SlideShare a Scribd company logo
75
Module 7
6666
Filipino
Pormularyong Pampaaralan Sagutin
A DepEd-BEAM Distance Learning Program supported by the Australian Agency for International Development
76
Magandang araw sa iyo. Isa na naman itong araw ng
magandang pagtuklas ng mga bagong kaalaman sa paggamit ng
mga pormularyong pampaaralan para sa ating mga sarili. Handa
ka na bang ihayag ang iyong sarili?
Ito ang dapat mong magawa. Dapat mapunan mo nang
wasto ang mga pormularyong pampaaralan ng mga
impormasyong personal o impormasyong tungkol sa iyong sarili
na may wastong baybay.
Isipin mong ikaw ay dumalo sa isang patimpalak sa
pagsusulat sa pampaaralang pamamahayag at binigyan ka ng
isang pormularyo na dapat mong punan ng impormasyon tungkol
sa iyong sarili bago ka makasali. Subukin mong punan ito ng
wastong impormasyon ang pormularyong ito.
Subukin Natin
Sa Mag-aaral
Talaan ng Kalahok sa Patimpalak ng Pagsusulat
Pangalan: ________________ _________________ _______________
Apelyido Unang Ngalan Gitnang Inisyal
Baitang: __________________________ Seksyon: __________________
Paaralan:______________________________________________________
Lahok: ___________________________ Kategoriya: (English/Filipino)
Tagasanay:____________________________________________________
Mga Dapat Matutuhan
77
Balikan mo ang pormularyong pinunan mo ng impormasyon
at sagutin ang mga sumusunod na tanong:
1. Ano ang unang hininging impormasyon sa pormularyo? Paano
ito isusulat?
2. Ano naman ang mga impormasyong hinihingi ng
pangalawang aytem?
3. Ano naman ang mga impormasyong hinihingi ng pangatlong
aytem?
4. Anu-anong lahok ang maaari mong isulat sa aytem na lahok?
5. Ano naman ang gagawin sa aytem na kategoriya?
- Paano pinupunan ang mga pormularyong pampaaralan?
Tandaan mo na sa pagbibigay impormasyon para sa isang
pormularyong pampaaralan ay maibibigay mo ang impormasyong
makatotohanan. Tandaan mo rin na dapat maayos ang pagkasulat
na may wastong baybay ang bawat salitang isusulat upang ito ay
mabasa nang maayos at maintindihan ng nagbabasa.
Anu-ano ba ang mga kapisanan sa iyong paaralan? Mayroon
ba? Siguro may Kapisanan kayo sa English? O di kaya’y Kapisanan
sa Filipino? Sa ibang paaralan mayroon silang Kapisanan sa
Science, Kapisanan sa Mathematics, Kapisanan ng mga Batang
Manunulat at iba pa.
Gawin Natin
Pag-aralan Natin
78
Sa susunod na pahina ay makikita mo ang isang aplikasyon
sa pagsali sa isang kapisanan sa paaralan. Subukin mo itong
punan ng impormasyon tungkol sa iyong sarili.
APLIKASYON SA KASAPIAN SA KAPISANAN
Personal na Datos
Ngalan: __________________ _____________________ ______________
Apelyido Unang Ngalan Gitnang Inisyal
Baitang: ______________________ Seksyon: _______________________
Palayaw: _____________________ Edad: __________________________
Kasarian: ___________ Taas: ___________ Timbang : ______________
Tirahan: _____________________________ Telepono: ______________
Kapanganakan: Petsa: __________ Lunan: _______________________
Ngalan ng Ama: ______________________ Trabaho: _______________
Ngalan ng Ina: ________________________ Trabaho: ______________
Bilang ng Kapatid: ____ Lalaki:___________ Babae: _______________
Mga Wika o Lenggwaheng Nasasalita: __________________________
Mga libangan: ________________________________________________
Ipinagtitibay ko ang katotohanan ng mga nakasaad sa
aplikasyong ito.
Lagda: ______________________
Petsa: _______________________
79
Punan ng personal na datos ang sumusunod na pormularyo.
Impormasyong Pampaaralan
Tandaan mo na sa pagbibigay impormasyon para sa isang
pormularyong pampaaralan ay maibibigay mo ang
impormasyong makatotohanan. Tandaan mo rin na dapat
maayos ang pagkasulat na may wastong baybay ang bawat
salitang isusulat upang ito ay mabasa nang maayos at
maintindihan ng nagbabasa.
Tandaan Natin
Mga Dagdag na Gawain
Paaralan: __________________________________
School Year: _________________________
Pangalan: _________________________ Edad: _______
Baitang: _________
Tirahan: ________________________________________
Kapanganakan: Petsa: ____________________
Lunan: ___________________
Pangalan ng mga Magulang:
Ama: _____________________________________
Ina: _____________________________________
______________________
Lagda ng Mag-aaral
____________________
Lagda ng Guro
80
* Ang ibig sabihin ng personal na datos ay mga impormasyon
tungkol sa iyong sarili.
* Kung sasali sa isang kapisanan, kailangang mag-aplay at
kailangang ding magbigay ng personal na datos na isusulat sa
