SlideShare a Scribd company logo
Antonio Núñez 2017
ÍNDEX
2.- CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC
1.- INTRODUCCIÓ: QUÈ SÓN LES
PRIMERES AVANTGUARDES ?
3.- EL FAUVISME
4.- L’EXPRESSIONISME
5.- EL CUBISME
1.- QUÈ SÓN LES PRIMERES AVANTGUARDES ?
QUÈ SÓN LES PRIMERES AVANTGUARDES ?
Reben el nom de Primeres Avantguardes tots els moviments creatius, essencialment
pictòrics , que van aparèixer a Europa des de el 1905 fins el 1945.
Uns moviments, que presenten com a principal característica , el fet de qüestionar l’art del
passat i que cercaren la renovació radical de l’art, tant a nivell formal com de continguts.
1.- QUÈ SÓN LES PRIMERES AVANTGUARDES ?
Els artistes d’avantguarda van mostrar un rebuig frontal a la idea tradicional de l’art com a
imitació de la realitat.
Van proposar com a alternativa la creació de nous llenguatges artístics basats en
l’experimentació constant amb les tècniques i els materials.
I també en la cerca de nous continguts i
significats
I també en la cerca de nous continguts i
significats, que donessin lloc a noves formes
d’interacció de l'espectador amb l’obra d’art.
1.- QUÈ SÓN LES PRIMERES AVANTGUARDES ?
La gran llibertat creativa de que van gaudir els artistes durant aquest període, els va
permetre mostrar a les seves obres una major sensibilitat envers els fets històrics
contemporanis: Predomini de la vida urbana, els conflictes bèl·lics , l'acceleració del
progrés ...
Pablo Picasso: Guernica (1937)
August Macke : Modegeschaft (1913) Luigi Russolo: Dinamisme d’un tren (1910)
CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC
A començaments del segle XX el desenvolupament científic i tecnològic canvien la visió i la
representació del món que fins llavors es tenia, i un nou món molt més complex i insegur,
hi apareix davant els ulls de l’artista.
La idea que al segle XIX s’havia desenvolupat respecte a que la humanitat avançava cap un
món idíl·lic, gràcies al progrés científic i tecnològic ,i que generarien un nou món de
prosperitat, justícia i pau, es comença a esborrar.
La realitat mostra, com les bosses de misèria creixen a les ciutats industrials . Com el
capitalisme industrial genera grans injustícies. Com amb l’imperialisme, els països
colonitzadors exploten a les colònies; o com, dia a dia, creixen tensions armades entre les
potències europees”
2.- CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC
En iniciar-se el segle XX , Europa doncs, presenta una situació econòmica, política i social
que augmenten aquesta sensació d’inestabilitat, angoixa i inseguretat.
Finalment, l’esclat de la Primera Guerra Mundial, la primera guerra d’un món industrial on
les màquines, van mostrar un poder de mort i destrucció com no s’havia no conegut mai ...
Va generar una commoció brutal en tota
la societat europea
2.- CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC
I donarà lloc a gran canvis polítics,
econòmics i socials.
L’Esclat , doncs de la Primera Guerra Mundial marca l’inici d’una primera meitat del segle XX
que presenta com a principal característica el ser una època convulsa, una època inestable,
una època de grans transformacions polítiques, econòmiques, socials i culturals.
- CANVIS POLÍTICS:
Europa 1914 Europa 1919
-Aparició del primer Estat Socialista del Món: La URRSS.
-Canvis en la moral i l’estructura social: Nou paper de la dona en la societat,
- Desaparició del grans imperis i aparició de nous estats
-Nova potència mundial: EE.UU.-“Feliços anys vint”
- Crac de 1929: Depressió econòmica del capitalisme. (abast
mundial)
-Aparició del totalitarisme: Ascens del feixisme i el nazisme
- Esclat de la II Guerra Mundial (1939-1945).
2.- CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC
Una època, marcada entre d’altres pels següents referents històrics:
Tot aquest conjunt d’esdeveniments, incidirà profundament sobre el món de l’art, donant
lloc a importants canvis, que afectaran tant en la producció artística, com a la pròpia
concepció que de l’art es tenia fins a les hores.
2.- CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC
Uns canvis, que ja des de finals del segle XIX, els artistes impressionistes i sobretot els
postimpressionistes, havien anunciat, iniciant un camí orientat cada cop més a...
LA INTERPRETACIÓ DE LA REALITAT I NO LA REPRESENTACIÓ DE LA MATEIXA
Un camí, que a començaments del segle XX continuaran i profunditzaran les noves
tendències artístiques com:
- EL FAUVISME
- L’EXPRESSIONISME
- EL FUTURISME
- EL CUBISME
- L’ABSTRACCIÓ
I que en el període que seguirà a la guerra “època d’entreguerres” completaran altres
moviments artístics directament vinculats al fort impacte que la guerra havia causat en la
societat:
- EL DADAISME - EL SURREALISME
2.- CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC
EL FAUVISME
Nascut al 1905 és considerat el primer
moviment d'avantguarda que trenca amb
la tradició.
La denominació prové de la paraula
francesa “fauve” que significa fera i que fa
referència a l’aplicació exacerbada i
violenta dels colors sobre la tela.
Aquest estil trenca amb la tradicional
associació entre l’objecte representat i el
seu color real. ( Autonomia del color
respecte a la forma)
Preponderància de la visió subjectiva i
estètica de l’artista per sobre de la copia
mimètica de la realitat.
3.- ART SEGLE XX: EL FAUVISME
El punt de partida pels fauvistes són el color i la pinzellada expressiva de Van Gogh
L’art negre Africà també influí en els fauvistes, especialment les màscares
africanes per la seva innocència, la seva ingenuïtat i la puresa de les
seves formes.
i l’estètica decorativista i el color pur de Gauguin
PUNT DE PARTIDA: INFLUÈNCIES
3.- ART SEGLE XX: EL FAUVISME
CARACTERÍSTIQUES DEL FAUVISME
- No imitació: fuig de representar la realitat tal qual és.
- El color és l’autèntic protagonista. El color s’independitza de l’objecte: Utilitzen
els colors purs, tal com surten del tub, utilitzant principalment els colors primaris i
complementaris
- Pinzellades amples i soltes , vigoroses, gruixudes, de pasta abundant. (taques)
- La forma, l’objecte se simplifica (simplicitat de formes pròpies màscares africanes)
- La línia recupera la seva energia: Traços grossos i nítids.
- No profunditat: composicions que tendeixen a un pla únic. ( Els efectes de
relleu o volum en els objectes s’aconsegueixen per degradacions de tonalitats o
forts contrasts cromàtics (càlids / freds))
- Expressionisme: colors i objectes es representen en funció d’un sentiment, un
desig d’expressar alguna cosa interior o provocar una emoció.,
3.- ART SEGLE XX: EL FAUVISME
CARACTERÍSTIQUES DEL FAUVISME (RESUM)
3.- ART SEGLE XX: EL FAUVISME
- No imitació: fuig de representar la realitat tal qual és.
- El color és l’autèntic protagonista. El color s’independitza de l’objecte: Utilitzen
els colors purs, tal com surten del tub, utilitzant principalment els colors primaris i
