SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Tvoríme vonku aj vo vnútri a zároveň sa učíme pestovať
v nás zodpovednosť voči životnému prostrediu
Mgr. Daniela Hrončová
Environmentálna
výchova
Termín environmentálna výchova bol zavedený v roku
1977 na konferencii UNESCO v Tbilisi, kde boli
formulované aj ciele výchovy:
1. vytvoriť nové vzory správania sa jednotlivcov, skupín
vo vzťahu k životnému prostrediu,
2. poskytnúť každému možnosť získať vedomosti,
hodnoty a schopnosti potrebné na ochranu životného
prostredia.
Príklady osvedčených zdrojov na enviro edukačné aktivity:
• Dohovor Rady Európy o krajine: KRAJINNÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY,
Pedagogická brožúra, 2021
• Bianchi, G., Pisiotis, U., Cabrera Giraldez, M. GreenComp – Európsky rámec kompetencií v
oblasti udržateľnosti. Bacigalupo, M., Punie, Y. (editori), EUR 30955 SK, Úrad pre vydávanie
publikácií Európskej únie, 2022; ISBN 978-92-76-53212-5, doi:10.2760/403968, JRC128040
• RNDr. E. Fryková: Environmentálna výchova v edukačnom procese. MPC, 2012.
• RNDr. E. Fryková: Environmentálna výchova v 21. storočí. NIVAM, 2022.
Aktivita 1: Enviro pátračka (napr. na školskej záhrade)
Cieľ: Zažiť charakteristické aspekty krajiny/ školskej záhrady, spoznať druhy rastlín, stromov,
krov...
Kde: V exteriéri.
Vybavenie: indície, sladký poklad (napr. eukalyptové cukríky v drevenej truhličke).
Žiaci v spolupráci s učiteľom navrhnú cestu krajinou/ školskou záhradou formou pátračky.
Učiteľ na základe toho pripraví hádanky a ich riešenia- indície ako aj stanovištia, kde budú
indície schované.
Ku každej indícii bude viesť hádanka s opisom miesta, kde sa nachádza ďalšia indícia (napr.:
ďalšiu indíciu nájdeš pri ovocnom kríku, ktorý má červené ovocie- ríbezliach...)
Na konci pátračky sa v cieli napr. pod borovicou pri pitnej fontáne bude nachádzať poklad so
sladkou odmenou.
Aktivita 2:
Ochutnávka krajiny
• Cieľ: Vnímať krajinu
prostredníctvom chuti.
• Kde: Vonku alebo v triede.
• Žiaci pracujú individuálne aj v
skupinách.
• Vybavenie: bylinky, ovocie a
zelenina vypestované v školskej
záhrade
• Vonku žiaci sledujú, či je možné
nájsť v školskej záhrade jedlé
bylinky, ovocie a zeleninu.
• Vonku alebo v triede si žiaci
spájajú chute s krajinou a
jednotlivými druhmi byliniek,
ovocia a zeleniny a zapoja sa do
všeobecnej diskusie o druhoch
potravín vhodných na pestovanie
trvalo udržateľným spôsobom.
Aktivita 3: Naplánujte si územie!
Cieľ: Porozumieť zložitosti územného plánovania.
Kde: V triede alebo na ihrisku
Vybavenie: Karta, nožnice, lepidlo, plastelína, korok, rolka kresliaceho papiera, kartón (na model).
Žiaci si predstavia spôsob rozloženia ľudských aktivít na ploche. Na nástennom paneli (alebo na modeli)
označujú miesto pre potrebnú dopravnú a komunikačnú infraštruktúru, domy, námestia, parky a záhrady,
poľnohospodárske, hospodárske a rybárske oblasti, ako aj umiestnenie biotopov potrebných na ochranu
voľne žijúcich živočíchov, suchozemské a vodné koridory. Vyrezávajú figúrky z kartónového papiera
predstavujúce krajinné prvky, tvoria prvky prírodné (rieky, skaly, stromy, rastliny, zvieratá), ako aj
pochádzajúce z ľudských zásahov (školy, domy, divadlá, múzeá, športoviská, obchody, továrne, nemocnice,
kameňolomy). Figúrky a ďalšie prvky umiestnia a prilepia na stenový panel (alebo do modelu). Označujú
názvy ulíc, námestí, budov, stromov i iných prvkov a zúčastňujú sa všeobecnej diskusie.
Aktivita 4: Môj album/ lapbook o krajine
Cieľ: Prezentovať, vymieňať si a porovnávať informácie o krajine.
Trvanie: Aktivita môže trvať jeden deň, polrok alebo celý rok.
Vybavenie: Reprezentácie krajiny (fotografie, kresby, maľby), zošity,
grafitové a farebné ceruzky, tvrdé výkresy, lepidlo.
Ako: Každý žiak si pripraví album/ lapbook slobodným výberom
spôsobu prezentácie a ilustrácie. Žiaci prezentujú vlastné objavy,
dojmy, úvahy o krajine, o prírode, formulujú návrhy na jej ochranu.
Výsledky svojej práce prezentujú.
Aktivita 5:
Ručná výroba
papiera- použité
papiere potrháme,
zalejeme horúcou
vodou a do hladka
rozmixujeme.
Nanášame na sito v
tenkej vrstve. Po
vyschnutí vznikne
recyklovaný
papier.
Aktivita 6: Dielnička upcyclingu
Pri edukačných aktivitách používame materiál zo zvyškov: textilu, kartónu,
plastových a sklených pohárov, koženky atď. Na tvorenie využívame aj
prírodniny ako napr. konáriky z orezu viniča, trávu, mach, kvety a pod.
K ochrane ŽP v našej škole prispievame aj triedením papiera, plastu, BRO a BRKO.
Ďalšie vzdelávacie aktivity:
Deň lesov, Deň vody, Deň Zeme, Deň
vzdelávania, Deň krajiny, Deň pôdy,
Deň urbanizmu… Využívame ich na
vzdelávacie environmentálne
zamerané aktivity.
Rozvoj zelených kompetencií v škole:
Jedným z našich cieľov je rozvoj zelených kompetencií u našich žiakov.
Do našej školskej metodiky plánujeme implementovať nový materiál Green Comp- Zelené
kompetencie:
Ďakujem za pozornosť 
Kontakt:
daniela.hroncova@narniaba.sk

