SlideShare a Scribd company logo
1 of 67
P O W E R 
Team POWER 
Vitaliserend leiderschap in teams
Maak kennis met de kernelementen vvaann TTEEAAMM PPOOWWEERR
P =Paradigma 
O = Oriëntatie 
W = Welzijn 
E = Energie 
R = Reflectie
Team Power 
Paradigma(s) in teams
Team Power 
Paradigma(s) in teams 
De besturingssoftware van onze hersenen, waardoor wordt bepaald 
wat we denken en voelen en hoe we handelen en gebeurtenissen 
interpreteren.
Team Power 
Paradigma(s) in teams 
Kennis 
Verschillende paradigma’s 
In teams 
Gedeelde pardigma’s 
Belemmerende en 
conflicterende overtuigingen 
Group think 
Mind(re)setting
Team Power 
Paradigma(s) 
in teams 
Verschillende paradigma’s in teams
Team Power 
Paradigma(s) 
in teams 
Gedeelde paradigma’s 
We hebben een natuurlijke neiging om ons aangetrokken 
te voelen door mensen die op ons lijken (op basis van o.a. 
gedeelde voorkeuren, visie en paradigma’s)
Team Power 
Paradigma(s) 
in teams 
Belemmerende en conflicterende overtuigingen
Team Power 
Paradigma(s) 
in teams 
Groupthink
Team Power 
Paradigma(s) 
in teams 
Mindresetting
Team Power 
Paradigma(s) 
in teams 
Oefenen 
Het ABC-schema (RET) 
Einstein-strategie
Team Power 
Paradigma(s) 
in teams 
Evaluatie 
Belief audit 
Welke overtuigingen zijn in het team aanwezig? 
Wat zijn belemmerende overtuigingen? 
Wat zijn conflicterende overtuigingen?
Team Power 
Paradigma(s) 
in teams 
Resetten 
Voorbeeld voor paradigmashift 
Welke overtuigingen in het team 
moeten veranderd worden? 
Wat is nodig om deze overtuigingen in 
teams te ‘resetten’? 
Hoe zien Team POWER-overtuigingen er uit?
Team Power 
Paradigma(s) 
in teams 
Synchroniseren 
Wat zijn concrete teamdoelen voor de 
komende 30 dagen – om de voorgenomen ‘reset’ te realiseren? 
Hoe zorg je ervoor dat er dagelijks aandacht is voor deze doelen? 
Hoe meet je de voortgang? 
Hoe ziet het er uit, als deze doelen bereikt zijn?
Team Power 
Oriëntatie
Team Power 
Oriëntatie 
Onze kijk op onszelf, anderen en op de wereld. 
Waar ligt onze focus? 
Waar richten we onze aandacht op?
Oriëntatie 
Wat is de centrale oriëntatie in het 
team? 
Overeenkomsten of verschillen 
Conflict of harmonie 
Relaties of taken
Team Power 
Oriëntatie 
Chinees gezegde
Team Power 
Oriëntatie 
Visie op samenwerking 
en leiderschap 
Meta-programma’s 
Focussen 
Effectief timemanagement 
Wissel van focus
Team Power 
Oriëntatie 
Visie op samenwerking en 
Leiderschap 
Generatief vs. effectief 
Individueel of gedeeld leiderschap
Team Power 
Oriëntatie 
Metaprogramma’s 
Er naar toe (streven naar) – weg van (vermijden) 
Overeenkomsten – verschillen 
Mogelijkheden – beperkingen 
Externe referentie – interne referentie 
Mensen – plaatsen – activiteiten – informatie
Team Power 
Oriëntatie
Team Power 
Oriëntatie 
Focussen 
•Duidelijker ervaren wat je voelt en wat je wilt... 
•Beter leren omgaan met kwaliteiten van jezelf... 
•Heldere en ter zake doende beslissingen nemen... 
•Je bevrijden van een blokkade (ik wil graag..., maar ik doe het niet)... 
•Loskomen van een vastgeroeste patronen (ik wil ophouden met…, 
maar ik doe het niet)... 
•Minder negatief of hard over jezelf oordelen...
Team Power 
Oriëntatie 
Effectief timemanagement 
-Dringend en belangrlijk 
-Gericht op tijd of op de taak
Team Power 
Oriëntatie 
Wissel van focus
Team Power 
Oriëntatie 
Monkey Business Illusion: 
Team aandachtsoefening 
Relatiegericht – taakgericht 
Disney strategie
Team Power 
Oriëntatie 
Test metaprogramma’s 
MBTI-test
Team Power 
Oriëntatie 
Door verandering van je oriëntatie/focus meer Team POWER ontwikkelen: 
Bijv. 
-meer focus op onderlinge relaties in het team i.p.v. alleen de taak centraal stellen 
-Meer aandacht voor complimenten en minder gericht zijn op kritiek 
-Één ‘ding’ tegelijk en focus op het ‘nu’
Team Power 
Oriëntatie 
Synchroniseren 
Wat zijn concrete teamdoelen voor de 
komende 30 dagen – om de voorgenomen ‘reset’ te realiseren? 
Hoe zorg je ervoor dat er dagelijks aandacht is voor deze doelen? 
Hoe meet je de voortgang? 
Hoe ziet het er uit, als deze doelen bereikt zijn?
Team Power 
Welzijn in teams
Team Power 
Welzijn in teams 
Hoe zorgen we voor ons welzijn – fysiek, mentaal, 
emotioneel en spritueel? 
Wat is voor ons waardevol en hoe ervaren wij 
waardering? 
Op welke wijze wordt ons welzijn positief of negatief 
beinvloed.
Team Power 
Welzijn in teams 
Wat draagt bij aan het welzijn van het team? 
Waardoor wordt het team welzijn positief en 
negatief beïnvloed? 
Er is een wisselwerking tussen het team welzijn en 
het welzijn van de afzonderlijke teamleden.
Team Power 