complementaris
- Pinzellades amples i soltes , vigoroses, gruixudes, de pasta abundant. (taques)
- La forma, l’objecte se simplifica (simplicitat de formes pròpies màscares africanes)
- La línia recupera la seva energia: Traços grossos i nítids.
- No profunditat: composicions que tendeixen a un pla únic. ( Els efectes de
relleu o volum en els objectes s’aconsegueixen per degradacions de tonalitats o
forts contrasts cromàtics (càlids / freds))
- Gran Expressivitat: colors i objectes es representen en funció d’un sentiment, un
desig d’expressar alguna cosa interior o provocar una emoció.,
AMPLIAR INFORMACIÓ
“Les estructures cromàtiques defineixen
l’espai, el volum, la perspectiva”
PRINCIPALS FAUVISTES
Henri MATISSE
( 1876-1958 )
3.- ART SEGLE XX: EL FAUVISME
En el quadre “Habitació vermella “ del pintor fiancés Henri Matisse podem apreciar totes
les característiques del fauvisme.
- Fugida de la representació de la realitat (no imitació ).
- El color és el protagonista (primaris i complementaris)
- Simplificació de les formes i els objectes
- Línia remarcant els contorns (traços nítids i forts)
- Tendència al pla únic. (profunditat i volum mitjançant els contrastos de colors)
- Gran expressivitat i emotivitat (els color com a font d’emocions)
PAU17
- Decorativisme coma a tret personal i diferenciador
de l’obra de Matisse (arabescos)
PAU17
PAU17
PAU17
3.- ART SEGLE XX: EL FAUVISME
OBRES PAU 2017
El pont de Charing Crosses
(1905)
André DERAIN (1880 - 1954) Maurice VLAMINCK (1876-1958)
ALTRES FAUVISTES
Arbres vermells (1906)
3.- ART SEGLE XX: EL FAUVISME
4.- ART SEGLE XX : L’EXPRESSIONISME
L’Expressionisme sorgeix com a resultat de la commoció provocada per la I Guerra Mundial
i la crisi de les primeres dècades del segle XX.
Les obres expressionistes presenten una forta càrrega emocional, centrant-se
essencialment en l’expressió dels sentiments i les emocions humanes
A les seves obres els autors expressionistes volen plasmar allò que és més profund de
l'ànima humana.
La solitud, la incomunicació, el dolor, l’angoixa, el dolor o la mort seran temes recurrent a
les seves creacions.
Però no sols des de una vessant personal, sinó també social, per això a les seves obres
apareixen amb freqüència representats ambients urbans.
Carrers plens de gent, o es fa palesa la indiferència, la solitud i la incomunicació dels
que les omples...
O escenes que presenten aquells aspectes la societat oculta o amaga, com la prostitució.
Fidel reflex d’una societat commocionada, i decadent, on la solitud, la incomunicació, la
desesperança campen per tot arreu.
4.- ART SEGLE XX : L’EXPRESSIONISME
En les seves pintures els colors, les formes o la composició, es supeditaran a
l’expressivitat, dissociant-se de la representació de la realitat objectiva.
Per tal de reflectir aquest sentiments i remarcar l’expressivitat els expressionistes, deformaren
en les seves pintures la realitat visual.
És doncs, una pintura que presenta una gran
subjectivitat, en la que l’expressió subjectiva prima
per sobre de la representació de la realitat objectiva.
Amb l’expressionisme, el quadre doncs, serà un vehicle de comunicació dels sentiments
del pintor, més que no pas una representació de la realitat.
4.- ART SEGLE XX : L’EXPRESSIONISME
El punt de partida d’aquest moviment va ser el pintor noruec Edvard Munch i en especial la
seva obra “El crit” que havia realitzat al 1893
Edvard Munch (1863-1944) Va tenir una infantessa marcada per la malaltia i la mort de la
mare, d’una germana, del pare i d’un germà. La qual cosa influí de manera determinant
en el seu caràcter i la seva producció artísitica.
A les seves obres va
representar amb gran
mestria la soledat i
l’angoixa de l’ésser
humà.
Per Munch l’objectiu de l’art havia de ser és
essencialment:
“Transmetre els sentiments d’angoixa, de
pessimisme, de temor, de solitud, de buidor,
d'incomprensió que sorgeixen davant
de la realitat”
4.- ART SEGLE XX : L’EXPRESSIONISME
La mort, el dolor, la desesperança, la incomunicació, la soledat... Són temes recurrents en la
seva obra.
Les pintures de Munch són l’expressió colpidora de
sentiments i d’ emocions humanes .
4.- ART SEGLE XX : L’EXPRESSIONISME
4.- ART SEGLE XX : L’EXPRESSIONISME
Per tal de reflectir aquest sentiments i remarcar l’expressivitat, Munch, deformarà en les
seves pintures la realitat visual.
Un bon exemple d’això ho trobem en la seva obra
més coneguda: El crit (1893)
En aquesta pintura el dibuix, el color i la composició
es subordinen a l’expressió
Munch, deixa de banda la còpia mimètica de la
realitat visual, i converteix el quadre en un
paisatge delirant a base forts contrastos cromàtics
i de grans línies ondulades.
I simplificant o deformant les formes com el rostre
del personatge del qual sorgeix el crit.
El quadre es converteix així, en una experiència
subjectiva a través del qual Munch expressa les
seves, pors, angoixes i frustracions existencials tal
com ens explica ell mateix:
“ Caminava amb dos amics pel passeig - el sol es ponia- de sobte el cel es tornà roig - jo em vaig
parar- ... sobre la ciutat i el fiord blau no veia sinó sang i llengües de foc. Els meus amics seguien el
seu passeig i jo continuava aturat al mateix lloc, sol, tremolant d’angoixa, i vaig sentir un crit,
extens, infinit que penetrava tota la natura"
4.- ART SEGLE XX : L’EXPRESSIONISME
Així doncs, en aquesta pintura Munch, avança allò , que anys més tard faran els
expressionistes:
Converteix la pintura en un vehicle de
comunicació dels sentiments del pintor, més que
no pas una representació de la realitat.
Un pas més en la pintura, en el seu camí per
dissociar-se de la còpia mimètica de la realitat.
Un camí que ja havien iniciat Van Gogh i Cèzanne
en les darreries del segle XIX, havien continuat
els fauvistes a principis del segle XX ( l’autonomia
del color respecte a la forma) i culminaria amb
l’arribada de l'abstracció.
Un trencament amb la realitat que dotarà a la
pintura en particular i a l’art en general, de
noves i majors capacitats expressives.
“El crit” a més de representar els sentiments del propi autor, també es pot interpretar, en un
sentit més ampli, com una metàfora visual de la soledat i l’angoixa de l’home en la societat
moderna. (vessant social de l’expressionisme)
PAU17
PAU17
PAU17
PAU17
4.- ART SEGLE XX : L’EXPRESSIONISME
OBRES PAU 2017
El fenomen expressionista és manifestarà amb especial intensitat a Alemanya, durant les
primeres dècades del segle XX , (1905-1933) i on podem diferenciar dos nuclis força
diferent entre si:
TENDÈNCIES EN L’EXPRESSIONISME
És un grup que tindrà la seva seu a la ciutat de Dresde i
posteriorment a Berlin. Els seus principals representants són E. L. Kirchner i E. Nolde
Presenten com a principal característica una actitud crítica vers la societat burgesa i el rebuig
de les seves convencions morals i socials.
