Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Safer Internet

378 views

Published on

Workshop 14.11.2011 "Informační nebezpečí"

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Safer Internet

 1. 1. NÁRODNÍ CENTRUM BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU www.saferinternet.cz „ Nebezpečí číhá všude“ workshop Brno 2011
 2. 2. NÁRODNÍ CENTRUM BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU <ul><li>Působí od roku 2006 </li></ul><ul><li>J e členem celoevropské sítě národních center bezpečnějšího internetu  INSAFE  a mezinárodní sítě horkých linek INHOPE </li></ul><ul><li>Cílem aktivit je osvěta a snaha propagovat pozitivní obsah a zodpovědné chování na internetu </li></ul><ul><li>Aktivity cíleny zejména na děti a pedagogy </li></ul><ul><li>NCBI ve spolupráci se svými partnery pořádá konference, semináře, přednášky a školení </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Nevhodné a ohrožující chování na internetu, nevhodný a ohrožující obsah internetu </li></ul><ul><ul><li>elektronické násilí </li></ul></ul><ul><ul><li>kyberšikana </li></ul></ul><ul><ul><li>zneužívání dětí </li></ul></ul><ul><ul><li>dětská pornografie </li></ul></ul><ul><ul><li>jiné nelegální druhy pornografie </li></ul></ul><ul><ul><li>manipulace k extremismu </li></ul></ul><ul><ul><li>manipulace k nezdravému životnímu stylu </li></ul></ul><ul><ul><li>další nebezpečný obsah </li></ul></ul>PROTI ČEMU BOJUJEME?
 4. 4. <ul><li>POROZUMĚT (novým sociálně-psychologickým fenoménům online světa) </li></ul><ul><li>INFORMOVAT (o rizicích s nimi spojenými) </li></ul><ul><li>VZDĚLÁVAT (děti, rodiče, pedagogy) </li></ul><ul><li>PŘEDCHÁZET (rizikovému chování a traumatickým zkušenostem) tvorba metodik – ne jednorázová informace, opora, jak s dětmi dál pracovat, kam se obracet o pomoc </li></ul><ul><li>INTERVENOVAT (v případě ohrožujících a nezákonných jevů) </li></ul><ul><li>SPOJOVAT (jednotlivé subjekty s cílem zvýšení efektivity, zpětná vazba z „terénu“) </li></ul>NAŠE KONCEPCE
 5. 5. <ul><li>vzdělávací projekty </li></ul><ul><li>intervenční projekty </li></ul>NÁRODNÍ CENTRUM BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU
 6. 6. <ul><li>1) Kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků </li></ul><ul><li>Elektronická šikana a jak ji řešit </li></ul><ul><li>Kybergrooming: Lákání dětské oběti a jak chránit děti před zneužitím </li></ul><ul><li>Rizika sociálních sítí a co by děti měly vědět </li></ul><ul><li>Nebezpečný a nezákonný obsah na internetu a jak s ním naložit </li></ul><ul><li>Práva učitele a nová média ve vyučování (PC, mobil, herní konzole) </li></ul><ul><li>Závislost na internetu a jak ji řešit </li></ul><ul><li>Dětská delikvence v prostředí internetu </li></ul><ul><li>Jak vyučovat bezpečné a etické užívání online technologií na ZŠ a SŠ (metodické postupy) </li></ul><ul><li>2) Workshopy pro rodiče </li></ul><ul><li>Pozor na kyberšikanu </li></ul><ul><li>Pozor na kybergrooming </li></ul><ul><li>Co číhá na děti na internetu </li></ul><ul><li>Kurzy akreditovány MŠMT, absolvent získá osvědčení </li></ul>SAFERINTERNET AKADEMIE
 7. 7. <ul><li>Praha bezpečně online </li></ul><ul><ul><li>podpora Magistrátu hl. m. Prahy, </li></ul></ul><ul><ul><li>série 22 seminářů </li></ul></ul><ul><ul><li>cílová skupina: preventisté, pedagogové, školitelé, odborná veřejnost </li></ul></ul><ul><ul><li>v rámci projektu vznikla příručka, mapující základní problematiku bezpečnosti na internetu, popis jednotlivých jevů, jejich psychologicko-sociální aspekty </li></ul></ul><ul><li>Škola bezpečně online   </li></ul><ul><ul><li>podpora OP VK Pardubický kraj </li></ul></ul><ul><ul><li>Krajské edukační centrum </li></ul></ul><ul><ul><li>cílová skupina: pedagogové </li></ul></ul><ul><ul><li>čtyři metodické příručky, didaktické DVD s videopříběhy </li></ul></ul>VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY
 8. 8. <ul><li>Bezpečně-online.cz </li></ul><ul><ul><li>podpora Poštovní spořitelny </li></ul></ul><ul><ul><li>vzdělávací portál pro mladé ve věku 15-17 let, rodiče a pedagogy (stahování metodik zdarma) </li></ul></ul><ul><li>Informační centrum mládeže </li></ul><ul><ul><li>podpora z ESF </li></ul></ul><ul><ul><li>ve spolupráci s NIDM </li></ul></ul><ul><ul><li>ICM poskytuje mladým lidem obecné informace (výběr školy, studium v zahraničí apod.), my se snažíme v rámci ICM přidat témata bezpečnějšího internetu </li></ul></ul>
 9. 9. HORKÁ LINKA <ul><li>Internetová Horká linka (Internet Hotline) je kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného obsahu na internetu, zejména dětské pornografie. </li></ul>
 10. 10. HODNOCENÍ <ul><li>Praha bezpečně online - 400 proškolených osob </li></ul><ul><li>Škola bezpečně online - 300 proškolených osob </li></ul><ul><li>Dále proškoleno 200 pracovníků o2 (dopad na cílovou skupinu) </li></ul><ul><li>„ Suplování“ MŠMT, témata bezpečnějšího užívání internetu nejsou součástí přípravy budoucích pedagogů </li></ul>
 11. 11. DĚKUJEME ZA POZORNOST <ul><li>Národní centrum bezpečnějšího internetu </li></ul><ul><li>Sovova 3, 180 00 Praha 8 </li></ul><ul><li>tel.: 252 548 438, 734 709 025 </li></ul><ul><li>e-mail: info @ saferinternet.cz </li></ul><ul><li>web: www.saferinternet.cz </li></ul>

×