. 2. 2016 Звіт роботи районного методичного кабінету відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської райдержадміністрації за 2015-2016 навчальний рік / Департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської РДА. – Решетилівка: РМК, 2016. –28 с. Звіт затверджено на засіданні ради РМК, протокол № 5 від 21 червня 2016 р. Звіт оформлено – Костогриз А.М. У Звіті описано основні результати роботи районного методичного кабінету та системи освіти району у 2015-2016 н.р. Звіт направлено: Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Навчальні заклади району Звіт знаходиться на сайті РМК : http://rmk-resh.at. 2
 3. 3. Зміст ВСТУП : Основні здобутки у 2015-2016 н.р. 4 І. ОРГАНІЗАЦІЙНО - КЕРІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 9 1. Структура науково-методичної роботи району 9 2. Звіт про засідання ради районного методичного кабінету 9 3. Звіт про підвищення кваліфікації педагогічних працівників РМК 9 4. Співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми установами та громадськими організаціями в межах України 9 IІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 10 1. Форми організації науково-методичної роботи 10 2. План вивчення передового педагогічного досвіду 10 3. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами 11 4. Науково-методичний супровід проведення конкурсів з фахової майстерності педагогічних працівників 11 5. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 11 6. Науково-методичний супровід виховної роботи 16 7. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти 17 8. Науково-методичний супровід дошкільної освіти 17 9. Науково-методичний супровід позашкільної освіти 19 10. Науково-методичний супровід діяльності психологічної служби району 20 ІІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 20 Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки педагогічних працівників району 20 ІV. ІННОВАЦІЙНА ТА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 21 1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю 21 2. Координація дослідно-експериментальної роботи 23 V. ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ РАЙОНУ 23 1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти 23 2. Забезпечення навчання вчителів інформатики та методичної підтримки викладання курсу інформатики 23 3. Розбудова єдиного освітнього інформаційного освітнього простору регіону 24 VI. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РАЙОНУ 24 Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками навчальних закладів 24 VII. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 25 VIII. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ РАЙОНУ 26 1. Моніторинг освітньої діяльності: участь у всеукраїнських моніторингових дослідженнях 27 2. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання 27 3. Вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з навчальних предметів 27 4. Вивчення стану справ та надання методичної допомоги 27 ІХ. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 28 Х. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 28 3
 4. 4. ВСТУП: ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ Діяльність Решетилівського районного методичного кабінету є важливою складовою у створенні умов для підвищення якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, самореалізації кожної особистості, забезпечення розвитку освітньої галузі у напрямку її відповідності сучасним інформаційно-комунікаційним технологіям та реаліям часу. Методичний кабінет розглядає науково-методичну роботу в навчальних закладах району як цілісну систему підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності педагогів, формування у них готовності до самоосвіти, саморозвитку. Загалом система науково-методичної роботи в районі спрямовується на формування професійно-педагогічної культури педагогів, неперервного оновлення та збагачення їхніх знань, продукування нових педагогічних ідей, технологій, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду. У системі, яка забезпечує науково-методичний супровід дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Решетилівського району, сприяє розвитку педагогічної майстерності вчителів, функціонує 53 навчальних заклади, діяльність яких координується методичним кабінетом, і основним завданням яких є підвищення фахової майстерності педагогів шляхом ефективного застосування сучасних форм і методів навчання дорослих, систем комп’ютерного навчання та інформаційної мережевої взаємодії. Районний методичний кабінет, як структурний підрозділ відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської райдержадміністрації, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Положенням про районний методичний кабінет, (затвердженого наказом відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської райдержадміністрації №17 від 18.01.2013 р.), іншими документами та урядовими рішеннями в галузі освіти, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти та науки України, департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського, відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської райдержадміністрації, Комплексною програмою розвитку освіти Решетилівського району на 2011-2015 рр, а також річними планами Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського, відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської райдержадміністрації, районного методичного кабінету. Загалом система науково-методичної роботи в районі у звітний період спрямовувалася на формування професійно-педагогічної культури педагогів, неперервного оновлення та збагачення їхніх знань, продукування нових педагогічних ідей, технологій, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду та проводилася згідно з наказом №155-осн від 02.09.2015р. «Про організацію, зміст і завдання науково – методичної роботи з педагогічними кадрами району в 2015 – 2016 навчальному році». Векторами роботи методичного кабінету у 2015-2016 н.р. було визначено науково- методичне забезпечення та інформаційний супровід педагогічного процесу, організацію удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників закладів освіти. А також забезпечення динамічного професійного розвитку педагогічних працівників у межах взаємодіючої структури: самоосвіта – науково-методична робота загальноосвітнього навчального закладу – районний методичний кабінет–Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Вся методична робота спрямовувалася на реалізацію ІІІ (творчого) етапу районної проблеми «Формування конкурентноспроможного учня в умовах модернізації навчально-виховного процесу через безперервне підвищення професійної компетентності педагогічних працівників». Шляхами вирішення вказаної проблеми були: проведення семінарів – практикумів, круглих столів, творчих зустрічей, вебінарів, атестаційні експертизи ЗНЗ та ДНЗ, впровадження профільного навчання, поглиблене вивчення предметів, вивчення ППД, організація 4
