FAMILY CONSEPT IN FAMILY THERAPHY

3,324 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,324
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
51
Actions
Shares
0
Downloads
83
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

FAMILY CONSEPT IN FAMILY THERAPHY

 1. 1. FAMILY THERAPHY KONSEP-KONSEPDALAM TERAPI KELUARGA Kumpulan 2 Ridzuan bin Mahmud
 2. 2. TRIANGLE (SEGITIGA)DEFINASI PERHUBUNGAN SEGITIGA. Dari segi definisi, triangle ditakrifkan sebagai satu jenisgabungan yang khusus di mana dua orang ahli di dalamsesebuah keluarga bergabung untuk menentang seorang lagi.Misalnya: ibu dan anak bergabung untuk menyerang bapa.Gabungan akan berlaku apabila pihak yang memulakangabungan tadi biasanya dalam keadaan tertekan, mungkinkerana timbul sesuatu isu dengan si suami. Triangle juga didefinisikan sebagai “a three person systemthat develops when stress between two peoplebecomes so great that a third person is drawn in todecrease the tension, thus creating a triangle”.
 3. 3. TRIANGLE (SEGITIGA)Apabila gabungan ini berlaku, ketegangan yang dirasaiakan berkurang, tetapi ia tidak semestinyamenyelesaikan isu yang menimbulkan ketegangan danyang mendorong kepada usaha untuk membentuktriangle ini. Oleh yang demikian, walaupun keadaan iniberlaku, terapis keluarga tidak akan membiarkantriangle ini berterusan semata-mata untukmengurangkan ketegangan pihak yang membentukgabungan ini, kerana isu yang membawa kepadaterbentuknya triangle tidak diatasi.Pihak ketiga yang terlibat di dalam triangle ini lambatlaun akan merasa berat dengan penglibatannya, dankadang-kadang boleh membawa kepada simptom, dalambentuk tingkahlaku ataupun diserang penyakit.
 4. 4. TRIANGLE (SEGITIGA)Dalam terapi keluarga, terapis akan berusaha untukmeleraikan triangle ini melalui proses detriangulation, yakni memecah gabungan ini dan membimbing pasangansuami isteri yang bergaduh tadi untuk membentukstruktur baru, pola interaksi baru dan hirarki barumengikut mana yang sesuai. Dalam teori Murray Bowen, triangle boleh melibatkanahli dari generasi yang lain, seperti generasi ibubapapasangan atau pun cucu pasangan. Triangle boleh jugadibentuk dengan objek seperti binatang kesayangan, hobi,diari dan sebagainya.
 5. 5. Merupakan SUAMI ISTERIPerhubungan Tiga Penjuru ANAK
 6. 6. DAPATAN TERAPI1. Berpunca dari orang ke -3. -Lelaki mengadu pada kekasih baru. -Perempuan mendapatkan sokongan rakan – agresif.2. Jika dibiarkan akan menambahkan konflik.3. Rawatan Terapi -Penstabilan/Rasionalisasi
 7. 7. CONTOH IBUBAPA BERCERAI Timbul kemaharahan / kelukaan / dendam TANGGUNGJAWAB a. Hak bersama b. Giliran membeli baju c. Menghantar dan mengambil Wujud perasaan masih BerprasangkaDI NEGARA KITA…
 8. 8. STRUKTUR KELUARGADEFINASI STRUKTUR KELUARGAKELUARGA SEPERTI KUMPULAN LAINMEMPUNYAI PERKAITAN ANTARA SATUSAMA LAIN, DALAM PERKEMBANGAN YANGCEPAT, INTERAKSI SUATU KETIKAKELIHATAN BEBAS BERBEZA MENJADITETAP DAN BOLEH DIRAMAL DAN APABILACORAK-CORAK INI MANTAP, AHLIKELUARGA AKAN GUNAKAN SATUBAHAGIAN KECIL JULAT PENUH TINGKAHLAKU. (Minuchin & Nichols 1993)
 9. 9. STRUKTUR KELUARGAStruktur didefinisikan sebagai suatu penyusunan polainteraksi. Pad peringkat awal, interaksi akanmembentuk struktur, tetapi apabila struktur atau polainteraksi, atau peraturan yang berkaitan dengan carainteraksi, struktur ini akan menentukan bentukinteraksi. Misalnya: di peringkat awal pola interaksiyang wujud agak bermacam-macam jenis, tetapi lamakelamaan, pasangan atau keluarga itu sendiri akanmembuat pilihan tertentu yang mengurangkan strukturyang akan digunakan di dalam interaksi. Apabila polainteraksi ini menjadi “regular”, biasanya kita dapatmeramalkan bentuk atau pola interaksi tadi. Misalnya:pola interaksi semasa di meja makan, mungkin berbezadengan pola interaksi di bilik tidur.
