SlideShare a Scribd company logo
65
Module 6
6666
Filipino
ID at Kard ng Pang-aklatan Sagutin
A DepEd-BEAM Distance Learning Program supported by the Australian Agency for International Development
66
Hi! Magandang araw sa iyo. Andito na naman tayo sa
asignaturang Filipino. Bagong kaalaman na naman ang matutuhan
mo. Tayo na!
Sa modyul na ito, ay matutuhan mong punan nang wasto ang
mga pormularyong pampaaralan na may wastong baybay kagaya ng
ID at kard pang-aklatan.
Punan ng mga impormasyon ang kard na nasa ibaba.
Subukin Natin
Sa Mag-aaral
Mga Dapat Matutuhan
Republika ng Pilipinas
Kagawaran ng Edukasyon
Rehiyon XI
Dibisyon ng Davao del Sur
ID No. 003
Pangalan: _______________________
Baitang: _______________________
Paaralan: _______________________
Guro: _______________________
Magulang: _______________________
67
Subukan mong iwasto ang iyong ginawa. Kung ang kuha mo ay
4 o 5, magaling! Pag-aralan mo pa rin ang modyul na ito para lubos
mo pa itong maunawaan. Kung ang kuha mo naman ay 3 o pababa
huwag kang mag-alala, ang modyul na ito ay tutulong sa iyo.
Ano ang nakita mo sa larawan sa ibaba? Ano ang ginawa ng mga
bata? Alamin natin.
Pag-aralan Natin
68
1. Ano ang pinabigay ng punong-guro? _______________________
2. Bakit kailangan ang ID? ____________________________________
3. Bakit dapat itong ingatan? _________________________________
Suriin mo sa ibaba ang halimbawa ng isang ID.
Bb. Reyes: Mga bata, dahil bago pa ang pasukan, ang ating punong-
guro ay magbibigay sa inyo ng ID upang gagamitin ninyo
kung tayo ay nasa paaralan.
Ruel: Yehey! May bago na naman tayong ID.
Cris: Iyong ID ko sa nakaraang taon hanggang ngayon ay
maganda pa.
Bb. Reyes: Dapat lang mga bata. Ang ID ay kailangan natin dahil ito
ay magsasabi ng ikaw ay lehitimong mag-aaral sa
paaralang ito. Kaya dapat natin itong ingatan.
Lea: Titser, sabi ng aking ina ang ID daw ay dapat hindi
mawala.
Bb. Reyes: Tama ka niyan Lea. Dapat suot mo ito araw-araw.
Magagamit mo rin ito sa pagpasok mo sa silid-aklatan.
Sige na at umpisahan na nating punan ang mga
impormasyon na makikita natin sa ID.
Republika ng Pilipinas
Kagawaran ng Edukasyon
Rehiyon XI
Sangay ng Davao del Sur
ID # 110
Name: JOSE A. CRUZ
Grade: VI
Section: I
Address: Rizal St., Pob., Sta. Cruz,
Davao del Sur
In case of emergency…
Parents: Mr. and Mrs. Juan C. Cruz
Signature:
JoseC. Cruz
69
Sa harap… Sa likod…
Suriin din ang halimbawa ng isang kard pang-aklatan.
Pag-aralan ang ID na nasa ibaba. Punan ng mga impormasyon
ang bawat patlang.
1. Pangalan: ____________________________
2. Baitang at Pangkat: ________________________
3. Guro: ____________________________
4. Tirahan: ____________________________
5. Magulang: ____________________________
Gawin Natin
Name: JOSE A. CRUZ
Grade & Section: VI – 1
Date borrowed: 11/10/08
Returned: 11/12/08
Signature: Jose Cruz
Pangalan: _________________ Tirahan: ________________
Baitang at Pangkat: _________ Magulang: _______________
Guro: _____________________
70
Iwasto ang iyong ginawa. Kung ang kuha mo ay 4 o 5. Gawin mo
ang Mga Dagdag na Gawain. Kung ang kuha mo ay 3 o pababa
sagutin mo muna ang Gawain 1.A.
Gawain 1.A
Piliin ang mga sagot na nasa loob ng kahon. Punan nang wasto
ang mga kard pang-aklatan na nasa ibaba.
Gumawa ng isang ID o kard pang-aklatan. Punan nang wasto ang
mga impormasyong kailangan dito.
Gamitin ang Rubric sa pinakahuling pahina bilang batayan.
Sa mga pagsasanay na ating ginawa, ano ang natutuhan mo?
Mga Dagdag na Gawain
Kard Pang-aklatan
Pangalan: __________________ ID. No. _______
Baitang at Pangkat: ___________
Guro: _______________________
Petsa ng Paghiram: ____________
