SlideShare a Scribd company logo
KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
TRONG CƠ SỞ Y TẾ
BSCKII. Xa Thị Minh Hoa -
TK KSNK- BV PHỤ SẢN HN
MỤC TIÊU BÀI HỌC
2. Tầm quan trọng của KSNK trong bệnh viện
1. Định nghĩa NKBV, chu trình lây truyền, hậu quả NKBV
3. Các biện pháp phòng ngừa NKBV và Phòng chống dịch
bệnh
4.Thực hành đúng quy định , quy trình KSNK
 Định nghĩa:
NKBV là những NK liên quan tới chăm sóc y tế, xảy ra
trong thời gian NB nằm điều trị tại viện. NKBV thường
xuất hiện sau 02 ngày nhập viện và không hiện diện cũng
như không ở giai đoạn ủ bệnh tại thời điểm nhập viện.
 Giám sát NKBV : là quá trình thu thập, phân tích, diễn
giải các dữ liệu NKBV một cách hệ thống , liên tục và
thông báo kịp thời kết quả tới những người liên quan,
để đưa ra gp can thiệp kịp thời làm giảm, ngăn ngừa
NKBV
NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN LÀ GÌ?
Chu trình lây truyền NKBV
BN sang BN
BN truyền
bênh
sang
NVYT
NVYT
đến
BN
Dụng cụ,
Đồ vải,
Môi trường,
Tay NVYT
NK từ ngoài vào
NK chéo qua PT/vật trung gian
Tự NK
oGiảm uy tín của
HẬU QUẢ CỦA NHIỄM KHUẨN BV
Tăng chi phí ĐT
oTăng biến chứng.
o Kéo dài thời gian ĐT
oTăng kháng thuốc
oTăng tử vong
Giảm uy tín của
Thầy thuốc, BV
www.themegallery.com
VAI TRÒ CỦA KSNK TRONG CSYT
MỤC ĐÍCH
 Giảm thiểu nguy cơ
lây nhiễm VSV và
phòng chống dịch
bệnh.
 Nâng cao chất lượng
KCB.
 An toàn cho NB,
NVYT và cộng đồng.
KSNK BỆNH VIỆN
là việc xây dựng,
triển khai và giám sát
thực hiện các quy
định, hướng dẫn, quy
trình chuyên môn về
KSNK
CĂN CỨ PHÁP LÝ
 TT16/2018-TT-BYT ngày 20/7/2018, QĐ về Công tác KSNK trong
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 QĐ 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 QĐ về việc phê duyệt các HD
KSNK.
 QĐ 4290/QĐ-BYT ngày 15/10/2015 Quyết định về việc ban hành
Hướng dẫn vệ sinh môi trường bề mặt khu Phẫu thuật.
 QĐ 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 Quyết định về việc phê duyệt
Hướng dẫn KSNK trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 TT20/2021-TT-BYT ngày 26/11/2021 QĐ về QLCT YT trong khuôn
viên CSYT.
 QĐ 5631/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 về việc ban hành tài liệu” HD
thực hiện Quản lý SD kháng sinh trong BV.
 QĐ 708/QĐ –BYT ngày 2/3/2015 QĐ ban hành TL Hướng dẫn sử
dụng kháng sinh.
THÔNG TƯ SỐ 16/2018/TT-BYT
QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
TRONG CÁC CƠ SỞ KBCB
 Trách nhiệm thực hiện
 Người đứng đầu cơ sở KBCB
 NVYT, giáo viên, học viên thực tập: tuân thủ các quy định về
KSNK, đặc biệt khi thực hiện các kỹ thuật xâm lấn.
 NB, người nhà NB
 Các trường có đào tạo ngành học thuộc khối ngành sức khỏe
Ban hành ngày 20 tháng 7 năm 2018
Chương II (từ điều 3-15):
Các biện pháp KSNK trong cơ sở KBCB
1. Xây dựng, phổ biến các hướng dẫn, quy định, quy trình, kế
hoạch KSNK.
2. Giám sát NKBV và các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gây dịch.
3. Giám sát tuân thủ thực hành KSNK
4. Vệ sinh tay (VST)
5. PNC, PN dựa theo đường LT và SD PTPHCN
6. Quản lý và xử lý thiết bị, dụng cụ y tế (DCYT)
7. Quản lý và xử lý đồ vải y tế
8. Quản lý chất thải y tế
9. Vệ sinh môi trường (VSMT) bệnh viện
10. An toàn thực phẩm (ATTP)
11. Phòng ngừa và xử trí phơi nhiễm vi sinh vật (VSV)
12. Phòng chống dịch bệnh
13. Quản lý hóa chất, vật tư dùng trong KSNK.
CÁC BIỆN PHÁP KSNK
TRONG CƠ SỞ KB-CB
BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM
11/1/2023
DỰ án USAID IMPACT MED Alliance - DỰ án
HỖ trỢ Ứng phó vỚi dỊch COVID-19
Tiếp xúc: Trực tiếp,
gián tiếp
Giọt bắn
(> 5mcm)
Không khí
(< 5mcm
PHÒNG NGỪA THEO ĐƯỜNG
LÂY TRUYỀN
PHÒNG NGỪA CHUẨN
Máu và
dịch tiết
NB
GiẢI PHÁP LÀM GiẢM NKBV- AN TOÀN NB
NVYT
KT tuân thủ
thực hành -
QT /QT KSNK
Cách ly tiếp
xúc NB NK
SD
kháng sinh
hợp lý
Quản lý
TN- ĐT NK
THAI PHỤ
Đảm bảo
vệ sinh
bề mặt
Tuân thủ
VST
Sự lây nhiễm từ người này hay vật này qua
người khác hay vật khác
•Là sự hiện diện của VSV gây bệnh đối với cơ thể, dẫn tới
phản ứng TB, tổ chức hoặc toàn thân = HC nhiễm khuẩn
Nhiễm khuẩn
MỘT SỐ KHÁI NIỆM
Lây nhiễm
chéo
Khử khuẩn
Phương pháp diệt được hầu hết dạng sống của
VSV, nhưng không diệt được Nha bào
Phương pháp diệt được tất cả dạng sống của VSV,
bao gồm cả nha bào
Tiệt khuẩn
TUÂN THỦ THỰC HÀNH KSNK
TRONG BV
1 - Thực hiện đúng quy định các biện
pháp phòng ngừa chuẩn
2 - Phòng ngừa theo đường lây truyền
( Tiếp xúc, giọt bắn, không khí)
3. Tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật
chuyên môn, quy định/ quy trình KSNK
16
THỰC HiỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ KSNK
Khi ra, vào phòng mổ
Khi ra vào phòng đẻ, thủ thuật
Khi thăm khám, chăm sóc NB
MỘT SỐ LỖI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KSNK
TẠI SAO PHẢI VỆ SINH TAY ?
1. TUÂN THỦ VỆ SINH BÀN TAY
QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VSBT
TRONG SẢN PHỤ KHOA
TT NỘI DUNG VSBT
THƯỜNG
QUY
VSBT
NGOẠI
KHOA
1 - Khám thai, khám PK, siêu âm…
- Chăm sóc NB, tiêm truyền,
- Thay băng, cắt chỉ , lấy máu XN…
x
2 Thủ thuật:
- Nạo hút thai, đặt vòng, Chích Abcer, Cấy
que TT, Đỡ đẻ, KSTC, bóc rau…
- Chọc ối, chuyển phôi, giảm thiểu phôi,
IUI, TTON, Gây tê Tuỷ sống, Đặt NKQ,
Catheter TMTT..
x
3 Phẫu thuật Sản khoa, phụ khoa. x
Rửa tay đúng quy trình kỹ thuật có thể làm giảm 50% nhiễm khuẩn BV
VỆ SINH TAY NGOẠI KHOA
Phương pháp 1 Phương pháp 2:
VST ngoại khoa bằng
xà phòng khử khuẩn
VST ngoại khoa bằng dung
dịch VST chứa cồn.
(Ban hành theo Quyết định số 3916/QĐ-BYT
ngày 28/8/2017)
- Dung dịch XP khử khuẩn (CHX4% hoặc iodine)
- Dung dịch xà phòng thường
- Dung dịch VST chứa cồn
- Bàn chải vô khuẩn
- Khăn tiệt khuẩn
- Nước vô khuẩn
Phương tiện VST ngoại khoa
- Đúng nguyên tắc vô khuẩn
- Đúng quy trình, đủ thời gian rửa tay
- Tránh tái ô nhiễm sau VST ngoại khoa
- Mặc quần áo khu phẫu thuật, tháo bỏ đồ trang sức trên
tay, đội mũ, mang khẩu trang trước khi rửa tay.
CẦN ĐẢM BẢO
QUY TRÌNH VST NGOẠI KHOA (BYT-2017)
QUY TRÌNH VST NGOẠI KHOA
Phương pháp VST ngoại khoa bằng xà phòng KK
Đánh kẽ móng tay
- Làm ướt bàn tay tới khuỷu tay
- Lấy 3-5 ml dd khử khuẩn vào lòng bàn tay
- Cọ sạch kẽ móng tay bằng bàn chải trong 30 giây
Rửa tay lần 1
- 3-5 ml dd khử khuẩn vào lòng bàn tay
- Chà bàn tay như rửa tay thường quy, sau đó
chà cổ tay tới cẳng tay, khuỷu tay trong 1 phút
30 giây
- Tráng tay dưới vòi nước theo trình tự từ đầu
ngón tay tới khuỷu tay, loại bỏ hoàn toàn dd xà
phòng trên tay
1
2
QUY TRÌNH VST NGOẠI KHOA
Phương pháp VST ngoại khoa bằng xà phòng KK
Rửa tay lần 2
- Tương tự như rửa tay lần 1
Làm khô tay:
Làm khô toàn bộ bàn tay, cổ tay, cẳng tay bằng
khăn vô khuẩn dùng 1 lần
3
4
Mặc áo phẫu thuật, mang găng
Tránh không để ô nhiễm bàn tay trong quá
trình thực hiện
5
QUY TRÌNH VST NGOẠI KHOA
VST ngoại khoa bằng dung dịch VST chứa cồn
Rửa tay bằng xà phòng KK (1 phút)
- Làm ướt bàn tay tới khuỷu tay
- Lấy 3-5 ml dd xà phòng thường vào lòng
bàn tay
- Chà tay như quy trình VST thường quy,
sau đó chà cổ tay, cẳng tay lên tới
khuỷu tay
- Rửa tay dưới vòi nước, bàn tay luôn
hướng lên trên
- Lau khô tay bằng khăn tiệt khuẩn hoặc
khăn giấy dùng một lần theo trình tự từ
bàn tay bên khuỷu tay
1
QUY TRÌNH VST NGOẠI KHOA
VST ngoại khoa bằng dung dịch VST chứa cồn
Chà tay bằng dung dịch VST chứa cồn (3 phút)
2.1. Lấy 3-5ml dung dịch VST chứa cồn vào lòng bàn
tay TRÁI, nhúng 5 đầu ngón tay PHẢI ngập trong cồn
trong 5 giây, chà cổ tay, cẳng tay tới khuỷu tay của tay
phải cho tới khi tay khô.
2.2. Lấy tiếp 3-5ml dung dịch VST chứa cồn vào lòng
bàn tay PHẢI , nhúng 5 đầu ngón tay TRÁI ngập trong
cồn trong 5 giây, chà cổ tay, cẳng tay tới khuỷu tay của
tay trái cho tới khi tay khô.
2.3. Lấy tiếp 3-5ml dung dịch VST chứa cồn, nhúng 5
đầu ngón tay ngập trong cồn trong 5 giây, chà bàn tay
như quy trình VST thường quy cho tới khi tay khô.
2.4;2.5;2.6: LẶP LẠI CÁC THAO TÁC TRÊN
như 2.1;2.2;2.3
2
 Không sử dụng bàn chải để chà lên da bàn tay tới khuỷu
tay. Chỉ đánh kẽ móng tay với ca phẫu thuật đầu tiên
trong ngày.
 Không sử dụng máy sấy tay để làm khô tay.
 Không khử khuẩn tay bằng cách ngâm tay vào chậu
dung dịch cồn KK.
 Với những ca phẫu thuật, thủ thuật kế tiếp thực hiện tại
cùng khu PT thì chỉ cần thay găng và thực hiện các
bước chà tay bằng dung dịch VST chứa cồn trong qui
trình VST ngoại khoa.
Một số lưu ý trong VST ngoại khoa
2.THỰC HIỆN QUI TẮC VỆ SINH HÔ HẤP
 Che miệng mũi bằng
khăn giấy
 Mang khẩu trang ngoại
khoa
 Rửa tay ngay sau khi
tiếp xúc với chất tiết
 Đứng hay ngồi cách xa
người khác khoảng 1
mét
31
3. SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN PHCN
THÍCH HỢP , ĐÚNG CÁCH
NGUYÊN TẮC
SỬ DỤNG CÁC
PTPHCN
Loại bỏ và thay thế
PTPHCN khi phát
hiện hỏng hoặc rách
- Mặc và cởi bỏ PTPH
đúng quy trình.
- VSBT ngay sau đó
Luôn thực hiện vệ
sinh tay, mặc dù có
sử dụng PTPHCN
Tùy theo thao tác
chăm sóc, điều trị và
nguy cơ PN mà sử
dụng PHCN phù hợp
CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG GĂNG TAY
Găng vô khuẩn Găng sạch Găng vệ sinh
- Phẫu thuật. - Khi nguy cơ tiếp xúc với
máu/dịch cơ thể của NB
- Làm vệ sinh.
Tiếp xúc với máu dịch của
NB
- Thủ thuật xâm lấn…
- Tiểu phẫu: Thay băng, cắt
chỉ…
- Khi tiếp xúc với dụng cụ y
tế nhiễm khuẩn
- Thu gom chất thải.
- Thu gom đồ vải
- Các chăm sóc đặc biệt:
Sơ sinh non tháng,
Người SGMD…
- Khi chăm sóc mà Da tay
NVYT không lành lặn
- Xử lý dụng cụ y tế,
- Xử lý dụng cụ xét nghiệm
NHỮNG ĐiỀU CẦN LƯU Ý
KHI SỬ DỤNG GĂNG TAY
Không cần mang găng trong các chăm sóc thông thường
2
Thay găng sau mỗi thủ thuật trên mỗi NB,
khi tiếp xúc với dịch cơ thể, chất thải chứa mật độ
vi sinh vật cao ( phân, dịch dẫn lưu)
4
Mang găng không thay thế rửa tay. VST trước khi đi găng
và sau khi tháo găng
5
Không sử dụng một đôi găng tay để chăm sóc cho ≥ 2NB
1
Không rửa / chà sát găng bằng cồn
3
34
Quy trình
MANG găng tay
1
3a 3b 4a
4b 5a 5b
2
7
Quy trình
THÁO găng tay
QUY TRÌNH
MẶC ÁO PHẪU THUẬT
4. XỬ TRÍ PHƠI NHIỄM NGHỀ NGHIỆP
36
 Khái niệm về Phơi nhiễm NN
:
“Người được coi là phơi nhiễm HIV
…..khi da hoặc niêm mạc tiếp xúc
trực tiếp với máu hoặc dịch của
người bị nhiễm”
(QĐ265/2003/QĐ-TTg,16/12/2003)
Do dụng cụ Do hoạt động
Kim tiêm 32%
Kim khâu da 19%
Kim bướm 12%
Lưỡi dao mổ 07%
Thông nòng 06%
Dụng cụ bộc lộ TM 03%
T/tác kim trên BN 26%
Thu gom chất thải 23%
Rửa dụng cụ 10%
Do va chạm… 10%
Tiêm TM 06%
Đậy nắp kim 06%
V/chuyển VS nhọn 05%
Lấy máu XN 05%
PHÂN LOẠI TAI NẠN RỦI RO
Nguồn: www.cdc.gov/sharpsafety/workbook.html
38
QUY TRÌNH XỬ TRÍ PHƠI NHIỄM: 7 BƯỚC
Bước 1. Xử trí vết thương tại chỗ
Bước 2. Báo cáo người phụ trách và lập biên bản
Bước 3. Đánh giá nguy cơ phơi nhiễm
Bước 4. Xác định tình trạng HIV, HbSAg của
nguồn gây phơi nhiễm
Bước 5. Xác định tình trạng HIV, HbSAg của
người bị phơi nhiễm
Bước 6.Tư vấn- Điều trị cho người bị phơi nhiễm
Bước 7. Theo dõi cho người bị phơi nhiễm
Báo cáo HĐ KSNK
5. QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ
TRONG KHUÔN VIÊN CƠ SỞ Y TẾ
QUY TRÌNH QUẢN LÝ CTYT
( TT20/2021 –TT BYT ngày 26/11/2021)
Thu gom
Vận chuyển
Trong CSYT
Lưu giữ
trong csyt
Phân loại
Vận chuyển
ngoài CSYT Tiêu huỷ
1
2
3
4
5
6
Nguyên tắc: Người làm phát sinh
ra CT phải phân loại CT ngay tại
nguồn và các túi/ thùng tương ứng
theo đúng quy định.
CT
RẮN
THÔNG
THƯỜNG
KHÍ
THẢI
CT
LỎNG
KHÔNG
NGUY
HẠI
NƯỚC
THẢI
YT
CT NGUY HẠI
KO LÂY NHIỄM
CT
Y TẾ
NGUY
HẠI
CT
LỎNG
KO
NGUY
HẠI
Chất thải rắn y tế Chất thải lỏng y tế Khí thải
CTTT
Tiêu
hủy
CTTT
Tái
chế
CT
NGUY
HẠI
KO
LÂY
NHIỄ
M
CT
LÂY
NHIỄ
M
NGUY
HẠI
1 2 3
PHÂN ĐỊNH CHẤT THẢI Y TẾ
( TT20/2021 –TT BYT ngày 26/11/2021)
PHÂN LOẠI – THU GOM
1. CHẤT THẢI
LÂY NHIỄM
2. CHẤT THẢI
NGUY HẠI
KHÔNG LÂY NHIỄM
3. CHẤT THẢI
THÔNG THƯỜNG
TIÊU HỦY TÁI CHẾ
TIÊU HỦY
