SlideShare a Scribd company logo
160
Module 15
6666
Filipino
Kilalanin ang mga Pang-ugnay sa
Tambalan at Hugnayan
A DepEd-BEAM Distance Learning Program supported by the Australian Agency for International Development
161
Kumusta, maraming modyul na ba ang nasagot mo? Natutuwa
ka ba at may marami ka nang alam na aralin? May iba ka namang
modyul na uumpisahan. Sana ay madali mong matatapos ang
pagsagot nito madagdagan ang iyong kaalaman.
Ang mga salita ay may kanya-kanyang paraan sa paggamit. Mas
lalo nating maintindihan ang mga salita kung alam natin ang gamit at
kahulugan ng mga ito maging sa pangungusap o sa lipon ng mga
salita. Sa modyul na ito ay nagagamit ang mga salitang pang-ugnay
sa tambalan at hugnayang pangungusap.
Piliin ang salitang pang-ugnay sa tambalan at hugnayang
pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot.
1. Wala akong mabiling bulaklak ________ magagalit ang mga suki
ko.
a. o b. na c. at
2. Mag-iiyak ba ako ________ gagawa ako ng paraan.
a. at b. nang c. o
3. Nagtatagal daw ang dekorasyon ________ nakatitipid sila nang
malaki.
a. kaya b. kung c. upang
Subukin Natin
Sa Mag-aaral
Mga Dapat Matutuhan
162
4. Dati ay nag-aalala ako ________ masama ang panahon.
a. sapagkat b. kapag c. dahil sa
5. Nakatitipid pa raw sila ________ hindi pa natutuyo ang mga
bulaklak.
a. dahil b. kaya c. kung
Tingnan ang Gabay sa Pagwawasto para sa mga tamang sagot.
Sino ang kilala mong bayani? Dapat mo ba siyang ipagmalaki?
Bakit? Basahin ang maikling kwentuhan ng mag-aaral.
May field trip ang mga mag-aaral. Tinitingnan nila ang mga
rebulto ng mga bayani sa bansa. Nasa harapan sila ng bantayog
ng Andres Bonifacio.
Pag-aralan Natin
Mahirap lamang si
Bonifacio ngunit ang
pagmamahal niya sa
bayan ay higit pa sa
kanyang sarili.
Si Bonifacio, kahit na
siya mahirap, ay
nagsikap na mag-aral,
bumasa, at sumulat.
Sa Tondo siya
ipinanganak at dito siya
nagsimulang magkaisip
tungkol sa pagtatanggol
sa bayan.
163
Ano ang pinag-uusapan ng mga mag-aaral? Ano ang napapansin
mo sa mga sinabi ng mga mag-aaral?
Pansinin ang mga salitang nasa kahon:
A. Sa Tondo siya ipinanganak at dito siya nagsimulang magkaisip
tungkol sa bayan.
B. Si Bonifacio, kahit na siya mahirap, ay nagsikap na mag-aaral,
bumasa at sumulat.
Ang mga salitang nasa kahon ay ginagamit bilang pang-ugnay
sa kayarian ng pangungusap tulad ng tambalan at hugnayan.
Tambalang pangungusap – ay binubuo ng dalawa o higit pang mga
payak na pangungusap. Tinatawag na mga sugnay na makapag-iisa
ang mga bahagi ng tambalang pangungusap. Ginagamit ang pang-
ugnay na at kung magkapareha ang ideya ng mga sugnay; ngunit ang
pang-ugnay kung magkasalungat ang mga ideya at o kung may
pagpipilian.
Halimbawa:
a. Wala akong mabiling bulaklak at magagalit ang mga suki ko.
b. Marami ang may order ng sariwang bulaklak ngunit walang
dumarating na bulaklak mula sa Baguio.
c. Mag-iiyak ba ako o gagawa ako ng paraan?
Hugnayang pangungusap – kung ang isang pangungusap ay
binubuo ng payak na pangungusap o malayang sugnay at isang
sugnay na hindi makapag-iisa. Ginagamitan ng mga pang-ugnay na
kaya, upang, dahil sa, kung, kapag, pati, saka, ngunit, at subalit ang
hugnayang pangungusap. Ang mga pang-ugnay na ito na ginagamit
sa tambalan at hugnayang pangungusap ay tinatawag ding mga
pangatnig.
Halimbawa:
- Ang bansa ay uunlad kung magsisikap tayo.
sugnay na makapag-
iisa o malayang
sugnay
pangatnig sugnay na
di makapag-iisa
164
- Kinuha ko ang mga kabataang hindi nag-aaral upang paaralin
sila.
Piliin ang angkop na pang-ugnay upang mabuo ang hugnayan o
tambalang pangungusap. Isulat sa papel ang sagot.
