SlideShare a Scribd company logo
SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI
U BUỒNG TRỨNG NGUY CƠ ÁC TÍNH THẤP
Ở PHỤ NỮ CHƯA MÃN KINH
Ovarian low malignant potential tumor in premenopausal women
SINH HOẠT KHOA HỌC
Hà Nội – 11/ 2023
Bùi Thanh Tùng
Khoa Khám bệnh C1
I.ĐẠI CƯƠNG
Ung thư buồng trứng:
• U thư biểu mô: 70%, phụ nữ > 50 tuổi
• U thư tb mầm: 20%,phụ nữ < 20yo
• U thư tb đệm sinh dục: 5%, mọi lứa tuổi
• U buồng trứng khác: 5%
Tần suất mắc: 11.4/10 000
Tần suất tử vong: 6.0/10 000
 Là ung thư có độ ác tính cao
Brett M. Reid, Jennifer B. Permuth, and Thomas A. Sellers
Epidemiology of ovarian cancer: a review
Hầu hết bệnh nhân phát hiện bệnh trong
nhóm tuổi đã mãn kinh
Seidman JD, Russell P, Kurman RJ. Surface epithelial tumors of the ovary. In: Blaustein's pathology of the female genital tract, 5th,
Kurman RJ (Ed), Springer Verlag, New York 2002. p.791.
Tumors of low
malignant potential
Borderline
tumors
U giáp biên buồng trứng ?
U buồng trứng nguy cơ ác tính thấp?
Quản lý
khối cạnh tử cung
Phát hiện ngẫu nhiên
Rối loạn tiểu tiện
Chán ăn chướng bụng
Đau bụng
Đau vùng chậu
Đau khi giao hợp
Hội chứng ruột kích thích
Quản lý
khối cạnh tử cung
Đánh giá nguy cơ ác tính
Royal college of obstetricians and gynaecologists
Green-top Guideline No. 34: The Management of Ovarian Cysts in Postmenopausal Women
Siêu âm
CA 125
HE4
hCG AFP LDH
Phân tầng nguy cơ
Nhận diện trực quan
Simple Descriptors
Sayasneh, A., Kaijser, J., Preisler, J., Johnson, S., Stalder, C., Husicka, R., … Bourne, T. (2013). A multicenter prospective external validation of
the diagnostic performance of IOTA simple descriptors and rules to characterize ovarian masses. Gynecologic Oncology, 130(1), 140–146.
Bn > 50 tuổi và
CA125 > 100 IU/ml
4 tiêu chuẩn lành
2 tiêu chuẩn ác
Tuổi
CDHA
CA 125
Simple rules
Original 2008
CDHA
5 tiêu chuẩn lành
5 tiêu chuẩn ác
MRI I
Risk of Malignancy Index 1
https://gin-onc-calculators.com/rmi.php
Tuổi
CDHA
7 yếu tố
CA 125
Simple rules Risk
Srrisk calculation 2016
CDHA
8 yếu tố
https://www.iotagroup.org/iota-models-software/iota-simple-rules-and-srrisk-
calculator-diagnose-ovarian-cancer
ANDEX
Assessment of Different NEoplasia in the adneXa
https://www.evidencio.com/models/show/946
9 yếu tố
Tuổi
CDHA
CA 125
Tiền sử
LR2
IOTA LR2 risk model
Tuổi
CDHA
12 yếu tố
https://gin-onc-calculators.com/iota.php
Tiền sử Lâm sàng
ROMA
Risk of Ovarian Malignancy Algorithm
https://www.labor-limbach.de/laborrechner/labor-rechner/roma-risk-of-ovarian-
malignancy-algorithm/
2 yếu tố
CA 125 HE4
O-RADS US
Ovarian-Adnexal Reporting and Data System
Siêu âm
O-RADS MRI
Ovarian-Adnexal Reporting and Data System
MRI
II. QUẢN LÝ
Seidman JD, Russell P, Kurman RJ. Surface epithelial tumors of the ovary.
In: Blaustein's pathology of the female genital tract, 5th, Kurman RJ (Ed), Springer Verlag,
New York 2002. p.791.
Phẫu thuật là phương pháp điều trị đầu tay
Phẫu thuật có vai trò phân độ u và giảm u
• Đã mãn kinh
• Không còn nhu cầu có con
• Hầu hết là ung thư biểu mô
Tumors of low
malignant potential
Borderline
tumors
• Phụ nữ trẻ chưa mãn kinh
• Có mong muốn mang thai
Kích thước < 70mm
Cân nhắc theo dõi
Đặc điểm trên SA gợi ý lành tính
Không có triệu chứng lâm sàng
 Siêu âm đánh giá lại
mỗi 3-6 tháng
Cắt buồng vòi trứng
salpingo-oophorectomy
Cắt phần phụ
adnexectomy
Cắt tử cung
hysterectomy
Cắt buồng trứng
oophorectomy
Cắt vòi trứng
salpingectomy
Cắt ruột thừa
appendectomy
Cắt khối u
cystectomy
Cắt phúc mạc
omentectomy
Vét hạch
lymphadenectomy
Mổ triệt căn
radical surgery
Mổ bảo tồn
conservative surgery
ES BOT
Early stage borderline ovarian tumor
U thanh dịch U nhầy U lạc nội mạc
Phẫu thuật
ban đầu
• NS cắt khối bên tổn thương
• Cắt phúc mạc
• Rửa ổ bụng
• Cắt ruột thừa nếu kèm tổn
thương đại thể
• Không vét hạch thường quy
• NS cắt khối bên tổn thương
• Cắt phúc mạc
• Rửa ổ bụng
• Cắt ruột thừa nếu kèm tổn
thương đại thể
• Không vét hạch thường quy
• NS cắt khối or cắt phần phụ
• Cắt phúc mạc
• Rửa ổ bụng
• Cắt ruột thừa nếu kèm tổn
thương đại thể
• Không vét hạch thường quy
CĐ mổ lại • Lần mổ đầu không phân độ
được hoặc không quan sát
được ruột thừa
• Mô bệnh học xác định u thanh
dịch có vi nhú
• Lần mổ đầu không phân độ
được hoặc không quan sát
được ruột thừa
• Mô bệnh học xác định u nhầy
• Lần mổ đầu không phân độ
được hoặc không quan sát
được ruột thừa
Phẫu thuật
lặp lại
• NS cắt phần phụ
• Cắt phúc mạc
• Đánh giá toàn ổ bụng, quan sát
ruột thừa
• Rửa ổ bụng
• NS cắt phần phụ
• Cắt phúc mạc
• Đánh giá toàn ổ bụng, quan sát
ruột thừa
• Rửa ổ bụng
• NS cắt phần phụ
• Cắt phúc mạc
• Đánh giá toàn ổ bụng, quan sát
ruột thừa
• Rửa ổ bụng
Theo dõi tối thiểu 5 năm sau mổ:
• Khám lâm sàng toàn diện
• CA 125
• Siêu âm đường bụng hoặc âm đạo
Thời gian giữa các lần thăm khám chưa được thống nhất.
Mổ lại triệt căn sau khi đủ con: chưa có đủ bằng chứng để đưa
ra khuyến cáo.
III. CƠ SỞ KHOA HỌC
2005
Tổng quan 15 nc, 948 bn
• Phương pháp được lựa chọn là cắt buồng vòi trứng
hoặc cắt khối 1 bên.
• BOT stage I (69.6% BOT) có tỷ lệ sống sót 99% sau
20 năm điều trị bảo tồn.
2010
Nc tiến cứu,1319 bn
• 1319 bn được xác định có UNBT có vách được theo
dõi  38.8% tự hết, 61.2% u tồn tại dai dẳng, 128
bệnh nhân được mổ sau đó với 1 trường hợp duy
nhất gpb u giáp biên.
2015
Phân tích tổng hợp 39 nc, 5105 bn
• Phương pháp được sử dụng là cắt khối hoặc cắt vòi buồng
trứng 1 bên (với BOT 1 bên) và cắt khối 2 bên hoặc cắt khối 1
bên kèm cắt vòi buồng trứng 1 bên (với BOT 2 bên).
• U thanh dịch thì nên ưu tiên mổ cắt khối, u nhầy thì ưu tiên mổ
cắt vòi buồng trứng.
2015
Tổng quan hệ thống, 1337 bn
• Ưu tiên sử dụng mổ cắt vòi buồng trứng, nếu bị BOT
2 bên thì mổ cắt khối ở bên tiên lượng tốt hơn, mổ cắt
vòi buồng trứng ở bên còn lại.
2021
Hồi cứu 348 ca mổ
• 348 ca mổ được hồi cứu lại với 131 ca BOT được
chia thành 2 nhóm, 37 bảo tồn và 94 triệt căn.
• Tỷ lệ tái phát là 13.5% (n=5) ở nhóm bảo tồn và 3.2%
(n=3) ở nhóm triệt căn.
2023
Hồi cứu 57 nghiên cứu
• Phương pháp bảo tồn: cắt khối 1 bên, cắt phần phụ 1
bên, cắt khối kèm cắt phần phụ, cắt khối 2 bên.
• Tỷ lệ tái phát ở phẫu thuật triệt căn và bảo tồn là 0-
25% và 0-5% nhưng không ảnh hưởng đên tỷ lệ
sống.
• Ung thư buồng trứng là loại u ác tính cao, đòi hỏi phẫu
thuật.
• Chưa có đồng thuận nào về khả năng điều trị bảo tồn ở
nhóm bệnh nhân trẻ tuổi muốn có con được phát hiện u
buồng trứng nguy cơ ác tính thấp.
• Quyết định điều trị bảo tồn ở bệnh nhân trẻ tuổi muốn có
con có u buồng trứng nguy cơ ác tính thấp cần phải được
thảo luận giữa nhóm chuyên gia y tế và bệnh nhân, cân
nhắc rõ lợi ích và nguy cơ của điều trị bảo tồn.
Take-home Message
THANK YOU
FOR LISTENING
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsurg.2022.973034/full
Luigi Della Corte
https://link.springer.com/article/10.1245/s10434-021-09852-9
Lise Lecointre MD,
Pháp có vẻ áp dụng tốt
https://ovarianresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13048-023-01107-3
B. Kipp
thụy điển
Ncl nc thì nhiều nhưng toàn tổng quan với hồi cứu
2013
Nc tiến cứu, 39377 bn
• 1 không phải low risk