Welzijn in teams 
Kennis 
Behoefte pyramide van Maslow 
Welzijnsdomeinen 
Complementariteit 
Authenticiteit 
Synergie
Team Power 
Welzijn in teams
Team Power 
Welzijn in teams 
Welzijnsdomeinen 
Aspecten van welzijn 
App
Team Power 
Welzijn in teams
Team Power 
Welzijn in teams 
Oefenen 
Welzijnsassessment 
Complimentenoefening 
Verhoging van het teamwelzijn
Team Power 
Welzijn in teams 
Evaluatie 
Ontwerp een assessment-formulier 
om jullie teamwelzijn 
in kaart te kunnen brengen.
Team Power 
Welzijn in teams 
Resetten 
Wat is nodig om jullie teamwelzijn 
-duidelijk herkenbaar – op een 
hoger niveau te tillen?
Team Power 
Welzijn in teams 
Synchroniseren 
Wat zijn concrete teamdoelen voor de 
komende 30 dagen – om de voorgenomen ‘reset’ te realiseren? 
Hoe zorg je ervoor dat er dagelijks aandacht is voor deze doelen? 
Hoe meet je de voortgang? 
Hoe ziet het er uit, als deze doelen bereikt zijn?
Team Power 
Energie in teams
Team Power 
Energie in teams 
De mate van energiek zijn op mentaal, fysiek en 
sociaal-emotioneel niveau. 
Wat levert ons energie op en wat kost ons energie? 
Wat is de gezamenlijke passie in het team en 
waardoor wordt synergie bereikt?
Team Power 
Energie in teams 
Kennis 
Energie 
Vitaliteit 
Drive 
Gedeelde passie
Team Power 
Energie in teams 
8 Energiebronnen
Team Power 
Energie in teams 
Vitaliteit in teams 
-Bevlogenheid 
-Instrinsieke motivatie 
-Elkaar inspireren 
-Leer- en ontwikkelmogelijkheden 
-Successen vieren
Team Power 
Energie in teams 
Drive 
…volgens Daniel Pink
Team Power 
Energie 
in teams 
Gedeelde passie
Team Power 
Energie in teams 
Oefenen 
Persoonlijke passiekaart 
Passietrap 
Gezamenlijke tekening maken
Team Power 
Energie in teams 
Evaluatie 
Energiebronnen meeting 
Energie vraaglijst
Team Power 
Energie in teams 
Resetten 
Hoe zorg je voor meer enegiewinst 
en minder energieverlies?
Team Power 
Energie in teams 
Synchroniseren 
Wat zijn concrete teamdoelen voor de 
komende 30 dagen – om de voorgenomen ‘reset’ te realiseren? 
Hoe zorg je ervoor dat er dagelijks aandacht is voor deze doelen? 
Hoe meet je de voortgang? 
Hoe ziet het er uit, als deze doelen bereikt zijn?
Team Power 
Reflectie in teams
Team Power 
Reflectie in teams 
De vaardigheid om in de spiegel te kijken en ons 
handelen kritisch-constructief te kunnen 
analyseren. 
Reflectie op de samenwerking 
Intervisie – collegiale feedback 
Mastermind groep: Elkaar scherp houden
Team Power 
Reflectie in teams 
Kennis 
Intervisie 
Reflectie over het 
Teamfunctioneren 
Mastermind groups
Team Power 
Reflectie in teams 
Intervisie 
Intervisiemethoden: 
Kritische incidentmethode 
Roddelen 
5-stappen-methode 
Vraaggerichte methode 
Enz. 
Intervisie: een gesprekstructuur om 
problemen en vraagstellen helder te 
krijgen en vanuit verschillende invals-hoeken 
te onderzoeken.
Team Power 
Reflectie in teams 
Reflecteren over het teamfunctioneren 
De samenwerking onder de loep 
-Hoe kan de samenwerking verbeterd worden 
-Hanteren van conflicten in het team 
-Onderlinge relaties versterken
Team Power 
Reflectie in teams 
Mastermind groups 
De coördinatie van 
Kennis en inzet van 
twee of meer 
personen, die 
gericht naar een 
uitdagend doel toe 
werken, in de geest 
van harmonie. 
Als er twee ‘minds’ bijeen 
komen zal er altijd en derde, 
onzichtbare en niet tastbare 
kracht zijn, die mastermind 
genoemd word. 
Napoleon Hill
Team Power 
Reflectie in teams
Team Power 
Reflectie in teams 
Oefenen 
Intervisie (kritische incidentmethode) 
Talk-stik-oefening 
Mastermind Plan
Team Power 
Reflectie in teams 
Evaluatie 
In kaart brengen van het 
reflectievermogen – individueel 
en op teamniveau – en het potentieel 
voor een Mastermind group
Team Power 
Reflectie in teams 
Resetten 
Hoe kan jullie team getransformeerd 
worden naar een Mastermind group?
Team Power 
Reflectie in teams 
Synchroniseren 
Wat zijn concrete teamdoelen voor de 
komende 30 dagen – om de voorgenomen ‘reset’ te realiseren? 
Hoe zorg je ervoor dat er dagelijks aandacht is voor deze doelen? 
Hoe meet je de voortgang? 
Hoe ziet het er uit, als deze doelen bereikt zijn?
Kies voor een 
De triple A-aanpak triple A-aanpak 
Acceptatie: accepteer het zoals het is in het team 
Analyse: onderzoek waarom het zo is en hoe het anders kan 
Alternatief gedrag: pas nieuw/ander gedrag toe
H = hartelijkheid 
O = open mind 
O = optimisme 
Koester een 
H2O-attitude 
in het team 
Koester een H2O-attitude 
in het team
Kom uit je comfortzone 
en laat magie toe!
POWER 
+ KOERS 
+ triple A 
+ H2O 
------------- 
vitaliserend leiderschap 
in het team