1. Walang nakararating na sariwang bulaklak mula sa Davao
_________ kanselado ang lipad ng eroplano.
2. Sundin mo ang payo ng iyong mga magulang __________ maging
maganda ang iyong kinabukasan.
3. Madaling natatapos ang mahirap na gawain __________ bawat isa
ay nagtutulung-tulong.
4. Matagal na siyang naghihintay __________ hindi pa dumarating
ang kaibigan.
5. Nagdidilig siya sa umaga __________ nagluluto siya sa hapon.
Gawin Natin
sugnay na makapag-iisa o malayang sugnay
pangatnig di-malayang
sugnay
dahil sa at ngunit
kapag sapagkat kaya
kung upang
165
Ano ang iskor mo?
Iskor
Bumuo ng tambalan o hugnayang pangungusap. Hanapin sa
hanay B ang kaugnay na kaisipan ng nasa hanay A. Gamitin ang
angkop na pang-ugnay at isulat sa patlang.
A B
1. Sumilip siya sa siwang na
kanyang pinagtaguan
___________.
a. may katahimikan at
kapayapaan sa ating
damdamin.
2. Naiiba na ang henerasyon
ngayon ng mga Pilipino
__________.
b. ang bayan ay nangulila.
3. Si Del Pilar ay namatay
__________.
c. bawasan ng kalahating
dosena?
4. Masarap ang mabuhay
__________.
d. nakita niya ang isang
kawan ng maiitim na
hayop.
5. Limang dosenang itlog ang
dadalhin mo __________.
e. sa iba-ibang kabihasnang
dala ng mga dayuhan.
Tingnan ang Gabay sa Pagwawasto at iwasto ang iyong papel.
Mga Dagdag na Gawain
166
• Tambalang pangungusap – ay binubuo ng dalawang
sugnay na makapag-iisa at ginagamit ang mga
pangatnig na at, ngunit, at o bilang pang-ugnay sa mga
pangungusap. At kung magkapareho ang ideya ng mga
sugnay; ngunit kung magkasalungat ang mga ideya at o
kung may pagpipilian.
Halimbawa:
Si Jose Rizal ay magaling sa Kastila ngunit si Marcelo H.
del Pilar ay sanay naman sa Tagalog.
• Hugnayang pangungusap – binubuo ng isang sugnay na
makapag-iisa at isang sugnay na di-makapag-iisa na may
ginagamit ding mga pangatnig bilang pang-ugnay sa
pangungusap tulad ng kung, nang, bago, upang, kapag,
kaya, dahil, sapagkat, datapwat.
Halimbawa:
Lahat ng mga empleyado ko ay mahuhusay
sugnay na makapag-iisa
kaya maunlad ang negosyo ko.
pangatnig sugnay na di makapag-iisa
Tandaan Natin
167
Piliin ang tamang pang-ugnay at isulat sa sagutang papel.
1. Nagluto ng maraming pagkain ang nanay ngunit kaunti ang
dumating na bisita.
a. kaya b. upang c. ngunit
2. Sasama siya sa sayawan kung papayagan siya ng mga magulang.
a. kung b. o c. subalit
3. Dinilig nila ang mga halaman nilagyan ng pataba ang puno.
a. kaya b. ngunit c. at
4. Aalis ka ba __________ maghihintay ka sa akin?
a. at b. ngunit c. o
5. Nagtatanim sa bukid ang mga tao __________ panahon ng tag-
ulan.
a. kaya b. kung c. ngunit
Isulat sa kahon ang marka mo.
Iskor
Sariling Pagsusulit
168
Ikahon ang mga pang-ugnay o pangatnig sa bawat
pangungusap:
1. Napilayan si Gene dahil malikot siya.
2. Nagmamadali si Keempee sa pag-uwi kaya naiwanan ang aklat.
3. Ikaw ang magluluto at ako ang mag-aalaga kay Roxy.
4. Dapat pitasin ang kaymito kapag ito ay hinog na.
5. Gusto niyang sumali sa paligsahan ngunit mahiyain naman siya.
Ano ang iskor mo?
Iskor
Kung tama lahat ang sagot mo, binabati kita!
Pagyamanin Natin
169
Subukin Natin
1. c
2. c
3. a
4. b
5. a
Gawin Natin
1. dahil sa
2. upang
3. kung
4. ngunit
5. at
Mga Dagdag na Gawain
1. at – D. nakita niya ang isang kawan ng maiitim na hayop.
2. dahil – E. sa iba-ibang kabihasnang dala ng mga dayuhan.
3. kaya – B. ang bayan ay nangulila.
4. kung – A. may katahimikan at kapayapaan sa ating damdamin.
5. o – C. bawasan ng kalahating dosena.
Sariling Pagsusulit
1. c
2. a
3. c
4. c
5. b
Pagyamanin Natin
1. dahil
2. kaya
3. at
4. kapag
Gabay sa Pagwawasto
170
5. ngunit