More Related Content

Similar to U buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptx

Danh gia ket qua phau thuat noi soi u tuyen giap lanh tinh tai benh vien dai ...
Danh gia ket qua phau thuat noi soi u tuyen giap lanh tinh tai benh vien dai ...Danh gia ket qua phau thuat noi soi u tuyen giap lanh tinh tai benh vien dai ...
Danh gia ket qua phau thuat noi soi u tuyen giap lanh tinh tai benh vien dai ...
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
Sổ tay hướng dẫn điều trị phẫu thuật trong ung thư buồng trứng
Sổ tay hướng dẫn điều trị phẫu thuật trong ung thư buồng trứng Sổ tay hướng dẫn điều trị phẫu thuật trong ung thư buồng trứng
Sổ tay hướng dẫn điều trị phẫu thuật trong ung thư buồng trứng
Yhoccongdong.com
 
Điều trị ung thư tụy - 2019 - Đại học Y dược TPHCM
Điều trị ung thư tụy - 2019 - Đại học Y dược TPHCMĐiều trị ung thư tụy - 2019 - Đại học Y dược TPHCM
Điều trị ung thư tụy - 2019 - Đại học Y dược TPHCM
Update Y học
 
CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN CHỨNG SỚM CỦA PHẪU THUẬT CẮT KHỐI TÁ TỤY ĐIỀU T...
CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN CHỨNG SỚM CỦA PHẪU THUẬT CẮT KHỐI TÁ TỤY ĐIỀU T...CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN CHỨNG SỚM CỦA PHẪU THUẬT CẮT KHỐI TÁ TỤY ĐIỀU T...
CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN CHỨNG SỚM CỦA PHẪU THUẬT CẮT KHỐI TÁ TỤY ĐIỀU T...
SoM
 