1.- DIE BRÜCKE (el pont)
4.- ART SEGLE XX : L’EXPRESSIONISME
Aquest grup es desenvoluparà a la ciutat de Munic. És un grup menys agressiu que el els del
grup “El Pont” i representen la part més lírica i poètica de l'expressionisme.
Presenten una actitud més refinada i les seves obres formalment són una combinació
harmònica de formes i colors. El seu objectiu és captar l'essència espiritual de la realitat.
Destaquen les figures de Franz MARC, Vassily KANDINSKY i Paul KLEE
2.- DER BLAUE REITER ( EL GENET BLAU)
4.- ART SEGLE XX : L’EXPRESSIONISME
EL CUBISME
El cubisme sorgeix de la mà de Picasso i Braque al voltant de 1907
Les demoiselles d'Avignon
Picasso 1907
Cases de l’Estaque
Braque (1908)
5.- ART SEGLE XX : EL CUBISME
El cubisme és un moviment revolucionari que trenca definitivament amb les formes de
representació de l’art occidental des de el Renaixement.
En front de l’apreciació visual de les coses (impressionistes) els cubistes cerquen
representar l'essència de les coses, allò que és substancial i que no varia mai.
Per els cubistes, és fals que la realitat des coses variïn per efecte de la llum com
afirmaven els impressionistes.
“Tots sabem que un edifici és sempre el mateix per més que canvií la llum”.
I ho sabem perquè hi ha quelcom que no varia mai: La seva forma, la seva estructura.
L’únic que fa la incidència de a llum es modificar l'apreciació visual que tenim sobre un
objecte, però això no canvia la seva realitat.
5.- ART SEGLE XX : EL CUBISME
Per els cubistes , el que importa són les formes, però no sols com les veiem, sinó com
sabem que són, allò que fa que siguin sempre elles mateixes.
Sota aquesta premissa els cubistes consideren que la realitat és una construcció mental i
aspiren en les seves obres a realitzar una representació total de la realitat dels objectes
representats.
Per aconseguir representar aquesta VISIÓ TOTAL de l’objecte a les seves obres els
pintors cubistes:
1.- Redueixen els objectes a les seves
formes geomètriques essencials, tal com
feia Cézanne.
2.- No segueixen les regles de la perspectiva
tradicional. Els objectes són representats des
de diferents angles de visió o punts de vista
I és precisament en aquesta cerca de l’essència dels objectes a representar, i en l’intent de
realitzar una representació total del mateix, on rau la seva gran aportació:
Concebre l’art com una construcció mental i no pas com una representació més o
menys fidedigna de la realitat visual.
5.- ART SEGLE XX : EL CUBISME
En ella ja poden observar:
Aquestes característiques ja són visibles en la obra de Picasso les senyoretes d’Avinyò
(1907) considerada per alguns com el naixement del cubisme
- La reducció dels cossos i objecte
a les seves formes geomètriques
essencials.
- Desaparició del punt de vita únic
propi de la perspectiva tradicional
i aparició de la multiplicitat de
punts de vista: Rostre i cos
conjuguen la visió frontal i lateral.
El punt de vista ja no és únic i
immòbil, com a la pintura
tradicional, sinó que els punts de
vista es multipliquen.
5.- ART SEGLE XX : EL CUBISME
En el seu desig d’aconseguir la representació total del objecte, el cubistes també
introduïren la representació simultània del mateix objecte des de diferent punts de vista
Braque. Ampolles i peixos (1910)
Es tracta de representar el objecte no aturat
en un moment donat, com feien els
impressionistes, sinó movent-se , és a dir,
presentant els diferents angles de visió que
el objecte pot presentar en el devanir
temporal.
Per tant cal representar l’objecte des de tots
els punts de vista possibles (anterior,
posterior, lateral...) simultàniament.
La qual cosa obliga a la descomposició de
la figura en múltiples elements prismàtics
que ens permeten contemplar –lo al mateix
temps des de diferents punts de vista.
LA SIMULTANITAT DELS DIFERENTS PUNTS DE VISTA
Aconseguint així, introduir en el quadre la quarta dimensió: El temps
5.- ART SEGLE XX : EL CUBISME
ELS ANTECEDENTS DEL CUBISME
El precursor del moviment va ser Paul Cézanne
L'any 1907 es celebra a Paris una gran exposició retrospectiva de l'obra d’aquest artista i
causà un gran impacte en els ambients artístics .
La seva manera de presentar la
realitat per mitjà de figures
geomètriques el converteix en el
precursor del cubisme.
5.- ART SEGLE XX : EL CUBISME
Un altre element que influí força en l’aparició del cubisme va ser l’art de les cultures
primitives, especialment les mascares africanes, tant per la seva simplicitat com per la
geometrització de les formes.
5.- ART SEGLE XX : EL CUBISME
EVOLUCIÓ DEL CUBISME:
En l’evolució del cubisme podem diferenciar dues etapes:
El CUBISME ANALÍTIC ( 1907-1911)
Noia amb Mandolina. Picasso 1910
EL CUBISME ANALÍTIC I EL CUBISME SINTÈTIC
El CUBISME SINTÈTIC ( 1911 - 1914)
Picasso. Guitarra 1916
6.- ART SEGLE XX : EL CUBISME
El CUBISME ANALÍTIC (1907-1911)
En analític l’objecte s’analitza i es
desfà.
També hi ha una reducció cromàtica: El color es redueix a games de colors càlids
ocres, castanys, beixos ) i de tonalitats fredes (grisos i verdosos).
5.- ART SEGLE XX : EL CUBISME
Braque. El portuguès 1912
La fragmentació dels objectes arribarà a tal nivell que arriba un moment en aquest
queden gairebé destruïts. Fase que és coneix com cubisme analític hermètic.
Braque. La mesa
5.- ART SEGLE XX : EL CUBISME
La gamma de colors s’amplia. (més rica). Es reprèn el color, com a recurs plàstic.
El CUBISME SINTÈTIC ( 1911 - 1914)
En ell els objectes ja no s’analitzen ni es descomponen tant, sinó que el pintor tria el
que és més significatiu de cadascun.
Juan Gris. L’ampolla d'anísPicasso. Guitarra 1916
Picasso. Musics amb mascares 1921
Picasso. Natura morta amb copa i
fruiter (1912)
També disminueix la multiplicitat de punts de vista dels elements presentats
5.- ART SEGLE XX : EL CUBISME
Per últim cal destacar una altra de les grans aportacions del cubisme “ EL COLLAGE”
Picasso. Violí 1912 (Papers de colors,
papers pintats i paper de diari
Tècnica que consisteix en incorporar diferents materials (parts de la realitat) en el quadre
tals com fragments de paper de diari, papers de colors, cartrons...
Picasso. Natura morta amb reixa de
cadira (1912)
MÉS APORTACIONS: EL COLLAGE
5.- ART SEGLE XX : EL CUBISME
CUBISME i EXPRESSIONISME
Els artistes cubistes incorporaren cada cop més una major expressivitat en les seves
produccions, arribant sobretot a partir de la dècada dels anys 30 a produir obres on van
fusionar els dos estils : cubisme i expressionisme.
Dos artistes espanyols destaquen en aquest aspecte:
Pablo Picasso i Pablo Gargallo.
PICASSO: Guernica ( 1937 ) GARGALLO: El Profeta ( 1933 )
PAU17
PAU17
5.- ART SEGLE XX : EL CUBISME
OBRES PAU 2017
AMPLIAR INFORMACIÓ
AMPLIAR INFORMACIÓ
L’ EXPRESSIONISME
EL CUBISME
EL FAUVISME
VIDEOS PÀGINES WEB
PRIMERA A PROXIMACIÓ
L’ EXPRESSIONISME
EL CUBISME
PRIMERA APROXIMACIÓ
EL FAUVISME