More Related Content

What's hot

Uri ng pang uring pamilang
Uri ng pang uring pamilangUri ng pang uring pamilang
Uri ng pang uring pamilang
chelsea aira cellen
 
Module 6.2 filipino
Module 6.2 filipinoModule 6.2 filipino
Module 6.2 filipino
Noel Tan
 
Pang uri (Panlarawan at Pamilang)
Pang  uri (Panlarawan at Pamilang)Pang  uri (Panlarawan at Pamilang)
Pang uri (Panlarawan at Pamilang)
Department of Education (Cebu Province)
 
Pangungusap(uri)
Pangungusap(uri)Pangungusap(uri)
Pangungusap(uri)
JezreelLindero
 
Filipino-CG.pdf
Filipino-CG.pdfFilipino-CG.pdf
Filipino-CG.pdf
KeiSakimoto
 
Filipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at BungaFilipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at Bunga
Jan Lee Nagal
 
Mga Panumbas sa mga Hiram na Salita
Mga Panumbas sa mga Hiram na SalitaMga Panumbas sa mga Hiram na Salita
Mga Panumbas sa mga Hiram na Salita
Eldrian Louie Manuyag
 
Banghay Aralin - Antas ng Pang-uri
Banghay Aralin - Antas ng Pang-uriBanghay Aralin - Antas ng Pang-uri
Banghay Aralin - Antas ng Pang-uri
DepEd
 
Mga Ayos ng Pangungusap
Mga Ayos ng PangungusapMga Ayos ng Pangungusap
Mga Ayos ng Pangungusap
MAILYNVIODOR1
 
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14  naku! mga grapikoFilipino 6 dlp 14  naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
Alice Failano
 
Gamit ng pangngalan sa pngungusap
Gamit ng pangngalan sa pngungusapGamit ng pangngalan sa pngungusap
Gamit ng pangngalan sa pngungusapJanette Diego
 
Talahanayan ng ispesipikasyon
Talahanayan ng ispesipikasyonTalahanayan ng ispesipikasyon
Talahanayan ng ispesipikasyon
MaryRoseSanchez10
 
Pangngalan
PangngalanPangngalan
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...
Mila Saclauso
 
Banghay Aralin sa Filipino V
Banghay Aralin sa Filipino VBanghay Aralin sa Filipino V
Banghay Aralin sa Filipino V
Emilyn Ragasa
 
Ikalawang pagsusulit
Ikalawang pagsusulitIkalawang pagsusulit
Ikalawang pagsusulitPaul Barranco
 
Panghalip Pamatlig na Paari at Patulad
Panghalip Pamatlig na Paari at PatuladPanghalip Pamatlig na Paari at Patulad
Panghalip Pamatlig na Paari at Patulad
MAILYNVIODOR1
 