Ung thư Tế Bào Gan 2022.pdf
Ung thư Tế Bào Gan 2022.pdfUng thư Tế Bào Gan 2022.pdf
Ung thư Tế Bào Gan 2022.pdf
VanMinhHuy
 
[TMMC Healthcare] Phòng ngừa và tầm soát ung thư cổ tử vú, TMMC CANCER CENTER
[TMMC Healthcare] Phòng ngừa và tầm soát ung thư cổ tử vú, TMMC CANCER CENTER[TMMC Healthcare] Phòng ngừa và tầm soát ung thư cổ tử vú, TMMC CANCER CENTER
[TMMC Healthcare] Phòng ngừa và tầm soát ung thư cổ tử vú, TMMC CANCER CENTER
Bao Tran
 
Nghien cuu chi dinh va danh gia ket qua phau thuat noi soi dieu tri triet can...
Nghien cuu chi dinh va danh gia ket qua phau thuat noi soi dieu tri triet can...Nghien cuu chi dinh va danh gia ket qua phau thuat noi soi dieu tri triet can...
Nghien cuu chi dinh va danh gia ket qua phau thuat noi soi dieu tri triet can...
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SINH THIẾT U GAN THEO PHƯƠNG PHÁP TAY TỰ DO DƯỚI...
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SINH THIẾT U GAN THEO PHƯƠNG PHÁP TAY TỰ DO DƯỚI...NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SINH THIẾT U GAN THEO PHƯƠNG PHÁP TAY TỰ DO DƯỚI...
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SINH THIẾT U GAN THEO PHƯƠNG PHÁP TAY TỰ DO DƯỚI...
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
Tam soat k vu k ctc online
Tam soat k vu  k ctc onlineTam soat k vu  k ctc online
Tam soat k vu k ctc onlineHoa Vi Tran
 
Uf treatment 2014
Uf treatment 2014Uf treatment 2014
Uf treatment 2014
Nguyen Quoc Su
 
Điều trị ung thư đại trực tràng - 2019 - Đại học Y dược TPHCM
Điều trị ung thư đại trực tràng - 2019 - Đại học Y dược TPHCMĐiều trị ung thư đại trực tràng - 2019 - Đại học Y dược TPHCM
Điều trị ung thư đại trực tràng - 2019 - Đại học Y dược TPHCM
Update Y học
 
Chuyên đề học tập Ung thư bàng quang.pptx
Chuyên đề học tập Ung thư bàng quang.pptxChuyên đề học tập Ung thư bàng quang.pptx
Chuyên đề học tập Ung thư bàng quang.pptx
NamPhuongTranThi1
 
Tầm soát ung thư vú
Tầm soát ung thư vúTầm soát ung thư vú
Tầm soát ung thư vú
SoM
 
CASE REPORT- SẢN TTĐN CASE REPORT 11.08.2023.pptx
CASE REPORT- SẢN TTĐN CASE REPORT 11.08.2023.pptxCASE REPORT- SẢN TTĐN CASE REPORT 11.08.2023.pptx
CASE REPORT- SẢN TTĐN CASE REPORT 11.08.2023.pptx
chieudoannguyen0311
 
CASE LÂM SÀNG SẢN (1).pptx
CASE LÂM SÀNG SẢN (1).pptxCASE LÂM SÀNG SẢN (1).pptx
CASE LÂM SÀNG SẢN (1).pptx
linhnht78
 
TÂN SINH TRONG BIỂU MÔ CỔ TỬ CUNG
TÂN SINH TRONG BIỂU MÔ CỔ TỬ CUNGTÂN SINH TRONG BIỂU MÔ CỔ TỬ CUNG
TÂN SINH TRONG BIỂU MÔ CỔ TỬ CUNG
SoM
 
Dac diem lam sang, can lam sang voi mo benh hoc trong ung thu buong trung
Dac diem lam sang, can lam sang voi mo benh hoc trong ung thu buong trungDac diem lam sang, can lam sang voi mo benh hoc trong ung thu buong trung
Dac diem lam sang, can lam sang voi mo benh hoc trong ung thu buong trung
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
ung thu dai trang
ung thu dai trang ung thu dai trang
ung thu dai trang Định Ngô
 
Những điều cần biết về Ung thư Cổ tử cung
Những điều cần biết về Ung thư Cổ tử cungNhững điều cần biết về Ung thư Cổ tử cung
Những điều cần biết về Ung thư Cổ tử cung
TRAN Bach
 
K bàng quang
K bàng quangK bàng quang
K bàng quang
Le Dam
 

Similar to U buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptx (20)

Danh gia ket qua phau thuat noi soi u tuyen giap lanh tinh tai benh vien dai ...
Danh gia ket qua phau thuat noi soi u tuyen giap lanh tinh tai benh vien dai ...Danh gia ket qua phau thuat noi soi u tuyen giap lanh tinh tai benh vien dai ...
Danh gia ket qua phau thuat noi soi u tuyen giap lanh tinh tai benh vien dai ...
 
Sổ tay hướng dẫn điều trị phẫu thuật trong ung thư buồng trứng
Sổ tay hướng dẫn điều trị phẫu thuật trong ung thư buồng trứng Sổ tay hướng dẫn điều trị phẫu thuật trong ung thư buồng trứng
Sổ tay hướng dẫn điều trị phẫu thuật trong ung thư buồng trứng
 
Điều trị ung thư tụy - 2019 - Đại học Y dược TPHCM
Điều trị ung thư tụy - 2019 - Đại học Y dược TPHCMĐiều trị ung thư tụy - 2019 - Đại học Y dược TPHCM
Điều trị ung thư tụy - 2019 - Đại học Y dược TPHCM
 
CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN CHỨNG SỚM CỦA PHẪU THUẬT CẮT KHỐI TÁ TỤY ĐIỀU T...
CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN CHỨNG SỚM CỦA PHẪU THUẬT CẮT KHỐI TÁ TỤY ĐIỀU T...CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN CHỨNG SỚM CỦA PHẪU THUẬT CẮT KHỐI TÁ TỤY ĐIỀU T...
CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN CHỨNG SỚM CỦA PHẪU THUẬT CẮT KHỐI TÁ TỤY ĐIỀU T...
 
