Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2011

Ad

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Ad

Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen ...

Ad

Tavoitteena on, <ul><li>Edistää työssäoppimisen laajempaa ja monipuolisempaa hyödyntämistä </li></ul><ul><li>Lisätä ja mon...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 31 Ad
1 of 31 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (18)

Advertisement
Advertisement

Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2011

 1. 1. Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke
 2. 2. Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 3. 3. Tavoitteena on, <ul><li>Edistää työssäoppimisen laajempaa ja monipuolisempaa hyödyntämistä </li></ul><ul><li>Lisätä ja monipuolistaa yksilöllisiä mahdollisuuksia työelämälähtöiseen ja käytännönläheiseen ammatilliseen opiskeluun </li></ul><ul><li>Edistää ammatilliseen koulutukseen hakeutumista </li></ul><ul><li>Edistää työelämän edellyttämän ammattitaidon saavuttamista </li></ul><ul><li>Edesauttaa ammatillisten perustutkintojen suorittamista </li></ul><ul><li>Tukea siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta työelämään </li></ul>Lupa kokeilla ja todeta, mikä toimii ja mikä taas ei! Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 4. 4. <ul><li>2008 rahoitusta saaneet kokeiluhankkeet 1) Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 2) Hyvinkään kaupunki 3) Kainuun maakunta -kuntayhtymä 4) Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 5) Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 6) Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä (PIRKO) 7) Rauman kaupunki 8) Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lapin ammattiopisto 9) Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland 10) Koulutuskeskus Sedu 11) Svenska yrkesinstitutet 12) TTS-koulutus 13) Turun Ammattiopistosäätiö 14) Turun kaupunki </li></ul><ul><li>2009 rahoitusta saaneet uudet kokeiluhankkeet 15) Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 16) Helsingin Kaupunki 17) Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä 18) Vantaan kaupunki 19) Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 20) Salon seudun koulutuskuntayhtymä 21) Koulutuskeskus Salpaus </li></ul><ul><li>2010 rahoitusta saaneet uudet kokeiluhankkeet </li></ul><ul><li>22) Savon ammatti- ja aikuisopisto </li></ul><ul><li>23) Oulun seudun ammattiopisto </li></ul><ul><li>24) Jyväskylän ammattiopisto </li></ul><ul><li>25) Invalidisäätiön Keskuspuiston ammattiopisto </li></ul>Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/
 5. 5. Mitä sitten kun määrää laajennetaan? Määrä/ Aika Ohjaus/ Tuki Ympäristöt Sisällöt Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 6. 6. … laajenee myös ohjaus, tuki, ympäristöt ja sisällöt Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/ Määrä/ Aika Ohjaus/ Tuki Ympäristöt Sisällöt
 7. 7. Malleja <ul><li>Koko ryhmille </li></ul><ul><li>Työssäoppimisen määrän lisääminen </li></ul><ul><li>Yhtenäiset pidemmät työssäoppimisjaksot </li></ul><ul><li>Työpaikalla ja oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelun säännöllinen vuorottelu (esim. 1pv / 4 pv /vk tai 1 vkko / 4-5 vkko) </li></ul><ul><li>2+1 malli - viimeinen vuosi oppisopimuksena </li></ul><ul><li>Koko opiskeluajan työvaltaistaminen esim. työelämälähtöisten projektien avulla </li></ul><ul><li>Atto-aineiden oppiminen työssäoppien </li></ul><ul><li>Kahden ryhmän yhdistämiseen perustuvia malleja </li></ul><ul><li>Oppilaitoksen sisäiset tapahtumat sekä tilaustyöt </li></ul><ul><li>Yksittäisille opiskelijoille </li></ul><ul><li>Yksilölliset