Lagda: ____________
- # 57 - Nobyembre 24, 2008
- Gng. Lea Cruz - Ika-anim na baitang
pangkat A
- Alvin Luna - Alvin Luna
71
Ang mga ID at kard-pang-aklatan ay mga halimbawa ng
pormularyong pampaaralan. Ang mga ito ay nagsasaad ng mga
impormasyon tungkol sa may-ari.
ID – ay ginagamit upang malaman na ang may-ari ay lehitimong
mag-aaral sa nasabing paaralan. May iba’t-ibang
impormasyon ang inilalagay rito.
Kard pang-aklatan – ay ginagamit sa silid aklatan.
Nagsasaad din ito ng iba’t-ibang
impormasyon upang ang aklat na hiniram
ay maisauli sa taong tagapamahala nito.
Punan ang ID at kard pang-aklatan ng mga impormasyon na may
wastong baybay. Isulat ang sagot sa sagutang papel.
Sariling Pagsusulit
Tandaan Natin
Kagawaran ng Edukasyon
Rehiyon XI
Sangay ng Davao del Sur
Pangalan: _______________________
Tirahan: ________________________
Gulang: _________
Magulang: ______________________
72
Kung ang kuha mo ay 9 o 10, handa ka na sa susunod na
modyul. Kung ang kuha mo naman ay 8 o pababa sagutin mo muna
ang Pagyamanin Natin.
Gumuhit ng isang kard pang-aklatan at gamitin ang mga
ibinigay na impormasyon sa ibaba.
- Lamidan Elem. School - Jan. 9, 2009
- Mrs. Lydia F. Cruz - Jose Marie Canada
- Grade III – A - Filipino sa Bagong Siglo (Wika)
Pagyamanin Natin
Kard Pang-aklatan
Pangalan: __________________ Baitang: _______
Guro: _______________________
Paaralan: ____________________
Petsa: ____________
Pamagat ng Aklat: _____________
73
Subukin Natin (Mga Posibleng Sagot)
(Sumangguni sa guro sa pagwawasto ng iyong mga sagot.)
Gawin Natin (Mga Posibleng Sagot)
1. Pangalan: Mario S. Sandoval
2. Baitang at Pangkat: Ika-anim na Baitang
3. Guro: Hazel V. Luna
4. Tirahan: 119 Rizal St. Pob. Sta. Cruz,
Davao del Sur
5. Magulang: G. at Gng. Emy L. Sandoval
(Sumangguni sa guro upang maiwasto ang iyong mga sagot.)
Gabay sa Pagwawasto
Republika ng Pilipinas
Kagawaran ng Edukasyon
Rehiyon XI
Dibisyon ng Davao del Sur
ID No. 003
Pangalan: Leo V. Cruz
Baitang: Ika-limang Baitang
Paaralan: Malita Central E/S
Guro: Gng. Minerva Palor
Magulang: G. at Gng. Nilo B. Cruz
74
Gawain 1.A
Mga Dagdag na Gawain
(Iwasto ang iyong sagot gamit ang Rubric sa pinakahuling pahina.)
Sariling Pagsusulit (Mga Posibleng Sagot)
(Maaaring sumangguni sa guro para sa pagwawasto ng mga sagot.)
Kard Pang-aklatan
Pangalan: Alvin Luna ID No. 57
Baitang at Pangkat: Ika-anim na Baitang, Pangkat A
Guro: Gng. Lea Cruz
Petsa ng Paghiram: Nobyembre 24, 2008
Lagda: Alvin Luna
Kagawaran ng Edukasyon
Rehiyon XI
Sangay ng Davao del Sur
Pangalan: Hector M. Mabao
Tirahan: 1st
Crumb St., Digos City
Gulang: 12
Magulang: Leo T. Mabao
Kard Pang-aklatan
Pangalan: Hector M. Mabao Baitang: Ika-limang Baitang
Guro: Dominador Warain Paaralang: Lamidan Elem. School
Petsa: Sept. 26, 2008 Pamagat ng Aklat: Filipino sa
Bagong Siglo
75
Rubric sa Paggawa ng ID at Kard-aklatan (Mga Dagdag na Gawain at
Pagyamanin Natin)
Krayteria Mahusay
3 puntos
Katamtaman
2 puntos
Nangangailangan
baguhin
1 puntos
1. Nilalaman - Makikita ang
lahat ng
impormasyon
na kailangan
- May 2 o
pataas ang
impormasyon
ang hindi nakita
- Maraming
impormasyon na
kailangan ay
nakaligtaan
2. Wastong
baybay
- Wasto lahat
ang pagbaybay
- May 1 pataas
ang mali ang
baybay
- Napakaraming
impormasyon
ang mali ang
pagbaybay
3. Malinis ang
paggawa
- Walang
“ersures” ang
makikita
- Hindi
masyadong
malinis ang
paggawa
- Napakaraming
“erasures” ang
makikita
Pagyamanin Natin
Mga Posibleng sagot:
Kard Aklatan
Pangalan: Jose Maria Cañada Baitang: Grade III-A
Guro: Mrs. Lydia F. Cruz
Paaralan: Lamidan Elem. School
Petsa: Jan. 9, 2009
Pamagat ng Aklat: Filipino sa Bagong Siglo (Wika)