Alpabetong Filipino
Alpabetong FilipinoAlpabetong Filipino
Alpabetong Filipino
LadySpy18
 

What's hot (20)

Uri ng pang uring pamilang
Uri ng pang uring pamilangUri ng pang uring pamilang
Uri ng pang uring pamilang
 
Module 6.2 filipino
Module 6.2 filipinoModule 6.2 filipino
Module 6.2 filipino
 
Pang uri (Panlarawan at Pamilang)
Pang  uri (Panlarawan at Pamilang)Pang  uri (Panlarawan at Pamilang)
Pang uri (Panlarawan at Pamilang)
 
"AYOS NG PANGUNGUSAP"
"AYOS NG PANGUNGUSAP""AYOS NG PANGUNGUSAP"
"AYOS NG PANGUNGUSAP"
 
Pangungusap(uri)
Pangungusap(uri)Pangungusap(uri)
Pangungusap(uri)
 
Filipino-CG.pdf
Filipino-CG.pdfFilipino-CG.pdf
Filipino-CG.pdf
 
Filipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at BungaFilipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at Bunga
 
Mga Panumbas sa mga Hiram na Salita
Mga Panumbas sa mga Hiram na SalitaMga Panumbas sa mga Hiram na Salita
Mga Panumbas sa mga Hiram na Salita
 
Banghay Aralin - Antas ng Pang-uri
Banghay Aralin - Antas ng Pang-uriBanghay Aralin - Antas ng Pang-uri
Banghay Aralin - Antas ng Pang-uri
 
Mga Ayos ng Pangungusap
Mga Ayos ng PangungusapMga Ayos ng Pangungusap
Mga Ayos ng Pangungusap
 
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14  naku! mga grapikoFilipino 6 dlp 14  naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
 
Gamit ng pangngalan sa pngungusap
Gamit ng pangngalan sa pngungusapGamit ng pangngalan sa pngungusap
Gamit ng pangngalan sa pngungusap
 
Talahanayan ng ispesipikasyon
Talahanayan ng ispesipikasyonTalahanayan ng ispesipikasyon
Talahanayan ng ispesipikasyon
 
Pangngalan
PangngalanPangngalan
Pangngalan
 
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...
 
Banghay Aralin sa Filipino V
Banghay Aralin sa Filipino VBanghay Aralin sa Filipino V
Banghay Aralin sa Filipino V
 
Ikalawang pagsusulit
Ikalawang pagsusulitIkalawang pagsusulit
Ikalawang pagsusulit
 
Panghalip Pamatlig na Paari at Patulad
Panghalip Pamatlig na Paari at PatuladPanghalip Pamatlig na Paari at Patulad
Panghalip Pamatlig na Paari at Patulad
 
Alpabetong Filipino
Alpabetong FilipinoAlpabetong Filipino
Alpabetong Filipino
 
Panghalip
PanghalipPanghalip
Panghalip
 

Similar to Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan

Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at huFilipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Alice Failano
 
Q2W1_Mtb2.pptx
Q2W1_Mtb2.pptxQ2W1_Mtb2.pptx
Q2W1_Mtb2.pptx
MenchieLacandulaDomi
 
PANGATNIG
PANGATNIGPANGATNIG
PANGATNIG
ArabellaCorpuz
 
Reviewer in filipino
Reviewer in filipinoReviewer in filipino
Reviewer in filipino
Judilyn Ravilas
 
Modyul 9 pagsusuri ng akda batay sa realismo at sosyolohikan
Modyul 9 pagsusuri ng akda batay sa realismo at sosyolohikanModyul 9 pagsusuri ng akda batay sa realismo at sosyolohikan
Modyul 9 pagsusuri ng akda batay sa realismo at sosyolohikan
dionesioable
 
KIM DLL_MTB 2_Q2ssjsjsjaskjkkjkjj_W7.pdf
KIM DLL_MTB 2_Q2ssjsjsjaskjkkjkjj_W7.pdfKIM DLL_MTB 2_Q2ssjsjsjaskjkkjkjj_W7.pdf
KIM DLL_MTB 2_Q2ssjsjsjaskjkkjkjj_W7.pdf
KIMBERLYROSEFLORES
 