opintopolut </li></ul><ul><ul><li>Erityistä tukea tarvitseville </li></ul></ul><ul><ul><li>Opinnoissaan nopeasti eteneville </li></ul></ul><ul><ul><li>Opinnoissaan tavanomaista hitaammin eteneville </li></ul></ul><ul><ul><li>Opintojen laajentamiseksi tai syventämiseksi </li></ul></ul><ul><ul><li>Eronneiden tai keskeyttäneiden opintojen loppuun suorittaminen </li></ul></ul><ul><li>LAVA (laajennettu vakio) – LATU (laajennettu tuettu) – LAKI (laajennettu kiihdytetty). </li></ul><ul><li>Coach / Mentor –mallit </li></ul><ul><li>Yksilölliset 2+1 -mallin mukaiset toteutukset </li></ul>
 8. 8. Työelämäyhteistyön kehittäminen <ul><ul><li>Työpaikkarekisterit </li></ul></ul><ul><ul><li>Työpaikkaohjaajien koulutuksen kehittäminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Opettajien työelämäjaksot </li></ul></ul><ul><ul><li>Opettajat enemmän työpaikoilla ohjausresurssina </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppaat ja ohjeistukset </li></ul></ul>Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/
 9. 9. Ohjauksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen <ul><li>Oppimis- ja ohjausympäristöjen laajentaminen </li></ul><ul><li>Ohjauskäytänteiden ja työkalujen kehittäminen </li></ul><ul><li>Aidot työympäristöt oppimisympäristöinä, aidot työprosessit ja työvälineet oppimisen välineinä </li></ul><ul><li>Verkko-oppimisalustat ja sosiaalinen media osaksi työssäoppimisen ohjausta </li></ul><ul><li>Ohjausprosessien kuvaaminen ja mallintaminen </li></ul><ul><li>Työssäoppimisen laatutyönkehittäminen arvioinnin kehittämisen ja palautejärjestelmien kehittämisen kautta </li></ul>Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 10. 10. Työssäoppimisen laajentamisen edut, haasteet ja edellytykset eri toimijoiden näkökulmista Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 11. 11. Laajennetun työssäoppimisen etuja <ul><li>Oppiminen aidossa työympäristössä aitojen asiakkaiden, välineiden ja prosessien parissa </li></ul><ul><ul><li>Edesauttaa teorian ja käytännöntaitojen oppimisen integroitumista </li></ul></ul><ul><li>Opiskelijat kokevat oppivansa hyvin työpaikalla tapahtuvan oppimisen keinoin </li></ul><ul><li>Lisää opiskelijan valinnaisuutta </li></ul><ul><li>Aikaisempaa yksilöllisemmät henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat </li></ul><ul><li>Näyttää osaltaan ehkäisevän opintojen keskeyttämistä </li></ul><ul><li>Mahdollisuus aiemmin keskeytyneiden opintojen loppuun suorittamiseen </li></ul><ul><li>Mahdollisuus nopeampaan valmistumiseen </li></ul>Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 12. 12. Laajennetun työssäoppimisen etuja <ul><li>Opiskelija siirtyy jo aikaisemmassa vaiheessa työmarkkinoiden käyttöön (etenkin oppisopimukseen perustuvissa malleissa) </li></ul><ul><li>Ajatellaan edesauttavan opiskelijoiden parempaa työllistymistä </li></ul><ul><li>Tukee </li></ul><ul><ul><li>niitä opiskelijoita, joiden on vaikeaa oppia tai kyetä keskittymään luokkaopetuksessa </li></ul></ul><ul><ul><li>niitä, joilla on valmiudet edetä nopeasti opinnoissaan ja jotka turhautuvat muun ryhmän hitaammassa tahdissa </li></ul></ul><ul><ul><li>niitä opiskelijoita, jotka muutoinkin tekevät töitä opintojen ohella </li></ul></ul><ul><li>Mahdollistaa opiskelijan kiinnittymisen kotipaikkakuntansa työelämään oppilaitoskunnan työelämän sijaan </li></ul>Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 13. 