 10. 10. STRUKTUR KELUARGAStruktur wujud di dalam berbagai-bagai subsistem yangwujud di dalam sistem keluarga. Misalnya: polainteraksi yang wujud dalam subsistem ibu-bapa,mungkin berbeza dengan pola struktur yang wujud didalam subsistem adik-beradik. Begitu juga di dalamsubsistem ibubapa-anak. Interaksi antara subsistem inidipengaruhi oleh sempadan (boundary) yang wujudantara subsistem. Sempadan ini dikatakan “invisiblebarriers that regulate the amount of contact withothers”  Terdapat tiga jenis sempadan yang diutarakan olehSalvador Minuchin di dalam terapi strukturalnya.Sempadan-sempadan itu ialah (a) sempadan yang jelas(clear), (b) sempadan yang menyekatan(diseengaged) dan (c) sempadan yang kabur(enmeshed).
 11. 11. STRUKTUR KELUARGASempadan yang jelas memudahkan interaksi antarasubsistem, kerana masing-masig tahu di manasempadan “boleh” dan di mana sempadan “tidak boleh”.Dalam keadaan sebegini, interaksi atau struktur menjadijelas dan dengan sendirinya dapat mengurangkanpergeseran, di samping memupuk perkembanganberdikari. Sempadan yang menyekat pula akan mengurangkaninteraksi, menyebabkan ahli-ahli di dalam keluargamerasa tersendiri dan tersisih. Baiknya sempadanbegini ialah ia akan membantu dalam perkembanganautonomi dan berdikari. Yang tak baiknya ialahsempadan sebegini menyekat atau mengurangkaninteraksi dan hasilnya ahli-ahli akan merasa kurangmesra dan kurang kasih sayang.
 12. 12. STRUKTUR KELUARGA Sempadan yang kabur pula bolehmenimbulkan keadaan tidak teratur dananarkis, kerana tidak wujud batasan-batasanyang jelas, sehingga siapa sahaja boleh masukcampur dalam subsistem lain pada bila-bilamasa sahaja. Dalam keadaan sebegini, hirarkidalam keluarga menjadi lintang pukang dansukar untuk ditentukan siapa sebenarnya yangberkuasa. Selain dari itu, sempadan sebeginitidak akan membantu di dalam perkembanganautonomi dan kompetensi. Yang baiknyasempadan ini memupuk rasa mesra dan kasihsayang walaupun akan melumpuhkan inisiatif.
 13. 13. STRUKTUR KELUARGAPENSTRUKTURAN KELUARGADitentukan oleh; a. Generasi b. Jantina c. Fungsi d. Halangan-halangan luar biasa.Sempadan Perlindungan-Pemisahan-Autonomi keluarga-Ahli-ahlinya
 14. 14. STRUKTUR KELUARGASEMPANAN PERLINDUNGAN-Pemisahan-Autonomi keluarga-Ahli-ahlinyaCONTOH8.Peraturan melarang panggilan talefon pada waktu makan malam.2. Sapaan perbualan ibubapa - Sistem pemisahan akan terhakis.3. Ibubapa yang selalu c/tangan - Anak-anak tidak akan belajarmenyelesaikan masalah sendiri.