More Related Content

What's hot

Pictograph Filipino 3
Pictograph  Filipino 3Pictograph  Filipino 3
Pictograph Filipino 3
AdoraMonzon
 
FILIPINO IV sanhi at bunga DLP.pptx
FILIPINO IV sanhi at bunga DLP.pptxFILIPINO IV sanhi at bunga DLP.pptx
FILIPINO IV sanhi at bunga DLP.pptx
ChloeYehudiVicta1
 
Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita
Pamilyar at Di-Pamilyar na SalitaPamilyar at Di-Pamilyar na Salita
Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita
irvingrei gamit
 
Worksheet on Riddles
Worksheet on RiddlesWorksheet on Riddles
Worksheet on Riddles
Ada Marie Tayao
 
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natinFilipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Alice Failano
 
Pamilyar at Di- Pamilyar na Salita
Pamilyar at Di- Pamilyar na SalitaPamilyar at Di- Pamilyar na Salita
Pamilyar at Di- Pamilyar na Salita
MissAnSerat
 
FILIPINO: PANG URI AT PANG ABAY
FILIPINO: PANG URI AT PANG ABAYFILIPINO: PANG URI AT PANG ABAY
FILIPINO: PANG URI AT PANG ABAY
joywapz
 
Uri ng pangngalan
Uri ng pangngalanUri ng pangngalan
Uri ng pangngalanJov Pomada
 
Filipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at BungaFilipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at Bunga
Jan Lee Nagal
 
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyonFilipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Alice Failano
 
F6 pt id-1 14 f6pt-ie-1 8 naibibigay ang kahulugan ng pamilyar at di kilalan...
F6 pt id-1 14 f6pt-ie-1 8 naibibigay ang kahulugan ng pamilyar at di kilalan...F6 pt id-1 14 f6pt-ie-1 8 naibibigay ang kahulugan ng pamilyar at di kilalan...
F6 pt id-1 14 f6pt-ie-1 8 naibibigay ang kahulugan ng pamilyar at di kilalan...
Michael Paroginog
 
Pang- Angkop Grade 6
Pang- Angkop Grade 6Pang- Angkop Grade 6
Pang- Angkop Grade 6
Marie Jaja Tan Roa
 
Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang Salita
Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang SalitaFilipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang Salita
Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang Salita
Desiree Mangundayao
 
Mtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at Opinyon
Mtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at OpinyonMtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at Opinyon
Mtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at Opinyon
Desiree Mangundayao
 
PANGATNIG
PANGATNIGPANGATNIG
PANGATNIG
elvira dadios
 
PANG-ABAY AT MGA URI NITO
PANG-ABAY AT MGA URI NITOPANG-ABAY AT MGA URI NITO
PANG-ABAY AT MGA URI NITO
Lea Perez
 
Pagsunod sa Panuto
Pagsunod sa PanutoPagsunod sa Panuto
Pagsunod sa Panuto
Shena May Malait
 
