SlideShare a Scribd company logo
Podporné opatrenia –
otázky a výzvy
Viktor Križo
Inklucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania
23.4.2024, Bratislavská učiteľská konferencia
www.inklucentrum.sk info@inklucentrum.sk facebook | instagram | linkedin | youtube 1
https://podporneopatrenia.minedu.sk/
http://katalogpo.upol.cz/
Čo bolo, to bude, a čo sa robilo, to
sa bude robiť. Niet nič nového pod
slnkom. (Kaz 1, 9)
- reforma PO v CZE, PRT, NOR -
kríza, finančné problémy,
zameranie na učiteľa
- SK – sme odborníci na
byrokraciu, dobre nastavený
Katalóg, menej diagnóz
2
3
ZZ
zdravotné
znevýhodnenie
N
nadanie
SZ
P
Sociálne
znevýhodnené
prostredie
PO
navýšený
normatív
navýšený
normatív
príspevok
do 31.8.24
zdravotný stav, sociálne
podmienky, jazykové
schopnosti, nadanie,
správanie, kognitívne
schopnosti, motivácia,
emocionalita, tvorivosť
alebo zručnosti
príspevok
na PO
príspevok
na PO
príspevok
na PO
príspevok
na PO
maturita
T9
PO
švvp
Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
(ŠVVP)
prijímačky
Redefinícia ŠVVP - § 2 písm. i) šk.
zákona
- Dieťa/žiak získava status ŠVVP iba na
základe diagnostiky v zariadeniach
poradenstva a prevencie – CPP a ŠCPP.
*PO = podporné opatrenie
Podporné opatrenia (PO)
§ 145a) školského zákona
• opatrenie poskytované školou alebo
školským zariadením potrebné na to,
aby sa dieťa alebo žiak mohli
plnohodnotne zapájať do výchovy a
vzdelávania a rozvíjať svoje
vedomosti, zručnosti a schopnosti.
• Príspevok podľa § 4e) zákona
597/2003 bude postupne
nárokovateľný od r. 2026
Katalóg podporných opatrení
4
https://www.minedu.sk/do-skol-sa-zavadza-novy-system-podpory-pri-vzdelavani/
• 3-5 žiakov, odporúčané 8 hod. x 6 mesiacov
doučovanie
Jazyková
podpora
Pedagogický
asistent
• základný kurz: 48-200 hod.
• rozširujúci kurz: 64-150 hod.
• Nadstavba: 100 hod.
• Paušálne prideľovanie (24/25 – MŠ a ZŠ a špec. školy)
• Podľa požiadaviek (au.vykazy.sk)
ŠPT • Paušálne prideľovanie MŠ, ZŠ, SŠ a špec. školy
Vybrané podporné opatrenia
Podporné
opatrenia –
postup +
postup IVP
1. rodič alebo PZ/OZ požiadanie o vyjadrenie (písomne,
elektronicky cez Edupage) školu alebo s IS poradňu –
musí byť niekde o tom stopa, že kto požiadal. Ak sa škola
nevie vyjadriť, riaditeľ školy požiada poradňu.
(ASC agenda)
2. Forma (nestanovuje sa) obsahuje návrh a rozsah
podporného opatrenia. Pri návrhu zdravotnej
starostlivosti aj lekár.
3. požiadanie o poskytnutie PO - riaditeľovi školy – priloží sa
vyjadrenie návrhu PO.
4. Riaditeľ školy písomne posúdi do 10/20 dní,
5. Ak nemá podmienky, žiadateľ môže požiadať RÚŠS
o preskúmanie do 30 dní (môže aj vyjadrenie ŠŠI).
6. RÚŠS prednostne zabezpečí v danej škole, príp. požiada
o pomoc aj VUDPaP/Nivam o súčinnosť. Ak mimo školy,
podľa poskytne sa príspevok na dopravu.
7. Prehodnotenie obdobne.
6
Povinná dokumentácia
• správa (stačí aj jedna) zo siete
• IVP
----------------------------------------------------------------
• vyjadrenie (aj mail, poštový holub)
• Vyjadrenie riaditeľa (aj podpis pod správu CPP)
ŠVVP
len PO
ŠŠI sa nebojíme!
kritický priateľ, poradenstvo
Nepovinná
dokumentáci
a
informačná povinnosť –ŠkVP,
šk. poriadok, Edupage, web1,
po triedach, RZ, nástenky,
IVP
Článok: Ako zakotviť dokumentáciu – priebežne aktualizujeme
archivovanie – v spise, šanóne
Ako
zakotviť
do ŠkVP
Článok: Ako zakotviť
dokumentáciu
8
Ďakujem za pozornosť
www.inklucentrum.sk info@inklucentrum.sk facebook | instagram | linkedin | youtube 9
Článok: Ako zakotviť dokumentáciu – priebežne aktualizujeme
podporneopatrenia@nivam.sk;
poradenstvo@inklucentrum.sk

More Related Content

More from Indicia

Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakovVladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Indicia
 
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVPVladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Indicia
 
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Indicia
 
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Indicia
 
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mestoPeter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Indicia
 
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostalaMichal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Indicia
 
