Swot

1,451 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,451
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
573
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Swot

  1. 1. YKSILÖLLISTEN OPINTOPOLKUJEN SWOT VAHVUUDET HEIKKOUDET MAHDOLLISUUDET UHATOPISKELIJA Toimiva HOPS - Alakohtaiset ratkaisut ja Mahdollisuuksia erilaisille HOPS:n ajantasaisuus - Tarpeet, tavoitteet ja toiveet sovellukset oppijoille - Virhearviointi opiskelun alussa voidaan huomioida - Kaikkia polkuja ei voi tarjota - Opiskelijat tasavertaisia - Osaaminen ei ole riittävän laaja- - Opiskelijan lähtökohdat ja kaikille opiskelijoille poluille pääsyyn alaista ellei pääsekään tekemään valmiudet voidaan huomioida - oppimisen käytänteet ovat vasta - Mahdollisuus oma-aloitteisille, OPSin mukaisia työtehtäviä. - Osaamisen tunnustaminen muotoutumassa vastuullisille opiskelijoille - Teoria ja käytäntö eivät kohtaa - Aikaisempien opintojen - Mahdollisuus erityistä tukea - oppimisen sekä osaamisen tunnistaminen Ryhmän tuki tarvitseville opiskelijoille osoittamistapojen kirjon - Opintoja voidaan suorittaa - Ryhmän tuki voi vähentyä - Nuoremmat ja vanhemmat supistuminen erilaisessa järjestyksessä - Ryhmän tuki voi puuttua opiskelijat voivat toimia -Opiskelijan sitoutuminen - Opiskelijan omia verkostoja työpareina työhön voidaan hyödyntää Kokonaisuuden hallinta - Opiskelijalla mahdollisuus olla - Opiskelijan valmiudet - Opintoihin kuluva aika voi - Opintojen kokonaisuuden hallinta yhteydessä vertaisiinsa - Sopivien työssäoppimispaikkojen vaihdella yksilöllisesti voi olla haasteellista (teoria ja - Joustavuus löytäminen? - Opiskelijan oppimistyylin käytäntö) ja vahvuuksien hyödyntäminen - Liian yksipuoliset työtehtävät Oppimisen kirjaaminen ja (esim. tekemällä oppija) työssäoppimispaikalla seuraaminen - Opiskelijan väsyminen - Toimiva yksilöllinen lukujärjestys - Tutkinnon perusteiden kriteerien - Oppimispäiväkirja (esim. - verkon ulkopuolella tapahtuvan - Tiedonhallinnan helpottuminen: täyttyminen portfolio, blogi) yhteistoiminnan väheneminen opintoihin liittyvät materiaalit voi -Kokonaisuuden hallinta (tutkinnon - Järkevät oppimistehtävät tallentaa kootusti samaan perusteet ja oppimisympäristöt) on oman ohjaajan auttaminen paikkaan haastellista opiskelijalle - Reaaliaikainen opintojen seuraaminen mahdollista Työelämävalmiudet ja Oppimisen ja osaamisen työllistyminen näyttäminen Verkko oppiminen - Elinikäisen oppimisen avaintaidot - Ammatillista osaamista voi - Verkko-oppimisympäristön paranevat monilta osin olla haastavaa oppia hyödyntäminen koulutuksessa - Opiskelija voi oppia laajempia ja osoittaa verkko- (oppijalähtöinen oppiminen ja kokonaisuuksia oppimisympäristöjen välityksellä yhteisöllinen oppiminen) - Valmiimpi työelämään - Verkko-oppimisympäristön - Työvaltaisessa opiskelussa laajat käytön jatkuminen koulutuksen kokonaisuudet prosesseineen jälkeen - Verkostoituu jo opiskelu-aikana - Verkko-oppimisympäristön työpaikkojen kanssa käyttöoikeuden säilyminen: - Työllistymistä ja uraohjausta oppimista edistävien työkalujen voidaan varmistaa ja oppimateriaalien käyttö opintojen päätymisen jälkeen, Motivaatioon liittyvät tekijät aiemmin opittuun palaaminen - Yksilöllisten oppimisvalmiuksien
