Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pedagoginen toiminta Moodlessa

1,644 views

Published on

Kuinka verkkopedagoginen ajattelu voidaan viedä Moodleen. Kuinka Moodlen toiminteet tukevat mielekästä verkko-oppimista.

Verkkoesitys 23.2.2012

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pedagoginen toiminta Moodlessa

 1. 1. Pedagoginen toimintaMoodlessaHumak 23.2.2012Jarmo TanskanenValopi
 2. 2. Millaista hyvän pedagogiikan pitäisi verkossa jaMoodlessa olla? kirjoita chattiin... tai puheenvuoro
 3. 3. Pedagoginen ajattelu• Vuorovaikutuksen vahvistaminen • kohtaamispintoja osallistujien välille• Sulautuva opetus • laajennetaan perinteistä opetusta sähköisille alustoille• Viestinnän (mahdollisuuksien) paraneminen
 4. 4. • Mitä verkkovälineitä Moodlessa käyttäisit em. ajatusten toteuttamiseen?• Kirjoita chattiin...
 5. 5. Pedagogia MoodlessaMoodle on vain yksi hyvä verkkoväline kurssin hallintaan jaoppimisen fasilitoimiseenPedagogia on malli, jolla opetuksesta ja oppimisesta muodostuumielekästä ja tehokastaLähtökohtaisesti KAIKKI hyötyvät!
 6. 6. TaustafilosofiaSosiaalinen konstruktionisti -pedagogia rakennetaan omaa tietopääomaa palikka kerrallaan (constructivism) oppiminen on tehokkaampaa kun otetaan muut mukaan (constructionism) sosiaalinen konstruktivismissa otetaan laajasti mukaan ryhmät ja yhteisöt (social constructivism) Lähde: http://docs.moodle.org/22/en/Philosophy
 7. 7. Moodlen lähtökohdatOpettajatkin ovat oppijoita - yhteisöllinen oppimisympäristöOpitaan erityisen hyvin kun luodaan ja tehdään muidennähdessä työn tuloksiaOpitaan paljon tarkkailemalla ja analysoimalla muiden tekemisiäYmmärtämällä osallistujien lähtötaso on helpompi keskittyäolennaiseenOppimisympäristö tukee joustavuudellaan ja sopeutuvuudellaan Lähde: http://docs.moodle.org/22/en/Pedagogy
 8. 8. Kuinka Moodle tukee?Aktiviteetit tukevat oppijan osallistumista eli tiedon tuottamistaAktiviteettien avulla tuottamalla/osallistumalla oppijat luovatkuvan osaamisestaan muilleOsallistujalistojen avulla kaikki näkevät toisensa, samoinviimeaikaiset tapahtumat ja esim. wikihistoriaProfiilin avulla muut pääsevät näkemään muiden ”julkisia” taustoja,osallistujan ”jäljistä” alustalla voi muodostaa kuvan osallistujastaKurssin sisältöjä ja aktiviteettejä voi helposti muokata, roolienavulla jakaa oikeuksia, arviointikirja päivittyy automaattisesti jne. Lähde: http://docs.moodle.org/22/en/Pedagogy
 9. 9. Sulautettu opetus• Integroidaan erilaisia opetus/ opiskelutapoja erilaisille oppijoille, monimuotoisuus• Käytetään useita aistikanavia• Tukee asian tarkastelua eri näkökulmista ja eri tavoin.• Helpottaa asian ymmärtämistä• Luo mielenkiintoa asiaan ja tehostaa ..
 10. 10. Miten sulautetaan?• yhdistetään toimintaa tiedon hankintaan• opetuksen erilaiset metodit• verkko ja kasvokkain -tavat• koulussa ja työssä oppiminen• samaan aikaan/ eri aikaan työskentely• opiskelu ryhmässä/itseohjautuva opiskelu
 11. 11. Vuorovaikutteisuus• on olennainen osa verkkotoimintaa• on välttämätöntä mielekkäälle, mielenkiintoiselle ja tehokkaalle oppimiselle• TVT:n peruslähtökohta on antaa vuorovaikutteiseen opetukseen ja oppimiseen hyvät mahdollisuudet
 12. 12. Oppimisprosessinsuunnittelun pääpainot1. Osaamistavoitteiden kuvaaminen, TÄRKEIN! • Taksonomiat apuna (esim. Bloom) • esim. muistaa, ymmärtää, soveltaa, analysoi, syntetisoi • esim. aloittelija, edistynyt, osaaja, taitaja, ekspertti • esim. vastaanottaminen, vastaaminen, sisäistäminen, jakaminen, arviointi2. toteutuksen (vaiheet, menetelmät) suunnittelu3. arvioinnin suunnittelu ja kuvaaminen, ohjaa oppimista!
 13. 13. Opintojakso/oppimisprosessi
 14. 14. Opintojakso/oppimisprosessiAlussaOppijan aikaisempi tietämys ja osaaminen
