Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pang- Angkop Grade 6

Yunit IV Aralin 31: Pag- ugnayin ang mga Sinasabi
- Paggamit ng mga pang- angkop sa pagpapahayag
Pagsulat ng mga pahayag o pangungusap na ginagamit ang mga pang- angkop.

 • Login to see the comments

Pang- Angkop Grade 6

 1. 1. Pang- angkop
 2. 2. Naglalagay ng paalala o patalastas ang mga magkaibigang Roy at Dan. Tinutulungan nila ang kapitan ng barangay sa proyekto ukol sa kalinisa at katahimikan sa kanilang barangay. Saan kaya natin magandang ilagay ang streamer? Doon sa madaling makita. Saan nga? Sa may pader. Madali ito mababasa ng mga tao.
 3. 3. Hindi puwede, marami nang nakadikit na babala roon. Alam ko na. Bakit hindi natin ito isabit sa mga punong nasa daan. Oo nga. Isabit natin ito sa mga punong nasa magkabilang daan. Maraming tao ang makakakita rito.
 4. 4. Pansinin ang usapan ng magkaibigan. May ginamit na mga katagang nag- uugnay sa mga salita. magandang ilagay madaling makita itong mababasa nakadikit na babala punong nasa magkabilang daan Ano ang gamit sa mga pahayag ng pang- ugnay na –ng at na?
 5. 5. Ginagamit na pang- ugnay ang mga katagang ito ng salitang naglalarawan at ng salitang inilalarawan. Tinatawag na pang- angkop ang na at –ng. Halimbawa: batang masipag mabait na bata Ang na ay hindi ikinakabit sa salitang inaangkupan, samantalang ang –ng ay ikinakabit sa salitang inaangkupan nito.
 6. 6. Gawain 1 Buuin ang mga pangungusap sa paglalagay ng na at –ng. 1. Umalis patungo____ probinsya ang mag- anak. 2. Bibisitahin nila ang kanila___ mga kamag- anak. 3. Mangunguha rin sila ng sariwa___ prutas at gulay sa bukid. 4. Maliligo rin sila sa malinis ____ ilog sa tabi ng kanila___ bahay. 5. Makikipaghabulan din sila sa mga hayop ____ maamo sa parang.
 7. 7. Gawain 2 Buuin ang mga parirala upang bumuo ng kwento. Gamitin sa pangungusap ang mga pariralang may na at –ng. 1.tulay na kawayan 2.buhanging pino 3.sariwang hangin 4.mapuputing bato at malinaw na tubig 5.matataas na bundok
 8. 8. Gawain 3 Piliin ang mga pang- angkop na –ng at na sa bawat pangungusap. Sabihin ang dalawang salitang pinag- uugnay ng mga ito. 1.Maraming magandang balak si Linda sa kaniyang pagtatapos. 2.Ipinangako niya sa sariling lalo siyang magsisipag sa pag- aaral. 3.Siya ay dating tamad na mag- aaral. 4.Ngunit ngayong pasukan ay nagbago na siya. 5.Matiyagang nagbabasa siya ng aklat.
 9. 9. 6. Kahit makapal na aklat ay tinatapos niyang basahin. 7. Maraming bagong kaalaman siyang nakukuha sa mga aklat. 8. Tahimik ma aklatan ang paborito niyang puntahan. 9. Maraming aklat siyang nahihiram ditto. 10. Umuuwi siyang masaya pagkagaling sa aklatan.
 10. 10. Gawain 4 Sumulat ng mga nais mong gawin ngayong magtatapos ka na sa elementarya. Ituloy ang sumusunod na mga pahayag. Gawin ito sa sagutang papel… 1.Nais kong… 2.Nangangako akong… 3.Hindi na ako… 4.Lalo kong… 5.Magiging masipag…

×