pormularyo.
* Ang lagda ay pangalang nakasulat sa paraang kursib at hindi
nakaprinta.
Ipagpalagay mo na ang iyong paaralan ay nagbibigay
trabaho sa mga nais maglingkod sa pampaaralang aklatan bilang
isang assistant sa tagapamahala sa aklatan. Nais mong mag-aplay
dahil bukod sa makatatanggap ka ng mataas na marka, ay
magkakaroon ka pa ng pang-araw-araw na alawans.
Sa ibaba ay makikita mo ang pormularyo. Gamitin mo ito at
tiyaking mapunan ang bawat impormasyong hinihingi.
Sariling Pagsusulit
APLIKASYON
Personal na Datos
Ngalan: _______________ _________________ ________________
Apelyido Unang Ngalan Gitnang Inisyal
Baitang: ____________________ Seksyon: ______________________
Palayaw: ____________________ Edad: _________________________
Kasarian: __________ Taas: ___________ Timbang : _____________
Tirahan: ____________________________ Telepono: _____________
Kapanganakan: Petsa: _______________ Lunan: ________________
Ngalan ng Ama: _____________________ Trabaho: ______________
Ngalan ng Ina: ______________________ Trabaho: ______________
Bilang ng Kapatid: Lalaki:___________ Babae: ______________
Mga Wika o Lenggwaheng Nasasalita: _________________________
Posisyong Inaaplayan: ________________________________________
Ipinagtitibay ko ang katotohanan ng mga nakasaad sa
aplikasyong ito.
Lagda: ______________________
Petsa: _______________________
81
Sagutin ang pormularyong pampaaralan:
Pagyamanin Natin
Impormasyong Personal
Pangalan: ________________________________ Telepono: _______
Tirahan: __________________________________________________
Petsa ng Kapanganakan: _________________ Kasarian: _______
Lugar ng Kapanganakan: __________________________________
Pangalan ng Ama: _______________________________________
Pangalan ng Ina: _______________________________________
__________________
Lagda
82
Subukin Natin: Iba-iba ang maaaring datos na maibigay sa
pormularyo dahil magdedepende ito sa kung sino ang nagbibigay
ng impormasyon, subalit bilang gabay narito ang isang
halimbawa:
Gawin Natin: Iba-iba rin ang maaaring datos na maibibigay sa
pormularyo dahil magdedepende ito sa kung sino ang nagbibigay
ng impormasyon, subalit bilang gabay narito ang isang
halimbawa:
Gabay sa Pagwawasto
Talaan ng Kalahok sa Patimpalak ng Pagsusulat
Pangalan Pakurat Anastacio B
Apelyido Unang Ngalan Gitnang Inisyal
Baitang: Ika-6 na Baitang Seksyon: 1
Paaralan: Paaralang Elementarya ng Santo Sabado
Lahok: Pagsusulat ng Tanging Lathalain Kategoriya: (Eglish/Filipino)
Tagasanay: Gng. Anastacia A. Waykurat
APLIKASYON
Personal na Datos
Ngalan: Balikogtiil Ricardo M.
Apelyido Unang Ngalan Gitnang Inisyal
Baitang: Ika-6 na Baitang Seksyon: 8
Palayaw: Karding Edad: 12 Taong Gulang
Kasarian: Lalaki Taas: 5 talampakan Timbang : 40 kilo
Tirahan: 911 San Vicente, Malalag, Davao del Sur Telepono: 09207325498
Kapanganakan: Petsa: Ika-1 ng Hunyo 1996 Lunan: Malalag Davao del Sur
Ngalan ng Ama: Amang Balikogtiil Trabaho: Tagapagbalita
Ngalan ng Ina: Kulasa Balikogtiil Trabaho: Labandera
Bilang ng Kapatid:Lalaki: 4 Babae: 5
Mga Wika o Lenggwaheng Nasasalita: English, Filipino at Cebuano
Mga Libangan: Paglalaro ng Sipa at Soccer
Ipinagtitibay ko ang katotohanan ng mga nakasaad sa aplikasyong ito.
Lagda: Ricardo M Balikogtiil
Petsa: Ika-10 ng Oktubre, 2008
83
Mga Dagdag na Gawain
Iba-iba ang mga datos na maaaring maibigay sa pormularyo
dahil naayon ito sa taong nagbibigay ng impormasyon.
Sumangguni sa iyong guro para sa pagwawasto ng iyong sagot.
Sariling Pagsusulit: Iba-iba rin ang maaaring datos na maibibigay
sa pormularyo dahil magdedepende ito sa kung sino ang
nagbibigay ng impormasyon, subalit bilang gabay narito ang
isang halimbawa:
Pagyamanin Natin
Sumangguni sa iyong guro para sa pagwawasto ng iyong
mga sagot.
APLIKASYON
Personal na Datos
Ngalan: Botikmot Enrique M.
Apelyido Unang Ngalan Gitnang Inisyal
Baitang: Ika-6 na Baitang Seksyon: 8
Palayaw: Ricky Edad: 12 Taong Gulang
Kasarian: Lalaki Taas: 5 talampakan Timbang : 40 kilo
Tirahan: 911 Santa Aguanta, Malita, Davao del Sur Telepono: 09207325556
Kapanganakan: Petsa: Ika-5 ng Hunyo 1996 Lunan: Malita Davao del Sur
Ngalan ng Ama: Pedro Botikmot Tagapagbalita: Litratista
Ngalan ng Ina: Juana Botikmot Trabaho: Tindera
Bilang ng Kapatid:Lalaki: 3 Babae: 6
Mga Wika o Lenggwaheng nasasalita: English, Filipino at Cebuano
Posisyong Inaaplayan: Asistant Librarian
Ipinagtitibay ko ang katotohanan ng mga nakasaad sa aplikasyong ito.
Lagda: Enrique M. Botikmot
Petsa: Ika-10 ng Oktubre 2008