 5. 5. наставництва, проведення професійних конкурсів, тощо. Важливою ланкою роботи РМК було здійснення методичного супроводу Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року №462 та базової повної загальної середньої освіти, затвердженого Постановою кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року №1392. Методисти РМК впроваджували нові сучасні форми роботи, зосереджували увагу на якісному рівні їх проведення. Роботу з керівними та педагогічними кадрами максимально диференціювали, надавали їй актуальності та практичного спрямування. Методичною службою району успішно проводилася робота щодо моніторингу соціального запиту на освітні послуги, перспективного й поточного планування підвищення кваліфікації з урахуванням нового Типового положення про атестацію педагогічних працівників, нормативних документів галузі освіти, освітніх стандартів, державних програм, змін у навчальних планах загальноосвітніх навчальних закладів. Упродовж 2015-2016н.р. курси підвищення кваліфікації працівників ЗНЗ, ПНЗ, РМК пройшли 142 особи. Курси підвищення кваліфікації на базі Полтавського ОІППО імені М.В.Остроградського пройшли 136 педагогів, на базі Гадяцького культосвітнього училища (шкільні бібліотекарі) – 2, Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України – 4. У міжкурсовий період до науково-методичної роботи були залучені всі педагогічні працівники, проведено близько 130 заходів за рік, упроваджені нові форми навчання більш практичного спрямування (тренінги, семінари, творчі майстерні, вебінари, майстер-класи, педагогічні студії, творчі зустрічі та поїздки). Структура методичної роботи в районі передбачала діяльність 22 районних предметних методичних комісій (об’єднань), 8 постійно діючих семінарів, творчих майстерень вчителів, школи молодого бібліотекаря, психолого-педагогічних семінарів, школи молодого вчителя початкових класів, школи молодого вихователя, школи медіаосвіти, консультпунктів для новопризначених керівників навчальних закладів, заступників директорів з виховної роботи, шкільних бібілотекарів. Значна увага у створенні ефективної системи методичної роботи приділялась управлінню процесами формування творчої особистості вчителя, його педагогічної компетентності. З цією метою упродовж навчального року проводилися індивідуальні консультації для педагогічних працівників, керівників закладів освіти щодо планування діяльності, організації науково- методичної роботи, здійснення контрольно-аналітичної діяльності, ведення ділової, шкільної документації, проведення міжкурсових заходів тощо. Результати методичної роботи виявляються у підвищенні рівня фахової майстерності педагогів, готовності до запровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес. Матеріали про Решетилівський ясла-садок «Ромашка» занесені в VІ загально-національний проект «Флагмани освіти і науки України» (листопад 2015р.), навчальний заклад отримав відзнаку «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки України», Сертифікат учасника Міжнародного форуму «Науковці та освітяни України в ім’я утвердження миру, стабільності та розвитку суспільства». Решетилівська ЗОШ І ступеня за результатами роботи у жовтні 2015 року виборола перемогу у номінації «Школа –лідер» у Міжнародному проекті eTwinning Plus. Калениківська ЗОШ І-ІІІ ступенів стала кращою лелечою школою в Україні за результатами роботи по освітній програмі "Лелека" у 2015 році та отримала Диплом від Фонду "Ciconia" і цінний подарунок. Значно покращилася міжнародна діяльність навчальних закладів. Решетилівська ЗОШ І ступеня, Плосківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Потічанська ЗОШ І-ІІ ступенів зареєстровані в мережі eTwinning і активно беруть участь в реалізації спільних проектів з іншими європейськими школами. Вчителі Решетилівської ЗОШ І ступеня стали учасниками семінару по міжнародній STEM програмі Junior FLL.,( м.Київ, грудень, 2015р.), підсумкової конференції eTwinning Plus , (грудень, 2015р., м.Київ), тренінгу eTwinning Plus Practical Session 5
 6. 6. -2015 (жовтень, 2015р.), (не)конференції для шкільних педагогів міні-EdCamp Дніпропетровськ - Gender EdCamp Dnipro ( лютий, 2016р.), проекту Еtwinning. (Cultural heritage of different countries). Культурна спадщина різних країн. (Our similarities and our differences) Наші відмінності та подібності., (лютий, 2016 р.), Другої національної (не)конференції для шкільних педагогів ED CAMP UKRAINE 2016. (м.Харків, квітень, 2016 р.). Взяли активну участь у проведенні Всесвітнього Дня Гідності ( листопад, 2015р.). Учитель англійської мови Плосківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Хриплива Т.О. є активним учасником програм Британської Ради із навчання та професійного розвитку педагогів. Плосківська ЗОШ І-ІІІ ступенів налагоджує партнерство зі школою Ґміни Неханово (пол. Gmina Niechanowo), що належить до Ґнезненського повіту Великопольського воєводства ( Польща). В рамках проекту «Ми діти твої, Україно!», започаткованого минулого року районним методичним кабінетом відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської райдержадміністрації та відомим меценатом, заслуженим працівником сільського господарства України Леонідом Непийпою, у березні 2016 року делегація району в складі 8 учнів та 2 працівників РМК побувала у польському місті Краків. Учні начальних закладів району відвідали «Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie» – багатопрофільний навчальний заклад, загальноосвітню гімназію (Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Myślenicach), університет інформаційних технологій та менеджменту в Жешуві, який у рейтингу вищих навчальних закладів тижневика WPROST зайняв 5 місце серед недержавних ВНЗ у Польщі. Директор Потічанської ЗОШ І-ІІ ступенів Платко І.В. налагодила партнерські стосунки з Культурним центром "Ґете-Інститут" ( м.Київ), стала учасником семінарів, які проводилися центром: «KIKUS-методика. Майстрування та експерименти на уроках німецької мови» ( лютий, 2016р.), «Schritte International та сучасні додаткові матеріали на занятті німецької мови, рівні А1, В1» (березень, 2016р.) та «Робота з актуальними відеокліпами з Німеччини на уроках німецької мови» ( квітень 2016р.). Продовженням співпраці стала зустріч з мовним асистентом з культурного центру Федеративної Республіки Німеччина (м.