 15. 15. KANDUNGAN DAN PROSES (PROCESS VS CONTENT)APA KANDUNGAN DAN PROSESDi dalam komunikasi terdapat dua elemen/unsur. Satu dikatakancontent iaitu apa yang diucapkan, dan satu lagi proses, iaitubagaimana dan siapa serta bila content itu diucapkan. Denganmelihat kepada isi percakapan semata-mata tidak cukup di dalammengendalikan terapi keluarga, walaupun content inimengandungi dua perkara penting. Satu laporan (report/informatin/maklumat)) dan satu lagi command ( arahan) Terapis perlumelihat kepada cara atau bagaimana dan kepada siapa cakapanitu dilakukan bagi menunjukkan struktur dan hirarki. Misalnya:apabila kanak-kanak inginkan sesuatu daripada ibunya, lihatsahaja bahasa yang diguna, cara ia disampaikan, nada suara yangdigunakan. Dengan memerhati proses,terapis akan mendapatcelik akal bagaimana seseorang kanak-kanak memanipulasi ibuatau bapanya. Demikianlah halnya perbualan antara suami danisteri. Dalam keadaan dan suasana yang bahagia, kata-kata yangsama diucapkan dengan gaya yang amat berbeza daripada apayang akan mereka gunakan dan bagaimana mereka akan ujarkanjika kedua-duanya dalam keadaan ketegangan lantaranpergeseran.
 16. 16. KANDUNGAN DAN PROSES (PROCESS VS CONTENT)Oleh yang demikian, dalam terapi keluargamemang tidak cukup sekadar memberitumpuan kepada kata-kata yang diucapkanatau content kerana dalam terapi keluargayang amat diutamakan ialah interaksi antaraahli yang membawa kepada homeostasisataupun sebaliknya. Kerana itu tumpuanhendaklah diberikan kepada proses dan bukankepada content semata-mata.   
 17. 17. KANDUNGAN DAN PROSESKES MENUMPUKAN PROSES KOMUNIKASI (ORANG BERCAKAP) KES •Menggalakkan mahasiswa th 1 bercakap dengan ibubapa bayangan. •Menggalakkan wanita muda menyatakan ekspressi bantahan agresif melalui kata- kata. •Ibubapa yang bimbang diri dalam keadaan kontras (pandangannya/anak) WANITA MUDA AKHIRNYA MENYATAKAN PERASAAN BAHAWA WAKTU DI KOLEJ ADALAH MEMBUANG MASA. IBUBAPA MENYATAKAN BETAPA PENTINGNYA MENERUSKAN PERSEKOLAHAN. A
 18. 18. KANDUNGAN DAN PROSESRAWATAN KELUARGA BERFOKUSKES (TIDAK PUASHATI)5.Isteri mengambil minuman keras bagi mengurangkan kebimbangan terhadap suami . Ahli Terapi a. Fokus ekslusif kepada kandungan bagaimana meningkatkan proses membuat keputusan mereka.KES TEMPATAN…. 1. Apa yang perlu dibuat… 2. Pendekatan bagaimana kita perlu lakukan…
 19. 19. MAKNA DAN GEJALA (THE MEANING FUNCTION OF SYPTOM) Mengikut Vogel dan Bell, apabila terapis mendapatisesuatu simptom pada seseorang klien yang dikenalpastiterapis akan mendapati yang simptom ini mempunyaifungsi menstabilkan keadaan di dalam keluarga atau yangmembantu di dalam mengembalikan homeostasis di dalamkeluarga yang sedang dilanda pergeseran ataupertelagahan terutama di antara kedua ibubapa. Simptomboleh mengambil bentuk tingkah laku yang merisaukanibubapa, ataupun bentuk penyakit yang tiba-tiba menyerangkanak-kanak tadi. Lantaran itu, kata Vogel dan Bell apabilaberlaku keadaan sebegini seringkali simptom tadi adalahsuatu petanda bahawa keluarga itu sedang dilandamasalah, khususnya antara kedua ibubapa. Apa yangberlaku, apabila simptom ini muncul, kedua ibubapa akanmemberi tumpuan kepada simptom pada diri kanak-kanak,dan pergeseran antara mereka akan menjadi reda buatseketika. Sekali gus kestabilan atau homeostasis akankembali.