More Related Content

What's hot

L’expressionisme
L’expressionismeL’expressionisme
L’expressionismepauarolas
 
PICASSO: GUERNICA
PICASSO: GUERNICAPICASSO: GUERNICA
PICASSO: GUERNICA
Antonio Núñez
 
EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)
EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)
EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)
Antonio Núñez
 
EL TRES DE MAIG DE 1808
 EL TRES DE MAIG DE 1808 EL TRES DE MAIG DE 1808
EL TRES DE MAIG DE 1808
Antonio Núñez
 
CANOVA: EROS I PSIQUE
CANOVA: EROS I PSIQUECANOVA: EROS I PSIQUE
CANOVA: EROS I PSIQUE
Antonio Núñez
 
QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?
Antonio Núñez
 
KANDINSKY: COMPOSICIÓ IV
KANDINSKY: COMPOSICIÓ IVKANDINSKY: COMPOSICIÓ IV
KANDINSKY: COMPOSICIÓ IV
Antonio Núñez
 
ARQUITECTURA SEGLE XIX
ARQUITECTURA SEGLE XIXARQUITECTURA SEGLE XIX
ARQUITECTURA SEGLE XIX
Antonio Núñez
 
Afusellaments del 3 de maig Goya
Afusellaments del 3 de maig GoyaAfusellaments del 3 de maig Goya
Afusellaments del 3 de maig GoyaMercè Bigorra
 
Fitxa 75 sol ixent. impressió.
Fitxa 75 sol ixent. impressió.Fitxa 75 sol ixent. impressió.
Fitxa 75 sol ixent. impressió.
Julia Valera
 

What's hot (20)

L'impressionisme
L'impressionismeL'impressionisme
L'impressionisme
 
L’expressionisme
L’expressionismeL’expressionisme
L’expressionisme
 
Realisme
RealismeRealisme
Realisme
 
Courbert: Enterrament a Ornans
Courbert: Enterrament a OrnansCourbert: Enterrament a Ornans
Courbert: Enterrament a Ornans
 
PICASSO: GUERNICA
PICASSO: GUERNICAPICASSO: GUERNICA
PICASSO: GUERNICA
 
EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)
EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)
EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)
 
EL TRES DE MAIG DE 1808
 EL TRES DE MAIG DE 1808 EL TRES DE MAIG DE 1808
EL TRES DE MAIG DE 1808
 
CANOVA: EROS I PSIQUE
CANOVA: EROS I PSIQUECANOVA: EROS I PSIQUE
CANOVA: EROS I PSIQUE
 
Frida Kalho: El marxisme sanarà els malalts
Frida Kalho: El marxisme sanarà els malaltsFrida Kalho: El marxisme sanarà els malalts
Frida Kalho: El marxisme sanarà els malalts
 
QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?
 
E.Munch. El Crit
E.Munch. El CritE.Munch. El Crit
E.Munch. El Crit
 
KANDINSKY: COMPOSICIÓ IV
KANDINSKY: COMPOSICIÓ IVKANDINSKY: COMPOSICIÓ IV
KANDINSKY: COMPOSICIÓ IV
 
ARQUITECTURA SEGLE XIX
ARQUITECTURA SEGLE XIXARQUITECTURA SEGLE XIX
ARQUITECTURA SEGLE XIX
 
Afusellaments del 3 de maig Goya
Afusellaments del 3 de maig GoyaAfusellaments del 3 de maig Goya
Afusellaments del 3 de maig Goya
 
Modernisme
ModernismeModernisme
Modernisme
 
Manet: El dinar campestre
Manet: El dinar campestreManet: El dinar campestre
Manet: El dinar campestre
 
Neoclassicisme
NeoclassicismeNeoclassicisme
Neoclassicisme
 
Fitxa 75 sol ixent. impressió.
Fitxa 75 sol ixent. impressió.Fitxa 75 sol ixent. impressió.
Fitxa 75 sol ixent. impressió.
 
Postimpressionisme
PostimpressionismePostimpressionisme
Postimpressionisme
 
Mies Van der Rohe: Pavelló Alemany
Mies Van der Rohe: Pavelló AlemanyMies Van der Rohe: Pavelló Alemany
Mies Van der Rohe: Pavelló Alemany
 

Viewers also liked

CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA
CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA
CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA
Antonio Núñez
 
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
Antonio Núñez
 
BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913
BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913
BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913
Antonio Núñez
 
GARGALLO: EL PROFETA
GARGALLO: EL PROFETA GARGALLO: EL PROFETA
GARGALLO: EL PROFETA
Antonio Núñez
 
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
Antonio Núñez
 
ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)
ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)
ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)
Antonio Núñez
 
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
Antonio Núñez
 
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)
Antonio Núñez
 
RODIN: EL PENSADOR
RODIN: EL PENSADORRODIN: EL PENSADOR
RODIN: EL PENSADOR
Antonio Núñez
 
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIAVICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
Antonio Núñez
 
El arte y su relación con la historia y la sociedad
El arte y su relación con la historia y la sociedadEl arte y su relación con la historia y la sociedad
El arte y su relación con la historia y la sociedad
Paulina Islas
 
Historia Del Siglo XX
Historia Del Siglo XXHistoria Del Siglo XX
Historia Del Siglo XX
Pablo Torres Costa
 
Losmadrazo
LosmadrazoLosmadrazo
Losmadrazo
maramartn70
 
Fortuny Acuarelas
Fortuny AcuarelasFortuny Acuarelas
Fortuny Acuarelas
Saturnino Martinez
 
Expresiones Artisticas Del Siglo Xxi
Expresiones Artisticas Del Siglo XxiExpresiones Artisticas Del Siglo Xxi
Expresiones Artisticas Del Siglo Xxi
Veronica Coudannes
 
Las Vanguardias
Las VanguardiasLas Vanguardias
Las Vanguardias
Kellman Martinez
 
Análisis 2 películas
Análisis 2 películasAnálisis 2 películas
Análisis 2 películas
Klara Gomez Castillo
 
Presentación. la ola
Presentación. la olaPresentación. la ola
Presentación. la ola
Dovidena
 

Viewers also liked (20)

CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA
CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA
CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA
 
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
 
BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913
BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913
BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913
 
GARGALLO: EL PROFETA
GARGALLO: EL PROFETA GARGALLO: EL PROFETA
GARGALLO: EL PROFETA
 
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
 
ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)
ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)
ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)
 
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
 
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)
 
RODIN: EL PENSADOR
RODIN: EL PENSADORRODIN: EL PENSADOR
RODIN: EL PENSADOR
 
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIAVICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
 
El arte y su relación con la historia y la sociedad
El arte y su relación con la historia y la sociedadEl arte y su relación con la historia y la sociedad
El arte y su relación con la historia y la sociedad
 
Historia Del Siglo XX
Historia Del Siglo XXHistoria Del Siglo XX
Historia Del Siglo XX
 