DLL-FILIPINO 2-Q1-W9.docx
DLL-FILIPINO 2-Q1-W9.docxDLL-FILIPINO 2-Q1-W9.docx
DLL-FILIPINO 2-Q1-W9.docx
TESCarmelitaNDelaCru
 
Grade 6 powerpoint
Grade 6 powerpointGrade 6 powerpoint
Grade 6 powerpoint
CristinaMueco
 
Reviewer12345678910 Math Science AP TLE CLE
Reviewer12345678910 Math Science AP TLE CLEReviewer12345678910 Math Science AP TLE CLE
Reviewer12345678910 Math Science AP TLE CLE
ScribblesBinan
 
PPT
PPTPPT
mga-pang-ugnay.pptx
mga-pang-ugnay.pptxmga-pang-ugnay.pptx
mga-pang-ugnay.pptx
edwin pelonio
 
Aralin pangatnig kahulugan at mga halimbawa
Aralin pangatnig kahulugan at mga halimbawaAralin pangatnig kahulugan at mga halimbawa
Aralin pangatnig kahulugan at mga halimbawa
ChristineJaneWaquizM
 
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyonFilipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Alice Failano
 
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
LalainGPellas
 
Q4 WEEK 3 MONDAY.pptx
Q4 WEEK 3 MONDAY.pptxQ4 WEEK 3 MONDAY.pptx
Q4 WEEK 3 MONDAY.pptx
RosyBassigVillanueva
 
WEEK1DAY1.pptx
WEEK1DAY1.pptxWEEK1DAY1.pptx
WEEK1DAY1.pptx
ivanabando1
 
Modyul 17 pagsasaling wika
Modyul 17 pagsasaling wikaModyul 17 pagsasaling wika
Modyul 17 pagsasaling wika
dionesioable
 
FILIPINO QUARTER 2 WEEK 4.pptx
FILIPINO QUARTER 2 WEEK 4.pptxFILIPINO QUARTER 2 WEEK 4.pptx
FILIPINO QUARTER 2 WEEK 4.pptx
MarielSayao
 
FILIPINO 3 PPT.pptx
FILIPINO 3 PPT.pptxFILIPINO 3 PPT.pptx
FILIPINO 3 PPT.pptx
AnneLapidLayug
 
GRADE 4 FILIPINO LESSON PLAN
GRADE 4 FILIPINO LESSON PLANGRADE 4 FILIPINO LESSON PLAN
GRADE 4 FILIPINO LESSON PLAN
MARY JEAN DACALLOS
 

Similar to Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan (20)

Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at huFilipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
 
Q2W1_Mtb2.pptx
Q2W1_Mtb2.pptxQ2W1_Mtb2.pptx
Q2W1_Mtb2.pptx
 
PANGATNIG
PANGATNIGPANGATNIG
PANGATNIG
 
Reviewer in filipino
Reviewer in filipinoReviewer in filipino
Reviewer in filipino
 
Modyul 9 pagsusuri ng akda batay sa realismo at sosyolohikan
Modyul 9 pagsusuri ng akda batay sa realismo at sosyolohikanModyul 9 pagsusuri ng akda batay sa realismo at sosyolohikan
Modyul 9 pagsusuri ng akda batay sa realismo at sosyolohikan
 
KIM DLL_MTB 2_Q2ssjsjsjaskjkkjkjj_W7.pdf
KIM DLL_MTB 2_Q2ssjsjsjaskjkkjkjj_W7.pdfKIM DLL_MTB 2_Q2ssjsjsjaskjkkjkjj_W7.pdf
KIM DLL_MTB 2_Q2ssjsjsjaskjkkjkjj_W7.pdf
 
DLL-FILIPINO 2-Q1-W9.docx
DLL-FILIPINO 2-Q1-W9.docxDLL-FILIPINO 2-Q1-W9.docx
DLL-FILIPINO 2-Q1-W9.docx
 
Grade 6 powerpoint
Grade 6 powerpointGrade 6 powerpoint
Grade 6 powerpoint
 
Reviewer12345678910 Math Science AP TLE CLE
Reviewer12345678910 Math Science AP TLE CLEReviewer12345678910 Math Science AP TLE CLE
Reviewer12345678910 Math Science AP TLE CLE
 