Filipino 6 Q4 W7 D1-5.pptx
Filipino 6 Q4 W7 D1-5.pptxFilipino 6 Q4 W7 D1-5.pptx
Filipino 6 Q4 W7 D1-5.pptx
PrincessRivera22
 
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
LiGhT ArOhL
 

What's hot (20)

Pictograph Filipino 3
Pictograph  Filipino 3Pictograph  Filipino 3
Pictograph Filipino 3
 
FILIPINO IV sanhi at bunga DLP.pptx
FILIPINO IV sanhi at bunga DLP.pptxFILIPINO IV sanhi at bunga DLP.pptx
FILIPINO IV sanhi at bunga DLP.pptx
 
Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita
Pamilyar at Di-Pamilyar na SalitaPamilyar at Di-Pamilyar na Salita
Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita
 
Worksheet on Riddles
Worksheet on RiddlesWorksheet on Riddles
Worksheet on Riddles
 
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natinFilipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
 
Pamilyar at Di- Pamilyar na Salita
Pamilyar at Di- Pamilyar na SalitaPamilyar at Di- Pamilyar na Salita
Pamilyar at Di- Pamilyar na Salita
 
FILIPINO: PANG URI AT PANG ABAY
FILIPINO: PANG URI AT PANG ABAYFILIPINO: PANG URI AT PANG ABAY
FILIPINO: PANG URI AT PANG ABAY
 
Uri ng pangngalan
Uri ng pangngalanUri ng pangngalan
Uri ng pangngalan
 
Mga sagot-sa-kayarian-ng-pang-uri 11
Mga sagot-sa-kayarian-ng-pang-uri 11Mga sagot-sa-kayarian-ng-pang-uri 11
Mga sagot-sa-kayarian-ng-pang-uri 11
 
Filipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at BungaFilipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at Bunga
 
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyonFilipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
 
F6 pt id-1 14 f6pt-ie-1 8 naibibigay ang kahulugan ng pamilyar at di kilalan...
F6 pt id-1 14 f6pt-ie-1 8 naibibigay ang kahulugan ng pamilyar at di kilalan...F6 pt id-1 14 f6pt-ie-1 8 naibibigay ang kahulugan ng pamilyar at di kilalan...
F6 pt id-1 14 f6pt-ie-1 8 naibibigay ang kahulugan ng pamilyar at di kilalan...
 
Pang- Angkop Grade 6
Pang- Angkop Grade 6Pang- Angkop Grade 6
Pang- Angkop Grade 6
 
Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang Salita
Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang SalitaFilipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang Salita
Filipino 3 Yunit III Aralin 1 Pagtukoy ng Tambalang Salita
 
Mtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at Opinyon
Mtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at OpinyonMtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at Opinyon
Mtb 3 Yunit III Aralin 1 Pagsulat ng Pansariling Reaksyon at Opinyon
 
PANGATNIG
PANGATNIGPANGATNIG
PANGATNIG
 
PANG-ABAY AT MGA URI NITO
PANG-ABAY AT MGA URI NITOPANG-ABAY AT MGA URI NITO
PANG-ABAY AT MGA URI NITO
 
Pagsunod sa Panuto
Pagsunod sa PanutoPagsunod sa Panuto
Pagsunod sa Panuto
 
Filipino 6 Q4 W7 D1-5.pptx
Filipino 6 Q4 W7 D1-5.pptxFilipino 6 Q4 W7 D1-5.pptx
Filipino 6 Q4 W7 D1-5.pptx
 
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
 

Similar to Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin

DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W1.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W1.docx
BabylynNate
 
LAS-ESP8-Week1-DAY 1.docx
LAS-ESP8-Week1-DAY 1.docxLAS-ESP8-Week1-DAY 1.docx
LAS-ESP8-Week1-DAY 1.docx
chezterjedcolipano1
 
AP1_Q1_LAS1.docx
AP1_Q1_LAS1.docxAP1_Q1_LAS1.docx
AP1_Q1_LAS1.docx
IreneRapanan3
 
MLV_DLL_ESP_Q3_WEEK-1-2_NEW-FORMAT.docx
MLV_DLL_ESP_Q3_WEEK-1-2_NEW-FORMAT.docxMLV_DLL_ESP_Q3_WEEK-1-2_NEW-FORMAT.docx
MLV_DLL_ESP_Q3_WEEK-1-2_NEW-FORMAT.docx
XtnMaZhin1
 