More Related Content

What's hot

Mtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at Opinyon
Mtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at OpinyonMtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at Opinyon
Mtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at Opinyon
Desiree Mangundayao
 
Pictograph Filipino 3
Pictograph  Filipino 3Pictograph  Filipino 3
Pictograph Filipino 3
AdoraMonzon
 
Panghalip pamatlig
Panghalip pamatligPanghalip pamatlig
Panghalip pamatlig
RitchenMadura
 
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14  naku! mga grapikoFilipino 6 dlp 14  naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
Alice Failano
 
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINOK TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO
LiGhT ArOhL
 
Panghalip Panao
Panghalip Panao Panghalip Panao
Panghalip Panao
Mailyn Viodor
 
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
Desiree Mangundayao
 
Tambalang Salita.pptx
Tambalang Salita.pptxTambalang Salita.pptx
Tambalang Salita.pptx
DaizeDelfin
 
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natinFilipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Alice Failano
 
Panghalip Panao
Panghalip PanaoPanghalip Panao
Panghalip Panao
Johdener14
 
K to 12 Grade 2 DLL Filipino (Q1 – Q4)
K to 12 Grade 2 DLL Filipino (Q1 – Q4)K to 12 Grade 2 DLL Filipino (Q1 – Q4)
K to 12 Grade 2 DLL Filipino (Q1 – Q4)
LiGhT ArOhL
 
Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...
Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...
Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...
Desiree Mangundayao
 
Panghalip Panaklaw
Panghalip PanaklawPanghalip Panaklaw
Panghalip Panaklaw
RitchenMadura
 
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL
 
Mga Bahagi ng Aklat
Mga Bahagi ng AklatMga Bahagi ng Aklat
Mga Bahagi ng Aklat
RitchenMadura
 
