SlideShare a Scribd company logo
van een groep medewerkers naar een team  een moeizame weg
een groep medewerkers
probleemstelling geen visie dalend aantal leerlingen bezorgde ouders leerkrachten vaak kleine ‘zelfstandigen’, elk in zijn eigen klas inrichtende macht beperkte kennis van werking organisatie
probleemstelling leidinggevende (gekookte kikker en moeder) boeiende doelgroep met een grote diversiteit aan vragen infrastructuur niet altijd aangepast aan doelgroep verouderde methodieken
actieplan aanstelling externe coach leiderschap organisatie
kennismaking met TOM 3 systemische niveaus leidinggevende team individuele medewerker
TOM Missie – Visiel systemen teamsamenstelling strategieën leiderschap Socio-emotioneel klimaat Machtsdynamiek Groepsdynamische ontwikkeling Ontwerp Ontwikkeling 1 – 2 – 3 - 4 1 – 2 – 3 - 4 1 – 2 – 3 - 4 1 – 2 – 3 - 4 1 – 2 – 3 - 4 1 – 2 – 3 - 4 1 – 2 – 3 - 4 1 – 2 – 3 - 4 1 – 2 – 3 - 4 structuren Intern – externe gerichtheid 1 – 2 – 3 - 4
vragenlijst TOM op eigen organisatie
missie – visie medewerkers kennen de missie (= pedagogisch project) van de school en worden en regelmatig mee geconfronteerd. de visie wordt op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en geactualiseerd in een beleidsplan en doorvertaald naar individuele doelstellingen. medewerkers helpen de visie ontwikkelen van de school. de visie is een toetsteen voor het alledaagse handelen op de werkvloer . 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 - 4 1 - 2 - 3 - 4 1 – 2 - 3 - 4 totaal
structuur er is voor iedere medewerker een duidelijke taak – en functieomschrijving de taak – en functieomschrijving is een toeststeen in de begeleiding van de medewerker. medewerkers weten wat ze mogen uitvoeren en beslissen en waar ze mandaat moeten vragen. medewerkers hebben voldoende ruimte om te werken zodat ze vlug op de vraag van leerlingen en ouders kunnen antwoorden. Tussen uitvoeren en beslissen is er slechts één stap 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 - 4 1 - 2 - 3 - 4 totaal
systemen het uurrooster is opgebouwd op basis van de noden van de doelgroep. er is een een performant overlegsysteem waarbij alle betrokken disciplines aanwezig zijn. de informatie is binnen de organisatie breed verspreid. er is een performant kwaliteitsysteem (ifv behalen ODET). de systemen van het team worden beheerd door het team zelf. 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 – 4 totaal
strategisch handelen de school analyseert regelmatig zijn sterktes, zwaktes, uitdagingen en bedreigingen. er is een meerjarenplanning. het meerjarenplan wordt vertaald in teamplannen. iedere medewerker heeft individuele doelstellingen en teamtaken. 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 - 4 1 - 2 - 3 - 4 totaal
teamsamenstelling er is een een goede balans tussen denkers en doeners, tussen mannen en vrouwen, tussen oud en jong . het team is divers samengesteld naar opvoedingsstijl ieder teamlid is bereid om te investeren in leerprocessen. er is in het team voldoende competentie aanwezig om de taak te vervullen. 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 - 4 1 - 2 - 3 - 4 totaal