TIÊU HỦY TIÊU HỦY
1. Lây nhiễm
Sắc nhọn
www.website.com
1. CHẤT THẢI LÂY NHIỄM NGUY HẠI
3. Lây nhiễm
nguy cơ cao
2. Lây nhiễm
ko Sắc nhọn
4. Chất thải
giải phẫu
( TT20/2021 –TT BYT ngày 26/11/2021
CT NGUY HẠI KHÔNG LÂY NHIỄM
HÓA
CHẤT
THẢI
BỎ
DƯỢC
PHẨM
THẢI
BỎ
vỏ
CHAI,
LỌ
ĐỰNG
HC,
THUỐC
GÂY
ĐỘC TB
TB YT
VỠ
HỎNG
CHỨA
Hg, Cd;
pin, ắc
quy,..
DD
RỬA
PHIM
XQ,
NƯỚC
THẢI
TỪ XN..
CTYT
KHÁC CÓ
TP NGUY
HẠI
Vượt
ngưỡng
CTNH
HOẶC
cảnh báo
từ
nhà SX
CHẤT THẢI RẮN
THÔNG THƯỜNG
Vỏ chai lọ đựng
thuốc , HC Ko
thuộc nhóm gây
độc TB, Ko có
cảnh báo NH
VỎ LỌ VX
(Ko phải
loại VX bất
hoạt/giảm độc
lực
Hóa chất thải bỏ Ko
có thành phần, TC
nguy hại vượt
ngưỡng CTNH
CT RẮN SH,
THÔNG
THƯỜNG
Bùn thải
KO
có TC nguy
hại
CTLN CTSN
SAU XỬ KHÔNG
LÝ ĐẠT LÂY
YC quy
chuẩn QG về
MT
NHIỄM, Ko
NH
CHẤT
THẢI
TÁI
CHẾ
QUY ĐỊNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN Y TẾ
(Theo TT 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021)
PHÂN
LOẠI
1.CHẤT THẢI NGUY HẠI LÂY NHIỄM 2. CHẤT THẢI
NGUY HẠI
KHÔNG LÂY
NHIỄM
3. CHẤT THẢI RẮN
THÔNG THƯỜNG
CHẤT THẢI LN
SẮC NHỌN
CHẤT THẢI LN
KHÔNG SẮC NHỌN
CHẤT THẢI NGUY CƠ
LÂY NHIỄM CAO
CHẤT THẢI
GIẢI PHẪU
CHẤT THẢI
TIÊU HỦY
CHẤT THẢI
TÁI CHẾ
MINH
HỌA
NỘI
DUNG
CHẤT
THẢI
Kim tiêm, đầu
nhọn dây truyền,
lưỡi dao mổ,..
-Các vật sắc nhọn
có dính máu và
VSV gây bệnh
Găng tay, khẩu trang,
bông gạc, sonde hút
nhớt, hút dịch, dây
truyền dính máu,
dịch chứa VSV gây
bệnh,
-Vỏ lọ văc xin thuộc
loại bất hoạt hoặc
giảm độc lực.
-Mẫu bệnh
phẩm, dụng cụ
đựng dính mẫu
BP thải bỏ từ
phòng ATSH cấp
II trở lên,
-Chất thải phát sinh từ
khu vực, khu lấy mẫu
XN bệnh TN nhóm A,B
Gồm Mô, bộ
phận cơ thể,
rau thai, tổ
chức nạo...
Hóa chất thải bỏ,
dược phẩm thải
bỏ , vỏ chai lọ
hoặc hóa chất
thuộc nhóm gây
độc TB hoặc chứa
TP nguy hại,
Pin, nhiệt kế thủy
ngân, ắc quy, mực
Chất thải phát
sinh trong hoạt
động hàng ngày
của BN, NVYT,
người nhà BN
(trừ khu cách ly)
-Chất thải ngoại
cảnh( Thức ăn,
túi nilon, lá
cây..)
-Vỏ chai nhựa,
thủy tinh, vỏ
lon nhôm,
vỏ chai truyền
dịch...
-Giấy báo bìa,
vật liệu kim loại
không chứa TP
nguy hại, lây
nhiễm
QUY
ĐỊNH
THU
GOM
THU GOM VÀO
THÙNG/HỘP
KHÁNG THỦNG
THU GOM VÀO THÙNG LÓT TÚI MÀU VÀNG
THU GOM VÀO
02 LẦN TÚI
MÀU VÀNG,
THU GOM VÀO
TÚI/THÙNG
MÀU ĐEN
THU GOM VÀO
TÚI/THÙNG
MÀU XANH
THU GOM VÀO
TÚI/THÙNG
MÀU TRẮNG
HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI - THU GOM
CHẤT THẢI LÂY NHIỄM
(Theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021)
BAO GỒM:
 CT LN sắc nhọn ( thu gom vào thùng kháng thủng )
 CTLN không sắc nhọn : Chất thải thấm, dính, chứa máu của cơ thể, chứa VSV
gây bệnh; Vỏ lọ vắc xin bất hoạt hoặc giảm động lực thải bỏ.
 CT nguy cơ lây nhiễm cao: bệnh phẩm, DC, lọ đựng bệnh phẩm thải bỏ từ
phòng XN; Chất thải từ khu vực cách ly.
 Chất thải giải phẫu: rau thai, tổ chức nạo, mô, bộ phận cơ thể người thải bỏ.
* PHÂN LOẠI VÀO THÙNG CÓ LÓT TÚI MÀU VÀNG.
* ĐẬY NẮP SAU KHI BỎ RÁC VÀO THÙNG.
HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI - THU GOM
CHẤT THẢI Y TẾ THÔNG THƯỜNG
(Theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021)
BAO GỒM:
- Chất thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày của con người, chất
thải ngoại cảnh (trừ chất thải sinh hoạt phòng cách ly)
- Vỏ chai, lọ đựng thuốc, hóa chất không thuộc nhóm gây độc tế bào, hoặc
không có cảnh báo nguy hại.
- Chất thải rắn thông thường khác.
* PHÂN LOẠI VÀO TÚI/ THÙNG MÀU XANH.
* ĐẬY NẮP SAU KHI BỎ RÁC VÀO THÙNG.
HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI - THU GOM
CHẤT THẢI NGUY HẠI KHÔNG LÂY NHIỄM
(Theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021)
BAO GỒM:
 HC thải bỏ, Dược phẩm thải bỏ có thành phần tính chất nguy hại vượt
ngưỡng CTNH hoặc có cảnh báo NH
 Vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc HC, các DC dính thuốc hoặc HC thuộc nhóm gây
độc TB hoặc có cảnh báo NH.
 Thiết bị YT bị vỡ, hỏng, thải bỏ có chứa Hg, cadimi (Cd); pin, ắc quy, mực in,
 DD rửa phim X- Quang, nước thải từ thiết bị XN.
 Chất thải nguy hại khác.
* PHÂN LOẠI VÀO THÙNG CÓ LÓT TÚI MÀU ĐEN
* ĐẬY NẮP SAU KHI BỎ RÁC VÀO THÙNG.
HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI - THU GOM
CHẤT THẢI TÁI CHẾ
(Theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021)
LOẠI CHẤT THẢI
YÊU CẦU
- Vật liệu giấy
- Vật liệu nhựa
- Vật liệu kim loại
- Vật liệu thủy tinh
- Không thấm, dính, chứa máu của cơ thể, VSV gây bệnh hoặc không có
yếu tố nguy hại khác vượt ngưỡng chất thải nguy hại
- Không phát sinh từ phòng cách ly, điều trị bệnh truyền nhiễm nhómA,B
- Không có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất
* PHÂN LOẠI VÀO THÙNG, TÚI MÀU TRẮNG.
* ĐẬY NẮP SAU KHI BỎ RÁC VÀO THÙNG.
HƯỚNG DẪN PHÂN LoẠI CTRYT TẠI
BV
6. NGUYÊN TẮC, QUY ĐỊNH
VỆ SINH BỀ MẶT MÔI TRƯỜNG BV
48
Phân loại môi trường bề mặt:
Bề mặt môi trường BV được phân loại theo 02 cách:
1. Phân theo mức độ ô nhiễm( nguy cơ)
2. Phân theo mức độ tiếp xúc
49
Màu xanh Màu vàng Màu đỏ Màu trắng
Khu vực nguy cơ
Ô nhiễm thấp
Khu vực nguy cơ
ô nhiễm Trung bình
Khu vực nguy cơ
ô nhiễm cao
(bề mặt nhiều máu
dịch)
Khu vực
vô khuẩn
 Văn phòng
 Kho sạch
 Phòng NV
 Nhà ăn….
 Buồng bệnh
 Buồng chuẩn bị DC,
 Nơi lưu giữ đồ bẩn
 Tiếp nhận NB lây
nhiễm, phòng cách ly
 Lọc máu
 Nhà vệ sinh
 Phòng cọ rửa dụng
cụ….
 Phòng mổ, TT
 Phòng đẻ
 P.Đóng gói DC tiệt
trùng
 Phòng SS non
tháng, bệnh lý
 Buồng can thiệp
mạch
Áp dụng
làm sạch bằng hóa chất tẩy
rửa
Áp dụng
 làm sạch bằng hóa
chất tẩy rửa
Áp dụng
Làm sạch bằng hóa chất tẩy
rửa và khử khuẩn mức độ
trung bình hoặc thấp
Áp dụng
Làm sạch bằng hóa chất
tẩy rửa và khử khuẩn
mức độ trung bình hoặc
thấp
1. Phân loại bề mặt theo mức độ ô nhiễm
50
.
2. Phân loại bề mặt theo mức độ tiếp xúc
1. Bề mặt tiếp xúc thường xuyên
(điểm=3)
- Núm cửa, nút bấm cầu thang máy, điện
thoại,- Nút nhấn chuông, thành giường, công
tắc bật/tắt đèn, bàn phím, thiết bị y tế, tường,
giường bệnh, bàn đêm v.v).
- Sàn nhà, bồn rửa tay, bồn vệ sinh.
HƯỚNG XT:
 Làm sạch ít nhất 1 lần/ngày và khi có dây
bẩn với các khu vực chăm sóc, điều trị TT.
 Làm sạch 2 lần/ngày và khi có dây bẩn
khu vực NC cao.
 Khu vực có nguy cơ LN SARS-COV-
2: 6h/ lau 1 lần(tay nắm cửa, nút bấm
cầu thang, điện thoại, bàn phím..)
2. Bề mặt ít tiếp xúc (điểm=1):
Bề mặt có tần suất động chạm
với bàn tay thấp : VD:
Tường, trần, khuông cửa, rèm
cửa...
HƯỚNG XT:
 Cần làm sạch định kỳ, hằng
tuần : 01 lần/ tuần.
 và khi có dây bẩn hoặc
dịch/chất lỏng tràn ra bề
mặt hoặc khi NB ra viện/
Tử vong
51
1. NV Mang đầy đủ phương tiện bảo hộ CN: khẩu trang, găng tay, mũ, áo
choàng, ủng….;NV phải được đào tạo về VS bề mặt BV.
2. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, DC và hóa chất
3. Tuân thủ đúng quy định trình tự làm sạch: Từ SẠCH nhất đến Nơi BẨN
nhất,Từ TRÊN uống DƯỚI , Từ TRONG Ra NGOÀI.
4. Tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật vệ sinh bề mặt và Xử lý bề mặt có máu
dịch.
5. Thu gom rác trước khi lau;
6. Làm ẩm đối với mọi quy trình vệ sinh, không quét khô.
7. Không làm vệ sinh khi có NVYT đang thực hiện thăm khám và điều trị,
8. Sử dụng DC vệ sinh riêng cho từng khu vực; 01 tải lau/20m2
9. DC làm VS phải đảm bảo sạch trước khi sử dụng và thực hiện quy định 5s.
10. VST trước khi mặc và sau khi tháo bỏ PTPHCN.Ghi Nhật ký VS sau khi kết
thúc CV.
10 NGUYÊN TẮC VỆ SINH BỀ MẶT
MỤC ĐÍCH KK-TK
Quay vòng nhanh và an
toàn với các thiết bị sử
dụng lại
An toàn cho BN
An toàn cho NVYT
7. XỬ LÝ AN TOÀN
DỤNG CỤ Y TẾ
Tiệt khuẩn
Khử khuẩn
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Diệt tất cả các dạng sống của VSV kể cả nha bào
Làm sạch
Phân loại DỤNG CỤ theo Spaulding
1. DC Thiết yếu  Tiệt khuẩn (Dụng cụ xâm nhập máu và mô vô
khuẩn) Ví dụ: DC phẫu thuật, dụng cụ thay bang, cắt chỉ, một
số dụng cụ hỗ trợ hô hấp
2. DC Bán thiết yếu
 KK mức độ cao (Dụng cụ tiếp xúc với niêm mạc lành)
– Ví dụ: dụng cụ hỗ trợ hô hấp, ống soi mềm
3. DC Không thiết yếu  KK mức độ trung bình (Dụng cụ tiếp
xúc da lành)
– Ví dụ: dụng cụ thăm khám (ống nghe), lấy dấu hiệu sinh
tồn
11/1/2023
DỰ án USAID IMPACT MED Alliance - DỰ án
HỖ trỢ Ứng phó vỚi dỊch COVID-19
54
Quy cách
ngâm
dụng cụ -
làm sạch SB
Chuẩn bị DD
KKSB Phương tiện
phòng hộ đầy
đủ
Mang
PTPHCN
Găng hộ lý, khẩu trang, mũ, tạp
dề, kính bảo hộ (nếu cần)
- Pha DD KSSB : Hexanios 0.5% hoặc Prisept
0,028%... Theo HD của nhà sx
- Đựng trong thùng(xô) có nắp kín
- Ghi rõ Tên dung dịch , người pha, ngày, giờ pha
Xử lý dụng cụ ban đầu tại khoa lâm sàng
1
2
3
- Dụng cụ ở trạng thái mở
- Ngâm ngập dụng cụ trong DD KKSB
- Ngâm đúng thời gian và khuyến cáo của nhà SX: dd
Hexanios 0.5% trong 15 phút hoặc Prisept 0,028%
trong 20 phút …
- Vớt ra làm sạch máu và dịch tiết, chất hữu cơ trên
DC dưới vòi nước chảy
- bàn giao cho phòng Khoa ( tổ KSNK)
- Tháo phương tiện PHCN, rửa tay
8. XỬ LÝ ĐỒ VẢI BẨN
1.Thu gom 2. Vận chuyển 3. Phân loại
5. Bảo quản 4. Giặt. Sấy,
là , gấp
ĐỒ VẢI
Sử dụng
9. SẮP XẾP NGƯỜI BỆNH HỢP LÝ
1 Theo đường lây truyền
của tác nhân gây bệnh
2 Theo yếu tố nguy cơ lây
truyền bệnh
3 Theo khả năng mắc NKBV
Bố trí người bệnh dựa vào nguyên tắc:
Buồng riêng
hoặc nhóm NB
cùng bệnh giống
nhau
NHIỄM KHUẨN HUYẾT NK VM VIÊM PHỔI TM NK RỐN SS
PHÒNG NGỪA MỘT SỐ
NKBV THƯỜNG GẶP
NK HẬU SẢN NK TIẾT NIỆU NK DA
NHIỄM KHUẨN SƠ SINH
 Nhiễm khuẩn SS sớm (xảy ra trong vòng 72h đầu sau
sinh) hay còn gọi là nhiễm khuẩn từ mẹ truyền sang
con
 Nhiễm khuẩn SS muộn (xảy ra sau 72h đầu sau sinh).
Yếu tố nguy cơ gây nhiễm khuẩn sơ sinh sớm?
- Mẹ nhiễm Liên cầu khuẩn nhóm B , mắc viêm nhiễm
phụ khoa trong thai kỳ ko điều trị..
- Ối vỡ non, ối vỡ sớm, nước ối bẩn.
- Sinh non chuyển dạ tự nhiên.
- Mẹ sốt lúc sinh > 38°C, hoặc được theo dõi hoặc xác
định chẩn đoán viêm màng ối.
- Mẹ có nghi ngờ hoặc xác định nhiễm trùng nặng
ĐỐI VỚI THAI PHỤ
KHI MANG THAI
1. Ăn uống đầy đủ dinh
dưỡng, bổ sung sắt,
folic, can xi và vi
chất.
2. Kiểm soát đường
huyết
3. Tuân thủ vệ sinh thai
nghén.
4. Khám thai định kỳ
5. Phát hiện sớm các
dấu hiệu bất thường
về PK, khám, điều trị
các viêm nhiễm nếu
có.
ĐỐI VỚI THAI PHỤ
TRONG CHUYỂN DẠ
1. Tắm rửa sạch sẽ
trước đẻ, trước mổ.
2. Thụt tháo phân trước
khi vào phòng đẻ.
3. Đóng khố sạch sau
khi làm vệ sinh.
4. Hạn chế thăm khám
âm đạo.
5. Tuân thủ quy định VK
khi thăm khám: VSBT,
đi găng
6. SP mắc bệnh truyền
nhiễm cần được nằm
tại phòng đẻ cách ly.
ĐỐI VỚI THAI PHỤ
SAU SINH
1. Vận động
sớm.
2. Đảm bảo vệ
sinh TSM
3. Vệ sinh thân
thể, quần áo
sạch sẽ.
4. Ăn uống đủ
chất đinh
dưỡng.
5. Cho trẻ bú
sớm và bú
đúng cách.
PHÒNG NGỪA NKHS
Ghi nhận vị trí nhiễm khuẩn có ảnh hưởng tới sự phát triển của
chính sách can thiệp đặc biệt nhằm ngăn ngừa NKVM
Da
Tổ chức dưới da/mô
Mô mềm sâu
(cân cơ và cơ)
Cơ quan/khoang cơ thể
NKVM nông
NKVM sâu
NK cơ quan/
khoang cơ thể
Phân loại vị trí nhiễm khuẩn vết mổ
62
QUY ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP
PHÒNG NGỪA NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ
1. Tuân thủ các quy định chuẩn bị người bệnh trước mổ:
 Tắm trước mổ bằng Xà phòng KK
 Chuẩn bị da cho NB trước PT
2. Loại bỏ lông và chuẩn bị vùng rạch da đúng quy định;
3. Tuân thủ QT vệ sinh tay Ngoại khoa và VST thường Quy
4. Kiểm soát đường huyết và điều trị các bệnh NK trước đó nếu có
5. Tuân thủ quy trình kỹ thuật vô khuẩn trước, trong và chăm sóc
sau mổ.
6. Áp dụng liệu pháp kháng sinh dự phòng
7. Duy trì tốt các điều kiện vô khuẩn cho PT : DC, đồ vải, môi
trường, nước, kk, trang thiết bị PM.
8. Tuân thủ quy định về an toàn phẫu thuật
CÁC NỘI DUNG THỰC HÀNH TẠI CHỖ
 Vệ sinh tay bằng dung dịch có chứa cồn
 Kỹ thuật mặc áo phẫu thuật
 Kỹ thuật đi găng vô trùng
 Kỹ thuật tháo găng
SHN KSNK TRONG CSYT -DÀNH CHO NVM.pdf

