Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Filipino 5 Grade 5 1st Quarter Yunit 1 Week 1 Day 1 to 5

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 64 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (16)

Similar to Filipino 5 Grade 5 1st Quarter Yunit 1 Week 1 Day 1 to 5 (20)

Advertisement

More from DepEd - San Carlos City (Pangasinan) (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Filipino 5 Grade 5 1st Quarter Yunit 1 Week 1 Day 1 to 5

 1. 1. IKALIMANG BAITANG FILIPINO YUNIT UNANG LINGGO –UNANG ARAW Gabay sa Pagtuturo 1
 2. 2. IKALIMANG BAITANG FILIPINO YUNIT 1 Unang Linggo, Unang Araw
 3. 3. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1  PAGSAGOT NG MGA TANONG SA NAPAKINGGANG TEKSTO  PAG-UUGNAY NG SARILING KARANASAN SA NAPAKINGGANG TEKSTO Paksa: YUNIT 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan Aralin 1 Pamantayang Pagganap  Nakapagbibigay ng sariling pamagat para sa napakinggang kuwento at pagsasagawa ng roundtable na pag-uusap tungkol sa isyu o paksang napakinggan.  Nakapagsasagawa ng reader’s theater. Pamantayang Pangnilalaman  Naipapamalas ang kakayahan at tatas sa mapanuring pakikinig at pag-unawa sa napakinggan  Naisasagawa ang mapanuring pagbasa sa iba’t-ibang uri ng teksto at talasalitaan. Kasanayang Pampagkatuto  Nasasagot ang mga tanong sa napakinggang teksto.  Naiuugnay ang sariling karanasan sa napakinggang teksto F5PN-Ia-4
 4. 4. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1  PAGSAGOT NG MGA TANONG SA NAPAKINGGANG TEKSTO  PAG-UUGNAY NG SARILING KARANASAN SA NAPAKINGGANG TEKSTO TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan Pag-aralan ang larawan
 5. 5. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1  PAGSAGOT NG MGA TANONG SA NAPAKINGGANG TEKSTO  PAG-UUGNAY NG SARILING KARANASAN SA NAPAKINGGANG TEKSTO TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan
 6. 6. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Pagganyak na Tanong2 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1 Ano-ano kaya ang mga mabibiling gamit sa paaralan sa mga pamilihan? TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan Tignan natin sa kuwentong mapapakinggan kung ganoon din ang nabili na ni Jose at Nanay Maria na mga gamit sa paaralan sa mga gamit ninyo  PAGSAGOT NG MGA TANONG SA NAPAKINGGANG TEKSTO  PAG-UUGNAY NG SARILING KARANASAN SA NAPAKINGGANG TEKSTO
 7. 7. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Pagtakda ng Pamantayan sa Pakikinig3 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan  PAGSAGOT NG MGA TANONG SA NAPAKINGGANG TEKSTO  PAG-UUGNAY NG SARILING KARANASAN SA NAPAKINGGANG TEKSTO Ano-ano ang mga dapat gawin habang nakikinig ng kuwento?
 8. 8. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Pagbasa sa mga Pamatnubay na Tanong3 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan  PAGSAGOT NG MGA TANONG SA NAPAKINGGANG TEKSTO  PAG-UUGNAY NG SARILING KARANASAN SA NAPAKINGGANG TEKSTO 1. Ano-ano ang mga nakita ni Jose na mga tindang kagamitan sa paaralan sa department store? 2. Ano ang naramdaman ni Jose matapos makapamili? Bakit?
 9. 9. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Pakikinig sa Teksto4 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan Pakinggang mabuti ang kuwento.  PAGSAGOT NG MGA TANONG SA NAPAKINGGANG TEKSTO  PAG-UUGNAY NG SARILING KARANASAN SA NAPAKINGGANG TEKSTO
 10. 10. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Pagtalakay5 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan Ano-ano ang mga nakita ni Jose na mga tindang kagamitan sa paaralan sa department store? Ano-ano ang mga binili sa kanya ng kanyang ina?  PAGSAGOT NG MGA TANONG SA NAPAKINGGANG TEKSTO  PAG-UUGNAY NG SARILING KARANASAN SA NAPAKINGGANG TEKSTO
 11. 11. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan Graphic Organizer notebook  PAGSAGOT NG MGA TANONG SA NAPAKINGGANG TEKSTO  PAG-UUGNAY NG SARILING KARANASAN SA NAPAKINGGANG TEKSTO
 12. 12. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Pagtalakay6 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan Ilarawan ang naramdaman ni Jose pagkatapos makapamili. Kung ikaw si Jose ano ang mararamdaman mo? Bakit? Gugustuhin mo rin bang makompleto ang gamit mo sa paaralan? Bakit? Ano-anong gamit pa ang pangarap mong mabili? Bakit hindi mo nabili?  PAGSAGOT NG MGA TANONG SA NAPAKINGGANG TEKSTO  PAG-UUGNAY NG SARILING KARANASAN SA NAPAKINGGANG TEKSTO
 13. 13. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Pagtalakay7 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan Ilarawan ang naramdaman ni Jose pagkatapos makapamili. Kung ikaw si Jose ano ang mararamdaman mo? Bakit? Gugustuhin mo rin bang makompleto ang gamit mo sa paaralan? Bakit? Ano-anong gamit pa ang pangarap mong mabili? Bakit hindi mo nabili?  PAGSAGOT NG MGA TANONG SA NAPAKINGGANG TEKSTO  PAG-UUGNAY NG SARILING KARANASAN SA NAPAKINGGANG TEKSTO
 14. 14. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Pangkatang Gawain8 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1 Pangkatin ang klase sa apat: Ipaguhit sa manila paper ang naiatas na gagawin sa bawat pangkat. Ipaliwanag sa klase ang awtput. I. Mga napamili ng gamit sa paaralan II. Mga hindi nabili III. Mga gustong gustong bilhin IV. Mga gamit na hindi mabili dahil sa kamahalan TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan  PAGSAGOT NG MGA TANONG SA NAPAKINGGANG TEKSTO  PAG-UUGNAY NG SARILING KARANASAN SA NAPAKINGGANG TEKSTO
