Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem

447 views

Published on

Nina Eskolan puheenvuoro Nuorten yhteiskuntatakuu työryhmän kokouksessa 17.8.2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem

 1. 1. Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Nina Eskola TopLaaja hankkeiden valtakunnallinen koordinaattori TtM, projektipäällikkö Pirkanmaan ammattiopisto Åkerlundinkatu 8, 33100 Tampere Puh. 050 5761553 nina.eskola@pirko.fi http://toplaaja.purot.net/ http://toplaaja.wikispaces.com/
 2. 2. Kokeilua kohta neljä vuotta Tavoitteena tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.purot.net
 3. 3. 2008 rahoitusta saaneet kokeiluhankkeet 1) Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 2) Hyria koulutus 3) Kainuun maakunta –kuntayhtymä, Kainuun ammattiopisto 4) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU 5) Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 6) Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä (PIRKO) 7) Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 8) Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lapin ammattiopisto 9) Inveon - Östra Nylands yrkesinstitut 10) Koulutuskeskus Sedu 11) YA! - Yrkesakademin i Österbotten 12) TTS 13) Turun Ammattiopistosäätiö 14) Turun kaupunki2009 rahoitusta saaneet uudet kokeiluhankkeet 15) Sastamalan koulutuskuntayhtymä 16) Helsingin Kaupunki 17) Koulutuskeskus Tavastia 18) Vantaan kaupunki - Vantaan ammattiopisto Varia 19) Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 20) Salon seudun koulutuskuntayhtymä 21) Koulutuskeskus Salpaus2010 rahoitusta saaneet uudet kokeiluhankkeet 22) Savon ammatti- ja aikuisopisto 23) Oulun seudun ammattiopisto 24) Jyväskylän ammattiopisto 25) Invalidisäätiön Keskuspuiston ammattiopisto2012 rahoitusta saaneet uudet kokeiluhankkeet 26) Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy 27) Raahen koulutuskuntayhtymä, Lybecker 28) Vaasan kaupunki, Vaasan ammattiopisto 29) Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
 4. 4. Mitä sitten kun työssäoppimisen määrää laajennetaan? Määrä/ Aika Ohjaus/ Ympäristöt Sisällöt Tuki Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.purot.net/
 5. 5. … pitää laajeta myös ohjaus, tuki, ympäristöt ja sisällöt Määrä/ Ohjaus/ Sisällöt Ympäristöt Aika Tuki Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 6. 6. Tuloksena malleja työssäoppimisen laajentamisestaKoko ryhmille Yksittäisille opiskelijoilleKoko ryhmällä yhtä paljon työssäoppimista Opiskelijan tarpeista ja lähtökohdistaKoko ryhmällä työssäoppimista 1–52 viikkoa suunniteltu yksilöllinen työvaltainen polku:enemmän kuin tutkinnon perusteissa  Nopeutetut polutmääritelty minimimäärä on  Hitaampaan tahtiin etenevätTyössäoppiminen sijoittuu yleisimmin koko  Erityisesti tuetut polutopiskeluajalle:  Aiemmin keskeyttäneet opiskelijat eli palaajat  Yleensä orientoivia jaksoja 1. lukuvuonna  Yritysyhteistyöhön perustuvat polut  Pitkät työssäoppimisjaksot painottuvat 2. ja 3. lukuvuodelle  Kahden tutkinnon suorittajatUseissa kokeiluissa valinnaiset tutkinnonosat  Oppisopimuksella tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevattoteutetaan koko ryhmällä työssäoppien  Muut yksilölliset opintopolut, eliKeskeisimmät ryhmäkohtaiset mallit ovat: normaaliin tahtiin, mutta yksilöllisen  Pidemmät ja laajemmat perinteiset työssäoppimissuunnitelman mukaan työssäoppimisjaksot etenevät  Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja Coach/ tutor / mentor –mallit oppijan oppilaitoksessa tapahtuvan oppimisen säännöllinen vuorottelu tukena