 15. 15. Opintojakso/oppimisprosessi Lopussa Tavoitteena oleva osaaminenAlussa - tiedot - taidot Oppimis- prosessissa muodostunutOppijan aikaisempi uusi tietämys ja osaaminen osaaminen
 16. 16. Opintojakso/oppimisprosessi Lopussa Tavoitteena oleva osaaminenAlussa - tiedot - taidot ppimisprosessi Oppimis- Yksilön o prosessissa muodostunutOppijan aikaisempi uusi tietämys ja osaaminen osaaminen
 17. 17. Opintojakso/oppimisprosessi Lopussa Tavoitteena oleva luento osaaminenAlussa Harjoitus - tiedot - taidot ppimisprosessi Oppimis- Yksilön o prosessissa muodostunutOppijan aikaisempi uusi tietämys ja osaaminen osaaminen luento
 18. 18. Opintojakso/oppimisprosessi Lopussa ohjaus ja Harjoitustyö Tavoitteena arviointi oleva luento osaaminen OppimistehtäväAlussa Harjoitus - tiedot - taidot ppimisprosessi Oppimis- Yksilön o prosessissa muodostunutOppijan aikaisempi uusi tietämys ja osaaminen osaaminen luento
 19. 19. Opintojakso/oppimisprosessi Lopussa ohjaus ja Harjoitustyö Tavoitteena arviointi oleva luento osaaminen OppimistehtäväAlussa Harjoitus - tiedot - taidot ppimisprosessi Oppimis- Yksilön o prosessissa muodostunutOppijan aikaisempi uusi tietämys ja osaaminen osaaminen luento luento ohjaus ja arviointi Oppimistehtävä
 20. 20. Opintojakso/oppimisprosessi Lopussa Harjoitus luento a ohjaus ja Harjoitustyö Tavoitteena r arviointi oleva luento osaaminen v OppimistehtäväAlussa Harjoitus - tiedot - taidot i ppimisprosessi o Oppimis- Yksilön o prosessissa muodostunut iOppijan aikaisempi uusi tietämys ja osaaminen n osaaminen luento luento Harjoitus t Harjoitus ohjaus ja arviointi i Oppimistehtävä
 21. 21. Opintojakso/oppimisprosessi vai? A R V I O I N T I Lopussa Harjoitus luento a ohjaus ja Harjoitustyö Tavoitteena r arviointi oleva luento osaaminen v OppimistehtäväAlussa Harjoitus - tiedot - taidot i ppimisprosessi o Oppimis- Yksilön o prosessissa muodostunut iOppijan aikaisempi uusi tietämys ja osaaminen n osaaminen luento luento Harjoitus t Harjoitus ohjaus ja arviointi i Oppimistehtävä
 22. 22. Arviointimenetelmiä• Kehittävä• Kontrolloiva , ... arvostelu• Motivoiva• Diagnosoiva , valikointi etukäteen• Ohjaava• Toteava ... arvostelu
 23. 23. Mielekkäästi moodlella1. Aktiivisuus (omatoimisuus) saman dokumentin työstäminen wikissä keskustelun avaukset, kun haettu lähdemateriaalia verkosta, oppijan esilletuomat tilanteet2. Intentionaalisuus (päämäärä, oppimistavoitteet) tavoitteet blogiin tai verkkotekstiin kalenterisuunnitelma ja hops3. Reflektiivisyys (omien käsitysten tutkiminen) oppimispäiväkirja blogissa, automaattitestit itsearviointiin, käsitekartat, pohdintaa kuuluu itseohjautuvaan oppimiseen Lähde: Hyvää verkko-opetusta etsimässä, Nevgi & Tirri, 2003
 24. 24. Mielekkäästi moodlella4. Kontekstuaalisuus (elämälähtöistä, arkipäivään liittyvää) oppimistilanteet autenttisia, reaalisia, videoklipit, linkit vierailevat ulkopuoliset ihmiset, keskustelualueet5. Siirtovaikutus (uudet tilanteet, harjoittelu, soveltaminen) ongelmanratkaisu ja suunnittelutehtävät, second life, pelit todentuntuiset ongelmat, raportointi (teksti, valokuvat, videot) Moodleen6. Konstruktiivisuus (uutta tietoa vanhan päälle, yhdistäminen) etukäteistiedon kartoittaminen auttaa myös opettajaa tietojen vertailu, aikaisemman tiedon varaan uutta, käsitetestit, www- (wiki)sivujen rakentaminen, blogi Lähde: Hyvää verkko-opetusta etsimässä, Nevgi & Tirri, 2003
 25. 25. Mielekkäästi moodlella7. Yhteisöllisyys (muiden kanssa) oma aktiivinen panos yhteiseen oppimisprosessiin keskustelualueet, dialogisesti kriittisesti, avoimesti aivo/ideariihessä saadaan lähtökohtia/aloitteita8. Vuorovaikutus (osallistuminen, kriittisyys, avoimuus) Osallistuminen muidenkin työhön ajatustenvaihdolla ja dialogisesti perustellen Palautteen saaminen ja antaminen keskustelu, chat -työkalut Lähde: Hyvää verkko-opetusta etsimässä, Nevgi & Tirri, 2003