More Related Content

More from Indicia

Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešIndicia
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuIndicia
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Indicia
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyIndicia
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteIndicia
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Indicia
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyIndicia
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaIndicia
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Indicia
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleIndicia
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníIndicia
 
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľaĽubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľaIndicia
 
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedachJuliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedachIndicia
 
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠMarta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠIndicia
 
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?Indicia
 
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakovVladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakovIndicia
 
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...Indicia
 
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracieJarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracieIndicia
 
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočieZuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočieIndicia
 
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...Indicia
 

More from Indicia (20)

Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
 
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľaĽubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
 
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedachJuliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
 
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠMarta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
 
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
 
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakovVladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
 
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
 
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracieJarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
 
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočieZuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
 
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...
 

Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči životnému prostrediu

 • 1. Tvoríme vonku aj vo vnútri a zároveň sa učíme pestovať v nás zodpovednosť voči životnému prostrediu Mgr. Daniela Hrončová
 • 2. Environmentálna výchova Termín environmentálna výchova bol zavedený v roku 1977 na konferencii UNESCO v Tbilisi, kde boli formulované aj ciele výchovy: 1. vytvoriť nové vzory správania sa jednotlivcov, skupín vo vzťahu k životnému prostrediu, 2. poskytnúť každému možnosť získať vedomosti, hodnoty a schopnosti potrebné na ochranu životného prostredia.
 • 3. Príklady osvedčených zdrojov na enviro edukačné aktivity: • Dohovor Rady Európy o krajine: KRAJINNÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY, Pedagogická brožúra, 2021 • Bianchi, G., Pisiotis, U., Cabrera Giraldez, M. GreenComp – Európsky rámec kompetencií v oblasti udržateľnosti. Bacigalupo, M., Punie, Y. (editori), EUR 30955 SK, Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2022; ISBN 978-92-76-53212-5, doi:10.2760/403968, JRC128040 • RNDr. E. Fryková: Environmentálna výchova v edukačnom procese. MPC, 2012. • RNDr. E. Fryková: Environmentálna výchova v 21. storočí. NIVAM, 2022.
