SlideShare a Scribd company logo
3ο Γυμνάσιο

Τρίπολης

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Από τις Θετικές Επιστήμες...

«Η αειφόρος ανάπτυξη είναι
ανάπτυξη που ικανοποιεί τις
ανάγκες του παρόντος χωρίς να
μειώνει την ικανότητα των
μελλοντικών γενιών να
ικανοποιήσουν τις δικές τους
ανάγκες».
World Commission on Environment & Development
...στην Εκπαίδευση
"Εργαζόμαστε για ένα σχολείο-περιπέτεια,
ένα σχολείο που πάει μπροστά,
που δεν φοβάται να διακινδυνεύει,
που απορρίπτει τη στασιμότητα.
Είναι ένα σχολείο που σκέφτεται,
συμμετέχει,
δημιουργεί,
μιλά,
αγαπά,
φαντάζεται,
αγκαλιάζει με πάθος
και λέει ΝΑΙ στη ζωή.
Δεν είναι ένα σχολείο που σιωπά και παραιτείται..."

Πάουλο Φρέϊρε
Ο θεσμός

Βραβείο Αειφόρου

Σχολείου

Το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου
τελεί υπό την αιγίδα των:
3ο Γυμνάσιο Τρίπολης &
Βραβείο Αειφόρου
Σχολείου
Η εκπαιδευτική και μαθητική
κοινότητα του 3ου Γυμνασίου
Τρίπολης αποφάσισε τον
Οκτώβριο του 2012 να εργαστεί
με κοινό στόχο, όχι ένα βραβείο,
αλλά την επιβράβευση μιας
συνολικής υπεύθυνης
προσπάθειας αλληλοπροστασίας
και αλληλεπίδρασης ανάμεσα

στο σχολείο & το περιβάλλον,
την κοινωνία & το σχολείο,
το παρόν & το μέλλον.
Μια ολιστική
προσέγγιση

Οι ποικίλες δράσεις
που αναπτύσσονται
στο πλαίσιο του
Αειφόρου Σχολείου
εμπίπτουν σε τρεις
γενικούς τομείς
Η διαδικασία συμμετοχής


Εγγραφή



Συντονιστική Επιτροπή



Σχέδιο Δράσης



Ομάδες Δράσης
Η συντονιστική επιτροπή
Διευθύντρια 3ου Γυμνασίου
Τρίπολης

Σοφία Καλδή

Υποδιευθύντρια 3ου Γυμνασίου
Τρίπολης

Ελένη Τζανή

Εκπρόσωποι του εκπαιδευτικού
προσωπικού

Μαρία Δελή,
Δέσποινα-Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου

Εκπρόσωποι των μαθητικών
κοινοτήτων

Νικόλαος Καραμήτος,
Κωνσταντίνα Σμυρνιώτη,
Θεοχάρης Νάτσης

Εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων
& Κηδεμόνων

Κωνσταντίνα Δαρδαβέση,
Γκέλυ Λαμπροπούλου

Εκπρόσωποι του βοηθητικού
προσωπικού

Παναγιώτης Αναστασόπουλος,
Παναγιώτα Μωστόγιαννη

Υπεύθυνος σχολικού κυλικείου

Παναγιώτα Βρύνιου
Ομάδες Δράσης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αριθμός
μαθητών/-ριών

Ομάδα δημοκρατίας &
κοινωνικής ευθύνης

Νικόλαος Γαλάνης, Θεόδωρος Καβουρίνος,
Ιωάννης Καρούντζος,
Χαραλαμπία Κωστόγιαννη

48

Ομάδα εξοικονόμησης
ενέργειας

Μαρία Κατσαρού, Ελένη Κορολή,
Δημήτριος Ματζουράνης

12

Ομάδα κήπου

Ιωάννης Αρμόνης, Νίκη Ζάβου, Φανή Μαντζάνα

52

Ομάδα συνεργασίας &
αισθητικής
παρέμβασης

Δημήτριος Αδαμόπουλος,
Δήμητρα Γεωργοπούλου, Βασίλειος Νάστος

55

Ομάδα ενημέρωσης &
προβολής

Βασιλική Βλάχου, Αντωνία Καραλιά,
Ελένη Τζανή, Ελισάβετ Χαμεζοπούλου

28
Σχέδιο Δράσης

ΣΤΟΧΟΣ

Συμμετοχικότητα,
ενημέρωση σχετικά
με τις νέες
τεχνολογίες & την
ασφαλή τους χρήση
για εκπαιδευτικούς
σκοπούς

ΔΡΑΣΗ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Συμμετοχή σε
τηλεδιάσκεψη &
ημερίδα με θέμα την
ασφαλή πλοήγηση στο
διαδίκτυο

Δεκέμβριος
2012
Περιβαλλοντικός Δείκτης Ο1

Πώς
μετακινούνται
οι μαθητές
προς & από
το σχολείο;
Περιβαλλοντικοί Δείκτες Ο2 &Ο3
Βάρος
ανακυκλώσιμων
υλικών ανά
μαθητή

Μ.Ο. 20 kg/ μήνα +
πλαστικά μπουκάλια Χρ.
Δέντρου + καπάκια +
Πλαστικά μουκάλια
απορρυπαντικών

216,7 kg / 271 μαθ. =
0,8 kg

Βάρος
Μ.Ο. 125 kg/ μήνα / 304
μαθ & εκπ =
απορ2,468 kg
ριμάτων
ανά μαθητή
Περιβαλλοντικός Δείκτης Ο4
Βάρος
φωτοτυπικού
χαρτιού
ανά μαθητή&
εκπαιδευτικό

1/11/2012: είχαμε 15.000 φύλλα
Δεκ. 2012: 27.500 φύλλα από Δήμο
Τρίπολης
23/2/2013: 12.500 φύλλα (αγορά)
15/5/2013: υπόλοιπο 18.626 φύλλα

Παραστατικά
Αγοράς

Σύνολο κατανάλωσης
36.374 φύλλα / 304 μαθ&εκπ =

Αρχείο
καταμέτρησης

119,65 φύλλα χαρτιού

Ημερολόγιο
Δ/ντριας
Περιβαλλοντικός Δείκτης Ο5
Κατανάλωση
κυβικών μέτρων
νερού ανά
μαθητή &
εκπαιδευτικό

*κοινό υδρόμετρο με το 3ο ΓΕΛ Τρίπολης
** χαλασμένο υδρόμετρο έως τέλος
Φεβρουαρίου

1/3/2013: 33 κυβ.μ.
15/5/2013: 395 κυβ.μ.
⇒181

κυβ.μ. ανά μήνα x 5.5 μήνες =
⇒ 995,5 κυβ.μ./650 μαθ&εκπ Γυμν.&Λυκ.