Kab scout ideals
Kab scout idealsKab scout ideals
Kab scout ideals
110670
 
Iba’t ibang uri ng liham pangkaibigan
Iba’t ibang uri ng liham pangkaibiganIba’t ibang uri ng liham pangkaibigan
Iba’t ibang uri ng liham pangkaibigan
Angelica Barandon
 
Pictograph filipino grade 3
Pictograph filipino grade 3Pictograph filipino grade 3
Pictograph filipino grade 3
paulo echizen
 
Filipino 6 pagbibigay hinuha
Filipino 6 pagbibigay hinuhaFilipino 6 pagbibigay hinuha
Filipino 6 pagbibigay hinuha
Jefferyl Bagalayos
 

What's hot (20)

Mtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at Opinyon
Mtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at OpinyonMtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at Opinyon
Mtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at Opinyon
 
Pictograph Filipino 3
Pictograph  Filipino 3Pictograph  Filipino 3
Pictograph Filipino 3
 
Panghalip pamatlig
Panghalip pamatligPanghalip pamatlig
Panghalip pamatlig
 
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14  naku! mga grapikoFilipino 6 dlp 14  naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
 
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINOK TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO
 
Panghalip Panao
Panghalip Panao Panghalip Panao
Panghalip Panao
 
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
Filipino 3 yunit iii aralin 4 pagpapalit at pagdaragdag ng mga tunog upang ma...
 
Mga sagot-sa-kayarian-ng-pang-uri 11
Mga sagot-sa-kayarian-ng-pang-uri 11Mga sagot-sa-kayarian-ng-pang-uri 11
Mga sagot-sa-kayarian-ng-pang-uri 11
 
Tambalang Salita.pptx
Tambalang Salita.pptxTambalang Salita.pptx
Tambalang Salita.pptx
 
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natinFilipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
 
Panghalip Panao
Panghalip PanaoPanghalip Panao
Panghalip Panao
 
K to 12 Grade 2 DLL Filipino (Q1 – Q4)
K to 12 Grade 2 DLL Filipino (Q1 – Q4)K to 12 Grade 2 DLL Filipino (Q1 – Q4)
K to 12 Grade 2 DLL Filipino (Q1 – Q4)
 
Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...
Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...
Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...
 
Panghalip Panaklaw
Panghalip PanaklawPanghalip Panaklaw
Panghalip Panaklaw
 
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)
 
Mga Bahagi ng Aklat
Mga Bahagi ng AklatMga Bahagi ng Aklat
Mga Bahagi ng Aklat
 
Kab scout ideals
Kab scout idealsKab scout ideals
Kab scout ideals
 
Iba’t ibang uri ng liham pangkaibigan
Iba’t ibang uri ng liham pangkaibiganIba’t ibang uri ng liham pangkaibigan
Iba’t ibang uri ng liham pangkaibigan
 
Pictograph filipino grade 3
Pictograph filipino grade 3Pictograph filipino grade 3
Pictograph filipino grade 3
 
Filipino 6 pagbibigay hinuha
Filipino 6 pagbibigay hinuhaFilipino 6 pagbibigay hinuha
Filipino 6 pagbibigay hinuha
 

Similar to Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin

LAS-ESP8-Week1-DAY 1.docx
LAS-ESP8-Week1-DAY 1.docxLAS-ESP8-Week1-DAY 1.docx
LAS-ESP8-Week1-DAY 1.docx
chezterjedcolipano1
 
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL
 
ESP7_Q3_Mod4_Hirarkiya-ng-Pagpapahalaga_FinalV.pdf
ESP7_Q3_Mod4_Hirarkiya-ng-Pagpapahalaga_FinalV.pdfESP7_Q3_Mod4_Hirarkiya-ng-Pagpapahalaga_FinalV.pdf
ESP7_Q3_Mod4_Hirarkiya-ng-Pagpapahalaga_FinalV.pdf
ShydenTaghapBillones
 
Produksiyon
ProduksiyonProduksiyon
esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf
RenzZapata1
 
esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf
JenniferTamesaOliqui
 
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf
JenniferTamesaOliqui
 
AP1_Q1_LAS1.docx
AP1_Q1_LAS1.docxAP1_Q1_LAS1.docx
AP1_Q1_LAS1.docx
IreneRapanan3
 
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdfEdukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdf
AizaStamaria3
 