AP2_Q3_W5_Day 1-5 (Digitized).pdf
AP2_Q3_W5_Day 1-5 (Digitized).pdfAP2_Q3_W5_Day 1-5 (Digitized).pdf
AP2_Q3_W5_Day 1-5 (Digitized).pdf
DodgieNielTalinggas
 
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL
 
Ap teachers-guide-q12
Ap teachers-guide-q12Ap teachers-guide-q12
Ap teachers-guide-q12
Jennie Abueg
 
Ap teacher's guide (q1&2)
Ap teacher's guide (q1&2)Ap teacher's guide (q1&2)
Ap teacher's guide (q1&2)Nancy Damo
 
AP5_q1wk8_mod8_sinaunangkabihasnangasyanoangpagkabuonglipunanatpagkakakilanla...
AP5_q1wk8_mod8_sinaunangkabihasnangasyanoangpagkabuonglipunanatpagkakakilanla...AP5_q1wk8_mod8_sinaunangkabihasnangasyanoangpagkabuonglipunanatpagkakakilanla...
AP5_q1wk8_mod8_sinaunangkabihasnangasyanoangpagkabuonglipunanatpagkakakilanla...
josefadrilan2
 
Ap teacher's guide (q1&2) gr.1
Ap teacher's guide (q1&2) gr.1Ap teacher's guide (q1&2) gr.1
Ap teacher's guide (q1&2) gr.1JAmes NArbonita
 
TG_ARALING PANLIPUNAN 1_ Q1&Q2.pdf
TG_ARALING PANLIPUNAN 1_ Q1&Q2.pdfTG_ARALING PANLIPUNAN 1_ Q1&Q2.pdf
TG_ARALING PANLIPUNAN 1_ Q1&Q2.pdf
JosePRizal2
 
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9  detalye ng mga balitaFilipino 6 dlp 9  detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Alice Failano
 

Similar to Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin (14)

DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W1.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W1.docx
 
LAS-ESP8-Week1-DAY 1.docx
LAS-ESP8-Week1-DAY 1.docxLAS-ESP8-Week1-DAY 1.docx
LAS-ESP8-Week1-DAY 1.docx
 
AP1_Q1_LAS1.docx
AP1_Q1_LAS1.docxAP1_Q1_LAS1.docx
AP1_Q1_LAS1.docx
 
MLV_DLL_ESP_Q3_WEEK-1-2_NEW-FORMAT.docx
MLV_DLL_ESP_Q3_WEEK-1-2_NEW-FORMAT.docxMLV_DLL_ESP_Q3_WEEK-1-2_NEW-FORMAT.docx
MLV_DLL_ESP_Q3_WEEK-1-2_NEW-FORMAT.docx
 
AP2_Q3_W5_Day 1-5 (Digitized).pdf
AP2_Q3_W5_Day 1-5 (Digitized).pdfAP2_Q3_W5_Day 1-5 (Digitized).pdf
AP2_Q3_W5_Day 1-5 (Digitized).pdf
 
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN ESP (Q1-Q4)
 
Ap teachers-guide-q12
Ap teachers-guide-q12Ap teachers-guide-q12
Ap teachers-guide-q12
 
Ap teacher's guide (q1&2)
Ap teacher's guide (q1&2)Ap teacher's guide (q1&2)
Ap teacher's guide (q1&2)
 
Ap g1 lp q1
Ap g1 lp q1 Ap g1 lp q1
Ap g1 lp q1
 
AP5_q1wk8_mod8_sinaunangkabihasnangasyanoangpagkabuonglipunanatpagkakakilanla...
AP5_q1wk8_mod8_sinaunangkabihasnangasyanoangpagkabuonglipunanatpagkakakilanla...AP5_q1wk8_mod8_sinaunangkabihasnangasyanoangpagkabuonglipunanatpagkakakilanla...
AP5_q1wk8_mod8_sinaunangkabihasnangasyanoangpagkabuonglipunanatpagkakakilanla...
 