More Related Content

What's hot

Presentatie Management Drives
Presentatie Management DrivesPresentatie Management Drives
Presentatie Management DrivesManagement Drives
 
ysc_10112_coachingbrochure-v5sp[1]
ysc_10112_coachingbrochure-v5sp[1]ysc_10112_coachingbrochure-v5sp[1]
ysc_10112_coachingbrochure-v5sp[1]Nanda Bartelse
 
Leiderschap
LeiderschapLeiderschap
LeiderschapAad Hoek
 
Zelfsturende teams autonome groepen
Zelfsturende teams autonome groepenZelfsturende teams autonome groepen
Zelfsturende teams autonome groepenguestbc3a1b
 
Management Coaching & Counseling voor Leiderschap van Nu
Management Coaching & Counseling voor Leiderschap van NuManagement Coaching & Counseling voor Leiderschap van Nu
Management Coaching & Counseling voor Leiderschap van NuMarjon Landheer
 
Focus Factsheet Teamcoaching
Focus Factsheet TeamcoachingFocus Factsheet Teamcoaching
Focus Factsheet TeamcoachingWillem Ezerman
 
De meerwaarde van coaching in het snel veranderende informatievak
De meerwaarde van coaching in het snel veranderende informatievakDe meerwaarde van coaching in het snel veranderende informatievak
De meerwaarde van coaching in het snel veranderende informatievakGO opleidingen
 
Presentatie
PresentatiePresentatie
Presentatieppti
 
Presentatie Management Drives
Presentatie Management DrivesPresentatie Management Drives
Presentatie Management DrivesManagement Drives
 
Connecting Colours - Teamontwikkeling met Insights Discovery
Connecting Colours - Teamontwikkeling met Insights DiscoveryConnecting Colours - Teamontwikkeling met Insights Discovery
Connecting Colours - Teamontwikkeling met Insights DiscoveryRoland Driesen
 
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012CoendeVries
 
Leidinggeven na je 50stige
Leidinggeven na je 50stigeLeidinggeven na je 50stige
Leidinggeven na je 50stigeCorinne Reynders
 
FOCUS syllabus - Situationeel Leidinggeven
FOCUS syllabus - Situationeel LeidinggevenFOCUS syllabus - Situationeel Leidinggeven
FOCUS syllabus - Situationeel LeidinggevenWillem Ezerman
 

What's hot (19)

Presentatie Management Drives
Presentatie Management DrivesPresentatie Management Drives
Presentatie Management Drives
 
Het Teamraster
Het TeamrasterHet Teamraster
Het Teamraster
 
ysc_10112_coachingbrochure-v5sp[1]
ysc_10112_coachingbrochure-v5sp[1]ysc_10112_coachingbrochure-v5sp[1]
ysc_10112_coachingbrochure-v5sp[1]
 
Leiderschap
LeiderschapLeiderschap
Leiderschap
 
Zelfsturende teams autonome groepen
Zelfsturende teams autonome groepenZelfsturende teams autonome groepen
Zelfsturende teams autonome groepen
 
Management Coaching & Counseling voor Leiderschap van Nu
Management Coaching & Counseling voor Leiderschap van NuManagement Coaching & Counseling voor Leiderschap van Nu
Management Coaching & Counseling voor Leiderschap van Nu
 
Teamcoachnig
TeamcoachnigTeamcoachnig
Teamcoachnig
 
T workx - presentatie top team-aanpak
T workx - presentatie top team-aanpakT workx - presentatie top team-aanpak
T workx - presentatie top team-aanpak
 
Focus Factsheet Teamcoaching
Focus Factsheet TeamcoachingFocus Factsheet Teamcoaching
Focus Factsheet Teamcoaching
 
De meerwaarde van coaching in het snel veranderende informatievak
De meerwaarde van coaching in het snel veranderende informatievakDe meerwaarde van coaching in het snel veranderende informatievak
De meerwaarde van coaching in het snel veranderende informatievak
 
Presentatie
PresentatiePresentatie
Presentatie
 
Presentatie Management Drives
Presentatie Management DrivesPresentatie Management Drives
Presentatie Management Drives
 
K-POS GOESTING
K-POS GOESTINGK-POS GOESTING
K-POS GOESTING
 
Connecting Colours - Teamontwikkeling met Insights Discovery
Connecting Colours - Teamontwikkeling met Insights DiscoveryConnecting Colours - Teamontwikkeling met Insights Discovery
Connecting Colours - Teamontwikkeling met Insights Discovery
 
De groep: een zevenkoppige draak!?
De groep: een zevenkoppige draak!?De groep: een zevenkoppige draak!?
De groep: een zevenkoppige draak!?
 
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012
 
T-Workx presentatie inspiratie in Teamwork
T-Workx presentatie inspiratie in TeamworkT-Workx presentatie inspiratie in Teamwork
T-Workx presentatie inspiratie in Teamwork
 
Leidinggeven na je 50stige
Leidinggeven na je 50stigeLeidinggeven na je 50stige
Leidinggeven na je 50stige
 
FOCUS syllabus - Situationeel Leidinggeven
FOCUS syllabus - Situationeel LeidinggevenFOCUS syllabus - Situationeel Leidinggeven
FOCUS syllabus - Situationeel Leidinggeven
 

Viewers also liked

systemisch werken intro
systemisch werken introsystemisch werken intro
systemisch werken introAlice Rosema
 
Systemisch kijken naar teams
Systemisch kijken naar teamsSystemisch kijken naar teams
Systemisch kijken naar teamsPhilippe Bailleur
 
Wat Ik Geleerd Heb Van Systeemdenken
Wat Ik Geleerd Heb Van SysteemdenkenWat Ik Geleerd Heb Van Systeemdenken
Wat Ik Geleerd Heb Van SysteemdenkenPaul Spanings
 
Projecten Stipo
Projecten StipoProjecten Stipo
Projecten StipoStipo
 
De kracht van ontwerpend onderzoek. Presentatie Team Ontwerpend Onderzoek sta...
De kracht van ontwerpend onderzoek. Presentatie Team Ontwerpend Onderzoek sta...De kracht van ontwerpend onderzoek. Presentatie Team Ontwerpend Onderzoek sta...
De kracht van ontwerpend onderzoek. Presentatie Team Ontwerpend Onderzoek sta...Els Brouwers
 