Полтава) Валентином Яндтом під час роботи шкільного мовного табору. Цьогоріч літні табори з вивчення іноземних мов працювали в 6 навчальних закладах району. Результатом плідної праці педагогів району є системна робота з обдарованою молоддю. Турбота про обдаровану і талановиту молодь, її творчий, інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток - один із пріоритетних напрямків політики нашої держави і нашого району в тому числі. У цьому навчальному році переможцями обласних олімпіад визнано 16 учнів із 9 предметів, з них 2 дипломи – ІІ ступеня, 14 дипломів – ІІІ ступеня. У ІХ обласній олімпіаді «Пролісок», яка проводилася на базі Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка, переможцями стали 4 учні та присуджено 2 загальнокомандне місце. У Всесвітньому конкурсі з написання есе за творчістю Роберта Бернза учасником та переможцем (3 місце) третій рік поспіль стає учень Плосківської ЗОШ І-ІІІ ст. Курінний Микола ( учитель Хриплива Т.О.). На обласному етапі ХVІ Міжнародного конкурсу української мови ім.Петра Яцика учениця 3 класу Решетилівської ЗОШ І ступеня Волікова Ірина ( учитель Колодяжна І.В.) зайняла ІІ місце. Рашевська Марія, учениця 7 класу Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. ім.академіка В.О.Пащенка, зайняла ІІІ місце на ХІ обласному конкурсі юних гумористів «Посміхнемось щиро Вишні» та обласному конкурсі читців «Тарасовими шляхами» ( учитель Куцевол С.Б.). На ХV Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості з теми «Гуртуймося, Братове – Українці! Лиш через терни шлях веде до змін» у номінації «Література» Коба Діана, учениця 11 класу Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. академіка В.О.Пащенка отримала 2 місце ( учитель Куцевол С.Б.). І місце здобули екологічна агітбригада «Астрагал» Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ст. в зональному етапі обласного конкурсу екологічних бригад та Бабич Аліна, член екологічного гуртка БДЮТ, в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Мій рідний край- моя земля» (керівник Смірнова В.М.). Екологічний гурток «Зелене світло», керівник Савченко Л.Б., отримав диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі «Вчимося заповідувати». 6
 7. 7. Вихованці Решетилівського районного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (керівник Купенко І.А.,) здобули 2-е місце в І(обласному) турі Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край» за 2015 рік (звіт про похід «Долиною Псла та Говтви /дослідження антропогенного впливу/). Гурток «Історичне краєзнавство» Решетилівського районного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, що діє при Решетилівькій ЗОШ І-ІІ ступенів (керівник Войтович Л.І.) став переможцем 33-го обласного зльоту юних краєзнавців та активістів музеїв при закладах освіти. Народний вокальний колектив «Валентина» (керівник Ілієва Л.М.), нагороджений дипломом І ступеня обласного конкурсу-огляду учнівської художньої самодіяльності «Веселка – 2016», колектив барабанщиків «Ритм» (керівник Бірюкова С.І.)– дипломом ІІ ступеня. Оркестрова група народного художнього гурту «Рідні наспіви» Калениківської ЗОШ І-ІІІ ст. отримала диплом ІІ ступеня в обласному конкурсі виконавської майстерності гри на народних інструментах «Веселкові акорди» (м. Гадяч) ( керівник Комлева В.А.) Сипало Світлана, вихованка шахового гуртка БДЮТ, (керівник Невмержицький М.І.) завоювала І місце на чемпіонаті області (серед дівчат до 14 років). Юні спортсмени ДЮСШ, яка працює лише третій рік, отримали на обласних та всеукраїнських змаганнях чимало перемог. У місті Дніпродзержинську на Всеукраїнському турнірі з боксу пам’яті Дядченко О.О. вихованець ДЮСШ Чучко Ростислав зайняв 1 місце. На Чемпіонаті України серед юніорів IV рангу по спортивному орієнтуванню в естафеті Коп’як О. зайняв 2 місце, а на довгій дистанції призером став Валенко В. (3 місце.) У місті Кременчуці на Чемпіонаті області з боксу всі три учасники зайняли призові місця: Тугай Дмитро- 1 місце, Воронянський Андрій -2 місце, Лещенко Назар - 3 місце. В обласній Спартакіаді серед молоді вибороли призові місця Тугай Дмитро ( 1 місце) та Воронянський Андрій (2 місце). З метою стимулювання пошукової, творчої роботи учнів загальноосвітніх навчальних закладів методичним кабінетом продовжено роботу щодо вручення районної іменної премії «Гордість краю», премій обдарованим учням від Почесних громадян Решетилівщини, людей з активною життєвою позицією, громадських організацій. Цьогоріч лауреатами премії стали 6 учнів із 4 навчальних закладів ( Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ступенів (2 учні), Решетилівської гімназії імені І.Л.Олійника ( 2 учні), Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені академіка В.О.Пащенка, М’якеньківської ЗОШ І-ІІ ступенів ( по 1 учню)). Методичним кабінетом продовжено роботу по впровадженню у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційних технологій. З листопада 2014 року діє проект «ІКТ у кожну школу», фінансування якого здійснюється ТОВ АФГ «Еліта». Даним проектом передбачено оплата інтернет-послуг для навчальних закладів району, ремонт оргтехніки, придбання офісного паперу. Здійснюється підтримка функціонування районних освітніх веб-сайтів, блогів та віртуальних спільнот як складової веб-простору району з наданням технічної та організаційно- методичної підтримки. Ведеться робота щодо наповнення та адміністрування веб-ресурсів: 5 предметних веб-сайтів, блогів вчителів. У березні 2016 року сайт «Математична освіта Решетилівщини «плюс» (http://reshetylivka-osvita.edu.poltava.ua/) став переможцем Всеукраїнського конкурсу «Кращий персональний сайт», за результатами Інтернет-порталу рейтингу освітніх закладів України, ( м.Київ). З вересня 2015 року почали діяти сайти учителів фізики, іноземної мови. З лютого 2016 року - сайт Решетилівського районного молодіжного громадського об'єднання "ШТОРМ" (http://shtorm3.webnode.com.ua) Активізовано діяльність щодо розбудови сайту РМК, який функціонує третій рік : http://rmk-resh.at.ua/. Це допомагає поширювати серед педагогічного загалу матеріали, використані під час проведення семінарів, тренінгів, а також видавничу продукцію методичного кабінету через відповідні розділи сайту. Протягом навчального року працівниками РМК створено 79 статей у розділі «Новини». Статистика перегляду сайту протягом року досягла 67 тис. відвідувань. 7