=1,53 m3/ άτομο
Περιβαλλοντικοί Δείκτες Ο7 &Ο11
*1/5 του πετρελαίου&ηλεκτρικού ρεύματος καταναλώνεται για αίθουσες του 3ου ΓΕΛ
Τρίπολης

Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος
ανά μαθητή & εκπαιδευτικό

Κατανάλωση πετρελαίου
ανά μαθητή & εκπαιδευτικό

1/11/2012: 15.151,6 kwh
30/11/2012: 17.457 kwh
9/1/2013: 20.796,1 kwh
31/1/2013: 22.957,7 kwh
1/3/2013: 25.696,8 kwh
15/5/2013: 30.405,3 kwh

Υπόλοιπο από 2011-2012: 100 λίτρα
13/11/2013: 500 λίτρα
6/12/2013: 500 λίτρα
19/12/2013: 500 λίτρα
10/1/2013: 500 λίτρα
22/1/2013: 1000 λίτρα
11/2/2013: 1000 λίτρα
4/3/2013: 1000 λίτρα
21/3/2013: 700 λίτρα
Υπόλοιπο από 2012-2013: 300 λίτρα

Σύνολο 15.253,7 kwh
– 1/5 (δηλ 3.050,74 kwh) =
14.942,96 kwh / 304 μαθ&εκπ=
49 kwh/ άτομο

Σύνολο 5.500 λίτρα – 1/5 (1.100 λίτρα) =
4.400 λίτρα/ 304 μαθ&εκπ =

14,5 λίτρα/ άτομο
Περιβαλλοντικός Δείκτης Ο9
Βάρος
ανακύκλωσης
Μπαταριών,
Ηλεκτρονικών
& Ηλεκτρικών
συσκευών ανά
μαθητή

Μπαταρίες
14 kg / 271 μαθητές = 0,0516 k
Ηλεκτρικές &
Ηλεκτρονικές
συσκευές
Περιβαλλοντικός Δείκτης Ο16
Κοινωνικοί δείκτες Κ2, Κ3
80%

60%

70%

50%

60%

40%

50%

30%

40%

20%

30%
20%

10%
0%

10%

Ενεργός
συμμετοχή

0%

Εκπαιδευτικοί

Ενεργός συμετοχή
Μαθητές
Κοινωνικοί δείκτες Κ4 & Κ5
Ωρες σεμιναρίων
που
παρακολούθησαν οι
εκπαιδευτικοί

352 ώρες / 33 εκπ.
11 ώρες

Ωρες σεμιναρίων
που παρακολούθησε
η Διευθύντρια

8 ώρες
Κοινωνικός δείκτης Κ11







19/9/12: Λαμπαδιδρομία Αιμοδοσίας (Γ1)
24/10/12: Αντικαρκινικός Έρανος (Γ3)
7/12/12: Αντικαρκινικός Έρανος (Β1)
Δεκ. 2012: Συλλογή τροφίμων για «Χαμόγελο του Παιδιού»
(κ. Καρούντζος)
21/12/2012: Χριστουγεννιάτικο Παζάρι για την ενίσχυση του
«Χαμόγελου του Παιδιού» (κ. Αντωνοπούλου)

Αρ. Κοινωνικών & Περιβαλλοντικών
Εθελοντικών Δράσεων
Κοινωνικός δείκτης Κ12














10/12/2012: Ενημέρωση για το ασφαλές διαδίκτυο
(κ. Μιχας- κ.Ντέμος κ.Τσομπανιδου-2 ωρες)
13/12/2012: Τηλεδιάσκεψη για το ασφαλές διαδίκτυο
(κ. Σφακιανάκης – 2 ώρες)
8/2/2013: Πρόγραμμα «Αριάδνη- Ασφαλής Πλοήγηση στο
Διαδίκτυο» (κ. Καψιμάλη, κ. Μπαλή-2 ώρες)
16/3/2013: Cyber-bullying (κ. Μίχας, κ. Ντέμος - 2 ωρες)
3/4/2013: Μετάβαση από το δημοτικό στο Γυμνάσιο
(κ. Δημητρέλη, ΚΕΣΥΠ - 2 ώρες)
22/4/2013: Ερευνα από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
(2 ώρες)
15/5/2013: Ενημέρωση από ΚΕΣΥΠ (κ. Δημητρέλη - 2 ώρες)
Ωρες συνεργασίας - διδασκαλίας με ειδικούς οι οποίοι
επισκέφτηκαν το σχολείο για να ενημερώσουν για θέματα
αειφορίας ή θέματα εκπαιδευτικού προβληματισμού
Κοινωνικοί δείκτες Κ14 & Κ15
Ποσοστό γονέων που
ψήφισαν κατά τις
τελευταίες εκλογές

Ψήφισαν 92 σε σύνολο
περίπου 525 γονέων = 18%

Αρ. επικέψεων στην
ιστοσελίδα

http://3gym-tripol.ark.sch.gr

12.825
Παιδαγωγικός δείκτης Π1
Θέματα αειφορίας
που παρουσιάστηκαν
στα πλαίσια των
μαθημάτων

212 ώρες/ 11.760
= 2%
[12 τμήματα x 35 ώρες
x 28 εβδομάδες =
11.760ώρες]
Παιδαγωγικοί δείκτες Π2&Π3
Ωρες μαθημάτων με
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
ή άλλες καινοτόμες
διδακτικές μεθόδους

583 ώρες / 11760 =

Ωρες διδασκαλίας με
τη χρήση τεχνολογικών
εποπτικών μέσων

532 ώρες / 11760 =

5%

5%
Παιδαγωγικοί δείκτες Π7&Π8
 Αρ. μαθητών στους οποίους επιβλήθηκαν
ποινές (εκτός παρατήρησης, επίπληξης,
ωριαίας αποβολής)
25 / 271 μαθ. =

9%

 Αρ. μαθητών που εγκατέλειψαν το σχολείο
έως 31/10/2012

0
Παιδαγωγικός δείκτης Π6

Εγκεκριμένα προγραμμάτα σχολικών δραστηριοτήτων

Διαγωνισμοί

•Βραβείο Αειφόρου Σχολείου
•«Η ελληνική παράδοση θεμέλιο για την αειφορία
(Ν. Γαλάνης, Μ. Κατσαρού, Β. Νάστος – Γ1)
•«Συμβατική & βιολογική καλλιέργεια»
(Ελ. Κορολή, Γ. Μπίσσια – Β1, Β2, Β3, Β4)
•«Οι πλατείες της πόλης μας: Από το παρελθόν στο παρόν»
(Σ. Καλδή, Β. Βλάχου – Γ4)
•«Κτίσματα & αρχιτεκτονικά μνημεία: Εικόνες της πόλης μας»
(Δ.-Αλ. Κωνσταντινίδου, Ε. Τζανή – Γ2, Γ3)
•«Αμύνομαι απέναντι στις απειλές του διαδικτύου»
(Δ. Γεωργοπούλου, Ελ. Μελή – Α1, Α2, Α3, Α4)
•«Σχολικός εκφοβισμός: Αίτια, τρόποι αντιμετώπισης»
(Αντ. Καραλιά – Γ1)
•«Ηθη, έθιμα & παραδόσεις του Ελληνικού λαού»
(Ν. Γαλάνης, Μ. Δελή, Κ. Μαρκόγιαννης, Β. Νάστος – Α1, Α4, Β1, Β2)
•«Action Aid: Σχολεία υπερασπιστές των παιδιών»
(Ν. Γαλάνης – Β1)
•«UNICEF: Τα δικαιώματα των παιδιών»
(Ν. Γαλάνης – Β3, Β4)
•«Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων: Υπό τη σκιά ενός στελέχους»
(Ν. Γαλάνης – Γ2)
•«Teach Two: Βιοκλιματικά Σχολικά Κτίρια»
(Ν. Γαλάνης)
•«Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο»
(Ελ. Τζανή, Θ. Καβουρίνος, Ελ. Χαμεζοπούλου)