 20. 20. MAKNA DAN GEJALA (THE MEANING FUNCTION OF SYPTOM)Oleh yang demikian, jika terapis berusaha untukmemulihkan simptom ini, usaha itu hanyalah untukseketika. Apabila ibubapa kembali bergaduh, makasimptom ini akan timbul semulaHari ini berdasarkan konsep dan kefahaman ini, iaitusimptom adalah tanda sesuatu masalah sedang melandasesebuah keluarga, maka terapis tidak lagi memberiperhatian kepada usaha memulihkan simptom pada dirikanak-kanak tadi. Sebaliknya, apabila timbul simptom,usaha terapis keluarga ialah menjalinkan semulahubungan antara ahli di dalam keluarga itu, dan tidakmemberi tumpuan kepada simptom di kalangan anak-anak.
 21. 21. MAKNA DAN GEJALA (THE MEANING FUNCTION OF SYPTOM) AHLI TERAPI MENGETAHUI BAHAWA SALAHSATU CARA MENGENAL PASTI GEJALA/TANDAIALAH PESAKIT SERING MEMPUNYAI SATUPEGARUH PENSTABIL KE ATAS KELUARGA DIMANA MEREKA BERCAKAP DALAMMEMPENGARUHI KELUARGA HOMEOSTATIK SEBAGAI SATU FUNGSI SIMPTOM (Jackson 1957)
 22. 22. MAKNA DAN GEJALA (THE MEANING FUNCTION OF SYPTOM)PENYELESAIAN KONFLIKAhli-ahli Terapi perlu waspadav. Aduan yang ‘terpendam’vii.Penyesuaian ibubapaix. Bagaimana hadapi anakxi. Konflik ibubapa masalah anak.‘Scapegoat’/kambing hitam adalah sesuatu istilah beratSebelah dan bersifat ‘menghakim’.
 23. 23. KITARAN HAYAT KELUARGA (FAMILY LIFE CYCLE)MAKSUDKitaran Hayat keluarga adalah rantaian kehidupansesebuah keluarga yang berkaitan dengan sesebuahkeluarga tersebut. Bila kita fikir kitaran hayat (hidup),kita cenderung berfikir dimana individu-individumenyentuh melalui penggunaan masa, menguasaicabaran dalam suatu tempoh, dan bergerak untuk ketahap seterusnya. Kita mencapai kemajuan mengikutperingkat-peringkat dan halangan-halanganperkembangan mengikut perubahan permintaan.Tempoh-tempoh pertumbuhan perkembangan danperubahan diikuti oleh tempoh-tempoh kestabilan relatifketika perubahan dapat disatukan (dijalan).
 24. 24. KITARAN HAYAT KELUARGA (FAMILY LIFE CYCLE)Apabila kita berbicara tentang kitaran hidup, biasanyakita akan membayangkan tentang pergerakan,perkembangan dan pertumbuhan individu dari satuperingkat ke peringkat yang seterusnya. Biasanya juga,kita akan teringat kepada beberapa nama sepertiHavighurst yang mengkaji tentang “developmentaltasks”, Piaget yang mengkaji tentang “cognitivedevelopment”, Eric Erikson yang mengutarakan teoriperkembangan psikososial yang merangkumi lapantahap perkembangan dari peringkat bayi hinggalahperingkat lewat dewasa, serta Kohlberg yang mengkajiperkembangan moral.