 8. 8. Позитивні моменти та результативність в роботі районної методичної служби свідчать про ефективність діяльності методичного кабінету. Вона полягає передусім у правильному плануванні мети, завдань змісту та моделі методичної роботи. Система методичної роботи, яка склалась в районі, забезпечує необхідний рівень функціонування і розвитку системи освіти району. Раціональна організація роботи методичної служби дає змогу намітити перспективи для подальшого розвитку. За результатами аналізу участі педагогів у методичній роботі спостерігається значне підвищення активності педагогів району у масових, групових та індивідуальних формах роботи. У більшості педагогів сформовані основні групи педагогічних компетентностей. Значна частина з них оволоділа навичками застосування сучасних технологій. У той же час проблемними залишаються питання: • самоосвітньої діяльності керівних та педагогічних кадрів; • видавнича діяльність закладів освіти епізодична; • участь та результативність педагогічних працівників у конкурсах професійної майстерності; • налагодження міжнародної співпраці; • робота учнівського самоврядування; • організація дистанційного навчання. Аналіз проведеної роботи за рік засвідчує удосконалення системи методичної роботи і в навчальних закладах, що сприяло професійній самореалізації освітян через включення їх у різні конкурси, підготовку семінарів, засідань методичних комісій ( об’єднань), творчих груп, шкіл молодого педагога, тощо. Але є ряд питань, які необхідно тримати на контролі та працювати над оновленням підходів до їх реалізації. Методичним кабінетам освітніх закладів потрібно переглянути проблемні питання, які дійсно адаптовані до проблем відповідного освітнього середовища, працювати над змістовим та інформаційним поповненням. Продовжити ведення систематичного аналізу відповідності структури діяльності методичної служби обраній науково-методичній проблемі навчального закладу. Включатися в експериментальну роботу, зважаючи на потреби конкретного закладу, впроваджувати поглиблене вивчення та профільне навчання, враховуючи запити учнів. Зорієнтувати педагогічні колективи на методичну діяльність як на систему. Тому методична служба в 2016-2017н.р. продовжуватиме працювати над оновленням форм і методів роботи, спрямуванням науково-методичної діяльності в напрямку постійного зв’язку з досягненнями педагогічної науки, культивуванням інтеграційних процесів з інститутами післядипломної освіти, навчальними закладами в умовах нової особистісно зорієнтованої гуманістичної парадигми освіти. 8
 9. 9. І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КЕРІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 1. Структура науково-методичної роботи району Структура науково-методичної роботи району на 2015-2016 навчальний рік затверджена наказом відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської РДА № 155 від 02.09.2015р. «Про організацію, зміст і завдання науково – методичної роботи з педагогічними кадрами району в 2015 – 2016 навчальному році» . Керівництво і координацію методичної роботи з педагогічними кадрами району здійснювала рада методичного кабінету у складі 15 осіб. Було організовано роботу 22 районних предметних методичних комісії ( об’єднань), 8 постійно діючих семінарів, 4 Шкіл, 4 консультпунктів. 2. Звіт про засідання ради РМК На раду РМК відповідно до її мети покладалися аналіз ефективності науково-методичної роботи, а також визначення шляхів удосконалення (оптимізації) роботи, експертиза запропонованих нових концепцій освіти, упровадження інновацій на регіональному рівні, оцінка їхніх результатів, аналіз передового педагогічного досвіду та вироблення пропозицій щодо запровадження його у практику та форм поширення. Із цією метою постійно оновлювалася тематика засідань ради РМК. Належне місце відводилося проблемам професійної майстерності педагогів, змісту курсової підготовки, наданню методичної допомоги навчальним закладам, стану організації науково-методичної роботи. Відповідно до плану роботи РМК за звітний період проведено 5 засідань ради РМК. На засіданнях розглянуто 20 питань, із яких 16 планових і 4 позапланових. Серед позапланових питань: схвалення навчальних програм гуртків з позашкільної освіти, розгляд електронного посібника «Дидактичні матеріали до уроків з основ здоров`я у 6 класі» (упорядник Галанська Ю.Б., методист РМК), схвалення досвідів роботи: Найка В. В., вчителя історії Федіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Медведського В. Є., учителя «Захисту Вітчизни» Плосківської ЗОШ І-ІІІст., Пальчик О. Є., вчителя початкових класів Решетилівської ЗОШ І –ІІ ступенів. 3. Звіт про підвищення кваліфікації працівників РМК Підвищення кваліфікації педагогічних працівників методичного кабінету у 2015-2016 н.р. здійснювалось на базі ЦІППО ( м. Київ). Курси підвищення кваліфікації пройшли 2 методисти ( Глушко О.О., Голуб Л.Г.). Однією із форм підвищення професійного рівня працівників РМК стали педагогічні студії. У цьому навчальному році були запропоновані теми з тайм-менеджменту, культури ділового мовлення, ділового стилю педагога, здоров’язбереження, формування навичок саморегуляції. Бережна С.М. взяла участь у Всеукраїнському Кадровому Конгресі-2015 м. Полтава (ініціатор проведення Конгресу — напряму «МЦФЕР: Кадри» Цифрового видавництва МЦФЕР) та у VII щорічних Всеукраїнських Кадрових зборах ( м. Київ, 2016р.). Глушко О.О. стала слухачем циклу міжнародних вебінарів від видавництва «Макміллан Паблішерз Лімітед» (Велика Британія). Пащенко В.М. - учасник навчального проекту «Програма медіаграмотності для громадян» за підтримки Міністерства закордонних справ та міжнародної торгівлі Канади (DFATD Canada), у партнерстві трьох організацій: Академія української преси, IREX та StopFake. ( листопад 2015 року, м. Полтава). 4. Співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми установами та громадськими організаціями в межах України 9
 10. 10. Протягом року районний методичний кабінет співпрацював з вищими навчальними закладами, освітніми установами, організаціями: - обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського; - Департаментом освіти і науки ОДА; - Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти; - позашкільним навчальним закладом Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді» ; - Решетилівсько - Великобагачанським об’єднаним районним військовим комісаріатом; - Решетилівським районним спортивно-технічний клубом товариства сприяння оборони України; - Полтавським обласним центром естетичного виховання учнівської молоді - обласною бібліотекою для дітей ім.Панаса Мирного; - Гадяцьким училищем культури ім.І.П.Котляревського; - районною бібліотекою для дітей ; - ТОВ АФГ «Еліта» ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 1. Форми організації науково-методичної роботи Районний методичний кабінет є центром організації підвищення кваліфікації педагогічних кадрів району у міжкурсовий період. Методична служба району намагалася забезпечувати оперативність, мобільність науково-методичної роботи, яка носила випереджаючий характер, практичну спрямованість, ефективно поєднуючи індивідуальні та колективні форми роботи. Протягом 2015-2016н.р. було проведено близько 130 організаційно – методичних заходів. Методисти та керівники методичних комісій (об’єднань) зосереджували свою увагу на вирішенні актуальних проблем навчально-виховного процесу, працювали над підвищенням теоретичного і методичного рівня педагогів, їх підготовкою до впровадження інноваційних технологій, створенням умов для набуття кожним учителем умінь та навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі вивчення усіх предметів навчального плану. Працюючи над удосконаленням і модернізацією структури, змісту і форм науково- методичної роботи з педагогічними кадрами району, окрім традиційних форм роботи було організовано творчі поїздки учителів трудового навчання, технологій та креслення у Ковалівську гімназію для обдарованих дітей Полтавського району, шкільних бібліотекарів в обласну бібліотеку для дітей ім.