leiderschap de leidinggevende kan zowel coachen als sturen. de leidinggevende richt zijn team op individuele als teamleerprocessen. de leidinggevende vertaalt de visie van de organisatie naar zijn medewerkers. de leidinggevende ontwikkelt een ontwikkelingspad voor zijn team voor de volgende vijf jaar. de leidinggevende kan zijn team loslaten. 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 - 4 1 - 2 - 3 - 4 1 – 2 - 3 - 4 totaal
socio- emotioneel klimaat het team kan over emoties praten zonder dat er winnaars en verliezers zijn. er is een sfeer van vertrouwen tussen het team en de leidinggevende. conflicten worden communicatief doorgemaakt. de hulpverleningsstijl van eenieder kan openlijk besproken worden. er is een open samenwerking met andere disciplines. 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 - 4 1 - 2 - 3 - 4 1 – 2 - 3 - 4 totaal
machtsdynamiek ieder teamlid heeft in het team ‘zijn ding’. de leidinggevende kan mensen op de voorgrond op de achtergrond plaatsen en omgekeerd. als basismedewerker is het mogelijk om invloed uit de oefenen op het beleidsniveau. persoonlijke invloed is belangrijker dan formele macht. macht wordt pas aangewend wanneer dit nodig is. 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 - 4 1 - 2 - 3 - 4 1 – 2 - 3 - 4 totaal
groepsdynamische ontwikkeling in het team weten we wat we aan elkaar hebben. het team kan met weinig inspanning afstemmen in functie van eenzelfde doel. het team zoekt en vindt zijn eigen doelen nieuwe teamleden worden vlot opgenomen in het team. we kunnen in schoonheid afscheid nemen van teamleden. 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 - 4 1 - 2 - 3 - 4 1 – 2 - 3 - 4 totaal
interne – externe gerichtheid in de school kijken ook de leerkrachten naar de ontwikkelingen binnen hun werkveld. leerkrachten hebben een relevant netwerk opgebouwd. er zijn een verscheiden aantal aanspreekpunten voor relevante derden. iedereen heeft toegang tot een brede set van communicatiemiddelen. leerkrachten zien en horen relevante veranderingen in de omgeving. 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 - 4 1 - 2 - 3 - 4 1 – 2 - 3 - 4 totaal
competentieprofiel leidinggevende analyse actie – uit evenwicht gebracht
competentieprofiel team werkwijze analyse gekookt kikker team conclusie stroomopwaarts stroomafwaarts
gekookte kikker team
individuele coaching van de medewerker verkennende gesprekken medewerkers hebben nood verandering nood aan innovatie hebben geen richting voelen zich gehoord
verkennende gesprekken invloed op leidinggevende kanteling beeld medewerkers strategische keuzes maken betrokkenheid van inrichtende macht wordt groter nood aan visie ontwikkeling gebruik van TOM
waar nu? organisatieniveau VISIE nood aan een krachtig beeld verhaal vertellen 1000 x 1000 x herhalen
waar nu? leidingniveau uit evenwicht een duidelijker beeld gestoeld op methodiek en niet enkel op interpretatie vanzelfsprekendheden zijn niet meer vanzelfsprekend
waar nu? teamniveau teamvergadering visie levendig maken niet steeds eenvoudig om individueel snel op situaties te reageren
waar nu? medewerkersniveau medewerkers die zuchten medewerkers die het belachelijk vinden medewerkers met weerstand => 20% medewerkers worden geïnspireerd medewerkers hebben zin => 80%
een team
toekomst visie verfijnen en delen structuren ontwikkelen systemen ontwikkelen strategie bepalen => nieuwe werking start september 2010
nieuwe werking inrichtende macht organisatie teams medewerker ouders
vragen?