In Conflicten Zit Winst!
In Conflicten Zit Winst!In Conflicten Zit Winst!
In Conflicten Zit Winst!ArieNennie
 
Presentatie Hans van der Loo MoM 13 jan 2012
Presentatie Hans van der Loo MoM 13 jan 2012Presentatie Hans van der Loo MoM 13 jan 2012
Presentatie Hans van der Loo MoM 13 jan 2012NielsZwakhals
 
Model teamontwikkeling tuckman_powerpointpresentatie
Model teamontwikkeling tuckman_powerpointpresentatieModel teamontwikkeling tuckman_powerpointpresentatie
Model teamontwikkeling tuckman_powerpointpresentatieGert Jan Schop
 
Why Team work is important?
Why Team work is important?Why Team work is important?
Why Team work is important?Grape5
 
Team work presentation
Team work presentationTeam work presentation
Team work presentationNasrin Tayyab
 
Teamwork Presentation
Teamwork PresentationTeamwork Presentation
Teamwork PresentationJo Woolery
 
Teamwork presentation
Teamwork presentation Teamwork presentation
Teamwork presentation ct231
 
Team Building PowerPoint PPT Content Modern Sample
Team Building PowerPoint PPT Content Modern SampleTeam Building PowerPoint PPT Content Modern Sample
Team Building PowerPoint PPT Content Modern SampleAndrew Schwartz
 

Viewers also liked (18)

We can work it out
We can work it outWe can work it out
We can work it out
 
systemisch werken intro
systemisch werken introsystemisch werken intro
systemisch werken intro
 
Systemisch kijken naar teams
Systemisch kijken naar teamsSystemisch kijken naar teams
Systemisch kijken naar teams
 
Wat Ik Geleerd Heb Van Systeemdenken
Wat Ik Geleerd Heb Van SysteemdenkenWat Ik Geleerd Heb Van Systeemdenken
Wat Ik Geleerd Heb Van Systeemdenken
 
Projecten Stipo
Projecten StipoProjecten Stipo
Projecten Stipo
 
De kracht van ontwerpend onderzoek. Presentatie Team Ontwerpend Onderzoek sta...
De kracht van ontwerpend onderzoek. Presentatie Team Ontwerpend Onderzoek sta...De kracht van ontwerpend onderzoek. Presentatie Team Ontwerpend Onderzoek sta...
De kracht van ontwerpend onderzoek. Presentatie Team Ontwerpend Onderzoek sta...
 
In Conflicten Zit Winst!
In Conflicten Zit Winst!In Conflicten Zit Winst!
In Conflicten Zit Winst!
 
Presentatie Hans van der Loo MoM 13 jan 2012
Presentatie Hans van der Loo MoM 13 jan 2012Presentatie Hans van der Loo MoM 13 jan 2012
Presentatie Hans van der Loo MoM 13 jan 2012
 
Fish
FishFish
Fish
 
De krACHTmeting van Ares
De krACHTmeting van AresDe krACHTmeting van Ares
De krACHTmeting van Ares
 
Belbin teamrollen
Belbin teamrollenBelbin teamrollen
Belbin teamrollen
 
Happiness@work(shop)
Happiness@work(shop)Happiness@work(shop)
Happiness@work(shop)
 
Model teamontwikkeling tuckman_powerpointpresentatie
Model teamontwikkeling tuckman_powerpointpresentatieModel teamontwikkeling tuckman_powerpointpresentatie
Model teamontwikkeling tuckman_powerpointpresentatie
 
Why Team work is important?
Why Team work is important?Why Team work is important?
Why Team work is important?
 
Team work presentation
Team work presentationTeam work presentation
Team work presentation
 
Teamwork Presentation
Teamwork PresentationTeamwork Presentation
Teamwork Presentation
 
Teamwork presentation
Teamwork presentation Teamwork presentation
Teamwork presentation
 
Team Building PowerPoint PPT Content Modern Sample
Team Building PowerPoint PPT Content Modern SampleTeam Building PowerPoint PPT Content Modern Sample
Team Building PowerPoint PPT Content Modern Sample
 

Similar to Team Power presentatie

De kunst van vitaliserend leiderschap in het team
De kunst van vitaliserend leiderschap in het teamDe kunst van vitaliserend leiderschap in het team
De kunst van vitaliserend leiderschap in het teamMichael Makowski
 
Pitch mentale vaardigheidstrainin
Pitch mentale vaardigheidstraininPitch mentale vaardigheidstrainin
Pitch mentale vaardigheidstraininTrimension BV
 
Zelfsturing moet je organiseren - Tom Van Acker en Tim Van Daele - Flanders S...
Zelfsturing moet je organiseren - Tom Van Acker en Tim Van Daele - Flanders S...Zelfsturing moet je organiseren - Tom Van Acker en Tim Van Daele - Flanders S...
Zelfsturing moet je organiseren - Tom Van Acker en Tim Van Daele - Flanders S...Antwerp Management School
 
Werkgelukdeskundige of opleiding voor gelukscoach
Werkgelukdeskundige of opleiding voor gelukscoachWerkgelukdeskundige of opleiding voor gelukscoach
Werkgelukdeskundige of opleiding voor gelukscoach✔Sheila Neijman
 
Management Drives Ontwikkel Uw Leiderschapsstijl Op Basis Van Uw Drijfveren
Management Drives  Ontwikkel Uw Leiderschapsstijl Op Basis Van Uw DrijfverenManagement Drives  Ontwikkel Uw Leiderschapsstijl Op Basis Van Uw Drijfveren
Management Drives Ontwikkel Uw Leiderschapsstijl Op Basis Van Uw DrijfverenNicole Dubois
 
Trends voor trainers: Mindset
Trends voor trainers: MindsetTrends voor trainers: Mindset
Trends voor trainers: MindsetAnneke Dekkers
 