 15. 15. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Paglalapat9 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1 Punan ang listahan ng hinihinging impormasyon TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan Pinakamimithing mabili Lugar na nais puntahan Mga taong mahal sa iyo  PAGSAGOT NG MGA TANONG SA NAPAKINGGANG TEKSTO  PAG-UUGNAY NG SARILING KARANASAN SA NAPAKINGGANG TEKSTO
 16. 16. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Paglalahat10 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1 TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan Ano ang mahalagang natutuhan mo sa napakinggang teksto at sa mga Gawain sa araw na ito?  PAGSAGOT NG MGA TANONG SA NAPAKINGGANG TEKSTO  PAG-UUGNAY NG SARILING KARANASAN SA NAPAKINGGANG TEKSTO
 17. 17. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Pagsasapuso11 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1 Ano ang nararamdaman mo matapos maisulat ang mga pinakamimithi mong mabili at mapuntahang lugar? TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan  PAGSAGOT NG MGA TANONG SA NAPAKINGGANG TEKSTO  PAG-UUGNAY NG SARILING KARANASAN SA NAPAKINGGANG TEKSTO
 18. 18. IKALIMANG BAITANG FILIPINO YUNIT 1 Unang Linggo, Ikalawang Araw
 19. 19. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 PAGPAPAHAYAG NG SARILING OPINYON O REAKSIYON SA ISANG NAPAKINGGANG BALITA, ISYU O USAPAN Paksa: YUNIT 1 Aralin 1 Pamantayang Pagganap Nakasasali sa isang usapan tungkol sa isang paksa. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapagayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin Kasanayang Pampagkatuto Naipapahayag ang sariling opinyon o reaksiyon sa isang napakinggang balita, isyu o usapan. F5PS-Ia-j-1 TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan
 20. 20. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Balik-aral1 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan PAGPAPAHAYAG NG SARILING OPINYON O REAKSIYON SA ISANG NAPAKINGGANG BALITA, ISYU O USAPAN Anong isang bagay ang pinakamimithi mong mabili o ibigay sa iyo? Bakit?
 21. 21. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Panoodin ang video clip2 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan PAGPAPAHAYAG NG SARILING OPINYON O REAKSIYON SA ISANG NAPAKINGGANG BALITA, ISYU O USAPAN
 22. 22. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan PAGPAPAHAYAG NG SARILING OPINYON O REAKSIYON SA ISANG NAPAKINGGANG BALITA, ISYU O USAPAN Global Warming Magbigay ng mga salitang kaugnay ng Global Warming. 3 Paghawan ng Balakid
 23. 23. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Pagtakda ng Layunin4 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan PAGPAPAHAYAG NG SARILING OPINYON O REAKSIYON SA ISANG NAPAKINGGANG BALITA, ISYU O USAPAN  Pakinggan ang isang napapanahong isyu.  Magbigay ng sariling opinyon tungkol sa isyu.
 24. 24. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Pagtalakay6 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1 1.Kailan nagsimula ang malaking pagbabago sa ating klima? 2. Ano ba ang global warming? 3. Ano ang tinatawag na climate change? 4. Anong malaking hamon ang kinakaharap ngayon ng lahat ng ahensiya ng pamahalaan? 5. Paano maiiwasan ang hindi tama at pabago- pabagong klima na nararanasan ng bansa? TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan PAGPAPAHAYAG NG SARILING OPINYON O REAKSIYON SA ISANG NAPAKINGGANG BALITA, ISYU O USAPAN
 25. 25. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Pangkatang Gawain7 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan PAGPAPAHAYAG NG SARILING OPINYON O REAKSIYON SA ISANG NAPAKINGGANG BALITA, ISYU O USAPAN Pangkatin ang klase sa apat na pangkat. Pakinggan ang isa pang balitang babasahin. Ipagawa ang sumusunod at pagkatapos ay isulat ang mga sagot sa manila paper at ilahad sa klase ang opinyon at reaksyon Pangkat 1 at 3 I. Magbigay ng inyong opinion kung dapat bang muling itaaas ang pamasahe sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Pangkat 2 at 4 II. Ibigay ang reaksyon sa hindi pa dapat magdagdag ng singil sa pamasahe
 26. 26. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Paglalapat8 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan PAGPAPAHAYAG NG SARILING OPINYON O REAKSIYON SA ISANG NAPAKINGGANG BALITA, ISYU O USAPAN Bakit kailangang seryosohin ng bawat mamamayan ang suliranin ng Global warming?
 27. 27. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Pagtataya9 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan PAGPAPAHAYAG NG SARILING OPINYON O REAKSIYON SA ISANG NAPAKINGGANG BALITA, ISYU O USAPAN Sa isang kalahating papel, sumulat ng isang talata tungkol sa kung ano ang magagawa o maitutulong upang mabawasan o mapigilan ang global warming o pag-init sa daigdig. Ang talata ay kailangang magtaglay ng pito (7) hanggang sampung(10) pangungusap.
 28. 28. IKALIMANG BAITANG FILIPINO YUNIT 1 Unang Linggo, Ikatlong Araw