  2. 2. ja -mahdollisuuksien kehittyminen Yhteissuunnittelu eri - Nopeampi valmistuminen toimijoiden kanssa työelämään tai/ja jatko-opintoihin - Tukee motivaatiota Työvaltaisuus ja - Opiskelija oman työllistyminen oppimisprosessinsa keskiössä - - Opiskelijan työllistyminen subjektius työssäoppimispaikkaan kesätöihin ja valmistuttua. Yhteisöllisyys - Pääsee tekemään oikeita - Vertaistuen ja vertaisoppimisen asioita oikeille asiakkaille ! hyödyntäminen - tukea ja työkaluja yhteisölliseen Syrjäytymisen ehkäisy oppimiseen Tarkoituksenmukaisuus - Monipuoliset etäopiskelumahdollisuudet: opiskeluun liittyviä materiaaleja ja tehtäviä voi lukea, kirjoittaa ja muokata verkkoyhteyden kautta - Varmistaa valmistumista - Mahdollistaa joustavuuden ja suuremman valinnaisuudenOPETTAJA Toimiva HOPS Asenteet ja valmiudet Kehittymismahdollisuudet HOPS:n ajantasaisuus - Aikaisempien opintojen - Opettajien valmiudet, osaaminen, - Kehittymismahdollisuuksia - Virhearviointi opiskelun alussa tunnistaminen asenne ei kaikilla kohdallaan uralla - HOPS:n päivitysten ajantasaisuus - Osaamisen tunnustaminen - Vanhoista toimintatavoista ja - Ajantasaista osaamista - Jatkuvuus jos esim. opettaja - Henkilökohtaistaminen rutiineista luopuminen - verkko-oppimisympäristön vaihtuu mahdollistuu - Opettajan ammattitaidon hyödyntäminen opetuksessa - Joustavuus lisääntyy riittävyys (tehtävien suunnittelu, Asenteet ja sen pohjalta tehdyt - Kaikki yksilölliset polut eivät sovi opiskelijoiden ratkaisut Ohjausosaamisen kaikille työskentelyn seuraaminen ja - Muutosvastarinta hyödyntäminen ohjaaminen) - Pelko: säästääkö oppilaitos - Opettajan Oppimisen ja osaamisen jatkuva - Työnkiertomahdollisuus to- tämän mallin avulla? rooli yksilöiden ohjaajana, seuraaminen paikassa - Opettajan antaman valmentaja - oppimisen - Vaatii jatkuvaa tsekkaamista, henkilökohtaisen ohjauksen mahdollistaja. miten tutkinnon osan/osien Työn mielekkyys tarpeen huomiotta jättäminen ammattitaitovaatimukset ja - Työn iloa, mielekkyyttä (erityisesti etätyöskentelynä Oppimiskumppanuus työtehtävät vastaavat/kohtaavat - Mukavuusalueelta poistumista, toteutettavien opintojen osalta) - Osaaminen tuplana (ohjaajan- - Seurannan raskaus, kirjaamisten uusiutumista, tuoreutta, ohjaajan tuki ja yhteistyö) unohtaminen sekä sekaantuminen voimautumista, työssä - Oppimis- ja jaksamista kehittämiskumppanuuksia Ajan käytön suunnittelu - Opettajan väsyminen
  3. 3. - Ajan käyttö haasteellista Opetuksen ja työn - Verkossa käytettävien työtapojen Opetuksen ja työn - Työtehtävien pirstaleisuus kehittäminen yksipuolisuus ja hankala monipuolisuus - Mahdollisuus liittää toisiinsa sovellettavuus kohdeopiskelijoille - Tuo vaihtelua ja on palkitsevaa Uuden toiminnan käyttöönotto yksilöllistä ja yhteisöllistä - Erilaiset pedagogiset ratkaisut - Mahdollistuuko oppimista verkko- mahdollistuvat siirtymävaiheessa lisäresurssi? oppimisympäristön - Verkko-oppimisympäristön, sen - Tasapainon löytäminen: työvälineiden avulla työvälineiden sekä sosiaalisen hyöty/vaiva - Oppimateriaalien säilyvyys median työtapojen hyödyntäminen oppimisympäristössä tarjoaa opetuksessa mahdollisuuden täydentää ja - Ryhmän pienentyessä opetus kehittää kursseja edelleen yksilöllisempää - Verkko-oppimisympäristö ei - Moniammatillinen yhteistyö - Monipuoliset sovellu kaikkeen ammatilliseen lisääntyy etätyöskentelymahdollisuudet: opetukseen -Reaaliaikainen opintojen ja opetukseen liittyviä materiaaleja ja oppimisen seuraaminen tehtäviä