Losmadrazo
LosmadrazoLosmadrazo
Losmadrazo
 
Moviment obrer
Moviment obrerMoviment obrer
Moviment obrer
 
Fortuny Acuarelas
Fortuny AcuarelasFortuny Acuarelas
Fortuny Acuarelas
 
03 Impressionisme
03 Impressionisme03 Impressionisme
03 Impressionisme
 
Expresiones Artisticas Del Siglo Xxi
Expresiones Artisticas Del Siglo XxiExpresiones Artisticas Del Siglo Xxi
Expresiones Artisticas Del Siglo Xxi
 
Las Vanguardias
Las VanguardiasLas Vanguardias
Las Vanguardias
 
Análisis 2 películas
Análisis 2 películasAnálisis 2 películas
Análisis 2 películas
 
Presentación. la ola
Presentación. la olaPresentación. la ola
Presentación. la ola
 

Similar to ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)

Art del segle xx 1
Art del segle xx 1Art del segle xx 1
Art del segle xx 1
Julia Valera
 
Les avantguardes ar ti stiques
Les avantguardes ar ti stiquesLes avantguardes ar ti stiques
Les avantguardes ar ti stiques
sandroalfaro
 
Art del segle xx 3
Art del segle xx 3Art del segle xx 3
Art del segle xx 3
Julia Valera
 
Les avantguardes ar ti stiques
Les avantguardes ar ti stiquesLes avantguardes ar ti stiques
Les avantguardes ar ti stiques
sandroalfaro
 
Art segles XIX i XX
Art segles XIX i XXArt segles XIX i XX
Art segles XIX i XXAmagazineSTP
 
Art del segle xx 2
Art del segle xx 2Art del segle xx 2
Art del segle xx 2
Julia Valera
 
Tendencies de l'art contemporani, UB 2013 2014
Tendencies de l'art contemporani, UB 2013 2014Tendencies de l'art contemporani, UB 2013 2014
Tendencies de l'art contemporani, UB 2013 2014
Lara Frisquirrusqui
 
IMPRESSIONISME_alumnes
IMPRESSIONISME_alumnesIMPRESSIONISME_alumnes
IMPRESSIONISME_alumnesjoanet83
 
Primeresavantg
PrimeresavantgPrimeresavantg
Primeresavantg
manelpir2
 
avantguardes s. XX
avantguardes s. XXavantguardes s. XX
avantguardes s. XX
ramonagusba
 
Unitat 7. l'art del segle xix
Unitat 7. l'art del segle xixUnitat 7. l'art del segle xix
Unitat 7. l'art del segle xix
Julia Valera
 
Abans de les avantguardes
Abans de les avantguardesAbans de les avantguardes
Abans de les avantguardes
xepi25
 
L'art després de la fotografia
L'art després de la fotografiaL'art després de la fotografia
L'art després de la fotografia
dadasoft
 
Arts figuratives s.xix
Arts figuratives s.xixArts figuratives s.xix
Arts figuratives s.xix
Núria Esteba
 
Les arts plàstiques
Les arts plàstiquesLes arts plàstiques
Les arts plàstiques
EscolaConsarnau
 

Similar to ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I) (20)

Art del segle xx 1
Art del segle xx 1Art del segle xx 1
Art del segle xx 1
 
Les avantguardes ar ti stiques
Les avantguardes ar ti stiquesLes avantguardes ar ti stiques
Les avantguardes ar ti stiques
 
Art del segle xx 3
Art del segle xx 3Art del segle xx 3
Art del segle xx 3
 
Les avantguardes ar ti stiques
Les avantguardes ar ti stiquesLes avantguardes ar ti stiques
Les avantguardes ar ti stiques
 
Art segles XIX i XX
Art segles XIX i XXArt segles XIX i XX
Art segles XIX i XX
 
Art del segle xx 2
Art del segle xx 2Art del segle xx 2
Art del segle xx 2
 
Impressionisme i Puntillisme
Impressionisme i PuntillismeImpressionisme i Puntillisme
Impressionisme i Puntillisme
 
Tendencies de l'art contemporani, UB 2013 2014
Tendencies de l'art contemporani, UB 2013 2014Tendencies de l'art contemporani, UB 2013 2014
Tendencies de l'art contemporani, UB 2013 2014
 
IMPRESSIONISME_alumnes
IMPRESSIONISME_alumnesIMPRESSIONISME_alumnes
IMPRESSIONISME_alumnes
 
Pintura s.xix
Pintura s.xixPintura s.xix
Pintura s.xix
 
Primeresavantg
PrimeresavantgPrimeresavantg
Primeresavantg
 
avantguardes s. XX
avantguardes s. XXavantguardes s. XX
avantguardes s. XX
 
Pintura s xx
Pintura s xxPintura s xx
Pintura s xx
 
Unitat 7. l'art del segle xix
Unitat 7. l'art del segle xixUnitat 7. l'art del segle xix
Unitat 7. l'art del segle xix
 
Abans de les avantguardes
Abans de les avantguardesAbans de les avantguardes
Abans de les avantguardes
 
L'art després de la fotografia
L'art després de la fotografiaL'art després de la fotografia
L'art després de la fotografia
 
Arts figuratives s.xix
Arts figuratives s.xixArts figuratives s.xix
Arts figuratives s.xix
 
Pintura del segle XX
Pintura del segle XXPintura del segle XX
Pintura del segle XX
 
Les arts plàstiques
Les arts plàstiquesLes arts plàstiques
Les arts plàstiques
 
Que Es Lart
Que Es LartQue Es Lart
Que Es Lart
 

More from Antonio Núñez

QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
Antonio Núñez
 
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIMSEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
Antonio Núñez
 
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
Antonio Núñez
 
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIALES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
Antonio Núñez
 
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
Antonio Núñez
 
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
Antonio Núñez
 
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
Antonio Núñez
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
Antonio Núñez
 
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANIT-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
Antonio Núñez
 
LA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNONLA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNON
Antonio Núñez
 
Escultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsicsEscultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsics
Antonio Núñez
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
Antonio Núñez
 
Història: Conceptes previs
Història: Conceptes previsHistòria: Conceptes previs
Història: Conceptes previs
Antonio Núñez
 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIALPRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Antonio Núñez
 
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXIMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
Antonio Núñez
 
EL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBREREL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBRER
Antonio Núñez
 
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
Antonio Núñez
 
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
Antonio Núñez
 
L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM
Antonio Núñez
 
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
Antonio Núñez
 

More from Antonio Núñez (20)

QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
 
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIMSEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
 
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
 
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIALES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
 
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
 
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
 
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
 
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANIT-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
 
LA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNONLA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNON
 
Escultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsicsEscultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsics
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
 
Història: Conceptes previs
Història: Conceptes previsHistòria: Conceptes previs
Història: Conceptes previs
 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIALPRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
 
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXIMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
 
EL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBREREL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBRER
 
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
 
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
 
L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM
 
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
 

Recently uploaded

llengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdfllengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
MireiaForcadaSabat
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
EMMAMUOZMARTINEZ
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 

Recently uploaded (7)

llengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdfllengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 

ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)