Ung thư Tế Bào Gan 2022.pdf
Ung thư Tế Bào Gan 2022.pdfUng thư Tế Bào Gan 2022.pdf
Ung thư Tế Bào Gan 2022.pdf
 
[TMMC Healthcare] Phòng ngừa và tầm soát ung thư cổ tử vú, TMMC CANCER CENTER
[TMMC Healthcare] Phòng ngừa và tầm soát ung thư cổ tử vú, TMMC CANCER CENTER[TMMC Healthcare] Phòng ngừa và tầm soát ung thư cổ tử vú, TMMC CANCER CENTER
[TMMC Healthcare] Phòng ngừa và tầm soát ung thư cổ tử vú, TMMC CANCER CENTER
 
Nghien cuu chi dinh va danh gia ket qua phau thuat noi soi dieu tri triet can...
Nghien cuu chi dinh va danh gia ket qua phau thuat noi soi dieu tri triet can...Nghien cuu chi dinh va danh gia ket qua phau thuat noi soi dieu tri triet can...
Nghien cuu chi dinh va danh gia ket qua phau thuat noi soi dieu tri triet can...
 
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SINH THIẾT U GAN THEO PHƯƠNG PHÁP TAY TỰ DO DƯỚI...
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SINH THIẾT U GAN THEO PHƯƠNG PHÁP TAY TỰ DO DƯỚI...NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SINH THIẾT U GAN THEO PHƯƠNG PHÁP TAY TỰ DO DƯỚI...
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SINH THIẾT U GAN THEO PHƯƠNG PHÁP TAY TỰ DO DƯỚI...
 
Tam soat k vu k ctc online
Tam soat k vu  k ctc onlineTam soat k vu  k ctc online
Tam soat k vu k ctc online
 
Uf treatment 2014
Uf treatment 2014Uf treatment 2014
Uf treatment 2014
 
Điều trị ung thư đại trực tràng - 2019 - Đại học Y dược TPHCM
Điều trị ung thư đại trực tràng - 2019 - Đại học Y dược TPHCMĐiều trị ung thư đại trực tràng - 2019 - Đại học Y dược TPHCM
Điều trị ung thư đại trực tràng - 2019 - Đại học Y dược TPHCM
 
Chuyên đề học tập Ung thư bàng quang.pptx
Chuyên đề học tập Ung thư bàng quang.pptxChuyên đề học tập Ung thư bàng quang.pptx
Chuyên đề học tập Ung thư bàng quang.pptx
 
Tầm soát ung thư vú
Tầm soát ung thư vúTầm soát ung thư vú
Tầm soát ung thư vú
 
CASE REPORT- SẢN TTĐN CASE REPORT 11.08.2023.pptx
CASE REPORT- SẢN TTĐN CASE REPORT 11.08.2023.pptxCASE REPORT- SẢN TTĐN CASE REPORT 11.08.2023.pptx
CASE REPORT- SẢN TTĐN CASE REPORT 11.08.2023.pptx
 
CASE LÂM SÀNG SẢN (1).pptx
CASE LÂM SÀNG SẢN (1).pptxCASE LÂM SÀNG SẢN (1).pptx
CASE LÂM SÀNG SẢN (1).pptx
 
TÂN SINH TRONG BIỂU MÔ CỔ TỬ CUNG
TÂN SINH TRONG BIỂU MÔ CỔ TỬ CUNGTÂN SINH TRONG BIỂU MÔ CỔ TỬ CUNG
TÂN SINH TRONG BIỂU MÔ CỔ TỬ CUNG
 
Dac diem lam sang, can lam sang voi mo benh hoc trong ung thu buong trung
Dac diem lam sang, can lam sang voi mo benh hoc trong ung thu buong trungDac diem lam sang, can lam sang voi mo benh hoc trong ung thu buong trung
Dac diem lam sang, can lam sang voi mo benh hoc trong ung thu buong trung
 
ung thu dai trang
ung thu dai trang ung thu dai trang
ung thu dai trang
 
Những điều cần biết về Ung thư Cổ tử cung
Những điều cần biết về Ung thư Cổ tử cungNhững điều cần biết về Ung thư Cổ tử cung
Những điều cần biết về Ung thư Cổ tử cung
 
K bàng quang
K bàng quangK bàng quang
K bàng quang
 

More from TungThanh32

say thai lien tiep .pptx
say thai lien tiep               .pptxsay thai lien tiep               .pptx
say thai lien tiep .pptx
TungThanh32
 
tiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptx
tiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptxtiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptx
tiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptx
TungThanh32
 
thăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptx
thăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptxthăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptx
thăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptx
TungThanh32
 
test san 3800 tungthanh .pdf
test san 3800 tungthanh             .pdftest san 3800 tungthanh             .pdf
test san 3800 tungthanh .pdf
TungThanh32
 
sốt XH trong thai kỳ.pptx
sốt XH trong thai kỳ.pptxsốt XH trong thai kỳ.pptx
sốt XH trong thai kỳ.pptx
TungThanh32
 
Viêm âm đạo do nấm.pptx
Viêm âm đạo do nấm.pptxViêm âm đạo do nấm.pptx
Viêm âm đạo do nấm.pptx
TungThanh32
 
Đau vùng chậu.pptx
Đau vùng chậu.pptxĐau vùng chậu.pptx
Đau vùng chậu.pptx
TungThanh32
 
SHN KSNK TRONG CSYT -DÀNH CHO NVM.pdf
SHN KSNK TRONG CSYT -DÀNH CHO NVM.pdfSHN KSNK TRONG CSYT -DÀNH CHO NVM.pdf
SHN KSNK TRONG CSYT -DÀNH CHO NVM.pdf
TungThanh32
 
SHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdf
SHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdfSHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdf
SHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdf
TungThanh32
 
SHN HD THÔNG TƯ 16.pdf
SHN HD THÔNG TƯ 16.pdfSHN HD THÔNG TƯ 16.pdf
SHN HD THÔNG TƯ 16.pdf
TungThanh32
 
SHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdf
SHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdfSHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdf
SHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdf
TungThanh32
 