Ap teachers-guide-q12
Ap teachers-guide-q12Ap teachers-guide-q12
Ap teachers-guide-q12
 
Ap teacher's guide (q1&2) gr.1
Ap teacher's guide (q1&2) gr.1Ap teacher's guide (q1&2) gr.1
Ap teacher's guide (q1&2) gr.1
 
TG_ARALING PANLIPUNAN 1_ Q1&Q2.pdf
TG_ARALING PANLIPUNAN 1_ Q1&Q2.pdfTG_ARALING PANLIPUNAN 1_ Q1&Q2.pdf
TG_ARALING PANLIPUNAN 1_ Q1&Q2.pdf
 
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9  detalye ng mga balitaFilipino 6 dlp 9  detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
 

More from Alice Failano

Ang kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni FelipeAng kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni Felipe
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusapFilipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhanFilipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18  maghinuha kaFilipino 6 dlp 18  maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at huFilipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Alice Failano
 
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bungaFilipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayanFilipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14  naku! mga grapikoFilipino 6 dlp 14  naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksaFilipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuroFilipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasanFilipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba angFilipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babalaFilipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
Alice Failano
 
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideyaFilipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
Alice Failano
 
English 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusionsEnglish 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusions
Alice Failano
 
English 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbsEnglish 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbs
Alice Failano
 
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverb
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverbEnglish 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverb
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverb
Alice Failano
 
English 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentences
English 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentencesEnglish 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentences
English 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentences
Alice Failano
 
English 6-dlp-57-using-preposition-and-prepositional-phrases
English 6-dlp-57-using-preposition-and-prepositional-phrasesEnglish 6-dlp-57-using-preposition-and-prepositional-phrases
English 6-dlp-57-using-preposition-and-prepositional-phrases
Alice Failano
 

More from Alice Failano (20)

Ang kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni FelipeAng kuwento ni Felipe
Ang kuwento ni Felipe
 
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusapFilipino 6 dlp 20  pagsusuri ng pangungusap
Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap
 
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
 
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhanFilipino 6 dlp 21  mga katangian ng tauhan
Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan
 
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18  maghinuha kaFilipino 6 dlp 18  maghinuha ka
Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka
 
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at huFilipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
 
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bungaFilipno 6 dlp 16  pagbibigay ng sanhi at bunga
Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga
 
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayanFilipino 6 dlp 15  kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
Filipino 6 dlp 15 kilalanin ang mga pag-ugnay sa tambalan at hugnayan
 
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14  naku! mga grapikoFilipino 6 dlp 14  naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
 
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksaFilipino 6 dlp 13  mga pumapailalim na paksa
Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa
 
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuroFilipino 6 dlp 11  pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro
 
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasanFilipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
 
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba angFilipino 6 dlp 5  mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
Filipino 6 dlp 5 mga salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba ang
 
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babalaFilipino 6 dlp 3  halina't gumawa ng babala
Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala
 
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideyaFilipino 6 dlp 2  ano nga ba ang paksa o ideya
Filipino 6 dlp 2 ano nga ba ang paksa o ideya
 
English 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusionsEnglish 6-dlp-52-drawing-conclusions
English 6-dlp-52-drawing-conclusions
 
English 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbsEnglish 6-dlp-53-comparing-adverbs
English 6-dlp-53-comparing-adverbs
 
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverb
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverbEnglish 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverb
English 6-dlp-54-using-words-as-adjective adverb
 
English 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentences
English 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentencesEnglish 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentences
English 6-dlp-56-talking-writing-about-of-interest-using-variety-of-sentences
 
English 6-dlp-57-using-preposition-and-prepositional-phrases
English 6-dlp-57-using-preposition-and-prepositional-phrasesEnglish 6-dlp-57-using-preposition-and-prepositional-phrases
English 6-dlp-57-using-preposition-and-prepositional-phrases
 

Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin

 • 1. 65 Module 6 6666 Filipino ID at Kard ng Pang-aklatan Sagutin A DepEd-BEAM Distance Learning Program supported by the Australian Agency for International Development
 • 2. 66 Hi! Magandang araw sa iyo. Andito na naman tayo sa asignaturang Filipino. Bagong kaalaman na naman ang matutuhan mo. Tayo na! Sa modyul na ito, ay matutuhan mong punan nang wasto ang mga pormularyong pampaaralan na may wastong baybay kagaya ng ID at kard pang-aklatan. Punan ng mga impormasyon ang kard na nasa ibaba. Subukin Natin Sa Mag-aaral Mga Dapat Matutuhan Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon Rehiyon XI Dibisyon ng Davao del Sur ID No. 003 Pangalan: _______________________ Baitang: _______________________ Paaralan: _______________________ Guro: _______________________ Magulang: _______________________
 • 3. 67 Subukan mong iwasto ang iyong ginawa. Kung ang kuha mo ay 4 o 5, magaling! Pag-aralan mo pa rin ang modyul na ito para lubos mo pa itong maunawaan. Kung ang kuha mo naman ay 3 o pababa huwag kang mag-alala, ang modyul na ito ay tutulong sa iyo. Ano ang nakita mo sa larawan sa ibaba? Ano ang ginawa ng mga bata? Alamin natin. Pag-aralan Natin
 • 4. 68 1. Ano ang pinabigay ng punong-guro? _______________________ 2. Bakit kailangan ang ID? ____________________________________ 3. Bakit dapat itong ingatan? _________________________________ Suriin mo sa ibaba ang halimbawa ng isang ID. Bb. Reyes: Mga bata, dahil bago pa ang pasukan, ang ating punong- guro ay magbibigay sa inyo ng ID upang gagamitin ninyo kung tayo ay nasa paaralan. Ruel: Yehey! May bago na naman tayong ID. Cris: Iyong ID ko sa nakaraang taon hanggang ngayon ay maganda pa. Bb. Reyes: Dapat lang mga bata. Ang ID ay kailangan natin dahil ito ay magsasabi ng ikaw ay lehitimong mag-aaral sa paaralang ito. Kaya dapat natin itong ingatan. Lea: Titser, sabi ng aking ina ang ID daw ay dapat hindi mawala. Bb. Reyes: Tama ka niyan Lea. Dapat suot mo ito araw-araw. Magagamit mo rin ito sa pagpasok mo sa silid-aklatan. Sige na at umpisahan na nating punan ang mga impormasyon na makikita natin sa ID. Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon Rehiyon XI Sangay ng Davao del Sur ID # 110 Name: JOSE A. CRUZ Grade: VI Section: I Address: Rizal St., Pob., Sta. Cruz, Davao del Sur In case of emergency… Parents: Mr. and Mrs. Juan C. Cruz Signature: JoseC. Cruz
 • 5. 69 Sa harap… Sa likod… Suriin din ang halimbawa ng isang kard pang-aklatan. Pag-aralan ang ID na nasa ibaba. Punan ng mga impormasyon ang bawat patlang. 1. Pangalan: ____________________________ 2. Baitang at Pangkat: ________________________ 3. Guro: ____________________________ 4. Tirahan: ____________________________ 5. Magulang: ____________________________ Gawin Natin Name: JOSE A. CRUZ Grade & Section: VI – 1 Date borrowed: 11/10/08 Returned: 11/12/08 Signature: Jose Cruz Pangalan: _________________ Tirahan: ________________ Baitang at Pangkat: _________ Magulang: _______________ Guro: _____________________
 • 6. 70 Iwasto ang iyong ginawa. Kung ang kuha mo ay 4 o 5. Gawin mo ang Mga Dagdag na Gawain. Kung ang kuha mo ay 3 o pababa sagutin mo muna ang Gawain 1.A. Gawain 1.A Piliin ang mga sagot na nasa loob ng kahon. Punan nang wasto ang mga kard pang-aklatan na nasa ibaba. Gumawa ng isang ID o kard pang-aklatan. Punan nang wasto ang mga impormasyong kailangan dito. Gamitin ang Rubric sa pinakahuling pahina bilang batayan. Sa mga pagsasanay na ating ginawa, ano ang natutuhan mo? Mga Dagdag na Gawain Kard Pang-aklatan Pangalan: __________________ ID. No. _______ Baitang at Pangkat: ___________ Guro: _______________________ Petsa ng Paghiram: ____________ Lagda: ____________ - # 57 - Nobyembre 24, 2008 - Gng. Lea Cruz - Ika-anim na baitang pangkat A - Alvin Luna - Alvin Luna
