Zodpovednost a sloboda poprad 2013

429 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
429
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zodpovednost a sloboda poprad 2013

 1. 1. Zodpovednosť a sloboda v škole Ivan JurášSúkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori
 2. 2. Ako budeme pracovať?• Interaktívny (som priaznivec experienciálneho učenia)• Práca v skupinách – Zadanie – Samotná práca v skupinách – Prezentácia výsledku – Zjednotenie názoru• Medzitým prezentácia a diskusia• Prestávka bude ???
 3. 3. Vždy, keď si líham do vane, mám sa na pozore.
 4. 4. Experienciálne učenie• Učenie, kde je významnou zložkou reálny zážitok• Menej teoretických modelov, umelých príkladov a modelových situácií,• Často sa spomína v súvislosti s aktívnym sociálnym učením (osvojovanie poznatkov, postojov a osobnostných zručností vlastnou aktívnou účasťou na riešení reálnych problémov v sociálnej skupine)
 5. 5. Experienciálne učenie – Kolbov cyklusKolb, D.: Experiential learning, Prentice Hall, Harlow, 1984
 6. 6. Neurofyziologická “odmena” Pochopenie zmyslu či súvislostí je “neurofyziologicky” odmeňované uvoľňujú sa endorfíny vnútorný hnací motor učenia
 7. 7. Neurofyziologický “trest” Pri učení vznikajú v mozgu nové spojeNeurofyziologickí nepriatelia nových spojov strach a stres
 8. 8. Pojmy • Zodpovednosť • Participácia • Slobodavzťahy a súvislosti medzi nimi
 9. 9. ZodpovednosťPohotovosť konať podľa požiadaviek anoriem, ktorá ma charakter povinnosti; schopnosť odôvodniť svoje konanie (FILIT)
 10. 10. Zodpovednosť Morálna vlastnosť, ktorá predpokladá komplementárny vzťah medzi skutkami človeka a jeho vedomím v intenciách morálneho sytému, na ktorom človekvedome a slobodne participuje, ktorý prijal (FILIT)
 11. 11. Zodpovednosť Zodpovedať, zodpovený:Odpovedať na niečo, obhájiť, objasniť svoje konanie, zložiť účty, byť povinný, niesť následky, le aj ručiť za niekoho, za niečo (Krátky slovník slovenského jazyka)
 12. 12. Zodpovednosť• postoj, ktorý ovplyvňuje konanie• “ručenie” osoby za svoje konanie (prípadne voči inštancii) – Propektívna (uvedomelé konanie) – Retrospektívna (nesenie dôsledkov konania)
 13. 13. ZodpovednosťAkú by zodpovednosť by ste chceli aby mali voči vám •žiaci/študenti •kolegovia •nadriadení ?
 14. 14. Zodpovednosť Dohodneme sa na“našom”obsahu pojmu?
 15. 15. Zodpovednosť • za seba• voči inému
 16. 16. Participácia Cieľom participácie žiakov je •využívanie a rozvoj spôsobilosti autoregulovaného učenia a •demokratického konaniaBastian, J.: Schuelerbeteiligung lernen. Lern- und Schulkultur gemeinsam entwickeln. In: Paedagogik, Heft 7-8/2009, s.8
 17. 17. Participácia všeobecneúčasť na rozhodnutiach, ktoré sa týkajú •vlastného života •života širšej spoločnosti
 18. 18. Participácia dospelí vs deti účasť na rozhodnutiach, ktoré sa človeka týkajú •dospelý = samozrejmosť•deti = zvláštna, niekedy až ťažko prijateľné
 19. 19. Participácia žiakovkonanie žiakov, ktorým systematicky vplývajú na •plánovanie •vytváranie •reflexiu školskej kultúry
 20. 20. Participácia žiakov podmienky úspechu 1. Didaktické postupy podporujúce participáciu 2. Postoj učiteľa: žiaci sú experti na vyučovanie a školu 3. Participácia sa berie vážne a má skutočné dôsledky - partnerstvo(skúsenosti žiakov to musia potvrdzovať)
 21. 21. Participácia – rizikáOpustenie autoritatívneho prístupu bezzmeny postupov - môže viesť k chaosu