 • 4. Aktivita 1: Enviro pátračka (napr. na školskej záhrade) Cieľ: Zažiť charakteristické aspekty krajiny/ školskej záhrady, spoznať druhy rastlín, stromov, krov... Kde: V exteriéri. Vybavenie: indície, sladký poklad (napr. eukalyptové cukríky v drevenej truhličke). Žiaci v spolupráci s učiteľom navrhnú cestu krajinou/ školskou záhradou formou pátračky. Učiteľ na základe toho pripraví hádanky a ich riešenia- indície ako aj stanovištia, kde budú indície schované. Ku každej indícii bude viesť hádanka s opisom miesta, kde sa nachádza ďalšia indícia (napr.: ďalšiu indíciu nájdeš pri ovocnom kríku, ktorý má červené ovocie- ríbezliach...) Na konci pátračky sa v cieli napr. pod borovicou pri pitnej fontáne bude nachádzať poklad so sladkou odmenou.
 • 5. Aktivita 2: Ochutnávka krajiny • Cieľ: Vnímať krajinu prostredníctvom chuti. • Kde: Vonku alebo v triede. • Žiaci pracujú individuálne aj v skupinách. • Vybavenie: bylinky, ovocie a zelenina vypestované v školskej záhrade • Vonku žiaci sledujú, či je možné nájsť v školskej záhrade jedlé bylinky, ovocie a zeleninu. • Vonku alebo v triede si žiaci spájajú chute s krajinou a jednotlivými druhmi byliniek, ovocia a zeleniny a zapoja sa do všeobecnej diskusie o druhoch potravín vhodných na pestovanie trvalo udržateľným spôsobom.
 • 6. Aktivita 3: Naplánujte si územie! Cieľ: Porozumieť zložitosti územného plánovania. Kde: V triede alebo na ihrisku Vybavenie: Karta, nožnice, lepidlo, plastelína, korok, rolka kresliaceho papiera, kartón (na model). Žiaci si predstavia spôsob rozloženia ľudských aktivít na ploche. Na nástennom paneli (alebo na modeli) označujú miesto pre potrebnú dopravnú a komunikačnú infraštruktúru, domy, námestia, parky a záhrady, poľnohospodárske, hospodárske a rybárske oblasti, ako aj umiestnenie biotopov potrebných na ochranu voľne žijúcich živočíchov, suchozemské a vodné koridory. Vyrezávajú figúrky z kartónového papiera predstavujúce krajinné prvky, tvoria prvky prírodné (rieky, skaly, stromy, rastliny, zvieratá), ako aj pochádzajúce z ľudských zásahov (školy, domy, divadlá, múzeá, športoviská, obchody, továrne, nemocnice, kameňolomy). Figúrky a ďalšie prvky umiestnia a prilepia na stenový panel (alebo do modelu). Označujú názvy ulíc, námestí, budov, stromov i iných prvkov a zúčastňujú sa všeobecnej diskusie.
 • 7. Aktivita 4: Môj album/ lapbook o krajine Cieľ: Prezentovať, vymieňať si a porovnávať informácie o krajine. Trvanie: Aktivita môže trvať jeden deň, polrok alebo celý rok. Vybavenie: Reprezentácie krajiny (fotografie, kresby, maľby), zošity, grafitové a farebné ceruzky, tvrdé výkresy, lepidlo. Ako: Každý žiak si pripraví album/ lapbook slobodným výberom spôsobu prezentácie a ilustrácie. Žiaci prezentujú vlastné objavy, dojmy, úvahy o krajine, o prírode, formulujú návrhy na jej ochranu. Výsledky svojej práce prezentujú.
 • 8. Aktivita 5: Ručná výroba papiera- použité papiere potrháme, zalejeme horúcou vodou a do hladka rozmixujeme. Nanášame na sito v tenkej vrstve. Po vyschnutí vznikne recyklovaný papier.
 • 9. Aktivita 6: Dielnička upcyclingu Pri edukačných aktivitách používame materiál zo zvyškov: textilu, kartónu, plastových a sklených pohárov, koženky atď. Na tvorenie využívame aj prírodniny ako napr. konáriky z orezu viniča, trávu, mach, kvety a pod. K ochrane ŽP v našej škole prispievame aj triedením papiera, plastu, BRO a BRKO.
 • 10. Ďalšie vzdelávacie aktivity: Deň lesov, Deň vody, Deň Zeme, Deň vzdelávania, Deň krajiny, Deň pôdy, Deň urbanizmu… Využívame ich na vzdelávacie environmentálne zamerané aktivity.
 • 11. Rozvoj zelených kompetencií v škole: Jedným z našich cieľov je rozvoj zelených kompetencií u našich žiakov. Do našej školskej metodiky plánujeme implementovať nový materiál Green Comp- Zelené kompetencie:
 • 12. Ďakujem za pozornosť  Kontakt: daniela.hroncova@narniaba.sk