 • 7. 71 Ang mga ID at kard-pang-aklatan ay mga halimbawa ng pormularyong pampaaralan. Ang mga ito ay nagsasaad ng mga impormasyon tungkol sa may-ari. ID – ay ginagamit upang malaman na ang may-ari ay lehitimong mag-aaral sa nasabing paaralan. May iba’t-ibang impormasyon ang inilalagay rito. Kard pang-aklatan – ay ginagamit sa silid aklatan. Nagsasaad din ito ng iba’t-ibang impormasyon upang ang aklat na hiniram ay maisauli sa taong tagapamahala nito. Punan ang ID at kard pang-aklatan ng mga impormasyon na may wastong baybay. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Sariling Pagsusulit Tandaan Natin Kagawaran ng Edukasyon Rehiyon XI Sangay ng Davao del Sur Pangalan: _______________________ Tirahan: ________________________ Gulang: _________ Magulang: ______________________
 • 8. 72 Kung ang kuha mo ay 9 o 10, handa ka na sa susunod na modyul. Kung ang kuha mo naman ay 8 o pababa sagutin mo muna ang Pagyamanin Natin. Gumuhit ng isang kard pang-aklatan at gamitin ang mga ibinigay na impormasyon sa ibaba. - Lamidan Elem. School - Jan. 9, 2009 - Mrs. Lydia F. Cruz - Jose Marie Canada - Grade III – A - Filipino sa Bagong Siglo (Wika) Pagyamanin Natin Kard Pang-aklatan Pangalan: __________________ Baitang: _______ Guro: _______________________ Paaralan: ____________________ Petsa: ____________ Pamagat ng Aklat: _____________
 • 9. 73 Subukin Natin (Mga Posibleng Sagot) (Sumangguni sa guro sa pagwawasto ng iyong mga sagot.) Gawin Natin (Mga Posibleng Sagot) 1. Pangalan: Mario S. Sandoval 2. Baitang at Pangkat: Ika-anim na Baitang 3. Guro: Hazel V. Luna 4. Tirahan: 119 Rizal St. Pob. Sta. Cruz, Davao del Sur 5. Magulang: G. at Gng. Emy L. Sandoval (Sumangguni sa guro upang maiwasto ang iyong mga sagot.) Gabay sa Pagwawasto Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon Rehiyon XI Dibisyon ng Davao del Sur ID No. 003 Pangalan: Leo V. Cruz Baitang: Ika-limang Baitang Paaralan: Malita Central E/S Guro: Gng. Minerva Palor Magulang: G. at Gng. Nilo B. Cruz
 • 10. 74 Gawain 1.A Mga Dagdag na Gawain (Iwasto ang iyong sagot gamit ang Rubric sa pinakahuling pahina.) Sariling Pagsusulit (Mga Posibleng Sagot) (Maaaring sumangguni sa guro para sa pagwawasto ng mga sagot.) Kard Pang-aklatan Pangalan: Alvin Luna ID No. 57 Baitang at Pangkat: Ika-anim na Baitang, Pangkat A Guro: Gng. Lea Cruz Petsa ng Paghiram: Nobyembre 24, 2008 Lagda: Alvin Luna Kagawaran ng Edukasyon Rehiyon XI Sangay ng Davao del Sur Pangalan: Hector M. Mabao Tirahan: 1st Crumb St., Digos City Gulang: 12 Magulang: Leo T. Mabao Kard Pang-aklatan Pangalan: Hector M. Mabao Baitang: Ika-limang Baitang Guro: Dominador Warain Paaralang: Lamidan Elem. School Petsa: Sept. 26, 2008 Pamagat ng Aklat: Filipino sa Bagong Siglo
 • 11. 75 Rubric sa Paggawa ng ID at Kard-aklatan (Mga Dagdag na Gawain at Pagyamanin Natin) Krayteria Mahusay 3 puntos Katamtaman 2 puntos Nangangailangan baguhin 1 puntos 1. Nilalaman - Makikita ang lahat ng impormasyon na kailangan - May 2 o pataas ang impormasyon ang hindi nakita - Maraming impormasyon na kailangan ay nakaligtaan 2. Wastong baybay - Wasto lahat ang pagbaybay - May 1 pataas ang mali ang baybay - Napakaraming impormasyon ang mali ang pagbaybay 3. Malinis ang paggawa - Walang “ersures” ang makikita - Hindi masyadong malinis ang paggawa - Napakaraming “erasures” ang makikita Pagyamanin Natin Mga Posibleng sagot: Kard Aklatan Pangalan: Jose Maria Cañada Baitang: Grade III-A Guro: Mrs. Lydia F. Cruz Paaralan: Lamidan Elem. School Petsa: Jan. 9, 2009 Pamagat ng Aklat: Filipino sa Bagong Siglo (Wika)