SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
LESSON STUDY
MGR. MIROSLAVA
KONRÁDOVÁ
ČO TO
ZNAMENÁ?
16. 4. 2024
EXPERIMENT
POZOROVANI
E
ZLEPŠENIE SA
ZLEPŠIŤ SVOJE VYUČOVANIE?
 SPOLUPRÁCA
 DISKUSIA
 VZÁJOMNÉ POZOROVANIE
 ODPOVEDE NA OTÁZKY
 VÝMENA SKÚSENOSTÍ
16. 4. 2024
AKO TO FUNGUJE?
16. 4. 2024
1.ŠTÚDIUM
2.PLÁN
3.UČENIE
4.REFLEXIA
PRÁCA V TÍME ALEBO V TANDEME
 IDENTIFIKOVAŤ DLHODOBÉ
CIELE PRE ŠTUDENTOV
 VÝBER JEDNOTKY, PREDMETU
 ŠTANDARDY
 UČEBNÉ OSNOVY
 VÝSKUM
16. 4. 2024
1.ŠTÚDIUM
PRÁCA V TÍME ALEBO V TANDEME
 PRIESKUM JEDNOTKY
 VÝBER LEKCIE NA HLBŠÍ PRIESKUM
 CIELE LEKCIE
 PREDPOKLAD
 REALIZÁCIA HODINY
 IDENTIFIKÁCIA ZBIERANÝCH
ÚDAJOV
16. 4. 2024
2.PLÁN
PRÁCA V TÍME ALEBO V TANDEME
 VEDENIE HODINY
 POZOROVANIE
 ZAZNAMENÁVANIE
 MYSLENIE ŽAKOV
 UČENIE SA ŽIAKOV
 PRACOVNÉ NASADENIE
 ...
16. 4. 2024
3.UČENIE
PRÁCA V TÍME ALEBO V TANDEME
 STRETNUTIE PO LEKCII
 DISKUSIA
 KOMENTÁR
 REFLEXIA
 ZÁVERY A NÁVRHY NA
ZMENY
16. 4. 2024
4.REFLEXIA
PRÍPRAVA
 ZLOŽENIE A VÝBER TÍMU
 VÝBER TRIEDY
 VÝBER LEKCIE
 STANOVENIE CIEĽOV
 MATERIÁLY – POZOROVACIE HÁRKY, FORMULÁR
NA REFLEXIU
16. 4. 2024
AK NEMÁME TÍM
ČO S TÝM?
16. 4. 2024
NATOČME
VIDEO Z
HODINY !
16. 4. 2024
VIDEO Z HODINY
 STANOVENIE CIEĽOV POZOROVANIA
 VÝBER TRIEDY
 VÝBER LEKCIE
 MATERIÁLY – POZOROVACIE HÁRKY, FORMULÁR NA
REFLEXIU
 VOĽBA NAHRÁVANIA VIDEA – MOBIL, KAMERA
 KTO BUDE VIDEO NAHRÁVAŤ?
16. 4. 2024
VIDEO Z HODINY
 AKÉ INFORMÁCIE MÔŽEM ZÍSKAŤ?
 NA ČO MI MÔŽU SLÚŽIŤ?
 V ČOM MA MÔŽE VIDEO PREKVAPIŤ?
 PLUSY A MÍNUSY?
 KONZULTOVAŤ VIDEO V TÍME?
16. 4. 2024
VIDEO Z HODINY
 AKÉ INFORMÁCIE MÔŽEM ZÍSKAŤ O ŽIAKOCH?
 SPRÁVANIE SA ŽIAKOV NA HODINE
 MYŠLIENKY, NÁPADY A AHA EFEKTY
 OBJAVY A GENÉZA POZNANIA
 PASIVITA ŽIAKOV
 MYŠLIENKY ŽIAKOV, KTORÝCH NEPOČUŤ
 ...
16. 4. 2024
VIDEO Z HODINY
AKÉ INFORMÁCIE MÔŽEM ZÍSKAŤ O SEBE?
 ARTIKULÁCIA
 HLASITOSŤ
 GESTÁ
 PREJAV A BARLIČKY, ČASTO POUŽÍVANÉ SLOVÁ
 MONOTÓNNOSŤ
16. 4. 2024
ČO SO ZÍSKANÝMI
INFORMÁCIAMI?
16. 4. 2024
VIDEO, KTORÉ SOM
NENATOČILA...
16. 4. 2024
https://vimeo.com/680767183
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
MGR. MIROSLAVA KONRÁDOVÁ
MKONRADOVA@GMAIL.COM

More Related Content

More from Indicia

Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešIndicia
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuIndicia
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Indicia
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyIndicia
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteIndicia
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Indicia
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Indicia
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaIndicia
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Indicia
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleIndicia
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníIndicia
 
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľaĽubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľaIndicia
 
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedachJuliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedachIndicia
 
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠMarta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠIndicia
 
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?Indicia
 
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakovVladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakovIndicia
 
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...Indicia
 
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracieJarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracieIndicia
 
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočieZuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočieIndicia
 
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...Indicia
 

More from Indicia (20)

Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
 
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľaĽubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
 
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedachJuliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
 
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠMarta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
 
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
 
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakovVladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
 
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
 
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracieJarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
 
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočieZuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
 
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...
 

Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny

 • 2. ČO TO ZNAMENÁ? 16. 4. 2024 EXPERIMENT POZOROVANI E ZLEPŠENIE SA
 • 3. ZLEPŠIŤ SVOJE VYUČOVANIE?  SPOLUPRÁCA  DISKUSIA  VZÁJOMNÉ POZOROVANIE  ODPOVEDE NA OTÁZKY  VÝMENA SKÚSENOSTÍ 16. 4. 2024
 • 4. AKO TO FUNGUJE? 16. 4. 2024 1.ŠTÚDIUM 2.PLÁN 3.UČENIE 4.REFLEXIA
 • 5. PRÁCA V TÍME ALEBO V TANDEME  IDENTIFIKOVAŤ DLHODOBÉ CIELE PRE ŠTUDENTOV  VÝBER JEDNOTKY, PREDMETU  ŠTANDARDY  UČEBNÉ OSNOVY  VÝSKUM 16. 4. 2024 1.ŠTÚDIUM
 • 6. PRÁCA V TÍME ALEBO V TANDEME  PRIESKUM JEDNOTKY  VÝBER LEKCIE NA HLBŠÍ PRIESKUM  CIELE LEKCIE  PREDPOKLAD  REALIZÁCIA HODINY  IDENTIFIKÁCIA ZBIERANÝCH ÚDAJOV 16. 4. 2024 2.PLÁN
 • 7. PRÁCA V TÍME ALEBO V TANDEME  VEDENIE HODINY  POZOROVANIE  ZAZNAMENÁVANIE  MYSLENIE ŽAKOV  UČENIE SA ŽIAKOV  PRACOVNÉ NASADENIE  ... 16. 4. 2024 3.UČENIE
 • 8. PRÁCA V TÍME ALEBO V TANDEME  STRETNUTIE PO LEKCII  DISKUSIA  KOMENTÁR  REFLEXIA  ZÁVERY A NÁVRHY NA ZMENY 16. 4. 2024 4.REFLEXIA
 • 9. PRÍPRAVA  ZLOŽENIE A VÝBER TÍMU  VÝBER TRIEDY  VÝBER LEKCIE  STANOVENIE CIEĽOV  MATERIÁLY – POZOROVACIE HÁRKY, FORMULÁR NA REFLEXIU 16. 4. 2024
 • 10. AK NEMÁME TÍM ČO S TÝM? 16. 4. 2024
 • 12. VIDEO Z HODINY  STANOVENIE CIEĽOV POZOROVANIA  VÝBER TRIEDY  VÝBER LEKCIE  MATERIÁLY – POZOROVACIE HÁRKY, FORMULÁR NA REFLEXIU  VOĽBA NAHRÁVANIA VIDEA – MOBIL, KAMERA  KTO BUDE VIDEO NAHRÁVAŤ? 16. 4. 2024
 • 13. VIDEO Z HODINY  AKÉ INFORMÁCIE MÔŽEM ZÍSKAŤ?  NA ČO MI MÔŽU SLÚŽIŤ?  V ČOM MA MÔŽE VIDEO PREKVAPIŤ?  PLUSY A MÍNUSY?  KONZULTOVAŤ VIDEO V TÍME? 16. 4. 2024
 • 14. VIDEO Z HODINY  AKÉ INFORMÁCIE MÔŽEM ZÍSKAŤ O ŽIAKOCH?  SPRÁVANIE SA ŽIAKOV NA HODINE  MYŠLIENKY, NÁPADY A AHA EFEKTY  OBJAVY A GENÉZA POZNANIA  PASIVITA ŽIAKOV  MYŠLIENKY ŽIAKOV, KTORÝCH NEPOČUŤ  ... 16. 4. 2024
 • 15. VIDEO Z HODINY AKÉ INFORMÁCIE MÔŽEM ZÍSKAŤ O SEBE?  ARTIKULÁCIA  HLASITOSŤ  GESTÁ  PREJAV A BARLIČKY, ČASTO POUŽÍVANÉ SLOVÁ  MONOTÓNNOSŤ 16. 4. 2024
 • 17. VIDEO, KTORÉ SOM NENATOČILA... 16. 4. 2024 https://vimeo.com/680767183
 • 18. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ MGR. MIROSLAVA KONRÁDOVÁ MKONRADOVA@GMAIL.COM