Vaiheistaminen eli skriptausLähtökohtia                             Opetuskokeiluja lähdettii...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Posteri(itk)

782 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
782
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
351
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Posteri(itk)

 1. 1. Vaiheistaminen eli skriptausLähtökohtia Opetuskokeiluja lähdettiin suunnittelemaan pedagogisen Sallan visio käsikirjoituksen eli skriptin avulla. Skriptien avulla oppilaat Koulua tulisi kehittää asiantuntijavetoisesti, koska nuorten Tulevaisuudessa oppiminen tapahtuu ohjaamisen ja johdatetaan toimintoihin, joihin he eivät muuten sitoutuisi.ohjaamisen ja opettamisen tarpeet edellyttävät uudenlaista hyvinvoinnin keskuksessa, jossa oppilaat ovat läsnä sekä Vaiheistamisessa otettiin huomioon joustava liikkuminen eriosaamista. Koulu tulisikin nähdä työyhteisönä oppivana fyysisesti että virtuaalisesti. Koulu on oppiva organisaatio, jonka sosiaalisten tasojen (yksilö-ryhmä-luokka) välillä.organisaationa. Silti vain muutamat opettajista hallitsee lähtökohtana on yksilön, tiimien ja organisaation oppiminen. Suunnittelun pohjana toimi pedagoginen pyramidi (ks. kuva 1).sosiaalisen median ja erilaisten laitteiden käytön hyvin ja Uusien toimintamallien vakiinnuttaminen vaatii organisaatiolta Opetuskokeiluissa otettiin oppimisteoreettisesti lähtökohdaksikäyttö on keskittynyt pelkästään sähköpostin käyttöön. kykyä uusiutua ja hankkia uutta osaamista. Tällöin ei riitä, että sosiokonstruktivismi, jota lähestyttiin coachingin Koulua ei pidä kehittää teknologialähtöisesti, vaan uusia vain yksilö oppii, vaan myös organisaation on opittava. toimintatapojen mukaisesti. Pedagogisina malleina toimioppimisen ja opettamisen muotoja kehittämällä, johon ongelmanratkaisutyöskentely (PBL), case-työskentely, aktivoivateknologia tarjoaa mahdollisuuksia. opetus, tutkiva oppiminen jne. Oppimismenetelminä käytettiin 1. vaihe 2. vaihe 3. vaihe 4. vaihe Elinikäisen oppimisen pohja syntyy, kun oppilaiden ja vastavuoroista opettamista, jigsaw:ta sekä hajautettua Asiantuntija Oppiva organisaatio Uudet toimintamallit Asiantuntijaopettajien oppimisprosessit nähdään rinnakkaisina. Oppimisen asiantuntijuutta. Verkkotyökalut valittiin sen mukaan, millaiset Valmentaja 5 pvä/vko koulussa koulussa Tiimityöskentely Yhteisölliset ja henkilökohtaiset (opetus, tutkimus,mallit ja käsitys oppimisesta tulisi sisällyttää opetukseen. tavoitteet oppimiselle oli asetettu ja millaisia tuotoksia haluttiin Workshop- valmennus) Workshop- oppimisympäristöt koulutus toiminta Tekemällä oppiminenPedagogisten ja teknologisten ratkaisujen avulla tuottaa. Itsenäisiä Tiimityöskentely Tiedon jakaminen Asiantuntijuuden Oppilaiden oppiminen tvt- kokeiluja jakaminen parantuuoppimisympäristöjen ja oppijoiden tietovarantoja tulisi (workshop) ulkopuolelle Oppimisprosessi tallentuuyhdistää. Valmiiden sisältöjen sijaan, oppilaiden tulisi olla Verkkotyökalut Wikiaktiivisia toimijoita ja sisällöntuottajia. Blogi Kuva 2. Sallan toimintamalli Näistä lähtökohdista on lähdetty vahvistamaan opettajien Titanpadtieto- ja viestintätekniikan (tvt) osaamista valmennuksen avulla Uuden toimintamallin ajatuksena on tuoda kouluihin Oppimismenetelmätja suunnittelemaan uusia oppijalähtöisiä toimintatapoja. Jigsaw valmentajan avulla tvt-osaajia jakamaan asiantuntijuutta Vastavuoroinen organisaation sisällä sekä myöhemmin ulkopuolisille. Keskiössä opettaminen Hajautettu asiantuntijuus on tiimityöskentely ja hyvien käytänteiden jakaminenToimenpiteet Pedagogiset mallit kollegoiden kesken. Oppimisympäristöissä keskitytään PBL yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden vaatimuksiin sekä tekemällä Case-työskentely oppimiseen.Digiopettajasta digivalmentajaksi Aktivoiva opetus Tutkiva oppiminen Kuntaan palkattiin vuodeksi kokopäiväinen digiopettaja Oppilaat ovat sisällöntuottajia ja ottavat itse vastuuta omastaperehdyttämään opettajia tvt:n innovatiiviseen käyttöön ja Oppimisteoriat oppimisestaan opettajan johdolla. Oppilaan henkilökohtainentutustumaan erilaisiin oppimisympäristöihin. Hankkeen aikana Sosiokonstruktivismi Coaching oppimateriaali ja oppimisprosessi on tallennettudigiopettajasta kehittyi digivalmentaja, joka hyödyntää henkilökohtaiseen oppimisympäristöön (digitaalinenopetuksessaan ja tavassaan toimia valmentavaa otetta. portfolio), jonne kaikki opintojen aikainen materiaali on koottu.Valmennuksen tavoitteena on kehittää yksilöä ja oppivaa Kuva 1. Pedagogisen suunnittelun pyramidi Näin oppilas pystyy seuraamaan oman oppimisprosessinsaorganisaatiota. kulkua ja palaamaan jo opittuun asiaan. Tällä tuetaan Opettajien koulutus: valmennuksen ja workshoppien avulla oppimista ja muistista palauttamista sekä kevennetäänLaitteet ja ohjelmistot Puolen vuoden kuluttua valmentamisen oppilaiden kognitiivista taakkaa. Lähtökohtana oli hyödyntää jo olemassa olevia laitteita. aloittamisesta, aloitettiin myös opettajien workshop- koulutus.Oppimisympäristönä toimi Purot.net- wiki tai blogi, johon Koulutuksessa käytiin läpi mm. pilvipalveluja, yhteisöllisenyhdistettiin tarvittavat sosiaalisen media palvelut. Wikin kirjoittamisen työkaluja, käsitekarttoja, digitarinoita sekä Lähteetrakenne suunniteltiin siten, että sisällön on mahdollista kasvaa tablet-laitteita ja älytauluja. Tähän mennessä valmennettaville Häkkinen & Mäkitalo-Siegl (2007), Julkunen (toim.) (1998), Kolblapsen mukana, eivätkä aiheet ole sidottuina tiettyihin opettajille oli kertynyt jo käytännön kokemusta, jolloin he (1984), Niinisaari (2007), Pohjola (toim.) (2011), Sydänmaanlakkaoppiaineisiin tai luokkarajoihin. pystyivät koulutuksessa jakamaan omia kokemuksiaan. (2000), Vahtivuori-Hänninen (toim.) (2011)

×