 29. 29. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1  PAGBIBIGAY KAHULUGAN SA SALITANG PAMILYAR AT DI-PAMILYAR SA PAMAMAGITAN NG GAMIT SA PANGUNGUSAP  PAGSAGOT NG MGA TANONG SA BINASANG KUWENTO Paksa: YUNIT 1 Aralin 1 Pamantayang Pagganap Nakapagsasagawa ng reader’s theater Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang mapanuring pagbasa sa ibat-ibang uri ng teksto at napalalawak ang talasalitaan Kasanayang Pampagkatuto  Naibibigay ang kahulugan ng ng salitang pamilyar at di-pamilyar sa pamamagitan ng gamit sa pangugusap.F5PT-Ia-b-1.14  Nasasagot ang mga tanong sa binasang kuwento. F5PB-Ia-3.1 TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan
 30. 30. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Pagganyak1 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan PAGBIBIGAY KAHULUGAN SA SALITANG PAMILYAR AT DI-PAMILYAR SA PAMAMAGITAN NG GAMIT SA PANGUNGUSAP PAGSAGOT NG MGA TANONG SA BINASANG KUWENTO
 31. 31. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Pagganyak na Tanong2 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan PAGBIBIGAY KAHULUGAN SA SALITANG PAMILYAR AT DI-PAMILYAR SA PAMAMAGITAN NG GAMIT SA PANGUNGUSAP PAGSAGOT NG MGA TANONG SA BINASANG KUWENTO Ano ang naiisip mo kapag naririnig ang lugar na Baguio? Bakit ito itinuring na Little Baguio ng bansa?
 32. 32. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Panoodin ang video2 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan PAGBIBIGAY- KAHULUGAN SA SALITANG PAMILYAR AT DI-PAMILYAR SA PAMAMAGITAN NG GAMIT SA PANGUNGUSAP PAGSAGOT NG MGA TANONG SA BINASANG KUWENTO
 33. 33. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Paghawan ng Balakid3 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan PAGBIBIGAY- KAHULUGAN SA SALITANG PAMILYAR AT DI-PAMILYAR SA PAMAMAGITAN NG GAMIT SA PANGUNGUSAP PAGSAGOT NG MGA TANONG SA BINASANG KUWENTO Ibigay ang kasingkahulugan ng mga salita batay sa gamit sa pangungusap. 1. Ang pag-ihip nito ay nagbibigay ng ginhawa sa ating pakiramdam. 2. Isang uri ng sasakyan na maaaring gamitin bilang sasakyang pangangalakal o pampasahero. 3. Ito ang araw na ipinagdiriwang ng buong mundo. 4. Lugar na sibilisado, maraming malalaking gusali, at mga sasakyan. 5. Isang lugar na malayo pa sa kabihasnan at simple ang pamumuhay. Pasko baryo trak Semana Santa hangin siyudad dyip
 34. 34. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Paghawan ng Balakid4 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan PAGBIBIGAY KAHULUGAN SA SALITANG PAMILYAR AT DI-PAMILYAR SA PAMAMAGITAN NG GAMIT SA PANGUNGUSAP PAGSAGOT NG MGA TANONG SA BINASANG KUWENTO Paano mo naibigay ang kahulugan ng mga salita?
 35. 35. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Pagtakda ng Pamantayan sa Pagbasa ng Kuwento5 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan PAGBIBIGAY KAHULUGAN SA SALITANG PAMILYAR AT DI-PAMILYAR SA PAMAMAGITAN NG GAMIT SA PANGUNGUSAP PAGSAGOT NG MGA TANONG SA BINASANG KUWENTO Ano-ano ang mga dapat tandaan habang binabasa ang kuwento?
 36. 36. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Pagbasa ng Kuwento6 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan PAGBIBIGAY KAHULUGAN SA SALITANG PAMILYAR AT DI-PAMILYAR SA PAMAMAGITAN NG GAMIT SA PANGUNGUSAP PAGSAGOT NG MGA TANONG SA BINASANG KUWENTO Luisiana: Little Baguio ng Laguna Alab 5, pah. 3-4
 37. 37. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Pangkatang Gawain7 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan PAGBIBIGAY KAHULUGAN SA SALITANG PAMILYAR AT DI-PAMILYAR SA PAMAMAGITAN NG GAMIT SA PANGUNGUSAP PAGSAGOT NG MGA TANONG SA BINASANG KUWENTO Pangkatin ang klase sa apat. Ang isang set ng tanong ay sasagutin ng dalawang pangkat. Iulat sa klase ang sagot pagkatapos sagutin. Pangkat 1 at pangkat 3 1. Ano-ano ang makikita sa Little Baguio? 2. Sino ang nagkukuwento sa akda? 3. Bakit kaya nasabi ng awtor ang pahayag na ito, “Ito ang baryo na ang hanging umiihip sa bawat minute ng bawat oras ay tila ba hangin ng Pasko”. Pangkat 2 at Pangkat 4 1. Sino ang bagong kaibigan ni JJ? 2. Saan patungo si JJ? 3. Bakit kaya nasabi ng awtor ang pahayag na ito “Ito ang baryo na ang hanging umiihip sa bawat minuto ng bawat oras ay tila ba hangin ng Pasko”
 38. 38. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Paglalapat8 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan PAGBIBIGAY- KAHULUGAN SA SALITANG PAMILYAR AT DI-PAMILYAR SA PAMAMAGITAN NG GAMIT SA PANGUNGUSAP PAGSAGOT NG MGA TANONG SA BINASANG KUWENTO Ano ang kahalagahan sa iyo ng pagkakaroon ng sariwang hangin at malinis na kapaligiran?
 39. 39. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Pagtataya9 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan  PAGBIBIGAY KAHULUGAN SA SALITANG PAMILYAR AT DI-PAMILYAR SA PAMAMAGITAN NG GAMIT SA PANGUNGUSAP  PAGSAGOT NG MGA TANONG SA BINASANG KUWENTO Kumuha ng sulatang papel. Isulat ang natutuhan mo sa binasang kuwento na maaring makatulong sa iyong mga pamilya at kapwa tao. Ibahagi ang sagot sa klase
 40. 40. IKALIMANG BAITANG FILIPINO YUNIT 1 Unang Linggo, Ikaapat na Araw