•Μαθηματικών
«Θαλής»
•Μαθηματικών
«Ευκλείδης»
•Αστρονομίας
•“Doodle 4
Google”
Παιδαγωγικός δείκτης Π5:
Αριθμός εκδηλώσεων με την ενεργό συμμετοχή & συνεργασία
μαθητών – εκπαιδευτικών με ακροατήριο μαθητές, γονείς ή μέλη
της τοπικής κοινότητας (χωρίς τη συμμετοχή ειδικών)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ :
μια αναπάντεχη ευκαιρία
για την αλλαγή των
διατροφικών & καταναλωτικών
συνηθειών
Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012
Επιμελητήριο Αρκαδίας
16/12/12

«Ασφαλές Διαδίκτυο»
Αποστολοπούλειο Πνευματικό
Κέντρο
(συμμετοχή μαθητών της
ομάδας κοινωνικής ευθύνης
στην ομιλία του κ. Σφακιανάκη)
21/12/12
Κατασκευές μαθητών & Χριστουγεννιάτικο
Παζάρι (υπεύθυνος κ. Νάστος)
«Ημέρα δράσεων κατά της σχολικής βίας»
6/3/2013
3ο Γυμνάσιο, όλοι οι διδάσκοντες
7/3/2013

«Εκδήλωση Τσικνοπέμπτης»
(Country Inn)
15/4/13

Φιλοτεχνικός Ομιλος

Απρίλιος 2013

(3ο Γυμνάσιο, υπεύθυνη κ. Γεωργοπούλου)
16/5/13
Τελικός αγώνας μπάσκετ “3 on 3”
(3ο Γυμνάσιο, υπεύθυνες καθηγήτριες κ. Κατσαρού, κ. Δελή)
Η διευθύντρια, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθήτριες & οι
μαθητές του

3ου Γυμνασίου Τρίπολης
σας προσκαλούν σε μια

Περιήγηση στις Εικόνες της Τρίπολης
Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013
7 μ.μ.
Αίθουσα Εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Αρκαδίας
25ης Μαρτίου & Πανός 21, Τρίπολη

«Περιήγηση στις εικόνες της Τρίπολης»
Επιμελητήριο Αρκαδίας, 14 Ιουνίου 2013
(κ. Τζανή, κ. Γαλάνης, κ. Νάστος, κ. Κωνσταντινίδου)
3ο Γυμνάσιο Τρίπολης

Αειφόρο Σχολείο
Τελική παρουσίαση αειφόρο

More Related Content

What's hot

Δράσεις 2015
Δράσεις 2015Δράσεις 2015
Δράσεις 2015
4ο ΓΣΙΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
 
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
jk2013
 
Ecomobility 2016 πσπθ presentation
Ecomobility 2016 πσπθ presentationEcomobility 2016 πσπθ presentation
Ecomobility 2016 πσπθ presentation
Volunteens
 
Εδραιώνοντας κουλτούρα αειφορίας και ενεργού πολιτειότητας
Εδραιώνοντας κουλτούρα αειφορίας και ενεργού πολιτειότηταςΕδραιώνοντας κουλτούρα αειφορίας και ενεργού πολιτειότητας
Εδραιώνοντας κουλτούρα αειφορίας και ενεργού πολιτειότητας
Ιωαννα Χαλκιά
 
Νοιάζομαι και Δρω - Εθελοντισμός
Νοιάζομαι και Δρω - ΕθελοντισμόςΝοιάζομαι και Δρω - Εθελοντισμός
Νοιάζομαι και Δρω - Εθελοντισμός
dimotikovouliagmenis
 
A. xarisi v. petridou ekedisy_15_11_2020_teliko anartisi
A. xarisi v. petridou ekedisy_15_11_2020_teliko anartisiA. xarisi v. petridou ekedisy_15_11_2020_teliko anartisi
A. xarisi v. petridou ekedisy_15_11_2020_teliko anartisi
jk2013
 
παρουσιαση γονεων οκτ 2015
παρουσιαση γονεων οκτ 2015παρουσιαση γονεων οκτ 2015
παρουσιαση γονεων οκτ 2015
marina5265
 
το μανιφέστο
το μανιφέστοτο μανιφέστο
το μανιφέστο
4ο ΓΣΙΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
 
«Εκπαίδευση στο πεδίο και Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Πετρίδου ...
«Εκπαίδευση στο πεδίο και Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Πετρίδου ...«Εκπαίδευση στο πεδίο και Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Πετρίδου ...
«Εκπαίδευση στο πεδίο και Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Πετρίδου ...
jk2013
 
Gymnasio nikaias i care and act presentation template dec 2018[53435]
Gymnasio nikaias i care and act presentation template dec 2018[53435]Gymnasio nikaias i care and act presentation template dec 2018[53435]
Gymnasio nikaias i care and act presentation template dec 2018[53435]
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
 
"ΜΕΤΑΒΑΣΗ"
"ΜΕΤΑΒΑΣΗ""ΜΕΤΑΒΑΣΗ"
"ΜΕΤΑΒΑΣΗ"
ktsourouti
 
Paroysiasi metabashs d.sx.abythou 2018 -19
Paroysiasi metabashs d.sx.abythou 2018 -19Paroysiasi metabashs d.sx.abythou 2018 -19
Paroysiasi metabashs d.sx.abythou 2018 -19
ktsourouti
 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ_ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ_ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ_ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ_ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗdakekavalas
 
Δημιουργούμε το Οικολογικό Σχολείο μας
Δημιουργούμε το Οικολογικό Σχολείο μαςΔημιουργούμε το Οικολογικό Σχολείο μας
Δημιουργούμε το Οικολογικό Σχολείο μας
Dimitris Economou
 
θησαυρός από σκουπίδια- Υπεύθυνοι προγάμματος: Ζανίδου Σαουλίδου Κωνσταντινιά...
θησαυρός από σκουπίδια- Υπεύθυνοι προγάμματος: Ζανίδου Σαουλίδου Κωνσταντινιά...θησαυρός από σκουπίδια- Υπεύθυνοι προγάμματος: Ζανίδου Σαουλίδου Κωνσταντινιά...
θησαυρός από σκουπίδια- Υπεύθυνοι προγάμματος: Ζανίδου Σαουλίδου Κωνσταντινιά...
Nina Zanidou Saoulidou
 
περιβαλλοντικο προγραμμα
περιβαλλοντικο προγραμμαπεριβαλλοντικο προγραμμα
περιβαλλοντικο προγραμμαDimitris Gkotzos
 
τ8 εφημερίδα
τ8 εφημερίδατ8 εφημερίδα
τ8 εφημερίδα
lkotsonis
 
2ο ΔΣ Μαγούλας- "Διάλογος ανάμεσα σε δύο περιοχές: Πλατεία Βάθης- Μαγούλα, έν...
2ο ΔΣ Μαγούλας- "Διάλογος ανάμεσα σε δύο περιοχές: Πλατεία Βάθης- Μαγούλα, έν...2ο ΔΣ Μαγούλας- "Διάλογος ανάμεσα σε δύο περιοχές: Πλατεία Βάθης- Μαγούλα, έν...
2ο ΔΣ Μαγούλας- "Διάλογος ανάμεσα σε δύο περιοχές: Πλατεία Βάθης- Μαγούλα, έν...
Alexandra Tsigkou
 