Jan De Visch - Hoe voorspel je het succes van zelfsturing?
Jan De Visch - Hoe voorspel je het succes van zelfsturing?Jan De Visch - Hoe voorspel je het succes van zelfsturing?
Jan De Visch - Hoe voorspel je het succes van zelfsturing?The Argonauts
 
brochure_2015_WOUT
brochure_2015_WOUTbrochure_2015_WOUT
brochure_2015_WOUTWout Plevier
 
Trends voor trainers: Marijke Lingsma: Trend Voor Trainers 2010 01 15 Woerdenl
Trends voor trainers: Marijke Lingsma: Trend Voor Trainers 2010 01 15 WoerdenlTrends voor trainers: Marijke Lingsma: Trend Voor Trainers 2010 01 15 Woerdenl
Trends voor trainers: Marijke Lingsma: Trend Voor Trainers 2010 01 15 WoerdenlAnneke Dekkers
 
Manby Heart Introductie 04b
Manby Heart Introductie 04bManby Heart Introductie 04b
Manby Heart Introductie 04bmarketingmatters
 
Roadmap voor (management)teambuilding
Roadmap voor (management)teambuildingRoadmap voor (management)teambuilding
Roadmap voor (management)teambuildingTwan Hillebrand
 
IRB - Tool: Innovation Resilience Behaviour, een tool om teams veerkrachtiger...
IRB - Tool: Innovation Resilience Behaviour, een tool om teams veerkrachtiger...IRB - Tool: Innovation Resilience Behaviour, een tool om teams veerkrachtiger...
IRB - Tool: Innovation Resilience Behaviour, een tool om teams veerkrachtiger...Peter Oeij
 
Teamcoaching | Target Point, Guide to Change
Teamcoaching | Target Point, Guide to ChangeTeamcoaching | Target Point, Guide to Change
Teamcoaching | Target Point, Guide to ChangeAngela van de Loo
 
HR Rendement 2012 - Gaan we dit jaar alweer wokken
HR Rendement 2012 - Gaan we dit jaar alweer wokkenHR Rendement 2012 - Gaan we dit jaar alweer wokken
HR Rendement 2012 - Gaan we dit jaar alweer wokkenArjen van Dommelen
 

Similar to Team Power presentatie (20)

De kunst van vitaliserend leiderschap in het team
De kunst van vitaliserend leiderschap in het teamDe kunst van vitaliserend leiderschap in het team
De kunst van vitaliserend leiderschap in het team
 
Eerste 100 dagen.pdf
Eerste 100 dagen.pdfEerste 100 dagen.pdf
Eerste 100 dagen.pdf
 
Pitch mentale vaardigheidstrainin
Pitch mentale vaardigheidstraininPitch mentale vaardigheidstrainin
Pitch mentale vaardigheidstrainin
 
MINDFUL@WORK TRAINING
MINDFUL@WORK TRAININGMINDFUL@WORK TRAINING
MINDFUL@WORK TRAINING
 
Zelfsturing moet je organiseren - Tom Van Acker en Tim Van Daele - Flanders S...
Zelfsturing moet je organiseren - Tom Van Acker en Tim Van Daele - Flanders S...Zelfsturing moet je organiseren - Tom Van Acker en Tim Van Daele - Flanders S...
Zelfsturing moet je organiseren - Tom Van Acker en Tim Van Daele - Flanders S...
 
Werkgelukdeskundige of opleiding voor gelukscoach
Werkgelukdeskundige of opleiding voor gelukscoachWerkgelukdeskundige of opleiding voor gelukscoach
Werkgelukdeskundige of opleiding voor gelukscoach
 
Management Drives Ontwikkel Uw Leiderschapsstijl Op Basis Van Uw Drijfveren
Management Drives  Ontwikkel Uw Leiderschapsstijl Op Basis Van Uw DrijfverenManagement Drives  Ontwikkel Uw Leiderschapsstijl Op Basis Van Uw Drijfveren
Management Drives Ontwikkel Uw Leiderschapsstijl Op Basis Van Uw Drijfveren
 
Slides webinar 6
Slides webinar 6Slides webinar 6
Slides webinar 6
 
Trends voor trainers: Mindset
Trends voor trainers: MindsetTrends voor trainers: Mindset
Trends voor trainers: Mindset
 
Jan De Visch - Hoe voorspel je het succes van zelfsturing?
Jan De Visch - Hoe voorspel je het succes van zelfsturing?Jan De Visch - Hoe voorspel je het succes van zelfsturing?
Jan De Visch - Hoe voorspel je het succes van zelfsturing?
 
brochure_2015_WOUT
brochure_2015_WOUTbrochure_2015_WOUT
brochure_2015_WOUT
 
Trends voor trainers: Marijke Lingsma: Trend Voor Trainers 2010 01 15 Woerdenl
Trends voor trainers: Marijke Lingsma: Trend Voor Trainers 2010 01 15 WoerdenlTrends voor trainers: Marijke Lingsma: Trend Voor Trainers 2010 01 15 Woerdenl
Trends voor trainers: Marijke Lingsma: Trend Voor Trainers 2010 01 15 Woerdenl
 
Manby Heart Introductie 04b
Manby Heart Introductie 04bManby Heart Introductie 04b
Manby Heart Introductie 04b
 
Roadmap voor (management)teambuilding
Roadmap voor (management)teambuildingRoadmap voor (management)teambuilding
Roadmap voor (management)teambuilding
 
IRB - Tool: Innovation Resilience Behaviour, een tool om teams veerkrachtiger...
IRB - Tool: Innovation Resilience Behaviour, een tool om teams veerkrachtiger...IRB - Tool: Innovation Resilience Behaviour, een tool om teams veerkrachtiger...
IRB - Tool: Innovation Resilience Behaviour, een tool om teams veerkrachtiger...
 