 41. 41. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 PAGGAMIT NG WASTO ANG MGA PANGNGALAN AT PANGHALIP SA PAGTALAKAY TUNGKOL SA SARILI, SA MGA TAO, HAYOP, LUGAR, BAGAY, AT PANGYAYARI SA PALIGID Paksa: YUNIT 1 Aralin 1 Pamantayang Pagganap Nakasasali sa isang usapan tungkol sa isang paksa. Pamantayang Pangnilalaman Naipapamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin. Kasanayang Pampagkatuto Nagagamit nang wasto ang mga pangngalan at panghalip sa pagtalakay tungkol sa sarili, sa mga tao, hayop, lugar, bagay at pangyayari sa paligid. F5WG-Ia-e-2 TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan
 42. 42. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Pagganyak1 Paksa: YUNIT 1 Aralin 4 Magbanggit ng mga bagay o lugar na makikita sa paaralan. Sino-sino ang mga taong nabanggit sa kuwento? Anong pangyayari ang nabanggit sa kuwento? Saang paaralan lilipat si JJ sa susunod na pasukan? TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan PAGGAMIT NG WASTO ANG MGA PANGNGALAN AT PANGHALIP SA PAGTALAKAY TUNGKOL SA SARILI, SA MGA TAO, HAYOP, LUGAR, BAGAY, AT PANGYAYARI SA PALIGID Basahing muli ang kuwentong binasa kahapon.
 43. 43. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Pagtalakay2 Paksa: YUNIT 1 Aralin 4 Tatlong Uri ng Kailanan ng Pangngalan Isulat sa talaan ang inyong mga sagot. TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan TAO LUGAR PANGYAYARI BAGAY HAYOP PAGGAMIT NG WASTO ANG MGA PANGNGALAN AT PANGHALIP SA PAGTALAKAY TUNGKOL SA SARILI, SA MGA TAO, HAYOP, LUGAR, BAGAY, AT PANGYAYARI SA PALIGID
 44. 44. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Pagtalakay3 .Paksa: YUNIT 1 Aralin 4 Tatlong Uri ng Kailanan ng PangngalanBasahin ang talaan ayon sa binasang kuwento. TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan Tao Lugar Pangyayari Bagay Hayop Carl baryo Pasko dyip kalabaw JJ Little Baguio gulay baka tatay Paaralang Elementarya ng San Buenaventura isda nanay ilog PAGGAMIT NG WASTO ANG MGA PANGNGALAN AT PANGHALIP SA PAGTALAKAY TUNGKOL SA SARILI, SA MGA TAO, HAYOP, LUGAR, BAGAY, AT PANGYAYARI SA PALIGID
 45. 45. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Pagtalakay4 .Paksa: YUNIT 1 Aralin 4 Tatlong Uri ng Kailanan ng Pangngalan Ano ang tawag sa mga salitang nakasulat sa talaan? Ano ang pangngalan? Paano ito ginagamit? TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan PAGGAMIT NG WASTO ANG MGA PANGNGALAN AT PANGHALIP SA PAGTALAKAY TUNGKOL SA SARILI, SA MGA TAO, HAYOP, LUGAR, BAGAY, AT PANGYAYARI SA PALIGID
 46. 46. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Pangkatang Gawain5 .Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan Pangkatin ang klase. Bigyan ng tig-isang manila paper ang bawat pangkat. Magtala ng mga pangngalan na makikita sa lugar na nakasaad. Gamitin ang mga pangngalang naitala upang makagawa ng kanta/tula/diyalogo o usapan. Pangkat 1 – palengke - usapan Pangkat 2 – plasa - dayalogo Pangkat 3- hardin - tula Pangkat 4 – Kantina - kanta PAGGAMIT NG WASTO ANG MGA PANGNGALAN AT PANGHALIP SA PAGTALAKAY TUNGKOL SA SARILI, SA MGA TAO, HAYOP, LUGAR, BAGAY, AT PANGYAYARI SA PALIGID
 47. 47. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Paglalapat7 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan PAGGAMIT NANG WASTO NG MGA PANGNGALAN AT PANGHALIP SA PAGTALAKAY TUNGKOL SA SARILI, SA MGA TAO, HAYOP, LUGAR, BAGAY, AT PANGYAYARI SA PALIGID tao hayop bagay lugar pangyayari Vincent aso bola sa bakuran kaarawan Vanessa pusa litsong manok sa kusina cake Sumulat ng isang kuwento /talata gamit ang mga pangngalang nakatala sa ibaba.
 48. 48. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Paglalahat8 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan Kailan ginagamit ang PANGNGALAN? PAGGAMIT NANG WASTO NG MGA PANGNGALAN AT PANGHALIP SA PAGTALAKAY TUNGKOL SA SARILI, SA MGA TAO, HAYOP, LUGAR, BAGAY, AT PANGYAYARI SA PALIGID
 49. 49. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Pagpapayamang Gawain9 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan Kopyahin sa kuwaderno ang talahanayan sa ibaba. Pagkatapos, punan ito ng apat pang pngngalan na tunutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, pook at pangyayari. Tularan ang unang ibinigay sa bawat hanay. Tao Bagay Lugar Hayop Pangyayari Jawe singsing Luneta pusa piyesta PAGGAMIT NG WASTO ANG MGA PANGNGALAN AT PANGHALIP SA PAGTALAKAY TUNGKOL SA SARILI, SA MGA TAO, HAYOP, LUGAR, BAGAY, AT PANGYAYARI SA PALIGID
 50. 50. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Pagtataya9 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan A. Punan ang puwang ng tamang pangngalan ang sumusunod na pangungusap. 1. Bawat _____________ ay dapat magkaroon ng pansariling disiplina. 2. Ang ikauunlad ng ating ________ ay nakasalalay din sa uri ng mga taong nakatira dito. 3. Ang pagsunod sa _______ ay nararapat upang magkaroon ng kaayusan. 4. Pangungunahan ng ____________ ng Pilipinas ang pagiging modelo ng kabutihang asal. 5. Makakamit din natin ang _________ kung magkakarroon ng kaayusan, pagmamahalan at pagsusunuran ang bawat mamayang nakatira ditto B. Gamitin sa pangungusap ang mga sumusunod na pangngalan. 1. Araw ng Kalayaan 2. Dr Jose Rizal 3. Calamba, Laguna 4. Bangka 5. Tsinelas PAGGAMIT NANG WASTO NG MGA PANGNGALAN AT PANGHALIP SA PAGTALAKAY TUNGKOL SA SARILI, SA MGA TAO, HAYOP, LUGAR, BAGAY, AT PANGYAYARI SA PALIGID kapayapaan mamamayan bansa Pangulo batas