Τα σχολεία υιοθετούν- Η κοινωνία αγκαλιάζει
Τα σχολεία υιοθετούν- Η κοινωνία αγκαλιάζειΤα σχολεία υιοθετούν- Η κοινωνία αγκαλιάζει
Τα σχολεία υιοθετούν- Η κοινωνία αγκαλιάζει
Alexandra Tsigkou
 

What's hot (20)

Δράσεις 2015
Δράσεις 2015Δράσεις 2015
Δράσεις 2015
 
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
 
Ecomobility 2016 πσπθ presentation
Ecomobility 2016 πσπθ presentationEcomobility 2016 πσπθ presentation
Ecomobility 2016 πσπθ presentation
 
Εδραιώνοντας κουλτούρα αειφορίας και ενεργού πολιτειότητας
Εδραιώνοντας κουλτούρα αειφορίας και ενεργού πολιτειότηταςΕδραιώνοντας κουλτούρα αειφορίας και ενεργού πολιτειότητας
Εδραιώνοντας κουλτούρα αειφορίας και ενεργού πολιτειότητας
 
Νοιάζομαι και Δρω - Εθελοντισμός
Νοιάζομαι και Δρω - ΕθελοντισμόςΝοιάζομαι και Δρω - Εθελοντισμός
Νοιάζομαι και Δρω - Εθελοντισμός
 
A. xarisi v. petridou ekedisy_15_11_2020_teliko anartisi
A. xarisi v. petridou ekedisy_15_11_2020_teliko anartisiA. xarisi v. petridou ekedisy_15_11_2020_teliko anartisi
A. xarisi v. petridou ekedisy_15_11_2020_teliko anartisi
 
παρουσιαση γονεων οκτ 2015
παρουσιαση γονεων οκτ 2015παρουσιαση γονεων οκτ 2015
παρουσιαση γονεων οκτ 2015
 
το μανιφέστο
το μανιφέστοτο μανιφέστο
το μανιφέστο
 
«Εκπαίδευση στο πεδίο και Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Πετρίδου ...
«Εκπαίδευση στο πεδίο και Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Πετρίδου ...«Εκπαίδευση στο πεδίο και Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Πετρίδου ...
«Εκπαίδευση στο πεδίο και Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Πετρίδου ...
 
Gymnasio nikaias i care and act presentation template dec 2018[53435]
Gymnasio nikaias i care and act presentation template dec 2018[53435]Gymnasio nikaias i care and act presentation template dec 2018[53435]
Gymnasio nikaias i care and act presentation template dec 2018[53435]
 
"ΜΕΤΑΒΑΣΗ"
"ΜΕΤΑΒΑΣΗ""ΜΕΤΑΒΑΣΗ"
"ΜΕΤΑΒΑΣΗ"
 
Paroysiasi metabashs d.sx.abythou 2018 -19
Paroysiasi metabashs d.sx.abythou 2018 -19Paroysiasi metabashs d.sx.abythou 2018 -19
Paroysiasi metabashs d.sx.abythou 2018 -19
 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ_ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ_ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ_ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ_ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ
 
Egxeiridio ethelontismos
Egxeiridio ethelontismosEgxeiridio ethelontismos
Egxeiridio ethelontismos
 
Δημιουργούμε το Οικολογικό Σχολείο μας
Δημιουργούμε το Οικολογικό Σχολείο μαςΔημιουργούμε το Οικολογικό Σχολείο μας
Δημιουργούμε το Οικολογικό Σχολείο μας
 
θησαυρός από σκουπίδια- Υπεύθυνοι προγάμματος: Ζανίδου Σαουλίδου Κωνσταντινιά...
θησαυρός από σκουπίδια- Υπεύθυνοι προγάμματος: Ζανίδου Σαουλίδου Κωνσταντινιά...θησαυρός από σκουπίδια- Υπεύθυνοι προγάμματος: Ζανίδου Σαουλίδου Κωνσταντινιά...
θησαυρός από σκουπίδια- Υπεύθυνοι προγάμματος: Ζανίδου Σαουλίδου Κωνσταντινιά...
 
περιβαλλοντικο προγραμμα
περιβαλλοντικο προγραμμαπεριβαλλοντικο προγραμμα
περιβαλλοντικο προγραμμα
 
τ8 εφημερίδα
τ8 εφημερίδατ8 εφημερίδα
τ8 εφημερίδα
 
2ο ΔΣ Μαγούλας- "Διάλογος ανάμεσα σε δύο περιοχές: Πλατεία Βάθης- Μαγούλα, έν...
2ο ΔΣ Μαγούλας- "Διάλογος ανάμεσα σε δύο περιοχές: Πλατεία Βάθης- Μαγούλα, έν...2ο ΔΣ Μαγούλας- "Διάλογος ανάμεσα σε δύο περιοχές: Πλατεία Βάθης- Μαγούλα, έν...
2ο ΔΣ Μαγούλας- "Διάλογος ανάμεσα σε δύο περιοχές: Πλατεία Βάθης- Μαγούλα, έν...
 
Τα σχολεία υιοθετούν- Η κοινωνία αγκαλιάζει
Τα σχολεία υιοθετούν- Η κοινωνία αγκαλιάζειΤα σχολεία υιοθετούν- Η κοινωνία αγκαλιάζει
Τα σχολεία υιοθετούν- Η κοινωνία αγκαλιάζει
 

Similar to Τελική παρουσίαση αειφόρο

Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕΑΑ) - Αειφόρο Σχολείο
Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕΑΑ) - Αειφόρο ΣχολείοΠεριβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕΑΑ) - Αειφόρο Σχολείο
Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕΑΑ) - Αειφόρο Σχολείο
Theresa Giakoumatou
 
3 ΓΥΜΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2015
3 ΓΥΜΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 20153 ΓΥΜΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2015
3 ΓΥΜΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2015
Kpe Maronias
 
3ο ΔΣ Ζεφυρίου- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
3ο ΔΣ Ζεφυρίου- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ3ο ΔΣ Ζεφυρίου- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
3ο ΔΣ Ζεφυρίου- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Alexandra Tsigkou
 
Viosimi poli parousiasi lalas -intzeidou
Viosimi poli parousiasi lalas -intzeidouViosimi poli parousiasi lalas -intzeidou
Viosimi poli parousiasi lalas -intzeidou
Kyriaki Intzeidou
 
Περιβαλλοντική εκπαίδευση Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ' Λυκείου
Περιβαλλοντική εκπαίδευση Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ' ΛυκείουΠεριβαλλοντική εκπαίδευση Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ' Λυκείου
Περιβαλλοντική εκπαίδευση Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ' Λυκείου
Stella Karioti
 
ΤΣΙΓΚΟΥ Α. "Περιβαλλοντικές δράσεις στο Κοινωνικό Σχολείο"
ΤΣΙΓΚΟΥ Α. "Περιβαλλοντικές δράσεις στο Κοινωνικό Σχολείο"ΤΣΙΓΚΟΥ Α. "Περιβαλλοντικές δράσεις στο Κοινωνικό Σχολείο"
ΤΣΙΓΚΟΥ Α. "Περιβαλλοντικές δράσεις στο Κοινωνικό Σχολείο"
Alexandra Tsigkou
 