PPT
PPTPPT
PPT
 
mga-pang-ugnay.pptx
mga-pang-ugnay.pptxmga-pang-ugnay.pptx
mga-pang-ugnay.pptx
 
Aralin pangatnig kahulugan at mga halimbawa
Aralin pangatnig kahulugan at mga halimbawaAralin pangatnig kahulugan at mga halimbawa
Aralin pangatnig kahulugan at mga halimbawa
 
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyonFilipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
 
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
 
Q4 WEEK 3 MONDAY.pptx
Q4 WEEK 3 MONDAY.pptxQ4 WEEK 3 MONDAY.pptx
Q4 WEEK 3 MONDAY.pptx
 
WEEK1DAY1.pptx
WEEK1DAY1.pptxWEEK1DAY1.pptx
WEEK1DAY1.pptx
 
Modyul 17 pagsasaling wika
Modyul 17 pagsasaling wikaModyul 17 pagsasaling wika
Modyul 17 pagsasaling wika
 
FILIPINO QUARTER 2 WEEK 4.pptx
FILIPINO QUARTER 2 WEEK 4.pptxFILIPINO QUARTER 2 WEEK 4.pptx
FILIPINO QUARTER 2 WEEK 4.pptx
 
FILIPINO 3 PPT.pptx
FILIPINO 3 PPT.pptxFILIPINO 3 PPT.pptx
FILIPINO 3 PPT.pptx
 
GRADE 4 FILIPINO LESSON PLAN
GRADE 4 FILIPINO LESSON PLANGRADE 4 FILIPINO LESSON PLAN
GRADE 4 FILIPINO LESSON PLAN
 

More from Alice Failano

Ang kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni FelipeAng kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni Felipe
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusapFilipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhanFilipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18  maghinuha kaFilipino 6 dlp 18  maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
Alice Failano
 
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bungaFilipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksaFilipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuroFilipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natinFilipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutinFilipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9  detalye ng mga balitaFilipino 6 dlp 9  detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasanFilipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba angFilipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutinFilipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babalaFilipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideyaFilipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panutoFilipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
Alice Failano
 
English 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusionsEnglish 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusions
Alice Failano
 
English 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbsEnglish 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbs
Alice Failano
 

More from Alice Failano (20)

Ang kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni FelipeAng kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni Felipe
 
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusapFilipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
 
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhanFilipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
 
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18  maghinuha kaFilipino 6 dlp 18  maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
 
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bungaFilipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
 
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksaFilipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
 
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuroFilipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
 
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natinFilipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
 
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutinFilipino 6 dlp 7  pormularyong pampaaralan sagutin
Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin
 
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9  detalye ng mga balitaFilipino 6 dlp 9  detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
 
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasanFilipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
 
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba angFilipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
 
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutinFilipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
 
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungatFilipino 6 dlp 4  magkasingkahulugan o magkasalungat
Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat
 
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babalaFilipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
 
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideyaFilipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
 
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panutoFilipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
 
English 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusionsEnglish 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusions
 
English 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbsEnglish 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbs
 

Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan

 • 1. 160 Module 15 6666 Filipino Kilalanin ang mga Pang-ugnay sa Tambalan at Hugnayan A DepEd-BEAM Distance Learning Program supported by the Australian Agency for International Development
 • 2. 161 Kumusta, maraming modyul na ba ang nasagot mo? Natutuwa ka ba at may marami ka nang alam na aralin? May iba ka namang modyul na uumpisahan. Sana ay madali mong matatapos ang pagsagot nito madagdagan ang iyong kaalaman. Ang mga salita ay may kanya-kanyang paraan sa paggamit. Mas lalo nating maintindihan ang mga salita kung alam natin ang gamit at kahulugan ng mga ito maging sa pangungusap o sa lipon ng mga salita. Sa modyul na ito ay nagagamit ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hugnayang pangungusap. Piliin ang salitang pang-ugnay sa tambalan at hugnayang pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot. 1. Wala akong mabiling bulaklak ________ magagalit ang mga suki ko. a. o b. na c. at 2. Mag-iiyak ba ako ________ gagawa ako ng paraan. a. at b. nang c. o 3. Nagtatagal daw ang dekorasyon ________ nakatitipid sila nang malaki. a. kaya b. kung c. upang Subukin Natin Sa Mag-aaral Mga Dapat Matutuhan
 • 3. 162 4. Dati ay nag-aalala ako ________ masama ang panahon. a. sapagkat b. kapag c. dahil sa 5. Nakatitipid pa raw sila ________ hindi pa natutuyo ang mga bulaklak. a. dahil b. kaya c. kung Tingnan ang Gabay sa Pagwawasto para sa mga tamang sagot. Sino ang kilala mong bayani? Dapat mo ba siyang ipagmalaki? Bakit? Basahin ang maikling kwentuhan ng mag-aaral. May field trip ang mga mag-aaral. Tinitingnan nila ang mga rebulto ng mga bayani sa bansa. Nasa harapan sila ng bantayog ng Andres Bonifacio. Pag-aralan Natin Mahirap lamang si Bonifacio ngunit ang pagmamahal niya sa bayan ay higit pa sa kanyang sarili. Si Bonifacio, kahit na siya mahirap, ay nagsikap na mag-aral, bumasa, at sumulat. Sa Tondo siya ipinanganak at dito siya nagsimulang magkaisip tungkol sa pagtatanggol sa bayan.
 • 4. 163 Ano ang pinag-uusapan ng mga mag-aaral? Ano ang napapansin mo sa mga sinabi ng mga mag-aaral? Pansinin ang mga salitang nasa kahon: A. Sa Tondo siya ipinanganak at dito siya nagsimulang magkaisip tungkol sa bayan. B. Si Bonifacio, kahit na siya mahirap, ay nagsikap na mag-aaral, bumasa at sumulat. Ang mga salitang nasa kahon ay ginagamit bilang pang-ugnay sa kayarian ng pangungusap tulad ng tambalan at hugnayan. Tambalang pangungusap – ay binubuo ng dalawa o higit pang mga payak na pangungusap. Tinatawag na mga sugnay na makapag-iisa ang mga bahagi ng tambalang pangungusap. Ginagamit ang pang- ugnay na at kung magkapareha ang ideya ng mga sugnay; ngunit ang pang-ugnay kung magkasalungat ang mga ideya at o kung may pagpipilian. Halimbawa: a. Wala akong mabiling bulaklak at magagalit ang mga suki ko. b. Marami ang may order ng sariwang bulaklak ngunit walang dumarating na bulaklak mula sa Baguio. c. Mag-iiyak ba ako o gagawa ako ng paraan? Hugnayang pangungusap – kung ang isang pangungusap ay binubuo ng payak na pangungusap o malayang sugnay at isang sugnay na hindi makapag-iisa. Ginagamitan ng mga pang-ugnay na kaya, upang, dahil sa, kung, kapag, pati, saka, ngunit, at subalit ang hugnayang pangungusap. Ang mga pang-ugnay na ito na ginagamit sa tambalan at hugnayang pangungusap ay tinatawag ding mga pangatnig. Halimbawa: - Ang bansa ay uunlad kung magsisikap tayo. sugnay na makapag- iisa o malayang sugnay pangatnig sugnay na di makapag-iisa