 51. 51. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Isaisip11 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan Ang pangngalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari na ginagamit sa pagpapahayag o pakikipag- usap. Ginagamit din ang mga ito bilang paksa o pinag-uusapan sa loob ng pangungusap. PAGGAMIT NG WASTO ANG MGA PANGNGALAN AT PANGHALIP SA PAGTALAKAY TUNGKOL SA SARILI, SA MGA TAO, HAYOP, LUGAR, BAGAY, AT PANGYAYARI SA PALIGID
 52. 52. IKALIMANG BAITANG FILIPINO YUNIT 1 Unang Linggo, Ikalimang Araw
 53. 53. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 PAGBIBIGAY- KAHULUGAN SA PATALASTASPaksa: YUNIT 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan Aralin 1 Pamantayang Pagganap Nakapagtatala ng kailangang datos. Pamantayang Pangnilalaman Naipapamalas ang ibat-ibang kasanayan upang maunawaan ang iba’t-ibang teksto Kasanayang Pampagkatuto  Nabibigyang- kahulugan ang patalastas F5EP--Ia-15
 54. 54. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Panoodin ang video1 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan PAGBIBIGAY- KAHULUGAN SA PATALASTAS
 55. 55. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Pagganyak na Tanong2 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1 Ano ang isinasaad ng patalastas? Bakit kailangang gamitan ang ating damit ng produktong ito? Ano namang gamit ninyong pampabango sa inyong mga damit? Mas maganda kaya ito kaysa sa tinutukoy sa patalastas?Bakit? TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan PAGBIBIGAY -KAHULUGAN SA PATALASTAS
 56. 56. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Paglalahad3 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan Basahin ang isa pang halimbawa ng Patalastas. PAGBIBIGAY-KAHULUGAN SA PATALASTAS Ito ay nagpapalakas sa iyong buhok sa loob lamang ng isang araw. Mawawala ang mga balakubak sa buhok ninyo at magkakaroon ito ng malakas na proteksiyon mula dito. Ito rin ay hindi nakaiirita sa iyong mata. Mananatili rin ang mahalimuyak na amoy sa iyong buhok hanggang beintekuwatro oras!Ito ay gawa sa mga natural na mga kagamitan kaya hindi ito nakasisira sa ating kalikasan! Ang lahat ng mga benepisyong ito ay makukuha ninyo sa mababang presyo!
 57. 57. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Pagtalakay4 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan PAGBIBIGAY- KAHULUGAN SA PATALASTAS 1. Tungkol saan ang patalastas? 2. Anu-anong mga benepisyo ang dulot ng shampoo sa iyong buhok? 3. Ilang oras ang itatagal ng bango ng iyong buhok? 4. Saan gawa ang naturang shampoo? 5. Sa iyong palagay epektibo kaya ang patalastas?
 58. 58. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Pagtalakay5 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan PAGBIBIGAY- KAHULUGAN SA PATALASTAS Kumuha ng kapareha at pag-usapan ninyo kung anu-anong shampoo na ang inyong nagamit, ang epekto nito sa inyong buhok at kung nagustuhan nyo ba ito o hindi? Sa inyong palagay mahalaga ba ang patalastas?Ipaliwanag.
 59. 59. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Pangkatang Gawain6 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan Pangkatin ang klase sa apat. Gumawa ng patalastas kaugnay ng paksang mabubunot ng bawat pangkat. Pagkatapos gumawa, ang ibang pangkat ang magpapaliwang sa kahulugan ng patalastas. I. Sabong Pampaputi II. Gamot sa sakit sa ulo III. Losyon IV. Sabong Panlaba PAGBIBIGAY- KAHULUGAN SA PATALASTAS
 60. 60. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Paglalahat7 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan Bakit kailangang suriing mabuti ang mga patatalastas na napapanood o nababasa? PAGBIBIGAY- KAHULUGAN SA PATALASTAS
 61. 61. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Pagtataya8 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan Basahin ang patalastas at sagutin ang mga sumusunod na tanong. 1. Ano ang dapat ingatan ng mga mamimili? 2. Magbigay ng limang dahilan upang bilhin ng mamimili ang "Maliwanag Ilaw" 3. Ano ang dapat palitan ng mga mamimili? 4. Anong babala ang mababasa sa patalastas? PAGBIBIGAY- KAHULUGAN SA PATALASTAS
 62. 62. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 Takdang Aralin9 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan Maghanap ng mga patalastas na gumagamit ng wikang Filipino na nagpapakita ng pagkilala at pagmamalaki sa wika. Sagutin: Ano-ano ang mahihinuhang kahulugan ng patalastas na napili? Isulat ang sagot sa kuwaderno. PAGBIBIGAY- KAHULUGAN SA PATALASTAS
 63. 63. ARALIN 11 Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga Kaibigan YUNIT 2TEMA: Ang Aking Paaralan at ang aking mga Kaibigan Ang mga Ginagawa Ko Kasama ang aking mga KaibiganPaksa: Aralin 1 ISAISIP9 Paksa: YUNIT 1 Aralin 1TEMA: Matapat na Simula, Pundasyon ng Tunay na Pagkakaibigan Ang patalastas ang isang maikling mensahe na nagpapabatid ng mahalagang impormasyon tungkol sa; - Gaganaping palatuntunan/aktibidad - Panawagan sa madla - Kautusan ng paaralan - Produktong ibenebenta o serbisyo - Dalawang Anyo ng patalastas o anunsiyo Nakalimbag na patalastas Pasalita o napapanood PAGBIBIGAY- KAHULUGAN SA PATALASTAS
 64. 64. IKALIMANG BAITANG FILIPINO YUNIT 1 KAREN ANN ABALOS