More Related Content

What's hot

GAN MẬT
GAN MẬTGAN MẬT
GAN MẬT
SoM
 
TÀI LIỆU ĐÀO TẠO THỰC HÀNH LÂM SÀNG CHO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN MỚI Thực hành
TÀI LIỆU ĐÀO TẠO THỰC HÀNH LÂM SÀNG CHO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN MỚI Thực hành TÀI LIỆU ĐÀO TẠO THỰC HÀNH LÂM SÀNG CHO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN MỚI Thực hành
TÀI LIỆU ĐÀO TẠO THỰC HÀNH LÂM SÀNG CHO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN MỚI Thực hành
nataliej4
 
Giai phau sinh ly he ho hap
Giai phau sinh ly he ho hapGiai phau sinh ly he ho hap
Giai phau sinh ly he ho hap
Thanh Liem Vo
 
Kỹ năng ngoại khoa (p1)
Kỹ năng ngoại khoa (p1)Kỹ năng ngoại khoa (p1)
Kỹ năng ngoại khoa (p1)Hùng Lê
 
Tai lieu giao tiep ung xu cbyt
Tai lieu giao tiep ung xu cbytTai lieu giao tiep ung xu cbyt
Tai lieu giao tiep ung xu cbyt
Doan Tuan
 
Giải phẩu đầu – mặt cổ
Giải phẩu đầu – mặt  cổGiải phẩu đầu – mặt  cổ
Giải phẩu đầu – mặt cổLe Khac Thien Luan
 
GIẢI PHẪU HỆ THẦN KINH - 12 ĐÔI THẦN KINH SỌ
GIẢI PHẪU HỆ THẦN KINH - 12 ĐÔI THẦN KINH SỌGIẢI PHẪU HỆ THẦN KINH - 12 ĐÔI THẦN KINH SỌ
GIẢI PHẪU HỆ THẦN KINH - 12 ĐÔI THẦN KINH SỌ
SoM
 
Giao trinh-vat-ly-ly-sinh-y-hoc
Giao trinh-vat-ly-ly-sinh-y-hocGiao trinh-vat-ly-ly-sinh-y-hoc
Giao trinh-vat-ly-ly-sinh-y-hoc
Le Tran Anh
 
ĐIỆN TÂM ĐỒ VÈ TIẾNG TIM
ĐIỆN TÂM ĐỒ VÈ TIẾNG TIMĐIỆN TÂM ĐỒ VÈ TIẾNG TIM
ĐIỆN TÂM ĐỒ VÈ TIẾNG TIM
SoM
 
Tài liệu về Giao tiếp Ứng xử giành cho CBYT của BYT
Tài liệu về Giao tiếp Ứng xử giành cho CBYT của BYTTài liệu về Giao tiếp Ứng xử giành cho CBYT của BYT
Tài liệu về Giao tiếp Ứng xử giành cho CBYT của BYT
HA VO THI
 