Perivallontiki politiki a ipsona
Perivallontiki politiki a ipsonaPerivallontiki politiki a ipsona
Perivallontiki politiki a ipsona
mathitesextis
 
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ ΦΥΛΛΟ ΙΟΥΝΙΟΥ _ 06 _ 2023
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ ΦΥΛΛΟ ΙΟΥΝΙΟΥ _ 06 _ 2023ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ ΦΥΛΛΟ ΙΟΥΝΙΟΥ _ 06 _ 2023
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ ΦΥΛΛΟ ΙΟΥΝΙΟΥ _ 06 _ 2023
marscord
 
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 13_ΙΟΥΝΙΟΥ 23
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 13_ΙΟΥΝΙΟΥ 23ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 13_ΙΟΥΝΙΟΥ 23
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 13_ΙΟΥΝΙΟΥ 23
marscord
 
Πολιτιστικά θέματα
Πολιτιστικά θέματαΠολιτιστικά θέματα
Πολιτιστικά θέματαTheresa Giakoumatou
 
επιστολη
επιστοληεπιστολη
επιστολη2epalkav
 
Παρουσίαση δικτύου Πολύγυρος
Παρουσίαση δικτύου Πολύγυρος Παρουσίαση δικτύου Πολύγυρος
Παρουσίαση δικτύου Πολύγυρος meggymeggy
 
C2εργασίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης γ 2
C2εργασίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  γ 2C2εργασίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  γ 2
C2εργασίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης γ 2Dimitris Gkotzos
 
4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου Περιβαλλοντικό 2015-16 «Αειφορίας Συνέχεια: Οικο-λέγω,...
4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου Περιβαλλοντικό 2015-16 «Αειφορίας Συνέχεια: Οικο-λέγω,...4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου Περιβαλλοντικό 2015-16 «Αειφορίας Συνέχεια: Οικο-λέγω,...
4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου Περιβαλλοντικό 2015-16 «Αειφορίας Συνέχεια: Οικο-λέγω,...
jk2013
 
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμα
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμαTο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμα
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμαMary Pap
 
Σχεδιασμός Προγραμμάτων Π.Ε.
Σχεδιασμός Προγραμμάτων Π.Ε. Σχεδιασμός Προγραμμάτων Π.Ε.
Σχεδιασμός Προγραμμάτων Π.Ε.
jk2013
 
Πράκτορες του πλανήτη
Πράκτορες του πλανήτηΠράκτορες του πλανήτη
Πράκτορες του πλανήτη
Dimitris Gkotzos
 
γενικοσ απολογισμοσ
γενικοσ απολογισμοσγενικοσ απολογισμοσ
γενικοσ απολογισμοσserreschools
 
Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2011
Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2011Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2011
Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2011
Koroivos BC
 

Similar to Τελική παρουσίαση αειφόρο (20)

Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕΑΑ) - Αειφόρο Σχολείο
Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕΑΑ) - Αειφόρο ΣχολείοΠεριβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕΑΑ) - Αειφόρο Σχολείο
Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕΑΑ) - Αειφόρο Σχολείο
 
3 ΓΥΜΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2015
3 ΓΥΜΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 20153 ΓΥΜΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2015
3 ΓΥΜΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2015
 
3ο ΔΣ Ζεφυρίου- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
3ο ΔΣ Ζεφυρίου- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ3ο ΔΣ Ζεφυρίου- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
3ο ΔΣ Ζεφυρίου- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
 
Viosimi poli parousiasi lalas -intzeidou
Viosimi poli parousiasi lalas -intzeidouViosimi poli parousiasi lalas -intzeidou
Viosimi poli parousiasi lalas -intzeidou
 
Περιβαλλοντική εκπαίδευση Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ' Λυκείου
Περιβαλλοντική εκπαίδευση Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ' ΛυκείουΠεριβαλλοντική εκπαίδευση Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ' Λυκείου
Περιβαλλοντική εκπαίδευση Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ' Λυκείου
 
ΤΣΙΓΚΟΥ Α. "Περιβαλλοντικές δράσεις στο Κοινωνικό Σχολείο"
ΤΣΙΓΚΟΥ Α. "Περιβαλλοντικές δράσεις στο Κοινωνικό Σχολείο"ΤΣΙΓΚΟΥ Α. "Περιβαλλοντικές δράσεις στο Κοινωνικό Σχολείο"
ΤΣΙΓΚΟΥ Α. "Περιβαλλοντικές δράσεις στο Κοινωνικό Σχολείο"
 
Perivallontiki politiki a ipsona
Perivallontiki politiki a ipsonaPerivallontiki politiki a ipsona
Perivallontiki politiki a ipsona
 
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ ΦΥΛΛΟ ΙΟΥΝΙΟΥ _ 06 _ 2023
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ ΦΥΛΛΟ ΙΟΥΝΙΟΥ _ 06 _ 2023ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ ΦΥΛΛΟ ΙΟΥΝΙΟΥ _ 06 _ 2023
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ ΦΥΛΛΟ ΙΟΥΝΙΟΥ _ 06 _ 2023
 
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 13_ΙΟΥΝΙΟΥ 23
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 13_ΙΟΥΝΙΟΥ 23ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 13_ΙΟΥΝΙΟΥ 23
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 13_ΙΟΥΝΙΟΥ 23
 
Πολιτιστικά θέματα
Πολιτιστικά θέματαΠολιτιστικά θέματα
Πολιτιστικά θέματα
 
επιστολη
επιστοληεπιστολη
επιστολη
 
Παρουσίαση δικτύου Πολύγυρος
Παρουσίαση δικτύου Πολύγυρος Παρουσίαση δικτύου Πολύγυρος
Παρουσίαση δικτύου Πολύγυρος
 
C2εργασίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης γ 2
C2εργασίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  γ 2C2εργασίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  γ 2
C2εργασίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης γ 2
 
4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου Περιβαλλοντικό 2015-16 «Αειφορίας Συνέχεια: Οικο-λέγω,...
4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου Περιβαλλοντικό 2015-16 «Αειφορίας Συνέχεια: Οικο-λέγω,...4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου Περιβαλλοντικό 2015-16 «Αειφορίας Συνέχεια: Οικο-λέγω,...
4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου Περιβαλλοντικό 2015-16 «Αειφορίας Συνέχεια: Οικο-λέγω,...
 
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμα
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμαTο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμα
Tο σχολείο που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα στοχοθεσία πρόγραμμα
 
Σχεδιασμός Προγραμμάτων Π.Ε.
Σχεδιασμός Προγραμμάτων Π.Ε. Σχεδιασμός Προγραμμάτων Π.Ε.
Σχεδιασμός Προγραμμάτων Π.Ε.
 