SHN Bài giảng TT20 .pdf
SHN Bài giảng TT20 .pdfSHN Bài giảng TT20 .pdf
SHN Bài giảng TT20 .pdf
TungThanh32
 
SHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdf
SHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdfSHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdf
SHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdf
TungThanh32
 
Điều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptx
Điều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptxĐiều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptx
Điều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptx
TungThanh32
 
tăng prolactin máu .pptx
tăng prolactin máu .pptxtăng prolactin máu .pptx
tăng prolactin máu .pptx
TungThanh32
 
[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf
[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf
[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf
TungThanh32
 
HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)
HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)
HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)
TungThanh32
 
[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf
[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf
[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf
TungThanh32
 
Chẩn đoán dọa đẻ non - update.pdf
Chẩn đoán dọa đẻ non - update.pdfChẩn đoán dọa đẻ non - update.pdf
Chẩn đoán dọa đẻ non - update.pdf
TungThanh32
 
MgSO4 - đẻ non – update.pdf
MgSO4 - đẻ non – update.pdfMgSO4 - đẻ non – update.pdf
MgSO4 - đẻ non – update.pdf
TungThanh32
 

More from TungThanh32 (20)

say thai lien tiep .pptx
say thai lien tiep               .pptxsay thai lien tiep               .pptx
say thai lien tiep .pptx
 
tiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptx
tiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptxtiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptx
tiem xo bang con tuyet doi dieu tri lac noi mac buong trung.pptx
 
thăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptx
thăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptxthăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptx
thăm khám phụ khoa ở phụ nữ không mang thai.pptx
 
test san 3800 tungthanh .pdf
test san 3800 tungthanh             .pdftest san 3800 tungthanh             .pdf
test san 3800 tungthanh .pdf
 
sốt XH trong thai kỳ.pptx
sốt XH trong thai kỳ.pptxsốt XH trong thai kỳ.pptx
sốt XH trong thai kỳ.pptx
 
Viêm âm đạo do nấm.pptx
Viêm âm đạo do nấm.pptxViêm âm đạo do nấm.pptx
Viêm âm đạo do nấm.pptx
 
Đau vùng chậu.pptx
Đau vùng chậu.pptxĐau vùng chậu.pptx
Đau vùng chậu.pptx
 
SHN KSNK TRONG CSYT -DÀNH CHO NVM.pdf
SHN KSNK TRONG CSYT -DÀNH CHO NVM.pdfSHN KSNK TRONG CSYT -DÀNH CHO NVM.pdf
SHN KSNK TRONG CSYT -DÀNH CHO NVM.pdf
 
SHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdf
SHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdfSHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdf
SHN HD VỆ SINH BỀ MẶT KHU PT.pdf
 
SHN HD THÔNG TƯ 16.pdf
SHN HD THÔNG TƯ 16.pdfSHN HD THÔNG TƯ 16.pdf
SHN HD THÔNG TƯ 16.pdf
 
SHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdf
SHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdfSHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdf
SHN bài giảng xử lý dụng cụ ban đầu.pdf
 
SHN Bài giảng TT20 .pdf
SHN Bài giảng TT20 .pdfSHN Bài giảng TT20 .pdf
SHN Bài giảng TT20 .pdf
 
SHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdf
SHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdfSHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdf
SHN Sử dụng PTPHCN 2023.pdf
 
Điều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptx
Điều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptxĐiều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptx
Điều trị nội khoa ung thư buồng trứng.pptx
 
tăng prolactin máu .pptx
tăng prolactin máu .pptxtăng prolactin máu .pptx
tăng prolactin máu .pptx
 
[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf
[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf
[SOGC] 2022 PPROM cpg430 .pdf
 
HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)
HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)
HASAR ART ADVANCED 09 (8/2023)
 
[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf
[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf
[ACOG] 2021 de non pb 234.pdf
 
Chẩn đoán dọa đẻ non - update.pdf
Chẩn đoán dọa đẻ non - update.pdfChẩn đoán dọa đẻ non - update.pdf
Chẩn đoán dọa đẻ non - update.pdf
 
MgSO4 - đẻ non – update.pdf
MgSO4 - đẻ non – update.pdfMgSO4 - đẻ non – update.pdf
MgSO4 - đẻ non – update.pdf
 

Recently uploaded

SGK cũ khối u nguyên bào nuôi.pdf tuyệt vời luôn các bạn
SGK cũ khối u nguyên bào nuôi.pdf tuyệt vời luôn các bạnSGK cũ khối u nguyên bào nuôi.pdf tuyệt vời luôn các bạn
SGK cũ khối u nguyên bào nuôi.pdf tuyệt vời luôn các bạn
HongBiThi1
 
NCT_Nhiễm trùng bàn tay. BS Hòa.pdf quan trọng
NCT_Nhiễm trùng bàn tay. BS Hòa.pdf quan trọngNCT_Nhiễm trùng bàn tay. BS Hòa.pdf quan trọng
NCT_Nhiễm trùng bàn tay. BS Hòa.pdf quan trọng
fdgdfsgsdfgsdf
 
Nhận biết và tiếp cận trẻ trong tình trạng nặng.pdf
Nhận biết và tiếp cận trẻ trong tình trạng nặng.pdfNhận biết và tiếp cận trẻ trong tình trạng nặng.pdf
Nhận biết và tiếp cận trẻ trong tình trạng nặng.pdf
HongBiThi1
 
ung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.ppt
ung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.pptung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.ppt
ung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.ppt
HongBiThi1
 
NCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdf
NCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdfNCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdf
NCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdf
HongBiThi1
 
NTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạn
NTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạnNTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạn
NTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạn
HongBiThi1
 
SGK mới Ngộ độc cấp trẻ em.pdf rất hay các bạn ạ
SGK mới Ngộ độc cấp trẻ em.pdf rất hay các bạn ạSGK mới Ngộ độc cấp trẻ em.pdf rất hay các bạn ạ
SGK mới Ngộ độc cấp trẻ em.pdf rất hay các bạn ạ
HongBiThi1
 
SGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạSGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạ
fdgdfsgsdfgsdf
 