13. Valtiohallinnon ja valtakunnallisen ohjauksen näkökulma <ul><li>Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä </li></ul><ul><ul><li>Tutkintoon johtavan oppisopimuskoulutukseen valtionosuus </li></ul></ul><ul><ul><li>Laskentapäiviin perustuvan rahoitusjärjestelmän ei nähdä kannustavan ja tukevan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>nopeasti valmistuvien opiskelijoiden opintojen kehittämistä </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vain tiettyjen tutkinnonosien suorittajien opintojen kehittämistä  </li></ul></ul></ul><ul><li>Uusien tutkinnon perusteiden tuomat mahdollisuuden ja haasteet </li></ul><ul><ul><li>Voidaanko vastata laajentamatta työpaikalla tapahtuvaa oppimista? </li></ul></ul><ul><li>Ammatillisen koulutuksen käsitteistön selkiyttämien </li></ul><ul><li>Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittäminen </li></ul>
 14. 14. Koulutuksen järjestäjän näkökulma <ul><li>Työssäoppimisen pedagogiikka ja pedagoginen johtaminen </li></ul><ul><li>Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja yhteistyön laaja-alainen kehittäminen ja ennakointi </li></ul><ul><ul><li>Työelämä </li></ul></ul><ul><ul><li>Alueen muut oppilaitokset </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppimisen tukipalvelut ja opiskeluhuolto </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuntasektori </li></ul></ul><ul><li>Ohjausprosessien ja eri toimijoiden roolien kuvaaminen ja dokumentointi </li></ul><ul><li>Työpaikalla tapahtuvan ohjaamisen resursointi </li></ul><ul><ul><li>Opetus- ja ohjaushenkilöstön näkökulmasta </li></ul></ul><ul><ul><li>Opiskelijan työn näkökulmasta </li></ul></ul><ul><li>Opetuksen järjestämisen rakenteet ja niiden joustavuus </li></ul><ul><li>Oppimisympäristöjen laaja-alainen kehittämien </li></ul><ul><li>Opettajien kannustaminen ja osaamisen kehittämisen mahdollistaminen </li></ul><ul><li>Yksilöllisten opintopolkujen edelleen kehittäminen </li></ul>
 15. 15. Opettajan työn näkökulma <ul><li>Uusi opettajuus </li></ul><ul><ul><li>Asenne - osaaminen - työaikajärjestelyt </li></ul></ul><ul><ul><li>Ohjauksellinen opettajuus lisääntyy </li></ul></ul><ul><ul><li>Arviointiosaamisen ja työelämäosaamisen vaateet kasvavat </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteisopettajuus, yhteistyö eri toimijoiden </li></ul></ul><ul><li>Työelämäosaaminen ja työelämän tukeminen </li></ul><ul><li>Opettajakoulutus ja opettajien täydennyskoulutus </li></ul><ul><li>Palkkaus ja työehtokysymykset </li></ul><ul><ul><li>Opv tunteihin perustuva palkkausjärjestelmä </li></ul></ul><ul><ul><li>Kesäaikaisen työssäoppimisen järjestäminen </li></ul></ul><ul><li>Työnjako ja työjärjestelyt </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Keskeisiä osa-alueita, jotka opettajien </li></ul><ul><li>osaamisen kehittämisessä tulisi ottaa huomioon: </li></ul><ul><li>Arviointiosaaminen </li></ul><ul><li>Ohjausosaaminen </li></ul><ul><ul><li>sekä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden että nopeasti etenevien osalta </li></ul></ul><ul><ul><li>sekä työssäoppimisen ohjaus että työelämän tukeminen ohjaustyössä </li></ul></ul><ul><li>Työelämäosaaminen </li></ul><ul><li>Verkko- ja mobiiliohjaukseen liittyvä osaaminen </li></ul><ul><li>Verkosto-osaaminen </li></ul><ul><li>Opetusmenetelmäkoulutus </li></ul>
 17. 17. Työelämän näkökulma <ul><li>Laaja-alainen näkemys työelämäyhteistyöhön </li></ul><ul><ul><li>Työnantajan näkökulma </li></ul></ul><ul><ul><li>Työpaikkaohjaajan näkökulma </li></ul></ul><ul><li>Työpaikkaohjaajien koulutuksen kehittäminen </li></ul><ul><ul><li>Monimuotoisuus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Henkilökohtaistaminen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>” Näytöt” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Työpaikkaohjaaja koulutukset työpaikoilla </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tutkinnon perusteiden tunteminen, ohjaamisosaaminen sekä arviointiosaaminen. </li></ul></ul>