 25. 25. KITARAN HAYAT KELUARGA (FAMILY LIFE CYCLE)Apa yang disebutkan di atas adalah penting bagi pelajarpsikologi dan kaunseling, tetapi bagi terapis keluarga,kitaran hidup keluarga amatlah penting, kerana kitaranhidup keluarga menambah sekurang-kurangnya dua lagikomponen penting. Pertama, keluarga perlu menyusun semula untukmengakomodasi sebarang perubahan dan pertambahandi dalam keluarga. Maksunya, sistem struktur, sistemhirarki dan sistem interaksi perlu diubahsuai apabilawujud pertambahan atau kekurangan di dalam sesebuahkeluarga itu. Ia tidak boleh beroperasi denganmenggunakan struktur, hirarki dan interaksi yang samapada semua masa dalam semua keadaan. 
 26. 26. KITARAN HAYAT KELUARGA (FAMILY LIFE CYCLE)Kedua, perkembangan yang berlaku kepada mana-mana generasikeluarga, sama ada yang lebih tua, atau yang lebih muda, akanmemberi kesan kepada ahli keluarga itu, sama ada melibatkan seorangdua atau semua ahli. Sebagai contoh: apabila anak dihantar ke tadika, banyak perubahandan penyesuaian yang perlu dibuat oleh keluarga. Jadual bangun tidur,jadual membasuh pakaian, jadual menyiapkan sarapan dan lain,sehingga termasuklah sistem penghantaran anak ke tadika. Bagitu juga halnya apabila berlaku perubahan pada generasi yang lebihtua. Jika salah seorang ibu atau bapa meninggal, maka kebajikan yangditinggalkan itu perlu diberi perhatian. Bukan semua cara bolehdigunakan, kerana setiap individu itu berbeza dan harus dilayan dengancara yang berbeza. Lantaran wujudnya keadaan sebeginilah, maka terapis keluarga merasayang kitaran hidup keluarga itu sebagai satu konsep perlu difahami dandiambil kira dalam memberikan kaunseling atau terapi keluarga.  
 27. 27. KITARAN HAYAT KELUARGA (FAMILY LIFE CYCLE)Sayugia diingatkan bahawa perubahan-perubahan yang berlaku mengikutkitaran ini tidaklah berlaku secara teratur dan licin. Ia datang sebagai suatucabaran yang perlu dikendalikan dengan hati-hati.Tambahan pula, konsep keluarga itu sendiri juga bermacam-macam: adakeluarga ibu/bapa tunggal, ada keluarga tiri, ada keluarga berlainan etnikdan lain-lain. Yang perlu diingat ialah konsep kitaran hidup keluarga iniadalah kompleks, dan perubahan yang berlaku boleh berbentuk revolusi. Jika sesebuah keluarga yang berhadapan dengan isu kitaran hidup keluargaini, keluarga tersebut perlu bersedia untuk membuat ubahsuaian kepadastruktur, hirarki dan pola interaksi sedia ada, dan jika sekiranya pada masayang sama, wujud simptom, simptom hendaklah dijadikan isyarat bahawasistem yang diamalkan perlu diubahsuai atau diganti dengan yanglebih”functional”.Sayugia diingatkan bahawa perubahan-perubahan yang berlaku mengikutkitaran ini tidaklah berlaku secara teratur dan licin. Ia datang sebagai suatucabaran yang perlu dikendalikan dengan hati-hati.Tambahan pula, konsep keluarga itu sendiri juga bermacam-macam: adakeluarga ibu/bapa tunggal, ada keluarga tiri, ada keluarga berlainan etnikdan lain-lain. Yang perlu diingat ialah konsep kitaran hidup keluarga iniadalah kompleks, dan perubahan yang berlaku boleh berbentuk revolusi. Jika sesebuah keluarga yang berhadapan dengan isu kitaran hidup keluargaini, keluarga tersebut perlu bersedia untuk membuat ubahsuaian kepadastruktur, hirarki dan pola interaksi sedia ada, dan jika sekiranya pada masayang sama, wujud simptom, simptom hendaklah dijadikan isyarat bahawasistem yang diamalkan perlu diubahsuai atau diganti dengan yanglebih”functional”. 