More Related Content

What's hot

Leiderschap
LeiderschapLeiderschap
Leiderschap
Aad Hoek
 
Leiderschap 2 intro college
Leiderschap 2 intro collegeLeiderschap 2 intro college
Leiderschap 2 intro college
Michael Makowski
 
Zelfsturende teams autonome groepen
Zelfsturende teams autonome groepenZelfsturende teams autonome groepen
Zelfsturende teams autonome groepen
guestbc3a1b
 
Teamscan Zelfsturing Poster
Teamscan Zelfsturing PosterTeamscan Zelfsturing Poster
Teamscan Zelfsturing Poster
Johan de Veer
 
Leiderschap 2 introductie
Leiderschap 2 introductieLeiderschap 2 introductie
Leiderschap 2 introductie
Michael Makowski
 
Presentatie Transformationeel Leiderschap
Presentatie Transformationeel LeiderschapPresentatie Transformationeel Leiderschap
Presentatie Transformationeel Leiderschap
Christiaan Lam
 
Presentatie Management Drives
Presentatie Management DrivesPresentatie Management Drives
Presentatie Management Drives
Management Drives
 
Presentatie Management Drives
Presentatie Management DrivesPresentatie Management Drives
Presentatie Management Drives
Management Drives
 
Ontplooiing van zelfsturende teams
Ontplooiing van zelfsturende teamsOntplooiing van zelfsturende teams
Ontplooiing van zelfsturende teams
Joeri El Hazimi
 
Fs principes van zelfsturing & team - kernpresentatie
Fs  principes van zelfsturing & team - kernpresentatieFs  principes van zelfsturing & team - kernpresentatie
Fs principes van zelfsturing & team - kernpresentatie
Dirk Ameel
 
Intro presentatie leiderschap 1 mer
Intro presentatie leiderschap 1 merIntro presentatie leiderschap 1 mer
Intro presentatie leiderschap 1 mer
Michael Makowski
 
Teamscan Zelfsturing
Teamscan ZelfsturingTeamscan Zelfsturing
Teamscan Zelfsturing
Johan de Veer
 
Presentatie Verschoor & Oudshoorn
Presentatie Verschoor & OudshoornPresentatie Verschoor & Oudshoorn
Presentatie Verschoor & Oudshoorn
Verschoor & Oudshoorn
 
Visie op Leiderschap van Schouten & Nelissen
Visie op Leiderschap van Schouten & NelissenVisie op Leiderschap van Schouten & Nelissen
Visie op Leiderschap van Schouten & Nelissen
Jan-Dirk den Breejen ∴
 
Artikel bpm en groepsdynamica vs1.0
Artikel bpm en groepsdynamica vs1.0Artikel bpm en groepsdynamica vs1.0
Artikel bpm en groepsdynamica vs1.0
rloggen
 
Introductie Transcend Advies en Coaching
Introductie Transcend Advies en CoachingIntroductie Transcend Advies en Coaching
Introductie Transcend Advies en Coaching
rvanderschee
 
Presentatie Management Drives
Presentatie Management DrivesPresentatie Management Drives
Presentatie Management Drives
Management Drives
 
Intro presentatie leiderschap 1 2014
Intro presentatie leiderschap 1 2014Intro presentatie leiderschap 1 2014
Intro presentatie leiderschap 1 2014
Michael Makowski
 
Sterk leiderschap voor autonome teams
Sterk leiderschap voor autonome teamsSterk leiderschap voor autonome teams
Sterk leiderschap voor autonome teams
Erwin Reynaert
 

What's hot (20)

Leiderschap
LeiderschapLeiderschap
Leiderschap
 
Leiderschap 2 intro college
Leiderschap 2 intro collegeLeiderschap 2 intro college
Leiderschap 2 intro college
 
Zelfsturende teams autonome groepen
Zelfsturende teams autonome groepenZelfsturende teams autonome groepen
Zelfsturende teams autonome groepen
 
Het Teamraster
Het TeamrasterHet Teamraster
Het Teamraster
 
Teamscan Zelfsturing Poster
Teamscan Zelfsturing PosterTeamscan Zelfsturing Poster
Teamscan Zelfsturing Poster
 
Leiderschap 2 introductie
Leiderschap 2 introductieLeiderschap 2 introductie
Leiderschap 2 introductie
 
Presentatie Transformationeel Leiderschap
Presentatie Transformationeel LeiderschapPresentatie Transformationeel Leiderschap
Presentatie Transformationeel Leiderschap
 
Presentatie Management Drives
Presentatie Management DrivesPresentatie Management Drives
Presentatie Management Drives
 
Presentatie Management Drives
Presentatie Management DrivesPresentatie Management Drives
Presentatie Management Drives
 
Ontplooiing van zelfsturende teams
Ontplooiing van zelfsturende teamsOntplooiing van zelfsturende teams
Ontplooiing van zelfsturende teams
 
Fs principes van zelfsturing & team - kernpresentatie
Fs  principes van zelfsturing & team - kernpresentatieFs  principes van zelfsturing & team - kernpresentatie
Fs principes van zelfsturing & team - kernpresentatie
 
Intro presentatie leiderschap 1 mer
Intro presentatie leiderschap 1 merIntro presentatie leiderschap 1 mer
Intro presentatie leiderschap 1 mer
 
Teamscan Zelfsturing
Teamscan ZelfsturingTeamscan Zelfsturing
Teamscan Zelfsturing
 