 26. 26. Opetuksen suunnittelu1. Oppimistavoitteiden asettaminen (osaamistaso, sisällöt)2. Tukee kohderyhmän oppimista (oppijalähtöinen)3. TVT tukee ja aktivoi oppimista, (menetelmät)4. Tukipalveluiden järjestäminen (resurssit)5. Miten oppimisympäristöjä hyödynnetään (lähi+etä+TVT)6. Mitä ja miten käytetään monimuotoisia oppimateriaaleja?7. Mietitään koordinointi ja aikataulu (työnjako, tiedotus) Lähde: Laadukkaasti verkossa, Löfström, Kanerva et al. HY 2006
 27. 27. Opetuksen toteutusToteutus on linjassa tavoitteiden kanssaTaidoiltaan erilaiset oppijat otetaan huomioonOtetaan huomioon millaisia oppimisprosessejaerilaiset vuorovaikutusmuodot tukevatOpettajalla on verkkoympäristössä ohjaava rooliSovitaan yhdessä työskentelyn/kurssinpelisäännöistä Lähde: Laadukkaasti verkossa, Löfström, Kanerva et al. HY 2006
 28. 28. Oppimisen arviointiSuhteutetaan tavoitteisiin ja toteutukseen kurssin ajan jatkuvaa palautetta tavoitteet ja niiden arviointi on ilmaistu selkeästi ja kurssin alussa tavoitteena rakentavasti tukea oppijan oppimisprosessia oppijaa kannustetaan oman arvioinnin tekemiseen Lähde: Laadukkaasti verkossa, Löfström, Kanerva et al. HY 2006
 29. 29. Moodlen työkaluja• Lohkot ja modulit • aineistot • aktiviteetit
 30. 30. Moodle välinekokemuksia• foorumi eli keskustelualue • helppo ja kätevä tiedonrakentelun ja dialogisen keskustelun paikka• wiki • tiedonrakentelu eli täydennetään samaa tekstiä eriaikaan• sanasto • termiselitykset, linkkikeräilyt yms.• tentti • harjoituskokeet, toistomahdollisuus, seuranta onnistuu
 31. 31. Moodle välinekokemuksia• Tietokanta • mm. materiaalien, linkkilistojen yms. keräilyyn• Kirja • sivusivulta etenevä teksti, opettaja muokkaa• Valinta • pikakysely esim. ryhmät helppo muodostaa• Tehtävä, oppimistehtävä • yksilötehtävät, tiedostopalautus, opettaja kommentoi• Audio-visuaaliset elementit • helppo lisätä, mp3- ja videotiedostot, toimivat suoraan
 32. 32. Automaattiset tiedotukset
 33. 33. Ylläpito - hallinta • Raportit • Ryhmät
 34. 34. Keskustelualue - käyttäjä
 35. 35. Moodlen blogi
 36. 36. Moodlen blogi
 37. 37. Aktiviteetti
 38. 38. Aineisto
 39. 39. Esimerkit• Moodle -opas • http://moodhelp.valopi.fi/ • pohjat: oppijaa huomioiva ja prosessi• Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto • http://moodle.tthvyo.fi/course/view.php?id=20 • http://moodle.tthvyo.fi/course/view.php?id=175• eLaatu kurssit • http://www.elaatu.fi/moodle19/course/ view.php?id=6
 40. 40. Haasteita ja ratkaisuja• Ei ole aikaa! • Mieti mitä voit jättää pois? Priorisoi. Käy esimiehen kanssa keskustelua.• En osaa! • Apua saa sinnikkäästi kysymällä. Tukiverkosto pitää olla kunnossa. Käytä vertaisapua. Kouluttaudu.• Teen ilmaista työtä auttamalla muita! • Jakamalla saa enemmän!• Ei ole aikaa! Työaika ei riitä. • Aikaa täytyy raivata kalenteriin. Priorisoi. Suunnittele myös oma ajankäyttösi.
 41. 41. Haasteita ja ratkaisuja• Koneet ei toimi! • Testaa etukäteen, ja pidä ATK-tuen numero saatavilla. Vastuu organisaatiolla.• Aika ei riitä verkko-oppimateriaalien tekemiseen! • Kurssilla voi olla valmisteluvaihe, jossa oppijat hakevat sisältöaihiot. Käytä vertaisia, ryhmäydy muiden aineopettajien kanssa. Joku on jo tehnyt materiaalia!• Oppijat eivät osallistu! • Oppijoita ohjaa pelisäännöt ja arviointi, pistä ne heti kurssin alussa kuntoon! • Sitouta oppijoita eli anna heidän osallistua edes jotenkin kurssin suunnitteluun ja sisällön valintaan. • Perustele miksi tehdään näin. Anna rakentavaa palautetta usein.
 42. 42. Kiitos!Jarmo Tanskanenjarmo.tanskanen@valopi.fiwww.valopi.fi

×