 28. 28. KITARAN HAYAT KELUARGA (FAMILY LIFE CYCLE) ADALAH BERKAITAN FIKIRAN DIMANA INDIVIDUiv. Menyentuh melalui penggunaan masa.v. Menguasai cabaran dalam satu tempoh.vi. Bergerak ke tahap seterusnya.vii.Mencapai peringkat-peringkat tertentu setelah melalui halangan mengikut perubahan permintaan.
 29. 29. KITARAN HAYAT KELUARGA (FAMILY LIFE CYCLE) TIADA KETETAPAN/ VERSI TAHAP STANDARD4. Ibubapa tunggal.5. Pasangan seks sejenis.6. Keluarga angkat.7. Kepelbagaian agama / kebudayaan.8. Kepelbagaian etnik. NILAI KLINIKAL SEBENAR KITARAN HAYAT LEBIH BERTUMPU KEPADA KETIDAKUPAYAAN ATAU MEMBUAT PERALIHAN
 30. 30. KITARAN HAYAT KELUARGA (FAMILY LIFE CYCLE) MASALAH KITARAN HAYAT.• Bertemu cabaran alam semula jadi/ perkembangan (tidak mampu menampung strukturnya untuk mengubah keadaan)• Bukan tanda ‘keluarga tidak berfungsi’ tetapi suatu yang gagal untuk menyesuaikan pada satu titik perubahan hidup.
 31. 31. RESISTANCE (RINTANGAN)DEFINASIDi peringkat awal terapi keluarga, resistance yangdisalahtafsirkan oleh terapis ketika itu sebagaikedegilan/keengganan atau penentangan, yakni tidakmahu memberikan kerjasama yang sepatutnya atautidak mahu berubah, adalah lebih baik dilihat sebagaisatu bentuk kebimbangan atau ketakutan (fear) dikalangan ahli keluarga untuk menyatakan sesuatusecara terbuka kerana bimbang tindakan sedemikianmungkin akan membawa padah dan kerosakan ke dalamkeluarga yang sedang dirawat.  
 32. 32. RESISTANCE (RINTANGAN) Hari ini, terapis-terapis telah sedar bahawa memangfitrah manusia untuk merasa berat untuk berubah jikaperubahan itu dijangka boleh membawa risiko kepadakeluarga mereka. Dalam konteks sebegini, keluargamemang seharusnya menentang perubahan selaginatijah kepada perubahan itu tidak dirasakan selamat,dan selagi terapis tidak dilihat sebagai seorang yangboleh dipercayai. Dalam konteks ini, tindakan yangdiambil oleh ahli keluarga ini adalah suatu tindakanberhati-hati yang baik, dan bukan sesuatu kedegilan yangmembuta tuli.
 33. 33. RESISTANCE (RINTANGAN)Jika terapis sedia menerima hakikat ini, maka tugasterapis ialah membina keyakinan dan kepercayaanterhadap dirinya dan tindakannya, supaya ahli-ahlikeluarga yang menghadiri sesi tidak merasa diintip atauuntuk dihentam. Terapis hendaklah berusaha keras bagimewujudkan iklim dan persekitaran yang mesra yangdiyakini. Mereka hendaklah berusaha untuk meyakinkanahli-ahli keluarga yang secara kolaboratif mereka akandapat mengatasi apa jua isu yang sedang dihadapi. 