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutinFilipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Alice Failano
 
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf
JenniferTamesaOliqui
 
MLV_DLL_ESP_Q3_WEEK-1-2_NEW-FORMAT.docx
MLV_DLL_ESP_Q3_WEEK-1-2_NEW-FORMAT.docxMLV_DLL_ESP_Q3_WEEK-1-2_NEW-FORMAT.docx
MLV_DLL_ESP_Q3_WEEK-1-2_NEW-FORMAT.docx
XtnMaZhin1
 
Ap4 wk-1-modyul-1-final-edit (2)
Ap4 wk-1-modyul-1-final-edit (2)Ap4 wk-1-modyul-1-final-edit (2)
Ap4 wk-1-modyul-1-final-edit (2)
Catherine Ababon
 
ESP-Q2_MODULE-7.pdf
ESP-Q2_MODULE-7.pdfESP-Q2_MODULE-7.pdf
ESP-Q2_MODULE-7.pdf
nelietumpap1
 
esp_4_tg_pp.1-24.pdf
esp_4_tg_pp.1-24.pdfesp_4_tg_pp.1-24.pdf
esp_4_tg_pp.1-24.pdf
MerylLao
 
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guroEdukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
elviesabang
 
EsP7Q2F.pdf
EsP7Q2F.pdfEsP7Q2F.pdf
EsP7Q2F.pdf
JoelDeang3
 
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdfesp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
jashemar1
 

Similar to Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin (20)

LAS-ESP8-Week1-DAY 1.docx
LAS-ESP8-Week1-DAY 1.docxLAS-ESP8-Week1-DAY 1.docx
LAS-ESP8-Week1-DAY 1.docx
 
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
 
ESP7_Q3_Mod4_Hirarkiya-ng-Pagpapahalaga_FinalV.pdf
ESP7_Q3_Mod4_Hirarkiya-ng-Pagpapahalaga_FinalV.pdfESP7_Q3_Mod4_Hirarkiya-ng-Pagpapahalaga_FinalV.pdf
ESP7_Q3_Mod4_Hirarkiya-ng-Pagpapahalaga_FinalV.pdf
 
Produksiyon
ProduksiyonProduksiyon
Produksiyon
 
esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf
 
esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod4_talento_mo_ating_tuklasin_FINAL07242020.pdf
 
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf
 
AP1_Q1_LAS1.docx
AP1_Q1_LAS1.docxAP1_Q1_LAS1.docx
AP1_Q1_LAS1.docx
 
Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1Gr. 3 tagalog es p q1
Gr. 3 tagalog es p q1
 
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdfEdukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdf
Edukasyon sa pagpapakataosP 5-Q4-Module 8.pdf
 
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutinFilipino 6 dlp 6  Id at kard ng pang-aklatan sagutin
Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin
 
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf
 
MLV_DLL_ESP_Q3_WEEK-1-2_NEW-FORMAT.docx
MLV_DLL_ESP_Q3_WEEK-1-2_NEW-FORMAT.docxMLV_DLL_ESP_Q3_WEEK-1-2_NEW-FORMAT.docx
MLV_DLL_ESP_Q3_WEEK-1-2_NEW-FORMAT.docx
 
Ap4 wk-1-modyul-1-final-edit (2)
Ap4 wk-1-modyul-1-final-edit (2)Ap4 wk-1-modyul-1-final-edit (2)
Ap4 wk-1-modyul-1-final-edit (2)
 
ESP-Q2_MODULE-7.pdf
ESP-Q2_MODULE-7.pdfESP-Q2_MODULE-7.pdf
ESP-Q2_MODULE-7.pdf
 
Gr. 2 es p lm
Gr. 2 es p lmGr. 2 es p lm
Gr. 2 es p lm
 
esp_4_tg_pp.1-24.pdf
esp_4_tg_pp.1-24.pdfesp_4_tg_pp.1-24.pdf
esp_4_tg_pp.1-24.pdf
 
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guroEdukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
 
EsP7Q2F.pdf
EsP7Q2F.pdfEsP7Q2F.pdf
EsP7Q2F.pdf
 
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdfesp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
 