DỤNG CỤ CƠ BẢN TRONG PHẪU THUẬT
DỤNG CỤ CƠ BẢN TRONG PHẪU THUẬTDỤNG CỤ CƠ BẢN TRONG PHẪU THUẬT
DỤNG CỤ CƠ BẢN TRONG PHẪU THUẬT
SoM
 
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHPM VÙNG GÓT, CỔ CHÂN BẰNG VẠT DA-CÂN HIỂN NGOÀI C...
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHPM VÙNG GÓT, CỔ CHÂN BẰNG VẠT DA-CÂN HIỂN NGOÀI C...ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHPM VÙNG GÓT, CỔ CHÂN BẰNG VẠT DA-CÂN HIỂN NGOÀI C...
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHPM VÙNG GÓT, CỔ CHÂN BẰNG VẠT DA-CÂN HIỂN NGOÀI C...
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
SINH LÝ THÍNH GIÁC
SINH LÝ THÍNH GIÁCSINH LÝ THÍNH GIÁC
SINH LÝ THÍNH GIÁC
SoM
 
Ống cơ khép
Ống cơ khépỐng cơ khép
Ống cơ khép
youngunoistalented1995
 
CÁC MŨI KHÂU DA THƯỜNG DÙNG
CÁC MŨI KHÂU DA THƯỜNG DÙNGCÁC MŨI KHÂU DA THƯỜNG DÙNG
CÁC MŨI KHÂU DA THƯỜNG DÙNG
SoM
 
SINH LÝ CẢM GIÁC ĐAU
SINH LÝ CẢM GIÁC ĐAUSINH LÝ CẢM GIÁC ĐAU
SINH LÝ CẢM GIÁC ĐAU
SoM
 
HÌNH THỂ NGOÀI TỦY GAI - TRÁM - TRUNG NÃO
HÌNH THỂ NGOÀI TỦY GAI - TRÁM - TRUNG NÃOHÌNH THỂ NGOÀI TỦY GAI - TRÁM - TRUNG NÃO
HÌNH THỂ NGOÀI TỦY GAI - TRÁM - TRUNG NÃO
Tín Nguyễn-Trương
 
Chi tiêu cho dịch vụ khám chữa bệnh của người dân Hà Nội, HAY
Chi tiêu cho dịch vụ khám chữa bệnh của người dân Hà Nội, HAYChi tiêu cho dịch vụ khám chữa bệnh của người dân Hà Nội, HAY
Chi tiêu cho dịch vụ khám chữa bệnh của người dân Hà Nội, HAY
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 

What's hot (20)

GAN MẬT
GAN MẬTGAN MẬT
GAN MẬT
 
TÀI LIỆU ĐÀO TẠO THỰC HÀNH LÂM SÀNG CHO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN MỚI Thực hành
TÀI LIỆU ĐÀO TẠO THỰC HÀNH LÂM SÀNG CHO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN MỚI Thực hành TÀI LIỆU ĐÀO TẠO THỰC HÀNH LÂM SÀNG CHO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN MỚI Thực hành
TÀI LIỆU ĐÀO TẠO THỰC HÀNH LÂM SÀNG CHO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN MỚI Thực hành
 
Giai phau sinh ly he ho hap
Giai phau sinh ly he ho hapGiai phau sinh ly he ho hap
Giai phau sinh ly he ho hap
 
Kqht 3
Kqht 3Kqht 3
Kqht 3
 
Kỹ năng ngoại khoa (p1)
Kỹ năng ngoại khoa (p1)Kỹ năng ngoại khoa (p1)
Kỹ năng ngoại khoa (p1)
 
Tai lieu giao tiep ung xu cbyt
Tai lieu giao tiep ung xu cbytTai lieu giao tiep ung xu cbyt
Tai lieu giao tiep ung xu cbyt
 
Giải phẩu đầu – mặt cổ
Giải phẩu đầu – mặt  cổGiải phẩu đầu – mặt  cổ
Giải phẩu đầu – mặt cổ
 
GIẢI PHẪU HỆ THẦN KINH - 12 ĐÔI THẦN KINH SỌ
GIẢI PHẪU HỆ THẦN KINH - 12 ĐÔI THẦN KINH SỌGIẢI PHẪU HỆ THẦN KINH - 12 ĐÔI THẦN KINH SỌ
GIẢI PHẪU HỆ THẦN KINH - 12 ĐÔI THẦN KINH SỌ
 
Giao trinh-vat-ly-ly-sinh-y-hoc
Giao trinh-vat-ly-ly-sinh-y-hocGiao trinh-vat-ly-ly-sinh-y-hoc
Giao trinh-vat-ly-ly-sinh-y-hoc
 
Cđ gt
Cđ gtCđ gt
Cđ gt
 
ĐIỆN TÂM ĐỒ VÈ TIẾNG TIM
ĐIỆN TÂM ĐỒ VÈ TIẾNG TIMĐIỆN TÂM ĐỒ VÈ TIẾNG TIM
ĐIỆN TÂM ĐỒ VÈ TIẾNG TIM
 
Tài liệu về Giao tiếp Ứng xử giành cho CBYT của BYT
Tài liệu về Giao tiếp Ứng xử giành cho CBYT của BYTTài liệu về Giao tiếp Ứng xử giành cho CBYT của BYT
Tài liệu về Giao tiếp Ứng xử giành cho CBYT của BYT
 
DỤNG CỤ CƠ BẢN TRONG PHẪU THUẬT
DỤNG CỤ CƠ BẢN TRONG PHẪU THUẬTDỤNG CỤ CƠ BẢN TRONG PHẪU THUẬT
DỤNG CỤ CƠ BẢN TRONG PHẪU THUẬT
 
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHPM VÙNG GÓT, CỔ CHÂN BẰNG VẠT DA-CÂN HIỂN NGOÀI C...
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHPM VÙNG GÓT, CỔ CHÂN BẰNG VẠT DA-CÂN HIỂN NGOÀI C...ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHPM VÙNG GÓT, CỔ CHÂN BẰNG VẠT DA-CÂN HIỂN NGOÀI C...
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHPM VÙNG GÓT, CỔ CHÂN BẰNG VẠT DA-CÂN HIỂN NGOÀI C...
 
SINH LÝ THÍNH GIÁC
SINH LÝ THÍNH GIÁCSINH LÝ THÍNH GIÁC
SINH LÝ THÍNH GIÁC
 
Ống cơ khép
Ống cơ khépỐng cơ khép
Ống cơ khép
 
CÁC MŨI KHÂU DA THƯỜNG DÙNG
CÁC MŨI KHÂU DA THƯỜNG DÙNGCÁC MŨI KHÂU DA THƯỜNG DÙNG
CÁC MŨI KHÂU DA THƯỜNG DÙNG
 
SINH LÝ CẢM GIÁC ĐAU
SINH LÝ CẢM GIÁC ĐAUSINH LÝ CẢM GIÁC ĐAU
SINH LÝ CẢM GIÁC ĐAU
 
HÌNH THỂ NGOÀI TỦY GAI - TRÁM - TRUNG NÃO
HÌNH THỂ NGOÀI TỦY GAI - TRÁM - TRUNG NÃOHÌNH THỂ NGOÀI TỦY GAI - TRÁM - TRUNG NÃO
HÌNH THỂ NGOÀI TỦY GAI - TRÁM - TRUNG NÃO
 
Chi tiêu cho dịch vụ khám chữa bệnh của người dân Hà Nội, HAY
Chi tiêu cho dịch vụ khám chữa bệnh của người dân Hà Nội, HAYChi tiêu cho dịch vụ khám chữa bệnh của người dân Hà Nội, HAY
Chi tiêu cho dịch vụ khám chữa bệnh của người dân Hà Nội, HAY
 

Similar to SHN KSNK TRONG CSYT -DÀNH CHO NVM.pdf

Phong-ngua-nhiem-khuan-BV.ppt
Phong-ngua-nhiem-khuan-BV.pptPhong-ngua-nhiem-khuan-BV.ppt
Phong-ngua-nhiem-khuan-BV.ppt
Hoaile47
 
[vanbanphapluat.co] 16-2018-tt-byt.doc
[vanbanphapluat.co] 16-2018-tt-byt.doc[vanbanphapluat.co] 16-2018-tt-byt.doc
[vanbanphapluat.co] 16-2018-tt-byt.doc
lannguyen108181
 
TIÊM TRUYỀN TĨNH MẠCH
TIÊM TRUYỀN TĨNH MẠCHTIÊM TRUYỀN TĨNH MẠCH
TIÊM TRUYỀN TĨNH MẠCH
SoM
 
An toàn sản khoa và chuyển tuyến an toàn
An toàn sản khoa và chuyển tuyến an toànAn toàn sản khoa và chuyển tuyến an toàn
An toàn sản khoa và chuyển tuyến an toàn
nataliej4
 
Vis 1 kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
Vis 1 kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh việnVis 1 kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
Vis 1 kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
QuangNguynVn16
 
Cơ bản về các loại thiết bị hấp tiệt trùng
Cơ bản về các loại thiết bị hấp tiệt trùngCơ bản về các loại thiết bị hấp tiệt trùng
Cơ bản về các loại thiết bị hấp tiệt trùng
SMBT
 
SHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdf
SHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdfSHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdf
SHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdf
TungThanh32
 
B04. phong ngua covid 19 va vaccine
B04. phong ngua covid 19 va vaccineB04. phong ngua covid 19 va vaccine
B04. phong ngua covid 19 va vaccine
Nguyen Thuan
 
PHÒNG NGỪA VÀ DỰ PHÒNG COVID 19
PHÒNG NGỪA VÀ DỰ PHÒNG COVID 19PHÒNG NGỪA VÀ DỰ PHÒNG COVID 19
PHÒNG NGỪA VÀ DỰ PHÒNG COVID 19
SoM
 
THỰC HÀNH TIẾP CẬN TRẺ BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN
THỰC HÀNH TIẾP CẬN TRẺ BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆNTHỰC HÀNH TIẾP CẬN TRẺ BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN
THỰC HÀNH TIẾP CẬN TRẺ BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN
SoM
 
SHN HD THÔNG TƯ 16.pdf
SHN HD THÔNG TƯ 16.pdfSHN HD THÔNG TƯ 16.pdf
SHN HD THÔNG TƯ 16.pdf
TungThanh32
 
moi trường tự nhiên ảnh hưởng đến sức khỏe
moi trường tự nhiên ảnh hưởng đến sức khỏemoi trường tự nhiên ảnh hưởng đến sức khỏe
moi trường tự nhiên ảnh hưởng đến sức khỏe
bomonnhacongdong
 
NỘI TIẾT HỌC - PHÒNG NGỪA NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ
NỘI TIẾT HỌC - PHÒNG NGỪA NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ NỘI TIẾT HỌC - PHÒNG NGỪA NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ
NỘI TIẾT HỌC - PHÒNG NGỪA NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ
Great Doctor
 
Hướng dẫn-phòng-ngừa-nhiễm-khuẩn-vết-mổ
Hướng dẫn-phòng-ngừa-nhiễm-khuẩn-vết-mổHướng dẫn-phòng-ngừa-nhiễm-khuẩn-vết-mổ
Hướng dẫn-phòng-ngừa-nhiễm-khuẩn-vết-mổ
Bomonnhi
 
12 vo-khuan-trong-san-khoa
12 vo-khuan-trong-san-khoa12 vo-khuan-trong-san-khoa
12 vo-khuan-trong-san-khoaDuy Quang
 
Chẩn đoán và dự phòng viêm phổi liên quan đến thở máy
Chẩn đoán và dự phòng viêm phổi liên quan đến thở máyChẩn đoán và dự phòng viêm phổi liên quan đến thở máy
Chẩn đoán và dự phòng viêm phổi liên quan đến thở máy
SoM
 
Danh gia kien thuc, thai do va ti le ve sinh ban tay cua nhan vien y te
Danh gia kien thuc, thai do va ti le ve sinh ban tay cua nhan vien y teDanh gia kien thuc, thai do va ti le ve sinh ban tay cua nhan vien y te
Danh gia kien thuc, thai do va ti le ve sinh ban tay cua nhan vien y te
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
BÀI GIẢNG Phòng ngừa chuẩn và thực hành cách ly
BÀI GIẢNG Phòng ngừa chuẩn và thực hành cách ly BÀI GIẢNG Phòng ngừa chuẩn và thực hành cách ly
BÀI GIẢNG Phòng ngừa chuẩn và thực hành cách ly
nataliej4
 
PHÁ THAI NGOẠI KHOA
PHÁ THAI NGOẠI KHOAPHÁ THAI NGOẠI KHOA
PHÁ THAI NGOẠI KHOA
SoM
 

Similar to SHN KSNK TRONG CSYT -DÀNH CHO NVM.pdf (20)

Phong-ngua-nhiem-khuan-BV.ppt
Phong-ngua-nhiem-khuan-BV.pptPhong-ngua-nhiem-khuan-BV.ppt
Phong-ngua-nhiem-khuan-BV.ppt
 
KSNK.pptx
KSNK.pptxKSNK.pptx
KSNK.pptx
 
[vanbanphapluat.co] 16-2018-tt-byt.doc
[vanbanphapluat.co] 16-2018-tt-byt.doc[vanbanphapluat.co] 16-2018-tt-byt.doc
[vanbanphapluat.co] 16-2018-tt-byt.doc
 