Presentatie Verschoor & Oudshoorn
Presentatie Verschoor & OudshoornPresentatie Verschoor & Oudshoorn
Presentatie Verschoor & Oudshoorn
 
Visie op Leiderschap van Schouten & Nelissen
Visie op Leiderschap van Schouten & NelissenVisie op Leiderschap van Schouten & Nelissen
Visie op Leiderschap van Schouten & Nelissen
 
Artikel bpm en groepsdynamica vs1.0
Artikel bpm en groepsdynamica vs1.0Artikel bpm en groepsdynamica vs1.0
Artikel bpm en groepsdynamica vs1.0
 
Introductie Transcend Advies en Coaching
Introductie Transcend Advies en CoachingIntroductie Transcend Advies en Coaching
Introductie Transcend Advies en Coaching
 
Presentatie Management Drives
Presentatie Management DrivesPresentatie Management Drives
Presentatie Management Drives
 
Intro presentatie leiderschap 1 2014
Intro presentatie leiderschap 1 2014Intro presentatie leiderschap 1 2014
Intro presentatie leiderschap 1 2014
 
Sterk leiderschap voor autonome teams
Sterk leiderschap voor autonome teamsSterk leiderschap voor autonome teams
Sterk leiderschap voor autonome teams
 

Similar to Medewerkers Naar Een Team

Dreamteam medezeggenschap. De succesvolle groep
Dreamteam medezeggenschap. De succesvolle groepDreamteam medezeggenschap. De succesvolle groep
Dreamteam medezeggenschap. De succesvolle groep
Frederik Smit
 
Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)
Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)
Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)
ExpoSchoolaanZet
 
Informatieblad Effectief Opleiden (Bimoa)
Informatieblad Effectief Opleiden (Bimoa)Informatieblad Effectief Opleiden (Bimoa)
Informatieblad Effectief Opleiden (Bimoa)
bimoa
 
Ontplooiing van zelfsturende teams
Ontplooiing van zelfsturende teamsOntplooiing van zelfsturende teams
Ontplooiing van zelfsturende teams
Joeri El Hazimi
 
Infosessie ontwikkelingstrajecten 2016-2017
Infosessie ontwikkelingstrajecten 2016-2017 Infosessie ontwikkelingstrajecten 2016-2017
Infosessie ontwikkelingstrajecten 2016-2017
OFO - IFA
 
Frederik Smit, Peter Sleegers & Geert Driessen SB Doorbreken van vastgeroeste...
Frederik Smit, Peter Sleegers & Geert Driessen SB Doorbreken van vastgeroeste...Frederik Smit, Peter Sleegers & Geert Driessen SB Doorbreken van vastgeroeste...
Frederik Smit, Peter Sleegers & Geert Driessen SB Doorbreken van vastgeroeste...
Driessen Research
 
Van werkplekleren naar sociale innovatie
Van werkplekleren naar sociale innovatie Van werkplekleren naar sociale innovatie
Van werkplekleren naar sociale innovatie
Swannet Andre
 
De opgave voor scholen
De opgave voor scholenDe opgave voor scholen
De opgave voor scholen
Pol van Tuijl
 
Zwp college levensfasebewust personeelsbeleid
Zwp college levensfasebewust personeelsbeleidZwp college levensfasebewust personeelsbeleid
Zwp college levensfasebewust personeelsbeleid
Q-Consult
 
Teamcoaching | Target Point, Guide to Change
Teamcoaching | Target Point, Guide to ChangeTeamcoaching | Target Point, Guide to Change
Teamcoaching | Target Point, Guide to Change
Angela van de Loo
 
#evalu8 - Leerrendement - V-model
#evalu8 - Leerrendement - V-model#evalu8 - Leerrendement - V-model
#evalu8 - Leerrendement - V-model
#evalu8
 
Leiderschap in de 21e eeuw
Leiderschap in de 21e eeuwLeiderschap in de 21e eeuw
Leiderschap in de 21e eeuw
wederWIJs
 