 • 2. ÍNDEX 2.- CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC 1.- INTRODUCCIÓ: QUÈ SÓN LES PRIMERES AVANTGUARDES ? 3.- EL FAUVISME 4.- L’EXPRESSIONISME 5.- EL CUBISME
 • 3. 1.- QUÈ SÓN LES PRIMERES AVANTGUARDES ? QUÈ SÓN LES PRIMERES AVANTGUARDES ? Reben el nom de Primeres Avantguardes tots els moviments creatius, essencialment pictòrics , que van aparèixer a Europa des de el 1905 fins el 1945. Uns moviments, que presenten com a principal característica , el fet de qüestionar l’art del passat i que cercaren la renovació radical de l’art, tant a nivell formal com de continguts.
 • 4. 1.- QUÈ SÓN LES PRIMERES AVANTGUARDES ? Els artistes d’avantguarda van mostrar un rebuig frontal a la idea tradicional de l’art com a imitació de la realitat. Van proposar com a alternativa la creació de nous llenguatges artístics basats en l’experimentació constant amb les tècniques i els materials. I també en la cerca de nous continguts i significats I també en la cerca de nous continguts i significats, que donessin lloc a noves formes d’interacció de l'espectador amb l’obra d’art.
 • 5. 1.- QUÈ SÓN LES PRIMERES AVANTGUARDES ? La gran llibertat creativa de que van gaudir els artistes durant aquest període, els va permetre mostrar a les seves obres una major sensibilitat envers els fets històrics contemporanis: Predomini de la vida urbana, els conflictes bèl·lics , l'acceleració del progrés ... Pablo Picasso: Guernica (1937) August Macke : Modegeschaft (1913) Luigi Russolo: Dinamisme d’un tren (1910)
 • 6. CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC A començaments del segle XX el desenvolupament científic i tecnològic canvien la visió i la representació del món que fins llavors es tenia, i un nou món molt més complex i insegur, hi apareix davant els ulls de l’artista. La idea que al segle XIX s’havia desenvolupat respecte a que la humanitat avançava cap un món idíl·lic, gràcies al progrés científic i tecnològic ,i que generarien un nou món de prosperitat, justícia i pau, es comença a esborrar. La realitat mostra, com les bosses de misèria creixen a les ciutats industrials . Com el capitalisme industrial genera grans injustícies. Com amb l’imperialisme, els països colonitzadors exploten a les colònies; o com, dia a dia, creixen tensions armades entre les potències europees” 2.- CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC En iniciar-se el segle XX , Europa doncs, presenta una situació econòmica, política i social que augmenten aquesta sensació d’inestabilitat, angoixa i inseguretat.
 • 7. Finalment, l’esclat de la Primera Guerra Mundial, la primera guerra d’un món industrial on les màquines, van mostrar un poder de mort i destrucció com no s’havia no conegut mai ... Va generar una commoció brutal en tota la societat europea 2.- CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC I donarà lloc a gran canvis polítics, econòmics i socials.
 • 8. L’Esclat , doncs de la Primera Guerra Mundial marca l’inici d’una primera meitat del segle XX que presenta com a principal característica el ser una època convulsa, una època inestable, una època de grans transformacions polítiques, econòmiques, socials i culturals. - CANVIS POLÍTICS: Europa 1914 Europa 1919 -Aparició del primer Estat Socialista del Món: La URRSS. -Canvis en la moral i l’estructura social: Nou paper de la dona en la societat, - Desaparició del grans imperis i aparició de nous estats -Nova potència mundial: EE.UU.-“Feliços anys vint” - Crac de 1929: Depressió econòmica del capitalisme. (abast mundial) -Aparició del totalitarisme: Ascens del feixisme i el nazisme - Esclat de la II Guerra Mundial (1939-1945). 2.- CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC Una època, marcada entre d’altres pels següents referents històrics:
 • 9. Tot aquest conjunt d’esdeveniments, incidirà profundament sobre el món de l’art, donant lloc a importants canvis, que afectaran tant en la producció artística, com a la pròpia concepció que de l’art es tenia fins a les hores. 2.- CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC Uns canvis, que ja des de finals del segle XIX, els artistes impressionistes i sobretot els postimpressionistes, havien anunciat, iniciant un camí orientat cada cop més a... LA INTERPRETACIÓ DE LA REALITAT I NO LA REPRESENTACIÓ DE LA MATEIXA Un camí, que a començaments del segle XX continuaran i profunditzaran les noves tendències artístiques com: - EL FAUVISME - L’EXPRESSIONISME - EL FUTURISME - EL CUBISME - L’ABSTRACCIÓ
 • 10. I que en el període que seguirà a la guerra “època d’entreguerres” completaran altres moviments artístics directament vinculats al fort impacte que la guerra havia causat en la societat: - EL DADAISME - EL SURREALISME 2.- CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC
 • 11.
 • 12.
 • 13. EL FAUVISME Nascut al 1905 és considerat el primer moviment d'avantguarda que trenca amb la tradició. La denominació prové de la paraula francesa “fauve” que significa fera i que fa referència a l’aplicació exacerbada i violenta dels colors sobre la tela. Aquest estil trenca amb la tradicional associació entre l’objecte representat i el seu color real. ( Autonomia del color respecte a la forma) Preponderància de la visió subjectiva i estètica de l’artista per sobre de la copia mimètica de la realitat. 3.- ART SEGLE XX: EL FAUVISME
 • 14. El punt de partida pels fauvistes són el color i la pinzellada expressiva de Van Gogh L’art negre Africà també influí en els fauvistes, especialment les màscares africanes per la seva innocència, la seva ingenuïtat i la puresa de les seves formes. i l’estètica decorativista i el color pur de Gauguin PUNT DE PARTIDA: INFLUÈNCIES 3.- ART SEGLE XX: EL FAUVISME
 • 15. CARACTERÍSTIQUES DEL FAUVISME - No imitació: fuig de representar la realitat tal qual és. - El color és l’autèntic protagonista. El color s’independitza de l’objecte: Utilitzen els colors purs, tal com surten del tub, utilitzant principalment els colors primaris i complementaris - Pinzellades amples i soltes , vigoroses, gruixudes, de pasta abundant. (taques) - La forma, l’objecte se simplifica (simplicitat de formes pròpies màscares africanes) - La línia recupera la seva energia: Traços grossos i nítids. - No profunditat: composicions que tendeixen a un pla únic. ( Els efectes de relleu o volum en els objectes s’aconsegueixen per degradacions de tonalitats o forts contrasts cromàtics (càlids / freds)) - Expressionisme: colors i objectes es representen en funció d’un sentiment, un desig d’expressar alguna cosa interior o provocar una emoció., 3.- ART SEGLE XX: EL FAUVISME