Editor's Notes

 • Babasahin ng guro ang bawat slide sa mga bata.
 • Ipakita ang larawan..
  Itanong:
  Sino-sino ang mga nasa larawan?
  Saan patungo ang mga batang mag-aaral?
  Ano ang nakasabit sa kanilang likuran?
  Sa tingin ninyo, ano-ano ang mga nasa loob nito?
  Ipakita ang susunod na slide.
 • Ipakita ang larawan..
  Itanong:
  Kompleto na ba ang iyong mga gamit sa paaralan?
  Ano-ano na ang mga nabili ni Nanay para sa iyo?
  Saan ba kayo namili ni Nanay/ate?
  Magbigay ng mga pamilihang napuntahan na ninyo?
 • Basahin sa mga bata ang kuwento.
  Maaga pa lang ay gising na si Jose. Hindi niya malimutan ang sabi ni Nanay Maria na ngayon sila mamimili ng mga kagamitan niya sa paaralan sa pamilihang bayan. Marami nang tao sa department store nang dumating sila ng Nanay. Pili dito pili doon sa mga ibat ibang disenyong nakalarawan sa notebook o kuwaderno, sa ibat ibang kulay ng bag, pambura, ruler, pencil case, gunting at iba pa.
  Ibinili si Jose ng Nanay ng sampung notebook, dalawang lapis at pambura, isang ruler, isang krayola at isang gunting. Gayundin ang kopon, art paper, envelope at pencil case.Tuwang tuwa si Jose sa mga bagong kagamitan niya sa paaralan. Nagpasalamat siya sa nanay at nangakong kanya itong iingatan,
 • Ipabigay ang mga pamantayan sa pakikinig para sa mabisang pagkatuto.
 • Ipabasa ang mga tanong na kanilang sasagutin matapos nilang mapakinggan ang kuwento.
 • Basahin nang malakas ang kuwento sa mga bata.
  Maaga pa lang ay gising na si Jose. Hindi niya malimutan ang sabi ni Nanay Maria na ngayon sila mamimili ng mga kagamitan niya sa paaralan sa pamilihang bayan. Marami nang tao sa department store nang dumating sila ng Nanay. Pili dito pili doon sa mga ibat ibang disenyong nakalarawan sa notebook o kuwaderno, sa ibat ibang kulay ng bag, pambura, ruler, pencil case, gunting at iba pa. Ibinili si Jose ng Nanay ng sampung notebook, dalawang lapis at pambura, isang ruler, isang krayola at isang gunting. Gayundin ang kopon, art paper, envelope at pencil case.
  Tuwang tuwa si Jose sa mga bagong kagamitan niya sa paaralan. Nagpasalamat siya sa nanay at nangakong kanya itong iingatan.