Brochure
BrochureBrochure
Brochure
 
work life coaching
work life coachingwork life coaching
work life coaching
 
Advance leiderschap
Advance leiderschapAdvance leiderschap
Advance leiderschap
 
Teamcoaching | Target Point, Guide to Change
Teamcoaching | Target Point, Guide to ChangeTeamcoaching | Target Point, Guide to Change
Teamcoaching | Target Point, Guide to Change
 
HR Rendement 2012 - Gaan we dit jaar alweer wokken
HR Rendement 2012 - Gaan we dit jaar alweer wokkenHR Rendement 2012 - Gaan we dit jaar alweer wokken
HR Rendement 2012 - Gaan we dit jaar alweer wokken
 

More from Michael Makowski

Presentatie wpo definitief
Presentatie wpo definitiefPresentatie wpo definitief
Presentatie wpo definitiefMichael Makowski
 
Leiderschap 2 intro college
Leiderschap 2 intro collegeLeiderschap 2 intro college
Leiderschap 2 intro collegeMichael Makowski
 
Presentatie gedeeld leiderschap
Presentatie gedeeld leiderschapPresentatie gedeeld leiderschap
Presentatie gedeeld leiderschapMichael Makowski
 
Presentatie shared leadership
Presentatie shared leadershipPresentatie shared leadership
Presentatie shared leadershipMichael Makowski
 
Leiderschap 2 college ethische dilemma's
Leiderschap 2 college ethische dilemma'sLeiderschap 2 college ethische dilemma's
Leiderschap 2 college ethische dilemma'sMichael Makowski
 
Leiderschap 2 college ethisch leiderschap
Leiderschap 2 college ethisch leiderschap Leiderschap 2 college ethisch leiderschap
Leiderschap 2 college ethisch leiderschap Michael Makowski
 
Intro presentatie leiderschap 1 mer
Intro presentatie leiderschap 1 merIntro presentatie leiderschap 1 mer
Intro presentatie leiderschap 1 merMichael Makowski
 
Internetpresentatie minor2015-16
Internetpresentatie minor2015-16Internetpresentatie minor2015-16
Internetpresentatie minor2015-16Michael Makowski
 
Intro presentatie leiderschap 1 2014
Intro presentatie leiderschap 1 2014Intro presentatie leiderschap 1 2014
Intro presentatie leiderschap 1 2014Michael Makowski
 
Presentatie Generatieve Samenwerking
Presentatie Generatieve SamenwerkingPresentatie Generatieve Samenwerking
Presentatie Generatieve SamenwerkingMichael Makowski
 
Teamflow De Kunst Om Generatief Samen Te Werken
Teamflow  De Kunst Om Generatief Samen Te WerkenTeamflow  De Kunst Om Generatief Samen Te Werken
Teamflow De Kunst Om Generatief Samen Te WerkenMichael Makowski
 
Gedeeld Leiderschap En De Impact Op Het Innovatievermogen Van Teams
Gedeeld Leiderschap En De Impact Op Het Innovatievermogen Van TeamsGedeeld Leiderschap En De Impact Op Het Innovatievermogen Van Teams
Gedeeld Leiderschap En De Impact Op Het Innovatievermogen Van TeamsMichael Makowski
 
Teamflow Magic Of Collaboration
Teamflow  Magic Of CollaborationTeamflow  Magic Of Collaboration
Teamflow Magic Of CollaborationMichael Makowski
 
Teamflow - de kunst van generatief samenwerken
Teamflow - de kunst van generatief samenwerkenTeamflow - de kunst van generatief samenwerken
Teamflow - de kunst van generatief samenwerkenMichael Makowski
 
Teamflow – The Magic Of Collaboration Web Version
Teamflow – The Magic Of Collaboration Web VersionTeamflow – The Magic Of Collaboration Web Version
Teamflow – The Magic Of Collaboration Web VersionMichael Makowski
 

More from Michael Makowski (20)

Presentatie wpo definitief
Presentatie wpo definitiefPresentatie wpo definitief
Presentatie wpo definitief
 
Leadership presentation
Leadership presentationLeadership presentation
Leadership presentation
 
Leiderschap 2 intro college
Leiderschap 2 intro collegeLeiderschap 2 intro college
Leiderschap 2 intro college
 
Presentatie gedeeld leiderschap
Presentatie gedeeld leiderschapPresentatie gedeeld leiderschap
Presentatie gedeeld leiderschap
 
Presentatie shared leadership
Presentatie shared leadershipPresentatie shared leadership
Presentatie shared leadership
 
Leiderschap 2 college ethische dilemma's
Leiderschap 2 college ethische dilemma'sLeiderschap 2 college ethische dilemma's
Leiderschap 2 college ethische dilemma's
 
Leiderschap 2 college ethisch leiderschap
Leiderschap 2 college ethisch leiderschap Leiderschap 2 college ethisch leiderschap
Leiderschap 2 college ethisch leiderschap
 
Intro presentatie leiderschap 1 mer
Intro presentatie leiderschap 1 merIntro presentatie leiderschap 1 mer
Intro presentatie leiderschap 1 mer
 
Artikel 1 paradigma's
Artikel 1 paradigma'sArtikel 1 paradigma's
Artikel 1 paradigma's
 
Internetpresentatie minor2015-16
Internetpresentatie minor2015-16Internetpresentatie minor2015-16
Internetpresentatie minor2015-16
 
Leiderschap topclass fg
Leiderschap topclass fgLeiderschap topclass fg
Leiderschap topclass fg
 
Intro presentatie leiderschap 1 2014
Intro presentatie leiderschap 1 2014Intro presentatie leiderschap 1 2014
Intro presentatie leiderschap 1 2014
 
Leiderschap 2 introductie
Leiderschap 2 introductieLeiderschap 2 introductie
Leiderschap 2 introductie
 
Samenwerking 2.0
Samenwerking 2.0Samenwerking 2.0
Samenwerking 2.0
 
Presentatie Generatieve Samenwerking
Presentatie Generatieve SamenwerkingPresentatie Generatieve Samenwerking
Presentatie Generatieve Samenwerking
 