 • 5. 164 - Kinuha ko ang mga kabataang hindi nag-aaral upang paaralin sila. Piliin ang angkop na pang-ugnay upang mabuo ang hugnayan o tambalang pangungusap. Isulat sa papel ang sagot. 1. Walang nakararating na sariwang bulaklak mula sa Davao _________ kanselado ang lipad ng eroplano. 2. Sundin mo ang payo ng iyong mga magulang __________ maging maganda ang iyong kinabukasan. 3. Madaling natatapos ang mahirap na gawain __________ bawat isa ay nagtutulung-tulong. 4. Matagal na siyang naghihintay __________ hindi pa dumarating ang kaibigan. 5. Nagdidilig siya sa umaga __________ nagluluto siya sa hapon. Gawin Natin sugnay na makapag-iisa o malayang sugnay pangatnig di-malayang sugnay dahil sa at ngunit kapag sapagkat kaya kung upang
 • 6. 165 Ano ang iskor mo? Iskor Bumuo ng tambalan o hugnayang pangungusap. Hanapin sa hanay B ang kaugnay na kaisipan ng nasa hanay A. Gamitin ang angkop na pang-ugnay at isulat sa patlang. A B 1. Sumilip siya sa siwang na kanyang pinagtaguan ___________. a. may katahimikan at kapayapaan sa ating damdamin. 2. Naiiba na ang henerasyon ngayon ng mga Pilipino __________. b. ang bayan ay nangulila. 3. Si Del Pilar ay namatay __________. c. bawasan ng kalahating dosena? 4. Masarap ang mabuhay __________. d. nakita niya ang isang kawan ng maiitim na hayop. 5. Limang dosenang itlog ang dadalhin mo __________. e. sa iba-ibang kabihasnang dala ng mga dayuhan. Tingnan ang Gabay sa Pagwawasto at iwasto ang iyong papel. Mga Dagdag na Gawain
 • 7. 166 • Tambalang pangungusap – ay binubuo ng dalawang sugnay na makapag-iisa at ginagamit ang mga pangatnig na at, ngunit, at o bilang pang-ugnay sa mga pangungusap. At kung magkapareho ang ideya ng mga sugnay; ngunit kung magkasalungat ang mga ideya at o kung may pagpipilian. Halimbawa: Si Jose Rizal ay magaling sa Kastila ngunit si Marcelo H. del Pilar ay sanay naman sa Tagalog. • Hugnayang pangungusap – binubuo ng isang sugnay na makapag-iisa at isang sugnay na di-makapag-iisa na may ginagamit ding mga pangatnig bilang pang-ugnay sa pangungusap tulad ng kung, nang, bago, upang, kapag, kaya, dahil, sapagkat, datapwat. Halimbawa: Lahat ng mga empleyado ko ay mahuhusay sugnay na makapag-iisa kaya maunlad ang negosyo ko. pangatnig sugnay na di makapag-iisa Tandaan Natin
 • 8. 167 Piliin ang tamang pang-ugnay at isulat sa sagutang papel. 1. Nagluto ng maraming pagkain ang nanay ngunit kaunti ang dumating na bisita. a. kaya b. upang c. ngunit 2. Sasama siya sa sayawan kung papayagan siya ng mga magulang. a. kung b. o c. subalit 3. Dinilig nila ang mga halaman nilagyan ng pataba ang puno. a. kaya b. ngunit c. at 4. Aalis ka ba __________ maghihintay ka sa akin? a. at b. ngunit c. o 5. Nagtatanim sa bukid ang mga tao __________ panahon ng tag- ulan. a. kaya b. kung c. ngunit Isulat sa kahon ang marka mo. Iskor Sariling Pagsusulit
 • 9. 168 Ikahon ang mga pang-ugnay o pangatnig sa bawat pangungusap: 1. Napilayan si Gene dahil malikot siya. 2. Nagmamadali si Keempee sa pag-uwi kaya naiwanan ang aklat. 3. Ikaw ang magluluto at ako ang mag-aalaga kay Roxy. 4. Dapat pitasin ang kaymito kapag ito ay hinog na. 5. Gusto niyang sumali sa paligsahan ngunit mahiyain naman siya. Ano ang iskor mo? Iskor Kung tama lahat ang sagot mo, binabati kita! Pagyamanin Natin
 • 10. 169 Subukin Natin 1. c 2. c 3. a 4. b 5. a Gawin Natin 1. dahil sa 2. upang 3. kung 4. ngunit 5. at Mga Dagdag na Gawain 1. at – D. nakita niya ang isang kawan ng maiitim na hayop. 2. dahil – E. sa iba-ibang kabihasnang dala ng mga dayuhan. 3. kaya – B. ang bayan ay nangulila. 4. kung – A. may katahimikan at kapayapaan sa ating damdamin. 5. o – C. bawasan ng kalahating dosena. Sariling Pagsusulit 1. c 2. a 3. c 4. c 5. b Pagyamanin Natin 1. dahil 2. kaya 3. at 4. kapag Gabay sa Pagwawasto