TIÊM TRUYỀN TĨNH MẠCH
TIÊM TRUYỀN TĨNH MẠCHTIÊM TRUYỀN TĨNH MẠCH
TIÊM TRUYỀN TĨNH MẠCH
 
An toàn sản khoa và chuyển tuyến an toàn
An toàn sản khoa và chuyển tuyến an toànAn toàn sản khoa và chuyển tuyến an toàn
An toàn sản khoa và chuyển tuyến an toàn
 
Vis 1 kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
Vis 1 kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh việnVis 1 kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
Vis 1 kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
 
Cơ bản về các loại thiết bị hấp tiệt trùng
Cơ bản về các loại thiết bị hấp tiệt trùngCơ bản về các loại thiết bị hấp tiệt trùng
Cơ bản về các loại thiết bị hấp tiệt trùng
 
SHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdf
SHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdfSHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdf
SHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdf
 
B04. phong ngua covid 19 va vaccine
B04. phong ngua covid 19 va vaccineB04. phong ngua covid 19 va vaccine
B04. phong ngua covid 19 va vaccine
 
PHÒNG NGỪA VÀ DỰ PHÒNG COVID 19
PHÒNG NGỪA VÀ DỰ PHÒNG COVID 19PHÒNG NGỪA VÀ DỰ PHÒNG COVID 19
PHÒNG NGỪA VÀ DỰ PHÒNG COVID 19
 
THỰC HÀNH TIẾP CẬN TRẺ BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN
THỰC HÀNH TIẾP CẬN TRẺ BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆNTHỰC HÀNH TIẾP CẬN TRẺ BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN
THỰC HÀNH TIẾP CẬN TRẺ BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN
 
SHN HD THÔNG TƯ 16.pdf
SHN HD THÔNG TƯ 16.pdfSHN HD THÔNG TƯ 16.pdf
SHN HD THÔNG TƯ 16.pdf
 
moi trường tự nhiên ảnh hưởng đến sức khỏe
moi trường tự nhiên ảnh hưởng đến sức khỏemoi trường tự nhiên ảnh hưởng đến sức khỏe
moi trường tự nhiên ảnh hưởng đến sức khỏe
 
NỘI TIẾT HỌC - PHÒNG NGỪA NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ
NỘI TIẾT HỌC - PHÒNG NGỪA NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ NỘI TIẾT HỌC - PHÒNG NGỪA NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ
NỘI TIẾT HỌC - PHÒNG NGỪA NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ
 
Hướng dẫn-phòng-ngừa-nhiễm-khuẩn-vết-mổ
Hướng dẫn-phòng-ngừa-nhiễm-khuẩn-vết-mổHướng dẫn-phòng-ngừa-nhiễm-khuẩn-vết-mổ
Hướng dẫn-phòng-ngừa-nhiễm-khuẩn-vết-mổ
 
12 vo-khuan-trong-san-khoa
12 vo-khuan-trong-san-khoa12 vo-khuan-trong-san-khoa
12 vo-khuan-trong-san-khoa
 
Chẩn đoán và dự phòng viêm phổi liên quan đến thở máy
Chẩn đoán và dự phòng viêm phổi liên quan đến thở máyChẩn đoán và dự phòng viêm phổi liên quan đến thở máy
Chẩn đoán và dự phòng viêm phổi liên quan đến thở máy
 
Danh gia kien thuc, thai do va ti le ve sinh ban tay cua nhan vien y te
Danh gia kien thuc, thai do va ti le ve sinh ban tay cua nhan vien y teDanh gia kien thuc, thai do va ti le ve sinh ban tay cua nhan vien y te
Danh gia kien thuc, thai do va ti le ve sinh ban tay cua nhan vien y te
 
BÀI GIẢNG Phòng ngừa chuẩn và thực hành cách ly
BÀI GIẢNG Phòng ngừa chuẩn và thực hành cách ly BÀI GIẢNG Phòng ngừa chuẩn và thực hành cách ly
BÀI GIẢNG Phòng ngừa chuẩn và thực hành cách ly
 
PHÁ THAI NGOẠI KHOA
PHÁ THAI NGOẠI KHOAPHÁ THAI NGOẠI KHOA
PHÁ THAI NGOẠI KHOA
 

More from TungThanh32

say thai lien tiep .pptx
say thai lien tiep               .pptxsay thai lien tiep               .pptx
say thai lien tiep .pptx
TungThanh32
 
tiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptx
tiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptxtiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptx
tiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptx
TungThanh32
 
thăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptx
thăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptxthăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptx
thăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptx
TungThanh32
 
test san 3800 tungthanh .pdf
test san 3800 tungthanh             .pdftest san 3800 tungthanh             .pdf
test san 3800 tungthanh .pdf
TungThanh32
 
sốt XH trong thai kỳ.pptx
sốt XH trong thai kỳ.pptxsốt XH trong thai kỳ.pptx
sốt XH trong thai kỳ.pptx
TungThanh32
 
Viêm âm đạo do nấm.pptx
Viêm âm đạo do nấm.pptxViêm âm đạo do nấm.pptx
Viêm âm đạo do nấm.pptx
TungThanh32
 
Đau vùng chậu.pptx
Đau vùng chậu.pptxĐau vùng chậu.pptx
Đau vùng chậu.pptx
TungThanh32
 
SHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdf
SHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdfSHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdf
SHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdf
TungThanh32
 
SHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdf
SHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdfSHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdf
SHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdf
TungThanh32
 
SHN Bài giảng TT20 .pdf
SHN Bài giảng TT20 .pdfSHN Bài giảng TT20 .pdf
SHN Bài giảng TT20 .pdf
TungThanh32
 
U buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptx
U buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptxU buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptx
U buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptx
TungThanh32
 
Điều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptx
Điều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptxĐiều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptx
Điều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptx
TungThanh32
 
tăng prolactin máu .pptx
tăng prolactin máu .pptxtăng prolactin máu .pptx
tăng prolactin máu .pptx
TungThanh32
 
[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf
[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf
[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf
TungThanh32
 
HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)
HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)
HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)
TungThanh32
 
[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf
[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf
[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf
TungThanh32
 
Chẩn đoán dọa đẻ non - update.pdf
Chẩn đoán dọa đẻ non - update.pdfChẩn đoán dọa đẻ non - update.pdf
Chẩn đoán dọa đẻ non - update.pdf
TungThanh32
 
MgSO4 - đẻ non – update.pdf
MgSO4 - đẻ non – update.pdfMgSO4 - đẻ non – update.pdf
MgSO4 - đẻ non – update.pdf
TungThanh32
 
rau tiền đạo
rau tiền đạorau tiền đạo
rau tiền đạo
TungThanh32
 
Lựa chọn đường dùng progesterone dự phòng sinh non
Lựa chọn đường dùng progesterone dự phòng sinh nonLựa chọn đường dùng progesterone dự phòng sinh non
Lựa chọn đường dùng progesterone dự phòng sinh non
TungThanh32
 

More from TungThanh32 (20)

say thai lien tiep .pptx
say thai lien tiep               .pptxsay thai lien tiep               .pptx
say thai lien tiep .pptx
 
tiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptx
tiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptxtiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptx
tiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptx
 
thăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptx
thăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptxthăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptx
thăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptx
 
test san 3800 tungthanh .pdf
test san 3800 tungthanh             .pdftest san 3800 tungthanh             .pdf
test san 3800 tungthanh .pdf
 
sốt XH trong thai kỳ.pptx
sốt XH trong thai kỳ.pptxsốt XH trong thai kỳ.pptx
sốt XH trong thai kỳ.pptx
 
Viêm âm đạo do nấm.pptx
Viêm âm đạo do nấm.pptxViêm âm đạo do nấm.pptx
Viêm âm đạo do nấm.pptx
 
Đau vùng chậu.pptx
Đau vùng chậu.pptxĐau vùng chậu.pptx
Đau vùng chậu.pptx
 
SHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdf
SHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdfSHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdf
SHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdf
 
SHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdf
SHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdfSHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdf
SHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdf
 
SHN Bài giảng TT20 .pdf
SHN Bài giảng TT20 .pdfSHN Bài giảng TT20 .pdf
SHN Bài giảng TT20 .pdf
 
U buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptx
U buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptxU buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptx
U buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptx
 
Điều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptx
Điều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptxĐiều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptx
Điều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptx
 
tăng prolactin máu .pptx
tăng prolactin máu .pptxtăng prolactin máu .pptx
tăng prolactin máu .pptx
 
[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf
[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf
[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf
 
HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)
HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)
HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)
 
[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf
[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf
[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf
 
Chẩn đoán dọa đẻ non - update.pdf
Chẩn đoán dọa đẻ non - update.pdfChẩn đoán dọa đẻ non - update.pdf
Chẩn đoán dọa đẻ non - update.pdf
 
MgSO4 - đẻ non – update.pdf
MgSO4 - đẻ non – update.pdfMgSO4 - đẻ non – update.pdf
MgSO4 - đẻ non – update.pdf
 
rau tiền đạo
rau tiền đạorau tiền đạo
rau tiền đạo
 
Lựa chọn đường dùng progesterone dự phòng sinh non
Lựa chọn đường dùng progesterone dự phòng sinh nonLựa chọn đường dùng progesterone dự phòng sinh non
Lựa chọn đường dùng progesterone dự phòng sinh non
 

Recently uploaded

SGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdf
SGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdfSGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdf
SGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdf
HongBiThi1
 
SGK mới nhiễm khuẩn hậu sản rất hay các BS
SGK mới nhiễm khuẩn hậu sản rất hay các BSSGK mới nhiễm khuẩn hậu sản rất hay các BS
SGK mới nhiễm khuẩn hậu sản rất hay các BS
HongBiThi1
 
SGK sản huế thai nghén nguy cơ cao.pdf rất hay
SGK sản huế thai nghén nguy cơ cao.pdf rất haySGK sản huế thai nghén nguy cơ cao.pdf rất hay
SGK sản huế thai nghén nguy cơ cao.pdf rất hay
HongBiThi1
 
SGK cũ ngộ độc cấp ở trẻ em.pdf rất hay các bạn
SGK cũ ngộ độc cấp ở trẻ em.pdf rất hay các bạnSGK cũ ngộ độc cấp ở trẻ em.pdf rất hay các bạn
SGK cũ ngộ độc cấp ở trẻ em.pdf rất hay các bạn
HongBiThi1
 
NCT_HC CHÈN ÉP KHOANG - thầy Minh.pdf rất hay các bạn ạ
NCT_HC CHÈN ÉP KHOANG - thầy Minh.pdf rất hay các bạn ạNCT_HC CHÈN ÉP KHOANG - thầy Minh.pdf rất hay các bạn ạ
NCT_HC CHÈN ÉP KHOANG - thầy Minh.pdf rất hay các bạn ạ
fdgdfsgsdfgsdf
 
SGK mới chảy máu sau đẻ.pdf hay lắm các bạn ạ
SGK mới chảy máu sau đẻ.pdf hay lắm các bạn ạSGK mới chảy máu sau đẻ.pdf hay lắm các bạn ạ
SGK mới chảy máu sau đẻ.pdf hay lắm các bạn ạ
HongBiThi1
 
SGK mới Ngộ độc cấp trẻ em.pdf rất hay các bạn ạ
SGK mới Ngộ độc cấp trẻ em.pdf rất hay các bạn ạSGK mới Ngộ độc cấp trẻ em.pdf rất hay các bạn ạ
SGK mới Ngộ độc cấp trẻ em.pdf rất hay các bạn ạ
HongBiThi1
 
NTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạ
NTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạNTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạ
NTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạ
HongBiThi1
 
NCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdf
NCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdfNCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdf
NCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdf
HongBiThi1
 
[QUẢNG NAM] Địa Chỉ Xét Nghiệm, Khám Chữa Bệnh Xã Hội Tại Quảng Nam
[QUẢNG NAM] Địa Chỉ Xét Nghiệm, Khám Chữa Bệnh Xã Hội Tại Quảng Nam[QUẢNG NAM] Địa Chỉ Xét Nghiệm, Khám Chữa Bệnh Xã Hội Tại Quảng Nam
[QUẢNG NAM] Địa Chỉ Xét Nghiệm, Khám Chữa Bệnh Xã Hội Tại Quảng Nam
Đa khoa Đà Nẵng 180 Trần Phú
 
SGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạn
SGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạnSGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạn
SGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạn
fdgdfsgsdfgsdf
 
SGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạSGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạ
fdgdfsgsdfgsdf
 
SGK sản Huế bệnh tim và thai nghén.pdf hay
SGK sản Huế bệnh tim và thai nghén.pdf haySGK sản Huế bệnh tim và thai nghén.pdf hay
SGK sản Huế bệnh tim và thai nghén.pdf hay
fdgdfsgsdfgsdf
 
Cấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạ
Cấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạCấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạ
Cấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạ
HongBiThi1
 
SGK cũ hồi sức sơ sinh.pdf quan trọng các bác sĩ ạ
SGK cũ hồi sức sơ sinh.pdf quan trọng các bác sĩ ạSGK cũ hồi sức sơ sinh.pdf quan trọng các bác sĩ ạ
SGK cũ hồi sức sơ sinh.pdf quan trọng các bác sĩ ạ
fdgdfsgsdfgsdf
 
SGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất haySGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
HongBiThi1
 
Cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền YHN
Cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền YHNCơ sở phân tử của hiện tượng di truyền YHN
Cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền YHN
HongBiThi1
 
SGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất haySGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
fdgdfsgsdfgsdf
 
ung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.ppt
ung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.pptung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.ppt
ung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.ppt
HongBiThi1
 