Панаса Мирного та бібліотеку для юнацтва ім.Олеся Гончара, завідувачів ДНЗ у дошкільні навчальні заклади Диканського району, вчителів біології та вихователів ДНЗ до Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, проведено майстер-клас учителя Солошинської ЗОШ І-ІІІ ст. Кобеляцького району Ісаєвої О.О. з теми: «Ейдетика – перевірений шлях до успіху кожного учня», виїзне засідання РПМК вчителів «Захисту Вітчизни» на базі Бутенківської ЗОШ І-ІІІ ст. Кобеляцького району. В рамках роботи творчих майстерень педагогів презентувався досвід Найка В.В., вчителя історії Федіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів, з теми «Розвиток пізнавальної активності учнів шляхом використання інформаційних технологій в навчальному процесі», Золотарьової О.О., учителя трудового навчання (технологій) Решетилівської гімназії ім.І.Л.Олійника з теми «Впровадження проектної методики на уроках трудового навчання». 2. План вивчення передового педагогічного досвіду Вивчення передового педагогічного досвіду здійснювалось відповідно до порядку організації роботи з виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного 10
 11. 11. досвіду, затвердженого наказом департаменту освіти і науки Полтавської ОДА № 215 від 04.08.2014 року. У 2015-2016 н.р. році узагальнено досвід роботи 4 педагогів та занесено до районної картотеки педагогічного досвіду: - Медведського Володимира Євгеновича, учителя «Захисту Вітчизни» Плосківської ЗОШ І- ІІІ ступенів з теми «Комп’ютерна підтримка навчальної діяльності учнів у процесі вивчення предмету «Захист Вітчизни» як один із шляхів підвищення ефективності уроків»; - Найка Віктора Васильовича, вчителя історії Федіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів з теми «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках історії»; - Золотарьової Ольги Олександрівни, вчителя трудового навчання Решетилівської гімназії імені І.Л.Олійника з теми «Впровадження проектної методики на уроках трудового навчання»; - Пальчик Олени Євгенівни, вчителя початкових класів Решетилівської ЗОШ І –ІІ ступенів з теми «Розвиток інтересу школярів до навчання засобами естетичного виховання». 3. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами Через систему навчання керівників навчальних закладів, членів методичного активу працівники районного методичного кабінету намагаються сприяти поліпшенню внутрішньошкільної методичної роботи. У навчальних закладах району пріоритетними напрямами методичної роботи є науково- методичне забезпечення організації навчально-виховного процесу, реалізація принципу наступності між дошкільною і початковою освітою, між початковою та основною школами, вивчення та впровадження в практику інноваційних технологій, педагогічного досвіду. З цією метою протягом року методисти консультували керівників з проблем розбудови школи як громадсько-активної, з питань освітнього менеджменту, розвитку школи в умовах змін, реалізації планів розвитку шкіл, щодо організації та проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, з організації ЗНО-2016. Консультації, що проводилися методистами в міжкурсовий період, стали науково- методичним супроводом самостійної діяльності керівників навчальних закладів. Відповідно до нового змісту освіти, з метою надання консультативної допомоги упродовж року організовано та проведено методичні консультації з управлінських питань для керівників ЗНЗ із таких проблем: атестація керівних кадрів; державно-громадське управління ЗНЗ; стратегічне управління освітнього закладу; педагогічний менеджмент, тайм-менеджмент та самоменеджмент тощо. У роботу з керівними кадрами району методичний кабінет намагається впроваджувати нові зміст, методи і форми. Перспективи подальшої роботи визначені у здійсненні науково-методичного супроводу роботи з керівними кадрами в районі з метою підвищення рівня їхньої управлінської компетентності шляхом: діагностування проблемних питань; консультування; інформаційного забезпечення; виявлення і поширення кращого досвіду; проектної діяльності; проведення семінарів і конференцій; тренінгів; співпраці з освітніми установами; видавничої діяльності. 4. Науково-методичний супровід проведення конкурсів з фахової майстерності педпрацівників Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2016» З метою виявлення й підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх професійної компетентності, популяризації педагогічних здобутків був проведений І (районний) тур обласного 11
 12. 12. конкурсу «Учитель року-2016» за номінаціями: «Історія», «Математика», «Англійська мова», «Захист Вітчизни». Конкурс проведено у два етапи: - відбірковий етап – з 1 по 2 грудня 2015 року (перевірка надісланих матеріалів), - очний етап - 3 грудня. До оргкомітету надійшло 7 заяв із 4 навчальних закладів району: з Жовтневої - 1, Плосківської - 3, Федіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів - 1, Решетилівської гімназії імені І.Л.Олійника - 2. Серед учасників І туру Конкурсу всі вчителі вищої категорії, з них 2 із званням «вчитель- методист», 3 – «старший учитель» . У номінації «Математика» участь взяли 3 педагоги, у номінації «Англійська мова» - 3, «Захист Вітчизни» - 1. З номінації «Історія» не було жодного конкурсанта. Учасники пройшли конкурсні випробування очного етапу: презентація-захист власних педагогічних ідей та тестування з фахової майстерності. Під час контрольної роботи вчителі демонстрували свої знання предмету, професійний світогляд, методичну та психолого-педагогічну компетентність, ерудицію, інтелект та креативність. Презентуючи досвід роботи, показали рівень педагогічної майстерності, творчий підхід щодо використання сучасних педагогічних інноваційних технологій, здатності продукувати власні, а також вміння аналізувати шляхи і способи досягнення результатів навчально-виховного процесу і оцінювати їх ефективність. Окремо оцінювалися власні сайти( блоги) конкурсантів, з урахуванням орієнтовних критеріїв, встановлених центральним оргкомітетом Конкурсу. За рішенням журі переможцями І (районного) туру обласного конкурсу «Учитель року – 2016» стали: Сливка Неля Володимирівна, вчитель математики Решетилівської гімназії імені І.Л.Олійника; Хриплива Таїса Олександрівна, вчитель англійської мови Плосківської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Результати конкурсу висвітлювалися в районній газеті «Решетилівський вісник». Інформування учителів Решетилівщини щодо проведення конкурсу, окрім відповідних наказів, листів, здійснювалося через сайт РМК , на якому є окрема сторінка «Фахові конкурси» - «Учитель року», де міститься нормативно правова база проведення конкурсу та інформація щодо проведення конкурсу у поточному році. Участь в ІІ турі обласного конкурсу «Учитель року – 2016» брала Сливка Неля Володимирівна, вчитель математики Решетилівської гімназії імені І.