voi lukea, kirjoittaa ja mahdollista muokata verkkoyhteyden kautta - Työhön läpinäkyvyyttä - Yhteissuunnittelu Tiedon hallinta - Tiedonhallinnan helpottuminen: opintoihin liittyvät tehtävämateriaalit voi tallentaa kootusti samaan paikkaan - Opiskelijan työskentelyn etenemistä voi seurata verkon kauttaOPPIMISEN - Haasteita ja monipuolisuutta - Ei osaamista/halua joustaviin - Työn mielekkyyttä - Asenne ei okTUKIPALVELUT työtehtäviin ratkaisuihin - Kehittymismahdollisuuksia - Välittäminen opiskelijan - Henkilökohtaistaminen - Opiskelijahallintajärjestelmien - Yhteissuunnittelu yksilöllisistä opintopoluista puuttuu mahdollistuu jäykkyys nopeisiin muutoksiin -Moniammatillinen yhteistyö - HOPS:n päivitysten ajantasaisuus - Mallista käytänteeksi - Löytyykö tasapaino: hyöty/vaiva lisääntyy - Vaarantuuko vaitiolovelvollisuus? - Joustavuus - Työmäärä saattaa lisääntyä - Reaaliaikainen opintojen - Opiskelijacase palautuu - Yhteisen ajan löytäminen seuraaminen mahdollista oppilashuoltoon yhä uudelleen haasteelistaKOULUTUKSEN Työvaltaisuus Pedagoginen johtajuus Välineiden ajanmukaisuus Suhdanteiden vaihtuvuusJÄRJESTÄJÄ - Työelämäyhteistyö lisääntyy - Vaatii pedagogista johtajuutta - Koneet, laitteet, välineet - Lama - Työelämälähtöisyyden toiminnan eri tasoilla edellytyksistä ajantasaiset työelämässä - Liian yksipuolinen yritysrakenne- varmistaminen (johto) opettajan toimintaan - Ajanmukainen av-välineistö työtehtävät - Yhteistyö syvällisempää ja - Vaatii jatkuvuutta yhteistyöltä käytössä+ tuki ja opastus konkreettisempaa - Osaava ja sopiva henkilöstö ja välineistön käyttöön Työelämän tarpeet - Hiljaisen tiedon siirtyminen sen rekrytointi - Verkko-oppimisympäristön - Koulutuksenjärjestäjän ja - Vastavuoroisuus - Huonosti suunniteltuna toiminta jatkuva kehittyminen työnantajan intressit eivät kohtaa jää pinnalliseksi koulutuksen järjestämisessä
  4. 4. Rakenteet (työnantaja voi haluta liian- Jäntevöittää suunnittelua Rakenteiden ja toimintamallien Taloudellisuus räätälöityä koulutusta vrt. OPS.- Lukujärjestys ei välttämätön jäykkyys - Resurssit säästyy, kun eityössäoppimisjaksoilla eikä - Lukujärjestys ei jousta tarvitse tehdä kalliita HOPS:n ajantasaisuuskaikissa muissakaan - Huono HOPS- joustamattomuus- investointeja - Virhearviointi opiskelun alussaoppimisympäristöissä päivittämättömyys - Verkko-oppimisympäristön - Suoritusten kirjaamiset ja- Luokkatiloja vapautuu - Ammattitaitoa täydentävien hyödyntäminen organisaation ja ajantasaisuus opintojen ja ammattiaineiden sen yhteistyökumppaneiden - HOPS:n päivitysten ajantasaisuusKoulutuksen laatu sisällöt voivat jäädä liian toiminnassa - Osaaminen voi olla- Koulutuksen laatua, yksipuoliseksi - Työpaikkaohjaajakoulutuksen kapeanalaista, josvetovoimaa ja vaikuttavuutta osaamisen tunnistaminen- työssäoppimispaikka esim. omaparantavia tekijöitä Ohjauksen käytänteet AHOT käyttöön yritys tai yksi työssäoppimispaikka- Henkilöstön ammattitaito kasvaa - Työpaikkaohjaajakoulutuksen koulutuksen aikana- Jäntevöittää suunnittelua mahdollistaminen Tarkoituksenmukaisuus - Työpaikkaohjaajan ja - Opettajien resurssien oikea Rahoitus ja resurssitTuloksellisuus ryhmänohjaajan sekä ohjaavan kohdentaminen - Oppilaitoksen rahoitus- Keskeyttämiset vähenevät, opettajan vastuu ontuu - Lukusuunnitelman 2+1, - Riittämättömät resurssitläpäisy paranee. - Seurannan ja ohjauksen