Werkvormen Voor Managers 091023161135 Phpapp02
Werkvormen Voor Managers 091023161135 Phpapp02Werkvormen Voor Managers 091023161135 Phpapp02
Werkvormen Voor Managers 091023161135 Phpapp02
jaloul
 
Zelfsturing moet je organiseren - Tom Van Acker en Tim Van Daele - Flanders S...
Zelfsturing moet je organiseren - Tom Van Acker en Tim Van Daele - Flanders S...Zelfsturing moet je organiseren - Tom Van Acker en Tim Van Daele - Flanders S...
Zelfsturing moet je organiseren - Tom Van Acker en Tim Van Daele - Flanders S...
Antwerp Management School
 
Situationeel leidinggeven
Situationeel leidinggevenSituationeel leidinggeven
Situationeel leidinggeven
Rob Masseling
 
Werkvormen Voor Managers
Werkvormen Voor ManagersWerkvormen Voor Managers
Werkvormen Voor Managers
peterderoode
 
HRM Consultancy Presentatie TSN MC 4
HRM Consultancy Presentatie TSN MC 4HRM Consultancy Presentatie TSN MC 4
HRM Consultancy Presentatie TSN MC 4
Willem E.A.J. Scheepers
 

Similar to Medewerkers Naar Een Team (20)

Dreamteam medezeggenschap. De succesvolle groep
Dreamteam medezeggenschap. De succesvolle groepDreamteam medezeggenschap. De succesvolle groep
Dreamteam medezeggenschap. De succesvolle groep
 
Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)
Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)
Ijsselcollege, goed onderweg (Rotterdam)
 
Informatieblad Effectief Opleiden (Bimoa)
Informatieblad Effectief Opleiden (Bimoa)Informatieblad Effectief Opleiden (Bimoa)
Informatieblad Effectief Opleiden (Bimoa)
 
Ontplooiing van zelfsturende teams
Ontplooiing van zelfsturende teamsOntplooiing van zelfsturende teams
Ontplooiing van zelfsturende teams
 
Infosessie ontwikkelingstrajecten 2016-2017
Infosessie ontwikkelingstrajecten 2016-2017 Infosessie ontwikkelingstrajecten 2016-2017
Infosessie ontwikkelingstrajecten 2016-2017
 
Frederik Smit, Peter Sleegers & Geert Driessen SB Doorbreken van vastgeroeste...
Frederik Smit, Peter Sleegers & Geert Driessen SB Doorbreken van vastgeroeste...Frederik Smit, Peter Sleegers & Geert Driessen SB Doorbreken van vastgeroeste...
Frederik Smit, Peter Sleegers & Geert Driessen SB Doorbreken van vastgeroeste...
 
Van werkplekleren naar sociale innovatie
Van werkplekleren naar sociale innovatie Van werkplekleren naar sociale innovatie
Van werkplekleren naar sociale innovatie
 
De opgave voor scholen
De opgave voor scholenDe opgave voor scholen
De opgave voor scholen
 
Zwp college levensfasebewust personeelsbeleid
Zwp college levensfasebewust personeelsbeleidZwp college levensfasebewust personeelsbeleid
Zwp college levensfasebewust personeelsbeleid
 
Teamcoaching | Target Point, Guide to Change
Teamcoaching | Target Point, Guide to ChangeTeamcoaching | Target Point, Guide to Change
Teamcoaching | Target Point, Guide to Change
 
#evalu8 - Leerrendement - V-model
#evalu8 - Leerrendement - V-model#evalu8 - Leerrendement - V-model
#evalu8 - Leerrendement - V-model
 
Leiderschap in de 21e eeuw
Leiderschap in de 21e eeuwLeiderschap in de 21e eeuw
Leiderschap in de 21e eeuw
 
K-POS GOESTING
K-POS GOESTINGK-POS GOESTING
K-POS GOESTING
 
Werkvormen Voor Managers 091023161135 Phpapp02
Werkvormen Voor Managers 091023161135 Phpapp02Werkvormen Voor Managers 091023161135 Phpapp02
Werkvormen Voor Managers 091023161135 Phpapp02
 
Zelfsturing moet je organiseren - Tom Van Acker en Tim Van Daele - Flanders S...
Zelfsturing moet je organiseren - Tom Van Acker en Tim Van Daele - Flanders S...Zelfsturing moet je organiseren - Tom Van Acker en Tim Van Daele - Flanders S...
Zelfsturing moet je organiseren - Tom Van Acker en Tim Van Daele - Flanders S...
 