 34. 34. RESISTANCE (RINTANGAN)Dalam usaha terapis untuk meyakinkan ahli-ahli keluarga yangmereka selamat untuk meluahkan isi hati mereka, terapis tidakakan terlepas daripada merasa bimbang yang keadaan mungkinmenjadi buruk, wujud serang menyerang, sehingga beliausendiri tidak berupaya untuk mengawalnya. Kebimbangansebegini adalah real. Namun, terapis hendaklah berusahasedikit demi sedikit untuk mewujudkan suasana mesra, danmeyakinkan ahli-ahli keluarga yang sesuatu isu itu masih bolehdiselesaikan melalui suasana hormat menghormati dan penuhrasa kasih sayang tanpa konfrontasi atau serang menyerang.Untuk mencapai hasrat ini, terapis hendaklah bersikapoptimistik dan yakin bahawa setiap individu mempunyai potensidan sumbangan positif di dalam isu yang sedang dibincangkan.Melalui optimisma, pemikiran positif, dan hormat serta yakinakan kebolehan ahli-ahli keluarga, terapis telah meletakkanahli-ahli keluarga di satu tahap yang boleh memberi kesanpsikologi kepada mereka.
 35. 35. RESISTANCE (RINTANGAN)  Seandainya, usaha kolaboratif seperti ini masih tidakberupaya untuk mencapai hasrat yang diinginkan,terapis terpaksalah bertindak sebagai “expert” yangakan menasihati dan membimbing keluarga ke arahmenyelesaikan isu yang dibawa ke dalam terapi.
 36. 36. RESISTANCE (RINTANGAN)Resistance adalah salah satu peradoxes Terapi keluarga yang luarbiasa yang pergi lebih jauh untuk mendapatkan profesionalbagaimana untuk menguruskan kesukaran mereka tetapi sering tidak mengikut nasihat therepuetic terbaik) yang akan membantu mereka untuk menyelesaikan masalah  mereka.Dalam contoh yang boleh dilihat dimana, rintangan bolehdielakkan jika terapi dijalankan untuk klien bersedia untuk berubah.(Alan Carr,2009)Perkara rintangan ini boleh dilihat dalam pelbagai cara;i. Tidak melengkapi borang biodataii. Tidak menghadir temujanjiiii. Menolak untuk memberhenti proses terapiiv. Tidak bekerja sama dalam sesi kaunseling.   
 37. 37. RESISTANCE (RINTANGAN)CADANGAN DALAM PENYELESAIANiii.Menerangkan percanggahan antara apa yang klien bersetuju lakukan dan apa yang sebenarnya tidakii. Tanya tentang perbezaan antara keadaan di mana pelanggan berjaya membuat susulan. Seseorang boleh bersetuju tindakan dan ada orang yang mana tidakiii. Minta apa yang mereka percayakan perkar yang disekat dari  membuat kemajuaniv. Tanya jika halangan-halangan ini boleh diatasixi.Tanya mengenai strategi untuk mengatasi halanganxii.Tanya pro dan kontra tindakan tindakan yang diambil inixiii.Bingkai dilema terapeutik yang menggariskan kos mengekalkan  status quo.
 38. 38. Kajian kesEmily merupakan seorang ibu tunggal dalam percubaan mendisplinkan anak lelakinya  yang diganggu dengan perlindungan oleh neneknya sendiri. Emily mengelakkan  bersama ibunya kerana beliau tidak percaya ibunya akan melakukan sesuatu yang  baik untuknya. Dia takut bahawa jika dicabar, ibunya akan menjadi lebih kritikal dan  membuatnya  berasa lebih tertekan. Mereka risau tidak kelihatan realistik. Pada masa  lalu apabila Emily melakukan sesuatu yang kritikal, ibunya akan hanya mengabaikan  apa yang telah berlaku. Mempertahankan orang lain dilihat faktor yang tidak  manasabah kerana tidak boleh melihat/merasai kenangan mereka.Bagi membina keyakinan, dia mencuba lagi untuk memberitahu ibunya akan (mengenai)  perasan dirinya. Ahli terapi perlu membina amanahnya untuk bekerja dengan ibunya  dan perkara-perkara penting bersama ibunya. Untuk mencapai kredibiliti ini ahli terapi  terpaksa menghormati langkah Emily dan mengenali masalahnya daripada  menghadapi atau memanipulasi rintangannya. Pertemuan ahli terapi kelihatan kurang  mesra.Salah satu Rintangan ialah apabila mereka menyesuaikan keluarga mereka sebagai rakan/ sahabat, mencuba untuk membantu mereka mengenal pasti apa yang diperlukan atau  memaksa mereka berkaitan cara yang mereka mahu dan daripada seorang pakar  yang memberi yang memberi nasihat daripada menunjukkan kecacatan/kelemahan  mereka.  Seperti apa yang anda bayangkan, ahli terapi keluarga mungkin melihat betapa hebatnya  (baiknya) diri anda.  Menghormati ahli terapi di mana anda boleh menyimpan  kemarahan kepada ahli keluarga daripada menjerit diantara satu sama lain atau  dengan menonjol dan menyerbu.  