SGK mới nhiễm khuẩn hậu sản rất hay các BS
SGK mới nhiễm khuẩn hậu sản rất hay các BSSGK mới nhiễm khuẩn hậu sản rất hay các BS
SGK mới nhiễm khuẩn hậu sản rất hay các BS
HongBiThi1
 
NTN_U PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TTL - thầy Thành.pdf
NTN_U PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TTL - thầy Thành.pdfNTN_U PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TTL - thầy Thành.pdf
NTN_U PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TTL - thầy Thành.pdf
HongBiThi1
 
SGK mới suy thai cấp.pdf rất hay nha các bạn
SGK mới suy thai cấp.pdf rất hay nha các bạnSGK mới suy thai cấp.pdf rất hay nha các bạn
SGK mới suy thai cấp.pdf rất hay nha các bạn
fdgdfsgsdfgsdf
 
SGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạn
SGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạnSGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạn
SGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạn
HongBiThi1
 
Chảy máu trong và sau đẻ.pptx hay nha các bạn
Chảy máu trong và sau đẻ.pptx hay nha các bạnChảy máu trong và sau đẻ.pptx hay nha các bạn
Chảy máu trong và sau đẻ.pptx hay nha các bạn
HongBiThi1
 
SGK cũ suy thai trong chuyển dạ.pdf tham khảo
SGK cũ suy thai trong chuyển dạ.pdf tham khảoSGK cũ suy thai trong chuyển dạ.pdf tham khảo
SGK cũ suy thai trong chuyển dạ.pdf tham khảo
fdgdfsgsdfgsdf
 
Cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền YHN
Cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền YHNCơ sở phân tử của hiện tượng di truyền YHN
Cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền YHN
HongBiThi1
 
SGK sản huế thai nghén nguy cơ cao.pdf rất hay
SGK sản huế thai nghén nguy cơ cao.pdf rất haySGK sản huế thai nghén nguy cơ cao.pdf rất hay
SGK sản huế thai nghén nguy cơ cao.pdf rất hay
HongBiThi1
 
SUY THAI TRONG CHUY_N D_.ppt hay các bạn ạ
SUY THAI TRONG CHUY_N D_.ppt hay các bạn ạSUY THAI TRONG CHUY_N D_.ppt hay các bạn ạ
SUY THAI TRONG CHUY_N D_.ppt hay các bạn ạ
fdgdfsgsdfgsdf
 
SGK Đại cương bệnh lý động mạch chủ.pdf hay
SGK Đại cương bệnh lý động mạch chủ.pdf haySGK Đại cương bệnh lý động mạch chủ.pdf hay
SGK Đại cương bệnh lý động mạch chủ.pdf hay
fdgdfsgsdfgsdf
 
SGK Ung thư thận.pdf rất hay và khó các bạn ạ
SGK Ung thư thận.pdf rất hay và khó các bạn ạSGK Ung thư thận.pdf rất hay và khó các bạn ạ
SGK Ung thư thận.pdf rất hay và khó các bạn ạ
HongBiThi1
 
SGK sản Huế bệnh tim và thai nghén.pdf hay
SGK sản Huế bệnh tim và thai nghén.pdf haySGK sản Huế bệnh tim và thai nghén.pdf hay
SGK sản Huế bệnh tim và thai nghén.pdf hay
fdgdfsgsdfgsdf
 

Recently uploaded (20)

SGK cũ khối u nguyên bào nuôi.pdf tuyệt vời luôn các bạn
SGK cũ khối u nguyên bào nuôi.pdf tuyệt vời luôn các bạnSGK cũ khối u nguyên bào nuôi.pdf tuyệt vời luôn các bạn
SGK cũ khối u nguyên bào nuôi.pdf tuyệt vời luôn các bạn
 
NCT_Nhiễm trùng bàn tay. BS Hòa.pdf quan trọng
NCT_Nhiễm trùng bàn tay. BS Hòa.pdf quan trọngNCT_Nhiễm trùng bàn tay. BS Hòa.pdf quan trọng
NCT_Nhiễm trùng bàn tay. BS Hòa.pdf quan trọng
 
Nhận biết và tiếp cận trẻ trong tình trạng nặng.pdf
Nhận biết và tiếp cận trẻ trong tình trạng nặng.pdfNhận biết và tiếp cận trẻ trong tình trạng nặng.pdf
Nhận biết và tiếp cận trẻ trong tình trạng nặng.pdf
 
ung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.ppt
ung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.pptung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.ppt
ung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.ppt
 
NCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdf
NCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdfNCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdf
NCT_Vết thương bàn tay. BS Phùng Ngọc Hòa.pdf
 
NTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạn
NTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạnNTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạn
NTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạn
 
SGK mới Ngộ độc cấp trẻ em.pdf rất hay các bạn ạ
SGK mới Ngộ độc cấp trẻ em.pdf rất hay các bạn ạSGK mới Ngộ độc cấp trẻ em.pdf rất hay các bạn ạ
SGK mới Ngộ độc cấp trẻ em.pdf rất hay các bạn ạ
 
SGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạSGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạ
 
SGK mới nhiễm khuẩn hậu sản rất hay các BS
SGK mới nhiễm khuẩn hậu sản rất hay các BSSGK mới nhiễm khuẩn hậu sản rất hay các BS
SGK mới nhiễm khuẩn hậu sản rất hay các BS
 
NTN_U PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TTL - thầy Thành.pdf
NTN_U PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TTL - thầy Thành.pdfNTN_U PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TTL - thầy Thành.pdf
NTN_U PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TTL - thầy Thành.pdf
 
SGK mới suy thai cấp.pdf rất hay nha các bạn
SGK mới suy thai cấp.pdf rất hay nha các bạnSGK mới suy thai cấp.pdf rất hay nha các bạn
SGK mới suy thai cấp.pdf rất hay nha các bạn
 
SGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạn
SGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạnSGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạn
SGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạn
 
Chảy máu trong và sau đẻ.pptx hay nha các bạn
Chảy máu trong và sau đẻ.pptx hay nha các bạnChảy máu trong và sau đẻ.pptx hay nha các bạn
Chảy máu trong và sau đẻ.pptx hay nha các bạn
 