More from Alice Failano

Ang kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni FelipeAng kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni Felipe
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusapFilipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhanFilipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18  maghinuha kaFilipino 6 dlp 18  maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at huFilipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Alice Failano
 
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bungaFilipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayanFilipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksaFilipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyonFilipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuroFilipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9  detalye ng mga balitaFilipino 6 dlp 9  detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasanFilipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba angFilipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babalaFilipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideyaFilipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
Alice Failano
 
English 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusionsEnglish 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusions
Alice Failano
 
English 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbsEnglish 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbs
Alice Failano
 
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverb
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverbEnglish 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverb
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverb
Alice Failano
 
English 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentences
English 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentencesEnglish 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentences
English 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentences
Alice Failano
 

More from Alice Failano (20)

Ang kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni FelipeAng kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni Felipe
 
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusapFilipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
 
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhanFilipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
 
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18  maghinuha kaFilipino 6 dlp 18  maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
 
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at huFilipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
 
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bungaFilipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
 
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayanFilipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
 
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksaFilipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
 
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyonFilipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
 
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuroFilipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
 
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9  detalye ng mga balitaFilipino 6 dlp 9  detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
 
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasanFilipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
 
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba angFilipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
 
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babalaFilipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
 
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideyaFilipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
 
English 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusionsEnglish 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusions
 
English 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbsEnglish 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbs
 
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverb
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverbEnglish 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverb
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverb
 
English 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentences
English 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentencesEnglish 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentences
English 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentences
 

Recently uploaded

GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
JaiahMarieAdo
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
jpyago
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
ErikaCapillo2
 
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong FilipinoAralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
CristalTeves
 
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasappt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
luzviminda birung
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Myles V.
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Mack943419
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
MylaValencia
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
DEBBIEMANAOIS2
 
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URIPOWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
carmelitalamug
 

Recently uploaded (12)

GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
 
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong FilipinoAralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
 
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasappt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
 
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URIPOWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
 

Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin

 • 1. 75 Module 7 6666 Filipino Pormularyong Pampaaralan Sagutin A DepEd-BEAM Distance Learning Program supported by the Australian Agency for International Development
 • 2. 76 Magandang araw sa iyo. Isa na naman itong araw ng magandang pagtuklas ng mga bagong kaalaman sa paggamit ng mga pormularyong pampaaralan para sa ating mga sarili. Handa ka na bang ihayag ang iyong sarili? Ito ang dapat mong magawa. Dapat mapunan mo nang wasto ang mga pormularyong pampaaralan ng mga impormasyong personal o impormasyong tungkol sa iyong sarili na may wastong baybay. Isipin mong ikaw ay dumalo sa isang patimpalak sa pagsusulat sa pampaaralang pamamahayag at binigyan ka ng isang pormularyo na dapat mong punan ng impormasyon tungkol sa iyong sarili bago ka makasali. Subukin mong punan ito ng wastong impormasyon ang pormularyong ito. Subukin Natin Sa Mag-aaral Talaan ng Kalahok sa Patimpalak ng Pagsusulat Pangalan: ________________ _________________ _______________ Apelyido Unang Ngalan Gitnang Inisyal Baitang: __________________________ Seksyon: __________________ Paaralan:______________________________________________________ Lahok: ___________________________ Kategoriya: (English/Filipino) Tagasanay:____________________________________________________ Mga Dapat Matutuhan
 • 3. 77 Balikan mo ang pormularyong pinunan mo ng impormasyon at sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. Ano ang unang hininging impormasyon sa pormularyo? Paano ito isusulat? 2. Ano naman ang mga impormasyong hinihingi ng pangalawang aytem? 3. Ano naman ang mga impormasyong hinihingi ng pangatlong aytem? 4. Anu-anong lahok ang maaari mong isulat sa aytem na lahok? 5. Ano naman ang gagawin sa aytem na kategoriya? - Paano pinupunan ang mga pormularyong pampaaralan? Tandaan mo na sa pagbibigay impormasyon para sa isang pormularyong pampaaralan ay maibibigay mo ang impormasyong makatotohanan. Tandaan mo rin na dapat maayos ang pagkasulat na may wastong baybay ang bawat salitang isusulat upang ito ay mabasa nang maayos at maintindihan ng nagbabasa. Anu-ano ba ang mga kapisanan sa iyong paaralan? Mayroon ba? Siguro may Kapisanan kayo sa English? O di kaya’y Kapisanan sa Filipino? Sa ibang paaralan mayroon silang Kapisanan sa Science, Kapisanan sa Mathematics, Kapisanan ng mga Batang Manunulat at iba pa. Gawin Natin Pag-aralan Natin
 • 4. 78 Sa susunod na pahina ay makikita mo ang isang aplikasyon sa pagsali sa isang kapisanan sa paaralan. Subukin mo itong punan ng impormasyon tungkol sa iyong sarili. APLIKASYON SA KASAPIAN SA KAPISANAN Personal na Datos Ngalan: __________________ _____________________ ______________ Apelyido Unang Ngalan Gitnang Inisyal Baitang: ______________________ Seksyon: _______________________ Palayaw: _____________________ Edad: __________________________ Kasarian: ___________ Taas: ___________ Timbang : ______________ Tirahan: _____________________________ Telepono: ______________ Kapanganakan: Petsa: __________ Lunan: _______________________ Ngalan ng Ama: ______________________ Trabaho: _______________ Ngalan ng Ina: ________________________ Trabaho: ______________ Bilang ng Kapatid: ____ Lalaki:___________ Babae: _______________ Mga Wika o Lenggwaheng Nasasalita: __________________________ Mga libangan: ________________________________________________ Ipinagtitibay ko ang katotohanan ng mga nakasaad sa aplikasyong ito. Lagda: ______________________ Petsa: _______________________
 • 5. 79 Punan ng personal na datos ang sumusunod na pormularyo. Impormasyong Pampaaralan Tandaan mo na sa pagbibigay impormasyon para sa isang pormularyong pampaaralan ay maibibigay mo ang impormasyong makatotohanan. Tandaan mo rin na dapat maayos ang pagkasulat na may wastong baybay ang bawat salitang isusulat upang ito ay mabasa nang maayos at maintindihan ng nagbabasa. Tandaan Natin Mga Dagdag na Gawain Paaralan: __________________________________ School Year: _________________________ Pangalan: _________________________ Edad: _______ Baitang: _________ Tirahan: ________________________________________ Kapanganakan: Petsa: ____________________ Lunan: ___________________ Pangalan ng mga Magulang: Ama: _____________________________________ Ina: _____________________________________ ______________________ Lagda ng Mag-aaral ____________________ Lagda ng Guro
