SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Priebežné
hodnotenie v
predmete
PaedDr. Jarmila Janisková
SPŠ, Bzinská 11, Nové Mesto
nad Váhom
Čo a ako
hodnotíme
?
Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy
Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
strednej školy
Žiak má právo
a) vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým
spôsobom,
b) dozvedieť sa výsledok každého
hodnotenia,
c) na objektívne hodnotenie
Čl. 4
Postup pri hodnotení žiaka
(1) Stupeň prospechu určí učiteľ, ktorý vyučuje príslušný predmet.
(2) V predmete, v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia stupeň prospechu žiaka za
hodnotiace obdobie po vzájomnej dohode.
(3) Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých
predmetoch hodnotí kvalita vedomostí a zručností, ktorú žiak dosiahol na
konci hodnotiaceho obdobia, pričom sa prihliada na systematickosť práce
počas celého obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru
klasifikácie za príslušné obdobie. Riaditeľ určí spôsob, akým budú triedni
učitelia a vedenie školy informovaní o stave hodnotenia žiaka v triede,
zabezpečí zjednotenie hodnotiacich kritérií u všetkých učiteľov školy.
Čl. 5
........
(4) Výsledný stupeň prospechu žiaka vo vyučovacom predmete určí
vyučujúci.
V predmete, v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia výsledný
stupeň za klasifikačné
obdobie príslušní učitelia po vzájomnej dohode.
(5) Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na
konci
klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné
výsledky, ktoré žiak
dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Pritom sa
prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované
osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha,
iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať, a to počas celého
klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe
priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období,
prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok.
Hodnoten
ie
„Koľkými rôznymi
spôsobmi vieš žiaka
ohodnotiť, toľkokrát
si učiteľ.“
(V. Burjan)

More Related Content

More from Indicia

Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracieJarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Indicia
 

More from Indicia (20)

Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
 
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľaĽubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
 
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedachJuliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
 
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠMarta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
 
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
 
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakovVladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
 
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
 
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracieJarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
 
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočieZuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
 
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...
 

Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete

  • 1. Priebežné hodnotenie v predmete PaedDr. Jarmila Janisková SPŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom
  • 3. Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov strednej školy Žiak má právo a) vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom, b) dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia, c) na objektívne hodnotenie Čl. 4 Postup pri hodnotení žiaka (1) Stupeň prospechu určí učiteľ, ktorý vyučuje príslušný predmet. (2) V predmete, v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia stupeň prospechu žiaka za hodnotiace obdobie po vzájomnej dohode. (3) Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch hodnotí kvalita vedomostí a zručností, ktorú žiak dosiahol na konci hodnotiaceho obdobia, pričom sa prihliada na systematickosť práce počas celého obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Riaditeľ určí spôsob, akým budú triedni učitelia a vedenie školy informovaní o stave hodnotenia žiaka v triede, zabezpečí zjednotenie hodnotiacich kritérií u všetkých učiteľov školy. Čl. 5 ........ (4) Výsledný stupeň prospechu žiaka vo vyučovacom predmete určí vyučujúci. V predmete, v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia výsledný stupeň za klasifikačné obdobie príslušní učitelia po vzájomnej dohode. (5) Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok.
  • 4.
  • 6. „Koľkými rôznymi spôsobmi vieš žiaka ohodnotiť, toľkokrát si učiteľ.“ (V. Burjan)