Л.Олійника, та стала лауреатом. 5. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 5.1 Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів Проведення районних олімпіад, конкурсів, конкурсів-захистів, турнірів, фестивалів забезпечення участі обдарованої молоді в обласних та всеукраїнських інтелектуальних і творчих змаганнях є важливим напрямом у діяльності методичного кабінету та навчальних закладів району. В районних олімпіадах із 17 предметів взяли участь 448 учнів усіх шкіл. Найбільшу зацікавленість та активність виявили учні з предметів: математика (69 учасників), українська мова та література (68 учасників), біологія (46 учасників), географія (42 учасника), хімія (40 учасників). Учасниками цьогорічних обласних олімпіад із 14 предметів стали 43 учні із 9 шкіл району (Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника, Жовтнева, Калениківська, Малобакайська, Піщанська, Плосківська, Шевченківська школи І-ІІІ ст., М’якеньківська, Першолиманська школи І-ІІ ст.). Переможцями визнано 16 учнів із 9 предметів, з них 2 дипломи – ІІ ступеня, 14 дипломів – ІІІ ступеня. Найбільшу кількість дипломів отримали учні Решетилівської гімназії імені І.Л.Олійника - 8 дипломів, учні Жовтневої школи І-ІІІ ст. – 5 дипломів; по 1 диплому в учнів 12
 13. 13. із Плосківської ЗОШ І-ІІІ ст., Піщанської ЗОШ І-ІІІ ст. ім Л.М.Дудки, М’якеньківської ЗОШ І- ІІст. Школярі продемонстрували міцні знання з біології (із 6 учасників 5 переможців); з трудового навчання (із 3 учасників 2 переможці), із математики (із 4 учасників 2 переможці), з англійської мови (із 5 учасників 2 переможці). Двоє учнів отримали по дві перемоги: Гончар Ярослав із Решетилівської гімназії імені І.Л.Олійника (математика, інформатика) та Голобородько Анастасія із Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ст. (біологія, трудове навчання). Обласна олімпіада «Пролісок» У ІХ обласній олімпіаді «Пролісок», яка проводилася на базі Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка, взяли участь 8 учнів із 3 шкіл району (Жовтнева ЗОШ І-ІІІ ст., Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника, Решетилівська ЗОШ І-ІІ ст.), переможцями визнано 4 учнів: 1 місце з англійської мови (Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника), 2 місце з математики (Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника), два других місця з історії (Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника, Жовтнева ЗОШ І-ІІІст.) та присуджено загальнокомандне 2 місце. ХІХ районний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів районного наукового товариства учнів У районному конкурсі взяли участь 12 учнів із 7 шкіл району: Решетилівська гімназія ім. І.Л.Олійника – 4 учасники, Малобакайська ЗОШ І-ІІІ ст.- 2 учасники, Калениківська ЗОШ І-ІІІст. - 2 учасники, по 1 учаснику із Демидівської, Жовтневої, Глибокобалківської, Пащенківської шкіл. Із 9 переможців районного етапу конкурсу (Решетилівська гімназія ім. І.Л.Олійника, Жовтнева ЗОШ І-ІІІ ст., Малобакайська ЗОШ І-ІІІ ст., Демидівська ЗОШ І-ІІІ ст., Пащенківська ЗОШ І-ІІ ст.) учасниками обласного етапу стали 6 учнів (Решетилівська гімназія ім. І.Л.Олійника, Жовтнева ЗОШ І-ІІІ ст., Малобакайська ЗОШ І-ІІІ ст., Демидівська ЗОШ І-ІІІ ст.). Перемогу отримала учениця 9 класу Решетилівської гімназії ім. І.Л.Олійника Задорожна Марина в секції «математика» (науковий керівник Ігнатенко К.М.). У Полтавській обласній школі-інтернат при Кременчуцькому педагогічному коледжі ім А.С.Макаренка у 2015-2016 н.р. пройшли навчання 32 учні 8-11 кл. із 8 шкіл району, а саме: Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника – 13 учнів, Жовтнева ЗОШ І-ІІІ ст. - 9 учнів, Плосківська ЗОШ І-ІІІ ст. – 4 учні; Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. імені академіка В.О.Пащенка – 2 учні, по 1 учню із Малобакайської ЗОШ І-ІІІ ст., Піщанської ЗОШ І-ІІІ ст. імені Л.М.Дудки, Друголиманської ЗОШ І-ІІІ ст., Глибокобалківської ЗОШ І-ІІ ст. З них, 26 учнів були учасниками та переможцями ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, І та ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт МАН. 5.2. Масові заходи для учнівської молоді І Всеукраїнський (ХІІ Всекримський) регіональний конкурс учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя!», присвяченого українській поетесі Лесі Українці Взяли участь 24 учні із 7 шкіл (Решетилівська гімназія ім. І.Л.Олійника, Решетилівська ЗОШ І-ІІ ст., Решетилівська ЗОШ І ст., Малобакайська ЗОШ І-ІІІ ст., Калениківська ЗОШ І-ІІІ ст., Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. академіка В.О.Пащенка, Новомихайлівська ЗОШ І-ІІ ст.) та районного Будинку дитячої та юнацької творчості у номінаціях «твір», «науково-пошукова робота», «декламація», «малюнок». Переможцями стали 7 учнів із 3 шкіл (Решетилівська ЗОШ І- ІІ ст., Малобакайська ЗОШ І-ІІІ ст., Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. академіка В.О.Пащенка). У Всесвітньому конкурсі з написання есе за творчістю Роберта Бернза учасником та переможцем (3 місце по Україні) став 1 учень Плосківської ЗОШ І-ІІІ ст. 13
 14. 14. Районний етап ХVІ Міжнародного конкурсу української мови ім.Петра Яцика відбувся на базі Решетилівської гімназії ім.І.Л.Олійника за участю 124 учасників 3-11 кл. із 23 ЗНЗ району. Перші місця отримали 5 учнів із Решетилівської гімназії ім. І.Л.Олійника, Решетилівської ЗОШ І ст., Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. академіка В.О.Пащенка, М’якеньківської ЗОШ І-ІІ ст. На обласному етапі учениця 3 класу Решетилівської ЗОШ І ступеня Волікова Ірина ( учитель Колодяжна І.В.) зайняла ІІ місце. Із 9 учасників у десятку ввійшли 7 учнів. У районному етапі VІ Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.Т.Г. Шевченка взяли участь 57 учнів 5-11 класів із 16 навчальних закладів району. Переможцями стали учні Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ст., Решетилівської гімназії ім.І.Л.Олійника, Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. академіка В.О.Пащенка, М’якеньківської ЗОШ І-ІІ ст. ХІ обласний конкурс юних гумористів «Посміхнемось щиро Вишні» Взяли участь у номінації «Веселий пензлик» -2 учні Демидівської ЗОШ І-ІІІ ст. та в номінації «Вишневі усмішки» -учениця 7 класу Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. ім.академіка В.О.Пащенка Рашевська Марія, яка зайняла ІІІ місце (учитель Куцевол С.Б.). У обласному етапі ІХ Міжнародного екологічного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості «Смачно, корисно, барвисто» переможцем (3 місце) стала учениця Калениківської ЗОШ І-ІІІ ст. в номінації мультимедійної презентації «Прянощі на кухні». На ХV Всеукраїнський конкурс учнівської творчості з теми «Гуртуймося, Братове – Українці! Лиш через терни шлях веде до змін» у номінації «Література» було подано три роботи. Коба Діана, учениця 11 класу Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. академіка В.