SGK cũ suy thai trong chuyển dạ.pdf tham khảo
SGK cũ suy thai trong chuyển dạ.pdf tham khảoSGK cũ suy thai trong chuyển dạ.pdf tham khảo
SGK cũ suy thai trong chuyển dạ.pdf tham khảo
 
Cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền YHN
Cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền YHNCơ sở phân tử của hiện tượng di truyền YHN
Cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền YHN
 
SGK sản huế thai nghén nguy cơ cao.pdf rất hay
SGK sản huế thai nghén nguy cơ cao.pdf rất haySGK sản huế thai nghén nguy cơ cao.pdf rất hay
SGK sản huế thai nghén nguy cơ cao.pdf rất hay
 
SUY THAI TRONG CHUY_N D_.ppt hay các bạn ạ
SUY THAI TRONG CHUY_N D_.ppt hay các bạn ạSUY THAI TRONG CHUY_N D_.ppt hay các bạn ạ
SUY THAI TRONG CHUY_N D_.ppt hay các bạn ạ
 
SGK Đại cương bệnh lý động mạch chủ.pdf hay
SGK Đại cương bệnh lý động mạch chủ.pdf haySGK Đại cương bệnh lý động mạch chủ.pdf hay
SGK Đại cương bệnh lý động mạch chủ.pdf hay
 
SGK Ung thư thận.pdf rất hay và khó các bạn ạ
SGK Ung thư thận.pdf rất hay và khó các bạn ạSGK Ung thư thận.pdf rất hay và khó các bạn ạ
SGK Ung thư thận.pdf rất hay và khó các bạn ạ
 
SGK sản Huế bệnh tim và thai nghén.pdf hay
SGK sản Huế bệnh tim và thai nghén.pdf haySGK sản Huế bệnh tim và thai nghén.pdf hay
SGK sản Huế bệnh tim và thai nghén.pdf hay
 