Situationeel leidinggeven
Situationeel leidinggevenSituationeel leidinggeven
Situationeel leidinggeven
 
Werkvormen Voor Managers
Werkvormen Voor ManagersWerkvormen Voor Managers
Werkvormen Voor Managers
 
Training inclusive leadership
Training inclusive leadershipTraining inclusive leadership
Training inclusive leadership
 
folder_Refleks-PPO
folder_Refleks-PPOfolder_Refleks-PPO
folder_Refleks-PPO
 
HRM Consultancy Presentatie TSN MC 4
HRM Consultancy Presentatie TSN MC 4HRM Consultancy Presentatie TSN MC 4
HRM Consultancy Presentatie TSN MC 4
 

Medewerkers Naar Een Team

 • 1. van een groep medewerkers naar een team een moeizame weg
 • 3. probleemstelling geen visie dalend aantal leerlingen bezorgde ouders leerkrachten vaak kleine ‘zelfstandigen’, elk in zijn eigen klas inrichtende macht beperkte kennis van werking organisatie
 • 4. probleemstelling leidinggevende (gekookte kikker en moeder) boeiende doelgroep met een grote diversiteit aan vragen infrastructuur niet altijd aangepast aan doelgroep verouderde methodieken
 • 5. actieplan aanstelling externe coach leiderschap organisatie
 • 6. kennismaking met TOM 3 systemische niveaus leidinggevende team individuele medewerker
 • 7. TOM Missie – Visiel systemen teamsamenstelling strategieën leiderschap Socio-emotioneel klimaat Machtsdynamiek Groepsdynamische ontwikkeling Ontwerp Ontwikkeling 1 – 2 – 3 - 4 1 – 2 – 3 - 4 1 – 2 – 3 - 4 1 – 2 – 3 - 4 1 – 2 – 3 - 4 1 – 2 – 3 - 4 1 – 2 – 3 - 4 1 – 2 – 3 - 4 1 – 2 – 3 - 4 structuren Intern – externe gerichtheid 1 – 2 – 3 - 4
 • 8. vragenlijst TOM op eigen organisatie
 • 9. missie – visie medewerkers kennen de missie (= pedagogisch project) van de school en worden en regelmatig mee geconfronteerd. de visie wordt op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en geactualiseerd in een beleidsplan en doorvertaald naar individuele doelstellingen. medewerkers helpen de visie ontwikkelen van de school. de visie is een toetsteen voor het alledaagse handelen op de werkvloer . 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 - 4 1 - 2 - 3 - 4 1 – 2 - 3 - 4 totaal
 • 10. structuur er is voor iedere medewerker een duidelijke taak – en functieomschrijving de taak – en functieomschrijving is een toeststeen in de begeleiding van de medewerker. medewerkers weten wat ze mogen uitvoeren en beslissen en waar ze mandaat moeten vragen. medewerkers hebben voldoende ruimte om te werken zodat ze vlug op de vraag van leerlingen en ouders kunnen antwoorden. Tussen uitvoeren en beslissen is er slechts één stap 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 - 4 1 - 2 - 3 - 4 totaal
 • 11. systemen het uurrooster is opgebouwd op basis van de noden van de doelgroep. er is een een performant overlegsysteem waarbij alle betrokken disciplines aanwezig zijn. de informatie is binnen de organisatie breed verspreid. er is een performant kwaliteitsysteem (ifv behalen ODET). de systemen van het team worden beheerd door het team zelf. 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 – 4 totaal
 • 12. strategisch handelen de school analyseert regelmatig zijn sterktes, zwaktes, uitdagingen en bedreigingen. er is een meerjarenplanning. het meerjarenplan wordt vertaald in teamplannen. iedere medewerker heeft individuele doelstellingen en teamtaken. 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 - 4 1 - 2 - 3 - 4 totaal
 • 13. teamsamenstelling er is een een goede balans tussen denkers en doeners, tussen mannen en vrouwen, tussen oud en jong . het team is divers samengesteld naar opvoedingsstijl ieder teamlid is bereid om te investeren in leerprocessen. er is in het team voldoende competentie aanwezig om de taak te vervullen. 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 - 4 1 - 2 - 3 - 4 totaal