 • 16. CARACTERÍSTIQUES DEL FAUVISME (RESUM) 3.- ART SEGLE XX: EL FAUVISME - No imitació: fuig de representar la realitat tal qual és. - El color és l’autèntic protagonista. El color s’independitza de l’objecte: Utilitzen els colors purs, tal com surten del tub, utilitzant principalment els colors primaris i complementaris - Pinzellades amples i soltes , vigoroses, gruixudes, de pasta abundant. (taques) - La forma, l’objecte se simplifica (simplicitat de formes pròpies màscares africanes) - La línia recupera la seva energia: Traços grossos i nítids. - No profunditat: composicions que tendeixen a un pla únic. ( Els efectes de relleu o volum en els objectes s’aconsegueixen per degradacions de tonalitats o forts contrasts cromàtics (càlids / freds)) - Gran Expressivitat: colors i objectes es representen en funció d’un sentiment, un desig d’expressar alguna cosa interior o provocar una emoció., AMPLIAR INFORMACIÓ
 • 17. “Les estructures cromàtiques defineixen l’espai, el volum, la perspectiva” PRINCIPALS FAUVISTES Henri MATISSE ( 1876-1958 ) 3.- ART SEGLE XX: EL FAUVISME
 • 18. En el quadre “Habitació vermella “ del pintor fiancés Henri Matisse podem apreciar totes les característiques del fauvisme. - Fugida de la representació de la realitat (no imitació ). - El color és el protagonista (primaris i complementaris) - Simplificació de les formes i els objectes - Línia remarcant els contorns (traços nítids i forts) - Tendència al pla únic. (profunditat i volum mitjançant els contrastos de colors) - Gran expressivitat i emotivitat (els color com a font d’emocions) PAU17 - Decorativisme coma a tret personal i diferenciador de l’obra de Matisse (arabescos) PAU17 PAU17 PAU17 3.- ART SEGLE XX: EL FAUVISME OBRES PAU 2017
 • 19. El pont de Charing Crosses (1905) André DERAIN (1880 - 1954) Maurice VLAMINCK (1876-1958) ALTRES FAUVISTES Arbres vermells (1906) 3.- ART SEGLE XX: EL FAUVISME
 • 20.
 • 21. 4.- ART SEGLE XX : L’EXPRESSIONISME L’Expressionisme sorgeix com a resultat de la commoció provocada per la I Guerra Mundial i la crisi de les primeres dècades del segle XX. Les obres expressionistes presenten una forta càrrega emocional, centrant-se essencialment en l’expressió dels sentiments i les emocions humanes A les seves obres els autors expressionistes volen plasmar allò que és més profund de l'ànima humana. La solitud, la incomunicació, el dolor, l’angoixa, el dolor o la mort seran temes recurrent a les seves creacions.
 • 22. Però no sols des de una vessant personal, sinó també social, per això a les seves obres apareixen amb freqüència representats ambients urbans. Carrers plens de gent, o es fa palesa la indiferència, la solitud i la incomunicació dels que les omples... O escenes que presenten aquells aspectes la societat oculta o amaga, com la prostitució. Fidel reflex d’una societat commocionada, i decadent, on la solitud, la incomunicació, la desesperança campen per tot arreu. 4.- ART SEGLE XX : L’EXPRESSIONISME
 • 23. En les seves pintures els colors, les formes o la composició, es supeditaran a l’expressivitat, dissociant-se de la representació de la realitat objectiva. Per tal de reflectir aquest sentiments i remarcar l’expressivitat els expressionistes, deformaren en les seves pintures la realitat visual. És doncs, una pintura que presenta una gran subjectivitat, en la que l’expressió subjectiva prima per sobre de la representació de la realitat objectiva. Amb l’expressionisme, el quadre doncs, serà un vehicle de comunicació dels sentiments del pintor, més que no pas una representació de la realitat. 4.- ART SEGLE XX : L’EXPRESSIONISME
 • 24. El punt de partida d’aquest moviment va ser el pintor noruec Edvard Munch i en especial la seva obra “El crit” que havia realitzat al 1893 Edvard Munch (1863-1944) Va tenir una infantessa marcada per la malaltia i la mort de la mare, d’una germana, del pare i d’un germà. La qual cosa influí de manera determinant en el seu caràcter i la seva producció artísitica. A les seves obres va representar amb gran mestria la soledat i l’angoixa de l’ésser humà. Per Munch l’objectiu de l’art havia de ser és essencialment: “Transmetre els sentiments d’angoixa, de pessimisme, de temor, de solitud, de buidor, d'incomprensió que sorgeixen davant de la realitat” 4.- ART SEGLE XX : L’EXPRESSIONISME
 • 25. La mort, el dolor, la desesperança, la incomunicació, la soledat... Són temes recurrents en la seva obra. Les pintures de Munch són l’expressió colpidora de sentiments i d’ emocions humanes . 4.- ART SEGLE XX : L’EXPRESSIONISME
 • 26. 4.- ART SEGLE XX : L’EXPRESSIONISME
 • 27. Per tal de reflectir aquest sentiments i remarcar l’expressivitat, Munch, deformarà en les seves pintures la realitat visual. Un bon exemple d’això ho trobem en la seva obra més coneguda: El crit (1893) En aquesta pintura el dibuix, el color i la composició es subordinen a l’expressió Munch, deixa de banda la còpia mimètica de la realitat visual, i converteix el quadre en un paisatge delirant a base forts contrastos cromàtics i de grans línies ondulades. I simplificant o deformant les formes com el rostre del personatge del qual sorgeix el crit. El quadre es converteix així, en una experiència subjectiva a través del qual Munch expressa les seves, pors, angoixes i frustracions existencials tal com ens explica ell mateix: “ Caminava amb dos amics pel passeig - el sol es ponia- de sobte el cel es tornà roig - jo em vaig parar- ... sobre la ciutat i el fiord blau no veia sinó sang i llengües de foc. Els meus amics seguien el seu passeig i jo continuava aturat al mateix lloc, sol, tremolant d’angoixa, i vaig sentir un crit, extens, infinit que penetrava tota la natura" 4.- ART SEGLE XX : L’EXPRESSIONISME
 • 28. Així doncs, en aquesta pintura Munch, avança allò , que anys més tard faran els expressionistes: Converteix la pintura en un vehicle de comunicació dels sentiments del pintor, més que no pas una representació de la realitat. Un pas més en la pintura, en el seu camí per dissociar-se de la còpia mimètica de la realitat. Un camí que ja havien iniciat Van Gogh i Cèzanne en les darreries del segle XIX, havien continuat els fauvistes a principis del segle XX ( l’autonomia del color respecte a la forma) i culminaria amb l’arribada de l'abstracció. Un trencament amb la realitat que dotarà a la pintura en particular i a l’art en general, de noves i majors capacitats expressives. “El crit” a més de representar els sentiments del propi autor, també es pot interpretar, en un sentit més ampli, com una metàfora visual de la soledat i l’angoixa de l’home en la societat moderna. (vessant social de l’expressionisme) PAU17 PAU17 PAU17 PAU17 4.- ART SEGLE XX : L’EXPRESSIONISME OBRES PAU 2017
 • 29. El fenomen expressionista és manifestarà amb especial intensitat a Alemanya, durant les primeres dècades del segle XX , (1905-1933) i on podem diferenciar dos nuclis força diferent entre si: TENDÈNCIES EN L’EXPRESSIONISME És un grup que tindrà la seva seu a la ciutat de Dresde i posteriorment a Berlin. Els seus principals representants són E. L. Kirchner i E. Nolde Presenten com a principal característica una actitud crítica vers la societat burgesa i el rebuig de les seves convencions morals i socials. 1.- DIE BRÜCKE (el pont) 4.- ART SEGLE XX : L’EXPRESSIONISME