puute jakaantuminen kahdelle- oppimisympäristön käyttöön- Tulos paranee kolmelle työnantajalle - Säästötoimet vaikeuttavat- Verkko-oppimisympäristön ja sen Opetuksen ja osaamisen - Uusi opettajuus mallikasta toteutustatarjoamien työvälineiden sekä tutkinnonperusteisuus - Reaaliaikainen opintojensosiaalisen median työtapojen - Täyttyvätkö tutkinnon perusteet seuraaminen mahdollistuukäyttöönotto organisaationtoiminnassa Työelämäyhteistyö Yhdenvertaisuus- Verkko-oppimisympäristön - Oppilaitoksella tai sen jollain - Useammanylläpidon sekä käyttäjienhallinnan alalla heikot työelämän kontaktit työssäoppimispaikan myötäuusien, vaihtoehtoisten - Yhteistyö ei toimi opiskelijat tasavertaisia poluilleratkaisumallien hyödyntäminen pääsyyn- Oppimisprosessien jaopiskelijoiden tuotosten Yhdessä kehittäminendokumentoitumisen kehittyminen - Kaikkea opetusta ei ole järkevää - Saa työelämän edustajia järjestää verkossa mukaan oppilaitoksen kehittämistyöhön - Yhteissuunnittelu - Koulutuksen ja työelämän vastaavuus paranee - Mahdollisuus verkottua muiden yhteistyökumppaneiden ja järjestelmien kanssa (esim. työelämän yhteistyökumppanit ja hallinnolliset järjestelmät) - Opiskelijalähtöisen ja yhteisöllisen oppimisen
  5. 5. yhdistyminen ja kehittyminen Työelämävalmiudet ja työllistyminen - Osaavampia työntekijöitä työelämän tarpeisiin Motivoituminen - Sitoutuneempia ja motivoituneempia opiskelijoita Laatu ja kilpailukyky - Positiivinen imago - Hyvin toteutettuna suuri mahdollisuusTYÖNANTAJA Osaavaa työvoimaa Työelämän mahdollisuudet - Saa osaavaa, nuorta Suhdanteiden vaihtuvuus - Työvoiman saaminen - Kaikkea ei voi siirtää työelämään työvoimaa - Lama - Talon tavat tunteva työssäoppija - Liian yksipuoliset työtehtävät - Yhteissuunnittelu mahdollistuu - Sopivien työssäoppimispaikkojen (pitkä työssäoppimisjakso) työssäoppimispaikalla - Työllistäminen mahdollistuu löytäminen ->työntekijä yritykseen - Työssäoppimista laajentaessa - Pitkä työssäoppimisjakso jakso Ohjaus ja kasvatusvastuu voidaan sopia koejasta Tutkinnonperusteiset työtehtävät vahvuus työnanantajalle (tuntee - Kasvatusvastuu kasvaa - Liian yksipuolinen yritysrakenne- opiskelijan vahvuudet) - Ohjausresurssien työtehtävät - Hiljaisen tiedon siirtyminen kohdentaminen ja opettajan - Koulutuksenjärjestäjän ja - Täsmäosaaja työelämään riittävä ohjaus työnantajan intressit eivät kohtaa - Ohjausosaamisen varmistaminen koulutuksen järjestämisessä Tuloksellisuuden parantuminen - Edellyttää myös johdon tukea (työnantaja voi haluta liian - Apukäsiä ohjaajalle, onko räätälöityä koulutusta vrt. OPS. - Kilpailukyky paranee halukkuutta/taitoa? - Sopivien työssäoppimispaikkojen - Imago paranee löytäminen Osaamisen kehittäminen - Oppimistehtävät työpaikalle - Opiskelijat työvoimana kehittäminen, uusiutuminen - Opiskelijoilla korvataan - Olla aikaansa edellä työtekijöitä "ilmaisena työvoimana" - Yhteistyö vahvistuu oppilaitoksen - Ei tuotakaan aitoa työvoimaa kanssa - Hyöty/vaiva suhde - Suvaitsevaisuuden kasvattaminenTYÖPAIKKAOHJA Kehittymismahdollisuudet Ohjaus Oppimiskumppanuus - Kiire, työpaineAJA - Oppimis- ja - Kaikilla ei ole välttämättä - Saa olla vuorovaikutuksessa - Työyhteisön ja johdon tuki