 • 14. leiderschap de leidinggevende kan zowel coachen als sturen. de leidinggevende richt zijn team op individuele als teamleerprocessen. de leidinggevende vertaalt de visie van de organisatie naar zijn medewerkers. de leidinggevende ontwikkelt een ontwikkelingspad voor zijn team voor de volgende vijf jaar. de leidinggevende kan zijn team loslaten. 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 - 4 1 - 2 - 3 - 4 1 – 2 - 3 - 4 totaal
 • 15. socio- emotioneel klimaat het team kan over emoties praten zonder dat er winnaars en verliezers zijn. er is een sfeer van vertrouwen tussen het team en de leidinggevende. conflicten worden communicatief doorgemaakt. de hulpverleningsstijl van eenieder kan openlijk besproken worden. er is een open samenwerking met andere disciplines. 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 - 4 1 - 2 - 3 - 4 1 – 2 - 3 - 4 totaal
 • 16. machtsdynamiek ieder teamlid heeft in het team ‘zijn ding’. de leidinggevende kan mensen op de voorgrond op de achtergrond plaatsen en omgekeerd. als basismedewerker is het mogelijk om invloed uit de oefenen op het beleidsniveau. persoonlijke invloed is belangrijker dan formele macht. macht wordt pas aangewend wanneer dit nodig is. 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 - 4 1 - 2 - 3 - 4 1 – 2 - 3 - 4 totaal
 • 17. groepsdynamische ontwikkeling in het team weten we wat we aan elkaar hebben. het team kan met weinig inspanning afstemmen in functie van eenzelfde doel. het team zoekt en vindt zijn eigen doelen nieuwe teamleden worden vlot opgenomen in het team. we kunnen in schoonheid afscheid nemen van teamleden. 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 - 4 1 - 2 - 3 - 4 1 – 2 - 3 - 4 totaal
 • 18. interne – externe gerichtheid in de school kijken ook de leerkrachten naar de ontwikkelingen binnen hun werkveld. leerkrachten hebben een relevant netwerk opgebouwd. er zijn een verscheiden aantal aanspreekpunten voor relevante derden. iedereen heeft toegang tot een brede set van communicatiemiddelen. leerkrachten zien en horen relevante veranderingen in de omgeving. 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 – 4 1 – 2 – 3 - 4 1 - 2 - 3 - 4 1 – 2 - 3 - 4 totaal
 • 19. competentieprofiel leidinggevende analyse actie – uit evenwicht gebracht
 • 20. competentieprofiel team werkwijze analyse gekookt kikker team conclusie stroomopwaarts stroomafwaarts
 • 22. individuele coaching van de medewerker verkennende gesprekken medewerkers hebben nood verandering nood aan innovatie hebben geen richting voelen zich gehoord
 • 23. verkennende gesprekken invloed op leidinggevende kanteling beeld medewerkers strategische keuzes maken betrokkenheid van inrichtende macht wordt groter nood aan visie ontwikkeling gebruik van TOM
 • 24. waar nu? organisatieniveau VISIE nood aan een krachtig beeld verhaal vertellen 1000 x 1000 x herhalen
 • 25. waar nu? leidingniveau uit evenwicht een duidelijker beeld gestoeld op methodiek en niet enkel op interpretatie vanzelfsprekendheden zijn niet meer vanzelfsprekend
 • 26. waar nu? teamniveau teamvergadering visie levendig maken niet steeds eenvoudig om individueel snel op situaties te reageren
 • 27. waar nu? medewerkersniveau medewerkers die zuchten medewerkers die het belachelijk vinden medewerkers met weerstand => 20% medewerkers worden geïnspireerd medewerkers hebben zin => 80%
 • 29. toekomst visie verfijnen en delen structuren ontwikkelen systemen ontwikkelen strategie bepalen => nieuwe werking start september 2010
 • 30. nieuwe werking inrichtende macht organisatie teams medewerker ouders