 • 30. Aquest grup es desenvoluparà a la ciutat de Munic. És un grup menys agressiu que el els del grup “El Pont” i representen la part més lírica i poètica de l'expressionisme. Presenten una actitud més refinada i les seves obres formalment són una combinació harmònica de formes i colors. El seu objectiu és captar l'essència espiritual de la realitat. Destaquen les figures de Franz MARC, Vassily KANDINSKY i Paul KLEE 2.- DER BLAUE REITER ( EL GENET BLAU) 4.- ART SEGLE XX : L’EXPRESSIONISME
 • 31.
 • 32. EL CUBISME El cubisme sorgeix de la mà de Picasso i Braque al voltant de 1907 Les demoiselles d'Avignon Picasso 1907 Cases de l’Estaque Braque (1908) 5.- ART SEGLE XX : EL CUBISME
 • 33. El cubisme és un moviment revolucionari que trenca definitivament amb les formes de representació de l’art occidental des de el Renaixement. En front de l’apreciació visual de les coses (impressionistes) els cubistes cerquen representar l'essència de les coses, allò que és substancial i que no varia mai. Per els cubistes, és fals que la realitat des coses variïn per efecte de la llum com afirmaven els impressionistes. “Tots sabem que un edifici és sempre el mateix per més que canvií la llum”. I ho sabem perquè hi ha quelcom que no varia mai: La seva forma, la seva estructura. L’únic que fa la incidència de a llum es modificar l'apreciació visual que tenim sobre un objecte, però això no canvia la seva realitat. 5.- ART SEGLE XX : EL CUBISME
 • 34. Per els cubistes , el que importa són les formes, però no sols com les veiem, sinó com sabem que són, allò que fa que siguin sempre elles mateixes. Sota aquesta premissa els cubistes consideren que la realitat és una construcció mental i aspiren en les seves obres a realitzar una representació total de la realitat dels objectes representats. Per aconseguir representar aquesta VISIÓ TOTAL de l’objecte a les seves obres els pintors cubistes: 1.- Redueixen els objectes a les seves formes geomètriques essencials, tal com feia Cézanne. 2.- No segueixen les regles de la perspectiva tradicional. Els objectes són representats des de diferents angles de visió o punts de vista I és precisament en aquesta cerca de l’essència dels objectes a representar, i en l’intent de realitzar una representació total del mateix, on rau la seva gran aportació: Concebre l’art com una construcció mental i no pas com una representació més o menys fidedigna de la realitat visual. 5.- ART SEGLE XX : EL CUBISME
 • 35. En ella ja poden observar: Aquestes característiques ja són visibles en la obra de Picasso les senyoretes d’Avinyò (1907) considerada per alguns com el naixement del cubisme - La reducció dels cossos i objecte a les seves formes geomètriques essencials. - Desaparició del punt de vita únic propi de la perspectiva tradicional i aparició de la multiplicitat de punts de vista: Rostre i cos conjuguen la visió frontal i lateral. El punt de vista ja no és únic i immòbil, com a la pintura tradicional, sinó que els punts de vista es multipliquen. 5.- ART SEGLE XX : EL CUBISME
 • 36. En el seu desig d’aconseguir la representació total del objecte, el cubistes també introduïren la representació simultània del mateix objecte des de diferent punts de vista Braque. Ampolles i peixos (1910) Es tracta de representar el objecte no aturat en un moment donat, com feien els impressionistes, sinó movent-se , és a dir, presentant els diferents angles de visió que el objecte pot presentar en el devanir temporal. Per tant cal representar l’objecte des de tots els punts de vista possibles (anterior, posterior, lateral...) simultàniament. La qual cosa obliga a la descomposició de la figura en múltiples elements prismàtics que ens permeten contemplar –lo al mateix temps des de diferents punts de vista. LA SIMULTANITAT DELS DIFERENTS PUNTS DE VISTA Aconseguint així, introduir en el quadre la quarta dimensió: El temps 5.- ART SEGLE XX : EL CUBISME
 • 37. ELS ANTECEDENTS DEL CUBISME El precursor del moviment va ser Paul Cézanne L'any 1907 es celebra a Paris una gran exposició retrospectiva de l'obra d’aquest artista i causà un gran impacte en els ambients artístics . La seva manera de presentar la realitat per mitjà de figures geomètriques el converteix en el precursor del cubisme. 5.- ART SEGLE XX : EL CUBISME
 • 38. Un altre element que influí força en l’aparició del cubisme va ser l’art de les cultures primitives, especialment les mascares africanes, tant per la seva simplicitat com per la geometrització de les formes. 5.- ART SEGLE XX : EL CUBISME
 • 39. EVOLUCIÓ DEL CUBISME: En l’evolució del cubisme podem diferenciar dues etapes: El CUBISME ANALÍTIC ( 1907-1911) Noia amb Mandolina. Picasso 1910 EL CUBISME ANALÍTIC I EL CUBISME SINTÈTIC El CUBISME SINTÈTIC ( 1911 - 1914) Picasso. Guitarra 1916 6.- ART SEGLE XX : EL CUBISME
 • 40. El CUBISME ANALÍTIC (1907-1911) En analític l’objecte s’analitza i es desfà. També hi ha una reducció cromàtica: El color es redueix a games de colors càlids ocres, castanys, beixos ) i de tonalitats fredes (grisos i verdosos). 5.- ART SEGLE XX : EL CUBISME
 • 41. Braque. El portuguès 1912 La fragmentació dels objectes arribarà a tal nivell que arriba un moment en aquest queden gairebé destruïts. Fase que és coneix com cubisme analític hermètic. Braque. La mesa 5.- ART SEGLE XX : EL CUBISME
 • 42. La gamma de colors s’amplia. (més rica). Es reprèn el color, com a recurs plàstic. El CUBISME SINTÈTIC ( 1911 - 1914) En ell els objectes ja no s’analitzen ni es descomponen tant, sinó que el pintor tria el que és més significatiu de cadascun. Juan Gris. L’ampolla d'anísPicasso. Guitarra 1916 Picasso. Musics amb mascares 1921 Picasso. Natura morta amb copa i fruiter (1912) També disminueix la multiplicitat de punts de vista dels elements presentats 5.- ART SEGLE XX : EL CUBISME
 • 43. Per últim cal destacar una altra de les grans aportacions del cubisme “ EL COLLAGE” Picasso. Violí 1912 (Papers de colors, papers pintats i paper de diari Tècnica que consisteix en incorporar diferents materials (parts de la realitat) en el quadre tals com fragments de paper de diari, papers de colors, cartrons... Picasso. Natura morta amb reixa de cadira (1912) MÉS APORTACIONS: EL COLLAGE 5.- ART SEGLE XX : EL CUBISME
 • 44. CUBISME i EXPRESSIONISME Els artistes cubistes incorporaren cada cop més una major expressivitat en les seves produccions, arribant sobretot a partir de la dècada dels anys 30 a produir obres on van fusionar els dos estils : cubisme i expressionisme. Dos artistes espanyols destaquen en aquest aspecte: Pablo Picasso i Pablo Gargallo. PICASSO: Guernica ( 1937 ) GARGALLO: El Profeta ( 1933 ) PAU17 PAU17 5.- ART SEGLE XX : EL CUBISME OBRES PAU 2017
 • 45. AMPLIAR INFORMACIÓ AMPLIAR INFORMACIÓ L’ EXPRESSIONISME EL CUBISME EL FAUVISME VIDEOS PÀGINES WEB PRIMERA A PROXIMACIÓ L’ EXPRESSIONISME EL CUBISME PRIMERA APROXIMACIÓ EL FAUVISME