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Indicia
 
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Indicia
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Indicia
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Indicia
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Indicia
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Indicia
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Indicia
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Indicia
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Indicia
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Indicia
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Indicia
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Indicia
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Indicia
 
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľaĽubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Indicia
 

More from Indicia (20)

Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakovVladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
 
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVPVladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
 
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
 
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
 
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mestoPeter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
 
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostalaMichal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
 
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
 
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
 
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľaĽubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
 

Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy

 • 1. Podporné opatrenia – otázky a výzvy Viktor Križo Inklucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania 23.4.2024, Bratislavská učiteľská konferencia www.inklucentrum.sk info@inklucentrum.sk facebook | instagram | linkedin | youtube 1 https://podporneopatrenia.minedu.sk/ http://katalogpo.upol.cz/
 • 2. Čo bolo, to bude, a čo sa robilo, to sa bude robiť. Niet nič nového pod slnkom. (Kaz 1, 9) - reforma PO v CZE, PRT, NOR - kríza, finančné problémy, zameranie na učiteľa - SK – sme odborníci na byrokraciu, dobre nastavený Katalóg, menej diagnóz 2
 • 3. 3 ZZ zdravotné znevýhodnenie N nadanie SZ P Sociálne znevýhodnené prostredie PO navýšený normatív navýšený normatív príspevok do 31.8.24 zdravotný stav, sociálne podmienky, jazykové schopnosti, nadanie, správanie, kognitívne schopnosti, motivácia, emocionalita, tvorivosť alebo zručnosti príspevok na PO príspevok na PO príspevok na PO príspevok na PO maturita T9 PO švvp Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ŠVVP) prijímačky Redefinícia ŠVVP - § 2 písm. i) šk. zákona - Dieťa/žiak získava status ŠVVP iba na základe diagnostiky v zariadeniach poradenstva a prevencie – CPP a ŠCPP. *PO = podporné opatrenie
 • 4. Podporné opatrenia (PO) § 145a) školského zákona • opatrenie poskytované školou alebo školským zariadením potrebné na to, aby sa dieťa alebo žiak mohli plnohodnotne zapájať do výchovy a vzdelávania a rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti. • Príspevok podľa § 4e) zákona 597/2003 bude postupne nárokovateľný od r. 2026 Katalóg podporných opatrení 4 https://www.minedu.sk/do-skol-sa-zavadza-novy-system-podpory-pri-vzdelavani/
 • 5. • 3-5 žiakov, odporúčané 8 hod. x 6 mesiacov doučovanie Jazyková podpora Pedagogický asistent • základný kurz: 48-200 hod. • rozširujúci kurz: 64-150 hod. • Nadstavba: 100 hod. • Paušálne prideľovanie (24/25 – MŠ a ZŠ a špec. školy) • Podľa požiadaviek (au.vykazy.sk) ŠPT • Paušálne prideľovanie MŠ, ZŠ, SŠ a špec. školy Vybrané podporné opatrenia
 • 6. Podporné opatrenia – postup + postup IVP 1. rodič alebo PZ/OZ požiadanie o vyjadrenie (písomne, elektronicky cez Edupage) školu alebo s IS poradňu – musí byť niekde o tom stopa, že kto požiadal. Ak sa škola nevie vyjadriť, riaditeľ školy požiada poradňu. (ASC agenda) 2. Forma (nestanovuje sa) obsahuje návrh a rozsah podporného opatrenia. Pri návrhu zdravotnej starostlivosti aj lekár. 3. požiadanie o poskytnutie PO - riaditeľovi školy – priloží sa vyjadrenie návrhu PO. 4. Riaditeľ školy písomne posúdi do 10/20 dní, 5. Ak nemá podmienky, žiadateľ môže požiadať RÚŠS o preskúmanie do 30 dní (môže aj vyjadrenie ŠŠI). 6. RÚŠS prednostne zabezpečí v danej škole, príp. požiada o pomoc aj VUDPaP/Nivam o súčinnosť. Ak mimo školy, podľa poskytne sa príspevok na dopravu. 7. Prehodnotenie obdobne. 6
 • 7. Povinná dokumentácia • správa (stačí aj jedna) zo siete • IVP ---------------------------------------------------------------- • vyjadrenie (aj mail, poštový holub) • Vyjadrenie riaditeľa (aj podpis pod správu CPP) ŠVVP len PO ŠŠI sa nebojíme! kritický priateľ, poradenstvo Nepovinná dokumentáci a informačná povinnosť –ŠkVP, šk. poriadok, Edupage, web1, po triedach, RZ, nástenky, IVP Článok: Ako zakotviť dokumentáciu – priebežne aktualizujeme archivovanie – v spise, šanóne
 • 8. Ako zakotviť do ŠkVP Článok: Ako zakotviť dokumentáciu 8
 • 9. Ďakujem za pozornosť www.inklucentrum.sk info@inklucentrum.sk facebook | instagram | linkedin | youtube 9 Článok: Ako zakotviť dokumentáciu – priebežne aktualizujeme podporneopatrenia@nivam.sk; poradenstvo@inklucentrum.sk