Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

наказ

88 views

Published on

інклюзивне навчанні

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

наказ

  1. 1. НЕТІШИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1 НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ пр. Незалежності, 7, Хмельницька обл., м. Нетішин, 30100, тел./факс 0 (3842) 3-10-79 e-mail: zoshnet1@ukr.net Код ЄДРПОУ 23846372 НАКАЗ м. Нетішин 30.08.2017р. №478 Про організаціюінклюзивного навчанняу навчальномузакладі На виконання Законів України « Про освіту», « Про загальну середню освіту», «Про охоронудитинства», « Постанови КМУ від 15 серпня 2011 р. № 872 « Про затвердження Порядкуорганізації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» зі змінами, внесеними Постановою КМУ №588 від 09.08.2017р., наказу управління освітивиконавчого комітету Нетішинської міської ради від 29.08.2017р. № 239 « Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів №1,2,4», з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання,їх соціалізації та інтеграції в суспільство, НАКАЗУЮ: 1. Відповідальність за загальну організацію інклюзивного навчання В навчальному закладі залишаю за собою. 2. Директору школи : 2.1. здійснити добір відповідних педагогічних працівників для роботи в інклюзивних класах до 01.09.2017р.; 2.2. здійснювати зарахування дітей з особливими освітніми потребами до класів з інклюзивним навчанням в установленому порядку відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної консультації 2017-2018 н.р.; 2.3. дотримуватися вимог щодо кількості учнів з особливимиосвітніми потребами в інклюзивних класах, визначених п.8 Порядкуорганізації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 2017-2018н.р.; 2.4. зробити замовлення щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням до 01.10.2017р.; 3. Іванець О.М., заступнику директора з навчально-виховної роботи:
  2. 2. 3.1. здійснити організаційні заходи щодо впровадження інклюзивного навчання в 1-Г класі на базі ДНЗ №5 вересень, 2017р. 3.2. забезпечити функціонування інклюзивного класу на базі ДНЗ №5 у 1-Г класі Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів до 01.09.2017р.; 3.3. створити необхідну матеріально-технічну та навчально-методичну базу для навчання дітей з особливими освітніми потребами 2017-2018н.р.; 3.4. навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням здійснювати відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу, складеного на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 2017-2018 н.р.; 3.5. розробити індивідуальні навчальні плани для учнів з порушенням інтелектуального розвитку до 01.10.2017р.; 3.6. забезпечити проведення корекційно-розвиткових занять практичними психологами 2017-2018н.р. 4. Створити робочу групу з розвитку інклюзивного навчання у складі : Панкіної К.В., практичного психолога, Щеховської А.В., соціального педагога, Марунько І.А., вчителя початкових класів, асистента вчителя. 5. Панкіній К.В., практичному психологу, Щеховській А.В., соціальному педагогу, здійснювати психолого-педагогічне супроводження дітей з особливими освітніми потребами 2017-2018 н.р.. 6. Панкіній К.В., практичному психологу, Щеховській А.В., соціальному педагогу, Марунько І.А., вчителю початкових класів, Макаровій Г.З., асистенту вчителя скласти індивідуальні програмирозвиткуна кожного учня з особливими освітніми потребами відповідно до його індивідуальних особливостей за формою згідно з додатком Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 2017-2018н.р.. 7. Панкіній К.В., практичному психологу забезпечити проведення корекційно- розвиткових занять 2017-2018 н.р.. 8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Іванець О.М.,заступнику директор навчально-виховної роботи. 9. Даний наказ набирає чинності з моменту його реєстрації. Директор школи Т.А. Соболик З наказом ознайомлені: Іванець О.М. Панкіна К.В. Щеховська А.В. Марунько І.А. Макарова Г.З.

×