  6. 6. kehittämiskumppanuuksia ohjausosaamista motivoituneiden nuorten kanssa puuttuu - Koulutusta (muutakin kuin - Aina ei löydy halukkaita ohjaajia - Saa oppia yhdessä - Mahdolliset rasitteet Työpaikkaohjaajakoulutusta) - Osaaminen ja/tai - Opiskelijakin voi opettaa työpaikkaohjaajalle - Osaaminen tuplana (ohjaajan- aika ei riitä ohjaamiseen työpaikkaohjaajalle: esim. - Ohjausresurssia ei ole riittävästi ohjaajan tuki ja yhteistyö) - Vuorovaikutuksen haasteet SOME - Väsyminen vaativaan opiskelijan ohjaamisessa? - Yhteissuunnittelu mahdollistuu ohjaamiseen - Ei ole mahdollisuutta - Hiljaisen tiedon siirtäminen - Monia toimijoita opiskelijan - Hiljaisen tiedon siirtyminen vuorovaikutukseen sosiaalisen - Ohjaaja ymmärtää tutkinnon tukena, vaikuttaako yhteistyön - Vaihtelua työhön median välityksellä rakennetta entistä laajemmin selkeyteen, katoaako - Yhteiskunnallinen vastuu kasvaa vastuuhenkilö? - Suvaitsevaisuuden - Voi olla kiire, työpaineet - Reaaliaikainen ja kasvattaminen - Muun työyhteisön tuki voi puuttua kokonaisvaltaisempi opintojen - Seurannan raskaus ja kirjaamiset seuraaminen mahdollistuu unohtuu sekä sekaantuuYHTEISKUNTA - Yhteiskunnallinen vaikuttavuus - Yhteiskuntatakuu – - Byrokratian jäykkyys - Ammatillisen opetuksen koulutustakuu resurssien tehokkaampi - Koulutuksen räätälöinti yksilön käyttäminen tarpeet lähtökohtana - - Opiskelijoiden valmistuminen vahvuudet lähtökohtana ammattiin - työllistyminenVERKOSTOT - Oppija voi hyödyntää omia - Oppijoiden mukanaan tuomien verkostojaan oman oppimispolun verkostojen avulla myös rakentamiseen oppilaitoksen verkostot - Oppijat jakavat verkostojaan ja monipuolistuvat ja kasvavat löytävät opintojen aikana uusia kontakteja. Tällöin oppijalla on toimivat verkostot valmistuttuaan - Pajayhteistyö, kolmassektori - KummiyritystoimintaSOSIAALINEN - Kommunikointi ja tiedotus - Prosessit sirpaloituvat lukuisiinMEDIA paranevat eri sovelluksiin - Opittu tulee näkyväksi ja sen voi jakaa mm. töitä haettaessa - Oppija voi verkostoitua ammattilaisten kanssa mm. bloggaamalla - Oman polun erilaisuus tulee näkyväksi - Vertaisoppiminen - Monialainen yhteistyö helpottuu
  7. 7. HUOLTAJA/KOTI - Lapsen turvattu tulevaisuus - Saako huoltaja riittävästi tietoa: - Reaaliaikainen ja - Tieto ei kulje kotiin – tai kulkee - Kannustaminen Kertooko opiskelija todellisen kokonaisvaltaisempi opintojen hitaasi (liian myöhään) - Kodin ja koulun välinen yhteistyö tilanteen, ottaako opettaja yhteyttä seuraaminen mahdollistuu saa myönteisiä kokemuksia – entä kun opisk. yli 18v?MUU - Rahoitus rakenteet ja - Erilaiset Rahoitus ja resurssit virkaehtosopimukset eivät tue oppimismahdollisuudet - Oppilaitoksen rahoitus - Työssäoppimispaikkojen laatu (opiskelijamäärät) vaihtelee - Resurssien kompensointi nopeasti ja hitaasti valmistuvien opiskelijoiden välillä - Riittämättömät resurssit oppimisympäristön käyttöön - Resurssien puute - Säästötoimet vaikeuttavat mallikasta toteutusta OVTES - Opiskelijoiden loma-aikojen hyödyntäminen opiskelussa - Opettajan palkan maksun perusteena liikaa oppitunti (ohjaus ja suunnittelu korostuvat yksilöllisissä opintopoluissa) Lainsäädäntö ja käytänteet - Lainsäädäntö ei ajan tasalla kaikilta kohdin - Tiedonkulku - Koulutustakuun ja nuorisotakuun keskeneräisyys - Erilaisten oppimisympäristöjen käyttäminen vs. vakuutukset ym. - Opetustyön laadun varmistaminen - Kiirehditäänkö liikaa valmistumista, laadun kustannuksella (nuoret tarvitsevat aikaa ammatilliseen kasvuun ja identiteetin kehittymiseen).

×