 22. 22. Participácia – rizikáAké vidíte riziká opustenia autoritatívneho štýlu vyučovania a zahrnutia detí do spoluvytvárania pravidiel, ktoré sa ich týkajú ?
 23. 23. Vnútorná motivácia, záujem o učenie3 faktory vnútornej motivácie1.Zmysluplnosť (nemusí byť zábava)2.Spolupráca (viď.experienciálne učenie)3.Slobodná voľba
 24. 24. Zodpovednosť a sloboda3 podmienky, aby si subjekt zodpovednosťmohol sám uvedomiť, a aby sme mu ju mohlioprávnene pripísať:1. má vlastnú individuálnu morálku (dobré/zlé, správne/nesprávne)2. je schopný hodnotového úsudku a márelevantné info3. má slobodu rozhodnúť sa pre to, čo si zvolil Podľa: Pettit, P.: Responsibility Incorporated In:Ethics, 2007, Vol.117, Nr.2, ss.171-201
 25. 25. Sloboda Sloboda je neprítomnosť donucovania:nemusenie robiť to, čo sa nechce, z čoho však nevyplýva smieť robiť, čo sa chce;preto sa pojem slobody odlišuje od pojmu svojvôle.
 26. 26. O Slobode voľby• Sloboda voľby• vedie k dôstojnosti človeka• patrí k ľudskej prirodzenosti• Iný ju človeku nedáva• Mala by byť ochraňovaná• Aby sa stala hlavnou črtou ľudksej prirodzenosti
 27. 27. Čo robíme?• Vytyčujeme hranice – “Na čo sme v škole?”(potreba štruktúry)• Dohadujeme pravidlá• Vedieme k tomu, aby z aktivity bol produkt (podporuje sa tým sebadefinícia, v skupine “endorfíny spolupatričnosti”)• Sme dôslední vo vyžadovaní plnenia dohôd• Dohadujeme ciele, čo sú výzvou
 28. 28. Čo robíme?• Chiba je náš kamarát (učiť učením, nie opravovaním. Majú chuť robiť veci dobre)• Berieme ich vážne=>rozhodujú sa rozvážne (napr.pomáhajú iným)• Koberček mieru
 29. 29. Pravidlá koberčeka mieru• Nikto neprehrá, obidve strany zvíťazia• V jednej chvíli rozpráva len jeden človek• Nekričíme• Keď jeden rozpráva, druhý ho počúva
 30. 30. 1. ČO TRÁPILO ?POČÚVA ROZPRÁVA
 31. 31. 2. ČO TRÁPILO ?ROZPRÁVA POČÚVA
 32. 32. 3. ČO TRÁPILO ?ROZPRÁVA POČÚVA
 33. 33. 4. ČO TRÁPILO ?POČÚVA ROZPRÁVA
 34. 34. 5. ČO NAVRHUJE ?ROZPRÁVA POČÚVA
 35. 35. 6. ČO NAVRHUJE ?POČÚVA ROZPRÁVA
 36. 36. 7. ČO NAVRHUJE ?POČÚVA ROZPRÁVA
 37. 37. 8. ČO NAVRUJE ?ROZPRÁVA POČÚVA
 38. 38. 9. HĽADÁME RIEŠENIA• VŠETKY NÁVRHY RIEŠENÍ, KTORÉVIEME SPOLOČNE VYMYSLIEŤ
 39. 39. 10. HĽADÁME RIEŠENIA• VŠETKY NÁVRHY RIEŠENÍ, KTORÉVIEME SPOLOČNE VYMYSLIEŤ
 40. 40. 11. HĽADÁME RIEŠENIA• VŠETKY NÁVRHY RIEŠENÍ, KTORÉVIEME SPOLOČNE VYMYSLIEŤ
 41. 41. 12. ŠKRTÁME• VYLÚČIME KAŽDÉ RIEŠENIE, KTORÉ NIEKOMU Z NÁS NEVYHOVUJE
 42. 42. 13. KTORÉ RIEŠENIA VYHOVUJÚ OBIDVOM? • ZAKRÚŽKUJME TAKÉ RIEŠENIA, KTORÉ VYHOVUJÚ NÁM OBIDVOM
 43. 43. 14. JE POTREBNÉ HĽADAŤ ĎALEJ?• VŠETKY NÁVRHY RIEŠENÍ, KTORÉVIEME SPOLOČNE VYMYSLIEŤ
 44. 44. 15. ŠKRTÁME ?• VYLÚČIME KAŽDÉ RIEŠENIE, KTORÉ NIEKOMU Z NÁS NEVYHOVUJE
 45. 45. 16. KTORÉ RIEŠENIA VYHOVUJÚ NÁM OBIDVOM? • ZAKRÚŽKUJME TAKÉ RIEŠENIA, KTORÉ VYHOVUJÚ NÁM OBIDVOM
 46. 46. 17.URČENIE NAJPRIJATEĽNEJŠIEHO NÁVRHU• VYBERME RIEŠENIE, KTORÉ BUDE NAJLEPŠIE PRE NÁS OBIDVOCH• SME S TAKÝMTO RIEŠENÍM OBIDVAJA SPOKOJNÍ?
 47. 47. 18. NAŠA DOHODA• TOTO JE NAŠA DOHODA. NIKTO NEPREHRAL, OBIDVAJA SME ZVÍŤAZILI.
 48. 48. Sebadisciplína Tak, ako dospelí: V slobodnom prostredí prijímajúobmedzenia v rámci sebadisciplíny
 49. 49. A čo učiteľ? • Slobodomilný • Empatický • Odvážny• Milujúci dobrý pocit z radosti detí (závislý na “endorfínoch”)
 50. 50. ŽELÁM VÁM VEĽA DETSKÝCH AJ UČITEĽSKÝCH ENDORFÍNOV

×