 7. 7. Sekä paljon muuta
 8. 8. Laajennetun työssäoppimisen etuja Aidot asiakkaat, välineet ja prosessit Realistinen kuva työelämästä ja sen vaatimuksista Teoria ja käytännöntaitojen integroituminen Opiskelijat kokevat oppivansa hyvin työpaikoilla Tekemällä oppiminen sopii toisille parhaiten Lisää opiskelijan valinnan mahdollisuuksia Yksilöllisemmät HOPSit, joustavammat opintopolut Ehkäisee osaltaan opintojen keskeyttämistä Mahdollisuus aiemmin keskeytyneiden opintojen loppuun suorittamiseen Mahdollisuus nopeampaan valmistumiseen  NonStop –valmistuminen -> NonStop -sisäänotto Opiskelija aikaisemmassa vaiheessa työmarkkinoiden käyttöön (etenkin oppisopimukseen perustuvissa malleissa) Opintojen aikainen työkokemus karttuu Edesauttaa opiskelijoiden parempaa työllistymistä
 9. 9. Huomioita työssäoppimisen laajentamisesta eri toimijoiden näkökulmasta
 10. 10. Valtiohallinnon ja valtakunnallisen ohjauksen näkökulma Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä ei kaikilta osin tue (laskentapäiviin perustuva rahoitus, nuorten oppisopimuskoulutus) Tuloksellisuusrahoituksen mittarit ja niiden selkeys suhteessa joustaviin opintopolkuihin; esim. nopeasti valmistuvat, oppisopimukseen siirtyvät Tutkinnon perusteet tuovat mahdollisuuksia, mutta asettavat osin haasteita Ammatillisen koulutuksen käsitteistö kaipaa selkeyttämistä Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittäminen edelleen fokuksena
 11. 11. Koulutuksen järjestäjän näkökulma Pedagoginen johtaminen Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja yhteistyön laaja-alainen kehittäminen ja ennakointi Työpaikalla tapahtuvan ohjaamisen resursointi Epäselvyydet positiivisten keskeyttämisten vaikutuksesta tuloksellisuusmittariin esim. oppisopimuskoulutukseen siirtyminen Ohjausprosessien sekä eri toimijoiden roolien kuvaaminen ja dokumentointi Rakenteet ja niiden joustavuus Oppimisympäristöjen laaja-alainen kehittämien Opettajien kannustaminen ja osaamisen kehittämisen mahdollistaminen Yksilöllisten opintopolkujen edelleen kehittäminen
 12. 12. Opettajan työn näkökulma Uusi opettajuus Osaamisperusteisuus opettamisperusteisuuden sijaan Työelämäosaaminen ja työelämän tukeminen Opettajakoulutus ja opettajien täydennyskoulutus Palkkaus ja työehtokysymykset Työnjako ja työjärjestelyt
 13. 13. Keskeisiä osa-alueita, jotka opettajienosaamisen kehittämisessä tulisi ottaahuomioon:ArviointiosaaminenOhjausosaaminenTyöelämäosaaminenVerkko- ja mobiiliohjaukseen liittyvä osaaminenVerkosto-osaaminenOpetusmenetelmäkoulutus
 14. 14. Työelämän näkökulma Laaja-alainen näkemys työelämäyhteistyöhön → työnantaja, työntekijä, työpaikkaohjaaja Työssäoppimispaikkojen laatu Työpaikkaohjaajien koulutuksen kehittäminen Tutkinnon perusteiden tunteminen, ohjaamisosaaminen sekä arviointiosaaminen Oppilaitosyhteistyö ja aika siihen Nuoren opiskelijan monimuotoinen ohjaaminen Työpaikkaohjaajan tukeminen ja kannustaminen, jaksamisesta huolehtiminen
 15. 15. Opiskelijan näkökulma Työelämävalmiudet Motivaatio ja sitoutuminen Työssäoppimisen ”yksinäisyys” ja intensiivisyys Ammattitaitovaatimusten saavuttamisen varmistaminen, oppimisprosessin ja osaamisen dokumentointi Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma → Yksilöllisen ohjauksen suunnittelu
 16. 16. Kiitos ajastanne!Nina EskolaTopLaaja hankkeiden valtakunnallinen koordinaattoriTtM, projektipäällikköPirkanmaan ammattiopistoÅkerlundinkatu 8, 33100 TamperePuh. 050 5761553nina.eskola@pirko.fihttp://toplaaja.purot.net/http://toplaaja.wikispaces.com/

×