О.Пащенка отримала 2 місце. Обласний конкурс читців «Тарасовими шляхами» Участь взяли 35 учнів із 16 ЗНЗ району. В обласному етапі конкурсу із 3 учнів Марія Рашевська, учениця 7 класу Шевченківської ЗОШ І-ІІІст. ім.академіка В.О.Пащенка, виборола ІІІ місце. Районні змагання шкільних команд інтелектуальної гри «Дебати» До участі в змаганнях було залучено 36 учнів з 6 навчальних закладів району. Переможцем районного етапу гри стала команда Решетилівскої гімназії ім.І.Л.Олійника (тренер Гмиря І.О.) Друге місце отримала команда учнів Піщанської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Л.М.Дудки (тренер Слюсар Т.І.), третє - команда учнів Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ст.(тренери: Бабир С.Г., Юркевич Н.В.) Обласний етап конкурсу «Здорове життя – успіх буття» - взяв участь 1 учень Калениківської ЗОШ І-ІІІ ст. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу есе, присвяченого 160-річчю від дня народження Івана Франка - учасниками стали 2 учні Калениківської ЗОШ І-ІІІ ст. У обласному етапі Всеукраїнської дитячої мистецької акції «Мій Шевченко» взяли участь 3 учні із 3 шкіл (Калениківська, Сухорабівська ЗОШ І-ІІІ ст., Потічанська ЗОШ І-ІІ ст.). Міжнародна природнича гра «Геліантус» Участь взяли 87 учнів із 9 шкіл району (Демидівська, Жовтнева, Малобакайська, Сухорабівська ЗОШ І-ІІІ ст., Піщанська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Л.М.Дудки, Глибокобалківська, Кукобівська, Лобачівська, Новомихайлівська ЗОШ І-ІІ ст.); Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок» Учасниками стали 117учнів із 3-х шкіл району (Решетилівська ЗОШ І ст., Жовтнева ЗОШ І-ІІІ ст., Федіївська ЗОШ І-ІІІ ст.); У Всеукраїнському інтреактивному конкурсі з німецької мови «Орлятко» взяли участь 3 учнів з Потічанської ЗОШ І-ІІІ ст. Конкурс «Моя Батьківщина: місце, яке я люблю», який проводився видавництвом «Макміллан Паблішерз Лімітед» (Велика Британія) – взяли участь 12 учнів із 2 шкіл (Жовтнева та Федіївська ЗОШ І-ІІІ ст.) Учасниками Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Гринвіч» стали 49 учнів із Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ст. та Решетилівської гімназії ім. І.Л.Олійника. 36 учнів із Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ст.. взяли участь у Всеукраїнській грі з англійської мови «Puzzle». 14
 15. 15. У Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» взяло участь 252 учнів з 26 навчальних закладів району. До участі в Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер» було залучено 48 учнів з 4 навчальних закладів. Високих результатів домоглися учні Сухорабівської, Малобакайської ЗОШ І-ІІІ ст. та Решетилівської ЗОШ Іст. У Всеукраїнському конкурсі з фізики «Левеня» взяло участь 148 учнів з 21 ЗНЗ . Вихованці гуртка «Писаночка» Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. ім.академіка В.О.Пащенка та Шамраївської ЗОШ І-ІІ ст. (керівник Андрончик С.Г.) взяли участь у четвертому «Фестивалі писанок 2016» у конкурсі «Народна писанка», виготовили 30 писанок, які були відправлені у м.Київ, нагороджені грамотою ОЦЕВУМ за високу професійну майстерність та популяризацію писанкарства на Полтавщині. Також гуртківці взяли участь в обласному молодіжному проекті «Полтавщина великодня», провели майстер-клас «Таїнство виготовлення писанки». Районний учнівський мистецький фестиваль «Осінній дивограй» відбувся на базі Сухорабівської ЗОШ І-ІІІ ст. за участю 83 школярів із 15 ЗНЗ району, в рамках якого організовано виставку декоративно-прикладного мистецтва «З любов’ю до України» учнів шкіл району. За підсумками журі призами були нагороджені шкільні гуртки та окремі учні за кращі роботи. У обласному конкурсі малюнків «Безпека руху - це життя» взяли участь учні з 5 ЗНЗ району, всього на конкурс подано 23 роботи. Районний учнівський конкурс авторської поезії та прози «Поетична весна-2016» Учасниками конкурсу були 17 учнів із 9 шкіл району. Переможцями у номінаціях «поезія» та «проза» у трьох вікових категоріях стали 13 учнів із Решетилівської ЗОШ І ст., Колотіївської, Новомихайлівської, Пащенківської ЗОШ І-ІІ ст., Решетилівської гімназії ім. І.Л.Олійника, Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. академіка В.О.Пащенка, Калениківської, Федіївської, Сухорабівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тематичне свято народної творчості «Вишиванка» відбулося за участю 67 учнів ЗНЗ району. Обласний конкурс образотворчого мистецтва серед вихованців ПНЗ «Барвисте перевесло» - взяли участь Сипко Станіслав, Биховець Оксана, вихованці гуртка «Барви» (керівник Закарлюка Ю.П.) Обласний етап І Всеукраїнського конкурсу учнівської та студентської творчості «Змагаймося за нове життя» - учасниками стали Надточій Діана, Лобач Валерія, Сипко Станіслав, Вовканич Марія, вихованці гуртка «Барви» (керівник Закарлюка Ю.П.); Обласний фестиваль дитячої творчості «Повір у себе» – участь взяв Ковтун Олександр, вихованець зразкового хореографічного колективу «Сузір’я» (керівник Гайдук М.Ю.). Районний конкурс КВН Участь в конкурсі взяли 56 учнів з 3 навчальних закладів. Районний конкурс шкільних театральних колективів Всього в конкурсі було задіяно 96 учнів з 7 навчальних закладів району. Переможцем в «Старшій віковій категорії» (13-18 років) став театральний колектив Решетилівської гімназії ім. І.Л.Олійника – І місце; в «Молодшій віковій категорії» (7-12 років) театральний колектив Потічанської ЗОШ І-ІІст. Районний етап конкурсу-огляду екологічних агітбригад У конкурсі взяли участь 80 учнів з 8 навчальних закладів району. І місце виборола екологічна агітбригада «Астрагал» Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ст., яка стала переможцем зонального етапу (керівник Смірнова В.М.) Районний етап фестивалю-огляду команд «Молодь обирає здоров’я» В конкурсі взяли участь 88 учнів з 12 навчальних закладів. Всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця» Участь взяли 20 шкіл району. Зібрані кошти в сумі 7923 грн перераховано на благодійних рахунок. Районні змагання «Юних друзів пожежних» Всього в районних змаганнях взяло участь понад 70 учнів з 5 навчальних закладів району. Переможцями стала команда «Факел» Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ст. 15