SGK Hội chứng chèn ép khoang.pdf hay các bạn ơi
SGK Hội chứng chèn ép khoang.pdf hay các bạn ơiSGK Hội chứng chèn ép khoang.pdf hay các bạn ơi
SGK Hội chứng chèn ép khoang.pdf hay các bạn ơi
fdgdfsgsdfgsdf
 

Recently uploaded (20)

SGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdf
SGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdfSGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdf
SGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdf
 
SGK mới nhiễm khuẩn hậu sản rất hay các BS
SGK mới nhiễm khuẩn hậu sản rất hay các BSSGK mới nhiễm khuẩn hậu sản rất hay các BS
SGK mới nhiễm khuẩn hậu sản rất hay các BS
 
SGK sản huế thai nghén nguy cơ cao.pdf rất hay
SGK sản huế thai nghén nguy cơ cao.pdf rất haySGK sản huế thai nghén nguy cơ cao.pdf rất hay
SGK sản huế thai nghén nguy cơ cao.pdf rất hay
 
SGK cũ ngộ độc cấp ở trẻ em.pdf rất hay các bạn
SGK cũ ngộ độc cấp ở trẻ em.pdf rất hay các bạnSGK cũ ngộ độc cấp ở trẻ em.pdf rất hay các bạn
SGK cũ ngộ độc cấp ở trẻ em.pdf rất hay các bạn
 
NCT_HC CHÈN ÉP KHOANG - thầy Minh.pdf rất hay các bạn ạ
NCT_HC CHÈN ÉP KHOANG - thầy Minh.pdf rất hay các bạn ạNCT_HC CHÈN ÉP KHOANG - thầy Minh.pdf rất hay các bạn ạ
NCT_HC CHÈN ÉP KHOANG - thầy Minh.pdf rất hay các bạn ạ
 
SGK mới chảy máu sau đẻ.pdf hay lắm các bạn ạ
SGK mới chảy máu sau đẻ.pdf hay lắm các bạn ạSGK mới chảy máu sau đẻ.pdf hay lắm các bạn ạ
SGK mới chảy máu sau đẻ.pdf hay lắm các bạn ạ
 
SGK mới Ngộ độc cấp trẻ em.pdf rất hay các bạn ạ
SGK mới Ngộ độc cấp trẻ em.pdf rất hay các bạn ạSGK mới Ngộ độc cấp trẻ em.pdf rất hay các bạn ạ
SGK mới Ngộ độc cấp trẻ em.pdf rất hay các bạn ạ
 
NTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạ
NTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạNTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạ
NTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạ
 
NCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdf
NCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdfNCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdf
NCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdf
 
[QUẢNG NAM] Địa Chỉ Xét Nghiệm, Khám Chữa Bệnh Xã Hội Tại Quảng Nam
[QUẢNG NAM] Địa Chỉ Xét Nghiệm, Khám Chữa Bệnh Xã Hội Tại Quảng Nam[QUẢNG NAM] Địa Chỉ Xét Nghiệm, Khám Chữa Bệnh Xã Hội Tại Quảng Nam
[QUẢNG NAM] Địa Chỉ Xét Nghiệm, Khám Chữa Bệnh Xã Hội Tại Quảng Nam
 
SGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạn
SGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạnSGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạn
SGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạn
 
SGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạSGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạ
 
SGK sản Huế bệnh tim và thai nghén.pdf hay
SGK sản Huế bệnh tim và thai nghén.pdf haySGK sản Huế bệnh tim và thai nghén.pdf hay
SGK sản Huế bệnh tim và thai nghén.pdf hay
 
Cấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạ
Cấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạCấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạ
Cấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạ
 
SGK cũ hồi sức sơ sinh.pdf quan trọng các bác sĩ ạ
SGK cũ hồi sức sơ sinh.pdf quan trọng các bác sĩ ạSGK cũ hồi sức sơ sinh.pdf quan trọng các bác sĩ ạ
SGK cũ hồi sức sơ sinh.pdf quan trọng các bác sĩ ạ
 
SGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất haySGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
 
Cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền YHN
Cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền YHNCơ sở phân tử của hiện tượng di truyền YHN
Cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền YHN
 
SGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất haySGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
 
ung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.ppt
ung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.pptung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.ppt
ung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.ppt
 
SGK Hội chứng chèn ép khoang.pdf hay các bạn ơi
SGK Hội chứng chèn ép khoang.pdf hay các bạn ơiSGK Hội chứng chèn ép khoang.pdf hay các bạn ơi
SGK Hội chứng chèn ép khoang.pdf hay các bạn ơi
 