 18. 18. Työelämän näkökulma <ul><li>Oppilaitosyhteistyö </li></ul><ul><ul><li>Ohjaavan opettajan antama tuki </li></ul></ul><ul><ul><li>Työssäoppimisen rytmitys, tiedon siirto, yhteinen ennakointi ja luonteva palautteenanto puolin ja toisin </li></ul></ul><ul><ul><li>Alueellinen yhteistyö </li></ul></ul><ul><ul><li>Opiskelijan valmentaminen työssäoppimiseen </li></ul></ul><ul><ul><li>Ohjaavan opettajan työelämävalmiudet. </li></ul></ul><ul><li>Nuoren opiskelijan monimuotoinen ohjaaminen </li></ul><ul><li>Tutkinnon perusteet ja opetussuunnitelma </li></ul><ul><li>Työpaikkaohjaajan tukeminen ja kannustaminen, jaksamisesta huolehtiminen </li></ul><ul><ul><li>Laaja työssäoppimispaikkaverkosto </li></ul></ul><ul><ul><li>Kahden ohjaajan malli </li></ul></ul><ul><ul><li>Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisessa ohjauksen resursointi </li></ul></ul>
 19. 19. Opiskelijan näkökulma <ul><li>Työelämävalmiudet </li></ul><ul><li>Motivaatio ja sitoutuminen </li></ul><ul><li>Työssäoppimisen ”yksinäisyys” ja intensiivisyys </li></ul><ul><li>Ammattitaitovaatimusten saavuttamisen varmistaminen </li></ul><ul><li>Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma </li></ul><ul><ul><li>Henkilökohtainen ohjauksen suunnittelu </li></ul></ul>
 20. 20. Työpaikalla ja keskusteluissa opitaan Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/ <ul><ul><li>N =159 opiskelijaa </li></ul></ul>
 21. 21. Ollaanko valmiita työssäoppimisen laajentamiseen entisestään? Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/ <ul><ul><li>N = </li></ul></ul><ul><ul><li>159 opiskelijaa, </li></ul></ul><ul><ul><li>72 työpaikkaohjaajaa, </li></ul></ul><ul><ul><li>49 opettajaa </li></ul></ul>
 22. 22. Levittäminen, jalkauttaminen ja juurruttaminen Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 23. 23. Koulutuksen järjestäjät kehittävät malleja ja toimintatapoja omissa kokeiluissaa 11. Pirko 12. Sal-paus 15. Hyria 14. LAO 16. Hel-sinki 10. YSAO 17. Sedu 9. TTS- koulu-tus 6. KAO 13. Win-nova 5. KAM 4. Tavas-tia 1. Omnia 2. YA! 3. Salo 7. KPKY 8. Varia 18. SASKY 19. TAOS 20. Inveon 21. Osao 22. Turku
 24. 24. Tiedot kootaan <ul><li>http://toplaaja.wikispaces.com/ </li></ul>
 25. 25. Kokemuksia jaetaan <ul><li>Verkosto- ja sidosryhmä-seminaarit </li></ul><ul><li>Työleirit </li></ul><ul><li>Facebook </li></ul><ul><li>TopLaaja - laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke </li></ul><ul><li>Blogi </li></ul><ul><li>http ://toplaaja.wordpress.com / </li></ul>
 26. 26. LEVITÄ PARASTA KEHITÄ OPI VERTAISARVIOINTI 1 ja 3 arvioi 4:sta 2 ja 5 havainnoi 2 ja 4 arvioi 5:sta 3 ja 6 havainnoi 5 ja 6 arvioi 1:sta 2 ja 7 havainnoi
 27. 28. Tulossa <ul><li>Valmennus- / sparrausprosessi projektipäälliköille ja tiimien jäsenille (Educode) </li></ul><ul><li>-> Mallien, toimintatapojen, prosessien kuvaaminen, kiillotus ja kirkastaminen </li></ul>
 28. 29. <ul><li>RoadShow </li></ul><ul><ul><li>10 – 15 paikkakunnalla ammatillisissa oppilaitoksissa ympäri Suomea </li></ul></ul><ul><li>Mentoroinnit </li></ul><ul><ul><li>Hyödynnetään WBL-TOI Manualia </li></ul></ul><ul><ul><li>Käsikirja työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien käytäntöjen siirtoon </li></ul></ul>
 29. 30. Mitä voidaan siirtää? Mitä kannattaa siirtää? Viedäänkö valmis hedelmä? Viedäänkö siemenet?
 30. 31. Kiitos ajastanne! Nina Eskola TopLaaja hankkeiden valtakunnallinen koordinaattori TtM, projektipäällikkö Pirkanmaan ammattiopisto Pyynikintie 2, 33230 Tampere Puh. 050 5761553 [email_address] http://toplaaja.wikispaces.com/

×