Climate action
Climate actionClimate action
Climate action
 
Πράκτορες του πλανήτη
Πράκτορες του πλανήτηΠράκτορες του πλανήτη
Πράκτορες του πλανήτη
 
γενικοσ απολογισμοσ
γενικοσ απολογισμοσγενικοσ απολογισμοσ
γενικοσ απολογισμοσ
 
Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2011
Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2011Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2011
Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2011
 

More from 3gymtrip

3 wortgitter
3 wortgitter3 wortgitter
3 wortgitter
3gymtrip
 
2 unser schulalltag
2 unser schulalltag2 unser schulalltag
2 unser schulalltag3gymtrip
 
1 unsere schule
1 unsere schule1 unsere schule
1 unsere schule3gymtrip
 
4 interiews
4 interiews4 interiews
4 interiews3gymtrip
 
Tρίπολη
TρίποληTρίπολη
Tρίπολη3gymtrip
 
Γιατί να επισκεφθώ την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την ΤρίποληΓιατί να επισκεφθώ την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την Τρίπολη3gymtrip
 
Τουριστικά αξιοθέατα Τρίπολης
Τουριστικά αξιοθέατα ΤρίποληςΤουριστικά αξιοθέατα Τρίπολης
Τουριστικά αξιοθέατα Τρίπολης3gymtrip
 
Γιατί να επισκεφθεί κάποιος την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθεί κάποιος την ΤρίποληΓιατί να επισκεφθεί κάποιος την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθεί κάποιος την Τρίπολη3gymtrip
 
Παρουσιάζοντας την πόλη μου Τρίπολη
Παρουσιάζοντας την πόλη μου ΤρίποληΠαρουσιάζοντας την πόλη μου Τρίπολη
Παρουσιάζοντας την πόλη μου Τρίπολη3gymtrip
 
Αξιοθέατα τριπολης
Αξιοθέατα τριποληςΑξιοθέατα τριπολης
Αξιοθέατα τριπολης3gymtrip
 
Τρίιπολη
ΤρίιποληΤρίιπολη
Τρίιπολη3gymtrip
 
Γιατί να επισκεφθώ την τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την τρίποληΓιατί να επισκεφθώ την τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την τρίπολη3gymtrip
 
Τρίπολη
ΤρίποληΤρίπολη
Τρίπολη3gymtrip
 
Τρίπολη
ΤρίποληΤρίπολη
Τρίπολη3gymtrip
 
Γιατί να επισκεφθώ την τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την τρίποληΓιατί να επισκεφθώ την τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την τρίπολη3gymtrip
 
Γιατί να επισκεφθείτε την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθείτε την ΤρίποληΓιατί να επισκεφθείτε την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθείτε την Τρίπολη3gymtrip
 
Τρίπολη
ΤρίποληΤρίπολη
Τρίπολη3gymtrip
 
Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειαςΜη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας3gymtrip
 
Ανακύκλωση
ΑνακύκλωσηΑνακύκλωση
Ανακύκλωση3gymtrip
 
Νέο Λύκειο
Νέο ΛύκειοΝέο Λύκειο
Νέο Λύκειο3gymtrip
 

More from 3gymtrip (20)

3 wortgitter
3 wortgitter3 wortgitter
3 wortgitter
 
2 unser schulalltag
2 unser schulalltag2 unser schulalltag
2 unser schulalltag
 
1 unsere schule
1 unsere schule1 unsere schule
1 unsere schule
 
4 interiews
4 interiews4 interiews
4 interiews
 
Tρίπολη
TρίποληTρίπολη
Tρίπολη
 
Γιατί να επισκεφθώ την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την ΤρίποληΓιατί να επισκεφθώ την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την Τρίπολη
 
Τουριστικά αξιοθέατα Τρίπολης
Τουριστικά αξιοθέατα ΤρίποληςΤουριστικά αξιοθέατα Τρίπολης
Τουριστικά αξιοθέατα Τρίπολης
 
Γιατί να επισκεφθεί κάποιος την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθεί κάποιος την ΤρίποληΓιατί να επισκεφθεί κάποιος την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθεί κάποιος την Τρίπολη
 
Παρουσιάζοντας την πόλη μου Τρίπολη
Παρουσιάζοντας την πόλη μου ΤρίποληΠαρουσιάζοντας την πόλη μου Τρίπολη
Παρουσιάζοντας την πόλη μου Τρίπολη
 
Αξιοθέατα τριπολης
Αξιοθέατα τριποληςΑξιοθέατα τριπολης
Αξιοθέατα τριπολης
 
Τρίιπολη
ΤρίιποληΤρίιπολη
Τρίιπολη
 
Γιατί να επισκεφθώ την τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την τρίποληΓιατί να επισκεφθώ την τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την τρίπολη
 
Τρίπολη
ΤρίποληΤρίπολη
Τρίπολη
 
Τρίπολη
ΤρίποληΤρίπολη
Τρίπολη
 
Γιατί να επισκεφθώ την τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την τρίποληΓιατί να επισκεφθώ την τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την τρίπολη
 
Γιατί να επισκεφθείτε την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθείτε την ΤρίποληΓιατί να επισκεφθείτε την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθείτε την Τρίπολη
 
Τρίπολη
ΤρίποληΤρίπολη
Τρίπολη
 
Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειαςΜη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 
Ανακύκλωση
ΑνακύκλωσηΑνακύκλωση
Ανακύκλωση
 
Νέο Λύκειο
Νέο ΛύκειοΝέο Λύκειο
Νέο Λύκειο
 

Recently uploaded

Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdfGreen Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
oureilidouan
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
nikzoit
 
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
earkouli
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
nikzoit
 
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ-11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ-11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ-11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ-11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
marscord
 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ssuser503807
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
nikzoit
 
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
Fotini Razakou
 
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - ΑφίσαIndependence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Tassos Karampinis
 
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdfBeige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
oureilidouan
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
nikzoit
 
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία ΠροσανατολισμούΟι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Newsroom8
 
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdfBlue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
oureilidouan
 
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Newsroom8
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
nikzoit
 

Recently uploaded (20)

Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdfGreen Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
 
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
 
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ-11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ-11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ-11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ-11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
 
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
 
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
 
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - ΑφίσαIndependence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
Independence day - Araw ng Kalayaan (09/06/2024). Πρόσκληση - Αφίσα
 
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdfBeige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
 
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία ΠροσανατολισμούΟι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
 
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdfBlue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
 
