Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KPI11 Závěrečný úkol

232 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

KPI11 Závěrečný úkol

  1. 1. MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY OS Android ÚVOD K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI Monika Tupá Brno, prosinec 2012UČO: 373921počet znaků (včetně mezer): 5115počet citací: 3citační norma: ČSN ISO 690
  2. 2. Argumentace: Téma OS Android jsem si vybrala, protože sama Android využívám na dvou mobilníchtelefonech a tabletu. Myslím si, že je to nejzdařilejší, nejpropracovanější a nejrozšířenějšíoperační systém pro mobilní telefony a tablety. Studuji Informatiku ve veřejné správě, takžepro mě byl výběr tématu ihned jasný, popsat nějaký operační systém, rozhodla jsem se proAndroid jako můj nejoblíbenější a nejvyužívanější. Anotace: Autorka odborného textu se zaměřuje na operační systém Android. V každé fázi své prácese zabývá jinou částí popisu a představení systému. V první části se věnuje představenísystému Android a přibližuje tvůrce neoficiálních ROM pamětí. Ve druhé části se autorkazaměřuje na historický vývoj verzí od první až po tu aktuální. Následuje popis a roztříděníaplikací, zejména pak Google Play. V předposlední části autorka řeší bezpečnost systémuAndroid. V závěrečné části se zaměřila na komunitu příznivců systému Android a prvníročník AndroidRoadShow konaný v České republice. Klíčová slova: Android, operační systém, společnost Google, verze, mobilní telefon Text: Mobilní telefon je součástí života snad každého člověka. Je pro nás důležité být ve spojení,mít po ruce stále aktuální informace, kalendář schůzek, e-mail, webový prohlížeč, navigaciGPS a herní konzoli. K tomu všemu potřebuje mobilní telefon operační systém. Mezi tynejznámější patří Windows Mobile, který vlastní firma Microsoft, iOS vytvořený firmouApple Inc., Bada od firmy Samsung, Symbian Belle od firmy Nokia a nejrozšířenější systémAndroid, zpočátku vyvíjený firmou Android Inc., kterou v srpnu roku 2005 koupilaspolečnost Google Inc. a udělala z ní svou dceřinou společnost. Společnost Android Inc. bylazaložena v Kalifornii v říjnu 2003 Andym Rubinem, Richem Minerem, Nickem Searsema Chrisem Whitem. Cílem mé bakalářské práce je představit a popsat operační systém Android, včetněvývoje jeho verzí a následně popsat bezpečnost sytému. Dále pak krátce popsat komunitupříznivců systému Android a uvést webové stránky zabývající se Androidem. První část mé práce se věnuje představení systému. Android je založen na jádruLinuxu, který byl navržen pro chytré telefony, tablety, navigace a PDA, což je zkratka proosobní digitální pomocníky. Společnost Google uvedla systém na trh v roce 2007 a v té doběbyl nejlepším operačním systémem pro mobilní zařízení na trhu. Má zveřejněny zdrojové
  3. 3. kódy, a nabízí tak prostor pro schopnější programátory, aby systém přetvořili podle svýchpředstav. Nejznámějšími tvůrci neoficiálních pamětí, které nejsou programovatelné (dále jenROM), je například Maclaw (www.maclaw.pl), který svou práci v září 2012 ukončil, dále paktým Jellaxy (www.jellaxy.com). Nahrání neoficiální ROM takzvaným získáním oprávněníadministrátora v telefonu (rooting) lze telefon úplně překonfigurovat tak, že od původníoficiální verze v telefonu bude k nerozeznání. Takový zásah do telefonu je ovšem na vlastnínebezpečí a v případě poruchy vede ke ztrátě záruky a podpory k zařízení. Ve druhé části jsem se zaměřila na historii verzí. Od 30. dubna 2009, kdy bylauvolněna první aktualizace na Android 1.5 Cupcake, bylo vydáno několik aktualizací, kteréopravovaly chyby předešlých verzí a zaváděly nové funkce a nový vzhled. Není bezzajímavosti, že jednotlivé verze se jmenují podle zákusků – 1.5 Cupcake, 1.6 Donut,2.0/2.1 Eclair, 2.2 Froyo, 2.3/2.4 Gingerbread, 3.0/3.1/3.2 Honeycomb, 4.0 až 4.0.4 Ice CreamSandwich, 4.1 Jelly Bean. Cupcake připomíná svým vzhledem české verze muffinů, čajovépečivo. Donut je