 39. 39. JADUAL 4.1TABLE STAGES OF THE FAMILY LIFE CYCLEPERINGKAT-PERINGKAT PROSES EMOSIONAL PERALIHAN:  PERINGKAT KEDUA MENGUBAH DALAMKITARAN HAYAT KELUARGA PRINSIP UTAMA STRUKTUR KELUARGA MEMERLUKAN UNTUK MENERUSKAN PEMBANGUNANMeninggalkan rumah: Anak Menerima a. Pembezaan diri dalammuda tunggal tanggungjawab kewangan dan  keluarga hubungan asal. emosional untuk diri b.Pembinaan perhubungan- perhubungan rakan sebaya peribadi. c.Establishment kerja maruah diri dan kebebasan kewangan.Percampuran  keluarga- Komitmen untuk sistem baru a.Pembentukan sistem perkahwinankeluarga melalui b. Penyesuaian semula perhubunganperkahwinan: baru pasangan dengan keluarga lanjutan dan rakan- rakan petunjuk pasangan.Keluarga dengan anak-anak Penerimaan ahli baru dalam a. Menyesuaikan sistem perkahwinanyang masih kecil. organisasi (keluarga) bagi member ianak lebih peluang. b. Menyertai pendidikan diri anak-anak, Pengurusan kewangan dan barangan rumah tangga. c. Penyesuaian semula hubungan dengan keluarga besar termasuk ibu bapa dan peranan keibubapaan secara meluas.
 40. 40. JADUAL 4.1 TABLE STAGES OF THE FAMILY LIFE CYCLE a.Peralihan ibu bapa - hubungan kanak- kanak untuk membenarkan remaja untukbergerak keKeluarga dengan anak- Menambahkan kestabilan dalam dalam dan keluar daripada sistemanak remaja sempadan keluarga,mengiktiraf kebebasan anak-anak dan b. Tumpuan kepada isu- Kelebihan keluarga nenek. isu pertengahan kehidupan perkahwinan dan kerjaya. c. Bermula peralihan ke arah menjaga generasi tua.Pelancaran kanak-kanak Menerima pelbagai jalan keluar a.Rundingan semula sistem perkahwinan pasangan.dan bergerak dari dan penyertaan ke dalam b. Pembangunan dewasa - untuk hubungan dewasa. sistem keluarga c. Penyesuaian semula hubungan termasuk dalam undang-undang dan cucu d. Berurusan dengan kurang upaya dan ibu bapa menangani (datuk nenek)Keluarga di kemudian Menerima peranan peralihan gener a.Mengekalkan fungsi dengan sendiri dan /hari asi. atau pasangan dan kepentingan penurunan muka fisiologi: cari gali peranan keluarga dan sosial yang baru pilihanaang lebih penting generasi pertengahan d.Membuat penetapan sistem bagi kebijaksanaan dan p engalaman warga tua yang menyokong generasi yang lebih tua untuk keluar lebih berfungsi ke atas mereka d. Berurusan dengan kehilangan suami atau isteri, adik- beradik, dan lain-lain rakan-rakan sebaya dan membuat  persediaan untuk mati

×