Teamflow De Kunst Om Generatief Samen Te Werken
Teamflow  De Kunst Om Generatief Samen Te WerkenTeamflow  De Kunst Om Generatief Samen Te Werken
Teamflow De Kunst Om Generatief Samen Te Werken
 
Gedeeld Leiderschap En De Impact Op Het Innovatievermogen Van Teams
Gedeeld Leiderschap En De Impact Op Het Innovatievermogen Van TeamsGedeeld Leiderschap En De Impact Op Het Innovatievermogen Van Teams
Gedeeld Leiderschap En De Impact Op Het Innovatievermogen Van Teams
 
Teamflow Magic Of Collaboration
Teamflow  Magic Of CollaborationTeamflow  Magic Of Collaboration
Teamflow Magic Of Collaboration
 
Teamflow - de kunst van generatief samenwerken
Teamflow - de kunst van generatief samenwerkenTeamflow - de kunst van generatief samenwerken
Teamflow - de kunst van generatief samenwerken
 
Teamflow – The Magic Of Collaboration Web Version
Teamflow – The Magic Of Collaboration Web VersionTeamflow – The Magic Of Collaboration Web Version
Teamflow – The Magic Of Collaboration Web Version
 

Team Power presentatie

 • 1. P O W E R Team POWER Vitaliserend leiderschap in teams
 • 2. Maak kennis met de kernelementen vvaann TTEEAAMM PPOOWWEERR
 • 3. P =Paradigma O = Oriëntatie W = Welzijn E = Energie R = Reflectie
 • 5. Team Power Paradigma(s) in teams De besturingssoftware van onze hersenen, waardoor wordt bepaald wat we denken en voelen en hoe we handelen en gebeurtenissen interpreteren.
 • 6. Team Power Paradigma(s) in teams Kennis Verschillende paradigma’s In teams Gedeelde pardigma’s Belemmerende en conflicterende overtuigingen Group think Mind(re)setting
 • 7. Team Power Paradigma(s) in teams Verschillende paradigma’s in teams
 • 8. Team Power Paradigma(s) in teams Gedeelde paradigma’s We hebben een natuurlijke neiging om ons aangetrokken te voelen door mensen die op ons lijken (op basis van o.a. gedeelde voorkeuren, visie en paradigma’s)
 • 9. Team Power Paradigma(s) in teams Belemmerende en conflicterende overtuigingen
 • 10. Team Power Paradigma(s) in teams Groupthink
 • 11. Team Power Paradigma(s) in teams Mindresetting
 • 12. Team Power Paradigma(s) in teams Oefenen Het ABC-schema (RET) Einstein-strategie
 • 13. Team Power Paradigma(s) in teams Evaluatie Belief audit Welke overtuigingen zijn in het team aanwezig? Wat zijn belemmerende overtuigingen? Wat zijn conflicterende overtuigingen?
 • 14. Team Power Paradigma(s) in teams Resetten Voorbeeld voor paradigmashift Welke overtuigingen in het team moeten veranderd worden? Wat is nodig om deze overtuigingen in teams te ‘resetten’? Hoe zien Team POWER-overtuigingen er uit?
 • 15. Team Power Paradigma(s) in teams Synchroniseren Wat zijn concrete teamdoelen voor de komende 30 dagen – om de voorgenomen ‘reset’ te realiseren? Hoe zorg je ervoor dat er dagelijks aandacht is voor deze doelen? Hoe meet je de voortgang? Hoe ziet het er uit, als deze doelen bereikt zijn?
 • 17. Team Power Oriëntatie Onze kijk op onszelf, anderen en op de wereld. Waar ligt onze focus? Waar richten we onze aandacht op?
 • 18. Oriëntatie Wat is de centrale oriëntatie in het team? Overeenkomsten of verschillen Conflict of harmonie Relaties of taken
 • 19. Team Power Oriëntatie Chinees gezegde
 • 20. Team Power Oriëntatie Visie op samenwerking en leiderschap Meta-programma’s Focussen Effectief timemanagement Wissel van focus
 • 21. Team Power Oriëntatie Visie op samenwerking en Leiderschap Generatief vs. effectief Individueel of gedeeld leiderschap
 • 22. Team Power Oriëntatie Metaprogramma’s Er naar toe (streven naar) – weg van (vermijden) Overeenkomsten – verschillen Mogelijkheden – beperkingen Externe referentie – interne referentie Mensen – plaatsen – activiteiten – informatie
 • 24. Team Power Oriëntatie Focussen •Duidelijker ervaren wat je voelt en wat je wilt... •Beter leren omgaan met kwaliteiten van jezelf... •Heldere en ter zake doende beslissingen nemen... •Je bevrijden van een blokkade (ik wil graag..., maar ik doe het niet)... •Loskomen van een vastgeroeste patronen (ik wil ophouden met…, maar ik doe het niet)... •Minder negatief of hard over jezelf oordelen...
 • 25. Team Power Oriëntatie Effectief timemanagement -Dringend en belangrlijk -Gericht op tijd of op de taak
 • 26. Team Power Oriëntatie Wissel van focus
 • 27. Team Power Oriëntatie Monkey Business Illusion: Team aandachtsoefening Relatiegericht – taakgericht Disney strategie
 • 28. Team Power Oriëntatie Test metaprogramma’s MBTI-test
 • 29. Team Power Oriëntatie Door verandering van je oriëntatie/focus meer Team POWER ontwikkelen: Bijv. -meer focus op onderlinge relaties in het team i.p.v. alleen de taak centraal stellen -Meer aandacht voor complimenten en minder gericht zijn op kritiek -Één ‘ding’ tegelijk en focus op het ‘nu’
 • 30. Team Power Oriëntatie Synchroniseren Wat zijn concrete teamdoelen voor de komende 30 dagen – om de voorgenomen ‘reset’ te realiseren? Hoe zorg je ervoor dat er dagelijks aandacht is voor deze doelen? Hoe meet je de voortgang? Hoe ziet het er uit, als deze doelen bereikt zijn?
 • 31. Team Power Welzijn in teams