U buồng trứng giáp biên ở đối tượng chưa mãn kinh.pptx

 • 1. SỞ Y TẾ HÀ NỘI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI U BUỒNG TRỨNG NGUY CƠ ÁC TÍNH THẤP Ở PHỤ NỮ CHƯA MÃN KINH Ovarian low malignant potential tumor in premenopausal women SINH HOẠT KHOA HỌC Hà Nội – 11/ 2023 Bùi Thanh Tùng Khoa Khám bệnh C1
 • 3. Ung thư buồng trứng: • U thư biểu mô: 70%, phụ nữ > 50 tuổi • U thư tb mầm: 20%,phụ nữ < 20yo • U thư tb đệm sinh dục: 5%, mọi lứa tuổi • U buồng trứng khác: 5%
 • 4. Tần suất mắc: 11.4/10 000 Tần suất tử vong: 6.0/10 000  Là ung thư có độ ác tính cao Brett M. Reid, Jennifer B. Permuth, and Thomas A. Sellers Epidemiology of ovarian cancer: a review Hầu hết bệnh nhân phát hiện bệnh trong nhóm tuổi đã mãn kinh
 • 5. Seidman JD, Russell P, Kurman RJ. Surface epithelial tumors of the ovary. In: Blaustein's pathology of the female genital tract, 5th, Kurman RJ (Ed), Springer Verlag, New York 2002. p.791. Tumors of low malignant potential Borderline tumors U giáp biên buồng trứng ? U buồng trứng nguy cơ ác tính thấp?
 • 6.
 • 7. Quản lý khối cạnh tử cung Phát hiện ngẫu nhiên Rối loạn tiểu tiện Chán ăn chướng bụng Đau bụng Đau vùng chậu Đau khi giao hợp Hội chứng ruột kích thích
 • 8. Quản lý khối cạnh tử cung Đánh giá nguy cơ ác tính Royal college of obstetricians and gynaecologists Green-top Guideline No. 34: The Management of Ovarian Cysts in Postmenopausal Women Siêu âm CA 125 HE4 hCG AFP LDH
 • 10. Nhận diện trực quan Simple Descriptors Sayasneh, A., Kaijser, J., Preisler, J., Johnson, S., Stalder, C., Husicka, R., … Bourne, T. (2013). A multicenter prospective external validation of the diagnostic performance of IOTA simple descriptors and rules to characterize ovarian masses. Gynecologic Oncology, 130(1), 140–146. Bn > 50 tuổi và CA125 > 100 IU/ml 4 tiêu chuẩn lành 2 tiêu chuẩn ác Tuổi CDHA CA 125
 • 11. Simple rules Original 2008 CDHA 5 tiêu chuẩn lành 5 tiêu chuẩn ác
 • 12. MRI I Risk of Malignancy Index 1 https://gin-onc-calculators.com/rmi.php Tuổi CDHA 7 yếu tố CA 125
 • 13. Simple rules Risk Srrisk calculation 2016 CDHA 8 yếu tố https://www.iotagroup.org/iota-models-software/iota-simple-rules-and-srrisk- calculator-diagnose-ovarian-cancer
 • 14.
 • 15. ANDEX Assessment of Different NEoplasia in the adneXa https://www.evidencio.com/models/show/946 9 yếu tố Tuổi CDHA CA 125 Tiền sử
 • 16.
 • 17. LR2 IOTA LR2 risk model Tuổi CDHA 12 yếu tố https://gin-onc-calculators.com/iota.php Tiền sử Lâm sàng
 • 18.
 • 19. ROMA Risk of Ovarian Malignancy Algorithm https://www.labor-limbach.de/laborrechner/labor-rechner/roma-risk-of-ovarian- malignancy-algorithm/ 2 yếu tố CA 125 HE4
 • 20.
 • 21. O-RADS US Ovarian-Adnexal Reporting and Data System Siêu âm
 • 22.
 • 24.
 • 26.
 • 27.
 • 28. Seidman JD, Russell P, Kurman RJ. Surface epithelial tumors of the ovary. In: Blaustein's pathology of the female genital tract, 5th, Kurman RJ (Ed), Springer Verlag, New York 2002. p.791. Phẫu thuật là phương pháp điều trị đầu tay Phẫu thuật có vai trò phân độ u và giảm u
 • 29. • Đã mãn kinh • Không còn nhu cầu có con • Hầu hết là ung thư biểu mô
 • 30. Tumors of low malignant potential Borderline tumors • Phụ nữ trẻ chưa mãn kinh • Có mong muốn mang thai
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34. Kích thước < 70mm Cân nhắc theo dõi Đặc điểm trên SA gợi ý lành tính Không có triệu chứng lâm sàng  Siêu âm đánh giá lại mỗi 3-6 tháng
 • 35.
 • 36.
 • 37. Cắt buồng vòi trứng salpingo-oophorectomy Cắt phần phụ adnexectomy Cắt tử cung hysterectomy Cắt buồng trứng oophorectomy Cắt vòi trứng salpingectomy Cắt ruột thừa appendectomy Cắt khối u cystectomy Cắt phúc mạc omentectomy Vét hạch lymphadenectomy
 • 38. Mổ triệt căn radical surgery Mổ bảo tồn conservative surgery
 • 39. ES BOT Early stage borderline ovarian tumor
 • 40.
 • 41. U thanh dịch U nhầy U lạc nội mạc Phẫu thuật ban đầu • NS cắt khối bên tổn thương • Cắt phúc mạc • Rửa ổ bụng • Cắt ruột thừa nếu kèm tổn thương đại thể • Không vét hạch thường quy • NS cắt khối bên tổn thương • Cắt phúc mạc • Rửa ổ bụng • Cắt ruột thừa nếu kèm tổn thương đại thể • Không vét hạch thường quy • NS cắt khối or cắt phần phụ • Cắt phúc mạc • Rửa ổ bụng • Cắt ruột thừa nếu kèm tổn thương đại thể • Không vét hạch thường quy CĐ mổ lại • Lần mổ đầu không phân độ được hoặc không quan sát được ruột thừa • Mô bệnh học xác định u thanh dịch có vi nhú • Lần mổ đầu không phân độ được hoặc không quan sát được ruột thừa • Mô bệnh học xác định u nhầy • Lần mổ đầu không phân độ được hoặc không quan sát được ruột thừa Phẫu thuật lặp lại • NS cắt phần phụ • Cắt phúc mạc • Đánh giá toàn ổ bụng, quan sát ruột thừa • Rửa ổ bụng • NS cắt phần phụ • Cắt phúc mạc • Đánh giá toàn ổ bụng, quan sát ruột thừa • Rửa ổ bụng • NS cắt phần phụ • Cắt phúc mạc • Đánh giá toàn ổ bụng, quan sát ruột thừa • Rửa ổ bụng
 • 42. Theo dõi tối thiểu 5 năm sau mổ: • Khám lâm sàng toàn diện • CA 125 • Siêu âm đường bụng hoặc âm đạo Thời gian giữa các lần thăm khám chưa được thống nhất. Mổ lại triệt căn sau khi đủ con: chưa có đủ bằng chứng để đưa ra khuyến cáo.
 • 43. III. CƠ SỞ KHOA HỌC
 • 44. 2005 Tổng quan 15 nc, 948 bn • Phương pháp được lựa chọn là cắt buồng vòi trứng hoặc cắt khối 1 bên. • BOT stage I (69.6% BOT) có tỷ lệ sống sót 99% sau 20 năm điều trị bảo tồn.
 • 45. 2010 Nc tiến cứu,1319 bn • 1319 bn được xác định có UNBT có vách được theo dõi  38.8% tự hết, 61.2% u tồn tại dai dẳng, 128 bệnh nhân được mổ sau đó với 1 trường hợp duy nhất gpb u giáp biên.
 • 46. 2015 Phân tích tổng hợp 39 nc, 5105 bn • Phương pháp được sử dụng là cắt khối hoặc cắt vòi buồng trứng 1 bên (với BOT 1 bên) và cắt khối 2 bên hoặc cắt khối 1 bên kèm cắt vòi buồng trứng 1 bên (với BOT 2 bên). • U thanh dịch thì nên ưu tiên mổ cắt khối, u nhầy thì ưu tiên mổ cắt vòi buồng trứng.
 • 47. 2015 Tổng quan hệ thống, 1337 bn • Ưu tiên sử dụng mổ cắt vòi buồng trứng, nếu bị BOT 2 bên thì mổ cắt khối ở bên tiên lượng tốt hơn, mổ cắt vòi buồng trứng ở bên còn lại.
 • 48. 2021 Hồi cứu 348 ca mổ • 348 ca mổ được hồi cứu lại với 131 ca BOT được chia thành 2 nhóm, 37 bảo tồn và 94 triệt căn. • Tỷ lệ tái phát là 13.5% (n=5) ở nhóm bảo tồn và 3.2% (n=3) ở nhóm triệt căn.
 • 49. 2023 Hồi cứu 57 nghiên cứu • Phương pháp bảo tồn: cắt khối 1 bên, cắt phần phụ 1 bên, cắt khối kèm cắt phần phụ, cắt khối 2 bên. • Tỷ lệ tái phát ở phẫu thuật triệt căn và bảo tồn là 0- 25% và 0-5% nhưng không ảnh hưởng đên tỷ lệ sống.
 • 50. • Ung thư buồng trứng là loại u ác tính cao, đòi hỏi phẫu thuật. • Chưa có đồng thuận nào về khả năng điều trị bảo tồn ở nhóm bệnh nhân trẻ tuổi muốn có con được phát hiện u buồng trứng nguy cơ ác tính thấp. • Quyết định điều trị bảo tồn ở bệnh nhân trẻ tuổi muốn có con có u buồng trứng nguy cơ ác tính thấp cần phải được thảo luận giữa nhóm chuyên gia y tế và bệnh nhân, cân nhắc rõ lợi ích và nguy cơ của điều trị bảo tồn. Take-home Message
 • 52. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsurg.2022.973034/full Luigi Della Corte https://link.springer.com/article/10.1245/s10434-021-09852-9 Lise Lecointre MD, Pháp có vẻ áp dụng tốt https://ovarianresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13048-023-01107-3 B. Kipp thụy điển Ncl nc thì nhiều nhưng toàn tổng quan với hồi cứu
 • 53. 2013 Nc tiến cứu, 39377 bn • 1 không phải low risk