SHN KSNK TRONG CSYT -DÀNH CHO NVM.pdf

 • 1. KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TRONG CƠ SỞ Y TẾ BSCKII. Xa Thị Minh Hoa - TK KSNK- BV PHỤ SẢN HN
 • 2. MỤC TIÊU BÀI HỌC 2. Tầm quan trọng của KSNK trong bệnh viện 1. Định nghĩa NKBV, chu trình lây truyền, hậu quả NKBV 3. Các biện pháp phòng ngừa NKBV và Phòng chống dịch bệnh 4.Thực hành đúng quy định , quy trình KSNK
 • 3.  Định nghĩa: NKBV là những NK liên quan tới chăm sóc y tế, xảy ra trong thời gian NB nằm điều trị tại viện. NKBV thường xuất hiện sau 02 ngày nhập viện và không hiện diện cũng như không ở giai đoạn ủ bệnh tại thời điểm nhập viện.  Giám sát NKBV : là quá trình thu thập, phân tích, diễn giải các dữ liệu NKBV một cách hệ thống , liên tục và thông báo kịp thời kết quả tới những người liên quan, để đưa ra gp can thiệp kịp thời làm giảm, ngăn ngừa NKBV NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN LÀ GÌ?
 • 4. Chu trình lây truyền NKBV BN sang BN BN truyền bênh sang NVYT NVYT đến BN Dụng cụ, Đồ vải, Môi trường, Tay NVYT NK từ ngoài vào NK chéo qua PT/vật trung gian Tự NK
 • 5. oGiảm uy tín của HẬU QUẢ CỦA NHIỄM KHUẨN BV Tăng chi phí ĐT oTăng biến chứng. o Kéo dài thời gian ĐT oTăng kháng thuốc oTăng tử vong Giảm uy tín của Thầy thuốc, BV
 • 6. www.themegallery.com VAI TRÒ CỦA KSNK TRONG CSYT MỤC ĐÍCH  Giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm VSV và phòng chống dịch bệnh.  Nâng cao chất lượng KCB.  An toàn cho NB, NVYT và cộng đồng. KSNK BỆNH VIỆN là việc xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện các quy định, hướng dẫn, quy trình chuyên môn về KSNK
 • 7. CĂN CỨ PHÁP LÝ  TT16/2018-TT-BYT ngày 20/7/2018, QĐ về Công tác KSNK trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  QĐ 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 QĐ về việc phê duyệt các HD KSNK.  QĐ 4290/QĐ-BYT ngày 15/10/2015 Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn vệ sinh môi trường bề mặt khu Phẫu thuật.  QĐ 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 Quyết định về việc phê duyệt Hướng dẫn KSNK trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  TT20/2021-TT-BYT ngày 26/11/2021 QĐ về QLCT YT trong khuôn viên CSYT.  QĐ 5631/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 về việc ban hành tài liệu” HD thực hiện Quản lý SD kháng sinh trong BV.  QĐ 708/QĐ –BYT ngày 2/3/2015 QĐ ban hành TL Hướng dẫn sử dụng kháng sinh.
 • 8. THÔNG TƯ SỐ 16/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TRONG CÁC CƠ SỞ KBCB  Trách nhiệm thực hiện  Người đứng đầu cơ sở KBCB  NVYT, giáo viên, học viên thực tập: tuân thủ các quy định về KSNK, đặc biệt khi thực hiện các kỹ thuật xâm lấn.  NB, người nhà NB  Các trường có đào tạo ngành học thuộc khối ngành sức khỏe Ban hành ngày 20 tháng 7 năm 2018
 • 9. Chương II (từ điều 3-15): Các biện pháp KSNK trong cơ sở KBCB 1. Xây dựng, phổ biến các hướng dẫn, quy định, quy trình, kế hoạch KSNK. 2. Giám sát NKBV và các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gây dịch. 3. Giám sát tuân thủ thực hành KSNK 4. Vệ sinh tay (VST) 5. PNC, PN dựa theo đường LT và SD PTPHCN 6. Quản lý và xử lý thiết bị, dụng cụ y tế (DCYT) 7. Quản lý và xử lý đồ vải y tế 8. Quản lý chất thải y tế 9. Vệ sinh môi trường (VSMT) bệnh viện 10. An toàn thực phẩm (ATTP) 11. Phòng ngừa và xử trí phơi nhiễm vi sinh vật (VSV) 12. Phòng chống dịch bệnh 13. Quản lý hóa chất, vật tư dùng trong KSNK.
 • 10. CÁC BIỆN PHÁP KSNK TRONG CƠ SỞ KB-CB
 • 11. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM 11/1/2023 DỰ án USAID IMPACT MED Alliance - DỰ án HỖ trỢ Ứng phó vỚi dỊch COVID-19 Tiếp xúc: Trực tiếp, gián tiếp Giọt bắn (> 5mcm) Không khí (< 5mcm PHÒNG NGỪA THEO ĐƯỜNG LÂY TRUYỀN PHÒNG NGỪA CHUẨN Máu và dịch tiết NB
 • 12.
 • 13. GiẢI PHÁP LÀM GiẢM NKBV- AN TOÀN NB NVYT KT tuân thủ thực hành - QT /QT KSNK Cách ly tiếp xúc NB NK SD kháng sinh hợp lý Quản lý TN- ĐT NK THAI PHỤ Đảm bảo vệ sinh bề mặt Tuân thủ VST
 • 14. Sự lây nhiễm từ người này hay vật này qua người khác hay vật khác •Là sự hiện diện của VSV gây bệnh đối với cơ thể, dẫn tới phản ứng TB, tổ chức hoặc toàn thân = HC nhiễm khuẩn Nhiễm khuẩn MỘT SỐ KHÁI NIỆM Lây nhiễm chéo Khử khuẩn Phương pháp diệt được hầu hết dạng sống của VSV, nhưng không diệt được Nha bào Phương pháp diệt được tất cả dạng sống của VSV, bao gồm cả nha bào Tiệt khuẩn
 • 15. TUÂN THỦ THỰC HÀNH KSNK TRONG BV 1 - Thực hiện đúng quy định các biện pháp phòng ngừa chuẩn 2 - Phòng ngừa theo đường lây truyền ( Tiếp xúc, giọt bắn, không khí) 3. Tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật chuyên môn, quy định/ quy trình KSNK
 • 16. 16 THỰC HiỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ KSNK Khi ra, vào phòng mổ Khi ra vào phòng đẻ, thủ thuật Khi thăm khám, chăm sóc NB
 • 17. MỘT SỐ LỖI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KSNK
 • 18. TẠI SAO PHẢI VỆ SINH TAY ? 1. TUÂN THỦ VỆ SINH BÀN TAY
 • 19. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VSBT TRONG SẢN PHỤ KHOA TT NỘI DUNG VSBT THƯỜNG QUY VSBT NGOẠI KHOA 1 - Khám thai, khám PK, siêu âm… - Chăm sóc NB, tiêm truyền, - Thay băng, cắt chỉ , lấy máu XN… x 2 Thủ thuật: - Nạo hút thai, đặt vòng, Chích Abcer, Cấy que TT, Đỡ đẻ, KSTC, bóc rau… - Chọc ối, chuyển phôi, giảm thiểu phôi, IUI, TTON, Gây tê Tuỷ sống, Đặt NKQ, Catheter TMTT.. x 3 Phẫu thuật Sản khoa, phụ khoa. x
 • 20. Rửa tay đúng quy trình kỹ thuật có thể làm giảm 50% nhiễm khuẩn BV
 • 21. VỆ SINH TAY NGOẠI KHOA Phương pháp 1 Phương pháp 2: VST ngoại khoa bằng xà phòng khử khuẩn VST ngoại khoa bằng dung dịch VST chứa cồn. (Ban hành theo Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017)
 • 22. - Dung dịch XP khử khuẩn (CHX4% hoặc iodine) - Dung dịch xà phòng thường - Dung dịch VST chứa cồn - Bàn chải vô khuẩn - Khăn tiệt khuẩn - Nước vô khuẩn Phương tiện VST ngoại khoa - Đúng nguyên tắc vô khuẩn - Đúng quy trình, đủ thời gian rửa tay - Tránh tái ô nhiễm sau VST ngoại khoa - Mặc quần áo khu phẫu thuật, tháo bỏ đồ trang sức trên tay, đội mũ, mang khẩu trang trước khi rửa tay. CẦN ĐẢM BẢO QUY TRÌNH VST NGOẠI KHOA (BYT-2017)
 • 23. QUY TRÌNH VST NGOẠI KHOA Phương pháp VST ngoại khoa bằng xà phòng KK Đánh kẽ móng tay - Làm ướt bàn tay tới khuỷu tay - Lấy 3-5 ml dd khử khuẩn vào lòng bàn tay - Cọ sạch kẽ móng tay bằng bàn chải trong 30 giây Rửa tay lần 1 - 3-5 ml dd khử khuẩn vào lòng bàn tay - Chà bàn tay như rửa tay thường quy, sau đó chà cổ tay tới cẳng tay, khuỷu tay trong 1 phút 30 giây - Tráng tay dưới vòi nước theo trình tự từ đầu ngón tay tới khuỷu tay, loại bỏ hoàn toàn dd xà phòng trên tay 1 2
 • 24. QUY TRÌNH VST NGOẠI KHOA Phương pháp VST ngoại khoa bằng xà phòng KK Rửa tay lần 2 - Tương tự như rửa tay lần 1 Làm khô tay: Làm khô toàn bộ bàn tay, cổ tay, cẳng tay bằng khăn vô khuẩn dùng 1 lần 3 4 Mặc áo phẫu thuật, mang găng Tránh không để ô nhiễm bàn tay trong quá trình thực hiện 5
 • 25.
 • 26. QUY TRÌNH VST NGOẠI KHOA VST ngoại khoa bằng dung dịch VST chứa cồn Rửa tay bằng xà phòng KK (1 phút) - Làm ướt bàn tay tới khuỷu tay - Lấy 3-5 ml dd xà phòng thường vào lòng bàn tay - Chà tay như quy trình VST thường quy, sau đó chà cổ tay, cẳng tay lên tới khuỷu tay - Rửa tay dưới vòi nước, bàn tay luôn hướng lên trên - Lau khô tay bằng khăn tiệt khuẩn hoặc khăn giấy dùng một lần theo trình tự từ bàn tay bên khuỷu tay 1
 • 27. QUY TRÌNH VST NGOẠI KHOA VST ngoại khoa bằng dung dịch VST chứa cồn Chà tay bằng dung dịch VST chứa cồn (3 phút) 2.1. Lấy 3-5ml dung dịch VST chứa cồn vào lòng bàn tay TRÁI, nhúng 5 đầu ngón tay PHẢI ngập trong cồn trong 5 giây, chà cổ tay, cẳng tay tới khuỷu tay của tay phải cho tới khi tay khô. 2.2. Lấy tiếp 3-5ml dung dịch VST chứa cồn vào lòng bàn tay PHẢI , nhúng 5 đầu ngón tay TRÁI ngập trong cồn trong 5 giây, chà cổ tay, cẳng tay tới khuỷu tay của tay trái cho tới khi tay khô. 2.3. Lấy tiếp 3-5ml dung dịch VST chứa cồn, nhúng 5 đầu ngón tay ngập trong cồn trong 5 giây, chà bàn tay như quy trình VST thường quy cho tới khi tay khô. 2.4;2.5;2.6: LẶP LẠI CÁC THAO TÁC TRÊN như 2.1;2.2;2.3 2
 • 28.
 • 29.  Không sử dụng bàn chải để chà lên da bàn tay tới khuỷu tay. Chỉ đánh kẽ móng tay với ca phẫu thuật đầu tiên trong ngày.  Không sử dụng máy sấy tay để làm khô tay.  Không khử khuẩn tay bằng cách ngâm tay vào chậu dung dịch cồn KK.  Với những ca phẫu thuật, thủ thuật kế tiếp thực hiện tại cùng khu PT thì chỉ cần thay găng và thực hiện các bước chà tay bằng dung dịch VST chứa cồn trong qui trình VST ngoại khoa. Một số lưu ý trong VST ngoại khoa
 • 30. 2.THỰC HIỆN QUI TẮC VỆ SINH HÔ HẤP  Che miệng mũi bằng khăn giấy  Mang khẩu trang ngoại khoa  Rửa tay ngay sau khi tiếp xúc với chất tiết  Đứng hay ngồi cách xa người khác khoảng 1 mét
 • 31. 31 3. SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN PHCN THÍCH HỢP , ĐÚNG CÁCH NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG CÁC PTPHCN Loại bỏ và thay thế PTPHCN khi phát hiện hỏng hoặc rách - Mặc và cởi bỏ PTPH đúng quy trình. - VSBT ngay sau đó Luôn thực hiện vệ sinh tay, mặc dù có sử dụng PTPHCN Tùy theo thao tác chăm sóc, điều trị và nguy cơ PN mà sử dụng PHCN phù hợp
 • 32. CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG GĂNG TAY Găng vô khuẩn Găng sạch Găng vệ sinh - Phẫu thuật. - Khi nguy cơ tiếp xúc với máu/dịch cơ thể của NB - Làm vệ sinh. Tiếp xúc với máu dịch của NB - Thủ thuật xâm lấn… - Tiểu phẫu: Thay băng, cắt chỉ… - Khi tiếp xúc với dụng cụ y tế nhiễm khuẩn - Thu gom chất thải. - Thu gom đồ vải - Các chăm sóc đặc biệt: Sơ sinh non tháng, Người SGMD… - Khi chăm sóc mà Da tay NVYT không lành lặn - Xử lý dụng cụ y tế, - Xử lý dụng cụ xét nghiệm
 • 33. NHỮNG ĐiỀU CẦN LƯU Ý KHI SỬ DỤNG GĂNG TAY Không cần mang găng trong các chăm sóc thông thường 2 Thay găng sau mỗi thủ thuật trên mỗi NB, khi tiếp xúc với dịch cơ thể, chất thải chứa mật độ vi sinh vật cao ( phân, dịch dẫn lưu) 4 Mang găng không thay thế rửa tay. VST trước khi đi găng và sau khi tháo găng 5 Không sử dụng một đôi găng tay để chăm sóc cho ≥ 2NB 1 Không rửa / chà sát găng bằng cồn 3
 • 34. 34 Quy trình MANG găng tay 1 3a 3b 4a 4b 5a 5b 2 7 Quy trình THÁO găng tay
 • 35. QUY TRÌNH MẶC ÁO PHẪU THUẬT
 • 36. 4. XỬ TRÍ PHƠI NHIỄM NGHỀ NGHIỆP 36  Khái niệm về Phơi nhiễm NN : “Người được coi là phơi nhiễm HIV …..khi da hoặc niêm mạc tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch của người bị nhiễm” (QĐ265/2003/QĐ-TTg,16/12/2003)
 • 37. Do dụng cụ Do hoạt động Kim tiêm 32% Kim khâu da 19% Kim bướm 12% Lưỡi dao mổ 07% Thông nòng 06% Dụng cụ bộc lộ TM 03% T/tác kim trên BN 26% Thu gom chất thải 23% Rửa dụng cụ 10% Do va chạm… 10% Tiêm TM 06% Đậy nắp kim 06% V/chuyển VS nhọn 05% Lấy máu XN 05% PHÂN LOẠI TAI NẠN RỦI RO Nguồn: www.cdc.gov/sharpsafety/workbook.html
 • 38. 38 QUY TRÌNH XỬ TRÍ PHƠI NHIỄM: 7 BƯỚC Bước 1. Xử trí vết thương tại chỗ Bước 2. Báo cáo người phụ trách và lập biên bản Bước 3. Đánh giá nguy cơ phơi nhiễm Bước 4. Xác định tình trạng HIV, HbSAg của nguồn gây phơi nhiễm Bước 5. Xác định tình trạng HIV, HbSAg của người bị phơi nhiễm Bước 6.Tư vấn- Điều trị cho người bị phơi nhiễm Bước 7. Theo dõi cho người bị phơi nhiễm Báo cáo HĐ KSNK
 • 39. 5. QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TRONG KHUÔN VIÊN CƠ SỞ Y TẾ
 • 40. QUY TRÌNH QUẢN LÝ CTYT ( TT20/2021 –TT BYT ngày 26/11/2021) Thu gom Vận chuyển Trong CSYT Lưu giữ trong csyt Phân loại Vận chuyển ngoài CSYT Tiêu huỷ 1 2 3 4 5 6 Nguyên tắc: Người làm phát sinh ra CT phải phân loại CT ngay tại nguồn và các túi/ thùng tương ứng theo đúng quy định.
 • 41. CT RẮN THÔNG THƯỜNG KHÍ THẢI CT LỎNG KHÔNG NGUY HẠI NƯỚC THẢI YT CT NGUY HẠI KO LÂY NHIỄM CT Y TẾ NGUY HẠI CT LỎNG KO NGUY HẠI Chất thải rắn y tế Chất thải lỏng y tế Khí thải CTTT Tiêu hủy CTTT Tái chế CT NGUY HẠI KO LÂY NHIỄ M CT LÂY NHIỄ M NGUY HẠI 1 2 3 PHÂN ĐỊNH CHẤT THẢI Y TẾ ( TT20/2021 –TT BYT ngày 26/11/2021)