  Maaaring basahin ng guro o irekord ang mga pakikinggan kuwento.
 • Ipasagot ang mga tanong.
  Maghanda ng graphic organizer na kanilang pagsusulatan ng sagot na nakasulat sa metakards.
 • Ipaskil ang graphic organizer sa pisara.. Isa-isahin ang mga binili kay Jose ng kanyang ina. Ipasulat ito sa metakards.
 • Magkaroon ng malayang talakayan sa pagsagot ng mga tanong ng mga bata.
 • Gabayan ang bawat pangkat sa pagsagot .Ilahad ng maayos ang panuto bago isagawa. Gayundin ang rubric na gagamitin sa pagtataya ng pagganap ng bawat pangkat
  RUBRICS SA PANGKATANG GAWAIN


  Pamantayan Puntos
  Lahat ng kasapi ng pangkat ay 15
  nakikilahok. Ang bawat kasapi ay
  marunong magtulungan at
  magkaisa sa kanilang ginawa.

  Ang 2- 3 kasapi ng pangkat ay 10
  di - kinakikitaan ng pagkakaisa
  Hindi gaanong nabigyan ng
  atensyon ang ginagawa.

  Ang 4 o higit pang kasapi ng
  pangkat ay hindi kalahok sa gawain 5
  Ang 4 o higit pang kasapi ay di
  kinakikitaan ng pagkakaisa sa
  kanilang ginagawa.

  Lahat ng kasapi sa pangkat ay
  hindi nakiisa sa gawain. 0
 • Punan ang listahan ng hinihinging impormasyon. Gumamit ng graphic organizer.
 • Matapos mapanood ang video, talakayin ang mga sumusunod.
  Tungkol saan ang napanood?
  Bakit kaya sobrang init ng panahon ngayon?
  Ano ba ang global warming?
 • Magpabigay ng mga salitang kaugnay ng global warming gamit ang semantic web.
  Hal. Tagtuyot
  Daigdig
  Manit
  Himpapawid etc.
 • Basahin nang malakas ang balita .
  Klima sa Bansa, Hindi na Tama?
  Init-lamig, lamig-init, ulan sa tag-araw, at init sa tag-ulan. Lubhang Malaki na nga ang ipinagbago ng klima sa ating bansa simula nang pumasok ang ika-20 siglo.
  Ayon sa siyentipikong pananaliksik, ito ay sanhi ng tinatawag na “climate change” at “global warming” kung saan hindi lamang ang ating bansa ang naaapektuhan kundi maging ang iba pang bahagi ng mundo.
  Malaking hamon ang hinaharap ngayon ng lahat ng ahensiya ng pamahalaan upang makahanap ng solusyon para malabanan ang hindi tama o pabago-bagong klima na nakaaapekto sa bansa.
 • Magkaroon ng malayang talakayan sa pagsagot ng mga tanogng.
 • Para sa pangkatang gawain, ihanda ang gagamiting rubric sa pagtataya ng mga kasagutan ng mga bata.
  Presyo ng langis, may dagdag simula Martes..
  ABS –CBN News May 28, 2018
  Muling magtataas ng presyo ang mga produktong petrolyo simula Martes ayon sa mga kompanya ng langis.
  Ito ang ikatlong sunod na linggong magkakaroon ng dagdag singil sa mga produktong petrolyo.
  Sa abiso ng ilang kompanya, nasa P 0.65 ang dagdag singil kada litro ng gasoline, P0.45 sa kada litro ng kerosene at P 0.35 naman kada litro ng diesel.
  Mas mababa ang dagdag-singil na ipatutupad ng Eastern Petroleum na nasa P 0.60 kada litro ng gasoline at P0.30 kada litro ng diesel.


  Hal. lamang ito. Magparinig ng katatapos lamang na balita.
 • Ihanda ang rubric sa pagbibigay ng puntos sa sagot ng mga mag-aaral
 • Ipakita ang larawan..
  Itanong:
  Anong lugar ang nakikita sa larawan?
  Sino-sino ang nakapunta na sa lugar na ito?
  Ano ang taguri o kilalang tawag dito?
  Alam niyo ba na may itinuturing na Little Baguio ng ating bansa?
  Saang lalawigan ito matatagpuan?
  Bakit ito tinawag na little Baguio?
 • Ipabasa ang gabay na tanong na kanilang masasagot matapos basahin ang kuwento..
 • Ipapanood muna ang maikling video tungkol sa Luisiana, ang Little Baguio ng bansa upang higit nilang makilala at maintindihan ang kuwentong kanilang babasahin matapos ipanood ito.
  Matapos ipanood, ipasagot ang paghawan sa balakid upang mintindihang mabuti ang kahulugan ng mga salitang pamilyar at di-pamilyar.
 • Ipatukoy kung ano ang inilalarawan sa bawat bilang. Maaaring gawin din ito sa paraang laro tulad ng pasahan ng bola. Ang sinumang makasalo ng bola ang siyang magbibigay ng kanyang kasagutan.
  Mga Sagot.
  hangin
  dyip
  Pasko
  siyudad
  Baryo

  Ipagamit ang mga salita sa pangungusap pagkatapos ipabigay ang kahulugan.