americká verze koblihy, eclair můžeme přeložit jako banánek s polevou,froyo je mražený jogurt připomínající zmrzlinu, gingerbread perník, honeycomb je druhkaramelu, ice cream sandwich šlehačkový sendvič a jelly bean jsou tvrdé bonbony s želé. Ve třetí části své práce jsem se zabývala nejdůležitějšími aplikacemi. Dnes má totižoperační systém Android nejvíce aplikací ve srovnání s konkurencí. Nejspíše proto, že v roce2008 společnost Google vyhlásila soutěž Google Developer Challenge pro tvůrce aplikacío 10 000 000 dolarů, aby zvýšila zájem programátorů o vývoj, což se jí bezpochyby povedloa motivovala tak tisíce tvůrců. Nejdůležitější aplikací pro uživatele chytrých telefonů je Google Play, která se doúnora 2012 jmenovala Android Market. Tato služba provozovaná společností Google nabízívíce než 700 000 aplikací a her a umožňuje je stahovat přímo z mobilního telefonu. Některéaplikace jsou placené, jiné bezplatné, přičemž ty bezplatné mohou být buď zcela zdarma,nebo se spouštěním reklam v aplikaci. Od února 2011 lze Google Play prohlížet i z počítačea aplikace nainstalovat automaticky, podmínkou je mít telefon připojen k bezdrátové síti nebopřes datové přenosy operátora. Ve čtvrté části jsem se zaměřila na bezpečnost systému Android. Podle většiny kritikůAndroidu chybí zejména podpora šifrování dat, včetně enkrypce SD karet a také lepší systémochrany proti malwaru1, který se v poslední době na přístroje s Androidem zaměřuje ve 1 Malware je počítačový program určený ke vniknutí nebo poškození počítačového systému.
  4. 4. velkém. Dále OS Android potřebuje snadný systém pro možnost vymazávání datadministrátory na dálku a také pokročilou schopnost sledování přístroje při ztrátě či odcizení. V poslední části jsem se zaměřila na komunitu příznivců systému Android. V září2008 vzniklo české android fórum a v lednu 2010 se sjednotily tři největší české komunitníweby (android-google.cz, mujandroid.cz, googleandroid.cz) pod novou doménousvetandroida.cz. Svetandroida.cz také letos poprvé pořádal AndroidRoadShow v několikaměstech České republiky (Praha, Brno, České Budějovice, Ostrava, Plzeň), při které firmyHTC, Samsung, NVidia a další představovaly své telefony a tablety (například připravilyzařízení Samsung Galaxy Note2 (i 10.1), Samsung GALAXY Camera, Asus PadFone2). Cíl své bakalářské práce jsem splnila. Představila a popsala jsem operační systémAndroid, jeho vývojové fáze, zabývala jsem se bezpečností systému Android, uvedla jsemwebové stránky, uvedla jsem dvě hlavní české internetové stránky, kde uživatelé najdoupomoc s případnými problémy a vypsala jsem některé novinky, které můžete shlédnout naAndroidRoadShow. Literatura: EVERETT, Al. What are the names of the various versions of the Android OS, and howare these names chosen? [online]. 27. 6. 2012 [cit. 2012-12-19]. Dostupné z:<http://android.stackexchange.com/questions/11400/what-are-the-names-of-the-various-versions-of-the-android-os-and-how-are-these>. 1, autor má u čtenářů vysokou reputaci 2, napsal již mnoho článků s tímto zaměřením 3, reaguje na čtenáře v diskuzích 4, článek je pojat odborně 5, uvedená data jsou pravdivá (shodují se s ostatními stránkami stejného zaměření) MURPHY, Mark L. Android 2: průvodce programováním mobilních aplikací. Vyd. 1.Brno: Computer Press, 2011, 375 s. ISBN 978-80-251-3194-7. 1, jedna z mála knih o Androidu 2, kniha je napsána odborně, IT jazykem 3, autor se v oboru vyzná 4, problematika je popsaná hodně do hloubky 5, kniha obsahuje aktuální informace
  5. 5. VOGELSTEIN, F. The Android Explosion. [online]. 2011, vol. 19, no. 5 [cit. 2012-12-19].Dostupné z: <http://search.proquest.com/docview/873261856?accountid=16531>. ISSN1059-1028. 1, autor přispěl více než 1500 články do různých časopisů 2, text obsahuje aktuální informace 3, článek je napsán odborným jazykem, obsahuje odbornou terminologii 4, autor je erudovaný v oboru 5, problematika je popsaná hodně do hloubky, ne povrchně Obrázek:

×