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
 

Τελική παρουσίαση αειφόρο

 • 2. Από τις Θετικές Επιστήμες... «Η αειφόρος ανάπτυξη είναι ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να μειώνει την ικανότητα των μελλοντικών γενιών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες». World Commission on Environment & Development
 • 3. ...στην Εκπαίδευση "Εργαζόμαστε για ένα σχολείο-περιπέτεια, ένα σχολείο που πάει μπροστά, που δεν φοβάται να διακινδυνεύει, που απορρίπτει τη στασιμότητα. Είναι ένα σχολείο που σκέφτεται, συμμετέχει, δημιουργεί, μιλά, αγαπά, φαντάζεται, αγκαλιάζει με πάθος και λέει ΝΑΙ στη ζωή. Δεν είναι ένα σχολείο που σιωπά και παραιτείται..." Πάουλο Φρέϊρε
 • 4. Ο θεσμός Βραβείο Αειφόρου Σχολείου Το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου τελεί υπό την αιγίδα των:
 • 5. 3ο Γυμνάσιο Τρίπολης & Βραβείο Αειφόρου Σχολείου Η εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα του 3ου Γυμνασίου Τρίπολης αποφάσισε τον Οκτώβριο του 2012 να εργαστεί με κοινό στόχο, όχι ένα βραβείο, αλλά την επιβράβευση μιας συνολικής υπεύθυνης προσπάθειας αλληλοπροστασίας και αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο σχολείο & το περιβάλλον, την κοινωνία & το σχολείο, το παρόν & το μέλλον.
 • 6. Μια ολιστική προσέγγιση Οι ποικίλες δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Αειφόρου Σχολείου εμπίπτουν σε τρεις γενικούς τομείς
 • 7. Η διαδικασία συμμετοχής  Εγγραφή  Συντονιστική Επιτροπή  Σχέδιο Δράσης  Ομάδες Δράσης
 • 8. Η συντονιστική επιτροπή Διευθύντρια 3ου Γυμνασίου Τρίπολης Σοφία Καλδή Υποδιευθύντρια 3ου Γυμνασίου Τρίπολης Ελένη Τζανή Εκπρόσωποι του εκπαιδευτικού προσωπικού Μαρία Δελή, Δέσποινα-Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου Εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων Νικόλαος Καραμήτος, Κωνσταντίνα Σμυρνιώτη, Θεοχάρης Νάτσης Εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Κωνσταντίνα Δαρδαβέση, Γκέλυ Λαμπροπούλου Εκπρόσωποι του βοηθητικού προσωπικού Παναγιώτης Αναστασόπουλος, Παναγιώτα Μωστόγιαννη Υπεύθυνος σχολικού κυλικείου Παναγιώτα Βρύνιου
 • 9. Ομάδες Δράσης ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Αριθμός μαθητών/-ριών Ομάδα δημοκρατίας & κοινωνικής ευθύνης Νικόλαος Γαλάνης, Θεόδωρος Καβουρίνος, Ιωάννης Καρούντζος, Χαραλαμπία Κωστόγιαννη 48 Ομάδα εξοικονόμησης ενέργειας Μαρία Κατσαρού, Ελένη Κορολή, Δημήτριος Ματζουράνης 12 Ομάδα κήπου Ιωάννης Αρμόνης, Νίκη Ζάβου, Φανή Μαντζάνα 52 Ομάδα συνεργασίας & αισθητικής παρέμβασης Δημήτριος Αδαμόπουλος, Δήμητρα Γεωργοπούλου, Βασίλειος Νάστος 55 Ομάδα ενημέρωσης & προβολής Βασιλική Βλάχου, Αντωνία Καραλιά, Ελένη Τζανή, Ελισάβετ Χαμεζοπούλου 28
 • 10. Σχέδιο Δράσης ΣΤΟΧΟΣ Συμμετοχικότητα, ενημέρωση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες & την ασφαλή τους χρήση για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΔΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη & ημερίδα με θέμα την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο Δεκέμβριος 2012
 • 12. Περιβαλλοντικοί Δείκτες Ο2 &Ο3 Βάρος ανακυκλώσιμων υλικών ανά μαθητή Μ.Ο. 20 kg/ μήνα + πλαστικά μπουκάλια Χρ. Δέντρου + καπάκια + Πλαστικά μουκάλια απορρυπαντικών 216,7 kg / 271 μαθ. = 0,8 kg Βάρος Μ.Ο. 125 kg/ μήνα / 304 μαθ & εκπ = απορ2,468 kg ριμάτων ανά μαθητή
 • 13. Περιβαλλοντικός Δείκτης Ο4 Βάρος φωτοτυπικού χαρτιού ανά μαθητή& εκπαιδευτικό 1/11/2012: είχαμε 15.000 φύλλα Δεκ. 2012: 27.500 φύλλα από Δήμο Τρίπολης 23/2/2013: 12.500 φύλλα (αγορά) 15/5/2013: υπόλοιπο 18.626 φύλλα Παραστατικά Αγοράς Σύνολο κατανάλωσης 36.374 φύλλα / 304 μαθ&εκπ = Αρχείο καταμέτρησης 119,65 φύλλα χαρτιού Ημερολόγιο Δ/ντριας
 • 14. Περιβαλλοντικός Δείκτης Ο5 Κατανάλωση κυβικών μέτρων νερού ανά μαθητή & εκπαιδευτικό *κοινό υδρόμετρο με το 3ο ΓΕΛ Τρίπολης ** χαλασμένο υδρόμετρο έως τέλος Φεβρουαρίου 1/3/2013: 33 κυβ.μ. 15/5/2013: 395 κυβ.μ. ⇒181 κυβ.μ. ανά μήνα x 5.5 μήνες = ⇒ 995,5 κυβ.μ./650 μαθ&εκπ Γυμν.&Λυκ. =1,53 m3/ άτομο
 • 15. Περιβαλλοντικοί Δείκτες Ο7 &Ο11 *1/5 του πετρελαίου&ηλεκτρικού ρεύματος καταναλώνεται για αίθουσες του 3ου ΓΕΛ Τρίπολης Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ανά μαθητή & εκπαιδευτικό Κατανάλωση πετρελαίου ανά μαθητή & εκπαιδευτικό 1/11/2012: 15.151,6 kwh 30/11/2012: 17.457 kwh 9/1/2013: 20.796,1 kwh 31/1/2013: 22.957,7 kwh 1/3/2013: 25.696,8 kwh 15/5/2013: 30.405,3 kwh Υπόλοιπο από 2011-2012: 100 λίτρα 13/11/2013: 500 λίτρα 6/12/2013: 500 λίτρα 19/12/2013: 500 λίτρα 10/1/2013: 500 λίτρα 22/1/2013: 1000 λίτρα 11/2/2013: 1000 λίτρα 4/3/2013: 1000 λίτρα 21/3/2013: 700 λίτρα Υπόλοιπο από 2012-2013: 300 λίτρα Σύνολο 15.253,7 kwh – 1/5 (δηλ 3.050,74 kwh) = 14.942,96 kwh / 304 μαθ&εκπ= 49 kwh/ άτομο Σύνολο 5.500 λίτρα – 1/5 (1.100 λίτρα) = 4.400 λίτρα/ 304 μαθ&εκπ = 14,5 λίτρα/ άτομο
 • 16. Περιβαλλοντικός Δείκτης Ο9 Βάρος ανακύκλωσης Μπαταριών, Ηλεκτρονικών & Ηλεκτρικών συσκευών ανά μαθητή Μπαταρίες 14 kg / 271 μαθητές = 0,0516 k Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές συσκευές