 • Ipabuklat sa mga bata ang kanilang aklat sa pah. 3-4. Pumili ng mag-aaral na siyang magbabasa nito sa harap ng klase.
  Ipaalala sa mga bata na kanilang ititiklop ang kanilang libro matapos basahin ang kuwento.. Ito ay isang paraan upang iintindihin nilang mabuti ang kanilang binabasa at masagot ang mga katanungan batay sa kuwento.
 • Ihanda ang gagamiting rubric sa pagtataya ng mga kasagutan ng bata.
  Matapos ang pagsasagawa ng pangkatang gawain, maaari ring ipanood ang video na kuha sa Luisiana, Little Baguio ng Bansa upang higit na makilala ng mga bata ang lugar na nabasa.
  RUBRICS SA PANGKATANG GAWAIN


  Pamantayan Puntos
  Lahat ng kasapi ng pangkat ay 15
  nakikilahok. Ang bawat kasapi ay
  marunong magtulungan at
  magkaisa sa kanilang ginawa.

  Ang 2- 3 kasapi ng pangkat ay 10
  di - kinakikitaan ng pagkakaisa
  Hindi gaanong nabigyan ng
  atensyon ang ginagawa.

  Ang 4 o higit pang kasapi ng
  pangkat ay hindi kalahok sa gawain 5
  Ang 4 o higit pang kasapi ay di
  kinakikitaan ng pagkakaisa sa
  kanilang ginagawa.

  Lahat ng kasapi sa pangkat ay
  hindi nakiisa sa gawain. 0
 • Magbanggit ng mga bagay o lugar na makikita sa paaralan.
  Magpabanggit din ng mga tao na makikita sa paaralan.
 • Ihanda sa pisara ang talaan na pagsusulatan ng mga bata ng kanling mga sagot.
  Ihanda ang graphic organizer at ilagay sa tamang hanay ang mga ibinigay na halimbawa.
 • Padagdagan ang talaan ng ibat-ibang pangngalan ayon sa uri nito. Maaaring idagdag ang mga nabanggit na salitang makikita sa paaralan.
  Gamitin ang mga pangngalan sa pangungusap.

 • Gabayan ang bawat pangkat sa pagsagot. Ilahad ng maayos ang panuto bago isagawa. Gayundin ang rubric na gagamitin sa pagtataya ng pagganap ng bawat pangkat
 • Ang pangngalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari na ginagamit sa pagpapahayag o pakikipag-usap. Ginagamit din ang mga ito bilang paksa o pinag-uusapan sa loob ng pangungusap
 • Ang pagpapayamang gawain ay ibibigay depende sa bilis ng pagkatuto ng mga bata .Kung sakaling hindi matapos ang mga naunang gawain, ito ay maaaring ipagawa sa susunod na araw.
 • Kuhanin ang Index of Mastery para malaman kung ituturo mo muli ito o magpapatuloy ka sa bagong aralin.
  Ilan ang tama sa bawat bilang?
  Test Item no. *bilang ng nakakuha = A
  I-add ang lahat ng product nito = B
  Kunin ang kabuuang bilang ng mag-aaral na kumuha ng pagsusulit = C
  Bilang ng item * bilang ng mag-aaral na kumuha ng pagsusulit =D

  B/D = Index of Mastery
  Kung naka 75% - pass
  Kung mababa - RETEACH
 • Itanong ang mga ss. bago ipanood ang video
  Ano ang paborito mong patalastas sa telebisyon?
  Maari bang ipakita ninyo kung paano ito ipinapakita sa tv?
  Ipakita ang patalastas.Maaari ring ipagaya ang napanood na patalastas bilang energizer..
 • Palaging gabayan ang mga bata sa sa anumang pangkatang gawaing ipapagawa.
  Ihanda ang rubric na gagamitin sa pagtataya ng performans ng mga mag-aaral
  RUBRICS SA PANGKATANG GAWAIN


  Pamantayan Puntos
  Lahat ng kasapi ng pangkat ay 15
  nakikilahok. Ang bawat kasapi ay
  marunong magtulungan at
  magkaisa sa kanilang ginawa.

  Ang 2- 3 kasapi ng pangkat ay 10
  di - kinakikitaan ng pagkakaisa
  Hindi gaanong nabigyan ng
  atensyon ang ginagawa.

  Ang 4 o higit pang kasapi ng
  pangkat ay hindi kalahok sa gawain 5
  Ang 4 o higit pang kasapi ay di
  kinakikitaan ng pagkakaisa sa
  kanilang ginagawa.

  Lahat ng kasapi sa pangkat ay
  hindi nakiisa sa gawain. 0

×