 • 6. 80 * Ang ibig sabihin ng personal na datos ay mga impormasyon tungkol sa iyong sarili. * Kung sasali sa isang kapisanan, kailangang mag-aplay at kailangang ding magbigay ng personal na datos na isusulat sa pormularyo. * Ang lagda ay pangalang nakasulat sa paraang kursib at hindi nakaprinta. Ipagpalagay mo na ang iyong paaralan ay nagbibigay trabaho sa mga nais maglingkod sa pampaaralang aklatan bilang isang assistant sa tagapamahala sa aklatan. Nais mong mag-aplay dahil bukod sa makatatanggap ka ng mataas na marka, ay magkakaroon ka pa ng pang-araw-araw na alawans. Sa ibaba ay makikita mo ang pormularyo. Gamitin mo ito at tiyaking mapunan ang bawat impormasyong hinihingi. Sariling Pagsusulit APLIKASYON Personal na Datos Ngalan: _______________ _________________ ________________ Apelyido Unang Ngalan Gitnang Inisyal Baitang: ____________________ Seksyon: ______________________ Palayaw: ____________________ Edad: _________________________ Kasarian: __________ Taas: ___________ Timbang : _____________ Tirahan: ____________________________ Telepono: _____________ Kapanganakan: Petsa: _______________ Lunan: ________________ Ngalan ng Ama: _____________________ Trabaho: ______________ Ngalan ng Ina: ______________________ Trabaho: ______________ Bilang ng Kapatid: Lalaki:___________ Babae: ______________ Mga Wika o Lenggwaheng Nasasalita: _________________________ Posisyong Inaaplayan: ________________________________________ Ipinagtitibay ko ang katotohanan ng mga nakasaad sa aplikasyong ito. Lagda: ______________________ Petsa: _______________________
 • 7. 81 Sagutin ang pormularyong pampaaralan: Pagyamanin Natin Impormasyong Personal Pangalan: ________________________________ Telepono: _______ Tirahan: __________________________________________________ Petsa ng Kapanganakan: _________________ Kasarian: _______ Lugar ng Kapanganakan: __________________________________ Pangalan ng Ama: _______________________________________ Pangalan ng Ina: _______________________________________ __________________ Lagda
 • 8. 82 Subukin Natin: Iba-iba ang maaaring datos na maibigay sa pormularyo dahil magdedepende ito sa kung sino ang nagbibigay ng impormasyon, subalit bilang gabay narito ang isang halimbawa: Gawin Natin: Iba-iba rin ang maaaring datos na maibibigay sa pormularyo dahil magdedepende ito sa kung sino ang nagbibigay ng impormasyon, subalit bilang gabay narito ang isang halimbawa: Gabay sa Pagwawasto Talaan ng Kalahok sa Patimpalak ng Pagsusulat Pangalan Pakurat Anastacio B Apelyido Unang Ngalan Gitnang Inisyal Baitang: Ika-6 na Baitang Seksyon: 1 Paaralan: Paaralang Elementarya ng Santo Sabado Lahok: Pagsusulat ng Tanging Lathalain Kategoriya: (Eglish/Filipino) Tagasanay: Gng. Anastacia A. Waykurat APLIKASYON Personal na Datos Ngalan: Balikogtiil Ricardo M. Apelyido Unang Ngalan Gitnang Inisyal Baitang: Ika-6 na Baitang Seksyon: 8 Palayaw: Karding Edad: 12 Taong Gulang Kasarian: Lalaki Taas: 5 talampakan Timbang : 40 kilo Tirahan: 911 San Vicente, Malalag, Davao del Sur Telepono: 09207325498 Kapanganakan: Petsa: Ika-1 ng Hunyo 1996 Lunan: Malalag Davao del Sur Ngalan ng Ama: Amang Balikogtiil Trabaho: Tagapagbalita Ngalan ng Ina: Kulasa Balikogtiil Trabaho: Labandera Bilang ng Kapatid:Lalaki: 4 Babae: 5 Mga Wika o Lenggwaheng Nasasalita: English, Filipino at Cebuano Mga Libangan: Paglalaro ng Sipa at Soccer Ipinagtitibay ko ang katotohanan ng mga nakasaad sa aplikasyong ito. Lagda: Ricardo M Balikogtiil Petsa: Ika-10 ng Oktubre, 2008
 • 9. 83 Mga Dagdag na Gawain Iba-iba ang mga datos na maaaring maibigay sa pormularyo dahil naayon ito sa taong nagbibigay ng impormasyon. Sumangguni sa iyong guro para sa pagwawasto ng iyong sagot. Sariling Pagsusulit: Iba-iba rin ang maaaring datos na maibibigay sa pormularyo dahil magdedepende ito sa kung sino ang nagbibigay ng impormasyon, subalit bilang gabay narito ang isang halimbawa: Pagyamanin Natin Sumangguni sa iyong guro para sa pagwawasto ng iyong mga sagot. APLIKASYON Personal na Datos Ngalan: Botikmot Enrique M. Apelyido Unang Ngalan Gitnang Inisyal Baitang: Ika-6 na Baitang Seksyon: 8 Palayaw: Ricky Edad: 12 Taong Gulang Kasarian: Lalaki Taas: 5 talampakan Timbang : 40 kilo Tirahan: 911 Santa Aguanta, Malita, Davao del Sur Telepono: 09207325556 Kapanganakan: Petsa: Ika-5 ng Hunyo 1996 Lunan: Malita Davao del Sur Ngalan ng Ama: Pedro Botikmot Tagapagbalita: Litratista Ngalan ng Ina: Juana Botikmot Trabaho: Tindera Bilang ng Kapatid:Lalaki: 3 Babae: 6 Mga Wika o Lenggwaheng nasasalita: English, Filipino at Cebuano Posisyong Inaaplayan: Asistant Librarian Ipinagtitibay ko ang katotohanan ng mga nakasaad sa aplikasyong ito. Lagda: Enrique M. Botikmot Petsa: Ika-10 ng Oktubre 2008