 • 32. Team Power Welzijn in teams Hoe zorgen we voor ons welzijn – fysiek, mentaal, emotioneel en spritueel? Wat is voor ons waardevol en hoe ervaren wij waardering? Op welke wijze wordt ons welzijn positief of negatief beinvloed.
 • 33. Team Power Welzijn in teams Wat draagt bij aan het welzijn van het team? Waardoor wordt het team welzijn positief en negatief beïnvloed? Er is een wisselwerking tussen het team welzijn en het welzijn van de afzonderlijke teamleden.
 • 34. Team Power Welzijn in teams Kennis Behoefte pyramide van Maslow Welzijnsdomeinen Complementariteit Authenticiteit Synergie
 • 35. Team Power Welzijn in teams
 • 36. Team Power Welzijn in teams Welzijnsdomeinen Aspecten van welzijn App
 • 37. Team Power Welzijn in teams
 • 38. Team Power Welzijn in teams Oefenen Welzijnsassessment Complimentenoefening Verhoging van het teamwelzijn
 • 39. Team Power Welzijn in teams Evaluatie Ontwerp een assessment-formulier om jullie teamwelzijn in kaart te kunnen brengen.
 • 40. Team Power Welzijn in teams Resetten Wat is nodig om jullie teamwelzijn -duidelijk herkenbaar – op een hoger niveau te tillen?
 • 41. Team Power Welzijn in teams Synchroniseren Wat zijn concrete teamdoelen voor de komende 30 dagen – om de voorgenomen ‘reset’ te realiseren? Hoe zorg je ervoor dat er dagelijks aandacht is voor deze doelen? Hoe meet je de voortgang? Hoe ziet het er uit, als deze doelen bereikt zijn?
 • 42. Team Power Energie in teams
 • 43. Team Power Energie in teams De mate van energiek zijn op mentaal, fysiek en sociaal-emotioneel niveau. Wat levert ons energie op en wat kost ons energie? Wat is de gezamenlijke passie in het team en waardoor wordt synergie bereikt?
 • 44. Team Power Energie in teams Kennis Energie Vitaliteit Drive Gedeelde passie
 • 45. Team Power Energie in teams 8 Energiebronnen
 • 46. Team Power Energie in teams Vitaliteit in teams -Bevlogenheid -Instrinsieke motivatie -Elkaar inspireren -Leer- en ontwikkelmogelijkheden -Successen vieren
 • 47. Team Power Energie in teams Drive …volgens Daniel Pink
 • 48. Team Power Energie in teams Gedeelde passie
 • 49. Team Power Energie in teams Oefenen Persoonlijke passiekaart Passietrap Gezamenlijke tekening maken
 • 50. Team Power Energie in teams Evaluatie Energiebronnen meeting Energie vraaglijst
 • 51. Team Power Energie in teams Resetten Hoe zorg je voor meer enegiewinst en minder energieverlies?
 • 52. Team Power Energie in teams Synchroniseren Wat zijn concrete teamdoelen voor de komende 30 dagen – om de voorgenomen ‘reset’ te realiseren? Hoe zorg je ervoor dat er dagelijks aandacht is voor deze doelen? Hoe meet je de voortgang? Hoe ziet het er uit, als deze doelen bereikt zijn?
 • 54. Team Power Reflectie in teams De vaardigheid om in de spiegel te kijken en ons handelen kritisch-constructief te kunnen analyseren. Reflectie op de samenwerking Intervisie – collegiale feedback Mastermind groep: Elkaar scherp houden
 • 55. Team Power Reflectie in teams Kennis Intervisie Reflectie over het Teamfunctioneren Mastermind groups
 • 56. Team Power Reflectie in teams Intervisie Intervisiemethoden: Kritische incidentmethode Roddelen 5-stappen-methode Vraaggerichte methode Enz. Intervisie: een gesprekstructuur om problemen en vraagstellen helder te krijgen en vanuit verschillende invals-hoeken te onderzoeken.
 • 57. Team Power Reflectie in teams Reflecteren over het teamfunctioneren De samenwerking onder de loep -Hoe kan de samenwerking verbeterd worden -Hanteren van conflicten in het team -Onderlinge relaties versterken
 • 58. Team Power Reflectie in teams Mastermind groups De coördinatie van Kennis en inzet van twee of meer personen, die gericht naar een uitdagend doel toe werken, in de geest van harmonie. Als er twee ‘minds’ bijeen komen zal er altijd en derde, onzichtbare en niet tastbare kracht zijn, die mastermind genoemd word. Napoleon Hill
 • 60. Team Power Reflectie in teams Oefenen Intervisie (kritische incidentmethode) Talk-stik-oefening Mastermind Plan
 • 61. Team Power Reflectie in teams Evaluatie In kaart brengen van het reflectievermogen – individueel en op teamniveau – en het potentieel voor een Mastermind group
 • 62. Team Power Reflectie in teams Resetten Hoe kan jullie team getransformeerd worden naar een Mastermind group?
 • 63. Team Power Reflectie in teams Synchroniseren Wat zijn concrete teamdoelen voor de komende 30 dagen – om de voorgenomen ‘reset’ te realiseren? Hoe zorg je ervoor dat er dagelijks aandacht is voor deze doelen? Hoe meet je de voortgang? Hoe ziet het er uit, als deze doelen bereikt zijn?
 • 64. Kies voor een De triple A-aanpak triple A-aanpak Acceptatie: accepteer het zoals het is in het team Analyse: onderzoek waarom het zo is en hoe het anders kan Alternatief gedrag: pas nieuw/ander gedrag toe
 • 65. H = hartelijkheid O = open mind O = optimisme Koester een H2O-attitude in het team Koester een H2O-attitude in het team
 • 66. Kom uit je comfortzone en laat magie toe!
 • 67. POWER + KOERS + triple A + H2O ------------- vitaliserend leiderschap in het team