 16. 16. 6-ий районний туристський зліт учнівської молоді пам’яті В.Г.Маценка. Зліт проводився за фінансової та організаційної підтримки громадської організації «Патріоти Решетилівщини» (голова О.Ю.Біленький). За підсумками зльоту переможцем вшосте стала команда Жовтневої ЗОШ (керівники Є.В.Зимогляд, А.В.Косолап), срібним призером – команда Демидівської ЗОШ (керівники Р.В.Коляка, В.М.Стешенко), а бронзовим – туристи Шевченківської школи (керівники В.Ю.Кисельов, О.О.Дикопавленко). Обласний турнір з боксу на базі Решетилівської районної ДЮСШ Від Решетилівської ДЮСШ виступало 5 учасників. Серед них 4 чемпіони у своїй ваговій категорії – Андрій Воронянський, Дмитро Тугай, Ростислав Чучко, Олександр Міллєр. П’ятий щорічний обласний турнір з греко-римської боротьби серед юнаків 2001-2005 р. н., присвячений пам’яті Івана Шемякіна. Призерами турніру стали гуртківці: Давид Чулковський, Антон Гребельник – 1 місце, Андрій Іващенко, Максим Славіта – 2 місце, Владислав Божко, Іван Мотузко, Ярослав Муліка – 3 місце. Районний проект «Ми – діти твої, Україно!» Участь взяли 156 учнів із 19 ЗНЗ району. 6. Науково-методичний супровід виховної роботи Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованого життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад життя українського народу. Тому мета сучасного освітнього процесу – не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе й оточуючий світ. Заступники директорів з виховної роботи та керівники шкільних мо класних керівників навчальних закладів району пріоритетним у роботі визначили реалізацію Стратегії національно- патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки, затверджену Указом Президента України №580/2015 від 13.10.2015. та працювали над проблемою: « Організація виховання школярів за напрямком «Ціннісне ставлення до суспільства та держави» в загальноосвітніх закладах району». На вирішення завдань була спрямована робота тренінгу «Без ляпасу». Методист з психологічної служби районного методичного кабінету Пащенко В.М. провела три заняття з даного тренінгу. У 2015-2016 навчальному році при постійно діючому районному семінарі заступників директорів з виховної роботи та керівників ШМК класних керівників відкрилася школа молодого класного керівника ( керівник - учитель Решетилівської гімназії ім. І.Л. Олійника Ширшова Н.О.). Приділялася увага питанню правоосвітньої та правовиховної роботи. За звітний період на обліку в Решетилівському відділенні поліції ГУ НП в Полтавській області не стоїть жоден учень з навчальних закладів району. В 2015-2016 навчальному році проводилися тиждень та місячник правоосвітньої та правовиховної роботи з залученням спеціалістів юстиції. У квітні 2016 року проведено конкурс на кращу правоосвітню та правовиховну роботу в навчальних закладах району. Для участі в конкурсі матеріали направили 7 ЗНЗ І-ІІІ ст. та 4 ЗНЗ І-ІІ ст. Переможцем конкурсу визнано Глибокобалківську ЗОШ І-ІІ ст. На засіданнях методичного об’єднання педагогів-організаторів розглядалися питання оформлення робочої документації педагога-організатора, проводився аналіз участі шкіл району в районних конкурсах. У травні проведено форум лідерів учнівського самоврядування "Роль самоврядування в життєдіяльності учнівських колективів навчальних закладів". З лютого 2016 року розпочав роботу сайт Решетилівського районного молодіжного громадського об'єднання "ШТОРМ" : http://shtorm3.webnode.com.ua 16
 17. 17. У 2015-2016 навчальному році започаткована робота методичного об’єднання керівників гуртків художньо-естетичного напрямку. Одним із важливих завдань сьогодення у вихованні молоді є інтеграція зусиль школи та сім’ї. Актуальною залишається систематична й послідовна педагогізація батьківської громадськості. У жовтні 2015 року проведено ІV форум батьківської громадськості на тему «Сучасні сімейні цінності та їх вплив на формування дитячої особистості». У форумі взяли участь 78 батьків з шкіл району. Психологами Решетилівської гімназії ім. І. Л. Олійника, Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ст. були проведені тренінги для батьків на теми «Без ляпасу: як з любов’ю та повагою визначати дитині кордони», «Батьківство в радість», «Роль сім’ї у вихованні дитини». На допомогу батькам працював районний батьківський радіоуніверситет та тренінг для батьків: «Життя без ляпасу». Проаналізувавши систему виховної роботи в районі, можна зробити висновок, що в освітній галузі району активно розбудовується ефективний виховний простір; у педагогічну практику навчальних закладів впроваджуються сучасні методики і технології виховання, поширюється та впроваджується кращий досвід функціонування виховних систем навчальних закладів. Досвід шкіл району щодо моделювання та створення різних за змістом виховних систем презентовано на сайті ПОІППО імені М.В.Остроградського в розділі «Передовий педагогічний досвід». 7. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти На сучасному етапі розвитку людства процеси гуманізації та демократизації потребують пошуку шляхів підвищення цінності життя людей з обмеженими можливостями. Ця проблема стоїть ще гостріше та делікатніше коли вона стосується дитини. У 2015-2016 н. р. 13 дітей з особливими освітніми потребами були охоплені інклюзивною формою навчання у 6 загальноосвітніх навчальних закладах району (Решетилівська гімназія ім. І. Л. Олійника, Решетилівська ЗОШ I cт., Решетилівська ЗОШ I-II ст., Жовтнева ЗОШ I-III ст., Михнівська ЗОШ І ст., Калениківська ЗОШ І – ІІІ ст.) . Логопедичну групу Решетилівського я/с «Ромашка» відвідували та отримували корекційну допомогу 12 дітей з порушеннями мовлення. Протягом 2015 – 2016 н. р. були надані методичні консультації з питань організації індивідуальної та інклюзивної форм навчання для дітей з особливими освітніми потребами директорам Решетилівської гімназії ім. І. Л. Олійника, Жовтневої, Плосківської, Калениківської, Малобакайської, Піщанської ЗОШ І-ІІІ ст., Решетилівської, Глибокобалківської ЗОШ І-ІІ ст. та Решетилівської, Михнівської ЗОШ І ст. Для заступників з навчально – виховної роботи, психологів , вчителів вищевказаних закладів проводилися індивідуальні консультації по складанню індивідуальних навчальних планів та індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами. У грудні 2015 р. на Координаційній раді щодо впровадження здоров`язбережних технологій в діяльність навчальних закладів - Шкіл сприяння здоров`ю та на нараді завідуючих ДНЗ району було розглянуто питання «Інноваційні підходи до впровадження інклюзивної освіти в дошкільних навчальних закладах». Працівниками психологічної служби було проведено 61 корекційно – розвивальне заняття з дітьми, які навчаються на інклюзивній формі навчання. Проводилась консультативна робота з батьками, які виховують дітей з тяжкими психофізичними порушеннями. Поновлено банк даних дітей-інвалідів, які потребують корекційно - розвивальних занять. Ураховуючи зазначене, визначено пріоритетні напрями роботи, а саме: продовжити науково-методичний супровід процесу навчання за індивідуальною формою (семінари- практикуми, майстер-класи, університети знань, школи тощо); здійснювати науково-методичне забезпечення впровадження оновленого змісту початкової освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти дітей з особливими потребами; продовжувати практику впровадження нових освітніх технологій, інтерактивних методів, ІКТ у навчально-виховний. 8. Науково-методичний супровід дошкільної освіти 17

×