 • 42. PHÂN LOẠI – THU GOM 1. CHẤT THẢI LÂY NHIỄM 2. CHẤT THẢI NGUY HẠI KHÔNG LÂY NHIỄM 3. CHẤT THẢI THÔNG THƯỜNG TIÊU HỦY TÁI CHẾ TIÊU HỦY TIÊU HỦY TIÊU HỦY
 • 43. 1. Lây nhiễm Sắc nhọn www.website.com 1. CHẤT THẢI LÂY NHIỄM NGUY HẠI 3. Lây nhiễm nguy cơ cao 2. Lây nhiễm ko Sắc nhọn 4. Chất thải giải phẫu ( TT20/2021 –TT BYT ngày 26/11/2021
 • 44. CT NGUY HẠI KHÔNG LÂY NHIỄM HÓA CHẤT THẢI BỎ DƯỢC PHẨM THẢI BỎ vỏ CHAI, LỌ ĐỰNG HC, THUỐC GÂY ĐỘC TB TB YT VỠ HỎNG CHỨA Hg, Cd; pin, ắc quy,.. DD RỬA PHIM XQ, NƯỚC THẢI TỪ XN.. CTYT KHÁC CÓ TP NGUY HẠI Vượt ngưỡng CTNH HOẶC cảnh báo từ nhà SX
 • 45. CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG Vỏ chai lọ đựng thuốc , HC Ko thuộc nhóm gây độc TB, Ko có cảnh báo NH VỎ LỌ VX (Ko phải loại VX bất hoạt/giảm độc lực Hóa chất thải bỏ Ko có thành phần, TC nguy hại vượt ngưỡng CTNH CT RẮN SH, THÔNG THƯỜNG Bùn thải KO có TC nguy hại CTLN CTSN SAU XỬ KHÔNG LÝ ĐẠT LÂY YC quy chuẩn QG về MT NHIỄM, Ko NH CHẤT THẢI TÁI CHẾ
 • 46. QUY ĐỊNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN Y TẾ (Theo TT 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021) PHÂN LOẠI 1.CHẤT THẢI NGUY HẠI LÂY NHIỄM 2. CHẤT THẢI NGUY HẠI KHÔNG LÂY NHIỄM 3. CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG CHẤT THẢI LN SẮC NHỌN CHẤT THẢI LN KHÔNG SẮC NHỌN CHẤT THẢI NGUY CƠ LÂY NHIỄM CAO CHẤT THẢI GIẢI PHẪU CHẤT THẢI TIÊU HỦY CHẤT THẢI TÁI CHẾ MINH HỌA NỘI DUNG CHẤT THẢI Kim tiêm, đầu nhọn dây truyền, lưỡi dao mổ,.. -Các vật sắc nhọn có dính máu và VSV gây bệnh Găng tay, khẩu trang, bông gạc, sonde hút nhớt, hút dịch, dây truyền dính máu, dịch chứa VSV gây bệnh, -Vỏ lọ văc xin thuộc loại bất hoạt hoặc giảm độc lực. -Mẫu bệnh phẩm, dụng cụ đựng dính mẫu BP thải bỏ từ phòng ATSH cấp II trở lên, -Chất thải phát sinh từ khu vực, khu lấy mẫu XN bệnh TN nhóm A,B Gồm Mô, bộ phận cơ thể, rau thai, tổ chức nạo... Hóa chất thải bỏ, dược phẩm thải bỏ , vỏ chai lọ hoặc hóa chất thuộc nhóm gây độc TB hoặc chứa TP nguy hại, Pin, nhiệt kế thủy ngân, ắc quy, mực Chất thải phát sinh trong hoạt động hàng ngày của BN, NVYT, người nhà BN (trừ khu cách ly) -Chất thải ngoại cảnh( Thức ăn, túi nilon, lá cây..) -Vỏ chai nhựa, thủy tinh, vỏ lon nhôm, vỏ chai truyền dịch... -Giấy báo bìa, vật liệu kim loại không chứa TP nguy hại, lây nhiễm QUY ĐỊNH THU GOM THU GOM VÀO THÙNG/HỘP KHÁNG THỦNG THU GOM VÀO THÙNG LÓT TÚI MÀU VÀNG THU GOM VÀO 02 LẦN TÚI MÀU VÀNG, THU GOM VÀO TÚI/THÙNG MÀU ĐEN THU GOM VÀO TÚI/THÙNG MÀU XANH THU GOM VÀO TÚI/THÙNG MÀU TRẮNG
 • 47. HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI - THU GOM CHẤT THẢI LÂY NHIỄM (Theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021) BAO GỒM:  CT LN sắc nhọn ( thu gom vào thùng kháng thủng )  CTLN không sắc nhọn : Chất thải thấm, dính, chứa máu của cơ thể, chứa VSV gây bệnh; Vỏ lọ vắc xin bất hoạt hoặc giảm động lực thải bỏ.  CT nguy cơ lây nhiễm cao: bệnh phẩm, DC, lọ đựng bệnh phẩm thải bỏ từ phòng XN; Chất thải từ khu vực cách ly.  Chất thải giải phẫu: rau thai, tổ chức nạo, mô, bộ phận cơ thể người thải bỏ. * PHÂN LOẠI VÀO THÙNG CÓ LÓT TÚI MÀU VÀNG. * ĐẬY NẮP SAU KHI BỎ RÁC VÀO THÙNG. HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI - THU GOM CHẤT THẢI Y TẾ THÔNG THƯỜNG (Theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021) BAO GỒM: - Chất thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày của con người, chất thải ngoại cảnh (trừ chất thải sinh hoạt phòng cách ly) - Vỏ chai, lọ đựng thuốc, hóa chất không thuộc nhóm gây độc tế bào, hoặc không có cảnh báo nguy hại. - Chất thải rắn thông thường khác. * PHÂN LOẠI VÀO TÚI/ THÙNG MÀU XANH. * ĐẬY NẮP SAU KHI BỎ RÁC VÀO THÙNG. HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI - THU GOM CHẤT THẢI NGUY HẠI KHÔNG LÂY NHIỄM (Theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021) BAO GỒM:  HC thải bỏ, Dược phẩm thải bỏ có thành phần tính chất nguy hại vượt ngưỡng CTNH hoặc có cảnh báo NH  Vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc HC, các DC dính thuốc hoặc HC thuộc nhóm gây độc TB hoặc có cảnh báo NH.  Thiết bị YT bị vỡ, hỏng, thải bỏ có chứa Hg, cadimi (Cd); pin, ắc quy, mực in,  DD rửa phim X- Quang, nước thải từ thiết bị XN.  Chất thải nguy hại khác. * PHÂN LOẠI VÀO THÙNG CÓ LÓT TÚI MÀU ĐEN * ĐẬY NẮP SAU KHI BỎ RÁC VÀO THÙNG. HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI - THU GOM CHẤT THẢI TÁI CHẾ (Theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021) LOẠI CHẤT THẢI YÊU CẦU - Vật liệu giấy - Vật liệu nhựa - Vật liệu kim loại - Vật liệu thủy tinh - Không thấm, dính, chứa máu của cơ thể, VSV gây bệnh hoặc không có yếu tố nguy hại khác vượt ngưỡng chất thải nguy hại - Không phát sinh từ phòng cách ly, điều trị bệnh truyền nhiễm nhómA,B - Không có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất * PHÂN LOẠI VÀO THÙNG, TÚI MÀU TRẮNG. * ĐẬY NẮP SAU KHI BỎ RÁC VÀO THÙNG. HƯỚNG DẪN PHÂN LoẠI CTRYT TẠI BV
 • 48. 6. NGUYÊN TẮC, QUY ĐỊNH VỆ SINH BỀ MẶT MÔI TRƯỜNG BV 48 Phân loại môi trường bề mặt: Bề mặt môi trường BV được phân loại theo 02 cách: 1. Phân theo mức độ ô nhiễm( nguy cơ) 2. Phân theo mức độ tiếp xúc
 • 49. 49 Màu xanh Màu vàng Màu đỏ Màu trắng Khu vực nguy cơ Ô nhiễm thấp Khu vực nguy cơ ô nhiễm Trung bình Khu vực nguy cơ ô nhiễm cao (bề mặt nhiều máu dịch) Khu vực vô khuẩn  Văn phòng  Kho sạch  Phòng NV  Nhà ăn….  Buồng bệnh  Buồng chuẩn bị DC,  Nơi lưu giữ đồ bẩn  Tiếp nhận NB lây nhiễm, phòng cách ly  Lọc máu  Nhà vệ sinh  Phòng cọ rửa dụng cụ….  Phòng mổ, TT  Phòng đẻ  P.Đóng gói DC tiệt trùng  Phòng SS non tháng, bệnh lý  Buồng can thiệp mạch Áp dụng làm sạch bằng hóa chất tẩy rửa Áp dụng  làm sạch bằng hóa chất tẩy rửa Áp dụng Làm sạch bằng hóa chất tẩy rửa và khử khuẩn mức độ trung bình hoặc thấp Áp dụng Làm sạch bằng hóa chất tẩy rửa và khử khuẩn mức độ trung bình hoặc thấp 1. Phân loại bề mặt theo mức độ ô nhiễm
 • 50. 50 . 2. Phân loại bề mặt theo mức độ tiếp xúc 1. Bề mặt tiếp xúc thường xuyên (điểm=3) - Núm cửa, nút bấm cầu thang máy, điện thoại,- Nút nhấn chuông, thành giường, công tắc bật/tắt đèn, bàn phím, thiết bị y tế, tường, giường bệnh, bàn đêm v.v). - Sàn nhà, bồn rửa tay, bồn vệ sinh. HƯỚNG XT:  Làm sạch ít nhất 1 lần/ngày và khi có dây bẩn với các khu vực chăm sóc, điều trị TT.  Làm sạch 2 lần/ngày và khi có dây bẩn khu vực NC cao.  Khu vực có nguy cơ LN SARS-COV- 2: 6h/ lau 1 lần(tay nắm cửa, nút bấm cầu thang, điện thoại, bàn phím..) 2. Bề mặt ít tiếp xúc (điểm=1): Bề mặt có tần suất động chạm với bàn tay thấp : VD: Tường, trần, khuông cửa, rèm cửa... HƯỚNG XT:  Cần làm sạch định kỳ, hằng tuần : 01 lần/ tuần.  và khi có dây bẩn hoặc dịch/chất lỏng tràn ra bề mặt hoặc khi NB ra viện/ Tử vong
 • 51. 51 1. NV Mang đầy đủ phương tiện bảo hộ CN: khẩu trang, găng tay, mũ, áo choàng, ủng….;NV phải được đào tạo về VS bề mặt BV. 2. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, DC và hóa chất 3. Tuân thủ đúng quy định trình tự làm sạch: Từ SẠCH nhất đến Nơi BẨN nhất,Từ TRÊN uống DƯỚI , Từ TRONG Ra NGOÀI. 4. Tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật vệ sinh bề mặt và Xử lý bề mặt có máu dịch. 5. Thu gom rác trước khi lau; 6. Làm ẩm đối với mọi quy trình vệ sinh, không quét khô. 7. Không làm vệ sinh khi có NVYT đang thực hiện thăm khám và điều trị, 8. Sử dụng DC vệ sinh riêng cho từng khu vực; 01 tải lau/20m2 9. DC làm VS phải đảm bảo sạch trước khi sử dụng và thực hiện quy định 5s. 10. VST trước khi mặc và sau khi tháo bỏ PTPHCN.Ghi Nhật ký VS sau khi kết thúc CV. 10 NGUYÊN TẮC VỆ SINH BỀ MẶT
 • 52. MỤC ĐÍCH KK-TK Quay vòng nhanh và an toàn với các thiết bị sử dụng lại An toàn cho BN An toàn cho NVYT 7. XỬ LÝ AN TOÀN DỤNG CỤ Y TẾ
 • 53. Tiệt khuẩn Khử khuẩn CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Diệt tất cả các dạng sống của VSV kể cả nha bào Làm sạch
 • 54. Phân loại DỤNG CỤ theo Spaulding 1. DC Thiết yếu  Tiệt khuẩn (Dụng cụ xâm nhập máu và mô vô khuẩn) Ví dụ: DC phẫu thuật, dụng cụ thay bang, cắt chỉ, một số dụng cụ hỗ trợ hô hấp 2. DC Bán thiết yếu  KK mức độ cao (Dụng cụ tiếp xúc với niêm mạc lành) – Ví dụ: dụng cụ hỗ trợ hô hấp, ống soi mềm 3. DC Không thiết yếu  KK mức độ trung bình (Dụng cụ tiếp xúc da lành) – Ví dụ: dụng cụ thăm khám (ống nghe), lấy dấu hiệu sinh tồn 11/1/2023 DỰ án USAID IMPACT MED Alliance - DỰ án HỖ trỢ Ứng phó vỚi dỊch COVID-19 54
 • 55. Quy cách ngâm dụng cụ - làm sạch SB Chuẩn bị DD KKSB Phương tiện phòng hộ đầy đủ Mang PTPHCN Găng hộ lý, khẩu trang, mũ, tạp dề, kính bảo hộ (nếu cần) - Pha DD KSSB : Hexanios 0.5% hoặc Prisept 0,028%... Theo HD của nhà sx - Đựng trong thùng(xô) có nắp kín - Ghi rõ Tên dung dịch , người pha, ngày, giờ pha Xử lý dụng cụ ban đầu tại khoa lâm sàng 1 2 3 - Dụng cụ ở trạng thái mở - Ngâm ngập dụng cụ trong DD KKSB - Ngâm đúng thời gian và khuyến cáo của nhà SX: dd Hexanios 0.5% trong 15 phút hoặc Prisept 0,028% trong 20 phút … - Vớt ra làm sạch máu và dịch tiết, chất hữu cơ trên DC dưới vòi nước chảy - bàn giao cho phòng Khoa ( tổ KSNK) - Tháo phương tiện PHCN, rửa tay
 • 56. 8. XỬ LÝ ĐỒ VẢI BẨN 1.Thu gom 2. Vận chuyển 3. Phân loại 5. Bảo quản 4. Giặt. Sấy, là , gấp ĐỒ VẢI Sử dụng
 • 57. 9. SẮP XẾP NGƯỜI BỆNH HỢP LÝ 1 Theo đường lây truyền của tác nhân gây bệnh 2 Theo yếu tố nguy cơ lây truyền bệnh 3 Theo khả năng mắc NKBV Bố trí người bệnh dựa vào nguyên tắc: Buồng riêng hoặc nhóm NB cùng bệnh giống nhau
 • 58. NHIỄM KHUẨN HUYẾT NK VM VIÊM PHỔI TM NK RỐN SS PHÒNG NGỪA MỘT SỐ NKBV THƯỜNG GẶP NK HẬU SẢN NK TIẾT NIỆU NK DA
 • 59. NHIỄM KHUẨN SƠ SINH  Nhiễm khuẩn SS sớm (xảy ra trong vòng 72h đầu sau sinh) hay còn gọi là nhiễm khuẩn từ mẹ truyền sang con  Nhiễm khuẩn SS muộn (xảy ra sau 72h đầu sau sinh). Yếu tố nguy cơ gây nhiễm khuẩn sơ sinh sớm? - Mẹ nhiễm Liên cầu khuẩn nhóm B , mắc viêm nhiễm phụ khoa trong thai kỳ ko điều trị.. - Ối vỡ non, ối vỡ sớm, nước ối bẩn. - Sinh non chuyển dạ tự nhiên. - Mẹ sốt lúc sinh > 38°C, hoặc được theo dõi hoặc xác định chẩn đoán viêm màng ối. - Mẹ có nghi ngờ hoặc xác định nhiễm trùng nặng
 • 60. ĐỐI VỚI THAI PHỤ KHI MANG THAI 1. Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, bổ sung sắt, folic, can xi và vi chất. 2. Kiểm soát đường huyết 3. Tuân thủ vệ sinh thai nghén. 4. Khám thai định kỳ 5. Phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường về PK, khám, điều trị các viêm nhiễm nếu có. ĐỐI VỚI THAI PHỤ TRONG CHUYỂN DẠ 1. Tắm rửa sạch sẽ trước đẻ, trước mổ. 2. Thụt tháo phân trước khi vào phòng đẻ. 3. Đóng khố sạch sau khi làm vệ sinh. 4. Hạn chế thăm khám âm đạo. 5. Tuân thủ quy định VK khi thăm khám: VSBT, đi găng 6. SP mắc bệnh truyền nhiễm cần được nằm tại phòng đẻ cách ly. ĐỐI VỚI THAI PHỤ SAU SINH 1. Vận động sớm. 2. Đảm bảo vệ sinh TSM 3. Vệ sinh thân thể, quần áo sạch sẽ. 4. Ăn uống đủ chất đinh dưỡng. 5. Cho trẻ bú sớm và bú đúng cách. PHÒNG NGỪA NKHS
 • 61. Ghi nhận vị trí nhiễm khuẩn có ảnh hưởng tới sự phát triển của chính sách can thiệp đặc biệt nhằm ngăn ngừa NKVM Da Tổ chức dưới da/mô Mô mềm sâu (cân cơ và cơ) Cơ quan/khoang cơ thể NKVM nông NKVM sâu NK cơ quan/ khoang cơ thể Phân loại vị trí nhiễm khuẩn vết mổ
 • 62. 62 QUY ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ 1. Tuân thủ các quy định chuẩn bị người bệnh trước mổ:  Tắm trước mổ bằng Xà phòng KK  Chuẩn bị da cho NB trước PT 2. Loại bỏ lông và chuẩn bị vùng rạch da đúng quy định; 3. Tuân thủ QT vệ sinh tay Ngoại khoa và VST thường Quy 4. Kiểm soát đường huyết và điều trị các bệnh NK trước đó nếu có 5. Tuân thủ quy trình kỹ thuật vô khuẩn trước, trong và chăm sóc sau mổ. 6. Áp dụng liệu pháp kháng sinh dự phòng 7. Duy trì tốt các điều kiện vô khuẩn cho PT : DC, đồ vải, môi trường, nước, kk, trang thiết bị PM. 8. Tuân thủ quy định về an toàn phẫu thuật
 • 63.
 • 64. CÁC NỘI DUNG THỰC HÀNH TẠI CHỖ  Vệ sinh tay bằng dung dịch có chứa cồn  Kỹ thuật mặc áo phẫu thuật  Kỹ thuật đi găng vô trùng  Kỹ thuật tháo găng