 • 18. Κοινωνικοί δείκτες Κ2, Κ3 80% 60% 70% 50% 60% 40% 50% 30% 40% 20% 30% 20% 10% 0% 10% Ενεργός συμμετοχή 0% Εκπαιδευτικοί Ενεργός συμετοχή Μαθητές
 • 19. Κοινωνικοί δείκτες Κ4 & Κ5 Ωρες σεμιναρίων που παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί 352 ώρες / 33 εκπ. 11 ώρες Ωρες σεμιναρίων που παρακολούθησε η Διευθύντρια 8 ώρες
 • 20. Κοινωνικός δείκτης Κ11      19/9/12: Λαμπαδιδρομία Αιμοδοσίας (Γ1) 24/10/12: Αντικαρκινικός Έρανος (Γ3) 7/12/12: Αντικαρκινικός Έρανος (Β1) Δεκ. 2012: Συλλογή τροφίμων για «Χαμόγελο του Παιδιού» (κ. Καρούντζος) 21/12/2012: Χριστουγεννιάτικο Παζάρι για την ενίσχυση του «Χαμόγελου του Παιδιού» (κ. Αντωνοπούλου) Αρ. Κοινωνικών & Περιβαλλοντικών Εθελοντικών Δράσεων
 • 21. Κοινωνικός δείκτης Κ12        10/12/2012: Ενημέρωση για το ασφαλές διαδίκτυο (κ. Μιχας- κ.Ντέμος κ.Τσομπανιδου-2 ωρες) 13/12/2012: Τηλεδιάσκεψη για το ασφαλές διαδίκτυο (κ. Σφακιανάκης – 2 ώρες) 8/2/2013: Πρόγραμμα «Αριάδνη- Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο» (κ. Καψιμάλη, κ. Μπαλή-2 ώρες) 16/3/2013: Cyber-bullying (κ. Μίχας, κ. Ντέμος - 2 ωρες) 3/4/2013: Μετάβαση από το δημοτικό στο Γυμνάσιο (κ. Δημητρέλη, ΚΕΣΥΠ - 2 ώρες) 22/4/2013: Ερευνα από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2 ώρες) 15/5/2013: Ενημέρωση από ΚΕΣΥΠ (κ. Δημητρέλη - 2 ώρες) Ωρες συνεργασίας - διδασκαλίας με ειδικούς οι οποίοι επισκέφτηκαν το σχολείο για να ενημερώσουν για θέματα αειφορίας ή θέματα εκπαιδευτικού προβληματισμού
 • 22. Κοινωνικοί δείκτες Κ14 & Κ15 Ποσοστό γονέων που ψήφισαν κατά τις τελευταίες εκλογές Ψήφισαν 92 σε σύνολο περίπου 525 γονέων = 18% Αρ. επικέψεων στην ιστοσελίδα http://3gym-tripol.ark.sch.gr 12.825
 • 23. Παιδαγωγικός δείκτης Π1 Θέματα αειφορίας που παρουσιάστηκαν στα πλαίσια των μαθημάτων 212 ώρες/ 11.760 = 2% [12 τμήματα x 35 ώρες x 28 εβδομάδες = 11.760ώρες]
 • 24. Παιδαγωγικοί δείκτες Π2&Π3 Ωρες μαθημάτων με ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ή άλλες καινοτόμες διδακτικές μεθόδους 583 ώρες / 11760 = Ωρες διδασκαλίας με τη χρήση τεχνολογικών εποπτικών μέσων 532 ώρες / 11760 = 5% 5%
 • 25. Παιδαγωγικοί δείκτες Π7&Π8  Αρ. μαθητών στους οποίους επιβλήθηκαν ποινές (εκτός παρατήρησης, επίπληξης, ωριαίας αποβολής) 25 / 271 μαθ. = 9%  Αρ. μαθητών που εγκατέλειψαν το σχολείο έως 31/10/2012 0
 • 26. Παιδαγωγικός δείκτης Π6 Εγκεκριμένα προγραμμάτα σχολικών δραστηριοτήτων Διαγωνισμοί •Βραβείο Αειφόρου Σχολείου •«Η ελληνική παράδοση θεμέλιο για την αειφορία (Ν. Γαλάνης, Μ. Κατσαρού, Β. Νάστος – Γ1) •«Συμβατική & βιολογική καλλιέργεια» (Ελ. Κορολή, Γ. Μπίσσια – Β1, Β2, Β3, Β4) •«Οι πλατείες της πόλης μας: Από το παρελθόν στο παρόν» (Σ. Καλδή, Β. Βλάχου – Γ4) •«Κτίσματα & αρχιτεκτονικά μνημεία: Εικόνες της πόλης μας» (Δ.-Αλ. Κωνσταντινίδου, Ε. Τζανή – Γ2, Γ3) •«Αμύνομαι απέναντι στις απειλές του διαδικτύου» (Δ. Γεωργοπούλου, Ελ. Μελή – Α1, Α2, Α3, Α4) •«Σχολικός εκφοβισμός: Αίτια, τρόποι αντιμετώπισης» (Αντ. Καραλιά – Γ1) •«Ηθη, έθιμα & παραδόσεις του Ελληνικού λαού» (Ν. Γαλάνης, Μ. Δελή, Κ. Μαρκόγιαννης, Β. Νάστος – Α1, Α4, Β1, Β2) •«Action Aid: Σχολεία υπερασπιστές των παιδιών» (Ν. Γαλάνης – Β1) •«UNICEF: Τα δικαιώματα των παιδιών» (Ν. Γαλάνης – Β3, Β4) •«Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων: Υπό τη σκιά ενός στελέχους» (Ν. Γαλάνης – Γ2) •«Teach Two: Βιοκλιματικά Σχολικά Κτίρια» (Ν. Γαλάνης) •«Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο» (Ελ. Τζανή, Θ. Καβουρίνος, Ελ. Χαμεζοπούλου) •Μαθηματικών «Θαλής» •Μαθηματικών «Ευκλείδης» •Αστρονομίας •“Doodle 4 Google”
 • 27. Παιδαγωγικός δείκτης Π5: Αριθμός εκδηλώσεων με την ενεργό συμμετοχή & συνεργασία μαθητών – εκπαιδευτικών με ακροατήριο μαθητές, γονείς ή μέλη της τοπικής κοινότητας (χωρίς τη συμμετοχή ειδικών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ : μια αναπάντεχη ευκαιρία για την αλλαγή των διατροφικών & καταναλωτικών συνηθειών Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 Επιμελητήριο Αρκαδίας
 • 28. 16/12/12 «Ασφαλές Διαδίκτυο» Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο (συμμετοχή μαθητών της ομάδας κοινωνικής ευθύνης στην ομιλία του κ. Σφακιανάκη)
 • 29. 21/12/12 Κατασκευές μαθητών & Χριστουγεννιάτικο Παζάρι (υπεύθυνος κ. Νάστος)
 • 30. «Ημέρα δράσεων κατά της σχολικής βίας» 6/3/2013 3ο Γυμνάσιο, όλοι οι διδάσκοντες
 • 32. 15/4/13 Φιλοτεχνικός Ομιλος Απρίλιος 2013 (3ο Γυμνάσιο, υπεύθυνη κ. Γεωργοπούλου)
 • 33.
 • 34. 16/5/13 Τελικός αγώνας μπάσκετ “3 on 3” (3ο Γυμνάσιο, υπεύθυνες καθηγήτριες κ. Κατσαρού, κ. Δελή)
 • 35. Η διευθύντρια, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθήτριες & οι μαθητές του 3ου Γυμνασίου Τρίπολης σας προσκαλούν σε μια Περιήγηση στις Εικόνες της Τρίπολης Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 7 μ.μ. Αίθουσα Εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Αρκαδίας 25ης Μαρτίου & Πανός 21, Τρίπολη «Περιήγηση στις εικόνες της Τρίπολης» Επιμελητήριο Αρκαδίας, 14 Ιουνίου 2013 (κ. Τζανή, κ. Γαλάνης, κ. Νάστος, κ. Κωνσταντινίδου)